Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Michal Novak # VugaKehy40


PRAVIDLAMI K VYHYNUTIU ĽUDSTVA


PRAVIDLAMI K VYHYNUTIU ĽUDSTVA
Pre No toto:

Môj predpoklad o sebavedomých a citovo ucelených bytostiach je podľa môjho názoru správny. V texte zároveň uvádzam, že takmer nikto na svete ešte nie je na úrovni vnútorne tak vyspelej bytosti, že zrada inej osoby ňou nezalomcuje. Vrátane mňa. Preto je na svete toľko rozvodov, rozchodov, násilia, vojen atď. Je to proces nášho učenia. Je však načase si začať uvedomovať, že človek môže premýšľať a konať aj v iných súvislostiach ako len v zabehnutých koľajách - tie zabehnuté koľaje nás vedú skôr do záhuby.


A čo sa týka necitlivej dokonalosti - dokonalosť nie je necitlivá, aj keď sa tak môže javiť, dokonalosť však koná v úplne iných dimenziách a s úplne inou mierou poznania ako my bežní ľudia. Prízvukujem však, že dokonalosť je našim ideálom, ktorí zrejme nikdy nedosiahneme, ale to nás nemôže odrádzať sa snažiť k nej približovať. My môžeme byť dokonalí v ľudskom ponímaní (a to je naša úloha).


A to, že ľudia nie sú stroje, s tým úplne súhlasím, sám v texte hovorím o nutnom prežívaní a preciťovaní udalostí (a postupnom uvedomovaní sa). Chladný rozum nemá byť rozhodujúci, ten nám má len pomáhať, určujúce má byť naše vnútorné cítenie. A to nás odlišuje od strojov.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-22 14:50:51 d405d1ed

Súkromné vymáhanie práva


Súkromné vymáhanie práva
Systém súkromnej spravodlivosti existuje už dlhú dobu. Schválne hovorím o systéme súkromnej spravodlivosti, lebo tento systém nezahŕňa len vymáhanie práva, ale najprv jeho uplatnenie, a to uplatnenie u súkromnej spoločnosti a až následne po vydaní právoplatného rozhodnutia súkromnou spoločnosťou aj jeho vymáhanie.

Ide o systém rozhodcovských súdov - kedy súkromná spoločnosť (väčšinou s.r.o. alebo a.s.) vydáva na základe vopred dohodnutej rozhodcovskej doložky rozhodnutia, ktoré sú postavené na roveň rozhodnutí štátnych súdov.

Stačí si požičať u poskytovateľa nebankových pôžičiek, súčasťou zmluvy je rozhodcovská doložka a vopred dohodnutý rozhodcovský súd. V praxi to znamená, že pár súkromných osôb, ktoré vedú nebankovku, sú dohodnuté s pár súkromnými osobami, ktoré vedú rozhodcovský súd a v prípade neplnenia zmlúv sa rozhodnutia vydávajú ako na bežiacom páse. Výsledky vidíte v praxi sami.

Nie je určujúce, či spravodlivosť uplatňujú súkromné spoločnosti, alebo štát, vždy je rozhodujúci len ÚMYSEL. Ak to robím s úmyslom napĺňať najvyšší princíp Spravodlivosti, môžem to robiť aj v rámci súkromnej spoločnosti. A naopak, ak je úmyslom len zarobiť peniaze a mať pohodlný život na úkor ostatných, nepomôže ani sebe-väčší dohľad štátu.

Dobré ráno, ľudia, otvorte oči!

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-22 12:55:11 d405d1ed

PRAVIDLAMI K VYHYNUTIU ĽUDSTVA


PRAVIDLAMI K VYHYNUTIU ĽUDSTVA
V spoločnosti sa za stáročia vytvorila pokrivená predstava o láske, resp. dovolím si tvrdiť, že zdravá predstava o láske v ľudskej spoločnosti nikdy rozšírená nebola. Na tom nie je nič zlé, ako sa vraví "nikto múdry z neba nespadol" (alebo takmer nikto). Ja to považujem len za dôkaz našej nedokonalosti a teda, že máme na sebe ešte veľa pracovať, máme ešte veľký kus cesty pred sebou.

"ak by ťa takáto "zrada" partnera nerozhodila tak potom ho nemiluješ" "že to čo je opísané ako prirodzené ľudské konanie sa označuje ako nesloboda" "ak si myslíte že existuje niekde nejaká láska - nie neviazaná - bez pocitu vzájomného - vlastnenia sa - tak neviem"


Položme si každý sám, prečo by nás mala zrada partnera rozhodiť? Veď ak sme sebavedomé a citovo ucelené bytosti, prechovávame úctu voči sebe a voči ostatným bytostiam a naša sloboda a zároveň aj sloboda druhých je nám najvyšším princípom, tak nevidím dôvod, aby nás zrada druhého rozhodila. Rozhodiť by nás malo, keď zradu vykonáme my, lebo vtedy sme to mali vo svojich rukách a napriek tomu sme zradili. Tým nevravím, že pri zrade druhého ani brvou nepohneme, vnútorne si to musí každý jeden odžiť, ale hneď by sme si pritom mali uvedomiť, že to bolo jeho rozhodnutie (napr. zradiť nás) a ja proti tomu nemôžem nič robiť (moja sloboda siaha len po slobodu druhého).


Každý náš čin nesie v sebe zodpovednosť a následky. Následkom napr. môže byť, že zradený partner stratí voči zradcovi dôveru a odlúči sa od neho. Zradca možno časom svoju zradu úprimne oľutuje a precíti, že neurobil správnu vec (hlavne ak sa vcíti do pocitov zradeného partnera). Tým zradca dôjde k určitému poznaniu a postúpi o krôčik ďalej na svojej ceste. V budúcom vzťahu už prirodzene po zrade nebude túžiť a ani ju nebude robiť. Ak sa zradca nepoučí, tak časom možno niekto iný zradí samotného zradcu a sám zradca bude v koži zradeného. A opäť sa mu vytvorí priestor na precítenie svojich následkov. A vďaka takejto postupnej sebareflexii človek pomaličky rastie.


Takže, hnevať sa na druhého, keď nás zradí, je dôkazom našej nedokonalosti. Mnohí ľudia to síce považujú za prirodzené ľudské správanie, ale to neznamená, že je správne. Skôr to znamená, že veľa ľudí (takmer všetci) je ešte veľmi nedokonalých (vrátane mňa). Avšak najvyššie ideály existujú a je našou slobodnou vôľou ich nasledovať aj keby sme na ne nikdy úplne nedosiahli. To je pre mňa škola života.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-22 08:44:34 d405d1ed

PRAVIDLAMI K VYHYNUTIU ĽUDSTVA


PRAVIDLAMI K VYHYNUTIU ĽUDSTVA
Pre Krovak:
"Nejde o to, či mu žena bola neverná. Je to o tom, že viac ako jeden z tohto páru sa nachádza vo vysokom stupni osobnej neslobody."?

Pisateľka píše, že viac ako jeden z tohto páru sa nachádza vo vysokom stupni osobnej neslobody. Tým chcela naznačiť, že obidve bytosti z páru (pár = 2) trpia istým stupňom neslobody. Jedna bytosť tým, že zrejme klame (zrejme došlo k intímnemu zblíženiu bližšie neurčeného druhu s "kamarátom"), a to s tým účelom, aby "nestratila" aktuálneho kamaráta a druhá bytosť tým, že prejavuje žiarlivosť na udalosti, ktoré sa zrejme odohrali. Žiarlivosť je tiež prejav neslobody, je to snaha vlastniť druhého človeka a táto snaha je známkou neslobody dotyčného. Iné bytosti totiž nemôžeme vlastniť, samotná podstaty slobody to priam vylučuje.


Suma sumárum, slobodná bytosť nemá potrebu klamať o svojich prežitkoch s inými osobami, lebo je predsa slobodná a to, čo robí, robí z vlastného presvedčenia a mala by byť so svojimi činmi vnútorne vysporiadaná. Taktiež slobodná bytosť nemá potrebu vlastniť iné bytosti, lebo na jednej strane to nie je možné a na druhej strane jej to nedovoľuje úcta voči ostatným bytostiam. Naša sloboda totiž siaha potiaľ, pokiaľ nezačína sloboda druhého.


Dôležitý dovetok: Sloboda neznamená, že si môžeme robiť, čo len chceme. Sloboda sa rovná zodpovednosť. A priamo súvisí s mierou poznania. To znamená, čím viac som uvedomelý, tým viac sa cítim slobodnejší.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 13:23:09 d405d1ed

Nový výzkum Stephena Hawkinga: ‚Neexistují žádné černé díry‘							
				Nový výzkum Stephena Hawkinga: ‚Neexistují žádné černé díry‘
Veru pomaly, veľmi pomaly sa vedci blížia k Pravde. Len rozumom ju však nikdy celú nepochopia.
Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-29 09:25:34 d405d1ed

Japonští rybáři dokončili každoroční masakr delfínů v zátoce Taiji


Japonští rybáři dokončili každoroční masakr delfínů v zátoce Taiji
Každý je zodpovedný za svoje konanie, každý. Bez ohľadu na akékoľvek tradície.
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-23 13:02:51 d405d1ed
loading...

Urban Survival – je v skutočnosti možný?


Urban Survival – je v skutočnosti možný?
Chlapci, o čom to tu rozprávate? O prežití v časoch anarchie?? O prežití na úkor druhého, svojho blízkeho či vzdialeného??? Kto zbraňou bojuje, zbraňou aj zahynie. Taký je zákon akcie a reakcie. Mojou akciou bude snaha o čo najväčšiu sebestačnosť už teraz, aby som v časoch núdze vedel pomôcť sebe i svojim blízkym. A keď ma niekto vyprevadí z tohto sveta proti mojej vôli... nech. On si navŕši karmu a mňa tým oslobodí. Život smrťou nekončí, chlapci. Len ten, kto si zachová svoju tvár aj v tých najťažších časoch, je skutočný víťaz.
Zdroj
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-11-12 23:00:06 4e630071

Prezident Slovenska nabáda študentov


Prezident Slovenska nabáda študentov
Čas, to veľké guľaté kontinuum ukáže, ktorý Prezident Slovenska nás takto vyzýva.

Rozhodujúce však nie je kto, ale čo. Obsah výzvy. Na ten sa sústreďte.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-06 14:23:57 d405d1ed

Nezvládanie sexuality


Nezvládanie sexuality
Sexualita je prirodzená, ale v prirodzenej miere. Sexualita väčšiny dnešných ľudí je stonásobne vybičovaná nad svoju prirodzenosť. A všetko, čo je neprirodzené, nás spútava a robí neslobodnými. Tam je pointa.
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 21:59:32 4e63ba8c

Noc dlhých nožov


Noc dlhých nožov
Keď ľudia v noci ničia a zabíjajú, nemôže prísť nové ráno a vládnuť medzi tými istými ľuďmi porozumenie, láska a sloboda. To odporuje základným zákonom. Kto mečom zabíja, sám mečom zhynie. Inak to nejde a inak to nebude.

Tá noc však príde, ba kdeže, tá noc je tu. Je však v každom z nás, každý teraz prežívame svoje vnútorné boje, ktoré musíme vyhrať. Zničiť a zabiť musíme temno v sebe samom! Až potom vyjde nové Slnko a svitne nové ráno.

A bude porozumenie, láska a sloboda. Ale len pokiaľ budú v nás.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-11 20:20:12 4e6340ec

Sedem vecí, ktorých sa obávam viac než teroristického útoku


Sedem vecí, ktorých sa obávam viac než teroristického útoku
A prečo sme si pustili americký sen na slovenskú zem? Lebo sme boli neuvedomelí. Páčilo sa nám všetko pozlátko, ktoré sa na nás spoza hraníc vyrútilo, častokrát predtým zakazované a nedovolené, páčila sa nám vidina pohodlia a komfortu, ktoré sa nám naoko núkali. Zrazu sme zistili, akí sme bývali "ochudobnení", koľko vecí nám bolo odopieraných a my vo svojej nízkosti sme za nimi natiahli ruky.

A popritom sme pekne postupne prišli o svoju dovtedy budovanú sebestačnosť, prirodzenosť a kvalitu tovarov v obchodoch, prichádzame o naše lesy. A nie je to len zodpovednosť našich politikov. Je to zodpovednosť nás všetkých. Máme tu zlo a dobro mlčí.

Pokiaľ nezačneme od seba - odspodu, hore sa nič nezmení.

Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-08-08 07:58:48 d405d1ed

Sedem vecí, ktorých sa obávam viac než teroristického útoku


Sedem vecí, ktorých sa obávam viac než teroristického útoku
Článok sa týka USA, predpokladám, že ide o preložený článok z angličtiny (amerikánčiny), cudzí našej kultúre, hoc´ mnohé reálie zažívame aj u nás. Riešme konečne seba, našu krajinu, našu zem.

Rozum je kapitola sama o sebe. Jediná cesta je opäť z neho spraviť pokorného služobníka a zosadiť ho z pomyselného trónu.

Ja sa neobávam ničoho, len svojej lenivosti a pohodlnosti, ale aj tie mám vo svojich rukách, takže je to len na mne. Inak som presvedčený o dokonalej Spravodlivosti, ktorej neunikne nik. Skutočne nik.

Zdroj
-
 75% ( 10 people voted )
+
2013-08-07 13:39:53 d405d1ed

Trojvršie


Trojvršie
Už je čas prestať hľadať tých správnych pánov, je čas stať sa pánom samého seba. Žiadni iní páni to za nás neurobia, musíme to urobiť sami. Len tak sa z oviec môžu stať pastieri, ako je to chcené.
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-02 11:29:01 d405d1ed

Trojvršie


Trojvršie
Aj ja ďakujem.


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-02 09:44:06 d405d1ed

Trojvršie


Trojvršie
Skutočne živým zvrchovaným a nezávislým štátom sme v podstate ešte neboli. Drvivú väčšinu času sme boli v područí niekoho iného (brané zo svetového meradla). Avšak keď ideme do drobnohľadu, skutoční Slováci boli vždy Sloveni - telom i dušou, a to aj v čase, keď vlasť naša bola v područí iných. V meradle jednotlivých ľudí sme mohli nad sebou mať Nemcov, Maďarov či iných, vždy sme si i v ťažkých časoch vedeli nájsť to svoje šťastie v rámci možností.

"Sloven na svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada." V tejto vete je brilantne vystihnutá povaha našich ľudí - stačí nám kúsok rodnej zeme, zdravé ruky i nohy a dokážeme sa o seba postarať a nepotrebujeme (na rozdiel od iných národov) kolonizovať druhých.


Po inšpiráciu musíme zájsť až do časov spred príchodu Konštantína a Metoda, vtedy, pravda, skutočné štátne útvary na našom území nejestvovali. Ale Sloveni tu žili už stáročia predtým, aj keď možno nejednotní geograficky, ale jednotní v spoločnom duchu.

A nie je náhodou teraz ten správny čas dokázať svoju zvrchovanosť, prevziať zodpovednosť za seba a našu zem a ísť svojou cestou? Keď sme to doteraz neurobili vo veľkom, teraz je tá chvíľa.
Zdroj
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-08-01 23:39:02 4e63a7e4

Trojvršie


Trojvršie
Ja som chcel poukázať hlavne na to, že za všetkými zriadeniami stoja vždy ľudia. A keď sa ľuďom niečo nepáči, môžu to zmeniť. Musia však začať od seba. Keď neopustíme seba, svoje korene a duchovno, nikto nám nemôže nič vziať, aj keď to naoko tak nevypadá.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-01 22:19:50 4e63a7e4

Trojvršie


Trojvršie
Pre Regency:

"Demokracia" nikomu nič nevzala. Tá za nič nemôže, je to len prázdny pojem. Ľudia sami zanechali kultúru, jazyk, hrdosť a vlasť. Za všetko si môžeme my sami. Demokracia za nič nemôže. Pozrime sa len na seba, tam je vinník všetkého, všetci sme zodpovední za seba samých. Ak u nás nevidieť kultúru, je to naša zodpovednosť. Kde chodíme vo voľnom čase? Ako ho trávime? Čo pestujeme v sebe? Akú hudbu počúvame, aké piesne spievame, akým jazykom hovoríme??? Čo podporujeme???

Pozrime sa do zrkadla - tam je naša kultúra, jazyk, hrdosť a vlasť!


Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-01 17:31:07 4e630077

Trojvršie


Trojvršie
"Minulost sa uz nevrati - nastastie"


Nie, nevráti sa, minulosť je totiž tu. Nemôžeme ju oddeliť od súčasnosti a budúcnosti. Takto rozdeľuje čas len náš pán Mozog, čas však v skutočnosti stojí! Je to veľké kontinuum, ktoré zahŕňa všetky pre nás známe pojmy minulosť, súčasnosť a budúcnosť.


A v tom spočíva veľká obmedzenosť ľudí a ich (ne)uvedomenia. Nemôžeme na "minulosť" zabúdať, lebo z nej vznikla dnešná "súčasnosť" a tá zase tvorí našu zajtrajšiu "budúcnosť". Jedno sa nedá oddeliť od druhého. Preto sa nesnažme zabúdať na svoju minulosť, tým zabúdame na samých seba, na časť svojej podstaty. Kto zabúda na svoju minulosť, je ako strom bez koreňov, prvý silnejší poryv vetra a neobstojí v neustálom pohybe svetov. Preto sú naše korene, naše pôvodné duchovno tak dôležité.

Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-08-01 15:09:11 d405d1ed

Trojvršie


Trojvršie
Krásny článok. Slovenský "dvojkríž" v sebe ukrýva kríž, rovnoramenný kríž, kríž Pravdy. Nie kresťanský kríž, symbol vraždy, ktorý keď otočíte, razom sa z neho stáva niečo iné. Kríž Pravdy je rovnoramenný kríž poznania, ktorý môžete otáčať z ktorejkoľvek strany, vždy zostáva rovnaký. Tak ako Pravda. Mnohí sa ju snažia prekrúcať, potláčať, haniť, ale ona neustúpi ani o piaď.

Pravda je.

Tam je ukrytý duchovný odkaz našich predkov, sami sme si ho budovali a budujeme. Máme nekonečný potenciál, ktorý však musíme využiť MY. Tu a teraz. Naše korene na nás čakajú, aby nám v tom pomohli.

Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-08-01 08:24:14 d405d1ed

Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?


Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?
Nehádžte perly sviniam.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-25 15:06:27 d405d1ed

Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?


Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?

Pravda nepotrebuje dôkazy, Pravda je.

Je na nás, aby sme Pravdu vecne a zodpovedne hľadali, skúmali, overovali, precítili a prežili. Len tak ju spoznáme.Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-24 09:23:50 d405d1ed

Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?


Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?
Niektorí ľudia nepoznajú Pravdu i keď pred nimi stojí...Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 13:20:54 d405d1ed

Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?


Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?
Niektorí ľudia nepoznajú Pravdu i keď pred nimi stojí.
Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-23 09:37:25 d405d1ed
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kterak Barroso v Polsku ostrouhal…


Kterak Barroso v Polsku ostrouhal…
Profesoři Jagellonské univerzity v Krakově se rozhodli neudělit čestný doktorát předsedovi Evropské komise Josému Manuelovi Barrosovi. Ocenění mělo být uděleno při příležitosti ...
Pozor, anarchista!
FILIPÍNY: Geneticky modifikovaná zlatá rýže bude zřejmě schválena
Nově objevené megalitické ruiny v Rusku obsahují největší kdy objevené kamenné bloky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.056 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles