Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Michal # VigyXywu97


Európska únia tento mesiac zakáže lacnejšie „neefektívne“ bojlery


Európska únia tento mesiac zakáže lacnejšie „neefektívne“ bojlery
Ako ste z toho článku prišli na tých 1000€?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-19 21:02:33 c3a84e1a

Švýcaři se nepřipojí k sankcím EU vůči Rusku


Švýcaři se nepřipojí k sankcím EU vůči Rusku
Neutralita Svajciarska nie je ziadne tajomstvo ale vo svete znamy fakt.
Vo Svajciarsku su ulozene najvacsie rezervy zlata ci uz jednotlivych statov(hned po USA, tu ale nevieme ci este su...☺) a zaroven ich oligarchov. Preto ta vsetkymi narodmi akceptovana neutralita. Nic len zlato a mozno "troska" diamantov...☺.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-08 17:14:55 4e01757e

Studenti Harvardu a MIT spouští ‚NSA-vzdornou‘ e-mailovou službu


Studenti Harvardu a MIT spouští ‚NSA-vzdornou‘ e-mailovou službu
All user data is protected by the Swiss Federal Data Protection Act (DPA) and the Swiss Federal Data Protection Ordinance (DPO) which offers some of the strongest privacy protection in the world for both individuals and entities. Only a court order from the Cantonal Court of Geneva or the Swiss Federal Supreme Court can compel us to release the extremely limited user information we have.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 21:16:04 3ec5f358

Nigel Farage má pravdu: Byla to EU, nikoliv Rusko, kdo vyprovokoval Ukrajinskou krizi


											Nigel Farage má pravdu: Byla to EU, nikoliv Rusko, kdo vyprovokoval Ukrajinskou krizi
Na rukách môže mať a aj má krv na rukách, ale v hlave má nasraté od USraela

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-30 10:00:53 2e1d01fd

Patrick Linhart: Voľby sa údajne manipulujú od roku 1995.


Patrick Linhart: Voľby sa údajne manipulujú od roku 1995.
http://www.peticie.com/voby_cez_internet
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 14:27:34 4d60c7be

VLASTNE SKONČILA NIEKEDY "STUDENÁ VOJNA"?


VLASTNE SKONČILA NIEKEDY "STUDENÁ VOJNA"?
Vojna nikdy neskončila ani tá "studená". Vždy sa jedná len o nové a iné pokusy o zničenie Slovanov a Rusko je v tom najväčšou prekážkou! Banda uctievačov satana, ktorý zobral na seba podobu zlatého teľaťa neprestane nikdy, lebo vie, že svet neovládne dotiaľ, kým nezničí Slovanov a hlavne Rusko. My však vieme, že sa im to nepodarí a oni sami si svojimi zvrátenými snahami spôsobia záhubu! Tak, ako už veľakrát v histórii (i keď dosiaľ vždy len čiastočne).

Zdroj
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-03-09 17:15:13 2e1d01fd
loading...

Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností


Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností
Rusi majú svoje historické skúsenosti a ty si zmeň meno! Krováci majú podstatne vyššie IQ...

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-05 21:20:11 2e1d01fd

Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností


Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností
Ak nechápeš, tak si sám hlúpy a chorý! A je ti zbytočné aj študovať!

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-05 20:47:44 2e1d01fd

Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností


Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností
To si sa mal pýtať skôr, ako si sa začal miešať do neznámych vecí. Veľa sa dá naučiť z dobrých kníh, alebo od kvalitných učiteľov. Ale aj na internete môžeš niečo pochytiť.
Napríklad:

Ukrajinský nacionalismus – jeho kořeny a povaha ČÁST PRVNÍ: Úvodní exkurze do starodávné historie 1204 – Východní křížová výprava papeže Innocenta III:


Většina lidí mylně věří, že křížové výpravy se odehrávaly jen na Středním východě a že byly namířeny pouze proti islámu. To je blud. Ve skutečnosti, zatímco oficiální záminkou západního imperialismu v té době bylo osvobození města Jeruzalém od „muslimských nevěřících“, bylo cílem křížových výprav také buď vyhlazení, nebo konverze „řeckých schizmatiků“, tj. ortodoxních křesťanů. Nejznámější epizodou této proti-ortodoxní křížové výpravy je vyplenění Konstantinopole křižáky v r. 1204, během 4. křížové výpravy, kdy bylo město vystaveno třem dnům naprosto bizarního drancování, rabování a masakrům prováděným západními „křesťany“, kteří dokonce vyrabovali a vypálili ortodoxní kostely, monastýry a kláštery, znásilňovali jeptišky na kostelních oltářích a dokonce posadili prostitutku na patriarchální trůn. Tento výlev genocidní nenávisti byl jen sotva náhodný, ale šlo o ranou manifestaci něčeho, co se stalo ústřední charakteristikou stavu mysli a ideologie římské církve.
V historii římské nenávisti k ortodoxní církvi však existuje další, neméně důležitá, epizoda, která je mnohem méně známá.
1242 – Severní křížové výpravy papeže Řehoře IX:


Na rozdíl od svého předchůdce, který směroval své vojáky na Svatou zemi, papež Řehoř IX měl velmi odlišný názor: chtěl konvertovat „pohany“ severu a východu Evropy na „pravou víru“. Podle něj bylo ortodoxní Rusko součástí těchto „pohanských zemí“ a ortodoxní křesťané byli pohané také. Jeho rozkaz Teutonským rytířům (spirituálním nástupcům Franků, kteří vyplenili a zničili Řím) zněl – všechny pohany, se kterými se setkají buď konvertovat, nebo zabít (tento genocidní rozkaz byl velmi podobný rozkazu vydanému Ante Paveličem svým jednotkám proti Srbům v druhé světové válce: konvertujte, zabijte nebo vyžeňte). Ve většině historických knih si papež Řehoř IX vysloužil jméno tím, že zavedl papežskou inkvizici (která nebyla nikdy zrušena, mimochodem), takže není nijak překvapivé, že tento pán neměl chuť projevovat jakékoliv slitování s „řeckými schizmatiky“. Tentokrát se však papežské hordy setkaly s impozantním obráncem: princem Alexandrem Něvským.
„Civilizační volba“ svatého Alexandra Něvského


Dokonce ještě před vypořádáním se s papežovými křižáky již Alexander Něvský odrazil předešlou invazi západu do Ruska – pokus vpadnout na sever Ruska Švédského království – které porazil v r. 1240 ve slavné bitvě na Něvě. Avšak neméně důležitým je fakt, že Alexander Něvský nebyl schopen porazit mongolskou invazi z východu a tak se ocitl před tím, co lze označit pouze za civilizační volbu: chápal, že Rusko nemůže bojovat s papeženci a Mongoly najednou, takže volba byla prostá: podvolit se jednomu a vzdorovat druhému. Ale komu se měl rozhodnout Rusko podvolit?
Princ Alexander (který byl později oslavován ruskou ortodoxní církví jako svatý) byl skutečně hluboce zbožným mužem, který hluboce chápal svaté texty a který měl na paměti slova Krista, když se ptal, jestli by židé platili daně Římanům: „Nechte proto císaři co jeho jest, a bohu co jemu přináleží“ (Matt 22:21) a „Nebojte se těch, kteří zabijí tělo, ale nejsou schopni zabít duši: ale bojte se toho, kdo je schopen zničit jak duši, tak tělo v pekle“ (Matt 10:28). Alexander, který byl velmi dobře informován o politice svých nepřátel, věděl, že jediným cílem Mongolů je vybírat od Rusů daně, ale že si nepřejí nikoho konvertovat nebo pronásledovat církev. Právě naopak, domněle „divocí“ Mongolové církev a její kněžstvo respektovali a nikdy ji nepronásledovali. V kontrastu s tím dostali křižáci konkrétní rozkaz konvertovat nebo vyvraždit všechny ortodoxní křesťany, se kterými se setkají, jak Římané učinili mnohokrát předtím, a jak učinili mnohokrát později. Tudíž princ Alexander Něvský si zvolil podvolit se mongolskému chánovi a bojovat s křižáky, které porazil ve slavné bitvě na ledě v r. 1242.
Západní Rusko okupováno, pád 2. Říma, vzestup Moskvy


Po dvojnásobné porážce Ruskem se západní vůdci dočasně svých invazních plánů zřekli, ale ruské vítězství evidentně nepřineslo oblibu Rusů nebo kultury u západní elity. Další vlna invazí západu předvídatelně začala na počátku 14. století a trvala až do r. 1385, kdy Svaz Krewo zpečetil unii Polska a Litvy. A v té době vše, co bylo později nazýváno „Ukrajina“, bylo plně dobyto Římany.
V r. 1453 pád východního Říma, Konstantinopole, znamenal konec „druhého Říma“ a konec římské civilizace, která přežila pád Říma o celý tisíc let (západní Římská říše padla v r. 476; východní Římská říše padla v r. 1453).
Římané se pokusili podrobit si ortodoxní svět pečlivou směsicí hrozeb a slibů, že pomohou Konstantinopoli proti Osmanům, v tak zvané Falešné dohodě z Florance, ale neučinili tak a Konstantinopol nakonec dobyla armáda Mehmet
a Dobyvatele
. Takže Moskva se stala „třetím Římem“, posledním svobodným ortodoxním křesťanským královstvím, civilizačním dědicem římské civilizace. Moskva se nyní stala ústředním bodem nenávisti papeženců k ortodoxnímu křesťanství. Další útok západu přišel v r. 1595 a byl opravdu zničující.
1595 – Papež Klement VIII vytváří Ukrajinu


Koncem 16. století byla většina západního Ruska okupována Římany, po dvě stě let (14.-16. st.), tak dlouho, dokud trvalo mongolské jařmo ve východním Rusku (13.-15. st.). Předvídatelně byla situace ortodoxních křesťanských rolníků za římské okupace strašlivá. Ze všech praktických důvodů byli zotročeni, jak vysvětluje Israel Shahak ve své klíčové knize Židovská historie, židovské náboženství:
V důsledku mnoha příčin zaostávalo středověké Polsko ve vývoji za zeměmi jako Anglie a Francie; silná monarchie feudálního typu – avšak bez jakékoliv parlamentní instituce – tam byla vytvořena až ve 14. století, obzvláště za Kazimíra Velkého (1333-70). Okamžitě po jeho smrti vedly změny dynastie a další faktory k velmi rychlému rozvoji moci šlechtických velmožů, pak také drobné šlechty, takže do r. 1572 byl proces zredukování krále na figurku a vyloučení všech ostatních nešlechtických stavů z politické moci prakticky dokončen. (…) Tento proces byl doprovázen oslabením pozice polských rolníků (kteří byli na začátku středověku svobodní) až do totálního nevolnictví, těžko rozlišitelného od přímého otroctví, a zcela jistě nejhoršího Evropě. Přání šlechticů v sousedních zemích těšit se moci nad svými rolníky, jako polští páni (včetně moci nad životem a smrtí, bez jakéhokoliv práva na odvolání) napomohlo územní expanzi Polska. Situace ve „východních“ zemích Polska (Bílé Rusi a Ukrajině) – kolonizovaných a pak osídlených nově osvobozenými rolníky – byla nejhorší. Skutečně, místní elity byly více než šťastné se odrodit a prodat se polským okupantům, aby se mohly těšit privilegiím a vlastnit otroky (předtím Rusko otroctví nikdy neznalo!), zatímco zotročení rolníci zarputile trvali na své víře (je zajímavé, že to bylo také období v historii, kdy se zrodila ukrajinská židofobie – více podrobností viz Shahak). Bylo třeba něco udělat, aby se našlo „řešení“ tohoto „problému“, a papež (Klement VIII) ho našel: násilnou konverzi místních ortodoxních křesťanů na římský katolicismus: tak zvaná D
ohoda z Brestu
. Tím začalo dlouhé období zuřivého pronásledování ortodoxních rolníků, společným úsilím polské šlechty, jejich židovských dohlížitelů a, obzvláště, jezuitů, kteří ospravedlňovali jakákoliv zvěrstva pod heslem „ad majorem Dei gloriam“ (k větší slávě boží). Jeden muž vynikal v pronásledování ortodoxních křesťanů obzvláště: Josfat Kuncevič (o jehož životě si můžete přečíst v tomto textu: Vatikán a Rusko). Kuncevič – který byl nakonec zlynčován davem rolníků – byl pohřben v bazilice sv. Petra v Římě, poblíž, a nekecám, pozůstatků svatého Řehoře teologa a sv. Jana Křtitele (!). Římané o tomto masovém vrahovi stále mluví jako o „mučedníkovi Kristovu“ (viz zde, typická papežská hagiografie Kunceviče) a je stále velmi respektován a obdivován moderními ukrajinskými nacionalisty. A je jasné proč – právě během těchto let okupace a pronásledování byla vytvořena moderní „Ukrajina“, možná zatím ne jako území, ale určitě jako kulturní entita.
Etnogeneze „ukrajinského národa“
Národy, stejně jako jedinci, se rodí, žijí a umírají. V podstatě, jak tak skvěle demonstroval Shlomo Sands ve své knize Vynález židů, jsou národy skutečně vymýšleny, vytvářeny. V podstatě nám 20. století ukázalo vymyšlení mnoha národů ex-nihilo, z ničeho (abychom se vyhnuli, že se někoho dotkneme nebo že se dostaneme mimo, nebudu uvádět příklady, ale bůh ví, že jich je spousta). „Národ“ nemusí mít hluboké historické a kulturní kořeny, nepotřebuje mít legitimní historiografii, v podstatě vše, co je k „vytvoření národa“ třeba, je jisté množství lidí identifikujících se jako komunita – vše ostatní lze vytvořit/vymyslet později. Tudíž argument některých Rusů, že nic takového jako ukrajinský národ neexistuje, je zásadně chybný: pokud existuje dostatek lidí identifikujících se jako „Ukrajinci“, pak „ukrajinský národ“ existuje. Vůbec nezáleží na tom, že neexistují po tomto národu žádné stopy v historii, nebo že jeho zákládající mýty jsou absurdní, dokud jsou charakteristické společné věci sdíleny jeho členy. A z tohoto hlediska je existence ukrajinského národa, zásadně se lišícího od ruského, nepopiratelnou realitou. A to je obrovský úspěch římské církve – nepopiratelně uspěla ve svém přání odtrhnout západní Rusy od jejich historických kořenů a vytvořit nový národ: Ukrajince.
Jako vedlejší, avšak důležitou věc bych poznamenal, že Mongolové hráli podobně klíčovou roli ve vytvoření moderního ruského národa. Nakonec jaké jsou „základní kameny“ ruské kultury? Kultura Slovanů před pokřesťanštěním Ruska v 10. století? Ano, ale minimálně. Pokračování římské civilizace po pádu 2. Říma? Ano, do jisté míry, ale není to klíčové. Přijetí křesťanské víry po 10. století? Ano, rozhodně. Ale ruský „stát“, který vyrostl z poněkud malého Velkovévodství moskevského, byl rozhodně utvářen mongolskou kulturou a státnictvím, nikoliv Byzancí či starodávnou Rusí. Nebylo by nesprávné říct, že starodávná Kyjev
ská Rus
nakonec dala zrodu dvěma rozdílným národům: ukrajinskému, jehož otcem byla papeženská okupace, a ruskému, jehož otcem byla mongolská okupace. V tomto smyslu je rusofobní výrok markýze de CustineGrattez le Russe, et vous verrez un Tartare“ (podrbej Rusa a najdeš Tatara) správný. Nicméně stejně tak bych tvrdil, že lze říct „podrbej Ukrajince a najdeš papežence“.
A zde již nechci pokračovat v líčení historie Ukrajiny, protože si myslím, že jsem již vše jasně řekl: ukrajinský národ je produktem tisíc let staré nenávisti papeženců k ortodoxnímu křesťanství. Stejně jako moderní rabínský judaismus není skutečně ničím víc, než pouhým anti-křesťanstvím, moderní ukrajinská národní identita je v podstatě ustředěna kolem fanatické, absolutně iracionální a paranoidní nenávisti k Rusku a strachu z něj. Tím neříkám, že všichni lidé, kteří žijí na Ukrajině, se této hysterické rusofobie účastní, vůbec ne, ale nacionalistické tvrdé jádro rozhodně ano. A toto je tak klíčové, že jsem cítil, že musím udělat tuto dlouhou odbočku do starodávné historie, abych to vysvětlil.
Musím dodat jednu další věc: římská církev prošla obrovskými změnami ve 20. století a dokonce její jezuité se odchýlili od tradic a myšlenek svých předchůdců z protireformace. Ačkoliv nenávist k ortodoxním křesťanům a Rusům stále v jistých římských kruzích existuje, byla z velké části nahrazena přáním „začlenit“ nebo spolknout ortodoxní církev do papežství prostřednictvím tak zvaného „ekumenického dialogu“. Co se týká řadových pravověrných římských katolíků – ti prostě o této historii naprosto nic netuší, protože ji je samozřejmě nikdy neučili.
Konečný cíl papeženců je stále stejný – podrobení papeži. Ale metody a emoce se změnily: bývala to nenávist a teror, nyní je to „dialog lásky“. Mezi ukrajinskými nacionalisty a Uniaty se však způsob myšlení prakticky nezměnil. Od týpků jako S
těpan Bandera
po jeho moderní následovníky jako Dmytro Jaroš, vůdce Pra
vého sektoru
, se ukrajinští nacionalisté drželi vražedné nenávisti Josfata Kunceviče, a tudíž pak ony šílené výroky, se kterými tito chlápci přišli.
Nyní musíme poskočit o 3 století vpřed a podívat se na kořeny fašismu a národního socialismu na počátku 20. století. Musíme tento skok udělat ne proto, že tato století nebyla pro Ukrajinu důležitá – byla a velmi – ale kvůli času a prostoru. Klíčovým rysem doby, kterou přeskočíme, byl v podstatě vzestup moci Ruska, které se stalo za Petra I impériem, a tomu odpovídající oslabení polského a litevského státu, což při mnoha příležitostech skončilo okupací Ruskem.


Zdroj
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-03-05 20:27:29 2e1d01fd

Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností


Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností
Netrep a študuj! Pochopíš! Hádať sa chceš ty, lebo sa miešaš do vecí o ktorých nemáš ani potuchy!

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-05 19:29:04 2e1d01fd

Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností


Rusi Rusov neopustia. Krym - stret mocností
Krovak[/co
lor]
-si taký hlúpy celkom, alebo len nevieš čítať? Píše, že mali právo! A keby si trochu študoval, vedel by si, ako tie kočovné kmene Rusov stáročia terorizovali. Venuj sa radšej niečomu, čomu rozumieš ! Nebude ti smutno a nebudeš rozmýšľať či Rusi obsadili Krym po práve alebo nie! Poštuduj troška a uvidíš koľko pobili Rusov a koľko ich pobili Poliaci s Litovcami pod kuratelou Ríma!

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-05 18:19:03 2e1d01fd

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
Áno, a aj pedofili majú svoje túžby, aj nekrofili, aj zoofili.. ..a čuduj sa svete - aj normálni ľudia majú svoje túžby - normálni, ktorým je prirodzené byť normálnym, ale aj takí, ktorí pochopili, čo to je byť normálnym a aj možno napriek pokušeniam "vlastného tela" sa rozhodli byť normálni a našli zmysel, byť normálnym..
Zdroj
-
 64% ( 15 people voted )
+
2014-01-12 12:10:56 b2280af4

Prekyslenie organizmu je MÝTUS !


Prekyslenie organizmu je MÝTUS !
Pre tých z Vás ktorí chcú túto problematiky pochopiť, odporúčam prečítať si túto knihu: http://uloz.to/xnoGDe5/zazracna-detoxikace-robert-
s-morse-pdf.
Ide o jednu z najlepších odborných kníh akú som čítal na danú problematiku, ktorá je postavená najmä na faktoch. V knihe sú dosť detailne rozoberané systémy tela, fungovanie jednotlivých orgánov a najmä metabolizmus človeka. Autor je lekár a biochemik. Tu máte len náčrt obsahu knihy:
Kapitola II Jak funguje naše tělo ? 21
Modul 2.1 Čtyři základní procesy 22
Modul 2.2 Tělesné systémy 24
Modul 2.3 Buňka 27
Modul 2.4 Tkáně 29
Modul 2.5 Kardiovaskulární systém a krev 30
Modul 2.6 Trávicí systém 33
Modul 2.7 Vylučovací systémy 38
Modul 2.8 Endokrinní systém 31
Modul 2.9 Svalový systém 60
Modul 2.10 Nervový systém 62
Modul 2.11 Reprodukční systém 63
Modul 2.12 Respirační systém 64
Modul 2.13 Kosterní systém 65
Kapitola III Naše strava 67
Modul 3.1 Cukry a jejich metabolismus 69
Modul 3.2 Bílkoviny a jejich metabolismus 73
Modul 3.3 Tuky a jejich metabolismus 74
Modul 3.4 Enzymy – biokatalyzátory 78
Modul 3.5 Vitaminy (koenzymy) 81
Modul 3.6 Základní prvky 84
Modul 3.7 Fytochemikálie 100
Modul 3.8 pH-faktory potravin 103
Modul 3.9 Energie potravin 107
... atď

Príjemné čítanie...


Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-16 11:08:54 3ec5cc93
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pozor, anarchista!


Pozor, anarchista!
Fiktivní rozhovor mezi mainstreamovým novinářem a anarchistkou. Co ve skutečnosti anarchismus znamená, jakou má ideologii a filosofii? Proč je v této oblasti tolik předsudků?
FILIPÍNY: Geneticky modifikovaná zlatá rýže bude zřejmě schválena
Nově objevené megalitické ruiny v Rusku obsahují největší kdy objevené kamenné bloky
Svitanie pre Bitcoin

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0333 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage