Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Miloslav Dedek # LafiToju89
Otevřený dopis všem mocným tohoto světa


Otevřený dopis všem mocným tohoto světa
Otevřený dopis všem mocným tohoto světa


Svet2014-12-2712
-
 70% ( 20 people voted )
+


Považuji za účelné doplnit povídání pana Petra Chobota následujícími informacemi:
První informace se týká současně působícího papeže. Papež František je významný nositel pokroku lidstva v řadě globálních problémů světa. Papež František volá po „jedné světové vládě“ a „jedné politické autoritě“ se zdůvodněním, že vytvoření jedné světové vlády je potřebné k boji s hlavními světovými problémy, jako je „klimatická změna“, "celosvětový mír" a pod.. Papež František podporuje nastolení jednoho světového náboženství, viz stejnojmenný článek - http://milosl
av7.blogspot.cz/2017/07/papez-frantisek-podporuje-
vznik-jednoho.html

Druhá informace se týká existence Teorie vševývoje - http://miloslav7.blogspot.cz/2014/01
/teorie-vsevyvoje.html
Tato teorie je v podstatě univerzálním návodem k řešení libovolně zvoleného problému.

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2017-10-13 10:21:27 b2d186f6
Správný odkaz na článek: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA - ABChttp://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-06-27 12:39:59 5f55d315
Brexit ve své podstatě směřuje proti přirozenému vývoji globálního politického systému. Vývoj politického uspořádání světa nelze zastavit, a proto se o to část globálně vlivných politiků pokouší marně. Další vývoj politického uspořádání světa popisuje článek PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA - ABChttp://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Zdroj
-
 68% ( 15 people voted )
+
2017-06-27 12:29:51 5f55d315

Vláda jednorožců


Vláda jednorožců
Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA – ABChttp://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-20 14:54:56 5f55d315

Vláda jednorožců


Vláda jednorožců
Myslím, že „Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem“. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd.. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. Existence Islámského státu a všech dalších teroristických organizací je naléhavou výzvou k sjednocení všech států světa v boji proti všem formám terorismu. …..Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA – ABChttp://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2017-04-20 08:33:50 5f55d315

Deflace — definiční znak zdravé ekonomiky (3/3)


Deflace — definiční znak zdravé ekonomiky (3/3)
Současně existující globální finanční systém respektuje celý svět, přičemž tento systém v podstatě slouží pouze globální finanční elitě to je tak zvaným "lidem velkých peněz", kterým umožňuje v privilegovaném postavení vládnout světu a v neomezené míře využívat všechno co svět poskytuje. Lidé velkých peněz podporují existenci společenské vědy zvané "ekonomie" přesto a nebo právě proto, že celá ekonomie je jen uměle nafouknutá bublina. Je nafouknutá pomocí velkého množství nesmyslných výrazů, které v konečném důsledku jsou jen prázdnými pojmy. Nic neznamenají, nic nevyjadřují, nic neřeší. Je to jen o jednom, jak zakrýt krádež za bílého dne. ..... Pokračování je v článku: GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM - http://miloslav7.blogspot.cz
/2016/08/globalni-financni-system.html

Zdroj
-
 63% ( 6 people voted )
+
2017-04-08 06:32:50 b2d186f6
loading...

Venezuela a Farma zvířat


Venezuela a Farma zvířat
Skutečnosti popisované v článku potvrzují fakt, že vývoj materiální základny světa je ve značném předstihu před současným stavem vývoje politického uspořádání světa. Současné politické uspořádání světa je zastaralé a nespravedlivé, a to především z následujících důvodů: 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. ..... Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA - http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
K dané problematice se dále vztahují články: JEDNOTNÝ VÝKLAD VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTA:
http://milosla
v7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html

GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM: http://miloslav7.blogspot.cz
/2016/08/globalni-financni-system.html

Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2017-04-06 14:23:06 b2d186f6

ITALEXIT? DRTIVÝ VZESTUP ITALSKÉHO HNUTÍ PĚTI HVĚZD VYSÍLÁ RÁZOVÉ VLNY OTŘÁSAJÍCÍ BRUSELEM


ITALEXIT? DRTIVÝ VZESTUP ITALSKÉHO HNUTÍ PĚTI HVĚZD VYSÍLÁ RÁZOVÉ VLNY OTŘÁSAJÍCÍ BRUSELEM
Že by Italexit následoval Brexit? Brexit ve své podstatě směřuje proti přirozenému vývoji globálního politického systému. Vývoj politického uspořádání světa nelze zastavit, a proto se o to část globálně vlivných politiků pokouší marně. Další vývoj politického uspořádání světa popisuje článek PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA - ABChttp://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2017-04-01 18:09:18 b2d186f6

STEPHEN HAWKING: PŘICHÁZÍ APOKALYPSA ROBOTŮ, KTERÁ ZNIČÍ LIDSTVO. JE TŘEBA, ABY „SVĚTOVÁ VLÁDA“ JEDNALA DŘÍVE, NEŽ BUDE POZDĚ


STEPHEN HAWKING: PŘICHÁZÍ APOKALYPSA ROBOTŮ, KTERÁ ZNIČÍ LIDSTVO. JE TŘEBA, ABY „SVĚTOVÁ VLÁDA“ JEDNALA DŘÍVE, NEŽ BUDE POZDĚ

Hawking prohlásil, že nejlepším řešením uvedených problémů by byla "nějaké forma světové vlády", která by dohlížela na vývoj mocné umělé inteligence. Jedna možnost vzniku globální světovlády je popsána v článku: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09
/novy-svetovy-rad.html


Zdroj
-
 76% ( 11 people voted )
+
2017-03-20 11:48:23 b2d186f6

Stát jako náboženství (1/2)


Stát jako náboženství (1/2)
Zajímavá úvaha o víře v širším slova smyslu. Těm čtenářům, které článek zaujal, doporučuji seznámit se s článkem: "Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa" - http://milosla
v7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-03-16 10:57:22 b2d186f6

On naozaj vyskočil!


On naozaj vyskočil!
Smlouva o EU zakládá unii na principu svobody, demokracie, úcty k lidským právům a základním svobodám a zásadám právního státu. Všichni ti, kteří brojí proti existenci EU, by si mněli uvědomit jaký význam její existence má. Díky existenci EU nevznikla na jejím území od jejího založení žádná válka. V současnosti pořád platí: "Válka je pokračováním politiky s použitím fyzického násilí". V případě, že by se podařilo vytvořit globální organizaci podobnou EU, byl by tak v podstatě nastolen mír na celé planetě. Jednu možnost vzniku uvedené globální organizace popisuje článek: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - ABChttp://miloslav7.blog
spot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html
[/url
]
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-03-03 15:25:48 b2d186f6

CO NÁM DONALD TRUMP PŘES OCEÁN VZKAZUJE?


CO NÁM DONALD TRUMP PŘES OCEÁN VZKAZUJE?
Je mrzuté, že novému prezidentovi USA lze vyčítat nedemokratické způsoby rozhodování a jednání. Zvolený prezident USA Donald Trump například tvrdí, že jeho vláda nehodlá provádět zahraniční politiku zaměřenou na „svržení režimů“ v jiných státech. Je toho mnoho v plánech nového prezidenta USA, co ohrožuje zisky globální finanční elity, t. j. lidi velkých peněz. Všechno nasvědčuje tomu, že politický vývoj celosvětového společenství směřuje k nastolení NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU - ABChttp://miloslav7.blog
spot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html
[/url
]
Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2017-02-07 10:58:41 b2d186f6

Jaký bude Trump?


Jaký bude Trump?
Trump by se mněl seznámit s PROGNÓZOU BUDOUCNOSTI LIDSTVA - http://mi
loslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-l
idstva.html

Potom nebudou jeho prohlášení zmatená a rozporuplná a budou mít hlavu a patu.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-18 08:00:52 b2d186f6

Očima expertů: Trump na trůnu. Co náš čeká?


Očima expertů: Trump na trůnu. Co náš čeká?
Kdo skutečně vládne světu?
Všechno, co zveřejňují média o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek a pod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou tzv. "lidé velkých peněz", mezi které patří i nově zvolený prezident USA - miliardář Trump. Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí „lidé velkých peněz“, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno kolik lidí zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry v nichž bude setrvávat jejich výsadní postavení. Tito lidé především dbají na to, aby se globálně zachovával stávající nespravedlivý finanční systém. Viz článek "GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM" - http://miloslav7.blogspot.cz
/2016/08/globalni-financni-system.html

Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-11-16 11:34:23 b2d186f6

MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU


MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU

Často uvažuji o tom, jak je možné, že se na prahu 21. století pořád ještě vedou války. V pozadí téměř všech stávajících i potencionálních válečných konfliktů jsou lidé velkých peněz. Problém nastolení míru na celé planetě je nezbytné řešit globálně.
Pozitivní změna stávajícího politického uspořádání světa (tj. nastolení demokratické světovlády, viz článek: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – http://miloslav7.blog
spot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html
[/url
]) je v pravdě globální problém, který je možné účinně řešit pouze v součinnosti všech dotčených států. Tuto součinnost států stávající politické uspořádání světa prakticky znemožňuje. Nastolení nového politického uspořádání světa bude vyžadovat realizaci řady kroků, přičemž prvním krokem by mněla být náprava nespravedlivého globálního finančního systému. To bude obtížné především proto, že aktivity Billa Gatese, Warrena Buffetta, George Sorose a všech dalších lidí velkých peněz odvádí pozornost od skutečných problémů současného světa, mezi které patří zejména totálně nespravedlivý globální finanční systém, který umožňuje lidem velkých peněz nekontrolovaně vládnout světu. Tito lidé velkých peněz vládnou světu především k vlastnímu prospěchu, a to s minimálním ohledem na existenci všech současných naléhavých globálních problémů.
Současně existující globální finanční systém respektuje prakticky celý svět, přičemž tento systém, sloužící především lidem velkých peněz, umožňuje těmto lidem vládnout tak, že v neomezené míře využívají všechno co svět poskytuje. Více je uvedeno v článku: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA –
http://milos
lav7.blogspot.cz/2016/10/globalni-problemy-lidstva
.html


Zdroj
-
 63% ( 6 people voted )
+
2016-10-25 16:20:19 b2d186f6

„ZEMĚTŘESENÍ“ PRO CLINTONOVOU: WIKILEAKS ZVEŘEJNIL JEJÍ SOUKROMÉ VYSTOUPENÍ PRO BANKÉŘE A HONORÁŘE


„ZEMĚTŘESENÍ“ PRO CLINTONOVOU: WIKILEAKS ZVEŘEJNIL JEJÍ SOUKROMÉ VYSTOUPENÍ PRO BANKÉŘE A HONORÁŘE
Nic nového. Lidé velkých peněz nerušeně vládnou světu. Jejich aktivity především odvádějí pozornost od skutečných problémů současného světa, mezi které patří zejména totálně nespravedlivý GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM - http://milosl
av7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.h
tml
, který těmto lidem umožňuje vládnout světu především k jejich vlastnímu prospěchu. Více je uvedeno např. v článku: ABChttp://miloslav7.blog
spot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html
[/url
]
Zdroj
-
 67% ( 5 people voted )
+
2016-10-13 22:17:47 b2d186f6

Všechno, co jste chtěli vědět o plánu Elona Muska kolonizovat Mars


 Všechno, co jste chtěli vědět o plánu Elona Muska kolonizovat Mars
Výzva lidstvu, aby se věnovalo obydlení Marsu, je totální nesmysl. Faktem je, že solidní budoucnost lidstva není možná bez nastolení nového světového řádu. Jedna možná alternativa nastolení nového světového řádu je v hrubých rysech uvedena v článku: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09
/novy-svetovy-rad.htmlZdroj
-
 65% ( 7 people voted )
+
2016-10-04 19:09:51 b2d186f6

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Skutečnosti popisované v článku potvrzují fakt, že vývoj materiální základny světa je ve velkém předstihu před současným stavem vývoje politického uspořádání světa. Současné politické uspořádání světa je zastaralé a značně nespravedlivé, a to především z následujících důvodů: 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA: http://mi
loslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-l
idstva.html
K dané problematice se dále vztahují články: JEDNOTNÝ VÝKLAD VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTA: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyk
lad-vedeckeho-nabozenskeho.html
a GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM: http://milosl
av7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.h
tml

Zdroj
-
 67% ( 8 people voted )
+
2016-09-02 16:24:21 5f55d306

SOVĚTSKÝ IMPERIALISMUS: PAKT RIBBENTROP – MOLOTOV


SOVĚTSKÝ IMPERIALISMUS: PAKT RIBBENTROP – MOLOTOV
Současné politické uspořádání světa je značně nevyhovující, a to především z následujících důvodů: 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. .....Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA: http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l] K dané problematice se dále vztahují články: Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa:
http://milosla
v7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html
a GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM: http://miloslav7.blogspot.cz
/2016/08/globalni-financni-system.html


Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-08-30 13:04:06 5f55d306

VIDEO: MLADÍ MUSLIMOVÉ ZAÚTOČILI ZÁPALNOU LAHVÍ NA LINKOVÝ AUTOBUS V PAŘÍŽI


VIDEO: MLADÍ MUSLIMOVÉ ZAÚTOČILI ZÁPALNOU LAHVÍ NA LINKOVÝ AUTOBUS V PAŘÍŽI
Terorismus v současném světě je bezesporu velké zlo. Ještě větší zlo představuje v současnosti existence globálního finančního systému. Vysvětlení tohoto tvrzení je uvedeno v článku GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM: http://milosl
av7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.h
tml

Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2016-08-07 14:39:26 5f55d306

NENÁVIDÍME VÁS PROTO, ŽE JSTE BEZVĚRCI. HLAVNÍ DŮVOD NAŠÍ NENÁVISTI NEZMIZÍ, DOKUD NEPŘIJMETE ISLÁM


NENÁVIDÍME VÁS PROTO, ŽE JSTE BEZVĚRCI. HLAVNÍ DŮVOD NAŠÍ NENÁVISTI NEZMIZÍ, DOKUD NEPŘIJMETE ISLÁM
To, že tzv. Islámský stát ve jménu jakéhosi podivného náboženství učí zabíjet i malé děti, je odsouzeníhodné. Reagoval na to i papež František, který v podstatě tvrdí, že ideový základ tzv. Islámského státu nemá s náboženstvím nic společného. Papež František na nedávné tiskové konferenci žurnalistům řekl, že svět je ve válce. „Je to ale skutečná válka, nikoliv náboženská válka,“ řekl. „Je to válka zájmů, válka pro peníze. Válka o přírodní zdroje a o nadvládu nad lidmi.“ „Každé náboženství chce mír,“ řekl. Papežovo vyjádření k ideovému základu tzv. Islámského státu je významné. Papež František je člověk budoucnosti. Více viz stejnojmenný článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2013/12/papez-frant
isek-je-clovek-budoucnosti.html

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2016-08-04 17:28:47 5f55d306

Je anarchie utopií?


Je anarchie utopií?

Informace uvedené v článku doplňuji následující informací: Předpovídání budoucnosti ztrácí smysl. Metody rozhodování vycházející z předpovídání budoucnosti jsou zastaralé. Materiální základna světa se zdokonaluje nebývalým tempem. Svět se už změnil tak, že jeho budoucnost bude nezbytné globálně realizovat. Jedna možná alternativa realizace budoucnosti je uvedena v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-07-20 15:53:11 5f55d306

Robert Murphy: „Budeme mít další recesi a další vlnu vládních zásahů“


Robert Murphy: „Budeme mít další recesi a další vlnu vládních zásahů“
Pane Klopi, pokud mně je známo, tak neexistuje žádná literatura na kterou bych Vás mohl odkázat.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-17 10:40:42 5f55d306

Robert Murphy: „Budeme mít další recesi a další vlnu vládních zásahů“


Robert Murphy: „Budeme mít další recesi a další vlnu vládních zásahů“
Současná ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ̈V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí.
Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného problému je popsána v „Prognóze budoucnosti lidstva“: http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l], která je uvedena např. v příkladu použití „Teorie vševývoje reálskutečnosti „:
http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html
.
Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2016-07-16 11:08:39 5f55d306

Co je to Rakouská škola? (1/2)


Co je to Rakouská škola? (1/2)
Současná ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ̈V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí.
Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného problému je popsána v „Prognóze budoucnosti lidstva“: http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l], která je uvedena např. v příkladu použití „Teorie vševývoje reálskutečnosti „:
http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html

Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-07-15 12:17:37 5f55d306

Itálie asi znárodní vklady, Wall Street je s Londýnem


Itálie asi znárodní vklady, Wall Street je s Londýnem
Současná ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ̈V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí.
Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného problému je popsána v "Prognóze budoucnosti lidstva": http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l], která je uvedena např. v příkladu použití "Teorie vševývoje reálskutečnosti ":
http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html
.
Zdroj
-
 67% ( 5 people voted )
+
2016-07-14 12:02:24 5f55d306

Británie neodchází z planety Země


Británie neodchází z planety Země
Přečetl jsem článek i všechny komentáře a musím konstatovat, že to je v souhrnu značně zmatená informace. Podle mého názoru je podstatné, že založení EU byl krok správným směrem. K existenci NATO je možné poznamenat, že dříve či později bude dosaženo míru v rámci celé planety. Těm čtenářům, které zajímá budoucnosti lidstva, doporučuji následující články:
http://miloslav7.blog
spot.cz/2016/07/ukazka-z-nove-knihy-davida-icka.ht
ml

http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html
http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-07-07 12:04:58 5f55d306

Brexit a další kostky domina


Brexit a další kostky domina
PROGNÓZA BUDOUCNOSTI - OPTIMALIZACE KREATIVNÍHO MYŠLENÍ
1/4 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo hladem. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět.
1/1000 lidstva (drtivá většina z nich jsou bezohlední lidé) vládne světu pomocí zákonů, které se zdokonalují pod jejich vlivem tak, aby se poměry v podstatě zachovaly. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u drtivé většiny lidí z této 1/1000 meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.
O této 1/1000 lidí je třeba se trochu rozepsat, aby bylo možné popsat, jaký by měl být cílový stav. Tato 1/1000 vládne světu v organizaci, která má podobu velmi ostré, cca 4 - 6ti stupňové pyramidy, stát od státu se to odlišuje, ale to je nepodstatné.
Znění celého článku ze kterého je uveřejněna upoutávka je zde: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Optimalizace kreativního myšlení se týká Teorie vševývoje reálskutečnosti: http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html


Zdroj
-
 63% ( 6 people voted )
+
2016-06-29 14:25:54 5f55d306

„EUROELITY“ MAJÍ STRACH O KRK: EU SE HROUTÍ JAKO V ROCE 1989 „TÁBOR MÍRU A SOCIALISMU“


„EUROELITY“ MAJÍ STRACH O KRK: EU SE HROUTÍ JAKO V ROCE 1989 „TÁBOR MÍRU A SOCIALISMU“

Bohužel hrozí vystoupení Velké Británie z Evropské unie. V případě rozpadu EU by v pokračující globalizaci měly jednotlivé státy Evropy prakticky nulový vliv na vývoj světového dění. Článek http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html popisuje jednu možnou prognózu vývoje globalizace v rámci celé planety.

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-06-22 14:28:13 5f55d306

„EUROELITY“ MAJÍ STRACH O KRK: EU SE HROUTÍ JAKO V ROCE 1989 „TÁBOR MÍRU A SOCIALISMU“


„EUROELITY“ MAJÍ STRACH O KRK: EU SE HROUTÍ JAKO V ROCE 1989 „TÁBOR MÍRU A SOCIALISMU“

Bohužel hrozí vystoupení Velké Británie z Evropské unie. V případě rozpadu EU by v pokračující globalizaci měly jednotlivé státy Evropy prakticky nulový vliv na vývoj světového dění. Článek http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html popisuje jednu možnou prognózu vývoje globalizace v rámci celé planety.

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2016-06-22 14:28:00 5f55d306

KOHO SE BOJÍ TOTALITNÍ REŽIMY?


KOHO SE BOJÍ TOTALITNÍ REŽIMY?
V současném uspořádání světa po totalitních režimech pořád platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Vývoj uspořádání lidského společenství nelze zastavit. Současná mezinárodní politika, tj. zavedené vztahy mezi jednotlivými státy, neumožňují účinně řešit globální problémy. Je nejvyšší čas, aby spolu začali oficiálně zodpovědně jednat představitelé všech existujících států, a to je prakticky nemožné, protože dosud neexistuje na světě mezinárodní organizace, která by umožňovala účinně se zabývat řešením globálních problémů. Naštěstí už nyní je na světě dost velké množství rozumných a moudrých lidí, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je založená na dogmatických premisách, které vycházejí z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně realizovat. Nebudou-li se globální problémy urychleně účinně řešit, tak to špatně dopadne. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by rozumným a moudrým lidem byla cestou k dohodě, co bude v budoucnosti následovat. Více lze nalézt v následujícím odkazu: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html
Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2016-06-17 12:22:59 5f55d306

Kolaps socialistického zdravotnictví: Pacienti leží v cizí krvi, novorozenci umírají


Kolaps socialistického zdravotnictví: Pacienti leží v cizí krvi, novorozenci umírají
Je nejvyšší čas změnit stávající chaotickou a neúčinnou zprávu světa, která umožňuje realizovat mimo jiné i v článku popsaná negativa. Jednu možnou alternativu pozitivní změny správy světa popisuje článek: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-02 15:39:49 5f55d306

Vzpomínáček Speciál — Černobyl


Vzpomínáček Speciál — Černobyl
Posoudíme-li uvedený článek z hlediska toho, jak působí na čtenáře, potom můžeme dojít k následujícímu závěru: Článek nepatří mezi ty články, které vymývají čtenáři mozek. Zatím je takových článků málo. V současnosti už vývoj sdělovacích prostředků, především internet, má takovou úroveň, která umožňuje všem rozumným lidem na planetě globálně se dohodnout. Zatím to zdánlivě vypadá tak, že se budoucnost lidstva nedá věrohodně předpovídat, ale v současnosti už je možné budoucnost lidstva vytvářet-realizovat. Navrhuji vytvořit-zrealizovat následující budoucnost lidstva: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2016-04-27 14:42:01 5f55d306

CO SE STANE, KDYŽ ISLÁM VSTOUPÍ NA ÚZEMÍ JINÉHO CIVILIZAČNÍHO BLOKU? ZÁNIK PŮVODNÍ CIVILIZACE …


CO SE STANE, KDYŽ ISLÁM VSTOUPÍ NA ÚZEMÍ JINÉHO CIVILIZAČNÍHO BLOKU? ZÁNIK PŮVODNÍ CIVILIZACE …
Uvedený článek nepatří mezi ty, které vymývají mozek, ale takových článků je málo. Nenechme si vymývat mozek. Vývoj sdělovacích prostředků, především internetu, dosáhl úrovně, která už umožňuje všem rozumným lidem na planetě se dohodnout. Zatím to zdánlivě vypadá tak, že se budoucnost lidstva nedá věrohodně předpovídat, ale v současnosti už je možné budoucnost lidstva vytvářet-realizovat. Navrhuji vytvořit-realizovat následující globální budoucnost lidstva: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-24 10:51:12 5f55d306

Balistická střela proti asteroidu


 Balistická střela proti asteroidu
Článek nepatří mezi ty, které vymývají mozek, ale takových bohužel není mnoho. Nenechme si vymývat mozek. Vývoj sdělovacích prostředků, především internet, dosáhl takové úrovně, která umožňuje všem rozumným lidem na světě globálně se dohodnout. Zatím to zdánlivě vypadá tak, že se budoucnost nedá věrohodně předpovědět, ale v současnosti už je možné budoucnost lidstva vytvořit-realizovat. Navrhuji vytvořit-realizovat následující globální budoucnost: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2016-04-22 14:40:51 5f55d306

VIDEO: Dva výbuchy otřásly bruselským letištěm, jsou hlášeny oběti


VIDEO: Dva výbuchy otřásly bruselským letištěm, jsou hlášeny oběti
Všechny státy by se měly v rámci boje proti mezinárodnímu terorismu spojit a postupovat koordinovaně. V rámci tohoto spojení by se mohly státy dohodnout na vzniku celosvětové vlády: miloslav7.blogsp
ot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete
.html
Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2016-03-22 16:37:36 b2d186f6

SULÍKŮV VZKAZ MERKELOVÉ: AŤ ROZDĚLÍME JAKÝKOLIV POČET MIGRANTŮ, PŘIJDE JICH JEŠTĚ VÍCE


SULÍKŮV VZKAZ MERKELOVÉ: AŤ ROZDĚLÍME JAKÝKOLIV POČET MIGRANTŮ, PŘIJDE JICH JEŠTĚ VÍCE


Vývoj politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit, ale nelze ho zastavit. Dříve, či později si lidé uvědomí, že jsou především občané celého lidstva a občanství státu, jehož jsou příslušníci, přestane pro ně mít podstatný význam. Optimální cesta vývoje globálního politického uspořádání světa je uvedená v článku: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Ideovým základem nového politického uspořádání světa by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyk
lad-vedeckeho-nabozenskeho.html


Zdroj
-
 53% ( 5 people voted )
+
2016-02-17 13:42:17 b2d186f6

Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?


Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?
Opravuji odkazy:
Jedna možná cesta k takové změně je popsána v Otevřeném dopise všem lidem na planetě, který je zveřejněn např. na: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Ideovým základem uvedené změny by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyk
lad-vedeckeho-nabozenskeho.html


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-05 15:43:38 b2d186f6

Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?


Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?
Islám je náboženství, které je ideovým základem IS a mnoha dalších teroristických organizací.
IS a další teroristické organizace představují v současné době zlo, které obdobně jako globální oteplování ohrožuje celý svět. Podobně, jako se zástupci 196 zemí na pařížské konferenci OSN dokázaly shodnout na nové dohodě o ochraně klimatu, měly by se všechny státy světa dohodnout na společném boji proti Islámem živenému globálnímu terorismu. V boji proti tomuto zlu by se všechny státy světa mohly spojit tak, aby vznikla celosvětová demokratická vláda, která by mohla efektivně řešit všechny vznikající globální problémy. Řešením těchto problémů se nyní zabývá OSN, ale dnes už je zcela zřejmé, že OSN neumožňuje globální problémy řešit efektivně. Je čas nahradit OSN novou organizací, kterou by mohla být uvedená celosvětová demokratická vláda. Tato vláda by mohla nastolit trvalý mír na celém světě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU.
Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v následujícím článku: http://milosl
av7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-
na-

planete.html
Ideovým základem uvedené vlády by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: ABC[color
=#003399]http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jedn
otny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html
[/u
rl]

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-02-05 15:28:43 b2d186f6

STAČÍ ŘÍCT, ŽE ISLÁM ZDE NECHCEME. CO JE NA TOM K NEPOCHOPENÍ?


STAČÍ ŘÍCT, ŽE ISLÁM ZDE NECHCEME. CO JE NA TOM K NEPOCHOPENÍ?
Existuje jen jeden svět, který patří všem. Řešení všech problémů, které jsou vyvolané množstvím uprchlíků, se soustřeďují pouze na řešení následků přítomnosti uprchlíků. Klíčem k ukončení migrační krize v Evropě je nejen ukončení války v Sýrii. Rozvoj zemí, odkud hromadně utíkají migranti, bude zřejmě základem komplexního řešení všech problémů způsobovaných uprchlíky.
Zatím bohužel na světě neexistuje organizace, která by umožňovala efektivně řešit podobné globální problémy. Jednu možnou variantu vzniku takové organizace popisuje článek: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-21 09:32:55 b2d186f6

Svet potrebuje lepšie pravidlá, svet potrebuje StartUpy miest


Svet potrebuje lepšie pravidlá, svet potrebuje StartUpy miest
Proti tomu, že svět potřebuje lepší pravidla, nelze nic namítat, ale lidstvo potřebuje především nastolit trvalý globální mír! Vyzývám proto především všechny obyvatele Evropy: "Evropané, mějte rozum! Evropa byla vtažena do projektů známých jako 1. a 2. světová válka jednou a tou samou globální mocností, a teď jen líně přihlíží tomu, jak se tato mocnost snaží zatáhnout Evropu do další identické, 3. světové války."
Jednu možnost vzniku a zavedení nového světového řádu, v rámci kterého by byl globálně nastolený trvalý mír na celé planetě, jsem popsal v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2016-01-18 16:22:18 b2d186f6

TAKŽE TEĎ MOJE DÍTĚ? SVĚDECTVÍ OTCE, KTERÉMU NA SILVESTRA „INTEGROVANÍ“ MÁLEM ZABILI DCERU


TAKŽE TEĎ MOJE DÍTĚ? SVĚDECTVÍ OTCE, KTERÉMU NA SILVESTRA „INTEGROVANÍ“ MÁLEM ZABILI DCERU
Řešení všech problémů, které jsou vyvolané množstvím uprchlíků, se soustřeďují pouze na řešení následků přítomnosti uprchlíků. Rozvoj zemí, odkud hromadně utíkají migranti, bude zřejmě základem komplexního řešení všech problémů způsobovaných uprchlíky.
Zatím bohužel na světě neexistuje organizace, která by umožňovala efektivně řešit podobné globální problémy. Jednu možnou variantu vzniku takovéto organizace popisuje článek: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-10 12:31:37 b2d186f6

OPRAVDOVÉHO POTRESTÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU SE NEDOČKÁME


OPRAVDOVÉHO POTRESTÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU SE NEDOČKÁME
Ira Tenex: Zřejmě patříte k lidem, kteří považují válku za samozřejmost a přistupují k válce podobně jako ke sportovnímu utkání. Představy poražených o budoucnosti jsou zapomenuty. Realizují se představy vítězů, kteří mají vždy pravdu. Ve válce jsou mařeny lidské životy a ničeny materiální hodnoty. Válka je v podstatě velmi nákladný způsob realizace budoucnosti. Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě a plánovitě realizovat bez válek. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která umožní rozumným politikům dohodnout se na tom, jaká bude budoucnost celého lidstva. Technologie a pokrok musí být použity ke zvýšení schopností člověka ve vesmíru, nikoliv k maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot ve válkách. Jedna možnost jak zajistit, aby technologie a pokrok byly používány ke zvýšení schopností člověka ve vesmíru a ne ke ničení ve válkách, je popsána v článku: OTEVŘENÝ DOPIS VŠEM LIDEM NA PLANETĚ , který byl zveřejněn např. na: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2016-01-05 19:21:59 b2d186f6

OPRAVDOVÉHO POTRESTÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU SE NEDOČKÁME


OPRAVDOVÉHO POTRESTÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU SE NEDOČKÁME
Co bude dál? Budoucnost lidstva by mněla záležet především na tom, jakou budoucnost chce mít každý jednotlivý člověk. Je nesporné, že se bude míra plánovitosti v působení lidstva na planetu postupně zvětšovat, takže budoucnost nebude nutné předvídat s tak velkou mírou vlivu náhodných jevů, kdy v současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě a plánovitě realizovat. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která umožní rozumným politikům dohodnout se na tom, jaká bude budoucnost celého lidstva. Každému, komu není lhostejný osud lidstva a koho zajímá jak se bude dál vyvíjet náš svět, doporučuji seznámit se s článkem: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-05 15:04:15 b2d186f6

ŠÍLENÁ ANGELA?


ŠÍLENÁ ANGELA?
Islámský stát a další teroristické organizace představují v současné době zlo, které obdobně jako globální oteplování ohrožuje celý svět. Podobně, jako se zástupci 196 zemí na pařížské konferenci OSN dokázaly shodnout na nové dohodě o ochraně klimatu, by se měly všechny státy světa dohodnout na společném boji proti mezinárodnímu terorismu. V boji proti tomuto zlu by se všechny státy světa mohly spojit tak, aby vznikla celosvětová demokratická vláda, která by mohla efektivně řešit všechny vznikající globální problémy. Řešením těchto problémů se nyní zabývá OSN, ale dnes už je zcela zřejmé, že OSN neumožňuje globální problémy řešit efektivně. Je čas nahradit OSN novou organizací, kterou by mohla být uvedená celosvětová demokratická vláda. Tato vláda by mohla nastolit trvalý mír na celém světě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU.
Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v následujícím článku: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 63% ( 6 people voted )
+
2015-12-19 22:26:08 b2d186f6

DEMONSTROVAL S CEDULÍ: JSEM MUSLIM, NE TERORISTA! NYNÍ JE VE VĚZENÍ ZA VÝHRŮŽKY BOMBOVÝM ÚTOKEM …


DEMONSTROVAL S CEDULÍ: JSEM MUSLIM, NE TERORISTA! NYNÍ JE VE VĚZENÍ ZA VÝHRŮŽKY BOMBOVÝM ÚTOKEM …
Islámský stát a další teroristické organizace představují v současné době zlo, které ohrožuje celý svět. V boji proti tomuto zlu by se všechny státy světa mohly spojit tak, aby vznikla celosvětová demokratická vláda, která by mohla efektivně řešit všechny vznikající globální problémy. Řešením těchto problémů se nyní zabývá OSN, ale dnes už je zcela zřejmé, že OSN neumožňuje globální problémy řešit efektivně. Je čas nahradit OSN novou organizací, kterou by mohla být uvedená celosvětová demokratická vláda. Tato vláda by mohla nastolit trvalý mír na celém světě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU.
Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v následujícím článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-12-12 13:06:48 b2d186f6
Nízko hodnotený príspevok


AKO VYZERÁ POZVÁNKA PRE TERORISTOV?


AKO VYZERÁ POZVÁNKA PRE TERORISTOV?
Zdroj
-
 32% ( 9 people voted )
+
2015-11-21 18:20:46 b2d186f6

Evropská komise chce zjevně odzbrojit občany Evropy. Další důvod, proč odejít z EU


Evropská komise chce zjevně odzbrojit občany Evropy. Další důvod, proč odejít z EU
Existence EU je důležitá. Uvažovat o vystoupení z EU nemá smysl. Odkazuji jednak na článek – Dopis všem lidem na planetě: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Dále odkazuji na článek – Světová vláda je nevyhnutelnou nutností, ale už nikdy nesmí být fašistická: http://miloslav
7.blogspot.cz/

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-11-20 13:50:25 b2d186f6
Zatím neexistuje globální dohoda, která by mohla účinně předcházet válkám, ekonomickým krizím a řešit další globální problémy. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě a plánovitě realizovat. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by umožnila rozumným politikům dohodnout se na tom, jaká bude budoucnost celého lidstva. Globální demokratická vláda by zajišťoval trvalý mír na celé planetě prakticky stejným způsobem, kterým EU zajišťuje trvalý mír v rámci celé EU. Evoluci politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit ne zastavit. Jedna možná cesta k novému spravedlivému demokratickému politickému uspořádání světa je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Vznik spojeného světa má už v plánu i OSN, viz článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/10/cile-udrzitel
neho-rozvoje-sdgs-fakta.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-10-22 23:42:32 b2d186f6

„ORWELLOVSKÁ“ FBI ŘÍKÁ, ŽE OBČANÉ BY NEMĚLI MÍT ŽÁDNÁ TAJEMSTVÍ, K NIMŽ BY SE VLÁDA NEMOHLA DOSTAT


„ORWELLOVSKÁ“ FBI ŘÍKÁ, ŽE OBČANÉ BY NEMĚLI MÍT ŽÁDNÁ TAJEMSTVÍ, K NIMŽ BY SE VLÁDA NEMOHLA DOSTAT
Především mně překvapila v článku uvedená věta: „Takže Comey v podstatě jako už mnozí před ním – zvláště od doby zahájení globální války s terorismem – věří, že Američané by se ve jménu národní bezpečnosti měli vzdát více ze svých osobních a ústavních práv, protože je to jediný způsob, jak je nás možno adekvátně chránit.“ Skutečnost, že byla zahájena globální válka s terorismem, se mi zdá neuvěřitelná. V podstatě by to znamenalo celosvětovou dohodu všech států, a to by byla průlomová globální dohoda.
Zatím neexistuje globální dohoda, která by mohla účinně předcházet válkám, ekonomickým krizím a řešit další globální problémy. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je na čase začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě a plánovitě realizovat. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by umožnila rozumným politikům dohodnout se na tom, jaká bude budoucnost celého lidstva. Globální demokratická vláda by zajišťovala trvalý mír na celé planetě prakticky stejným způsobem, kterým EU zajišťuje trvalý mír v rámci celé EU. Evoluci politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit ne zastavit. Jedna možná cesta k novému politickému uspořádání světa je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-08-10 15:54:12 5f55d306

Starý dobrý protekcionismus a jiné absurdity ekonomie


Starý dobrý protekcionismus a jiné absurdity ekonomie
Celá "ekonomie" je jen uměle nafouknutá bublina. Je nafouknutá pomocí velkého množství nesmyslných výrazů, které v konečném důsledku jsou jen prázdnými pojmy. Nic neznamenají, nic nevyjadřují, nic neřeší. Je to jen o jednom, jak zakrýt krádež za bílého dne. K tomu je možné dodat, že ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ¨V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí.
Evoluci ekonomicko-politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit ne zastavit. Jedna možná cesta k novému ekonomicko-politickému uspořádání světa je popeaná v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-07-30 21:40:58 5f55d306

Opět budujeme socialismus


Opět budujeme socialismus
Nesouhlasím s tvrzením, že lidstvo nevyhnutelně směřuje k systému, v němž všechny lidské záležitosti budou řídit všemocní diktátoři. Názor, že je zbytečné bojovat proti nezměnitelnému výroku dějin, považuji za scestný. Budoucnost bude taková jakou si jí lidstvo vytvoří. Více viz: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html
Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-07-25 00:29:17 5f55d306

Válka jako důsledek krize demokracie


Válka jako důsledek krize demokracie
Globální centrální světovláda založená na demokratických principech by mohla nastolit trvalý mír na celém světě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU. Jedna možná cesta k nastolení globální demokratické světovlády je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-07-06 20:06:25 5f55d306

Proč nepotřebujeme stát (2/2)


Proč nepotřebujeme stát (2/2)
Úvaha o úplném zrušení státu jako o nejelegantnějším a nejjednodušším řešení všech problémů zřejmě není myšlena vážně. Naproti tomu je zcela vážně míněný návrh na vytvoření globálního státu, který je uveden např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html
Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-07-03 22:30:59 5f55d306

50 odstínů státu


50 odstínů státu
Mělo by se něco změnit tak, aby se každý stát na světě stal lepším a spravedlivějším. Na světě jsou lidé pohádkově bohatí a úplní chudáci. Panuje zde velká nespravedlnost. Začíná to tím, že se člověk narodí. Někdo se narodí jako prvorozený anglické královně. Někdo se narodí hloupé a chudé uklízečce. Někdo se narodí v prosperující USA. Někdo se narodí v chudém a zaostalém státě v Africe uprostřed probíhající občanské války.. Někdo se narodí jako zdravé a hezké dítě. Někdo se narodí jako ošklivé nemocné nedochůdče. Ve vyhlídkách na kvalitu prožití lidského života jsou už od narození na světě nespravedlivě propastné rozdíly, které provázejí člověka celý život.
Nespravedlnosti je na světě příliš mnoho. Mělo by se s tím něco udělat tak, aby svět byl spravedlivější. Jedna možná alternativa zlepšení daného stavu světa je uvedena na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-06-15 10:38:00 5f55d306

Proč procento nejbohatších vlastní polovinu světa


Proč procento nejbohatších vlastní polovinu světa
1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět.
1/1000 lidstva (drtivá většina z nich jsou bezohlední lidé) vládne světu pomocí zákonů, které se zdokonalují pod jejich vlivem tak, aby se poměry v podstatě zachovaly. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u drtivé většiny lidí z této 1/1000 meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.
O této 1/1000 lidí je třeba se trochu rozepsat, aby bylo možné popsat, jaký by měl být cílový stav. Tato 1/1000 vládne světu v organizaci, která má podobu velmi ostré, cca 4 - 6ti stupňové pyramidy, stát od státu se to odlišuje, ale to je nepodstatné.
Nejvyšší vrstva jsou lidé velkých peněz. Podstata jejich práce je zdánlivě velmi náročná, složitá, většina lidí jí moc nerozumí. S nepříliš velkou mírou nadsázky se v podstatě dá říci, že patří mezi řádné občany, kteří dodržují všechny zákony, ale peníze si vydělávají uboze, v podstatě lichvou podle zákona. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nepamatuji se, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají, co na tom, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý. Doufám jen, že tomu ekonomovi, kterému se konečně podaří odhalit veškeré zákonitosti trhu a podstaty vzniku těchto krizí, Nobelovu cenu neudělí, ale asi doufám marně, lidé velkých peněz mají těch peněz opravdu hodně............pokračování je na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-06-13 17:43:45 5f55d306

DÍVKA PŘINÁŠÍ DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ PŘÍŠTÍM GENERACÍM O SITUACI V AMAZONSKÉM PRALESE


DÍVKA PŘINÁŠÍ DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ PŘÍŠTÍM GENERACÍM O SITUACI V AMAZONSKÉM PRALESE
Bez jakýchkoliv výhrad lze souhlasit s tvrzením, že jsou to deštné pralesy, díky kterým může naše planeta dýchat. Ne nadarmo se Amazonskému pralesu říká „plíce světa“.
Bohužel už to nebude dlouho platit, pokud bude pokračovat jeho plenění kvůli ropě.
Společnosti a korporace, které mají zisky v důsledku kácení deštných pralesů, lze považovat za nepřátele celého lidstva. Kácení deštných pralesů není jediný zatím neřešený globální problém, přičemž všechny tyto globální problémy je nezbytné začít účinně urychleně řešit, Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. .Globální problémy je možné úspěšně řešit pouze v rámci efektivní globální organizace. OSN měla být takovou organizací, ale dnes už je zcela zřejmé, že OSN neumožňuje celosvětové problémy řešit efektivně. Je čas nahradit OSN novou globální organizací, kterou by mohla být globální demokratická vláda. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která politikům umožní dohodnout se na tom, co bude v budoucnosti následovat. Globální centrální světovláda založená na demokratických principech by mohla nastolit trvalý mír na celé planetě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU..
Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v následujícím článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-06-07 13:26:13 5f55d306

Racionalita nacionalismu


Racionalita nacionalismu
S postupující globalizací význam národních států klesá především z následujících důvodů:
1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.

2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je už normální.
3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.
4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
5. V současnosti se umí cca 5 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se zdokonaluje.
7. Možnost cestovat se usnadňuje.
8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé části světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.
Prognóza dalšího vývoje státoprávního uspořádání národních států je uvedena v následujícím článku:
http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-05-29 21:47:31 5f55d306

John Lennon - Náš svet ovládajú maniaci


John Lennon - Náš svet ovládajú maniaci
Lidstvo světa žije v moderním 21 století stále bez demokracie, protože ho totálně ovládají korporace a oligarchové z různých zeměpisných dálav naší planety. Naštěstí už nyní je na světě dost velké množství rozumných a moudrých politiků, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Podobné globální problémy je nezbytné začít účinně urychleně řešit, .Globální problémy je možné úspěšně řešit pouze v rámci efektivní globální organizace. OSN měla být takovou organizací, ale dnes už je zcela zřejmé, že OSN neumožňuje celosvětové problémy efektivně řešit. Je čas nahradit OSN novou globální organizací, kterou by mohla být celosvětová demokratická vláda. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která politikům umožní dohodnout se na tom, co bude v budoucnosti následovat. Globální centrální světovláda založená na demokratických principech by mohla nastolit trvalý mír na celém světě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU.
Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v následujícím článku:
http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-27 16:57:28 5f55d306

Ľudstvo sveta žije v modernom 21 storočí stále bez demokracie


Ľudstvo sveta žije v modernom 21 storočí stále bez demokracie
Zcela souhlasím s tvrzením, že lu
dstvo sveta žije v modernom 21 storočí stále bez demokracie, pretože ho totálne ovládajú korporácie a oligarchovia z rožných zemepisných diaľav našej planéty.
Naštěstí už nyní je na světě dost velké množství rozumných a moudrých politiků, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Podobné globální problémy je nezbytné začít účinně urychleně řešit, .Globální problémy je možné úspěšně řešit pouze v rámci efektivní globální organizace. OSN měla být takovou organizací, ale dnes už je zcela zřejmé, že OSN neumožňuje celosvětové problémy efektivně řešit. Je čas nahradit OSN novou globální organizací, kterou by mohla být celosvětová demokratická vláda. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která politikům umožní dohodnout se na tom, co bude v budoucnosti následovat. Globální centrální světovláda založená na demokratických principech by mohla nastolit trvalý mír na celém sv, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU.
Jedna možná cesta vzniku celosvětové demokratické vlády je uvedená v následujícím článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.htmlZdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-27 13:31:44 5f55d306

MILIARDÁŘ GEORGE SOROS: „JSME NA PRAHU III. SVĚTOVÉ VÁLKY“


MILIARDÁŘ GEORGE SOROS: „JSME NA PRAHU III. SVĚTOVÉ VÁLKY“
Globální centrální světovláda založená na demokratických principech by mohla nastolit trvalý mír na celém světě, a to prakticky stejným způsobem, kterým se podařilo nastolit trvalý mír v rámci všech států spojených v projektu EU. Jedna možná cesta k nastolení globální demokratické světovlády je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 50% ( 6 people voted )
+
2015-05-23 17:52:38 5f55d306

Ekonomie není směšná pavěda


Ekonomie není směšná pavěda
Ekonomie je věda založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž v podstatě platí zákony džungle. ¨V současném zastaralém a nefunkčním pojetí ekonomie prognózují ekonomové budoucnost podobně jako meteorologové počasí.
Je nejvyšší čas
začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Jedna z možných cest řešení naznačeného problému je popsána v dopisu všem lidem na planetě, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-05-16 18:01:45 5f55d306

Jak mizí tolerance a přicházíme o mír?


Jak mizí tolerance a přicházíme o mír?
Nebylo by špatné zamezit válkám na celém světě a nastolit trvalý celosvětový mír. Uvedeným problémem se zřejmě zabývá prezident Ruska, což dokazuje jeho výzva všem státům světa, která zazněla v jeho projevu na vojenské přehlídce v Moskvě. V tomto projevu Putin vyzval k upevnění světové bezpečnosti, což je chvályhodné. Je třeba ocenit především jeho výzvu týkající se všech mocností: »Našim společným úkolem se musí stát vypracování systému rovnoprávné bezpečnosti všech států odpovídající soudobým hrozbám, který bude vybudován na regionálním a globálním základě mimo vojenské bloky,« řekl Putin. Jedna možná cesta k dosažení Putinem požadované světové bezpečnosti je uvedena v dopisu všem lidem na planetě, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2015-05-11 20:34:27 5f55d306

Náš nepřítel – Stát (I.)


Náš nepřítel – Stát (I.)
Stát je praxí důkladně prověřená instituce. Nebylo by špatné soustředit celé lidstvo do jednoho globálního státu. Jednu možnou cestu vzniku globálního státu popisuje článek: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-05-08 18:10:33 5f55c335

Analytik: svou bojovností naladily USA proti sobě celý svět


Analytik: svou bojovností naladily USA proti sobě celý svět
Největším nebezpečím pro ekologickou udržitelnost světa a hodnotu lidského života je vláda USA a masy nemyslících amerických mladých mužů, kteří vycházejí vstříc nabídce této vlády, protože nemyslí, a ve své vykořeněnosti hledají právě ve vojenské uniformě cestu zpět k identifikaci s národním celkem. Požadavkem doby jsou globální reformy. Svět se vším všudy by měl patřit všem lidem rovným dílem. Více viz dopis všem lidem na planetě zveřejněným např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-05-05 18:28:29 5f55c335

Mýdlová bublina aneb virtuální a reálná ekonomika


Mýdlová bublina aneb virtuální a reálná ekonomika
Svět se vším všudy by měl patřit všem lidem rovným dílem. Více viz dopis všem lidem na planetě zveřejněným např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-05-04 22:54:44 5f55c335

Lidskost, kolektivismus a anarchismus


Lidskost, kolektivismus a anarchismus
Demagogické ničím nepodložené tvrzení, že anarchismus je přirozený stav společnosti bez vládnoucí vrstvy, která disponuje právy odlišnými od zbytku společnosti, nelze brát vážně. Faktem je, že na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi ohromné množství velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války a ničení hodnot. Je nejvyšší čas začít něco zásadního v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané, živelné působení lidstva na planetu ničí podmínky pro život všeho živého a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu. Jedno možné řešení je uvedeno v článku „Otevřený dopis všem lidem na planetě“, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-05-01 12:49:32 5f55c335

Současný komunisticko-otrokářský systém je důsledek všeobecného volebního práva


Současný komunisticko-otrokářský systém je důsledek všeobecného volebního práva
Článek stručně a výstižně hodnotí minulost a současný stav lidského společenství, ale neuvádí jak by se měla lidská společnost změnit. Jedna možná cesta změny současného stavu je uvedena v dopisu všem lidem na planetě, který byl zveřejněn např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-04-22 13:26:20 b2d194ac

Prohledání 100 tisíc galaxií neobjevilo žádné stopy pokročilých civilizací


 Prohledání 100 tisíc galaxií neobjevilo žádné stopy pokročilých civilizací
Lidstvo dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje výskytu mimozemšťanů na naší planetě. Jedna možná alternativa vzniku zodpovědného představitele celého lidstva je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-04-17 15:33:03 b2d194ac

John Perkins - Přiznání lovce ekonomik


John Perkins - Přiznání lovce ekonomik
Postupy při vyjednávání se zeměmi třetího světa, které používá vláda USA a největší americké korporace, jsou odsouzeníhodné. Jedna z možných cest k odstranění těchto nekalých praktik je uvedena v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-08 14:54:06 b2d194ac

Zatimco svet zachvacuji plameny, Rekove konci s otroctvim dluhu, spatny kral umira, Rusove utoci, Centralni banky zachvacuje panika a elity z Davosu ztraci cas.


Zatimco svet zachvacuji plameny, Rekove konci s otroctvim dluhu, spatny kral umira, Rusove utoci, Centralni banky zachvacuje panika a elity z Davosu ztraci cas.
Se závěrem článku plně souhlasím v tom, že evropsko-americký ekonomický model už nefunguje. K doporučení uplatnit západní hybridní model kapitalistického centrálního plánování mám určité výhrady. Je nezbytné začít budoucnost plánovat globálně. Jedna možná cesta k centrálnímu plánovitě řízenému hospodářství je uvedena v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-04 14:30:07 b2d194ac

Kdo profituje z politiky multikulturalismu?


Kdo profituje z politiky multikulturalismu?
Politika multikulturalismu neselhala. Multikulturalismus je myšlenkový a politický proud, který reaguje na situaci vzniklou soužitím několika kultur a který věří, že v jednom státě mohou žít pohromadě jednotlivci a skupiny rozdílné kultury, náboženského vyznání, rasy a vzájemně si rozumět a učit se od sebe. Říká, že všichni lidé jsou si rovni a každý má právo zachovat si svou kulturu a vyznání. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je už normální. Jedna možná alternativa budoucnosti lidstva je uvedená v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 45% ( 12 people voted )
+
2015-01-30 17:43:14 b2d194ac

POZNEJTE PRVNÍHO MUŽE NA SVĚTĚ, KTERÝ NEMÁ SRDCE A ŽIJE


POZNEJTE PRVNÍHO MUŽE NA SVĚTĚ, KTERÝ NEMÁ SRDCE A ŽIJE
Pokrok nejen v medicíně je neuvěřitelný a lékaři zachraňuji denně mnoho životů lidem, kteří před několika lety ještě neměli šanci přežít. Paradoxní je, že se věda a technika nebývalým tempem zdokonaluje ve všech oblastech života společnosti. Zbraně, kterými se lidé zabíjejí v nepřetržitě probíhajících válkách, se také zdokonalují nevídaným tempem. V protikladu k zdokonalování materiální stránky života je stav mezilidských vztahů. Úroveň mezilidských vztahů už mnoho let prakticky stagnuje. Množství lidských životů předčasně ukončených ve válkách je pravděpodobně větší než množství životů, které se prodlouží zásluhou lékařů. Mělo by se s tím něco rychle udělat. Jedna možná cesta k řešení uvedeného problému je na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-01-28 18:32:58 b2d194ac

Zkusíme oživit ideu Československa?


Zkusíme oživit ideu Československa?
Jsem pro sjednocení, protože rozdělení na dva menší státy bylo dílo nezodpovědných politiků. Budoucnost nemá rozdělování existujících států. Budoucnost má jejich sjednocování. Více je uvedeno v článku: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-01-27 12:47:38 b2d194ac

„NAŠI SPOLEČNOST ŘÍDÍ ŠÍLENÍ LIDÉ S ŠÍLENÝMI ÚMYSLY,“ ŘÍKAL JOHN LENNON


„NAŠI SPOLEČNOST ŘÍDÍ ŠÍLENÍ LIDÉ S ŠÍLENÝMI ÚMYSLY,“ ŘÍKAL JOHN LENNON
Na světě existuje velká nespravedlnost. Začíná to tím, že se člověk narodí. Někdo se narodí jako prvorozený anglické královně. Někdo se narodí hloupé a chudé uklízečce. Někdo se narodí v prosperujícím Německu. Někdo se narodí v chudém a zaostalém státě v Africe uprostřed probíhající občanské války. Někdo se narodí jako zdravé a hezké dítě. Někdo se narodí jako ošklivé nemocné nedochůdče. Ve vyhlídkách na kvalitu prožití lidského života jsou už od narození na světě nespravedlivě propastné rozdíly, které provázejí člověka celý život.
Nespravedlnosti je na světě příliš mnoho. Mělo by se s tím něco udělat tak, aby svět byl lepší
a spravedlivější. Jedna možná alternativa zlepšení daného stavu světa je uvedena na: h
ttp://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Read more: http://dolezite
.sk/Nevyhnutnost-liecby-0H1C8V.html?rand=62#f55845
#ixzz3PILWBPN9


Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-01-19 19:54:55 b2d194ac

Nevyhnutnost liecby


Nevyhnutnost liecby
Na světě existuje velká nespravedlnost. Začíná to tím, že se člověk narodí. Někdo se narodí jako prvorozený anglické královně. Někdo se narodí hloupé a chudé uklízečce. Někdo se narodí v prosperujícím Německu. Někdo se narodí v chudém a zaostalém státě v Africe uprostřed probíhající občanské války. Někdo se narodí jako zdravé a hezké dítě. Někdo se narodí jako ošklivé nemocné nedochůdče. Ve vyhlídkách na kvalitu prožití lidského života jsou už od narození na světě nespravedlivě propastné rozdíly, které provázejí člověka celý život.
Nespravedlnosti je na světě příliš mnoho. Mělo by se s tím něco udělat tak, aby svět byl lepší
a spravedlivější. Jedna možná alternativa zlepšení daného stavu světa je uvedena na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-19 19:50:51 b2d194ac

Nevyhnutnost liecby


Nevyhnutnost liecby
JEDNOTNÝ VÝKLAD VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTA: http://milosla
v7.blogspot.cz/2014/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-19 08:38:47 b2d194ac

Jak nám dotace ničí morálku?


Jak nám dotace ničí morálku?
"Vystupme z EU a odstraňme škodlivé dotace, které poškozují každého z nás. Obnovme hospodářství, kde vítězí tvrdá práce a kreativita, kde na prvním místě je zákazník náš pán." S touto výzvou na konci článku nemohu souhlasit. Argumentace autora článku vychází v podstatě pouze z rozdílnosti měn v ČR a eurozóně a ta dříve či později pomine. Obnovit hospodářství, kde vítězí tvrdá práce a kreativita nemůžeme, jednak proto, že ho u nás téměř nikdo nezažil z vlastní zkušenosti, jednak je to vzletná fráze, která zastírá skutečnou podstatu demokratického kapitalismu, tak jak je dnes praktikován v nejbohatších zemích světa. Více je na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-18 14:12:41 b2d194ac

Vlády po pařížských útocích už chystají údery proti projevům na Internetu


Vlády po pařížských útocích už chystají údery proti projevům na Internetu
Média ne celém světě soustavně a podrobně informují o reakcích na teroristický útok v Paříži. Terorismus, tj. v podstatě hrubé nelidské násilí, nemá místo v civilizovaném světě i když je motivováno těmi nejušlechtilejšími pohnutkami. Stojí za povšimnutí, že představitelé téměř všech států na světě vyjádřili v tomto smyslu shodný názor. Celosvětová shoda na řešení konkrétního problému to se nestává často. Možná je to předzvěst toho, že bude dosaženo shody i v jiných důležitých globálních problémech. Například: h
ttp://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis
-vsem-lidem-na-planete.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-01-13 15:49:12 b2d194ac

Jeden z útočníkov Charlie Hebdo mal modré oči


Jeden z útočníkov Charlie Hebdo mal modré oči
Globální reakce na pařížský atentát je pozoruhodná svou intenzitou i názorovou jednotou.Terori smus, tj. v podstatě hrubé nelidské násilí motivované těmi nejnižšími pohnutkami, nemá místo v civilizovaném světě. Podstatné je, že představitelé téměř všech států na světě vyjádřili v tomto smyslu na teroristický útok v Paříži shodný názor. Celosvětová shoda velmocí na přístup k řešení konkrétního problému to se nestává často. Možná je to předzvěst toho, že bude dosaženo shody i v řešení jiných důležitých globálních problémů. Například: http://milosla
v7.blogspot.cz/2014/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-01-11 23:14:46 b2d194ac

Vražda francouzských novinářů aneb multikulti ráj už na dohled


Vražda francouzských novinářů aneb multikulti ráj už na dohled
Terorismus, tj. v podstatě hrubé nelidské násilí motivované těmi nejnižšími pohnutkami, nemá místo v civilizovaném světě. Stojí za povšimnutí, že představitelé téměř všech států na světě vyjádřili v tomto smyslu shodný názor v souvislosti s teroristickým útokem v Paříži. Celosvětová shoda na řešení konkrétního problému, to se nestává často. Možná je to předzvěst toho, že bude dosaženo shody i v jiných důležitých globálních problémech. Například: http://milosla
v7.blogspot.cz/2014/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html

Zdroj
-
 59% ( 7 people voted )
+
2015-01-08 17:10:10 b2d194ac

Na co zemře západní civilizace: Je v jednotě síla?


Na co zemře západní civilizace: Je v jednotě síla?
Kdo je Maitreya?

Byl očekává, že po generace všech hlavních náboženství. Křesťané ho znají jako Kristus, a očekávají, že jeho hrozící návrat. Židé ho čeká jako Mesiáše; Hinduisté se podívat na příchod Krišny; Buddhisté ho očekávat jako Maitreyovi Buddha; a muslimové předvídat imáma Mahdího, nebo Mesiáše.MaitreyaAlthough názvy jsou různé, mnozí se domnívají, že všichni se odkazují na stejný jednotlivci: Světový učitel, jehož osobní jméno je Maitréja (vyslovoval my-zásobník-ah).
Rád být známý jednoduše jako učitele, Maitreya nepřišel jako náboženského vůdce, nebo založit nové náboženství, ale jako učitel a průvodce pro lidi všech vyznání a ti bez vyznání.

V této době velké politické, hospodářské a sociální krize Maitreya se inspirovat lidstvo na sebe vidět jako jedna rodina, a vytvořit civilizaci založené na sdílení, ekonomické a sociální spravedlnosti, a globální spolupráce.

Ten zahájí výzvu k akci zachránit miliony lidí, kteří se vyhladovět k smrti, každý rok ve světě hojnosti. Mezi doporučení Maitréjovo bude posun v sociálních priorit, takže adekvátní potraviny, bydlení, oblečení, vzdělání a zdravotní péče stát se univerzální práva.

Pod Maitréjovo inspiraci, bude lidstvo samo provést požadované změny a vytvořit logičtější a spravedlivější svět pro všechny.

Více o Maitreya:
## Často kladené dotazy o Maitréji
## Maitreya ruku
## Kříže světla
## Kruhy světla
## Léčivé vody
## Svět široké vystoupení
## Nairobi návštěvu
## Maitreya a bible

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-07 22:01:27 b2d194ac

Na co zemře západní civilizace: Je v jednotě síla?


Na co zemře západní civilizace: Je v jednotě síla?
V Evropě vznikne nové univerzální učení vnímání světa, které bude mít pro budoucnost globální význam. Viz: http://milosla
v7.blogspot.cz/2014/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-01-07 14:36:06 b2d194ac

FASCINUJÍCÍ FOTOGRAFIE ZAMRZLÝCH JEZER A RYBNÍKŮ. 100% HRÁTKY PŘÍRODY BEZ PHOTOSHOPU


FASCINUJÍCÍ FOTOGRAFIE ZAMRZLÝCH JEZER A RYBNÍKŮ. 100% HRÁTKY PŘÍRODY BEZ PHOTOSHOPU
Příroda je mocná čarodějka. Nádherné obrázky. Ten kdo to fotografoval je opravdový umělec. Při pohledu na tu krásu jsem na chvíli úplně zapomněl na problém budoucnosti lidstva, který mi v poslední době nedá spát. Viz: Otevřený dopis všem lidem na planetě: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-01-07 11:46:32 b2d194ac

29 ÚCHVATNÝCH FOTOGRAFIÍ LIDSKÉ RASY


29 ÚCHVATNÝCH FOTOGRAFIÍ LIDSKÉ RASY
Na světě žije mnoho různých ras lidí, ale základní instinkty a potřeby mají všichni společné. Například každý člověk si přeje, aby se naplnily jeho představy o budoucnosti. Ptám se: "Jak je možné, že se na začátku 21. století pořád vedou na světě války, ničí se nedozírné hodnoty a miliony lidí hladoví, když si to drtivá většina obyvatel planety nepřeje?" Myslím si, že by se uvedený problém mněl urychleně globálně vyřešit a proto jsem napsal otevřený dopis všem lidem planety, který jsem zveřejnil na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html


Zdroj
-
 74% ( 9 people voted )
+
2015-01-04 15:48:50 b2d194ac

novoročné vyhlásenie p. Merkelovej


novoročné vyhlásenie p. Merkelovej
Nerad odporuji ženám, ale výhrůžkami se dialog v geopolitice neposune dopředu ani o milimetr. Budoucnost nemá fašismus, kapitalismus, socialismus ani komunismus. Budoucnost má Globální demokracie. Viz otevřený dopis všem mocným tohoto světa: http:/
/www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/otevreny-dop
is-vsem-mocnym-tohoto-sveta.html

Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-01-02 13:53:42 b2d194ac

John Lennox - Pochová veda Boha?


John Lennox - Pochová veda Boha?
Prof. John C. Lennox, MA., PhD., DPhil., DSc. navštívil dňa 12. novembra 2014 Banskú Bystricu a velmi zajímavě přednášel. Bohužel v té době ještě neznal JEDNOTNÝ VÝKLAD VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTA, protože v té době nebyl tento výklad veřejně přístupný. Nyní už je JEDNOTNÝ VÝKLAD VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTA zveřejněn, a to na: http://milosla
v7.blogspot.cz/2014/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-n
abozenskeho.html


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-30 17:13:13 b2d194ac

Otevřený dopis všem mocným tohoto světa


Otevřený dopis všem mocným tohoto světa
Pokud máte na mysli NWO-teorie spiknutí, podle které usiluje elitní skupina nejvlivnějších lidí o světovou moc ovládnutím státních špiček a nejvyšších státních míst. Tak prohlašuji, s tím nemám nic společného!!!
Zdroj
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-12-29 12:00:39 b2d194ac

Budování komunismu v Evropě


Budování komunismu v Evropě
Velmi pěkný článek. Plný zajímavých informací. Faktem je, že na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi ohromné množství velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války a ničení hodnot. Je nejvyšší čas začít něco zásadního v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu. Osobně se domnívám, že brzy vznikne nové univerzální učení, které v jednotném výkladu spojí vědecké a náboženské pojetí světa a které umožní nově ho uspořádat. Více na:
Pochová věda boha?: http:
//dolezite.sk/John-Lennox-Pochova-veda-Boha-oevOW0
.html#ixzz3MfFmEMYk

Prognóza budoucnosti lidstva: http://mi
loslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-l
idstva.html

Teorie vševývoje reálskutečnosti:
http://miloslav7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyv
oje-posledni-definitivni.html

Zdroj
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-12-25 19:31:06 b2d194ac

USA vs. Rusko


USA vs. Rusko
Když čtu podobné politologické rozbory, uvažuji o tom, že na světě je už nyní velké množství rozumných a moudrých lidí, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je bohužel založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Nebude.li se uvedený problém urychleně řešit, tak to špatně dopadne. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by rozumným a moudrým lidem byla cestou k dohodě, co bude v budoucnosti následovat. Osobně se domnívám, že v rámci vzniku globální demokratické vlády vznikne univerzální učení, které bude zahrnovat v jednotném pojetí víru i vědu. Více lze nalézt v následujících odkazech:
Pochová věda boha?: http://dolezite.sk/J
ohn-Lennox-Pochova-veda-Boha-oevOW0.html#ixzz3MfFm
EMYk

Prognóza budoucnosti lidstva: http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Teorie vševývoje reálskutečnosti:
http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-23 13:05:52 b2d194ac

USA vs. Rusko


USA vs. Rusko
Když čtu podobné politologické rozbory, uvažuji o tom, že na světě je už nyní velké množství rozumných a moudrých lidí, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je bohužel založená na dogmatických premisách vycházejících z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně, globálně realizovat. Nebude.li se uvedený problém urychleně řešit, tak to špatně dopadne. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by rozumným a moudrým lidem byla cestou k dohodě, co bude v budoucnosti následovat. Osobně se domnívám, že v rámci vzniku globální demokratické vlády vznikne univerzální učení, které bude zahrnovat v jednotném pojetí víru i vědu. Více lze nalézt v následujících odkazech:
Pochová věda boha?: http://dolezite.sk/J
ohn-Lennox-Pochova-veda-Boha-oevOW0.html#ixzz3MfFm
EMYk

Prognóza budoucnosti lidstva: http://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Teorie vševývoje reálskutečnosti:
http://miloslav
7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-de
finitivni.html


Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-12-23 13:00:42 b2d194ac

John Lennox - Pochová veda Boha?


John Lennox - Pochová veda Boha?
Velmi zajímavá přednáška. Osobně se domnívám, že brzy vznikne univerzální učení, které bude zahrnovat v jednotném pojetí víru i vědu. Více lze nalézt v následujících odkazech:Prognóza budoucnosti lidstva : http://mi
loslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-l
idstva.html

Teorie vševývoje reálskutečnosti :
http://miloslav7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyv
oje-posledni-definitivni.html


Zdroj
-
 70% ( 13 people voted )
+
2014-12-22 17:04:43 b2d194ac

Lidská práva


Lidská práva
1/4 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo hladem. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. ........
...... Celý článek: "Prognóza budoucnosti lidstva" je na: www.
dedej.bigbloger.lidovky.cz
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-09 19:11:05 b2d18683
Uvedený "Projekt kooperativizmus" je prakticky neuskutečnitelný. "Prognóza budoucnosti lidstva" uvedená ve stejnojmenném článku na: www.
dedej.bigbloger.lidovky.cz
, je mnohem pravděpodobnější.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-08 17:49:04 b2d18683
Nízko hodnotený príspevok


Čísla nelžou. Globální finanční pyramida kolabuje


Čísla nelžou. Globální finanční pyramida kolabuje
Zdroj
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-11-28 14:19:07 b2d18683

Papež František: ‚Nevzdáme odpor proti Střednímu východu bez křesťanů‘


											Papež František: ‚Nevzdáme odpor proti Střednímu východu bez křesťanů‘
2170 světových miliardářů kontroluje 33 bilionů USD čistého bohatství, tj. dvojnásobek amerického HDP. Papež kritizuje mimo jiné "tyranii trhu" a vyzývá mocné, aby bojovali s nerovností a chudobou. Hospodářský systém, jímž se svět řídí, je podle něj "až do kořenů nespravedlivý". "Tohle hospodářství zabíjí," píše v apoštolské exhortaci. "Peníze musí sloužit a nikoli vládnout," prohlašuje.
K názorům papeže je možné dodat, že ve výrobě, výzkumu, vědě a v dalších oblastech se rychle a úspěšně vyvíjejí velké globální organizace. Naproti tomu pokrok v organizaci globálních mocensko-politických struktur stagnuje. Například je nejvyšší čas začít účinně globálně omezovat příčiny oteplování atmosféry, což stávající mocensko-politické struktury nejsou schopné efektivně realizovat. Jedna z možných cest k vytvoření mocensko-politických struktur, které budou schopné efektivně realizovat nejen opatření proti oteplování atmosféry, je uvedena v článku "Prognóza budoucnosti lidstva", který je např. na: htt
p://dedej.bigbloger.lidovky.cz/

Dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu s chaoticky se měnící a v podstatě stagnující organizací globálních mocensko-politických struktur. Důsledkem toho je, že budoucnost lidstva se předvídá podobně jako se předpovídá počasí. Je nejvyšší čas vytvořit globální organizaci, která bude centrálně vládnout celému světu. Demokratická světovláda v čele s prezidentem světa bude mít předpoklady a podmínky pro systematické a cílevědomé plánování budoucnosti lidstva v globálním měřítku.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-27 11:38:23 b2d18683

Kennedy musel zemřít


Kennedy musel zemřít
Svět mohl vypadat jinak kdyby John žil V případě, že by John žil, mohl dnes svět vypadat jinak.O tom, co je podstatou světa banksterů, proti kterým se John postavil, je možné si přečíst na: http://ded
ej.bigbloger.lidovky.cz/
v článku "Prognóza budoucnosti lidstva".


Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-11-23 15:56:05 b2d18683
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Co stojí za úspěchem extrémistických politiků?


 Co stojí za úspěchem extrémistických politiků?
Podle mechanismů teorie her k tomu paradoxně významně přispívají dlouhé kampaně, početné televizní debaty hraničící s trýzněním diváků a nepřetržitý tok zpravodajství médií ...
Damask v Plameňoch (časť 3.)
Oběti (nové) studené války
To je ale nápad: Poslat fakturu za válku 70 let po ní

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.175 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo