Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Lidhja # JojaVime40


Pieta v Paříži a socialistická drzost


Pieta v Paříži a socialistická drzost
Koľká škoda, že som sprievod premeškal, určite bol veľkolepý a vopred predýchaný spolupatričnosťou, aj sa zabudlo na neobľúbenosť Hollanda a jeho vlády, v ťažkých chvíľach treba byť zomknutý, nevyčnievať, ale skandovať, zajtra sa totiž môže jednota vytratiť. Rád k vám nepatrím, niet o čo stáť.
Ako sa dalo očakávať, múdrejšia skupina ihneď hľadá odchýlky, alebo úplne banálnu krv pri domnelej poprave, nezrovnalosti, diletantstvo, otvorené lži policajnej verzie, mysliaci človek okamžite pochopí ako udalosti prebehli.
Veriaci chce veriť, musí veriť, lož mu prišla vhod, prečo ju nevyužiť k nízkosti, on verí v nové náboženstvo, ale zároveň sa odkláňa, odmieta sa nazvať Charliem, dokonca sa pasuje na Martela, ale prečo by nepostúpal po pamiatke tých, na ktorých koristí. Chce ich využiť vo vlastný prospech, ale nepatriť k nim. Spoločná viera v lož nimi prestupuje, líši sa realizovanie postlží, ktoré nové lži a prípadne aj upravené pravdy použiť.
Autor, myslel som, že je múdrejší, pre odvážne nedavové slová o Škótsku, a teraz hltá vládne klamstvá ako lízatko, akoby neboli jedom.
Etatistický aparát sa obáva prebúrať do NO GO zón? Ale to by malo byť prospešné, či nie? Autor opustil SSO? Už by chcel plánovať životy ako socialistická vláda, alebo odporúča nesocialistické výberové plánovanie?
Ak ti na Francúzsku záleží, tak choď vziať kľúče moslimom, aby si po ponížení vztýčili chrbát.
Aj keby rozprávka bola pravdivá, vie autor pochopiť, že ak sa jednotlivci rozhodli pre skutok, tak nikto nie je zaň okrem nich zodpovední? Nezvaľuj vinu na ostatných, ktorým sa nikto nezveril. Nie multikulturalistická politika sa vedie, ale opačná, otvorenie zadrôtovaných hraníc, slobodný pohyb a presun, nie islamizácia, ale skôr stmavovanie, ale ty autor si zbabelec, nchceš byť obviňovaný z rasizmu, preto negrov, čmudov, zadymených nazývaš moslimami, ale kedyže si ich videl v mešite a v ktorej a koľkokrát? Islamizácia ateisto–židoboľševikmi dobytých území, ako vidím máte strach, že ozaj padnete. Opak multi kulti je jedna kulti, iba jediná? To si praješ?
Netanjahu ozaj vie, čo je terorizmus, jeho nemusíš bližšie predstavovať.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-14 03:39:52 4e62db9d

Vražda francouzských novinářů aneb multikulti ráj už na dohled


Vražda francouzských novinářů aneb multikulti ráj už na dohled
Zamyslím sa nakrátko, čože sa nepodarilo a ktorý čin zariadil zostup a zneviditeľnenie príspevku.
Opäť sa ukázalo, že treba pripomenúť naformátované zašlé časy a skandovať v jednom rade, plaziť sa pred veľkým bratom v cudzine a kto vyčnieva a nezúčastňuje sa predpísaného trúchlenia je vnímaný ako monštrum bez srdca, čo sa vzďaľuje prebíjanému a hlasnému mediálnemu humbugu.
Stačí bohorúhačov odkrágľovať a stávajú sa ihneď cnostnými. Čo na tom, že pracovali v plátku, kde si pravidelne robili srandu zo Spasiteľa (aj iných), Ktorý ich nakoniec bude súdiť. A už súd prebehol, ale akí ešte včera boli odvážni.
Nie je možné bedákať bez spomenutia ich zločinov, ktoré nielenže ich priviedli ku koncu, ale by v nich aj pokračovali, nebyť neželaného zakončenia ich úbohých životov.
O čo ide ateistom, veď Boha niet, načo toľko plaču pre neznámych ľudí? Telo je mŕtve, ale duša trpí v pekle a vás to nijako neraní, ako ináč.
Nechcem sa chváliť, ale som zrejme jediný, čo stále píšem, že medzi moslimami niet nijakých rozdielov, pretože vychádzajú pri konaní a prípadných zábranách konania z rovnakého nemravného konceptu, a nakoniec ja budem mínuskovaný, lebo odmietam primitívne vášne nenávisti.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-01-09 21:56:53 5f666f21
Nízko hodnotený príspevok


Vražda francouzských novinářů aneb multikulti ráj už na dohled


Vražda francouzských novinářů aneb multikulti ráj už na dohled
Zdroj
-
 31% ( 6 people voted )
+
2015-01-08 21:56:16 5f662775

Na co zemře západní civilizace: Zákonodárné bujení


Na co zemře západní civilizace: Zákonodárné bujení
Nech konečne obluda západu zahynie, a hneď po kare by vás megalomanov západnej civilizácie mal pozbierať chocholúšik a naliehavo začať s liečbou. Diagnóza by sa mohla nazývať, očakávanie konca prízraku a hľadanie vysvetlení, prečo pošiel ten, čo sa neobjavil.
Autor napísal slovo západ veľkým písmenom celkovo 10 krát a v adjektíve ďalší navyše.
V 1990 sa k Západu pripojili bývalé socialistické? Dezertovali od východu v čase, keď ešte stále platili východné normy, lebo v súdružskom zákone na 1569. strane zákonníku práce v západnom socialistove sa vymohlo spojenie socializmov?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-08 04:33:51 5f662775

JONATHAN LITTELL – LÁSKAVÉ BOHYNE


JONATHAN LITTELL – LÁSKAVÉ BOHYNE
na Ukrajine po napadnutí sovietskeho Ruska–vážne? A sovietsku Ukrajinu vynechali, alebo celý ZSSR bol Ruskom? Prečo potom vaši zamestnávatelia, americkí súdruhovia toľko vášnivo hysterčia kvôli Krymu, veď aj im sa mnohokrát Rusko a ZSSR zlieva.
Kto ťa naučil rozprávke o 6 plyniónoch? V etatistických školách si vypočul spomienky „zázračne“ preživších?
Trápny pamflet si nenaštudoval reálie, ale práve propagandistický a zároveň dôkladne etatistický, úradný, prikazovaný výklad, ktorého sa drží ako nacucaný kliesť, čo koristí na vládnej objednávke, „literárne“ stvárnil suchopárne lži, aby dodal umeleckú šťavu. Ty si dokonca navštívil etatistické múzeum, pričom si už vopred bol oboznámený „znalosťami“ z tejto buchle, v ktorých si sa utvrdil? 2 nezávislé zdroje potvrdili tvoju "pravdu"? „Vedomosti“ čerpané od etatistických príživníkov v štátnych službách a parazitujúcich pisálkov.
Konečné riešenie? Kto určil, že sa jednalo o riešenie a dokonca konečné a vyhladzovanie? Žeby komunistické vlády? Zrejme nastúpilo ako druhotná fáza, keď sa už po prvopokusoch ostýchali obetiam hľadieť do tváre, aby už nemuseli hľadať výhovorky pre morálne ospravedlňovanie? O tom, ako čakali židovskí bohorúhači poslušne (ako aj tie bez emócií a strachu odrezané hlavy ISILom) na vlastnú smrť je pozoruhodná poznámka, pretože ty vychádzaš z ich vrodenej neviny, čo je veľký omyl, rúhač je vinný vždy, nehľaďte na ich domnelú smrť, ale na ich život.
Holá kosť je podvod, rozširovaný vládnou mašinériou za prostriedky ukradnuté samotným obetiam nekonečného vymývania mozgov. Platia výpalné, aby im zabíjali deti. Menejetatisti dodávajú vláde právomoc prečisťovať lebene klamstvami, ale jestvovanie obchodnej inšpekcie pociťujú ako zásah do dobrovoľného výberu tovaru. Byť vygumovaným blbcom, ale rozhodujúce je nebyť kontrolovaný.
Strieľať deťom guľky do hlavy–zločinci, vy sa vždy prezradíte. Za celý život ste nikdy neprotestovali proti potratom, ale dojímavo vykresľujete vymyslenú streľbu ako skutočnosť. Vrahovia ukazujú prstom na vrahov.
Aký rasistický pohľad? Židáci boli náboženskými sektami, nie rasou, aj keď náckovia boli blbúni, pre ktorých náboženstvo je rovné rase, predsa sa našli aj pozorovatelia, ktorí istú časť židov pokladali už vtedy za árijcov, samotné zaraďovanie medzi židovstvo aj v zákonoch vychádzalo z náboženskej príslušnosti. Že blbci zistili náboženstvo a z neho určili rasu znamená toľko, že z hlúposti nacistov ste sa vy antinacisti nepoučili, preto ste blbší o svetelné roky.
Po zamietnutom židovstve hľadali iný dôvod na zabíjanie? Tomu naozaj veríš? Pre koho tie dôvody hľadali? Ak mali moc, tak sa nemajú komu zodpovedať, nie sú potrebné ani zdôvodňovania konania, tak neklam.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-07 05:06:04 5f662775

Slušný člověk zákony nepotřebuje


Slušný člověk zákony nepotřebuje
Kto hľadal a nachádzal správne riešenie nebol tou vrchnosťou? Stál nad ňou, alebo vrchnosť mu iba poskytla vrchnostenské právo rozhodovať? Prečo by ktokoľvek mal samozvaných lžisudíkov poslúchať? Alebo vrchnosť určila sudíkov a následne mu neznepríjemňuje sudíkovanie, aby sa podľa jeho vzoru ostatní nezdržiavali a len otrocky zopakovali jeho „rozsudok“?
Kde všade by tie precedensy mali byť uplatnené? Vyriešenie bolo spravodlivé a zdôvodnené a prijaté každou stránkou sporu? Moc sudíkov vynášať precedensy vyplýva z jestvovania centrálnej vlády? Teda je nanútený jediný prípustný spôsob sudíkovania a aj precedensovania?
Sudík bol neúplatný a nie pod vplyvom straníckych zájmov, ktoré zrejme boli badateľné? A v spore 2 ľudí hľadel na záujmy celej spoločnosti? A spoločnosť si najprv zadefinovala svoje záujmy a hlasovala, alebo sa niekto nazval spoločnosťou a predstavil práve svoje záujmy?
Ak precedensy nie sú zákonmi, tak sa predpokladá, že vrchnosť stojí vyššie a ona delegovala svoju moc nižším orgánom. A pritom sa zaviazala, že spory sa vyriešia podľa vopred prichystanej šablóny. Čím sa sudíkovia stávajú strojmi bez duše a bez vôle.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:46:12 5f662775
loading...

Slušný člověk zákony nepotřebuje


Slušný člověk zákony nepotřebuje
Americký komunista gilgameš, ty vskutku potrebuješ zákony, bez nich by si nezvládal ani rozlíšiť, čo je podľa americkej vlády celosvetovo vhodné uskutočňovať.
Keď si si už dovolil spomenúť meno Boha, či ty svojou neskonalou nenávisťou a lžami nenarúšaš Jeho poriadok? Či len krádeže vidíš, aj to u tých druhých?
Pre Boha krádež znamená iné, ako si vy etatisti predstavujete. Boh myslel práve hriech, ktorým je neoprávnený presun hybného majetku, nie vaše materialistické starosti. Amerikanoanálovia vidia ako krádež aj porozumenie myšlienky dajakého objavu a jeho následné realizovanie v praxi. Krádež pre nich nie je, ak sa dielo jednotlivca pokladá za majetok americkej vlády a amerických občanov, dokonca aj amerikanoanálov, pričom nikto z nich nemal nijakú účasť na ničom ohľadom postupu prác, ale ak niekto mimo USA okruhu by sa poučil z verejných zdrojov je vraj zlodej. Boľševici rozšírili definíciu „krádeže“, hrajúc sa na Boha.
Boh zakázal jesť plody zo stromu poznania, aby nezomreli a nestali sa hriešnymi nádobami.
Vy nuly sa odvažujete prirovnávať Božiu prosbu, ktorej porušenie malo mimoriadny význam pre dejiny celého ľudstva, s pripečenými zosmolenými lžizákonmi bezvýznamných figúrok?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-05 21:27:23 5f662775

Jak socialismus způsobil mravní úpadek ve společnosti


Jak socialismus způsobil mravní úpadek ve společnosti
Opäť sa predvádzajú experti. Smiať sa na trabante a pritom byť nekonečne neschopným stvoriť vlastný povoz. Vy ležíte v prachu nečinnosti ešte nižšie pod trabantom.
Áno, hovoriaci jedným jazykom, ale iba od nedávna tým istým jazykom, na území neskoršieho násilím zjednoteného Nemecka žilo mnoho nezávislých jazykov, kým ich nezcentralizovali.
Západné mestské výseky boli vždy vyspelejšie, aj v porovnaní s Berlínom aj za čias kaisera, triedené informácie nie sú vždy smerodatné, treba vedieť sa informovať na správnych miestach.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-02 21:55:09 5f66736b

novoročné vyhlásenie p. Merkelovej


novoročné vyhlásenie p. Merkelovej
Čím si článok zaslúžil výšavné ohodnotenie? Je len znôškou debilných výrokov boľševickej kariéristky a lichotenia voči bezvýznamnej socke. Aká najmocnejšia? Len preto, že „Nemcov“ už prednacisti a nacisti zaradili do kolektivistického stáda, pričom spočítali ich osobnú činnosť, na ktorej sa politici priživujú? Čím je boľševička bez spočítania, čímže sú etatisti bez okrádaných a vymývaných davov?
Aká Európa, boľševička? Aj mňa chceš do nej zahrnúť? Aj v mojom mene si liečiš mindráky? Tak ma ihneď vyškrtni, ty zväzácka americká šľapka.
Medzinárodné lžiprávo je pyšná túžba prikázať každému vo svete navždy a bez čo i len smiešneho hlasovania jedinú prípustnú normu správania sa, dokonca kontrolovať jeho dodržiavanie, bez toho, aby sa samozvaní kontrolóri čo i len zamysleli nad možnosťou, že napokon sami budú súdení nielen za svoje zločinecké skutky, ale navyše zdvojnásobene, lebo odsudzovali druhých za konania (mnohokrát vymyslené), ktoré u seba brali ako bežnú súčasť vlastného pokrytectva. Čo si myslíte, že ja vás nedám dole, že vás Boh nepošle dole?

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-01-02 21:30:30 5f66736b

Kardinál Jorge Mario Bergoglio a „Špinavá válka“ Argentiny


Kardinál Jorge Mario Bergoglio a „Špinavá válka“ Argentiny
Vôbec nie prekvapivé, antikonšpirátori uverili konšpirácii, pretože sa dotýka síce ich nepriateľa, ale ktorý ako aj celá jeho sekta desiatky rokov už patria do spoločného pokrokového tábora, čo ale odmietajú akceptovať, pretože potrebujú strašiaka, pred ktorým by strážili moderné výdobytky.
Na tých fotkách by si mal podľa antikonšpirátorov vykračovať dnešný protipapek, už pred dlhými rokmi plešatý plesnivý storočný dedo.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-01 22:09:34 4e622710

TYTO TŘI ČÍNSKÉ HROZBY VYVOLÁVAJÍ OBAVY USA


TYTO TŘI ČÍNSKÉ HROZBY VYVOLÁVAJÍ OBAVY USA
Americký boľševik sa poddajne podkladá americkým etatistom. Sockonuly blúznia o akomsi vybájenom západnom svete (a nezmieriteľnej vojne s tými, ktorých zaradili do iných kategórií), aby prestali byť nepodstatnými, v dave sa im lepšie prechádza. Komu by sa boľševické USA mohli vyhrážať, nebyť premnožených nenávistných vygumovaných ovcí, udavačov, sliedičov, ubíjajúceho etatizmu, policajnej drezúry a krádeže majetku pod hrozbou teroru? Čo vytvorili, vyprodukovali masy rusofóbnych krikľúňov? Takmer nič, ale kradnú výsledky práce tých, ktorí k týmto úbožiakom odmietajú patriť.
Zo závisti útočia na Čínu, akoby oni ako osoby získavali dajaký prospech z pochlebovania USA plánom.
Aká Čína, súdruhovia? Poznám jednotlivcov, ktorých boľševici by chceli nasilu zaradiť do celku, presne podľa vzoru chimérneho západného sveta a potom všetkých poštvať proti tomu zvyšku. Bandu boľševikov nazvali západom, vodcami západu, predvojom západu, jedinými predstaviteľmi a hovorcami západu, jednotného, zoceleného, boľševického a víťazného západu. Všetkých nahnať do vášho boja, potom nech Čína všetko podnikne proti vám, nech vás zahrabe aj s vašou zúrivou zlosťou.
Blázon je každý, kto nedopraje iným úspech, žiarli, pretože je frustrovaný, preto vzýva celok, aby ten celok odpratal z cesty všetkých, ktorých nenávidí, lebo sám im nedokáže konkurovať.
Komunisti vypisujú, že Čína niečoho nebude schopná. Ale sú vypisovači schopnými vykonať také divy, čo Čína podľa nich nie? Alebo podľa boľševického hesla, že všetko je všetkých a každého práca patrí každému v rámci skupiny, sa socky opovážlivo osopujú na Čínu, ktorá niečo nezvláda, hoci oni sami nezvládajú úplne nič z toho, ale privlastňujú si dielo suseda?
Amerikanoanálovia začnú blahorečiť Číne, ak by sa vymenila vláda, to by sa stala príjemnejšou ako Japonsko a hneď by priskočili chváloreči o ich vysokánskom IQ.
Čvarga, nenáviďte Čínu iba za seba, nekradnite diela druhých, aby ste si liečili mindráky.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-01 05:50:36 b228e68d

Islamofobové vs. multikulturalisté


Islamofobové vs. multikulturalisté
Jasné, na obrázku nie sú skutoční moslimovia, ale s tými ozajstnými si sa stretol a majú úchvatný charakter. Podľa ktorých znakov si zistil, že sú práve oni ozajstnými moslimami a že vôbec sú moslimami? Že politicko korektne odmietajú bývalý ISIL, alebo preto, že pohŕdajú kresťanstvom a pravým Bohom? Islam je vrcholné satanovo dielo, niet horšieho pomätenia zmyslov, aké sa mu podarilo. Islam nie je reálne náboženstvo, pretože im postačujú mantrovité heslá a každý kto opakuje meno satana alláha a jeho posadnutého teroristického pedofilného lžiproroka Mohameda je hneď zaškatuľkovaný medzi moslimstvo. Nepoznajú inštitút pokánia a odpúšťania hriechov, takže úplne všetky hriechy vláčia zo sebou ako ťarchu, čo ich nezadržateľne sťahúva do pekla. A ty máš odvahu prehlásiť o nich, že sú slušní. Aj keď pápeženectvo je ťažká heréza, predsa stále pokladajú hriechy za skutočnosť, uvedomujú si hriešnosť ľudstva, čo je u islamu neznámy pojem.
NWO–ty zrejme nemáš poňatia, čo sa pod tým skrýva. Kresťania bojovali proti islamu odo dňa jeho zrodu v posadnutej mysli a nepotrebujú byť navedený do boja niekým, koho ste zaradili pod pojem NWO. Každý moslim je terorista, pretože islam má terorizmus ako svoj najhlavnejší zmysel, mnohí moslimskí psi sú leniví zbabelci, čo sa neodhodlali zabíjať neveriacich, lebo sa obávajú skorej odplaty, čo z nich nezmaže ich vinu, ani ich lžináboženstva, ktoré bránia zo všetkých síl.
Ty vieš ako sa správa celá Európa, dokonca si ich aj porovnal s moslimskými psami, ktorí drvivo zvíťazili, aj nad tebou?

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-12-31 22:07:22 b228e68d

Proč jsme tak hladoví po konspiračních teoriích?


Proč jsme tak hladoví po konspiračních teoriích?
Ešte sa zabudlo pri tom výpočte na jednu supersprisahaneckú superkonšpiráciu, ako istého Božieho nepriateľa, ktorý si ale prisvojil meno Boha do svojej prezývky, nepozvali študovať komunisti na strednú školu, kam mal podľa svojich túžob namierené, čím mu znemožnili veľký skvostný rozlet, pričom dôsledky frustrácie a traumu musel všetkým vyrozprávať aj z odstupom niekoľkých desiatok rokov. Ale on nie je paranoik, jemu naozaj ublížili. Verte mu.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-31 21:52:36 b228e68d

Z deníku začínajícího lyžaře


Z deníku začínajícího lyžaře
To je ozrutná hrubica.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-28 21:20:31 5f667638

Rubl: Krize jako obvykle


Rubl: Krize jako obvykle
Slovo západ je pre mňa červené súkno, preto sa pýtam, súdruhovia, dokedy budete stámilióny jednotlivých osôb zaraďovať do umelého, násilne pozliepaného etatistického celku, v ktorom sa dusí sloboda a kde nesmie nik prejaviť vlastnú odchýľujúcu sa vôľu, pretože už svojim jestvovaním je zaradený pod dajakého etatistického trtka, ktorý poslúcha príkazy iných, geograficky vzdialených trtkov?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-27 20:59:45 5f667638

História Rothschildovcov


História Rothschildovcov
Slavka–ty si úplne vzdialeného náboženstva od toho, v akom by iba teoreticky vo svojej dobe mohol byť veriacim, cudzoložník, vojnový agresor a ničomník Kennedy. Ty zrejme ani netušíš, o čom píšem, pravda?
Na vás pokoncilových ultraheretikov dlhé desaťročia spomedzi lóžových bratov nikto neútočí, pretože sa stratilo opodstatnenie búšiť do tých, čo vymizli, vy ste sa totiž stali lóžou, tak nezahmlievaj realitu.
Uvádzaš konšpiračnú teóriu, o vraj katolíkovi Kennedym a ešte ďalšiu konšpiráciu, že ho odstránili slobodomurári, a ešte nabehne dôraznejšia konšpirácia, že ho zabili pre jeho spravodlivosť, dokonca svätosť.
Ozajstný jezuita spred ich zákazu by vás pokoncilovcov preklial, ty si ich neprispôsobuj, akoby si mala s nimi niečo spoločné.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-22 21:42:32 b228aaae

USA vs. Rusko


USA vs. Rusko
Dutohlav bezmozgový.
O pôvode názvu ukrajina síce píšeš správne, ale aj tak si ukážkový. Úplne v pohode by sa Ukrajina mohla premenovať a vybrať si meno z rozsiahlej škály tých, ktoré ňou v minulosti prehrmeli.
Ty sa upínaš na názov, nahovárajúc, že názov niečo znamená.
Ukrajina nebola poľská, kde si na to prišiel? Rzeczpospolita nie je poľsko, ale viacjazykové, viacnáboženské spoločenstvo. Čo bolo poľské na tej ukrajine a čo je poľské na rozdiel od nepoľského? Zbláznil si sa? Vtedajší poliaci nebola banda nacistov alebo pisopatov.
USA sú kde teraz? Presne na začiatku. Sám píšeš, že vznikli z vrahov a dnes sú miliónkrát horší vrahovia? Žeby nie?
Rusko je súper USA? Nie a ani nikdy nebolo, stalo sa ním iba z nostalgie, pre neslýchane rozľahlé zboľševizovanie lebení v Rusku, keď sa Rusko jednak ako jediné stalo dedičom ZSSR, ale aj z dôvodu nehybnej a nemysliacej americkej verejnosti, pre ktorú Rusko či ZSSR znamená to isté. Psychopati nenávidia Rusko, pretože ho stotožňujú so ZSSR. Komunisti z bývalej sovietskej zóny prešli pod nové ústredie, pričom sa nezbavili boľševických móresov. A zároveň v Rusku sa príliš rozkrikujú pohrobkovia komunistickej hrôzovlády, čím len nahrávajú americkej špinavej čvarge a sú v skutku ich spojenci.
Je ľahké vyhrať nie s jednou lietadlovou loďou, dokonca aj bez nej, úplne neviditeľne.
Ty podsúvaš, že vraj Rusko na niečo nemá a že sa preceňuje. Už si si vsadil na víťaza? Ináč všetky tvoje prázdne reči nemajú zmysel. Ak poznáš vopred vývoj, tak by si ho mal využiť. Lenže ty si len 1 zo zástupu tupých gójov, čo mudrujú o všetkom, ale nikdy nezúžitkujú svoje „vedomosti“.
Oligarchovia prišli o prachy? Kto a o koľko? Takže sa zbavia Putina politicky, alebo hospodársky, alebo dokonca zmenia zákony? Alebo v tvojom komunistickom svete je to to isté?
Napíš meno tých, čo okupovali? Bolo to Gruzínsko a Ukrajina, žeby nie? Počuj boľševik, takže 20 rokov? A čo predtým, počas vlády stalinistických katanov a českoboľševických zločincov? Tá doba sa ti náramne páčila, nebol tvoj otec náhodou vykopnutý zo strany?
Keď píšeš nás, píšeš za vás predaugustových súdruhov? Ty si socka, lebo si socka, si tam kde by si nechcel byť a hľadáš ako všetci súdruhovia vinníkov tvojho nelichotivého postavenia.
Aký môžu mať vplyv sovietski vygumovaní vojaci na tvoju dnešnú malosť, trocha sebareflexie by sa ti hodilo.

Zdroj
-
 59% ( 17 people voted )
+
2014-12-22 21:26:50 b228aaae

Americké oplocení Kuby možná skončí


Americké oplocení Kuby možná skončí
Americkí boľševici menia taktiku. Etatistické bábky zvolené dôverčivým, nezorientovaným a veľakrát podlým voličstvom by chceli prikazovať súkromným spoločnostiam, s kým môžu a s kým nesmú obchodovať, dokonca kam cestovať. Teraz hodlajú z vypočítavosti opustiť zastaralú propagandu a ako upozorňuje aj autor článku, aby mohli lepšie ovplyvňovať Kubu. Čím by ste boli bez etatizmu a kolektivizmu, koho by ste mohli ovplyvňovať, koho usmerňovať, vy nuly?
Španieli nestratili kolónie, ale im boli ukradnuté aj pomocou lživej propagandistickej novinovej mašinérie.
Súd rozhodol, že pre dieťa je dôležitejšie zostať s otcom, ako demokracia? Koľká škoda, že nestrávia ani deň v demokracii, kde je možné hlasovať o majetku suseda.
Čo je posledná diktatúra? Stav, keď v etatizme rozhoduje jedna osoba a kamarila okolo neho dlhé roky, na rozdiel od etatistickej demokracie, keď sú tyrani zvolenými hlúpym ľudom prestriedavaní pravidelne. Etatistickými „zvoleniami“ sa zločinecká tyrania a násilné odoberanie majetku a osobných práv mení na rozprávkovú krajinu amerického sna.
Mne je úplne egál, či americké firmy ktokoľvek poškodzuje, ale ako sa dá spočítať, že sú naozaj embargom poškodzované? Vy vopred predpokladáte bez akéhokoľvek overenia automaticky ziskovosť pristúpených firiem, len preto že sú akože z USA. Ani sa nezapojili a už sú okrádaní. Snívajte ďalej, plánovači.
Oproti komunistovi obombovi sú republikáni (podľa článku konkurenti) ultrakomunistickými teroristami.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-21 21:07:22 b228913a

USA VĚNUJÍ 60 MILIONŮ DOLARŮ NA ROZVOJ NEZÁVISLÝCH MÉDIÍ V RUSKU


USA VĚNUJÍ 60 MILIONŮ DOLARŮ NA ROZVOJ NEZÁVISLÝCH MÉDIÍ V RUSKU
Nezodpovední lekári ti opäť vydali priepustku? Amerika je svetadiel. Svetadiel pomáhal? Podstatné je, že sa pomáhalo, ale kto komu pomohol a čím mu vraj pomohol, sa nikdy nedozvieme. Pre súdruhov je neuskutočnený čin neznámeho jdnotlivca skutkom celej Ameriky. Jeden skutok je skutkom všetkých, dokonca sa jedná o dedičný skutok prenášajúci sa ako talizman cez generácie, alebo aj skutok pomoci samému sebe, keď emigrant sa stal Američanom a tým sa začlenil do skupiny pomáhateľov.
Učili sa podnikať od Američanov? Ktorých presne, vieš ich vymenovať? Prečo ich potom učili podnikať, aby ostali chudobnými? Z vďačnosti by im mali zaplatiť za výučbu? Americkí komunisti, vy ste tie najubitejšie tupé ovce na svete, klamete, vymýšľate skazky, chválite sa skutkami iných.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-20 20:50:46 5f667523

Andrej Kiska: Prezidentování je otcův největší neziskový projekt


Andrej Kiska: Prezidentování je otcův největší neziskový projekt
Fašista riadený západom? Fašista porošenko? Ak vašich vlastných protivníkov spájate úplne nesúvisle s porazenou a vami istotne nenávidenou ideológiou, tak vy ste potom antifašisti, teda boľševici, stalinisti, povstalci, churchillovci a iná „víťazná“ bagáž.
Nesledujem dajakého kisku, ale žeby mu niekto musel ukázať smer? Nenapadlo vás, že všetko čo koná a hovorí vyplýva výlučne z jeho vlastnej vôle a nikto ho nemusí nútiť? Ak je sviňa, tak sviňa z vlastnej vôle. Vy sa ho snažíte obhajovať, že nebyť riadenia z pozadia, by sa jednalo o slušného človeka. Vy ste v skutočnosti kiskovci.
Aký západ? Čo za západ?

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-12-17 20:58:06 b228b7e6

Práce versus kapitál 0 : 1


Práce versus kapitál 0 : 1
Autor je azda synom menovca, známeho stalinistického propagandistu? Vypisuje komunistické učenosti, aj keď sa snaží identifikovať s druhou stranou, ktorá je v kurze, aj keď slovník studenej vojny sa prelínal, ťažko posúdiť, od koho ho prevzal.
Západ veľkými písmenami? Želanie zaraďovať všetkých do jedného celku a k nemu vytvoriť protipól, nezmieriteľného alebo doplnkového súpera, ktorému sa okato nedarí, aby sa aj socky spomedzi „západu“ cítili nadnesenými nad iný tábor. Davovosť a teda komunizmus (všetkých je všetko) víťazí v takomto presvedčení. Závisť nemohúcich a šlendriánov zrodila ideu „západu“. Spoločný západ je v skutočnosti iné pomenovanie pre komunizmus, západný variant, keď sa síce podniky neznárodňujú, okrem istých prelomových prevratov, ale aj tak práca jedného je spájaná s každým, čo sa náhodou vyskytol naokolo.
Čína nedokáže napodobniť General Electric? A USA dokáže? USA je etatistické monštrum, komunistická dŕžava. Nie je ničím, nebyť obyvateľov, ktorých pod hrozbou násilia oberá o výsledky ich práce a rozpútava komunistické výboje.
Prečo by mala Čína čokoľvek napodobňovať? Prečo práve Čína? Nie samotný podnik? Napodobňovanie je zločin? Azda General Electric je prvolezec? Napodobňovať General Electric zo strany USA, alebo západných firiem je dovolené?
Súkromné spoločnosti nepredstavujú USA, ani nie je ich aktivita viazaná na kohokoľvek mimo okruh pracovníkov a dodávateľov. Žeby súkromný vlastník poskytol cezpoľným sockám oprávnenie privlastňovať si jeho lopotu, aby aj oni, vyskytnuvší sa na území USA sa pyšnili jeho prácou? Pokiaľ parazitujú na jeho úspechoch, tak čo v prípade jeho nezdarov? Aj dlhy mu zaplatia, aj za ním prevedenú vraždu pôjdu sedieť? Alebo parazitujú, pokiaľ by im niečím kolektív prospel, koristia na druhom ako cudzopasníci?
USA má byť najvyspelejšie? Kvôli pár podničkom je každý americký vidlák ihneď na vrchole? Aj emigranti?
Sám píšeš o svetových výrobcoch, prečo potom pridávať etatistické frázy? Jeden podnik a zrazu je každý v zapadákove génius?
Ak by cajzlovo na enormný žiaľ autora nebolo druhým sledom, čím by sa súdruh autor podieľal na jeho vzostupe? Prečo mu záleží, aby zlatoručičkovo ako celok stúpalo? Žeby bol rovnostárom a každému by doprial rovnako, ako ho súdruhovia vyškolili?
Technológie, pracovná sila a suroviny, taký je vraj rebríček. Nie, iba svedčí o početnosti podnikov, alebo zamestnancoch v podnikoch. Sú známe aj iné kritériá, ktoré by USA zaradili do tretieho sveta. Porovnávanie by malo byť celistvé a zároveň úplne odňaté od etatistického a komunistického slovníka. Napríklad počet podnikov odvetvia a podobne, aj mimohospodárske oblasti.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-17 05:19:44 b228ad34

Slovenský majdan


Slovenský majdan
Korupcia? Vy voliči ste srdce korupcie, okolo vás sa líškajú etatisti, pre vás kradnú, vás chcú obletovať z nakradnutého, čo na tom, že si niekto naplní kešeňu. Prilepší si z nakradnutého, ulúpeného, prečo by mal plytvať na socky a ich radovánky a priania? On všetko organizuje, on kradne, socky sa iba vezú, iba volia a iba kričia, akú námahu podstúpili, vzhľadom na požiadavky na skromnosť politikov? Politik nech kradne, ale pre nich, ináč začnú vrieskať ako posadnutí a organizovať sa ako židoboľševický mor.
Modrá banda je vo vyhnanstve, ale vraj je nedôveryhodná bez ich vypočutia, lebo sa vraj stavia na kresby tváre a nie ľúbezné slová. Akože vážne?
Možné, že preputinovci a zaficovci patria do jednej linky, ale potom sa musí zákonite pridať dovetok, že voličstvo modrej čvargy v žlčovitej nenávisti je ochotné naslúchať klamstvám a radovať sa zabíjaniu. Je to zrejme tak, ficoidi majú aspoň jedno plus, o modrú čvargu by som ani bicykel neoprel.
technologicky vyspelejším občanom–naozaj to tak prebieha, že niekto podľahne mánii „vďačnosti“, takej smiešne osobničkárskej, jemu nestačí platbou akože zaďakovať, on musí aj niekam tomu „dobrodincovi“ vliezť. Chápem, oni bežnú vec, televízor berú ako svoj vzostup, príliš citlivo, až ľudsky, obyčajná banálnosť sa u nich pretransformovala do podoby životnej naliehavosti a teda závislosti na jej blízkosti. Ešte vďaka pekárovi nezdochli od hladu. Pekár musí byť dobromil.
Počuj fc, a ty patríš tiež medzi tých závistlivcov, alebo si sa „voľbou“ vykúpil? Nie je to naopak? Že vymýšľaš etatistické definície a ľudí uväzňuješ v nich a potom prehutuješ nad výsledkom a táraš o tieňoch. Myslím, že závistlivá modrá čvarga ostala závistlivou. Isteže, nadávať na korupciu nie je závisť, ani žiarlivosť na ruky, ktoré sa prehrabávajú výpalným. Materialista predloží výlučne materialistické zdôvodnenia „voľby“. O čom by tupogójovia „premýšľali“, nebyť peňazí.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-11 05:02:10 5f6663aa

Slovenský majdan


Slovenský majdan
Vykľul sa z multinicka cajzlovský šovinista a zároveň štátista (poprel samého seba), dúfam, že bude v trende pokračovať, a prehlási aj slovenskú reč na Morave za slovenskú a slovenských obyvateľov na Morave žijúcich dlhé stáročia a tisícročia za slovenské obyvateľstvo totožné so slovenským v iných končinách.
Nemeckí šovinisti boli v stave prehlasovať slovanské slová, slovanské mená, slovanské diela zo závisti za nemecké, ale popritom boli vo svojej veľkolepej jasnozrivosti odhodlaní predsa len odhaliť v ich samom strede nenemecké obyvateľstvo, odlišné od echtovných Nemcov, takzvané židovstvo. Tak málo im postačilo na vlastné zoslabenie, Slovania boli Nemcami, ale menšinové náboženstvo nemeckých bežných čašiek už vnímali ako zvláštny ľud. Koho nenávideli, toho ihneď odhalili ako cudzieho a škodcu zároveň, nehanebne kradnúť pre seba cudzie z minulosti a zrazu koľko podozrievavosti voči niektorým, líšiacim sa jedine nábožensky.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-11 04:31:39 5f6663aa

RON PAUL VARUJE: AMERICKÁ REZOLUCE PROTI RUSKU OBSAHUJE 16 STRÁNEK VÁLEČNÉ PROPAGANDY


RON PAUL VARUJE: AMERICKÁ REZOLUCE PROTI RUSKU OBSAHUJE 16 STRÁNEK VÁLEČNÉ PROPAGANDY
Klamár, nie žeby tvoje klamstvá boli novátorské, nie sú ani tieňom tmy, nevieš s čím sa zahrávaš, kto klame skončí dole, tým si môžeš byť istý, kto klame, nech klame ešte a kto sa svätí, nech sa posvätí ešte. Hlupákom môžeš „vysvetľovať“ a presviedčať ich, demokracia a hlas väčšiny aj tak nie je realitou, ale si ochotný zopakovať svoje lži do očí Bohu, ktorý má moc ťa nevpustiť do Božieho cárstva a poslať ťa do temnoty zúfalstva a mučenia? Ty si si vybral ako objekt jednoduchých ľudí s nepatrnými znalosťami, aby si ich paranojou ohúril, ale Boh, ktorý všetko vie, je iný kaliber, Jemu sa budeš zodpovedať, nie obombovi.
V Rusku poznajú zákazy? Ty kde žiješ súdruh, uveď miesto kde ich niet, ty si natoľko zúrivý besnotou, že vyčítaš ešte aj to, čo je bežné všade, predovšetkým u tých komunistov, z ktorých ťa nie je ani vidieť. Prečo sa odhodlajú americkí negroidi rozkrikovať? Pretože žijú v slobode a bez zákazov, nepoznajúc ani zákony a zdrezúrovanie davov?
Hrubice, samé hrubice, základné znalosti neznáme.
Ty hádžeš všetko, čo sa vyskytuje aj, alebo iba v americkom komunistane na Rusko, o čo si vyzretejší?
Paktoval s Hitlerom? Čítal si, že Hitler viedol širšiu zahraničnú politiku? Že podpisoval zmluvy s mnohými? Aj s tými, ktorým sa dnes podlizuješ.
Prečo by nemohli vbehnúť do Poľska z východu? Ty súdruh etatista si prijal smernice, ktoré to zakazujú? Veď si písal, že v Rusku je samý zákaz a teraz chceš zakazovať, čo má Rusko vykonať. Neutiekol si náhodou od Chocholúšika? Vyčítať jedným, čo sám schvaľuješ nie je preukázanie normálnosti.
Ako si Rusko mohlo rozdeliť Poľsko, ak územia, ktoré násilím dobylo Poľsko v čase, keď židoboľševickí teroristi uchvátili moc, sa následne objavili ako súčasť Ukrajiny, či Litvy? Dokážeš rozmýšľať? Alebo ťa unavuje? Možno skolabuješ. ZSSR nie je Rusko.
Po roku 1945? Vážne? Ty si úplný analfabet, rozhodnutie sa netýkalo Ukrajiny, ty klamársky zločinec, iba choré zvieracie kreatúry môžu parazitovať na obetiach hladomoru. Ty si hladoval? Tak čo sa opovažuješ si mučeníkov privlastniť v politickej nenávisti. Si komunistický parazit, a spomenuté čísla si daj zarámovať, ty štatistik.
Podľa teba jestvujú židia? Alebo židmi sa stávajú iba vtedy, keď veľmi trpia? Čo ty vieš o revolúcii a pôvode jej účastníkov? Nič.
Prečo by nesmel ZSSR vpadnúť do Afghanistanu? Chceš im to zakazovať? Došiel ich predsa oslobodiť, alebo žeby až dodatočne USA teroristi?
Komunistická eú začína chystať opatrenia proti prisťahovalectvu? Okrem teba to tvrdí ešte kto? Ak si si natoľko istý, mohol by si vystúpiť niekde v žabožrútove a upokojiť voličov FN, radi ťa vypočujú.
Ako si vypočítal počty moslimov? Napríklad z Francúzska, kde sa náboženská príslušnosť nezisťuje. Kde by sa po dobe komunizmu moslimovia v Rusku vzali? Jedná sa o tvrdých ateistov, ktorých niekto nasilu chce predstaviť ako moslimov, aby ich použil vo svojich plánoch. Mešitu nevideli, ale sú určite moslimovia.
Arabi došli po Viedeň? Arabi? Ty si riadna špina, pri Viedni sa bojovalo za slobodu Uhorska, nešlo o islamskú záležitosť. Osmansko neznamenalo islam, moslimovia tvorili menší počet ako kresťania, o tom ťa na VUMLe nenaučili, pravda?
Ty si taký papagáj, že aj antichrista vykreslíš ako mierotvorcu, čo zachováva mier na vlastný úkor, ale kresťania proti nemu pletichárčia a preto zo strachu musí vytvoriť vojenskú silu, lebo ináč kresťania znevážia ním nastolený mierový proces. Zločineckí komunisti USA sa bránia pred inváziou, ktorej plán vyčmuchali tajné služby? Prvým bodom zločinu je nahádzať na oponenta vlastné túžby, máte smolu amerikanoanálovia, budete spláchnutí, a ja predpokladám, že ešte počas pozemskej púte.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-09 05:15:50 b228afa4

Daňo je pripravený zničiť politický systém, zakladá vlastnú stranu


Daňo je pripravený zničiť politický systém, zakladá vlastnú stranu
Samozrejme, priama blbokracia je tak náročný úkon, že to zvládnu iba syrožrúti, ako presviedča sociálno darwinistický emigrant. Švajčiari sú porovnateľne vygumovaní a mozgovo zaostalí ako ktokoľvek na svete, čo si ich naivkovia idealizujete a ostatných urážate, že sú voči nim nedosiahnuteľní. Vy masochisti na nich nemáte a preto strhávate do priepasti všetkých, akoby každého zaujímal život vo švajčiarsku a dokonca sa s nimi porovnával. Slovo každý a všetci je pracovným slovom boľševika, všetci sú pre nich rovnakí ako jeden článok, nie sú rozdiely, a že vyvyšujú Švajčiarov na roveň božstva je doplnkom k ich komunistickému zmýšľaniu, nazvaným chrapúňstvo a podliezavosť, mysliac si, že očierňovaním jedných (násilím vsunutých do jediného prípustného celku) pocítia aj vo svojej mentalite závan vesmírnej dokonalosti zo švajčiarska.
Demokracia narúša prirodzený chod sveta, násilím sa chopí vyvažovania vlastných neúspechov a upravuje si štartovaciu čiaru, predkladať švajčiarských plánovačov života pre susedov a etatistických zakazovačov ako svetlý ideál je totálny hardcore.
Zistite si o čom hlasovali a s akými výsledkami, nedávno pätina chcela umenšiť prisťahovalectvo, určiť nejaký strop a pritom niekoľko týždňov skôr ich bolo cez polovicu, ukázali silu charakteru, to istotne, nepamätali si dutogójovia ako majú hlasovať.
Švajčiarov by mali zahnať na Sibír, aby pochopili život, neprežili jedinú sekundu pod vládou komunistických hrdlorezov a aj tak sú rozšafní plánovači, riaditelia sveta, etatisti majú veľmi silný charakter, zasahovať druhým do životov, pyšne si uzurpovať právo hlasovať o záležitostiach druhých, ale keď sa jedná o vyvražďovanie nenarodených detí tak „hlasujú“ za superslobodomyseľnosť.
Práve opačný by sa mal rozsudok vyniesť, etatistické zákony sú vnútené, nepriame, ak ich švajčiarska lúza schvaľuje, alebo čiastočne upravuje, tým vydáva najhlbšie svedectvo o sebe. Lepšie je nepoznať „názory“ lúzy, nie že ich za ne chváliť.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-12-08 04:25:31 b2288395

Daňo je pripravený zničiť politický systém, zakladá vlastnú stranu


Daňo je pripravený zničiť politický systém, zakladá vlastnú stranu
Nijakí židia nie sú, iba sem tam niekedy niektorí árijci patrili do náboženstva satanovej synagógy, ale tupí gójovia popierali realitu, až presvedčili talmuďákov a každého v rámci ich širokého príbuzenstva, že patria medzi zvláštny ľud, čo sa vraj prisťahoval z plastelíny, síce nevedeli ani po hebrejsky, ani tváre nemali začmudené ako v okolí mŕtveho mora, ani ich mená nijako s hebrejčinou nesúviseli, ale taká bola raná demokracia, idioti prehlásili, že židia jestvujú, preto jestvujú.
Ani členstvo v B’nai B’rith neznamená, že je semitom, Hebrejom.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-08 03:49:30 b2288395

MASIVNÍ PROTESTY SE ROZMÁHAJÍ VE 38 STÁTECH USA


MASIVNÍ PROTESTY SE ROZMÁHAJÍ VE 38 STÁTECH USA
Stačí nadávať na negrov a panda oslepne a nezbadá hrubicu.
MM–viackrát si vyplakávaním nad hospodárskou situáciou pritákaval, že si z červenej ocele vykovaný a teraz by si chcel negrov vraždiť, čo ak si to isté povedia aj oni, na to si nepomyslel? Alebo ťa ochránia usácki robokopovia? Alebo spoliehaš na solidaritu? Ja s tebou nemám nič spoločné, jedná sa iba o boj bláznov ako si ty. Slušný človek dokáže negrov vyriešiť inteligentne, ale keď máš IQ podobných hodnôt, alebo ešte nižších ako oni, tak sa nečudujem tvojim reakciám a píš iba za seba, máš oprávnenie hovoriť aj v mene iných?
Tvoje „vedomosti“ sú pozoruhodné, by mňa zaujímalo, ako stíhalo dnešné USA osadenstvo dovliecť pliagu a nechať ju premnožiť sa? Nezlievajú sa ti náhodou rôzne časové obdobia a osoby, ktoré sa nemohli ani stretnúť a nie že spoločne organizovať? Alebo žeby sa ti zlievalo niečo iné?
U vás, boľševikonacistov naozaj všetko patrí všetkým, aj hmotné, aj „myšlienkové“ zázemie, to je známe, že si vaše osobné problémy potrebujete skolektivizovať a zapojiť čo najviac ľudí, aby sa pridružili, ale vedz, že tebou popísané čaká iba teba, ty sa budeš mlátiť s cigáňmi, iba ty, tak neobťažuj a nevzťahuj vlastný osud na čo najširšie vrstvy. Zbabelci sa sami neodvážia zabíjať negrov, ale v dave a pod ochranou vygumovanej polície áno, len aby sa nestal opak toho čo predvídate, gójski stupidi.
Odpad nie sú bieli, ale lúza, obdoba negrov v uliciach, ako sa môže špina nazývať bielou, neskutočné. Chudáci, obete škodcov, ty si ale komik. Ale potom si hlupák, ak ponecháš priestor, aby ti ostatní škodili, alebo angažovaný boľševik, čo veľmi rád sa chopí prípadov uplačkaných „obetí“.
Biely–jedná sa o politicko korektné pomenovanie lumpa na pochôdzke, čo poľuje na škodnú, čo je opäť politicko korektné pomenovanie lenivca, čo nie je schopný a ochotný nachádzať vinu za vlastné rozhodnutia a zlyhania v sebe, ale hľadá ju v iných, hoci ju stále vláči zo sebou.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-11-28 03:42:19 4e622104

GORBAČOV: ZÁPAD SE UŽ SMÍŘIL S TÍM, ŽE KRYM JE SOUČÁSTÍ RUSKA


GORBAČOV: ZÁPAD SE UŽ SMÍŘIL S TÍM, ŽE KRYM JE SOUČÁSTÍ RUSKA
Boľševička, kašlem na tvoju gramatickú nevzdelanosť, pre pandu si vhodný typ, ty si akýsi roztvárajúci sa schizoid? Vyplakávaš nad pádom komunistickej hrôzovlády a zároveň vychvaľuješ tvojich triednych protivníkov, koľko obety vykonali, aby vás boľševikov hnali. Všetko z nenávisti, lebo o tvoj židoboľševizmus nie je záujem ani v končinách, kde ho tvoji proroci násilím a terorom „budovali“.
Dobrá vizitka? To nikdy nebojovanie? Načo majú USA mierotvorcovia potom armádu, keď sa u nich nebojuje? Si zisti koľko a kde všade sa bojovalo a s akými stratami, alebo radšej nie, aby náhodou pravda neudlávila tvoj poškodený mozog.
Rusko vítalo pomoc? Kto vítal pomoc, ako sa pomoc víta? Vítali, alebo aj zvítali? Ukrajina tiež vítala, aj zvítala? Vieš vôbec čo je pomoc, ak niekto poskytne nezištne z vlastného, rozumieš? Tak uveď také príklady, ináč si iba špinavá nenávistná úbožiačka, ktorá si vymýšľa a potom bedáka na nevďačnosť. Ale aj keby sa tak udialo, tak išlo o iniciatívu jednotlivcov a jedine boľševici ako ty parazitujú na diele osoby privlastňujúc ho sebe, dokonca pre celé USA. Komu kedy oválny neger pomohol, ty prípad pre chocholúšika? Západná pomoc, svätá prostota, opäť iba propaganda, západ síce nemá mená, ale podstatné je, že vraj pomáha, utajene, že ho nie je vidieť.
Ak by niekto podnikal, tak sa pod pomoc nezaraďuje, lebo ide o činnosť za účelom zisku, teda on sám chce získať výnosy vo svoj prospech, takže opäť klameš. A tie čísla ktoré si uviedla a aj miesto určenia, tým som ohromený. Keby niekto poskytol 4 kopejky, akú má zásluhu, ak niekto z nich vytiahol milión? Keď ťa zavriem do cvokhausu, tiež ti pomôžem, nemyslíš? A budeš mi nakoniec vďačná? Toľko ohováraní a lží čo predvádzaš, je nutné ťa okamžite schladiť.
Presne tak, predali by Krym, ale dnes nejako otáľajú? Čím to bude, internet v blázincoch by nemal byť zapojený, pacienti potrebujú pokoj, utíšiť ich, liečba by nemala byť zrážaná novými skúsenosťami z mimo sveta, ináč sa spoza múrov nikdy nedostanú.
Veritelia dosadili Putina, to je dobré, najprv sa nemôžu pozerať na biedu a obetujú vlastné zisky z pôžičiek a nakoniec, aby predsa len sa presunul čiastočný profit oneskorený, tak dosadia Putina. Samé bájky boľševikov mimo realitu. A keby aj, čo má Putin spoločné s krokmi Jeľcina? Rozumiem, u vás boľševikov patrí všetko všetkým a je všetko všetkých, krok jedného je zaznamenaný súbežne u každého v rovnakom čase, všetci majú rovnakú vôľu, rovnakú túžbu a keď jeden, tak každý. Zločiny proamerických lumpov sú zrazu ruské, úplne nerozlíšiteľné od tých dnešných.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-27 04:24:10 5f666468

Prečo nepotrebujeme efektívnu verejnú správu, ale potrebujeme malú verejnú správu


Prečo nepotrebujeme efektívnu verejnú správu, ale potrebujeme malú verejnú správu
Etatisti zase niečo potrebujú, naplánované pre všetkých a pre každého. Nemám záujem.
Narástli o 37 %, dokonca 125 %? Ja týmto sprostotám neverím ani slovo, pretože „štatistici“ majú veľkú túžbu s kalkulačkou zaokrúhľovať, premieňať na percentá, tým skresávať precíznosť výsledku, teda dodávať si navyše robotu, ale pritom iba zahmlievajú a skrývajú presné čísla, ak sa vôbec dajú zistiť a či snáď sa k nim aspoň čiastočne popri kávičkárení prehrabali. To je také zložité napísať celkové čísla vedľa seba? jasné, veď oni sú štátna správa, preto ich vyhlásenia netreba brať na zreteľ, kancelárske krysy nerealizujú svoje aktivity za účelom zisku, keďže výpalné majú vždy isté, preto sa nedá na nich spoľahnúť v ničom, keďže nehospodárne nakladanie s prostriedkami nakradnutými občanom zvládajú dokonale už popisom práca, prečo zrazu zlodejom autor dôveruje? Asi sú zahrnutí v rámci ním pripravovaného menšieho etatistického čistenia flekov.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-27 03:35:26 5f666468

Jak nepodlehnout finančním mýtům


Jak nepodlehnout finančním mýtům
FED je štátny, ale má ako členov súkromné banky, je vlastne družstvom, pričom takmer všetok zisk plynie do rozpočtu.
Podvrh? Čí podvrh, jeden podvrh? Jeden autor? Všetci tí čo čítali toho prvého alebo jediného autora sa ním nechali zmiasť, takú silu mal jeho príspevok? Alebo ich bolo viac, alebo sa prelínali, dopĺňali, zlučovali rôzne výpovede mnohých?
Naivkovia štátne, alebo mestské berú naozaj ako svoju súčasť, akoby mali prístup k spolurozhodovaniu o tom majetku, ale dlžoby už nie, tie odmietajú. Všetko štátne, ale výlučne ziskovo štátne, preto aj toľko neúnavných nárekov nad privatizáciou, ich vlastného štátneho majetku a bez ich súhlasu.
Súkromné je zlovoľné pre niekoho, iste, ale čo potom znamená nálepka súkromno–fašistický? Súkromné záujmy sa zišli v súlade s prianím úradníka, lenže potom by boli fašisti mnohí a mnohí. Fašizmus predsa tiež znie hrozivo a tým aj súkromník fašista? Žeby nie?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-27 03:16:34 5f666468

Zoberme štátu moc a prestane lákať podvodníkov


Zoberme štátu moc a prestane lákať podvodníkov
To sa vyše 11 hodín nenapísal jediný komentár, takže pes skapal už nadobro.
Takzvaní štátisti (tí korporátni) majú politickú moc, ak vôbec niekto spomedzi nich, iba v rámci etatizmu, bez etatizmu majú čo? Dajaký majetoček, ohyzdný neestetický barák, lebo majú podpriemerné IQ a z toho prameniacu záľubu v nevkuse a to je všetko. Majitelia korporácií sú väčšinou negramoti, ničím sa nelíšiaci od okolitého obyvateľstva, len isté skupiny priživníkov sa im chcú vtierať, až ich nie je vidieť a potrebujú pre vlastný prospech vplyv a dôležitosť ich chlebodarcov nafukovať a iné skupiny plné závisti chcú vidieť, že okrem bohatstva predstavujú aj niečo navyše, jednoducho stoja za každým zlom, čo pisateľ odmieta.
Mimo etatizmus tá malá skupina podnikateľov, čo prípadne koristí z verejného obstarávania nič nezíska, štátizmus bez etatizmu nemôže jestvovať.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-27 03:08:45 5f666468

VĚDCI SE POKUSÍ VKŘÍSIT K ŽIVOTU POMOCÍ KLONOVÁNÍ MAMUTY


VĚDCI SE POKUSÍ VKŘÍSIT K ŽIVOTU POMOCÍ KLONOVÁNÍ MAMUTY
Prizrime sa na židoboľševického rusofóba, komunistu yanatha zaspatého na zjazde kominterny, žijúceho v zatuchnutom autarknom gulagu, on by chcel prikazovať správanie ľudí a rozvrhnúť a zadeliť im prácu, aby naplnili jeho naplánované požiadavky počtu ošípaných, cnie sa mu za časom spred roku 1991 a príkazoch v kolchozoch ako majú sadiť, aký je to dokonca štatistik, mali by ho zamestnať rovno v oválnom wigwame, škoda jeho znalostí pre nepozorný internet, alebo aspoň v 1 z plejády americko komunistických úradov, alebo miestny agent, to znie zaujímavo, či nie?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-21 03:21:20 5f666f5b

Hladové doliny ako pozostatok socializmu


Hladové doliny ako pozostatok socializmu
Nechápem prečo sa hromadne pretŕčajú odkazy o novom záchrancovi, americkom pucflekovi, priateľovi UÇK Zemanovi?
To si potrebujú utíšiť svedomie, že volili ožratého hulváta, boľševika, šábesgójsku bábku a preto z neho nasilu tvarujú obeť amerického imperializmu? Bojujú za neho, ako by bol ich otcom, nepekný pohľad, stačí aby nezorientovaní hlupáci Zemana vykreslili ako akúsi hrozbu a hlúpe ovce sa ihneď zúčastnia zápasu a vyberajú si strany. Áno, strany tupých ovcí čo sa zapájajú do divadla v spore identických táborov.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-20 03:55:54 4e622ffa

Hladové doliny ako pozostatok socializmu


Hladové doliny ako pozostatok socializmu
Asi nie je veľký investor, ak sa musí pýtať čo v okolí objaví, je to skôr zápecník, čo čaká ako sa mu informácie samé nasajú do jeho lenivej kotrby. A aký je „investor“, takých má aj logistikov. Ak chce rozšíriť podnik do nových končín, tak by mala iniciatíva vzísť od neho, ak je odkázaný na pýtanie sa a predkladanie vyhrážok, tým dokazuje vlastné nízke IQ, že nedokáže ani vytriediť vhodné zdroje a seriózne správy.
Jasné, „investori“ čakajú na hraniciach na sformovanie novej vlády, alebo ako sa vyvinie aktivita okolo nového „zákona“, či sa postaví cesta, sú to špekulanti, alebo z pomocnej školy.
Kto chce, podnik založí ihneď, paraziti sondujú, ako by mohli zločinecké výpalnícke vlády popchnúť, aby kešeňou zatriasli. Vraj investor sa pýta, či je infraštruktúra, nie, zlodej sa pýta a kladie podmienky, čo všetko by potreboval, je celkom isté, že spomínané šikminy splatia všetky výhody čo obdržali aj s úrokmi, dokonca ich rozoberú, vynikajúci nápad a realizovateľný.
KIA nie je natoľko dôležitá, aby sa pýtali z pódia ako bohovia domorodcov, ale v etatizme sú poslúchači otázok príliš početní. Malý investorko dorazí a kancelárske krysy sa predbiehajú v úslužnosti a za nakradnuté výpalné sľubujú a možno aj plnia, ale paraziti nie sú investori, spoločná mafiánska skupina výpalníkov a škaredých šikmín.

Zdroj
-
 40% ( 10 people voted )
+
2014-11-20 03:39:49 4e622ffa

Putin se ve 3Q “připravuje na ekonomickou válku” nákupem ohromujících 55 tun zlata


Putin se ve 3Q “připravuje na ekonomickou válku” nákupem ohromujících 55 tun zlata
Židoboľševická Any Krupská, bež si budovať krutý socializmus do spriatelených krajín, ty si bojovala, ty si chcela porážať a ničiť druhých, ty si ideológ, ty si prehrala, aj tvoj neľudský socializmus. Rusi nemajú nič spoločné so socializmom, tvoji šialení predchodcovia ho nainfikovali s bodákmi a pre teba Rusi sú tupé stroje, ktoré majú vykonať v praxi choré „myšlienky“ sociálnych inžinierov odtrhnutých od reality a keď s nástupom oslobodenia sa z hrôzovlády gulagov, okrem zanedbateľného počtu premasírovaných nereformovateľných tupých lebení, niet v Rusku záujem o socializmus, tak nezabudneš nadávať, stratili ste znevoľnených otrokov, preto vreštíte, vy banda experimentátorov.
Ty si bojovníčka, píšeš o porážkach, miluješ zrážky a teror, kto mal akú možnosť koho poraziť? Vy židoboľševickí teroristi ste viedli jednu stranu studenej vojny, vy ste bojovali, vy ste si priali porážku vášho nepriateľa, iba vy, nezapájajte milióny tých, čo odmietali mať čokoľvek spoločné s vami a nepomáhali vám vo vašom zápase.
Rusi bojovali a teraz bojujú opäť, ty si úplne mimo. Studenovojnová propaganda ti zatemnila myseľ.
Ty bojuješ s kapitalistami, ty vedieš neustály iba tvoj vlastný triedny boj, prečo by Putin mal teba nasledovať, má vlastné názory a kupuje čo chce, len fanatici vidia v akomkoľvek obchode ideologickú vojnu. Židoboľševikov v Rusku treba konečne vykántriť, neuveriteľné ako sa skrachovalí triedni zúrivci upínajú ku Rusku čakajúc na novú revolúciu. Potrebujú ústredie pre svoje úchylné experimenty, stačilo lúza, practe sa do Číny.
Socializmus mal možnosť poraziť kapitalistov? To je čo za žartovanie? Jednak túžba porážať druhých je psychická choroba a tiež znamená nevyhnutnosť ústredného plánovania bojového nadšenia, keď geronti si naplánujú úspechy a občania žijúci v socialistickej klietke majú vykonať a prekročiť plánované očakávania a keďže mali obyvatelia iné starosti a ľahostajnosť o stranícke heslá, tak boľševici pľujú na nich vlastnú žlčovitosť. Socializmus mal vo vojne, ktorú viedli iba fanatici, zvíťaziť, ale zlyhal ľudský faktor. Ľudia mysleli viac na seba a preto ideologickým fanatikom prehrali vojnu. Predsa mali napomáhať svojim nepriateľom, aby sa socializmus upevnil a pokračoval ich týrať.
Keďže dnes je im socializmus takisto vzdialený, tak fanatici projektujú vlastné boje na ich konanie, preto vraj oni, Rusko, Putin chcú porážať kapitalistov, veľmi smiešna nenávisť, nevedia im odpustiť, že opustili socializmus, preto im podstrkávajú svoje halucinácie.
Dokonca vraj zlato je zbraňou kapitalistov, doslovne zbraňou, a práve zbraňou kapitalistov, úbohé.
Som veľmi zvedavý, kto je západným kapitalistom a ešte akoby on západný kapitalista bol v súručenstve pospájaný s inými západnými kapitalistami a nič iné nemal na práci ako ideologickú vojnu. Západ nie je nič, nejestvuje, sú jednotlivci, sú podniky, ale súdruhovia zapájajú do vojny všetkých, v čom majú bohaté skúsenosti.
Teším sa, keď socialisti kvičia, prezrádzajú vlastné bolesti, dobre vám tak, keď ste mordovali štvrtinu sveta, vtedy vás smútok obchádzal.

Zdroj
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-11-16 02:30:31 4e622577

Zasranej kapitalismus


Zasranej kapitalismus
Náckovia nie sú pravica, ale modrá boľševická burina áno? Ak ste prevrátili definície pravicovosti, zrejme áno, ale vy ste zlodeji, ukradli ste termín, ktorého význam bol pôvodne inakší ako ekonomický, keďže kradnete, tak ste ľavičiari. Pravicou môže byť na veky iba ten, kto k nej bol priradený na samotnom začiatku objavenia sa kategórie pravice. V usákove etatisti používajú výraz liberál v zmysle ľavica a konzervu ako jej protipól.
Modrí boľševici sú ľavica, si to konečne uvedomte, sa hádajte kto patrí do pravého krídla v rámci ľavice.
Autor navštevuje krčmy najnižšej cenovej? Alebo iba šíri mýty, teda klame, vedome ohovára, čím sa opäť zaraďuje medzi ľavicu. Prečo by práve v krčme mali nadávať na kapitalizmus? V salónoch sa bavia ľudia o čom? Jedná sa o zneváženie prípadného voličstva opačnej strany, ja si myslím, že ODS, ľavicu vydávajúcu sa za pravicu volili väčšinou socky, ktorí čakali na istotu desaťnásobku.
Kapitalizmus je čisto o hospodárskej slobode bez zábran a bez zábradlia a dravosť a pohyb bez šikanovania a dokonca násilného okrádania. Ale iba v hospodárstve, pochybná „sloboda“ brániť svoju rodinu pod kapitalizmus nespadá.
Sloboda je takou voľnou, že zajtra koná, čo včera zavrhla a ešte nevyschol atrament na „zmluvách“ a svoje „záväzky“ v mene slobody vypoklonkovala a z vysoka sa smeje nad slovom muža. Sloboda nemá hraníc, pretože jej garantom je Boh a Boh je slobodný a „záväzky“ nielenže nie sú doživotným božstvom, ale sú aj vypovedateľné bez nutných sankcií, nikoho nemožno prinútiť byť k dispozícii, má právo zmeniť stanovisko na spoluprácu, ak vôbec bola na počiatku seriózna. Vymáhanie záväzkov je narušením slobody. O čo je ten stav lepším ako etatizmus, ak sa mu vyhrážate dopredu etatistickými súdmi? Dlhodobé „záväzky“ sú znevoľnením vlastnej vôle, alebo skôr vykoristením nedostatku vlastnej vôle a predvídavosti „partnera“ pri podpisovaní. Ak myslíš slovom chlapa iba čestné slovo, môže byť, ale aj tak môže ktokoľvek odísť od spolupráce, nemôžeš ho väzniť doživotným kontraktom.
V slobode nie je nikto nikomu povinný a zaviazaný, ak niečo musí, žiada sa od neho, prestáva byť slobodným a je konformistom, prispôsobuje sa želaniu okolia, je rabom nálad okolo neho, nie jeho vôľa ale spoločenské zvyklosti sú mu príkazom. Stádovitosť nie je sloboda.
Solidarita je socializmus vždy. Je to výsmech Božej žiadosti, Boh povedal, že chudobných budú mať neustále pri sebe, Boh žiada dobré skutky pre blížneho kvôli spáse, pre vyšší efekt, ale čo je bezbožná solidarita? Nacistické sebaobdarovanie pre mimorodinný okruh, teda nič. Ochota pomôcť komukoľvek kto potreboval je iba fráza, ale aké sú činy? A tiež frekvencia tých činov a tiež miera vypočítavosti z videnia tých činov. Dôvod tých činov, zmysel a určenie tých činov. Ja uznávam dary iba pre dobro samotné, všetky „pomoci“ pre iný účel sú mi protivné. Dokonca sloboda a dobro, pretože dobro je slobodné, pomáha a netára o nutnosti pomoci, v skrytosti sa uplatňuje a nenapodobňuje socialistické solidarity, aby sa ukázalo, autorova solidarita je v závoze a závislá od etatistickej solidarity, chcel by ukázať, že jeho solidarita sa nemá za čo hanbiť.
Patriotizmus? Nepísal si, že ty si pravica a náckovia že nie sú? Náckovia sú zrejme takí, čo sa hlásia ku Hitlerovi a ty máš radšej Beneša a náckom preto nie si? Ty si ochotný zomrieť za etatistickú vládu? Veľa zdaru v umieraní.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-14 04:38:44 b22882f1

Zasranej kapitalismus


Zasranej kapitalismus
Sloboda podnikania chýba, pravda. Ale koľké naivnosti, že začiatočník nemá šancu sa presadiť oproti vyvoleným sú mimo realitu, pretože aj úrady sa otriasajú a nastupujú noví ľudia s novým známymi a môže sa podpora prestriedať, takže by mohol aj nováčik sa oťukať, ale tiež ak je mimoriadne nadaný, tak vyvolených sfúkne a dokonca rozseká.
Smoklíš kvôli zdaňovaniu vyvolených a zároveň na ich výsady gániš, alebo brániš iba nevyvolených, nehýbajúcich sa za štátnym obnosom? Podnikateľ zaplatil už plno výpalného, nečudujem sa, že chce niečo naspäť, nie je na tom nič nemravné, ale užitočné pre neho.
Smernice sú okliešťujúce, ale drobný neviditeľný podnikatelíček neuspel, lebo nespľňal všetky nariadenia? Aspoň poznáš výhovorky. Že mu je zdravá strava ľahostajná, to ako problém nevnímaš? On iba musí zarábať veľké prachy, ale pritom musí splniť požiadavky etatistov, ktorí predsa len chránia tupokonzumentov, ktorých ktokoľvek oklame. Etatizmus sa rozširuje aj kvôli zlodejom, čo balamútia poškodené hlavy.
Obrovská daňová záťaž je pravdou, ale nepreháňaj, vraj schopného dusia dane a bez daní by sa stal z neho rudoštít?
Aby uživili neschopných? Nie, práve takých, čo koristia pre seba, takže sú práveže schopní, vedia sa v socializme rozpozerať, konajú na rozdiel od trápnych namyslených zamestnancov (tých nespokojných), čo si namýšľajú, že živia celý svet a pritom sa zmohli byť iba celoživotnými poskokmi v práci pre druhých.
Obrana pred agresorom? Keď vyhľadávaš pochybné lokály, láka ťa špina a odpad, isteže natrafíš na psychopatov, ale ty sa chceš pred nimi brániť a „zákon“ ti to nedovoľuje? A čo ak si útočníkom ty? Si paranoidný plný strachu?
Zavraždil zlodeja a je obeťou, nie si prepracovaný? Ty sa zastávaš špinavého vraha, pretože by si zrejme konal ako on. Čo také vzácne išiel ulúpiť, aby sa dal skutkový stav porovnať? Šupáka išiel vybrakovať a šupák ho dal dole, vlastne áno, šupákovi chcel uchmatnúť všetky šupákoviny, chudák šupák, ktorý sa ničoho škodlivého nedopustil.
Záver ukázal, že nadávate na socialistu iba kvôli tomu, že svoje väčšinou socialistické zmýšľanie nazval kapitalizmom.
Pre neho je prvotná priorita solidarita a súnáležitosť s komunitou, teda je komunista, počiatok a koniec jeho snažení je za komunistickú komunitu zomrieť, ľudí dokopal do komunity, úplne každého a chce ich oslobodiť spod korbáča socializmu.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-14 03:57:59 b22882f1

Stat zavrhnul manželstvi a podporuje slepice


Stat zavrhnul manželstvi a podporuje slepice
Počul si už najtradičnejšiu radu, že hlupák nech mlčí.
Ozajstné manželstvo posväcuje Boh, nepotrebuje nijaké etatistické dobrozdanie a štempeľ a registráciu a poplatky, že mu obrad vôbec dovolíte.
Vy etatisti sa sťažujete, že váš komunistický otec–štát zavrhol pseudomanželstvá. Síce neviem akým úkonom, pretože vôbec nič sa nezmenilo vzhľadom na právne prostredie od boľševických časov, ale veční šťažovatelia to istotne vysvetlia.
Vyjadrím sa drsne, pretože neznášam socialistov, čo nadávajú na socialistov, nadávky ako zakrývacia clona nezmenia, že autor je nechutný boľševik.
Najprv by si autor musel byť normálnym, aby si vypovedal, čo je vraj normálne a zdravé, a tým ním si?
Nie, pretože sa snažíš byť vtipný, až si vrcholne trápny, o vážnych otázkach sa nežartuje a ak áno, tak s premyslom a pravdivým základom, ktorý ti chýba.
Najprv by ti mali v tvojom VUMLy, kam chodíš po rozumy vysvetliť jednotlivé pojmy, ktoré používaš. Ale vlastne prečo, oni ťa školia, nie učia. Multikulti je zaklínadlo mudrlantských ochrancov „tradícií“, oni sú natoľko vrazení mimo realitu, že neporozumeli, čo to slovo v sebe prináša. Že je jedna, iba jediná kultúra, jeden jediný možný pohľad a potom cudzinci vraj priniesli iný, opačný, protichodný, ktorý sa snaží zničiť prvú kulti.
Premýšľaj, pepíček, ak už skáčeš proti marxistom, tak zrejme sa vidíš ako nemarxista, čo z toho vyplýva? Že ste aspoň dvaja, dva pohľady na svet, teda multi, ty prinášaš multikulti novoty do sveta marxistov. Ty si votrelec a agent multikulti, alebo žeby tvoje nezmyselné rady boli za komunistov súčasťou správnej jedinej kulti, alebo sa marxistická kulti presunula do úzadia a vaša kulti prerazila a teraz nespokojní marxisti našli spojencov proti vašej kulti?
Vláda nemôže zničiť ani rodinu, ani manželstvo, vy ste sa rozmlátili vo vlastných „rodinách“ sami a odmietate niesť zodpovednosť za vaše zlyhanie a vybájili ste si marxistov, paranoici.
Vymenuj tie údajne normálne džamahírije, kde naozaj fungujú tvoje rozprávky o prirodzených vzťahoch. Keďže niekde sa objavila minimálna mzda, tým sa z rozprávkovosti stiahla. Potom aj za boľševikov prirodzenosť fungovala, keďže nespĺňali tebou vymenované neduhy, to som tomu rád.
Čo nazývaš rodinou je komunizmus v malom („tradície“ ako zásahy tyranov, neúspešní v spoločnosti si aspoň vybíjajú mindráky na ženách), si opomínaný v skupine a preto chceš získať rovnakú pozornosť v rámci menšieho celku, uveď exaktné príklady tebou obľúbeného rodinného komunizmu, ako ty a tvoja komunistická rodina žijúca pohromade vraj od štátu nič nezískava a ako si navzájom pomáhate. Tomu snáď sám neveríš. Vždy to bývalo naopak, aj keď materiálne poznačení jednotlivci mali peniaze ako božstvo, chceli sa odsťahovať z komunistickej hromadnej rodiny, aby sami a pre seba získavali, a až potom, ak by sa im žiadalo, pomohli rodine. Pretože mali slobodnú vôľu a ich integrita ich priviedla k rozmachu v činnosti, ktorú majú radi, a nie aby poslúchali ako otroci rodinného Stalina.
Vy komunisti si žite v hromadných rodinách, ale sa nejedná o tradičný spôsob života, len súčasné upravenie komunizmu na menšie pomery. Deti pomáhajú a nečumia na tablet, úchvatné dielo. A dostávajú plácu?
Vymenuj problémy, ktoré ste vy v hromadnej rodine riešili a vyriešili, tvrdíš, že to nie je úloha štátu, ale tvoja, začni vymenúvať jeden za druhým a tiež si všímaj každého člena a jeho príspevok, a tiež či ho zaujímali „problémy“ druhých a koľko času im venovali a či došli na pretras aj ich problémy, alebo zaúradovala rovnejškosť.
Tvoje etatistické hlúposti, že vraj štát sa nemá o nikoho materiálne starať, ale zároveň je nutné platiť výpalné na zelené lebene, ktorým tvoja komunistická hromadná rodina vážne dôveruje, lebo si pohodlný sa ubrániť sám a žiadaš, aby sa štát o tvoju „bezpečnosť“ postaral, sú jasne sebecké. Zožeň si zbraň a bráň sa sám, nikto nie je povinný odtŕhať si od úst, lebo ty si majster sveta v riešení rodinných „problémov“, ale zároveň by si chcel pod hrozbou teroru a okrádania iných donútiť, aby sa o teba starali, si sebecký chudák.
Slabinger, začni cvičiť a nauč sa sebaobrane, neokrádaj ostatných len preto, že si lenivý si zaobstarať nedobytné mreže pre poklady, okradli ťa, lebo si každému rozprával, čo všetko máš, chvastal si sa, nijako si cennosti nestrážil, ty si vinný, iba ty, najmi si detektíva, ale chcel by si okrádať susedov, aby sa ti navrátili veci, ktoré si si v čase lúpeže nevšímal. Štát, ani susedia nemajú povinnosť sa o teba starať, to si predsa písal na začiatku ako etalón normálnosti, a teraz meníš stanoviská, lebo sa ti stala ujma, asi sa rozplačem.
Bilderberg je podľa teba zodpovedný za všetko, čo sa odchyľuje od tvojho vnímania sveta, od tvojho tradičného komunizmu?
Ty nemáš dostatok problémov v tvojej hromadnej rodine? Už si všetky vyriešil a preto ťa mimoriadne ťaží ako si isté osoby vybrali idiota, tak si im mal pomôcť vtedy, nie teraz zneužívať ich nešťastie na obhajobu tvojej chorej ideológie. To sú aj tak tie isté ženy, o ktorých si písal, že žiadne podpory v nezamestnanosti, dôchodky im nemieniš dať, nech sa starajú o seba a keď si už samé vybrali idiota, tak na ne nadávaš, si bezcitný primitív, chceš im riadiť život, urážať ich a ničím si im nijako neuľahčil rozhodovanie.
Platenie výživného tvoja supertradičná komunistická hromadná a predovšetkým normálna rodina nepozná, ale ja nepoznám ju, pretože si si ju vymyslel, sám nežiješ podľa svojich rád, ty dvojtvárny potkan, by si chcel ženám prikazovať ako majú tráviť svoj život, podľa teba nevyhoveli, pretože ťa nenasledovali, ale ja si myslím, že tie ženy, na ktoré si hromžil sú tie tradičné, patria k tebe, ty ich osobné zlyhania vrháš na marxistov, odháňaš ich od seba, pretože poklesky v tvojom čistom virtuálnom svete sú nevídané a preto ich musel spôsobiť niekto mimo váš okruh, čo je znakom sektárstva.

Zdroj
-
 41% ( 7 people voted )
+
2014-11-13 03:50:31 b228b9d9

ODTAJNĚNÉ MEMO FBI – WINSTON CHURCHILL CHTĚL PO USA JADERNÝ ÚTOK NA KREML


ODTAJNĚNÉ MEMO FBI – WINSTON CHURCHILL CHTĚL PO USA JADERNÝ ÚTOK NA KREML
Bohumilú snahu? Boh si praje vraždenie? USraelskí bankéri pred vznikom Izraela, ešte lepšie. Jednotliví bankári, iba niektorí, síce prispeli istým obnosom pre obmedzený počet revolucionárov, ale úplne zbytočne. Desiatky rokov predtým svätci predpovedali víťazstvo revolúcie, načo sa snažiť, načo podplácať, aj tak ide o príliš primitívnu metódu, dajakých pár mincí nezmení svet, a tiež revolucionári sa nestanú vazalmi tých, od ktorých prijali fondy. Na bojisku sa rozhodlo, iba tam.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-12 01:54:49 5f6638a6

ODTAJNĚNÉ MEMO FBI – WINSTON CHURCHILL CHTĚL PO USA JADERNÝ ÚTOK NA KREML


ODTAJNĚNÉ MEMO FBI – WINSTON CHURCHILL CHTĚL PO USA JADERNÝ ÚTOK NA KREML
Churchill zachraňoval civilizáciu, to sú neslušné žarty. Pretože doménov zachraňovania sú práve komunisti, etatisti a ostatní plánavači, ktorí vytýčia smer a ostatní sa len povinne zoradia a zaplatia výpalné, jednak Churchill nemal žiadny charakter, bol vrahom a teoristom, opilcom a podobne, jednak civilizácia nie je jedinou, kto sa snaží sústrediť všetkých do jedného válova je jasný komunista a tiež od koho získal oprávnenie súdruh Churchill zachraňovať bez vyžiadania? Sám seba zločinec nazval civilizátorom a pritom ZSSR nazýval Ruskom, veľký vzdelanec.
Zachraňoval a zachraňoval, natoľko sebe sám pomáhal, až sa záchranca na veky zrútil do temnej izolácie od slušných ľudí.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-12 01:44:22 5f6638a6


Šovinistický aeroplán bol idealistickým súdruhom? Dajaká jemná odroda socializmu v zásterách?
Že fungujúci nesocialistický štát, nemám záujem, plánovači opäť niečo narysovali s povinnou platnosťou pre všetkých. Zrejme nesocialistickosť sa snúbi výlučne s materiálnym aspektom, menším socializmom a teda menším prerozdeľovaním. Etatizmus sa dotýka nie iba hmotnej stránky a v tých ostatných napáchali boľševici najťažšie zločiny, na ktoré postkomunizmus nezanevrel, ale dotvoril do štruktúry, ako je kult potratov, holohoaxu, nacisticko–boľševického výkladu dejín, bezbožnosti, veľké tresky a ďalšie a ďalšie a úpadok hospodárstva oproti tomu neznamená vôbec nič, pretože ten sa vynorí a utrasie, dôjde pár podnikateľských osvietencov a zodvihnú hospodárstve za rok, ale tie vymydlené lebene sú nenávratne vymyté a zatvrdnuté, toľko náročnej práce, aby ich bolo možné zreparovať, aj to s vysokými nákladmi na trpezlivosť a s neistým koncom.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-10 02:41:22 b2288f85

Ktorý November by radšej oslavovali komunisti?


Ktorý November by radšej oslavovali komunisti?
Náboženskú slobodu vymysleli nepriatelia kresťanstva, aby zredukovali Božie pravdy na jednu z možností, nepatrnú, aby sa každý mohol vyjadriť a prehlásiť, že každý má svoju pravdu a nikto mu nesmie pri jej šírení prekážať.
„Prenasledovanie“ „veriacich“ nemá veľkú vážnosť, pretože najprv treba uviesť ich vierouku a porovnať ju s Božími príkazmi, tiež do akej miery sú veriacimi ich viery a či neuprednostňujú svetské márnosti nad vieru a tiež, a to najdôležitejšie, čo dnes títo „veriaci“ veriacujú? Čím vystupujú proti potratom, proti ekumenizmu, NATO teroristom, štátobožstvu, ak nespĺňajú základné požiadavky na pravosť viery, ale ani mravnosť, tak musím podotknúť, že ich mali komunisti zovrieť v kobkách za naduté spájanie seba s vierou. Presnejší výraz pre ich zhubnú činnosť by bol, sektári, čo mladých neskúsených privádzali do slepých uličiek, aby sa „modlili“ na chate, bludári, čo sa nijako nelíšia od zvyšku spoločnosti, len si samozvane pricapili visačku, že sú veriacimi, ale rozhodujú iba skutky. Aká už len je hodnota „veriacich“, ak si nevšimnú za dlhé desaťročia ani jeden znak pokoncilového odklonu k novotárstvu? „Politickými“ väzňami boli aj špinavci Havlovho typu, azda vám nie je ľúto, ako „trpeli“.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-10 02:07:08 b2288f85

Ktorý November by radšej oslavovali komunisti?


Ktorý November by radšej oslavovali komunisti?
Takže autorom je kOKSák, židoboľševici nakoniec budú odsudzovať prevrat ich predchodcov.
Čím sa vy niekomunisti od komunistov líšite, popíšte presne všetky odchýlky, ja nebadám jedinú, iba obviňujete druhých, že všetko zničili, čo je síce pravda, ale za vašu ťarbavosť a lenivosť a frustráciu môžu tiež? Ste nevýkonní a dokedy budete štekať a hádzať vinu za vašu neschopnosť na druhých?
Disidenti boli boľševici vykopnutí po 1968 a podobní podržtaškovia túžiaci po návrate ku korytu, starí stalinisti a katani, o tom písal už v roku 1990 Dolejší a ostatní, kokso dodnes velebí eštebáckoboľševický druhý sled vápenkársko OFcí, nechutný boľševik.
Demokracia je možnosť dovoliť beztrestne, dokonca povinne vypočuť každého táraja a klamára a škodcu, neuspeli (prečo ináč by venovali toľko času obavám o úpadok druhých?) vo vlastnom súkromnom živote, ale chceli by prehlasovaním vnútiť svoju predstavu tým čo nemajú záujem. OKS by bez demokracie ani nejestvovala, kto v slobodnej spoločnosti by o nich prejavil záujem? Demokracia im umožnila mátať davy. Ústava je čo, vaša etatistická modla?
Kokso podporuješ potraty, neverím, že nie, takže si vrahom, prestaňte si čistiť vaše svedomie neustálymi nekonkrétnymi nezmyslami, že kto koho zabil a kto viac, ako sa vôbec opovažujete zvelebovať masových vrahov ako Churchill alebo Reagan a odsudzovať druhých? Za vašu slepotu a výberové rozhorčenie vás Boh bude súdiť dvojnásobne, dokonca aj za zločiny iných, ktoré ale podporujete, vy kolektivisti, vy spoločenstvisti, teda vlastne komunisti.
Na základe rasy? Svätá prostota, náboženstvo znamená rasu? Prečítaj si vtedajšie zákonníky, takzvané židovstvo sa posudzovalo podľa ich náboženskej príslušnosti, alebo aj bývalej, až vy ste podopreli náckov tvrdiac, že árijci sú rasovo cudzí ich vradením do neobvyklého náboženstva. Nevyjadruj sa k otázke rasy, nerozumieš jej vôbec, ale demokracia aj hlupákom dovoľuje otvárať gamby, preto sa jej držíte ako kliešte.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-10 01:47:46 b2288f85

Islámský stát: Ceník žen na trhu s otrokyněmi


Islámský stát: Ceník žen na trhu s otrokyněmi
Ten herec získa Oskara pre zmätenie masy? Nesledujem situáciu, ale predpokladám, že bývalému ISILU sú pripisované zločiny. Celkom isto 99 % sú fikciou z médií, ale hlúpe ovce bez podrobného preverovania uveria všetkému, už zostáva iba propagandisticky navrúbľovať správny pôvod „obetí“, práve v tom sa líšia odporcovia ISILU, každý pretláča svojich obľúbencov. Moslimskí teroristi sa rozprávok chopili, jediný nesúhlasný postoj uviedli, že kalif je mossadník, teda celý ISIL je židácky a je neoprávnené znevažovať islam, ak za „zločinmi“ stoja židia.
Izrael alebo Irán nie je veľký rozdiel, vlastne áno, v Izraeli žije stále Božia Cirkev, aj keď židácki a moslimskí teroristi by ju chceli zknokautovať, ale v Iráne nič podobné nehrozí, pokiaľ sa neuskutoční prevrat a moslimáči budú zakázaní a rozpustení.
Izrael nie je nepriateľ moslimov, z obyčajnej šarvátky o územie sa neskôr snažila porazená strana, alebo skôr paraziti na porazenej strane zapojiť celý svet, aby spoznal ich užialenú bolesť. Dobytie Palestíny nebol náboženský úkon, ale vojenské chopenie sa príležitosti pri utlmení náboženských základov sionizmu (ktorého jediné spojivo s náboženstvom je liturgický hebrejský jazyk veľmi malého počtu ich prívržencov), ani obrana proti árijcom, zvaným židia nebola náboženská akcia. Islam nemá dôvod stáť proti Izraelu z náboženského hľadiska, od svojho temného počatia bol účinným protikresťanským nástrojom, vždy a všade spolu, nerozlučná satanova synagóga a mohamedáni. Jedná sa zrejme o sionistickú konšpiráciu, že vraj islam si žiada nepriateľstvo, aby Izrael naberal nových spojencov pre náboženskú pohnútku.
Kto chce, kupuje ropu, nemá sa prečo riadiť komunistickými tyranmi, čo by mu chceli znemožniť vybrať dodávateľa.
Bombardovanie je neúčinné? Ktoré je účinné?
Všetci moslimovia sú rovnakí, začmudení, nenávistní, zúriví a bohorúhačskí, niet medzi nimi rozdielu. Upadli do osídiel totálneho zla, ak sa nevzdajú islamu, sú spolupáchateľmi, pretože islam nepozná morálne základy, ani pokánie, jedná sa o satanove vrcholné dielo, najpočetnejšia súdržná zločinecká organizácia v dejinách. Pričom mnohí moslimskí teroristi majú toľko drzosti obviňovať iných z nemoslimstva, alebo islamizmu, čo poškodzuje mierumilovný islam. V samotnej zvesti sa Mohamed povyšuje nad Isusa, nad Boha, či azda jeho nasledovníci môžu nebyť poškodení? Kresťania bojovali proti islamu od čias jeho zrodu, nepotrebovali čakať na židovskú propagandu, aby vedeli proti komu stoja.
Podľa čoho sa spoznalo, že turecko je sekulárne, ale irán moslimský? Stačil názov?
Prečo by Izrael mal uznať plastelínu? Niečo obdobné by skúsili USA a by uznali Texas? Vnútorná jednotka nemá čo sa snažiť uspieť, prehrali všetky vojny a nemajú ani silu zvrátiť svoju situáciu, napriek sústredenej hlavnoprúdovej jednoty sveta. Ty odsudzuješ Kosovo, ale nebyť premnoženia moslimských teroristov v plastelíne, by sa asi veľmi neozývali. Ich váha stúpa s ich populačnou explóziou, ktorá bola jednou z hlavných výčitiek voči Kosovu, ale tentoraz je vrele vítaná.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-09 02:55:35 b228d558

Islámský stát: Ceník žen na trhu s otrokyněmi


Islámský stát: Ceník žen na trhu s otrokyněmi
Isteže je to propaganda, podoba slovníka jednoznačne prezrádza, akým vrstvám je určená, nemysliacim, zadubeným, ubitým, dôverčivým, ohováračom s predsudkami, čo nemajú veľkú snahu sa čokoľvek pravdivé dozvedieť, ale radi podľahnú vymývaniu mozgov.
Pozastaviť sa treba pri skladbe správy, najprv sa uvedie všadeprítomné komunistické slovo multikulti, čo evokuje nezdolnú a nerozbitnú jednotu, ktorá je pod náporom inej dobyvačskej kultúry. Uvedomte si, že v ich komunistickom svete je príslušná iba jediná kultúra. Aj keď ju nikdy nezadefinovali, okrem všeobecných tupých fráz o akýchsi hodnotách západu, ktoré by mal každý uctievať, tak je stále iba 1 a kto nechodí po chodníku, nemiluje ani hodnoty a je zradca komunistickej utópie.
Potom sa uvedie nejaká menšinová sekta (treba klásť dôraz na osamotených a málopočetných úbožiakov, ktorým treba urýchlene pomôcť) ako jazídi, či ako sa vlastne píšu a kresťanky (v bezbožnej antichristovskej Európe idú vyplačkávať kvôli utrpeniu „kresťanov“, neskutočné), prečo si myslia politruci, že osoba je kresťankou a na základe čoho ju uznali vhodnou na priradenie nie k moslimom, zrejme napodobnili dikcie úvah tých z bývalého ISILu, že kresťanom je každý, kto by nepatril priamo k nim.
Vyhovujúce je prešpikovať odkazmi na expertov a ich výlevy, najlepšie z dajakej z výpalného žijúcej parazitnej skupiny „znalcov“. A bomba na záver, výmysly sa stanú skutkom aj v Bruseli, už treba iba čakať, ale dúfam, že sa autorovia článku postarajú, aby multikulti neprerazila komunistické závory.
Že sa jedná o propagandu, nedáva moslimským teroristom nijaké právo sa rozťahovať, ale vlastne prečo nie, ako bumerang proti bezbožníkom, západným smerom.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-11-07 20:54:34 b228ffb9

Fico, Churchill a „ kořalka“


Fico, Churchill a „ kořalka“
Rozhodol som sa, že budem písať úplne pokojne, vysvetľovať, poúčať, dopĺňať, načo útočiť, nakoniec uvidím výsledný efekt.
Nie je správne predkladať pochybné tézy, že vraj istá osoba je jedným z najvýznamnejších štátnikov, pretože nebolo uvedené, kým je uznávaný a prečo je uznávaný a ani počet a miesto pobytu uznávateľov, takže jeden uznáva, alebo skôr nikto a iný zatracuje, ale pisateľka berie svoj vlastný osobný, vôbec nie presvedčivý názor za všeobecne smerodajný. Presnejšie by bolo napísať, že v jej kruhoch sa mimoriadne darí roznáške alkoholu, prekračovaniu dymového zatmenia a drogovým halucináciám a tieto vlastnosti prinášal nestriedmy štátnik a hneď sú odhalené pohnútky obdivu. Alebo isté početné vrtošivé bombičky, čo zhadzovali mierotvorcovia na nepoddajných, iná náklonnosť sa ponúka. Alebo pre prezieravé zničenie námorného loďstva bývalého spojenca.
Prípadne postačí viera, že neškodil Británii, ale čím sa to prejavovalo, už nie je vôbec popísané. Ani opak, príklad poškodzovania Británie, aby bližším porovnaním možností by sa odlíšili tieto varianty, aby bolo možné uznať, že viera v nepoškodzovanie je podopretá faktografiou, alebo zostáva v poli náboženskom. A predovšetkým vystúpiť s úvodným postulátom, že ak spomínaná osoba neškodila, tak neškodila ako etatista, teda etatizmus neškodil, plná moc neškodila, teror neškodil, ale prospieval, hrdina článku je chválený ako najsprávnejší etatista, čo splnil zadanie a preto etatizmus na večné veky, ale najprv vybrať správnych britsky vyškolených súdruhov úradníkov, ktorí by ako nedosiahnuteľné štátnické nebo nedokázali škodiť.
Veľmi smutné a nebritské sú pomery rabovačiek, to by sa v britskom etatizme nemohlo udiať, tam sa plytvanie nakradnutého výpalného kontroluje aspoň na štyroch úrovniach a obchádzanie „zákonov“, ich samovysvetľovanie by si nedovolili. Zákon je predsa najvyššou inštanciou, neprehliadnuteľným božstvom a chamtivosť nemá dostať príležitosť. Trestné činy sú hanba, jednoznačne, zákon je jasný a kto porušil ustanovenia božstva, musí okamžite odísť, v demokratickej spoločnosti by mal vedieť čo spôsobil a ako sa zachovať, voličstvo, veriace masy vidia jeho prešľapy a promptne reagujú, ale postoje neveriacich vo vysokých úradoch sa bez trestu a bez ostychu nedvíhajú, škandálne, som šokovaný ak porovnávaním zisťujeme rozdielnosť s britským riešením.
Drobných podnikateľov vyničiť, áno, je to neveselé, ako vláda vplýva na výkonnosť jednotlivcov, ja sa tiež o nich troščím, aby sa udržali, keď sú už takí drobní a neviditeľní, bez tejto vlády by zbohatli aj 2 krát toľko a v Británii by sa číslo zdvihlo ešte dvojnásobne, nezabúdajte na veľkú pravdu, že aj za pokazenou chladničkou stojí Počiatek, začalo to jachtou, a pokiaľ zostane ministrom, tak sa obávam, že drobní podnikatelia prejdú až do stavu mikro na veľkú radosť finančných skupín.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-03 03:53:24 b228f0a5
Nízko hodnotený príspevok


TAKŽE TOTO JE DNES UŽ OBŤAŽOVANIE?


TAKŽE TOTO JE DNES UŽ OBŤAŽOVANIE?
Zdroj
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-11-02 04:46:27 5f6677d2

TAKŽE TOTO JE DNES UŽ OBŤAŽOVANIE?


TAKŽE TOTO JE DNES UŽ OBŤAŽOVANIE?
Nesledoval som video, ale akurát včera na jednej stránke som čítal poukázanie na závažné zistenie, že ju obťažujú takmer výlučne negry a latinos. Pretože sa jedná jdnoznačne o obťažovanie, neoprávnené zasahovanie do integrity osoby bez nadviazania čo i len odrazu tieňa záujmu, človek sa nemôže ani poprechádzať bez toho, aby negerská svoloč a iná nevyvinutá banda ovplyvnená americkým rambovským spôsobom života nikde neklopať, na ňu nezízala. Presne takýto vtieravý a nemysliaci odpad následne podporuje politických plánovačov, ktorí by chceli po miliónty krát robiť poriadky napríklad v Iraku a Sýrii, aby nebezpeční islamisti stratili dosah na ropné vrty. Malý človek sa ukázal vo svojej pravej podstate, ako etatista bez riadiacich funkcií.

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-11-02 04:15:13 5f6677d2

POLSKO PŘESUNE TISÍCE VOJÁKŮ K VÝCHODNÍM HRANICÍM KVŮLI OBAVÁM Z RUSKA


POLSKO PŘESUNE TISÍCE VOJÁKŮ K VÝCHODNÍM HRANICÍM KVŮLI OBAVÁM Z RUSKA
Pravdoničiteľ–dokonca 32 miliónov, nie je ich voľajako málo? Anglosionizmus, nádherné, nemeckí teroristi dvakrát rozpútajú zúrivú vyhladzovaciu vojnu, k čomu ich voviedol okrem prirodzenej ľudskej divokosti práve pangermánsky sociálno darwinistický skreslený výklad dejín, ale ty sa snažíš vyňať ich spod viny prehodením na utajených hýbateľov.
Za nič nemohli, to banksteri, čo zaplatili 4 kopejky na výrobu jedného padáka a tým rozpútali svetový konflikt. Smiešne, ako závistlivci sú schopní obviňovať pracháčov zo všetkého, s čím nesúhlasia. Niekoľko málo bankárov dokázalo vnútiť vojnu dlhodobo propagandou vylízaným nemcom? Naopak, ak by sa niekto snažil dočkať vyšších ziskov, tak by mohol len koristiť z už vládou pripraveného početného, preformovaného a vygumovaného stáda, ktoré sa už chystalo pochodovať. Nie bankári spúšťali vojnu, ale niektorí, málo početní z nich vsadili na správnu kartu, využili potýčky vo svoj prospech.
Ľud ZSSR prehral vojnu, lebo židoboľševická hrôzovláda pokračovala bez ustania, teror a zabíjanie, nivočenie človeka, jeho energiu a osobné plány podriadili rozvrhu gerontobláznov a ty otravuješ, že po ich skone došlo banksterské otroctvo. Pre vás boľševikov je súkromné vlastníctvo banksterským otroctvom, chudáci otroci, na internet vás pustili vaši vrchní dozorcovia?

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-30 03:40:13 b228f30e

POLSKO PŘESUNE TISÍCE VOJÁKŮ K VÝCHODNÍM HRANICÍM KVŮLI OBAVÁM Z RUSKA


POLSKO PŘESUNE TISÍCE VOJÁKŮ K VÝCHODNÍM HRANICÍM KVŮLI OBAVÁM Z RUSKA
Klopi–plačkáš kvôli poľským nenávistným šovinistom, dlhoročným Hitlerovým ideologickým spojencom, čo sa už videli premožiteľmi v Berlíne. Napíš im zaliečavý okázalý list ako sa veľmi hanbíš nie za svoje správanie, ale za konanie druhých, aj to oneskorene. Určite to podvihne tvoju moralizujúcu malosť. Aké semená sváru niekto zasieva? Práveže postačí iba pozorovať nízke charaktery, odkresťančené tupé bandy a iba zľahka postrčiť ich duté hlavy plné predsudkov (vyplývajúcich jednak z nutnosti priradenia sa do skupiny na zvýšenie vlastného vplyvu, ale predovšetkým pre nepochopenie zložitosti pravdy o okolitom svete), aby sa rozknísali žiadaným smerom, za predpokladu, že je zmyslom akýsi presun majetku. Aký rozkol? Rozbitie židoboľševického väzenia? Etatistickej jednoty, už sa narodili, aby stratili vlastnú vôľu, lebo sú údajne s niekým mentálne blízky, takže nesmú tamto a hento a ich chodníčky upraví vyhláška moskovských boľševikov. Kolektivisti vopred určili vývoj jednotlivca, ak sa nemieni zúčastniť na cvičených maškarádach, tak vraj prináša rozkol a zoslabuje etatizmus.
Koho si vybral ako víťaza, podrobne ho predstav, aj jeho snaženia, ako sa mu preťažko a zdĺhavo nakoniec predsa len dobrých ľudí podarilo primäť k vojne.
A krátko predtým určite oni zlomili aj veľkého ľudomila Hitlera, prinútili ho k vojne, aby ozrutne zarobili.
Ľudia sa majú veľmi radi, ale vojnoví štváči nedajú pokoj, ty tomu veríš naivka.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-30 03:18:35 b228f30e

V Budapešti demonstrovalo proti Orbánově dani z internetu 100 000 osob


V Budapešti demonstrovalo proti Orbánově dani z internetu 100 000 osob
Hungarians neznamená maďari, hlupák autor, nepoznáš pôvod slova.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-30 02:37:36 b228f30e

Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé


Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé
Takzvaní „židia“ nie sú nikto. Poznám dávnych Hebrejov, a rôzne neskoršie satanove synagógy, ktoré takí ako ty preznačili na židov, mysliac Hebrejov. Z árijcov tvoji predchodcovia vytvorili zvláštny národ, ktorý sa vraj prisťahoval z Palestíny a moslimskí teroristi, čo sa rozťahujú v Palestíne popierajú všetko možné v súvislosti s izraelitmi, aby zakryli pravdu. Moslim je rodený klamár.
Ak niet dôkazu o Izraelitoch, kto spísal starý zákon? Ak sa v ňom píše o starších skutočnostiach, ktoré boli všeobecne známe, tak sa nejedná o prevzatie od iných zdrojov, ale súbežné vedomosti, tak si zaslepený nenávisťou, že odmietaš myslieť? Jednalo sa o územne blízky komplex, tak sa udalosti rozchýrili, čo je na tom zvláštne?
Židia nič nevykresľujú, píšucimi boli Hebreji a neviem nič o tom, že by židia komukoľvek vnucovali starý zákon. Marrani sú protikresťania, ktorí navonok vystupujú, že sa od nich vzdialili, dokonca ich urážajú, ale ich pôvod je v židovstve.
Chazarmi bolo spoločenstvo ľudí, z ktorých preveľmi mála časť prešla na talmud a tejto zmienky sa chopili moslimskí teroristi, aby každého, čo pričuchol k talmudu spojili s chazarmi a tým ich vyhnali z Palestíny. A kto sú moslimovia? Teroristi, ktorí sa prisťahovali z mekky, alebo obyvateľstvo dobytých území, ktorých predkov prinútili terorom prestúpiť na islam.
Chazarovia sa stali aj kresťanmi, takže keď nachádzaš kresťanov, mal by si vedieť, že sú tiež chazarmi a strašia ťa pod posteľou a vyliezajú z chladničky, a ešte sú známi aj chazari, čo prešli k islamu, ale tí sú neškodní a mierumilovní, islam ich úplne upokojil.
Vynikajúco, že spomínaš talmud, tvoja protikresťanskosť je identická s ním.
Keby „židia“, ktorých tvoji predchodcovia presvedčili, že sa doplazili z Palestíny, nakúpili celé územie, potom by si tvrdil, že majú naň nárok? Súkromné vlastníctvo jednotlivca dáva právo na vytvorenie novej entity? A čo islam, ten má aké právo sa rozťahovať v Palestíne? Kúpil si lístok a miestenku, ale dobýjal a vraždil?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 03:48:50 b228c89c

Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé


Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé
Píšeš, že kapitalizmus znamená iba súkromné podnikanie, ako by sa mohol potom prevrátiť na absolútnu moc a svetovládu?
Je to nemožné, pretože kapitalizmus poníma svoj systém ako slobodné podnikanie bez vládnych zásahov, a nie je totožný s vládou a jedine vláda môže byť totalitnou, aj bez ohľadu na panujúce hospodárske pomery. Ale vinu na totalite prináša nie hospodárska základňa, ale práve politická moc.
Korporátny socializmus nie je najvyššie štádium kapitalizmu, vy vidíte istých podnikateľov, ako sa sem tam s politikmi dohovárajú. Prečo nie, oni nie sú občanmi, neplatia výpalné etatistom? Či vláda má vyhadzovať položky na prízemné ciele malých ľudí, len aby sa ničoho nedotýkali veľkí podnikatelia, pretože vtedy už sa podvíha kapitalizmus do najvyššieho štádia ľahostajnosti o vás? Nálepkovať, keď sa vy cítite obchádzaní, lebo ste nenažratí a nedoprajete veľkým spoločnostiam tiež si naťažiť zo spoločného.
Kapitalizmus vytvára elitu, ktorá ovláda politickú moc–som nezažil okrem bežného pochlebovania, že by análovia objekt svojej náklonnosti nazývali elitou, o elitách vždy píšu iba takzvaní oponenti elít, pritom ani elity sami seba nenazývajú elitami, ani tajtrlíci podržtaškovia ich nenazývajú elitami, ale vy ste neželené elity objavili, zaujímavé. Je to dôsledok závisti, žiarlivci musia priradiť úderné heslá na ksichty na ich presnejšie spoznanie, tak sa stali elitami.
Presne tak, zrušiť všetky etatistické zásahy, a áno, prirodzeným následkom by bola obdobná situácia ako dnes, pretože rovnosť je vrcholne neprirodzená, veľa je povolaných, ale málo je vyvolených, nie každý sa venuje biznisu a ak už sa aj odhodlal, nevenuje dostatok času, aby vystúpil na vrchol, aj svetová jednotka je iba jedna. Rovnostári neuznávajú rôzne nadelenia talentov a vlôh, preto pyštia a chceli by zatvárať za mreže ich podpriemernosti každého, kto ich predstihol. V slobode podnikatelia nepotrebujú politikov, pretože by nijakých nebolo, práve neúspešný, závistlivý, nežičlivý potrebujú úrady, aby z ich pomocou zhadzovali do nešťastia veľkých. Limitovať zisky, vytvárať pravidlá je presne socialistické zrovnostárenie a podkopávanie úspechu.
Vraj voľby, ty si ale komik, napíš rovno, že zo závisti by si chcel kradnúť a obmedzovať, zmier sa s tým, že oni sú najlepší v biznise a ty si možno najlepší maliar.
Pokiaľ by zostala vláda, vždy sa budú vyskytovať pokusy využiť vládu vo svoj prospech, ale tak sa deje od všetkých vrstiev, či to azda nie je korupcia, ak vy radi počúvate populistické sľuby? Áno, je, preto by ste chceli presilou vo voľbách vybiť úspešných, pretože ste nenažranci, a túto vlastnosť pripisujete „elitám“.
Získať majetok neznamená dobyť moc, moc vyplýva z nastavenia etatizmu, aj najbohatší by sa musel podlizovať zvoleným hochštaplerom, ponížiť sa pred tými, ktorí mu nie si rovnými v činnostiach, ale majú dostatok teroristických možností mu znepríjemniť život, aby ulahodili voličstvu.
Úrok je mravný a čistý, pretože v šťastnejších dobách úroky boli pranierované, ale vy ste kresťanstvo odvrhli a musíte znášať chybné vlastné rozhodnutia, nie je možné ponechať protikresťanstvo a rozlúčiť sa s úrokmi. Protikresťania musia pykať za zradu, založte bezúročné banky a ukážte sa ako vzor, a zrušte aj úroky na vkladoch. Čo je na tom, že sú to vymyslené peniaze, je možné ich vymeniť za tovar? Áno. Rozumiem, vám veľmi záleží na strate druhých, áno, strádajú tým, že platia daň za vlastnú blbosť, pre ich poučenie.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 03:25:37 b228c89c

Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé


Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé
Ciciak–ty marran, sa neodvažuj písať o svätých bratoch. Vidieť, aký si úlovok propagandy, keď nepreukazuješ vlastnú mienku vo výklade dejín, iba papagájuješ výplody druhých, bratia totiž nepriniesli nijakú novú vieru, ktorá by nebola známa, protikresťania zámerne zamlčiavajú, aj keď účinne iba pred ovcami, že nový biskup nie je totožným úkazom s novou vierou. Ak nadávaš na kresťanstvo, tak by si nemal začať dobou bratov, ale stovky rokov prvšie, tiež seba klameš, ak si namýšľaš, že Sloveni, pretože k nim bratia došli, boli násilím nútení konvertovať, naopak, pretože aj keď opúšťané božstvá uctievali bôžikov a prírodné javy a boli poškodené modloslužbou, ich pôvodné náboženstvo uctievalo rovnakého Boha, ktorý sa teraz narodil v Tele a doniesol spásu. Nijaký rozpor sa nenašiel, iba návrat k Bohu, k pravému Božiemu náboženstvu, ale tentoraz aj s možnosťou odpustenia hriechov.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 02:46:34 b228c89c

Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé


Podnikatelé „divokého“ kapitalismu podruhé
Autor, ty si veľmi zaostalý, ale pyšný na svoj defekt, žiješ v minulosti, ktorá sa vyznačovala nebývalou ľahostajnosťou o presné dikcie priraďovania. Vedľa seba uviesť nemecký a židovský je úplne absurdné. Pretože prvé sa dotýka jazyka a nasledujúce náboženstva. Mal si napísať o lutheránskych a židovských, čo by bývalo presnejšie a k sebe pasujúce, ty sa radšej držíš ustavičných nacistických hlúpostí o židovskom „národe“, ktorí sú vraj odlišnými od nemcov, aj keď mená, postavy, tváre majú totožné. A podľa čoho súdiš, že sa jednalo o nemcov? Podľa jazyka? Tým istým jazykom rozprávali aj „židia“, prečo si ich potom nezaradil do jednej kolónky? A vykopnutí do rakúska sú tiež nemci? Alebo nimi už prestali byť? Takzvané české zeme sú čím české, ak sa na Morave ešte aj pred vojnou na značnom území rozprávalo po slovensky, a stáročia predtým výlučne? Vy ste zjednodušení, slovenský jazyk je podľa vás český aspoň na Morave, keď už ste sa vzdali čechoslovakizmu do dôsledkov, a nemecký je podľa vás každý germánsky jazyk, načo bádať, treba zjednodušovať.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 02:31:53 b228c89c

REVOLÚCIA STREDNEJ TRIEDY


REVOLÚCIA STREDNEJ TRIEDY
sudo–čo eú, tá má aký podiel na ničení strednej triedy, alebo jej prospieva? Nebyť vlády, ste ozaj miliardármi, zváľať vlastný neúspech na druhých je samoľúbe a nekritické, preto ste veľmi nespokojní a bojovní a otravní a vybíjate si frustráciu každý podľa uváženia podľa preferencií komu vyčítať vlastné zlyhania. Postmamuti cváľajúci s dobou ste už zrejme očipovaní s celou rodinou.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 02:12:43 b228c89c

REVOLÚCIA STREDNEJ TRIEDY


REVOLÚCIA STREDNEJ TRIEDY
Novak–tie čísla si odpísal z komunistickej EÚ smernice, ktorá by to presne uviedla, aby ste vedeli na čom sedíte? Môj omyl, ty iba myslíš, odhaduješ, teda nič určité nevieš. Všetky tieto rozdeľovačky vznikajú z jediného prostého dôvodu, akýsi viťúzi si pomeriavajú bakule aspoň cez hmotné statky. Stredná trieda či stredná výška, znamená mnoho iba pre materialistov a ovce, čo sa radi presúvajú do davov, anonymní kolektivisti.
Smiešne sa zaraďujú iba oni, kto ešte? Všetci, nie, iba oni, a ešte aj ty, čo nemáš ani poňatie, kto koľko má ale už si ich umiestnil do schémy, nepracuješ na dajakom dôležitom úrade?
Pracujúcich, obsluha parazitov a parazitov. Ty si ktorým z nich? Či len chystajúcim sa boľševickým revolucionárom, ktorý schopnejších od seba obviňuješ z príživníctva?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-29 01:54:53 b228c89c

Jak je to s islámem: Úžasná odpověď Brigitte Gabriel muslimce


Jak je to s islámem: Úžasná odpověď Brigitte Gabriel muslimce
Anupew–ospravedlňovateľ moslimských teroristov a vrahov, ich spolubojovník iba na úrovni hasbaráckeho internetového zbabelca, osobne by si sa k nim nepriznal, pravda?
Výborne, že dôrazne rozlišujete medzi islamom a islamistami, tou nepodarenou vetvou, na ktorú vždy môžete zvaliť viny všetkých moslimov, aby ste sa sami poukázaním na nich, očistili. Každý moslim je terorista a alláh je menom satana, to je ten vetchý základ, z ktorého sa nevyhrabete, už ste lapené ovce bez vôle. Sú psychopatmi, ale nimi sa stali až prijatím islamského nemorálneho kódexu. Ich choroba je islam, len sú obratnejší pri šírení slávy alláha, na rozdiel od tichej, mlčanlivej a lenivej bandy bežných moslimov, ktorí udržiavajú extrémistov v chode tým trápnym nasledovaním tradičného "spôsobu" života.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-27 21:08:40 4e6223d6

Jak je to s islámem: Úžasná odpověď Brigitte Gabriel muslimce


Jak je to s islámem: Úžasná odpověď Brigitte Gabriel muslimce
Dano–ty vzdelanec, aké turecké vpády? Čo špecificky turecké si predstavuješ na vpádoch? Rozhodol jediný človek, osmanský sultán. Iba on, narodený v háreme, génová zmiešanina, žiadny Turek a jeho bojovníci neboli takisto Turci. V Osmansku žilo oveľa viac kresťanov ako moslimov. Iba moslimskí a tureckí teroristi, ktorých lživý výklad dejín si si osvojil ako pravdu stotožňujú osmansko a Turecko, osmansko a islam, pričom sa jednalo o bežné výpady dobovej nenútenej zábavy a nie náboženský konflikt. Že Osmani zabíjali je pravda, ale nie kvôli islamu, ale pre nejestvovanie inštitútu svedomia v okolí sultána. Ako aj dnes u amerických komunistov, majú svedomie? Nie, potrestá ich človek? Nie, preto vraždia.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-27 20:53:51 4e6223d6

USA UVALILY SANKCE NA MAĎARSKÉ OBČANY


USA UVALILY SANKCE NA MAĎARSKÉ OBČANY
Cigáň orbán je terorista, podporoval všetky NATO zločinecké údery, jedine tupé ovce mu poskytujú dôveru. A ešte tupšie ovce jobbikom a najtupšie ovce cigáňa vnímajú ako múdreho vodcu. Držte si ho, aby vám ho temné neviditeľné sily neodstavili, to by nastala katastrofa vesmírnych rozmerov.
Ak sa múdrosť prejavuje sockopopulizmom a rozdávaním koristi z výpalného, tak potom sú chamtivé nenásytné ovce naozaj najmúdrejšie.
Kto vyjadruje náklonnosť k vrahom preto, že mu hádže zvyšky, je sám vrahom, je ochotný sa zapredať za pár drobných a okrem svojej neukojiteľnej túžby po majetku druhých nehľadí na ostatných.

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-10-25 20:40:42 b2289cff

Co dělat? Nevolit nebo zvolit občanskou neposlušnost?


Co dělat? Nevolit nebo zvolit občanskou neposlušnost?
Preto radšej uhrádzajte výpalné s radostným zistením, že sa o vás vláda stará, aby vás etatistická polícia nezamordovala, a nezabúdajte na varovania, ak nezaplatíte pod hrozbou násilia zdravotné príspevky, tak okrem vyslania neodbytného gestapa, vás úplne nikto neošetrí, všetok zdravotnícky personál sa odmieta baviť s vydedencami, od týchto usporiadaných, "zákonov" ctiacich a bdelých súdruhov sa pomoci nedočkáte a skapete v zraneniach, príďte a vitajte vo svete etatizmu a švajčiarský dôchodok máte istý, pritom požívate luxus, že sa ešte nemusíte nechať spečatiť.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-24 02:21:45 b228f423

Britský premiér chce omezit přístup Středo a Východoevropanů do Velké Británie


Britský premiér chce omezit přístup Středo a Východoevropanů do Velké Británie
7. paranoik, duševná choroba, celý život bojuje, potom premieta svoje vlastné neblahé skúsenosti na každého. Politbyro sa uznieslo, tak všetci nemali iné na práci, len sa zamýšľať nad výtvormi gerontokracie a už len vyhútať ako sa zapojiť do boja. Šialenec neznesie život bez bitiev, a keď neboli, tak ich doplní. Rusko nebolo národný štát, ale slobodných ľudí rôznych jazykov, a ani nebolo jednotné, ale mnohostranné, čo projektuješ nacistické choromyseľnosti na dávnovek, vidíš rasové vojny na život a na smrť v tej dobe?
Marxizmus z Európy? Ty nie si Európa?
8. silný štát znamená silného tyrana, veľký smútok zachvátil svet, že židoboľševici upadli a ostal na výslní iba americký komunizmus. Musí byť tragédiou pád, súdruhovia strelkovia. Albánci neboli prisťahovalci do Kosova, žili tam aj predtým, aj neskôr, takzvaní srbi sa prisťahovali do vojvodiny, k tomu nič nepodotkneš? Berieš ako samozrejmosť.
Mne neprekáža, ak by pošli aj na Rusko (aj keď sa prirodzene jedná iba o paranoidné halucinácie), je bezbožné a dovoľuje potraty, najprv sa musíte obrodiť, až potom snáď by ste sa mohli aj dajako vymedzovať, že ste vraj inakší. Rusko je mŕtve a zotročené od roku 1917, čo vy bránite je židoboľševizmus a jeho dedičstvo, práve preto sa k vám líškajú rôzni ľavičiari sveta, čo už samo o sebe je predzvesťou nepochopenia toho, o čo sa snažíte jalovými rečami o kresťanstve.
Liberalizmus je ľavicový smer, to je pravda, ale globalizácia nie je nič hrozivé, je opakom etatizmu, sloboda cestovania, podnikania, preto sa jej tyrani obávajú, nemohli by baláchať masy, utiekli by im do slobody, a vláda by nemala dosah, dokonca by ju zrušili a preto toľko zápasov prepuká, že ruský komunizmus, nech sa už nazýva akokoľvek vzletne by sa už konečne vyhubil aj s poslednou burinou. Národný štát je komunizmom a aj keď globalisti majú svoje nekalé zámery s globalizmom, oni ho ulúpili pre seba a tým ho pošpinili. Ak globalizmus znamená otvorený svet, ich verzia je globálny národný štát, 1 tyrania namiesto mnohých, čo je naozaj veľký rozdiel. Finančná oligarchia nemá záujem o 1 svet, prečo by mali mať práve oni? Lebo sa také predsudky rozchyrujú? Netvoria jednotu, a myšlienkovú už vôbec nie.
Sociálna spravodlivosť, takže komunizmus, opäť dozor, schvaľovanie a vypaľovanie, len aby sa niekomu náhodou v továrni nevyhrážali, to by mala hneď zasadnúť vláda a nastoliť spravodlivosť. Rusko môže byť slobodné jedine vtedy, ak sa rozklčuje etatizmus, všetko vlastníctvo štátu sa rozpredá, vláda nebude, „zákony“ nebudú, voľby nebudú, zakážu sa všetky bezbožné náboženstvá a zároveň všetci „ochrancovia“ obdržia striktný zákaz sa vyjadrovať ku náboženským otázkam, pretože svojou nevyvinutosťou ho zosmiešňujú.
Súdruh strelkov, odpovedz jasne, čím si sa ty zaslúžil, aby si mohol koristiť čo i len z kúsku majetku, ktorý sa snažia tvoji nepriatelia rozkradnúť? Nijako, presne ako aj oni, ty iba odmietaš, aby ktokoľvek druhý obral teba o to, čo si nárukuješ pre seba len preto, lebo si sa narodil v židoboľševickom lágri a tieto prízemné trapošiny pokladáte za veľký ideologický spor. Ak by ste neboli skutoční, tá druhá strana by si vás musela vymyslieť. A ak si vraj kresťanom, o čom pochybujem, či ty nevieš, že dobrosrdečný kresťan daruje majetok nepriateľom? Dokazuješ, že si len sebecký boľševik, pokým sa od vás Rusko neočistí, tak skape, práve preto, že vy ste naozaj vo vojne s tými, ktorí vás chcú zadláviť.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-23 04:59:42 b228ddce

Britský premiér chce omezit přístup Středo a Východoevropanů do Velké Británie


Britský premiér chce omezit přístup Středo a Východoevropanů do Velké Británie
Keď si už nasúkal spamovito výlevy, tak čosi namietnem.
6. euroatlantická civilizácia nie je ani civilizáciou, ani jej niet, je len umelou konštrukciou plánovačov a zoraďovačov, a európske hodnoty, to je už hotová sprostota na ntú. Ideologická vata prednášaná nedoukmi, ku ktorým patrí aj ten, komu je spam určený.
Európa sa nevzdialila od ničoho, ani od kresťanstva, pretože je to svetadiel a nemá vlastnú vôľu, to ľudia odišli a následne oni dobyli moc a neskôr stvorili Európu, myšlienku Európy a stotožnil celý kontinent s etatizmom, etatizmus nazvali Európou a európskymi hodnotami, sovietski a ruskoboľševickí nivočitelia etatizmus nazvali ináč, pričom sa jedná o identické nevkusné pokusné labaratórium v kotli ľudského mordovania súkromných radostí.
Kto klame o kresťanstve je nepriateľom a aj keď nijako nesledujem vaše prekáračky, tak som sa dozvedel, že Strelkov je dajaký rambo, čo pobehuje a ideologicky dozerá nad tou zrážkou hlúpych ovcí, čo sa berú príliš vážne. Vy nie ste kresťania, tak sa ním nezaštíťujte, otvorení bezbožníci sú aspoň čestní, nikdy Božie meno neberú nadarmo, to si práveže nedovoľujú. Nikdy nijaký katolícky západ, ani pravoslávny východ nebol, klameš, sväté pravoslávie žilo všade, vo všetkých kútoch sveta, a nie že Rusko dostalo vieru, ale ľudia sa slobodne rozhodli a nepotrebovali súhlas politruka, ani ženoľubca, ľudia sú kresťanmi aj bez toho, či sa ním stal panovník. Etatista Strelkov je úplne pohltený boľševickou propagandou, sa snaží navrúbľovať na mŕtvolnú boľševickú zdochlinu kresťanský náter a preto nemôže pochopiť slobodnú vôľu jednotlivca a jeho výber, na čo nepotreboval štempeľ. Človek je kresťan, štát nie je nikdy kresťanským, nanajvýš by mohol uviesť do praxe Božie pravdy. Veľké majestátne písmená západ a východ sú iba rozšírením studenej vojny bláznov smerom do minulosti. Im nepostačuje nenávidieť dnešných ich oponentov, oni musia pošpiniť aj minulosť svojou tuposťou. Aj na západe niekde, územne myslenom, žilo pravoslávie (o tom strelkov nevie, pretože mu nenávisť vymyla mozog), dlhé stáročia po 1054, dokonca aj keď boli náboženské spory, aj rázne, toľkú nenávisť ako dnes naozaj nebolo možné badať. Ak získalo vraj Rusko (teda bezduchý etatistický termín) kresťanstvo, tak v čase doby 1 Cirkvi, aj 1 viery, bez ohľadu na to, že strelkov nasáva lži pochybného pôvodu a uvádza falošné výklady nepriateľov kresťanstva ako pravdy. Byzancia nebola opatrovateľkou pravého kresťanstva, kto presne ňou mal byť? Cisárik, etatistický úrad, alebo zákon? Toľko cisárov, aj „patriarchov“ bolo špinavých odpadlíckych kacírov a zatratencov, že je nehorázne vyslovenie toľkej lži. Jedná sa skôr o politické prehlásenie, neuznávajúce skutočné fakty, a tiež postačuje evidovanie 1 mienky, silná viera, že vraj strážili, tak strážili, a pritom postačí iba viera v jediného strážcu, že strážil on, a keď sa už uverí, že strážil kacír, tak sa predpokladá od človeka žijúceho v etatizme, že to rozšíri mienku na všetkých. Cisárik odpadlík strážil, tak aj všetci.


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-23 04:12:15 b228ddce

Atlasova vzpoura


Atlasova vzpoura
Kresťansko–židovská tradícia? To je čo za hnijúci mačkopes? Doteraz som tento paškvilizmus vídal v prevrátenom postupnom zložení ako židovsko–kresťanské, čo je takisto ozrutná tuposť. Židáci sú poblúznenci, čo uverili, že patria ku Hebrejom, oni nielenže nemajú nijakú súvislosť s kresťanstvom, ale vždy stáli v protikladnej pozícii. Nespájajte nepriateľov do jedného košíka, hlupáci. Kto vám vymyl mozog v tejto zásadnej otázke, asi socialisti, nemýlim sa? Keď opakujete bludy socialistov, zostávate socialistami, môžete nenávidieť socializmus, zadúšať sa vášňou k peniazom, aj tak ste socialisti, pretože sa ich návykov nedokážete zbaviť.
Islamizácia? Vážne, ale islamizácia vašej neskrotnej ateizácie, vy ste hrozbou a predchodcom inej hrozby, nech vás novšia hrozba vydesí a vystraší, nech sa zmenia vaše nočné mory na skutočnosť. Ateistickí votrelci do ľudských duší sa ľakajú islamu, neskutočné, ako sa zabývali revoluční extrémisti v dobytom svete, vítam každého, kto vám podkúri, nebudem brániť útokom proti mojim nepriateľom.
Environmentalizmus? Vám je príroda ľahostajná, splašky a znečistenie sú správnou cestou, ale tým sa spolupodieľate na zabíjaní spoluobčanov, ničiť prírodu nie je slobodou, ale vraždou Božieho diela, zároveň poškodzovaním susedov, obdobný teror aký pácha etatizmus, sebecký valec.
Zvrátiť smerovanie k novému stredoveku, túto múdrosť si mal uviesť na začiatku, že sa ti nepozdáva ani kresťanstvo, ani heretická spoločnosť, ktorá aj tak odrážala aspoň lúče kresťanskej žiary, stredovek bol nevídanou slobodou a zároveň nezištnosťou, vyplývajúcou práve zo slobody a podčiarknutou morálkou.
Etatistický záver je úchvatný, kolektivistický nástroj sebaobrany, po ničom viac netúžim, ako pod hrozbou násilia a teroru vymáhať výpalné, aby spohodlnelí lenivci, čo si nedokážu zabezpečiť nedobytnosť ich imania, ani nemienia ochrániť vlastný majetok boli strážení hordou živenou z nakradnutých peňazí tých, čo políciu za celý život nevyužili.
Sociálni inžinieri vyžadujú prítomnosť polície, pričom odmietajú platiť za ochranu, násilím chcú zapojiť do výstrahy pred ich paranojou všetkých, ale upozorňujem, že sa nejedná v tomto prípade o socializmus, vôbec, ani o sociálny štát, súdruhovia vôbec nezapájajú všetkých, celú spoločnosť do ich práva na život. Aká že to regulácia, to je vítaná solidarita, úplne nesocialistická a bez násilia, policajti vás určite obťažovať nebudú, ani vtedy ak nedodáte výpalné, ani vtedy ak nebudú práve chrániť akýsi majetok.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-10-23 03:17:18 b228ddce

Jak vymýt dětem mozky? Místo Prozia dotované pohádky


Jak vymýt dětem mozky? Místo Prozia dotované pohádky
Autor napísal, ostane to medzi nami, to som v jeho článku narýchlo zachytil a potom z debaty pod článkom pochopil, o čo išlo. A takýto má byť zástupcom bielych? Dokonca aj etatistická polícia je vítaná a potrebná a záslužnú prácu konajúca, eštebácke zatýkanie ostalo mimo pozornosti veľkého „bojovníka“ proti vláde, pretože momentálne etatistický teror je namierený proti negrom a vtedy sa etatisti menia na prítulných dobrákov, ide predsa o obhajovanie záujmov rasy.
Starousadlíci, to je dobré a úderné, ale aký je pohľad na autora článku, plešatý, ohyzdný, nesympatický, reklama na negatívnu externalitu, prečo by sme mali škaredosť u starousadlíkov prijímať ako samozrejmosť, ale negrov zo žabožrútova etatistami vysťahovať, nech tam dorazí aj celý Luník IX.
Neželám si, aby záporne vyžarujúci do okolia si dovoľovali zahrávať sa s vážnymi otázkami, ako je rasa. Pretože multikulti pobyt s vami tiež nie je bezproblémový.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-21 03:41:10 b228bff0

KONFIRMAČNÉ ORGIE BLAHU


KONFIRMAČNÉ ORGIE BLAHU
Autor článku, niekto iba tak pri kofole zázračne zbohatne? Aspoň neukazuj natoľko okato vlastnú závisť. Pretože by si inak uviedol presné čísla, koľko oni zaplatili na výpalnom, čo v skutočnosti obdržali od vlády a na aký účel a čo za obdržané ako protihodnotu poskytli. Alebo nič také sa neudialo, len sa šíria mýty od vás, neúspešných závistlivcov a večne zlyhávajúcich. Ak niekto si dokáže vo vysokých vládnych kruhoch vybaviť privilégiá, jednak potrebuješ uviesť dôkaz, a tiež zahrnúť vážnu vedomosť, že on bol pracháčom aj predtým, ako sa k papalášom priblížil, takže aj keby výpalné sa previedlo na neho v plnej výške, tak je to možno aj hospodárnejší postup ako plytvanie na všetkých nemohúcich starostov, sedliakov a iný nekonečný zástup na výpalníctve sa priživujúcich. Ak nevieš posúdiť podiel tvorby vznikania ziskov, potom nenapíš radšej nič.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-21 03:20:35 b228bff0

KONFIRMAČNÉ ORGIE BLAHU


KONFIRMAČNÉ ORGIE BLAHU
Smetisko na internete som nečítal predlhé roky, naposledy vtedy, keď som prestal prispievať do diskusií, pričom som u nich písal už v čase, keď nebolo nutné sa registrovať. Sa rýchlo zorientujem podľa strohých informácií, došiel nový vlastník a vy sa búrite, boľševickí zamestnanci a milovníci starého predplateného smetiska by chceli prikazovať náplň novín bez toho, aby mali podiel v spoločnosti. Boľševické arogantné maniere.
Čo vy tu predvádzate, aké ružové črievičky vám unikajú? Čo sa zmenilo na smetisku, vraj k horšiemu a v ktorých oblastiach ste zaznamenali zásadný názorový „posun“, to by ma strašne zaujímalo. Záchrancovia markízy, navrátilci do Európy sú rozčarovaní, modrí boľševici čo opustili Dzurindu a celú jeho potápajúcu sa kamarilu, u týchto nechutných indivíduí by som pochopil zármutok, ale smetisko bolo vždy zločinecké, plné lží, nenávisti, ohováraní, vojnového štvania, propagandistickej mašinérie a ak bola pre vás dobrým denníkom, tým priznávate, že ste sami spoluzločinci. Preto ma teší, že vás fackuje realita, ktorú ste napomáhali stavať.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-21 03:04:43 b228bff0

Pravá samospráva, občinová spoločnosť a rodová demokracia


Pravá samospráva, občinová spoločnosť a rodová demokracia
Sťahovania kmeňov a národov? To si odkiaľ vzal, z esesáckeho šlabikára? Samé výmysly pangermánskych pomätencov, čo si stanovali ako výstupnú tézu, že vraj niekde žili germáni, ktorí sa žiaľ na veľký smútok nacistov presťahovali, ale náckovia a kaiser, ako zástupcovia germánstva a priam nadgermáni to všetko navrátia. Trápne hlúpenie jednoduchých podliakov, čo si pripravovali aliby pre vraždy a plienenie, oni sa predsa vracajú do opustených končín, na ktoré majú nárok.
Nacistickí zlodeji nemali nijaký ozajstný doklad o germánstve územia, tak ho dodatočne vynašli, pričom im dopomáhalo aj boľševické školstvo, dedič hitlerizmu, ďalej, či azda germánskymi jazykmi rozprávajúci si želali, aby nacistickí vrahovia hovorili ich menom, v ich záležitostiach? Len ich zneužívali.
Všetci sa odsťahovali, etatistická sprostota, zavelil vodca a všetci sa zodvihli? Pangermáni boli kolektivisti a preto aj ich domnelých predkov násilím dokopali do kolektívu, pangermáni neuznávali slobodnú vôľu, preto ju nemali využiť ani ich „predkovia“. Všetci boli germáni, všetci boli nadľudia, všetci odišli na rozkaz, ale ponechali vraj nemecké mená, nemecké rieky.
Pýtaš sa, že ako riešili stav, keď sa v ich svete objavili ľudia neznámi. Pochopil si, čo sa vlastne pýtaš? Rozumieš tvojej pochmúrnej dikcii? Žiješ dnes a prehutuješ očami dneška, vidíš ľudskú lúzu, ktorá napríklad v žabožrútove chce vyháňať negrov a projektuješ ako riešili obdobnú situáciu v minulosti, lenže tak sa to nestávalo. Nepoznali etatizmus a preto nezasadal koncil, ktorý by definitívne určoval občianstvo, pred vyše 100 rokmi ani neboli občianske preukazy, bez pasu sa dalo cestovať všade, aj ku ľudojedom, a ty sa pýtaš ako riešili. Práveže nijako, ak áno, tak ukáž predpis a tiež aj jeho čas platnosti. Slobodný pohyb si nevieš predstaviť, ani spoločenstvo bez zákona, alebo s minimom nariadení, etatizmus je práveže krátka doba, ale stihla pošpiniť všetko, ešte aj slobodnú minulosť.

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-10-19 04:15:37 b228bf34

V listopadu 89 jsme zrušili nevolnictví, ale otroky jsme dobrovolně zůstali!


V listopadu 89 jsme zrušili nevolnictví, ale otroky jsme dobrovolně zůstali!
Revizionista–kradli a následne si nechali majetok zlegalizovať, dodatočne sa spísala norma, aby sa neobávali trestu? Ak je zlegalizovaný, tak sa stal ich, pretože také je právo. Autor zrejme pozná vlastné zákony, a tie iste porušili, tak šteká. Autorova závisť pomenúva zbohatlíkov, podvody, nedostatok svedomia, pritom iba chorobne žiarlivo gáni na majetok druhých. Práve obídený ľud nazýva prebehnutý proces presunu majetku z vlastníctva vlády, obcí a podobne krádežou, ale nebola, bola zákonná, alebo takmer vždy zákonná, lenže majetok nezískali oni, tak moralizujú. Mohli sa zodvihnúť, v prelomovej dobe nahrabať, ale keďže spali, tak zostávajú z ich strany ako sebaobhajoba nehybnosti iba invektívy, niekoľko rokov bez ustania. Nadávky, a pritom iba klamú, všetko prebehlo podľa etatistických zákonov, koniec verdiktu. Kto sa nemieni zmieriť so svojim postavením v spoločnosti, tak moralizuje. Žeby autor vedel pomenovať krádeže? Ale exaktne, nie babské dojmy?

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-19 04:02:55 b228bf34

V listopadu 89 jsme zrušili nevolnictví, ale otroky jsme dobrovolně zůstali!


V listopadu 89 jsme zrušili nevolnictví, ale otroky jsme dobrovolně zůstali!
Meldo–kto je protisystémový? Hádam nie etatisti, čo zvaľujú svoju neschopnosť na eú, alebo cigáňov. Ak je niečo možné v zárodku potlačiť, tak sa muselo aj prejaviť, verejne a kolektívne, hlasito a poulične, preto aj zákonite rozbité. Naivkovia, čo hľadajú dobro pre všetkých.
Viete, čo je skutočná protisystémovosť? V pokoji, tichosti, nenápadne zarábať vo veľkom, nie ani tak kvôli peniazom, ale moci vyplývajúcej z ozajstného úspechu a potom môžete popierať aj holú kosť, a ani berlínska ústredňa obetí holohoaxu si na vás netrúfne, je to vyskúšaná pravda, myslíte si, že systém vládne? Je to obrátene, systém je ako kombajn pre neposlušných voči Bohu. Systém je nástroj Božieho hnevu, nič viac.
„Protisystémovosť“ obvyklá väzí v nedostatku peňazí a tam treba hľadať kameň úrazu.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-19 03:49:27 b228bf34

V listopadu 89 jsme zrušili nevolnictví, ale otroky jsme dobrovolně zůstali!


V listopadu 89 jsme zrušili nevolnictví, ale otroky jsme dobrovolně zůstali!
Autor je uvrieskanec, čo každého uráža, lebo sa odmieta zapojiť do ním plánovaného zachraňovania sveta, alebo aspoň pepíkova. Keďže majú vlastný život, tak do nich hádže pasivitu, osobné záujmy, šermuje spodinou. Autor je významná osobnosť, hneď sa pozná podľa rukopisu. Čo je ťa do toho, boľševik, ako sa kto rozhodol? Čo si dokázal ty? Veľké nič, ako všetky nuly, aj ty vzývaš kolektív, aby si ostatných zaradil do rozvrhnutej práce. Nemajú záujem, ty sebec, čo im upieraš právo na tvoje sebectvo kašľať. Nie sú pasívni, iba sa nezúčastňujú na tebou plánovaných radovánkach, skúšaj šťastie v náckove, medzi tými vyvraždenými a vyhnanými.
Kto je zlodej, ten čo má viac ako ty? Isteže, závistlivci kričia na úspešnejších, že sú zlodejmi, a okradli práve teba, tvorcu hodnôt. O tom, čo presne je zlodejstvo rozhodneš ty?
Nacista, podľa čoho si prišiel na pochabosť, že Stalin bol Slovanom, si sa dočítal v nacistickej príučke pre nedoukov? Rusofóbni zločinci sú dedičia židoboľševizmu a nacizmu, mnohí ani neskrývajú, kto ich v zúrivej neľudskej nenávisti podmanil. Skutočne sa teším, že sú presiaknutí zúfalstvom, ako hrozivo by musel svet vyzerať, ak by sa práveže radovali.
Presne ako som si myslel, je to súdruh, píše o lúpeži obrovského majetku, ale nič presnejšie. Komunisti nepriniesli biedu, ale bohatstvo? Ako sa potom snúbi nadávanie na tyrana, zradcovia a kolaboranti nadobudli obrovské cennosti, ktoré zloduchovia spomedzi ich krídla ukradli? Alebo si pracoval ty a okradli teba? Aj keď rozkradli, nebolo to tvoje, súdruh, rozkradli rozpadávajúce sa kaliky hospodárskeho útlmu, ty nemáš na nich nijaký podiel, nebol si vlastníkom, nedisponoval si ani jedinou skrutkou, nanajvýš si bol anonymným dikom. Závistlivý boľševik, čo nadáva na boľševikov. Neúspešní, zbytoční a koľko majetku pokladajú za vlastný, ten štátny a súdruhovia ho vraj rozkradli. Majte súdnosť a neohovárajte. Zlyhali ste a musíte ventilovať svoju zlosť, problém je vo vás, vy ste sebe problémom.
Najlepšie sú výzvy, že štát nechráni zdravie, životy a podobne. Nemal by, pretože je nepotrebný, ale čo musí byť autor za slepúcha, ak znevažuje prácu mnohých etatistických úradníkov. Mindráka treba ostriekať pravidelne studenou vodou, pokiaľ ešte je náznak odolnosti voči prepuknutiu konečného štádia. Nadávať na druhých dokáže každý debil, ale pravdu opísať autor nevie, takže je pacient, ale napriek tomu ho nikto neutíšil. Podobní sa dnes rozťahujú na internete a to je ozaj mravná bieda a úbohosť.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-19 03:36:21 b228bf34

Německý ministr zahraničí říká, že EU hrozí kolaps


Německý ministr zahraničí říká, že EU hrozí kolaps
Súdruh rybár a masový vrah sa zamyslel, či by Európa mohla skrachovať. Intelektuál na úrovni, ešte mu nikto nevysvetlil, že aj keď etatistický moloch mal v názve Európu takmer od samého začiatku (čím vyhlásili vojnu proti ostatným, ktorých už pomenovaním chceli absorbovať), tak neobopína ju celú dodnes.
Nemecko je lokomotíva kontinentu? Sa konečne zobuďte šípkové ruženky mimo realitu, nemcoanálovia a hitlerovskí pohrobkovia. HDP Nemecka v rámci EÚ dosahuje niečo pod 21 %. 21 znamená dominovať? Koľkí z obyvateľov BRD sú kolektivisti, čo si spočítavajú vlastný prínos do HDP? A koľkí nie sú? HDP dotvárajú jednotlivci, iba mindrácke nuly a socky ako merkelová by sa mohli nadchnúť predstavou výšky HDP pre celok, pretože sa domnievajú, že patrí celý všetkým.

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-10-18 20:47:14 b228bf34

Odpor proti totalitní zvůli


Odpor proti totalitní zvůli
Čo má byť tou zaznávanou kolaboráciou s úradnou mocou? Vyššia úroveň zžitia s etatizmom? Už sa nádherný etatistický systém preklopil a spoluprácou s ním stráca človeku dušu a dôstojnosť? Rozumiem, zlý etatizmus, nacisti a komunisti, zaznamenám si túto obdivuhodnú poznámku. Nie iba obyčajné povinné platby molochu, ale aj prosbičky, úsluhy? Čo je na tom neprijateľné, získať výhody neznamená, že poslal suseda do basy. A keby aj, dokážte, že sused bol nevinným a cnostným, vidíte iba jeho väznenie, nezabúdajte, že schvaľoval zabitie nenarodených detí, účastnil sa na ňom, čo komunisti dovolili a vy vraj stojaci proti nim ste sa pridali. Potraty ako veľká položka vraždenia nie je nijako spomínaná vo vašom zozname. On nie je zodpovedný za suseda a jeho voľbu životom, pokiaľ sa uvádza občianska statočnosť, tak tá sa môže uplatniť iba v celku, teda v socialistickej alebo komunistickej spoločnosti, kde neplatí slobodné rozhodnutie kohokoľvek nadobúdať privilégiá a popritom sa zbratať hoci aj s boľševikmi. Domnelí antikomunisti by chceli všetkých vtesnať do schémy, a obostúpiť ju ostnatým drôtom, aby slobodnej vôle bolo zabránené sa prejaviť. Aj keby sa zviezol s komunistami, rozhodol sa sám, kto by mu chcel prikázať jediné možné rozhodovanie je sám boľševikom. Aj keď v komunizme sa nedalo získať vôbec nič hodnotné a cenné ako protiváhu, tak áno, je to úbožiak, kto sa s nimi spolčil.
Werich a Seifert boli naivní boľševici? Aj keby neboli boľševikmi, stále ostávajú červenými, nič sa nemení na ich postojoch, Seifert odišiel z rodnej strany a opäť sa vrátil asi dvakrát, jedine, že by horekovali nad masovými vraždami, ako im radíš, aby sa oni búrači ukázali lepšími.
Nechutné ak rusofóbovia (pochybujem, že autor k nim nepatrí) vysmoklievajú nad povraždenými Rusmi a inými v ZSSR. Čo vás je do nich, paraziti? Oni nepatrili k vám.
Menová reforma, mali ste nakupovať, ak ste tak spali v pohodlnosti, tak sú pre vás peniaze zbytočné. Tie bankovčičky mali toľkú hodnotu ak neustále vyrevúvate? Potom komunisti neboli zlými hospodármi, nemyslíte, aký je presný dôvod vášho ťaženia proti menovej reforme?
Mašínovská banda neboli nijakým odbojom, už to chápem, vy veríte komunistickým súdom a povedačkám starého Mašína a kto vie koho ešte na prejednávaní, ako strojili utečenci úklady proti táboru mieru a ako sa im snažili dohovárať, vy opakujete komunistický výklad, práve komunisti z nich vykresali "odbojníkov", ak sa niekoho zbavili, museli mať pre verdikt politický motív, ale potom by nešlo o zinscenované procesy.
Kto bande mašínovcov ktokoľvek z komunistov ublížil? Nikto, aký rozdiel od čestných ľudí, ktorým sa naubližovalo, dokonca neprávom a nemstili sa. Mašínovci nemali charakter, ale podľa legendy sa stavali do pózy záchrancov, nevyžiadaní súdruhovia pripravujú lepšiu dobu bez súhlasu okolia.
Odboj za Protektorátu boli totožnými teroristami ako mašínovské bandy, zabíjať nemčúrov sa stávalo hrdinstvom v prevrátenom svete, získali oprávnenie mordovať, opičiť sa po nemčúroch, vražda sa mení na šľachetné objímanie práve identitou nositeľa výstrelu. Jednému nie je dovolené, pretože podľa moralistov vraj páchal zverstvá a druhý obdržal vyznamenanie.
Autor, takže si zbabelý tchor, nadaváš na boľšov dnes, pričom si sa vtedy, keď si mal príležitosť výkriky osobne predniesť, ukrýval v ich análoch. Slabosi sa v mašínoch zračia, aby zakryli vlastné poklesky, lenivosť, ľahostajnosť o druhých, neskoro, mali ste konať vtedy, dodatočné výlevy vás neočistia.
Mašínovia proti režimu nebojovali, takto vzletne bezdôvodné vraždenie opisujú iba ich zástancovia, nijaký politický manifest, nič podobné nejestvuje, neklamte. Boli to mladé nevyzreté uchá, dvaja bratia si so spochabeným otcom užili, vinu za ich počiny nesie jednoznačne on, ich voviedol do osobnej tragédie, čo čakať pozitívne od vojaka, sám nebol svojprávnym, ale sluhom na baterky. Ďalej, nikto im nedelegoval nijaké oprávnenie na boj v ich mene, vraždili, takže aj keby sa objavili neznáme politické postoje, oslavovať ich môžu iba v postkomunistickej spoločnosti bez morálky, ktorej vás zbavili práve komunisti, ktorých ste ostali dedičmi, lebo ste nevyšmarili ich nánosy. Mašínovia nemali nijaké povolenie nikoho zabiť iba preto, lebo komovia niekoho ďaleko odrezali, ospravedlňujete vraždy osôb, ktoré nemali nijaký vplyv na konanie druhých v inom čase a na inom mieste. Je záslužné, že komunisti popravili bezbožnú Horákovú, zavreli Havla a podobných špinavcov, ale zároveň splodili vrahochvalcov ako je autor článku.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-17 03:18:29 b228ff46

Odpor proti totalitní zvůli


Odpor proti totalitní zvůli
Som čítal, že ich matka, aj strýco boli členmi strany. Prečo ich neodkrágľovali ako prvých, pretože sa jedná o kryciu legendu. Zabíjali a vraždili a lúpili, nakupovali motorky a keď po nich začali ísť, tak zdrhli do zahraničia a vymysleli skazky o ich politickom odpore, aby sa očistili pred tupými Američanmi. Samé lži, aj tak ich obhajujú iba etatisti, strážcovia „zákona“ a ďalší dôslední plánovači životov druhých, aj keď z druhého brehu. Čo vám prekážalo na komunizme, ak ste doteraz ostali červení, zrejme iba jeho meno.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-16 20:54:27 b228ff46

VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU


VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU
Milan–odkiaľ čerpáš predložené sprostosti? Od Yanatha? To by aj bolo logické, prijímať hlúposti od zdatných rusofóbov, aby sa vám následne mohli posmievať. Žiadni starí Slovania nikdy neboli, iba ľudia, čo rozprávali slovanskými jazykmi, ktorých bolo plno a mali vlastné mená. Nijaká jednota Slovanov nebola, ani nijaké spoločné pomenovanie Slovanov. Jedná sa o nový umelý konštrukt, keď príbuzné jazyky pomenovali spoločne, a pritom svoje novoobjavy premietli na minulosť. Veľmi smiešne. Sloveni dali meno slovanom a „učení“ z toho vyvodili, že jestvovalo spoločné meno, čo je úplná hlúposť. Znamená ponúknuť obdobnú frázu, že germánsky hovoriaci sa volali germánmi? Isteže nie. Slovanské ľudy sa nijako zvlášť neodlišovali od germánskych a ostatných, takže aj u nich musel byť na prvom mieste rod. Ty sa snažíš oddeliť slovanov od germánov, chceš odrezať árijcov od seba, čím naplňuješ dedičstvo kaisera, nacizmu a studenej vojny. Vy bojujete a dejiny majú doplniť pre vás podporu, na čo nemáte právo. Rod, Rodina, spoločenstvo, samé komunistické buriny, ktoré treba vyklčovať, alebo preznačiť na správne pochopenie. Nijaké spoločenstvo, ani spoločnosť nie je funkčná, ani žiadúca, pokiaľ nie je člen dobrovoľne participujúci, ale násilím dohnaný do kolektívu, z ktorého by ho aj vyhnali, teda totalitne obmedzili jeho pohyb. Ty by si chcel slovansky hovoriacich pošpiniť ako komunistov, čo je ťažkou urážkou, pretože ak niekto úplne nezištne pomáha, tak sa nestáva automaticky členom komunistického spolku. Celé putovanie sveta je vzorom individualizmu, slobodnej vôle, v rámci ktorej podľa okolností by jednotlivec bol ochotný sa podriadiť rodine, alebo v práci, ale slobodným prispievaním, obojstranným prospechom, nijaké nanútené nemenné komunistické krédo, ktoré nedodržiavali ani sebeckí boľševici. Poznám jedinú spoločnosť, psychopatických rusofóbov ako Yanath, ktorí držia spolu ako komunistický manifest, takých chceš predkladať ako výzvu, nehanbíš sa? Človek je jednotlivec, čo žije medzi ľuďmi, ale komunisti z oboch strán ho chcú uväzniť v kolektivizme, pre zjednodušenie opisu a ľahšie prijímané potýčky.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-13 04:00:21 b2288b03

PROČ SE ROPA PROPADÁ: DALŠÍ ČÁST „TAJNÉ DOHODY“ MEZI USA A SAÚDSKOU ARÁBIÍ


PROČ SE ROPA PROPADÁ: DALŠÍ ČÁST „TAJNÉ DOHODY“ MEZI USA A SAÚDSKOU ARÁBIÍ
Jednoduchý človek predpokladá, že je možné zvíťaziť bombardovaním.
Delia si Sýriu a pritom si nevedia poradiť ani s kalifom. Pustia ceny, aby vraj padol Assad? Takže oni nehľadia na zisky, ale ideologický zápas? Smejem sa z ich prostoduchosti, ako úplne bezstarostne predpokladajú, že pádom assada sa niečo pre nich vylepší. Čo presne?
Mne je síce úplne ľahostajné, ale to má znamenať, že súdruhovia v saudskej Arábii určujú cenu súkromným vlastníkom na celom svete? Asi nie, takže velikášstvo si ponechajte v púšti, vy teroristická moslimská entita, spojenci horších ako ste vy.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-13 03:30:07 b2288b03

Socialismus jako doktrína


Socialismus jako doktrína
Veľmi výstižný by článok aj mohol byť, pokiaľ by sa venoval stranám, ktoré sa kto vie prečo odmietajú nazvať socialistickými, ale samozrejme sú bigotne etatistickými. Hitler zavádzal socializmus, eú zavádza socializmus, veľmi povrchné. Opak treba zaznamenať, že kto socializmus nezavádzal aj v ich dobe, aj predtým. Regulácie, protekcionizmus, silné vojsko a úradnícka zlovôľa, to všetko je socializmus, nie až vtedy prepukne, ak sa súkromné spoločnosti zhabú bez náhrady. Vám ide práve o to, že môžete podnikať v komunistických USA? Potom áno, ste materialistickými vraj nesocialistami, tešte sa etatisti, že ste ešte neklesli do socializmu, ale hrozte sa doby, ak príde, naivkovia.
Politika vedená v mene všetkých a spoločnosti je socializmom a to vždy a všade. Pod hrozbou násilia nútiť k činnostiam, o ktoré niet záujem. Zamyslite sa nad jednoduchou skutočnosťou, že zvelebujete napríklad komunistku Tatcherovú, ktorá sa dostala ku korytu cez demokraciu, teda cez diktát samozvancov a mohla konať, pretože sa zmocnila etatistického kormidla. Bola súčasťou socialistického zriadenia, a neprestáva ňou byť iba preto, že podniky neprevzala.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-13 03:06:36 b2288b03

Profesionální pobírači dávek. Není něco náhodou špatně?


Profesionální pobírači dávek. Není něco náhodou špatně?
Aký komunistický záver, čo vraj pomoc potrebujú, sa im nedostáva, asi sa rozplačem. Je úplne jedno, kde sa výpalné rozplynie, ak ho už raz nakradli, sociálni inžinieri objavili vrastených triednych nepriateľov, profesionálnych príjemcov dávok, čo narúšajú oprávnenú solidaritu a chudáci, nie vlastnou vinou vyhodení zo zamestnania nenájdu pochopenie. Sentimentálne nechutnosti. Kradnúť a potom určovať, koho vynechať.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-13 02:45:13 b2288b03

VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU


VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU
Pochybujem, že postrehneš, kto má byť akože vraj tým Rusom, nebol to predsa len Ukrajinec, vieš ty vôbec po rusky, alebo pre teba sa všetko zlieva? Čo ti ukazovali doklady? Tým si potvrdil, že sám si odpad, pretože sa stretávaš s háveďou, vyhľadávaš háveď (ja si hľadím svojho, nikde sa o také typy nezaujímam, ty si asi iný, láka ťa špina a jej pozorovanie), aby si na základe jej správania rozchyroval špinavosti o všetkých, čo slušný človek nikdy nespraví, vidí lúzu, poľutuje ich, zaplače a jedine spodina ako ty opakovane šíri nenávisť. Psychopatickí rusofóbovia sú neliečiteľní, výborne, že vám stanovili aj nepriateľa. Nazvite ich háveďou, ale tým nezmažete, že ste ňou tiež.
Jednoduchý človek potrebuje nenávidieť, pretože pociťuje vlastné defekty a nespôsobilosť, naozaj zvláštne ako sa hravo štylizujú do pozície posudzovateľa druhých. To je zrejme súčasť prijatej diagnózy, nájsť podľa nich horších od seba a osláviť víťazstvo, liečba bude tvrdá, otázna, ale ak sa zapracuje, tak sa možno za dlhé roky stanú ľuďmi.

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-10-13 02:42:00 b2288b03

Pobaltí přestane být závislé na ruském plynu. Konečně


Pobaltí přestane být závislé na ruském plynu. Konečně
Autor je závislý na nedovolených omamných prostriedkoch a ešte aj na nenávisti. Kedy sa už za vami rusofóbnymi židoboľševikmi konečne zľahne zem. Ste otravní.
Nákup a predaj vám asi nič nehovorí, vy synovia boľševických eštebákov, čo ste prehodili obdivné strany.
Aká závislosť? Ak musí nakúpiť, tak je závislý na predávajúcom vždy, či nie? Nakupovať od amerických komunistov je vyvrcholením slobody, lebo doterajší predajca je vami nenávidení. Úplne vám postačí, aby súkromná osoba dodávala komoditu, len nebyť z Ruska. Čo si myslíte, že ich plyn je agentom CIA? Čo ak predajca nenávidí americký spôsob života? Čo je v južnej Kórey úplne bežný jav. Mali by ste ho radšej dôkladne preveriť. Vyzdvihujete ho ako osloboditeľa, pritom on sleduje svoje súkromné konto. Nebyť vašej zúrivej posadnutosti, asi by veľmi neuspel na nových trhoch.
Súdruh autor, čo je dobré pre celú strednú Európu? O tom chceš rozhodnúť sám, alebo len referuješ mienku oválnych boľševikov? Boľševici, už je najvyšší čas na váš odchod, prestaňte plánovať životy druhým, mali ste 40 aj 70 rokov skúsenosti a priviedli ste každého do nešťastia, neraďte druhým, vy stroskotanci, čo bez pravidelnej dávky nenávisti zabudnete aj dýchať.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-11 04:24:57 b228ab30

Podle prognóz OSN se Švédsko do roku 2030 stane chudou zemí třetího světa


Podle prognóz OSN se Švédsko do roku 2030 stane chudou zemí třetího světa
Komunistická OSN a jej zamestnanci naplánovali budúcnosť, školstvo, napredovanie, pritom nepoznajú ani deň, ani rok kedy sami otrčia kopytá. Fantastovia.
Súdruh autor by chcel naplánovať inakšiu budúcnosť, ale kto ju vykoná? Ty menšinový extrémista nanútiš svoju vôlu? Nie si práve ty komunista? Áno. Preto zdieľaš rovnaký pesimizmus ako OSN.
Komunisti, socialisti podľa mena podporujú slobodný pohyb dovnútra švédska. Súdruh autor nadáva na socialistov a pritom by žiadal obnoviť strieľne na hraniciach, ostnaté drôty, kontroly a zákazy, to ty si komunista, ty plánuješ putovanie druhých, tentoraz komunisti sú za slobodu a je úplne nepodstatné, prečo sa tak rozhodli. Prečo by sa negry nesmeli dovaliť do Švédska? Ak sa mohlo rozšíriť lutheránske bludárstvo spoza hraníc, bezbožnosť zo zahraničia, prečo nie aj negry z dovozu? Bezbožníci v mojich očiach predstavujú multikulti úder do kedysi šťastného kresťanského pravoslávneho Švédska, následne odpadlíckeho, ale stále aspoň čiastočne kresťanstvom inšpirovaného, a vražedný zásah priniesli protestantské sekty, ktoré odlúčili človeka od Boha a priviedli ho k pozemským činnostiam ako najpodstatnejšiemu tráveniu času. Nekresťania vo švédsku sú invazívnou skupinou, úplne všetci, presadili nové vnímanie sveta, predtým nepoznané, až celú spoločnosť preonačili, multikulti protikresťania zvíťazili a dnes radikáli nedajú pokoj, odmietajú sa sami vysťahovať z dobytého územia, chceli by vyhnať práveže druhých.
Nesúhlasiaci nie sú rasisti? A čím potom sú, ak nadávajú na negrov? Rozumiem, oni nerozlišujú medzi prisťahovalcami, tak sa pred ich strieľne uchytí ktokoľvek, aj gójovia z východu a sprostý pepík, autor článku vrátane, aj keď je užitočný idiot v záujme druhých.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-11 04:07:25 b228ab30

JE TO OFICIÁLNÍ: ČÍNA SESADILA AMERIKU JAKO NEJVĚTŠÍ EKONOMIKU


JE TO OFICIÁLNÍ: ČÍNA SESADILA AMERIKU JAKO NEJVĚTŠÍ EKONOMIKU
Som nadával na banksterov, ale nie pre nadmerné presúvanie peňazí k nim, ale kvôli ich využívaniu na zločinecké nekalosti, ako sa ukázalo pri bližšom všímaní si, môj dôvod bol úplne opačný od zvyšku protibanksterov. Prečo nie, využitie peňazí na stvárnenie sveta podľa vlastných predstáv, síce zločinecký cieľ, ale aspoň „tvorivý“, aj keď rušivý, závistlivci by všetko prehajdákali pre vlastné pôžitky, nič do okolia, dokonca ani pre jeho znivočenie.
Nezosadili sami seba, prácou iných zosadili samých seba? Rôzne podniky majú pobočky poumiestňované na oboch koncoch, ale to sú iba čísla tvorivej aktivity celku, nie iba domnelej elity, tie všetky úspechy nepriniesla vláda, dokonca ani nemá z toho veľký úžitok priamo, len pri dodatočnom násilí. Prvotné je dielo človeka a potom ho vláda okráda, koľko zločinecké vlády USA a Číny majú ozajstný profit z HDP? Ani polovicu, ponechaný hospodársky vplyv väčšinový z celkového balíka u občanov, je podriadený zločineckým vládam, ktoré napriek ich teroristickým možnostiam sú hospodársky v menšine, mocensky sú majstri, ale prostriedkov majú menej ako obyvateľstvo, ktoré ale je vystrašené a ohlúpnuté.
Nijaká elita nie je, nemá koordinovanú hierarchiu. Chýba jej velenie, je známy veliteľ, ale jednotlivcom je ponechávaná slobodná vôľa a teda tá predkladaná pseudoelita môže konať protichodne, škodlivo sebe, pretože je to úplne logické, elitou nemôžu byť podpriemerné hlavy iba preto, že sa narodili do bohatej rodiny, alebo dokonca politické šľapky. Pokiaľ veliteľ ponechá voľbu pre domnelú elitu, tak nemôžete jej domnelých príslušníkov zaradiť do jediného celku, pretože ak všetci top podnikatelia by boli elitou, tak tá elita presúva do výslnia stále nové, alebo staronové firmy, zlučuje sa a teda má večný monopol. Ale veliteľ sa nevyjadril, že sú všetci pod ním, a podľa čoho sa skutočná konkurencia pozná, že nie je účastná takisto medzi elitárskou celistvosťou, že im nedovolili predrať sa vyššie? Takže obyčajné banálne zlyhania mnohých a mnohých ich vyraďujú z príslušnosti k elite s jedným a spoločným rozhodnutím? Oni sú konkurenciou, lebo ešte nemohli uspieť a potom sa zasvätiť jednote elity?
Aj keby ozaj prešli krvavou prísahou a hrozbami večného prekliatia, pokiaľ by odstúpili z jednoty, aj tak ich súkromné rituály sú nepodstatné, lóžoví bratríčkovia sa zabíjali, snovali proti sebe pasce, revolúcie, stretávali sa a neskôr chceli dočasných spojencov vybombardovať. Ako to je možné, ak by mali byť súdržnými? Pretože vždy víťazia sebecké záujmy, aj keby boli spoločné, tak nie pre všetkých a neustále a bez zmeny. Aj roboti majú nálady. Že je bohatý, neznamená nič, až etatizmus mu umožnil rozšíriť portfólio, čo by bývali domnelé „elity“ bez etatizmu? Bohaté ľudské nuly, bez naplneného využitia svojej zloby.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-11 03:33:58 b228ab30

JE TO OFICIÁLNÍ: ČÍNA SESADILA AMERIKU JAKO NEJVĚTŠÍ EKONOMIKU


JE TO OFICIÁLNÍ: ČÍNA SESADILA AMERIKU JAKO NEJVĚTŠÍ EKONOMIKU
Klopi–prvenstvo číny v stredoveku je čistý HDP, alebo PPP? Prepočítal si ich výrobu voči ktorej ústrednej zmennej mene, aby si mohol porovnávať, ich prvencov, so zvyškom sveta? Tibet si zaradil v stredoveku do Číny? A čo Tchajwan? Je tiež Čínou? Ty si vymyslel bájku o prvenstve Číny a zahovoril si ich úpadok z ich nadnebeských výšav, že sa okolie sprisahalo, až mozgový potenciál rozožralo ópium. Ako ináč, všetci im poškodili, nemajú vlastnú vôľu a výber života, teda aj pád. Vlastne áno, ty im upieraš slobodu, plánuješ ich minulosť, aj budúcnosť, aký prospech máš z toho ty, že si sa nacucal akurát na Čínu? Prečo sa nezaujímaš o Indiu, alebo hoci aj Japonsko? Zrejme kvôli komunistickému komandovaniu, drezúra ťa priťahuje, stačí sa zamilovať do komunistickej vlády a bežná zbytočnosť sa stáva pre vás divom. Čo je zvláštne, ak miliarda otrokov niečo vytvára, to má byť čudesný zázrak? Sám si písal, že sa navzájom nedohovoria, takže niet Číny, je iba vnútený celok, ktorý sa môže rozdeliť, a ihneď poklesne vplyv komunistickej strany. Alebo sa dokonca zruší vláda, takže jediné, čo by sa mohlo započítať do výšky HDP je súkromná aktivita ľudí na istom území, ale bez možnosti kohoľvek ich vypaľovať, dokopať do vojska a podriadiť ich zločineckej gerontokracii. Čínu neobdivujete, ani ľudí, ale práve tyranskú hrôzovládu, ktorá parazituje na práci poddaných, ich usilovnosťou zosilňuje. Nenávidíte ľudí Číny a prajete im otroctvo. Američania sú vymytí propagandou a Číňania kolektivizmom.

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-10-11 02:53:43 b228ab30

Maďarská pôda do maďarských rúk. Alebo nacionalizmus na maximum


Maďarská pôda do maďarských rúk. Alebo nacionalizmus na maximum
Klopi opäť všetko vie. Huni, Avari nič nevedeli, ani toľko, čo súdruhovia vedátori o nich vypisujú, rozprávky a srandy o významnej téme. Potom ani tvoj dom nie je tvoj, mali by sme zavolať cigánske tlupy, aby navštívili tvoju skrýšu, predsa nie je tvoja, jednalo by sa o blud, teba vyženú a stále nebude ani tvojou, ako ani predtým, ale ani ich. Tvoje komunistické navrhnuté sprostosti vyskúšajme v praxi. Úplne všetko má svojho vlastníka, popierajú skutočnosť iba zlodeji, čo sa hotujú kradnúť a plieniť. Nič nie je ničie, to by sa vám páčilo, vy nemáte, preto niet vlastníka, ak by ste vy nakúpili, tak môžu tvrdiť ostatní, že nie je vaše? Alebo všetkých je všetko len preto, že nie je nič z toho vaše?
Kto koho pozabíjal a kam prišiel? Vymenuj slová toho neznámeho jazyka? Nepoznáš nič, opakuješ klamstvá a domýšľaš si virtualitné schémy, ak by ťa zaujímala naozaj pravda, tak sa jej dá dopátrať, ale ty radšej "premýšľaš", vyhutuješ, ale tvoje predstavy nemáš čím prepojiť s minulosťou, sú to iba scestné, neoverené úvahy, dokonca snáď len od druhých odkukané, ak si natoľko expert na zabíjanie v dávnoveku, čo dnes? Zabíja vôbec niekto dakoho druhého, alebo si nič neobvyklé, ale podľa teba v minulosti výlučné, nepostrehol?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-11 02:32:42 b228ab30

Maďarská pôda do maďarských rúk. Alebo nacionalizmus na maximum


Maďarská pôda do maďarských rúk. Alebo nacionalizmus na maximum
Fero–ak si ty písal príspevok, čo som ešte stihol zachytiť, si posielal Rakúšanov, aby kupovali pôdu v rakúsku. Takže ty si aký vlastenec, feferónsky, jobbikovský a takých treba spláchnuť z povrchu zeme.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-11 02:14:24 b228ab30

Prekliatie eurofondov


Prekliatie eurofondov
Čo sa ti nepáči, jedná sa o štandardný postup etatistického vybavovania podnetov. V akom svete, vy večne včerajší naivkovia žijete?
Sám si parazit, ak žiadaš príspevky druhých, aby si sebe samému z nakradnutého rozostrel reklamu do okolia, ako si zachránil zrúcaninu, aj keď píšeš, že si sa iba zvedavo dopátraval a zoznamoval so systémom. Ak si vraj poctivec, tak si budovu za vlastné už dávno zrenovoval? Alebo sa musíš skrývať za zverejnenie veľkého objavu, pretože ľudia doteraz nechyrovali o tvojich zisteniach?
Mindrák, takže ficovoliči? Pred ficom si nadával na Mečiara a po ficovi budeš na koho? Fico je zodpovedný za tvoj vlastný spackaný život, on ti ho pokazil? Čím sa vy neficovoliči od nich líšite? Poznáš vôbec, kto z akej skupiny koho volil? Nič nevieš, a čo nevoliči, aj tým platíš všetky výdavky? Tak predhoď cifry, nech sa zasmejeme, koľko si za celý „biznisový“ život zaplatil na daniach a podobne. Platí dane a namýšľa si, že je jediná a že živí celý svet a ten svet volí Fica. Ak modrá komunistická eštebácka čvarga sú vraj majetné skupiny, čo vám bráni navrhnúť zrušenie etatizmu so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi?
Aj keby sme predpokladali prvotnú premisu, že každy ficovolič je žobrota, ktorá dychtivo túži vás živiteľov obrať o vaše zárobky, čo je isteže nezmysel, pretože voľba fica iba podľa jasného materialistu môže byť práve z materialistických pohnútok, pretože sám nevie pochopiť široký diapazón dôvodov pre voľbu Fica, potom čo vy modrá banda. Vás mám nie iba za zlodejov, ale hotových psychopatov, žiaden normálny človek nevolí amerických poskokov, iba šialenec, nie iba dnes, ale od ich vstupu na politickú scénu.
Ak sa poskytuje obnos, ktorý prijímateľ získava bez náležitého úsilia, tak sa musí postupovať podľa predpisov, ktoré určil dodávateľ, predsa nebudú rozdávať horibilné sumy na počkanie, treba zvažovať a korigovať, aj vynechať, prečo by ti mali poskytnúť čokoľvek len preto, lebo si sa ozval, prerozdeľuje sa a v etatizme treba byť s distributérom jedna ruka, ale to je zvláštne pre vás, modrých etatistov iba preto, lebo chcete dovliecť ku korytu modrých potkanov, účelovo všetko, čo je podľa vás nekalé spájate s Ficom, aby ste jednoduché duše pomýlili. Schvaľuje vrchný top level úradníckych hláv a popri tom sa šikovne aj dokážu zaopatriť, ale závistlivci chamtivosť, ktorá je podstatou etatizmu, pripisujú Ficovi, presne tak, za modrých boľševikov sa nikdy nič nekradlo, naopak, oni jediní tvoria superhodnoty, aj ich supervoliči.
To sa nazýva zápornou externalitou, byť v prítomnosti modrých švábov, ktorí dokážu iba klamať, ohovárať ako niekto si vytvoril vlastný priemysel z eurofondov, a popritom využívať políciu a iné etatistické služby. Ak prvé spomenuté je parazitizmus, potom úplne všetko, čo využívate z platieb ostatných, nezúčastnených a nespokojných z ich ošklbávaním je tiež parazitizmus, prestaňte nazývať príživníctvom iba to, čo sa vám hodí a ešte ho zneužívať v politickom boji.
Pokým ostane etatizmus pri sile, sa vždy veľmi poteším, pokiaľ sa šikovní a pohotoví dokážu bleskurýchle zorientovať a nabaliť a nachádzať zdôvodnenia mrhania, ide o dôkaz, že zostali ľuďmi, a neprešli do kategórie neúplatné nemysliace stroje, byrokraticky postupujúci podľa mŕtvej litery. Nech sa obohatia, určite by dokázali pre seba a kamarátov ponúknuť lepšie využitie prostriedkov, ako takmer všetky verejné hlúposti, na ktoré sa eurofondy použili.
Závisť, samá závisť, pretože niet položených relevantných návrhov a to práve definitívny koniec etatizmu, kto pokračuje v podpore etatizmu a pritom sa permanentne rozčuľuje nad hýrením úradov, je jednak sadomasochista, ktorý sa ukája, ak ho týrajú tí, s ktorými sa nechce rozlúčiť, ale predovšetkým žiarlivo stráži majetok, ktorý jemu nepatrí, ale chcel by moralizovať, ako sa s ním nakladá. Nijaká mafia v štáte nie je, ale hladné krky, ktoré sa trieskajú o korisť, štát je mafia a v rámci štátu osoby, čo sú zbehlé a ostatní nehybní, ktorých sa rozdeľovanie nedotklo a preto kričia. Ak obohacovači sú mafiou, tak inou mafiou je každý, kto pocítil výhody zaplatené niekým iným. Mafia, neukazujte prstom na inú vetvu mafie.

Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-10-08 02:55:41 b228e3a5

Říká se tomu poslední tažení …


Říká se tomu poslední tažení …
Čímže sa „mierumilovná“ eú prevrátila na agresívnu? Agresívnou bola vždy, pretože je etatistickou, donucovacou, fízlovskou smerom dovnútra a navonok je podriadenou onucou amerického komunizmu, ale vo vojenskej oblasti sa ukazuje ani nie tak agresivita eú, ale agresivita zločineckých vlád členov eú. Lenže oni by zostali zločincami aj mimo eú, aj pred eú, aj pred es, aj pred ehs, vždy, voliči zvolili zločincov, čo nie je nijakou vinou eú, ale tupých gójov.
Eú síce je socialistická, ale treba doplniť tento údaj o závažnosť faktov, že socialistami a ľavičiarmi sú aj britské konzervy, UMP a ďalší plánovači, nehádž vinu na socialistov podľa mena, ale predovšetkým na socialistov, ktorí sa k nim nehlásia, ale pritom ich politika je identická.
Že nemeckí sociálni demokrati zavinili prvú vojnu je bohapustá lož. Nemci vtedajšej doby sa unášali psychopatickým hnevom a sodemiti boli iba jej súčasťou, nie spúšťači a pravdou je, že SPD na rozdiel od všetkých ostatných strán boli antimilitaristi, aspoň občas, a k zamávaniu k vojne proti Rusku ich doviedla zúrivá nenávisť voči kresťanstvu, cárizmu, keďže mala židovských vodcov. SPD nebola potrebná vôbec, išli s davom, spievali oslavné piesne, písali básničky a v takej atmosfére sa nezjavila odvaha protestovať, jediní, čo sa vojny hrozili, bola skupina, čo sa neskôr pridala k židoboľševikom. Kaiser je nevinný, socialisti ho prinútili, Hitler chcel vojnu? On sám? Teraz mu už socialisti nesekundovali? Druhú vojnu rozpútali opäť všetci spoločne, nacisti, aj socialisti, aj všetci dovtedajší vysmoklenci proti reparáciám. Otázka dôležitá je skôr, kto bol proti vojne pred jej štartom, počas boja.
Najprv ako slovania? Vidíš, autor, ako ti komunisti vymyli mozog, pretože nič také ako jednota slovanov nikdy nejestvovala, Boh pod babylonskou vežou vymyslel aj pôvodný slovanský jazyk a poslal jej nositeľov do presne tých končín, kde žijú aj teraz, preto nepapagájuj nacistické a komunistické hlúposti, nič nevieš, si nerozhľadený, preto si odkázaný na vieru, dôverčivosť, a to práve ku komunistickým zločincom, čo pošpinili aj výklad dejín. Neboli slovania, ale bol pôvodný jazyk slovanský, nikto sa nevolal slovanom a už vôbec nie, že v istom čase, keď komunistickí vedátori láskavo dovolia, sa zrazu z tých slovanov vynoria dovtedy nepoznané mená. Presne podľa dikcie ich neanderthálskych predchodcov, najprv sa objavil homo debil a o tisícročie už homo imbecil, všetko vtesnané do schémy naplánovania dejín. Viera v sťahovanie národov, 15 storočí je príznakom pomätenia mysle. Že niekto veriaci v bludy, stavia na týchto nezmysloch svoje nové hlúposti, svedčí o nepoužiteľnosti ľudí ako je autor. Nech si mudruje o reguláciách, tie by aj vedel postrehnúť, ale dejiny, tie by mu mali byť zakázané na veky.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-06 21:12:49 b228ffa2

Proč někteří nenávidí „kapitalismus“?


Proč někteří nenávidí „kapitalismus“?
Práve oni sú skutočnými podnikateľmi, nie frustrovaní ľudkovia, čo sa hrajkajú na podnikateľa a nemajú ani len na zaplatenie odvodov, večne sa sťažujú, raz na úrady, inokedy na eú, chybu nachádzajú vždy v tých druhých. Zlyhali oni, iba oni a kto stroskotancov vidí ako podnikateľov, potom je veľmi jednoduchý.


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-06 04:04:58 b228b044

Iluze západní svobody slova končí


Iluze západní svobody slova končí
Fašizmus? Lebo nacistom zatvoria zobáky? Ale ináč úradnícke príkazy sú fajn, aj smernice, aj milióny ton zákonov. Aj polícia, všetci sú mimoriadne potrební, až teraz zrazu sa niečo chystá, nekalosť vo vašom etatistickom snívajúcom rozradostení. A keď vraj vo švédsku, tak to znamená, že úplne všade, aj severná Kórea sa dôjde podučiť a odpíše paragrafové znenie.
Gójovia nazývajú etatizmus fašizmom, pretože sami sú socialistami, predsa nebudú systém, ktorí neznesú, pomenúvať po ich milovanom komunizme, to by nešlo, tak nastúpil aspoň korporátny fašizmus, znie drsne, lebo fašizmus má aj nimi pošpinené meno, čím sa odpúta pozornosť od zmyslu etatizmu a predovšetkým sa našiel vinník všetkých trápení. Demokracia práveže neskončila, ale sa prejavila vo svojej pravej podstate, väčšina sa rozhodla, že skoncuje s bandou zúrivcov na internete, taká je ozajstná demokracia, že väčšina koná a zvyšok sa nemieni podriadiť vyjadreniu demokracie, podľa nich oni sami sú demokraciou, ich názory sú demokracia, a keď ich odkopli do blata, tak melú o konci demokracii.
Jezuiti? Svätá prostota, čo mali spoločné s potlačovaním slobody druhých? Ich najvyšším a prvým príkazom bola spása blížneho a aj keď bývali heretikmi, tak tej venovali celý svoj čas, tí čo ich zakazovali, porušovali ich slobodu, a obnovení „jezuiti“ nemali nadväznosť a stali sa pajákmi novej doby a aj pobočkami lóží, pričom niekto ich stále sa snaží spájať s dávnou putovateľskou generáciou, len preto, že ukradli ich meno pre seba.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-06 03:42:46 b228b044

Iluze západní svobody slova končí


Iluze západní svobody slova končí
Gójovia, vy ste dôkladní rabovia, švédski pripečenci na vás nadávajú, a vy sa idete zodrať, aby im bola ponechaná „sloboda“ slova vás ogrcávať. Čo si myslíte, že vás nezaraďujú tiež medzi multikulti neželaných? Pokiaľ neodvrhnú pangermánske mýtomanstvo ohľadom "sťahovania" národov, tak každý úder voči nim a každý ich nárek vítam, pretože ide o spojitú nádobu.
Neochota politikov riešiť tento problém–teda budú zatvárať socialistov a etatistov, čo žiadajú rýchle riešenia od súdruha úradníka. Nepriatelia prisťahovalcov sú práveže marxisti, čo by chceli uzavrieť hranice a obnoviť gulagy, zakázať pohyb, žiadať víza, doklady a iné etatistické lahôdky.
Demokraciu tiež pretláčajú rôzne marxistické buriny, pretože v skrytosti cez anonymné „hlasovania“ by chceli tvoriť nový svet, hlasovať, aby sa zničila sloboda druhého. Čím viac negrov a mulatov do Švédska a okolia doputuje, tým lepšie, prečo by mne malo záležať na ich postojoch? Postlutheránska spoločnosť neponúka nič, čím by ma nadchla, nech zhynie.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-10-06 03:20:57 b228b044

Deset věcí, co si my „zlí kapitalisté“ skutečně myslíme


Deset věcí, co si my „zlí kapitalisté“ skutečně myslíme
Klopi, to je tvoje riešenie, ktoré po druhých požaduješ, že si vymyslíš, že sa Solženicyn vraj uvrhol niekomu neznámemu a nikdy nepomenovanému do nemilosti? Čím? Celá jeho kniha sú samé bludy a ak sa opiera o pravdivé fakty, tak ich prispôsobuje svojej ideológii. On popiera pravdivosť protokolov, ako presvedčivý šábesgój a uvítal februárový puč. Ešte by ma zaujímalo, aké sú to aziatské korene? Ak popri nich píšeš aj židovské, tak to má znamenať, že židovské nie sú podriadené aziatským? Alebo rovnocenné nešpecifikovaným aziatským? Európa je poloostrov ázie, takže aj v taliansku nájdeme aziatské korene. Neunúvaj sa s vysvetľovaním, píšeš mimo tému. Alebo "židia" nie sú z Ázie? tak potom jasne napíš, že nie sú semiti.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 21:11:08 b2289a5c

Deset věcí, co si my „zlí kapitalisté“ skutečně myslíme


Deset věcí, co si my „zlí kapitalisté“ skutečně myslíme
Lenin nemal nijakých židovských predkov. NIJAKÝCH, pretože iba sionisti a nacisti veria v židov, ktorých objavili a spoločne snovajú mozajku, aby každého, kto sa im zneľúbi alebo koho si chcú privlastniť, medzi nich zaradili. Ja síce som tiež rovnako postupoval pred dávnymi rokmi, ale iba preto, lebo som veril, že židia sú naozaj rozprášení Hebreji v diaspore, pretože úplne NIKTO nepísal o opaku, takže zostávali neurčité zmienky na internete a vlastný výskum, ktorý ma už pradávno priviedol k jednoduchej pravde. Kto verí v židov je večne včerajší gój, čo melie prekonané sionistické lži. Preto domnelí židobúchači sú v skutočnosti marranmi, ktorí sa nedokáže odtrhnúť od židovských majstrov a začať premýšľať.
Informácia nie je nová, ani znalosťou o nej, ani nová z pohľadu času jej zverejnenia. Stalin nemusel nič tutlať, nanajvýš nechcel nalomiť zocelené proletárske rady poukázaním na odlišnosť ich vodcu. Dokazuje jediné, že v rodokmeni mal Lenin osoby, ktoré, ak by sa jednalo o správne ich zdiagnostikovanie, boli porozlietané po svete, alebo aj napríklad nie. Domnelé švédske korene majú znamenať čo? Lutheránske vyznanie, alebo územie pôvodu, alebo jazyk, alebo obojsmerné cestovanie? O Nemcoch radšej nič nepísať. Pretože podľa pangermánov a ustavičnej „vedeckej“ konzenzuálnosti býva Nemcom aj ten, čo rozprával inými germánskymi jazykmi, vymretými, aj žijúcimi, ktoré prisali k hornonemčine a degradovali ho ako nárečie. Nárečie sa objaví a zrazu koľkí nemci v minulosti, a tí baltskí „nemci“ v cárskej ríši sú nemcami len preto, lebo sa podučili vtedajšiemu pokročilému jazyku, alebo ich za „Nemcov“ prehlásili pangermáni a nacisti, aby ich prišli čo najskôr vyslobodiť. Nemci v pobaltí veľakrát ani nie sú Nemci, preto ani ich potomok nemá čo si nárokovať ich nemectvo.
Kalmykovia nedošli z Mongolska. Ich jazyk patrí do mongolskej skupiny, aj iné mongolské skupiny došli z Mongolska? Nie je to neočakávane naopak, že mongolské jazyky žili na území, ktoré sa neskôr nazvalo tiež aj Čínou? Mongolské jazyky a mongolsko nie je súbežný pojem.
Židia sú iba rôzne sekty náboženské a ich veriaci nech sa hoci aj nazvú izraelitmi, sú stále jedine vierou, nepredstavujú inú rasu, ani jazyk, okrem liturgického, medzi predkami lenina boli aj príslušníci satanovej synagógy, ale on nie, ale ak vraj mal švédskych predkov, tak potom istotne musel rovnako mať aj lutheránskych predkov, takže Lenin je z lutheránskeho národa, rozumiete gójovia, že spájate náboženstvo s rasou a cudzoplemenníkmi?

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-10-03 21:03:28 b2289a5c

NASA UKÁZALA ŠOKUJÍCÍ FOTOGRAFIE KOMPLETNĚ VYSCHLÉHO ARALSKÉHO JEZERA


NASA UKÁZALA ŠOKUJÍCÍ FOTOGRAFIE KOMPLETNĚ VYSCHLÉHO ARALSKÉHO JEZERA
Memory–predhadzuješ aké rusofilstvo na zneváženie slov druhých? Nie si v obraze, on je práve ukrajinofil. Takže škodí Ukrajincom. Židoboľševický ZSSR je Rusko a čokoľvek sa v ňom dialo bolo ruské, z ruského popudu, ruským dohľadom, ruským vedením? O proletárskom internacionalizme si ešte nechyroval? Ak ZSSR je vlastne Rusko, tak čo ste hysterickí ohľadom ukrajiny? Vy predsa sami uznávate, že všetci sovieti sú Rusi.
Obhajcovia židoboľševických teroristov sú rusofilovia? Sú židofilovia a zároveň vskutku rusofóbovia, obhajujú neschopné kádre a ich neodborné zásahy, a druhá vetva rusofóbov nevynechá jedinú príležitosť na prejavenie patologickej nenávisti, zločinný komunizmus, čo vytvoril novú spoločnosť na troskách predchodcov je podľa nich ruským.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 20:35:23 b228844c

Nehorázna nerovnosť


Nehorázna nerovnosť
Pinochet v pekle je nadmieru vytešený, že má toľkých nasledovníkov, čo ho chcú navštíviť.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-01 21:12:34 b228947f

PRÍBEH DVOCH CIEST VLAKOM: AKO JE V KONKURENCII VŠETKO LEPŠIE


PRÍBEH DVOCH CIEST VLAKOM: AKO JE V KONKURENCII VŠETKO LEPŠIE
Nekritizujte a zodvihnite lenivé zadky a ukážte či viete aj tvoriť. Postavte rýchloželeznicu, čo bude uháňať 400 km za hodinu a celý komunistický moloch spácha hromadnú samovraždu. Trúfate si?

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-01 21:10:56 b228947f

Nehorázna nerovnosť


Nehorázna nerovnosť
Vlachynský, najprv sa skonsoliduj, pretože vo vedľajšom rozhovore si vyplakával, aká nerovnosť rozbujnieva v Rusku, a chcel by si buzerantov, amerických agentov, úchylov a iných zúrivcov zrovnoprávniť so slušnými občanmi a teraz vyzdvihuješ nerovnosť bohatstva, v mene obdivu ku ktorej, aj bez akýchkoľvek bližších podrobností prinášaš sentimentálnu vatu o obviňovaní neznámych nepomenovaných z vykorisťovania opäť nikoho. Napíš k veci, koľko prostriedkov nórsky komunistický fond odoslal do Afriky, nevypisuj nezmysly, komu čo vraj nepomôže, keď sa nič také ani neudialo. Poučky si napísal, ale ich vyskúšanie v praxi prebehlo? Alebo náboženské dogmy netreba dokazovať, overovať?
Majetková nerovnosť, zároveň aj rovnosť ľudí? Niet rovnosti v nijakom meradle a kto sa nedokáže prispôsobiť realite, nemá nárok sa ani len sťažovať, nie zasadnúť za rovnaký stôl.
Komunistická nórska vláda má priveľa bohatstva, to má byť dôvod na radosť, že paraziti majú dosah na de facto vlastníctvo všetkých, ale občania naň nijaký? Kam smerujú výnosy, ak nemôžu priplávať do rozpočtu? Nakupujú dlhopisové radovánky zhýčkaných nešťastníkov. Podstatné je, že rozhodujúci sú práve úradníci, nevlastníci, ktorí vedia vždy najlepšie predstaviť priority bez opýtania sa kohokoľvek, a že nórski komunisti vraj na rozdiel od Venezuely sú zodpovední nemá nijakú váhu. Komunista skupáň a držgroš sa neveľmi mentalitou líši od komunistu rozhadzovača, pretože obe skupiny si uzurpovali pre seba právo rozvažovať o majetku všetkých, v kolektivistickom pečiatkovom svete.
Takže im sa uľútostilo kúpiť dlhopisy? Nemecké nákupy mali byť preukázaním nordickej zdatnosti? Potom by som mohol s úplnou vážnosťou napísať, že tvoja žena sa ti upísala z ľútosti nad tebou.
Obete finančnej krízy? Nie, obete vlastnej hlúposti, keď unudení starostíkovia obdržali priveľké sústo prostriedkov, ktoré použili podľa vlastného momentálneho nápadu. Mesto, čo nedbá o vlastný prospech, ale „investuje“ za humnami, tupci sú to, ale prečo nie, tuposť sa dnes politicko korektne nazýva krízou, ale pritom sú to iba blbci, ktorí sa nerozhodli zodpovedne, keďže mestský majetok nie je ich, preto toľká zbrklosť. Prečo by mali siahodlho premýšľať o rizikách, predsa strata nebude zosobnená, alebo azda bola? Azda nórsky etatizmus pozná zosobnenie škody, ale v celistvej sume?
Vikingovia? Odkiaľ čerpáš? Z Hollywoodu? Zneužívanie námetu z minulosti na plátne nemá veľa spoločného s realitou, vaše zaujatie akými že vraj boli je nepravdivé.

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-10-01 21:01:49 b228947f

V Hongkongu se konají obří prodemokratické demonstrace


V Hongkongu se konají obří prodemokratické demonstrace
Súdruhovia z USA? Ak sú súdruhovia na oboch stranách, tak prečo túto skutočnosť cobra neuvedieš, podľa teba šikmookí komunistickí zločinci nie sú súdruhovia? Takže demokracia je NWO? A komunizmus s centrálnym plánovaním a širokým dosahom do života každého zapadákova je opakom NWO?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-30 20:51:24 b228f283

V Hongkongu se konají obří prodemokratické demonstrace


V Hongkongu se konají obří prodemokratické demonstrace
Vy ste čí agenti, vy banda boľševická? Presťahujte sa už konečne k vašim vrelemilovaným šikmookým boľševikom a zapojte sa do budovania čínskych nieNWO gulagov, pretože piata kolóna a čínski agenti a užitoční idioti sa pri vhodnej konštelácii opatrení môžu stať bývalou piatou kolónou. Mali by ste byť ostražití a zvážiť vopred hrozbu pre vašu budúcnosť.
Ak niekto si praje slobodu je agentom USA? Sloboda je prirodzený stav, nikoho netreba nútiť k túžbe po slobode, ale vy ste otrocké bezduché stroje, premasírované dlhoročnou propagandou, preto je vám sloboda protivná, neviete ju precítiť.
Aký je rozdiel medzi USA zákonmi a čínskymi, ktoré ubíjajú slobodu? Vy ste vsadili na čínsky komunizmus, podhadzujúc predstavu nevedomcom, akoby USA a Čína boli ideologickými nezmieriteľnými protipólmi, hoci sú 2 chápadlami rôznorodo nimi podchytených princípov komunizmu, majúc iné ústredie, ale sú neviditeľne usmerňovaní neopúšťajúc spoločné zásady.
Protikladom nie je USA komunizmus a čínsky komunizmus, ale sloboda proti vám, boľševikom, vy iba pripravujete iné návrhy, ako by sa mal svet prichystať k zničujúcej vojne, po konci ktorej, vy tupé ovce zvolíte antichrista za vášho kápa a kata. U antichristov je bežné, že sa nenávidia, aj keď majú rovnaké východiská, rovnaké príkazy a rovnaké obavy o startu svojej varianty pohľadu na tie príkazy.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-30 20:44:54 b228f283

Republikánští kongresmani naléhají na vojenské důstojníky, aby rebelovali proti Obamovi


Republikánští kongresmani naléhají na vojenské důstojníky, aby rebelovali proti Obamovi
Americká propaganda slávi víťazstvo, postačí šikovne podsunúť hlášku, že v istej vnútroobčianskej zrážke sa zjavil čo i len tieň podozrenia, že prelud al–kajdý je účastný v konflikte, a ihneď hrdí americkí patrioti prehlasujú neodvolateľné nie, nebudeme bojovať za al–kajdú, ani spolu s al–kajdou, tá totiž nenávidí náš spôsob života a vybuchla trojičky. Aj kaddáfi sa snažil odradiť podobnými výplodmi od pokyvácania jeho trónu, ale nepomohlo mu to. Vojaci nie sú hodní nijakej chvály a slávy, americkí žoldáci obzvlášť nie, museli by najprv porozumieť životu, ale či je to reálne, ak v armáde sa slepo poslúcha?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-28 21:19:02 4e6226a2

RUSKO OBJEVILO OHROMNÉ ARKTICKÉ ROPNÉ POLE, KTERÉ MŮŽE BÝT VĚTŠÍ NEŽ MEXICKÝ ZÁLIV


RUSKO OBJEVILO OHROMNÉ ARKTICKÉ ROPNÉ POLE, KTERÉ MŮŽE BÝT VĚTŠÍ NEŽ MEXICKÝ ZÁLIV
Kde sa skrývajú bájkari, čo rozširujú bzdury o víťaziacom korporatívnom fašizme? Exxon Mobile a nielen oni musia poslúchať americkú komunistickú vládu a jej bábkovodičov, ale komunistických bábkovodičov. Oni pracháči musia ustúpiť nátlaku a teroru nižších vrstiev, platených „odborníkov“, komunistických nenávistných závistlivých sociek, čo v mene patriotizmu by každú bytosť v dosahu chceli zoradiť do stádovitého postoja a nedopustiť odkláňanie sa od najvyššieho vodcu.
Že sa niekto podieľal na objave, neznamená, že patrí ložisko jemu, také jednoduché to nie je. Pričinil sa na istej fáze projektu, ale to nezaručuje aj pokračovanie, aj výnosy.
Je naozaj veľmi smiešne, že „experti“ nevedia zakryť ani nenávisť, ani závislosť od americkej propagandy, ani neprajnosť, ani závisť. Našli sa náleziská a nie sú vaše, tak si dajte liečiky, frustráti. Dychtivosť po majetku iných je jasne viditeľná. Ovce nedoprajú iným nijaké šťastie, berú obyčajné bežné preskúmavanie ako vojnu o život.
Otázka pre veľkú expertku, kto vie vŕtať v studených moriach? A ak vie vŕtať, tak má požiadať o povolenie k spolupráci oválnych negrov, alebo postačí aj súhlas miestnych „expertov“? Kto nevie vŕtať ani len omylom bude rozhodovať v siahodlhých jednaniach o bežnej práci súkromných firiem? Experti zabudli na bridlicový zázrak, na jeho ekonomické a ekologické kolapsy, ale pre propagandu platí, čím horší je obraz nepriateľa, tým lepšie a ľahšie je možné zhypnotizovať davy.

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-09-28 21:09:38 4e6226a2

Kresťanstvo je zvrátený kult krvi. Zneužili na to Ježiša


Kresťanstvo je zvrátený kult krvi. Zneužili na to Ježiša
Meldo–akože nepozná panda Boha? Mečiara pozná? Ako si zistil, že Boha nepozná, nepočul o Ňom nikdy, ani Ho nikdy neurážal, neposmieval sa mu? Aký proces by musel prebehnúť, aby Ho akože spoznal? Takže je všetko v poriadku, nepozná a teda má právo sa správať ako doteraz. Frázy o spájaní a rozdeľovaní sú nebezpečné a škodlivé, pretože je síce pravda, že ľudia hľadajú, čo ich spája, aby napríklad našli spoločné záujmy, ale ide o dočasné, chvíľkové spojenectvá za účelom spoločného prospechu, čo si istotne nemyslel. Spájať sa napriek nezhodám je práve doménou politiky a nenávistného davu, čo kvôli výkrikom a túžbe po moci nad ostatnými je ochotný dočasne zvoľniť svoje priority, aby nachádzal spojencov zo všetkých strán. Napokon tí, s ktorými sa spája, nakoniec po prípadnom úspechu vyženie, lebo sa v skutočnosti od nich odlišuje, ale také sú tvoje múdre rady. Spájajte sa súdruhovia, proletári sa vždy spájali.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-28 20:38:10 4e6226a2

Kresťanstvo je zvrátený kult krvi. Zneužili na to Ježiša


Kresťanstvo je zvrátený kult krvi. Zneužili na to Ježiša
Illuminat–presne ako si napísal, kabaret je tvoje falošné vykladanie starých kníh a upravovanie si ich zmyslu podľa priania súčasných prevládajúcich politických nálad v kruhoch, ktoré ti tie nezmysly naliali do hlavy. Ty si naozaj myslíš, že Boh, ktorého satanova synagóga nenávidí a vytvorila si proticirkev proti Nemu, že zasiahne na podporu svojich nepriateľov? Boh nie je etatista, zachraňuje ľudí, nie etatistický teroristický Izrael. Božie kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Nijaká obdobná vojna nikdy neprebehne, jedná sa len o rojčenie pomýlených sektárov.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-28 20:25:21 4e6226a2

Spojené národy navrhnou globální zákaz olověné munice


Spojené národy navrhnou globální zákaz olověné munice
Monopool nie je určite nový, iba jeho prezývka. Ale opisuje presne aká je skutočnosť, že nie je zakázané zabíjať, pokiaľ zabíja etatistická vláda, alebo jej posluhovači či spriaznené režimy, čo plávajúc v krvi konajú hrdinské skutky. Nemajú vyvinutý mozog a preto je úplne logické, že dvojako posudzujú rovnakú situáciu podľa zamerania zúčastnených, sú tupí a skazení zároveň, ale ani to ich skutky nikdy neospravedlní, pretože nepriateľov čin vidia ako neprijateľný, teda ich vlastné slová ich odsúdili. Moralizovanie o druhých vás položilo pred brány pekla. Boh má všetko, aj vy patríte Jemu, tak čímže by ste ho chceli, vy ľudské červy skorumpovať? Čo už len vy môžete ponúknuť? Premýšľajte, ak máte čím. Bojíte sa zaslúženého trestu, tak už vopred odsudzujete Sudcu, že či On je vôbec vhodný niktošov odmerať. Veľká odvaha.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-27 20:30:06 b228f2ae
Nízko hodnotený príspevok


ÚPADEK, NEBO PÁD EVROPY? FRANCOUZŠTÍ FARMÁŘI ZAPÁLILI FINANČNÍ ÚŘAD


ÚPADEK, NEBO PÁD EVROPY? FRANCOUZŠTÍ FARMÁŘI ZAPÁLILI FINANČNÍ ÚŘAD
Zdroj
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-09-24 21:08:50 b228a029

Voľný obchod - veľký stroj prosperity


Voľný obchod - veľký stroj prosperity
Bájka o anglosaskej večnej slobodomyseľnosti na rozdiel od všetkých ostatných je utvrdzovaná aj zo strany tých, čo sa aj priamo hlásia k socialistom. Nadávajú na Tatcherovú, Reagana a ďalších plánovačov, akoby predstavovali slobodného ducha, proti ktorému sú oni, socialisti v ostrom rozpore. Bludy sú obojstranne výhodné, aj pre socialistov, aby vychválili prušiactvo, eú ako pokrokovú dušu a na opačnej strane samozvaných mesiášov slobody ako Američania a ich poskokovia. Sociálni inžinieri sú socialistami vždy, aj keď preklínajú slovo socializmus.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-24 02:43:31 b228a029

Voľný obchod - veľký stroj prosperity


Voľný obchod - veľký stroj prosperity
Idiot znamená toho, kto sa nezaujíma o politiku, teda logicky nemôže patriť do nijakého politického začlenenia. Hufi, nemáš niekde uložené tvoje príspevky, o tom dobrovoľníkizme a intuitívnej verzii? Čo presne si písal, bolo toho viac, pamätám si o udržiavaní zmieru v spoločnosti, tým, že okrádať je možné iba tých, čo niečo majú a je dostupné, takže sa zdroje alokujú, čím zlodej prispieva k zrovnostáreniu spoločnosti. Na inej stránke pred dlhými rokmi mazali príspevky aj mne, aj iným, tak som si ich aj začal ukladať. Pretože kradli moje duševné vlastníctvo.
Tvoje hospodárske pokusy boli podnetné, aspoň niektoré, na internete sa objavujú úvahy, aké sa v nijakých knihách neocitnú, pretože pisatelia kníh sú väčšinou papagáji, čo len opakujú nezmysly, alebo sú paraziti bez predstavivosti, čo omieľajú predžutú trávu, za čo ich aj platia. Bolo by zaujímavé zozbierať odkiaľkoľvek myšlienky, vlastné, neučené, odpozorované, pravdivé, živé a teda ľudské, majú veľkú hodnotu a potom ich použiť, to je výborný nápad. Živočíšne pravdy, nijaká zatuchlina, keď sa rozhodne etatistický pajác vnucovať holé kosti a veľké tresky a neužitoční diletanti sa predbiehajú v hlúpostiach, len aby mu ulahodili a v kariére napredovali, predajné šľapky nič pozoruhodné nikdy nenapísali, pretože lož je nudná.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-24 02:32:52 b228a029

Jakou cenu má žena?


Jakou cenu má žena?
Meldo, čo je na tých fotkách zvláštne, mňa nijako nepobúrili, možno je to fotomontáž, jedná sa až o príliš špičkovú prácu. Predpokladám, že mnou nijako nepohli obrázky, pretože sa jednalo a kolaborantov s Američanmi, Husajnom a podobne. Videli ste už vysaté mozgy nenarodených detí, ručičky pokleslé, kto schvaľuje potraty a nič proti nim nekoná je ťažký zločinec, pretože sa vykonávajú každý deň. Rozprávky, že sú vraj kresťania ste vyhlodali odkiaľ? Opäť ste našli zámienku, aby ste mohli pokračovať vo vraždení? Aký iný dôvod môže byť na popravu, predsa iba náboženstvo. Lenže to by znamenalo, že tamtí ľudia sú veľmi slušní, sa nepodieľali na nijakých neprávostiach, teda aj tresty sú zbytočné, až tu zrazu dôjde do ich zasľúbeného bezhriešneho raja niekto nepovolaný, koho nazvete nepriateľom a nevinných ľudkov kántri. Neviete o tých osobách vôbec nič, ani dôvod konania, len šírite propagandistické lži, ako aj vaše náprotivky. Ak by boli ozajstnými kresťanmi, tak ich hlava vyskočí na krk a Bohorodička ich pozašíva, potom by sa všetci mordári alebo v bázni a strachu onemejúc poklonili alebo zutekali. Poliaci sú riadne narušení s tou Katyňou, ešte zabudli na zamach, blázni, kto podporuje teroristické NATO, americké zločiny, ako sa vôbec opovažuje kohokoľvek súdiť? Keby to neboli vraj kresťania, tiež by pre vás boli takými vzácnymi? Vy nie ste ani kresťania, ani zástupcovia kresťanov, nezasahujte do životov druhých. Boh vidí to čo vy nie a aj koná, nie je odkázaný na vaše zúrivosti prameniace z podhodených neoverených údajov.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-24 02:04:50 b228a029

Vyroci 11. zari 2001 prijde bez zatykani, ale doprovazeno predcasnymi umrtimi.


Vyroci 11. zari 2001 prijde bez zatykani, ale doprovazeno predcasnymi umrtimi.
Čo sa týka 11/9, u mňa sa vyvíjal záujem nasledovne, potom ako prebehli udalosti, aj keď si vôbec nespomínam, že by som v tom dobovom čase videl zábery v telke, takže som asi iba počul, napríklad Lasicu, ale čítal som už vtedy ako zatkli židákov z Izraela, ktorí predvádzali bujarú radosť pri ďalekohľadoch zo strany v New Jersey a naozaj som tým pokladal vinu za výbuchy za vyriešenú. Tiež Berlusconi vyhlásil niečo o nadradenosti nad islamom, za čo sa ospravednil, čím mňa pobúril, ale potom som sa upokojil, pretože vec sa mala zložitejšie, že tými svojimi slovami vyvolal rozruch u mohamedánov, ktorí v Lýbii zabili dajakého makaróna, čo som uznal ako závažný ospravedlniteľný ústup. Dlhé roky nič, nič, nič, prečo by ma mali zaujímať Američania, len som bol vždy proti akémukoľvek útoku zo strany USA proti komukoľvek, bez ohľadu, či oni v propagande pre ovce spomenuli aj 11/9. Možno v roku 2005, nanajvýš 2006 som úplne nechápavo hľadel na vyjadrenia o riadenej explózii, novom reichstagu, nemal som poňatie o čom je reč. Ale hneď som sa zorientoval, popozeral videjká a pochopil, že išlo o inside job, ale aj tak ma už dlhé roky 11/9 nezaujíma. Koľko v slovenskej tlači, médiách venovali tomuto priestor, veľmi málo, čo je aj správne, jedine usáci to pokladajú za tragédiu, takže u nich aj v chladničke paranoici videli al–kajdu. Pravda o 11/9 nie je dôležitejšia ako šumenie vetra na púšti. Pretláčanie 11/9 je vnucovanie Američanov do pozornosti, exhibicionizmus patetických Američanov.

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-09-23 20:44:03 b228a029

Státní dluh za vlády komunistů


Státní dluh za vlády komunistů
peter petrovic–aj ty si obeťou komunizmu, zabudli ťa naučiť písať na začiatku vety veľké písmená. Aj ťa vyškolili kolektivistickému „uvažovaniu“, jednotlivec obhajuje komunizmus a ty tvrdíš, že všetci. Jeden znamená všetci? Odkedy? V tvojom komunistickom svete. Výborne, že si nezabudol na podlizovanie Amerike, píšeš kontinent, a pritom myslíš iba USA komunistov. Rusko v 1968, ty si génius, nemaj strach, amerikanoanálovia nedosahujú prílišnú inteligenciu, tak sa medzi nimi možno aj presadíš.
Dnešok je dôsledok komunizmu, v tom jedinom si napísal pravdu, ale aj ty si dedič komunizmu, rozumieš? Kto ťa vzdelával v nenávisti, lžiach, chrapúňstve, kolektivizme? Predsa oni. Myslíš, že keď budeš búšiť proti slovu komunizmus, že zakryješ, že aj ty ním si? Ty si neprežil jediný deň v gulagu, tak si neber obete židoboľševického teroru do tvojej špinavej držky. Nie sú tvoj majetok a celkom iste by boli pobúrení, že na ich utrpení parazituješ. Neobhajuj sám seba a amerických komunistov upozorňovaním na zločiny inej vetvy komunizmu. Vy komunisti ste všade rovnakí, prinášate iba smrť.

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-22 20:40:30 b2289414

Zázrak dobrovolné směny


Zázrak dobrovolné směny
Hufi, si veľmi prchký, čo všetko si vyvodil z mufovej otázky. Si kopol do vlastného. Súdruhovia sa dokopávajú.
Mufo písal o mizerných platoch a o úpadku kvality života, že šetrí a kupuje lacné mäso aj s občerstvujúcimi postrekmi a ty do neho tak nevrlo, vzýva spoločnosť a neignoruje spoločný záujem a spoločné potreby.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-22 04:14:37 b228bf45

WESTMINSTER REFERENDUM O SKOTSKÉ NEZÁVISLOSTI ZMANIPULOVAL


WESTMINSTER REFERENDUM O SKOTSKÉ NEZÁVISLOSTI ZMANIPULOVAL
Začínať vetu malými písmenami, na taký výkon treba zapojiť vskutku nadmerný výkon rozumu. Asi vystúpil nad úplný limit svojich možností a vyššie to už nepotiahne, ale prečo by aj jeho hlúposť neobrátili vo svoj prospech paranoici z druhého brehu.
Mali by ste sa začať liečiť, blázni, vaša posadnutosť Putinom je už ohromujúca na vaše vnímanie a bude sa iba stupňovať, skloňte hlavy, pokým liečba ešte zaberá, zajtra budete atrakciou v ZOO.
Zomknutý centralistický komunizmus neprerazili Putinove klince, odrazili ste rojenie KGB, ubránili ste sa a svetlé zajtrajšky vás neopustia, tak čo prejavujete obsesiu, alebo musíte, lebo vaša nenávisť je väčšia ako radosť zo spevnenia vašich chlebodarcov? Tupé kolektivistické ovce, nie je na vás príjemný pohľad. Nedostatok rozhľadu, jednak chýbajúce myslenie, obdržali ste príliš veľké slovo v „liberálnej spoločnosti“, našli záľubu a vyjadrenie v demokracii, v kriku lúzy a prehlasovaní pravdy. Ale rovnosť nie je, ani u ľudí, ani pre činy, pravda stojí najvyššie a o počty neprajníkov sa nestará.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-22 03:45:33 b228bf45

Platí ťa štát? = Hľadaj si nový job!


Platí ťa štát? = Hľadaj si nový job!
Štát je najhorší vlastník, pravda, nie žeby vláda nemohla vlastniť podniky, ale iba ona rozhoduje a menuje vedenie, nikoho sa nepýta a pokiaľ nemá prvoradý záujem zarábať, tak chce iba zamestnávať a voličov hýčkať a rozmaznávať, potom potrebuje držať umelú zamestnanosť okrádaním ostatných. Riaditeľ je kto? Samozvaný kamarát dajakého úradníka, teda čo si sľubujú od jeho výkonov, ak nenašli lepšieho? Ustrnulosť a stagnáciu, plytvanie prostriedkami z výpalného, ani mne nezáleži na podniku, ktorý nevlastním, takže musíte dodať iné pohnútky pre váš zápal a to práve kolektivistické prostredie. Veľká túžba zachraňovať druhých za nakradnuté prostriedky bez ohľadu na stratovosť a zaostávanie. Súkromník môže byť a aj je stupídny, ale aspoň pochopil, že spolu s podnikom sa rúti do priepasti aj on. Jemu nikto stratu nevykryje, on nemôže vyberať pokuty, aby vyliezol. Nevlastník je najhorší správca, pretože ak by aj bol vhodným a ojedinele úspešným, prečo nezaloží vlastný podnik, načo upevňuje moc vlády nad sebou, prečo pomáha vláde a jej experimentom? Asi kvôli ideálom. A pokiaľ rachne, tak sa presunie na ministerstvo a nič sa nedeje. Však ovce zaplatia jeho neschopnosť.
Štát nevytvára hodnoty žiadne, všetko čo získal je ukradnuté, najprv mohla prebehnúť iniciatíva jednotlivca a potom závistlivý úradník sa zjavil, lebo si ho závistlivci vyžiadali a mohol kradnúť a potom zriedkavo aj stvoril nejaké nepatrné hodnoty, ale bez výpalného by sa neudiali a bez výpalného by sa mohli urodiť vo väčšom počte rukami druhých.
Mne je úplne ľahostajné, čo je pre etatistov kľúčové, plánovači si naplánovali a ľudia majú salutovať a doniesť haldy zlata, aby súdruhovia zabezpečovali zdravotníctvo a podobné, pre mnohých zbytočnosti, s ktorými sa za celý život ani nepozdravili. Plán sa musí splniť, takže nastupuje hrubá sila a teror.
Po privatizácii sa prepúšťa, čo má byť? Zamestnanci sa vnucujú, chceli by ostať večným a nepotrebným inventárom, som zvedavý, či aj návštevy sú nimi také vítané, alebo len sebecky myslia na seba, a nechápu že majiteľ je šéf, alebo sú mu príťažou. Postará sa o nich štát, a odkiaľ ten získal túto povinnosť, jednak si ju uzurpoval pre seba a ešte vytasil bodáky, takže má z čoho, ľudomilný štát rozdávať. Zákonník práce zrejme ani nemá milión strán, on ani nie je, neplatí vôbec, podnikateľ si svojvoľne vyhadzuje a chudák štát rozostrel milujúcu náruč pre obete veľkopodnikateľov.
Načo sa hráte, súdruhovia, živí vás, pokým ste mu prospešní, a čo vy? Chceli by ste pokračovať, aj keď nie ste prospešní, takže by vás držal na svoj úkor, dokedy? A keď skončí? Snažíte sa vydolovať pre seba čo najviac, tak nevyčítajte druhým čo sami konáte, dvojtvárnici.
Zvyšovanie cien–ja sa rozplačem, vás núti s kanónom v ruke nakupovať predražené haraburdy? Vy ste skromní, nebežíte za ziskom, tak sa môžete uskromniť, alebo je námahavé odolať výkladom? A jediné čo vám bráni k blaženosti, je cena?
VSŽ vytváralo tovar, ale čo má s tým štát, okrem direktívneho prikazovania? Zmenil sa vlastník a anonymný papaláš bol odkopnutý, nebyť štátu by sa na svoju pozíciu nedostal, dôraz je na osobu majiteľa. Vy etatisti sa aj o vlastné záležitosti staráte ako o štátne, koľkokrát ste už zbankrotovali?
Štát má iné priority, výborne, iste kvôli tomu boľševici zničili prírodu, znečistili rieky, o ľuďoch ani netreba bližšie, lebo mimoriadne dbali na dopady na spoločnosť. Samé klamstvá, dokonca etatisti, pokiaľ by mali túžbu vyriešiť, tak je to chvíľková záležitosť, kto sa postaví moci, ak som silnejší? Lenže túžby niečo ozaj naprávať niet, a výlučne sa sústreďuje činnosť iba na okrádanie, prerozdeľovanie a pestovanie si vďačných análov. Nič viac. Takže hufi by musel vnútiť svoju vôľu sprostákom premnoženým a nechápajúcim, a pritom mu aj tak neverím, že naozaj má snahu vylepšovať a nie iba terorizovať.
Veľkopodnikatelia môžu ovládať iba etatistov, mimo etatizmu by boli občasnými pracháčmi, aj to nie s vidinou dedičného stavu, ale cez politikov môžu ovplyvniť zákulisne viac, ak by o to aj stáli, lenže by kontrolovali etatizmus. Či vari oni neplatia dane? Neplatili nikdy? Či nemajú právo aj oni vplývať na politikov? Lebo prejavujú vlastný záujem? Vy nemáte vlastný, ale kolektívny? A kolektívny akého znenia, jednotlivca, čo sa zaštítil kolektívom, aby sa po vašich hlavách kolektívne sám obohatil? Sedliaci s dotačným výpalným preukázali tiež kolektívne záujmy, a nie vlastné?
Uťahovači opaskov, dokonca pravicoví, dobrý vtip, čo je na predaji podnikov pravicové? Len preto, že sa modrí etatistickí plánovači nenazvali ľavicou, aj tak k nej patria. Pokiaľ by podnik odmietali kontrolovať po predaji, tak by sa mohli tak pomenovať, ale či sa tak deje? Nabalili sa na províziách a pokračujú v dohľade nad súkromný podnikom. Niečím sa líšia a samotný predaj je natoľko závažný, že pre hufiho sú triednymi nepriateľmi.
Zdroje príjmov sú ukradnuté, takže je úplne jedno, kde nakoniec zaparkujú. Dlhy vlády sú dôsledkom nenásytnosti, nepoznania miery, neskromnosti. Nešťastník štát, nebude zodpovedať za cenovú politiku, iné sci–fi. Etatisti, vy ste si vymysleli všetky povinnosti, ktoré musíte plniť, preto si aj zaplaťte z vlastného váš koncentrák.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-22 03:41:01 b228bf45

Platí ťa štát? = Hľadaj si nový job!


Platí ťa štát? = Hľadaj si nový job!
Ropas–potom subdodávatelia majú vykradnuté mozgy, nie sú v stave si ustrážiť vlastný majetok, takže si ich ponížil, hoci si mal opačný zámer. Dostal si od nich písomné splnomocnenie, aby si bedákal ich menom, alebo ich zjavné šlendriánstvo by si chcel hodiť na druhých, aby si pošpinil Fica? Fico môže za ich do neba volajúcu tuposť? Betónová lobby zarába na úkor tvorcov hodnôt, koľkokrát som to už počul, príďte s niečim novým. Potom sú nesvojprávni, ak svoju energiu plytvajú, aby zisk napokon zhrabla iba lobby, ak nič nepostrehli, tak si zisky ani nezaslúžia, hlupákom prihodiť, to by sa ti žiadalo?
O štátnych podnikoch píšeš síce správne, ale otázka stojí prečo? Veď sám zavádzaš tvoj vlastný triedny boj lobby so subdodávateľmi, čo ho poháňa, predsa závisť. Len píšeš z inej perspektívy, ty si ich dokopal do tvojej vojny, ty ich spoluprácu pošpiňuješ, vyhľadávaš v ich dohodách víťaza, ty im upieraš slobodnú vôľu rozhodnúť sa s kým pôjdu a znášať dôsledky svojich krokov, lebo chceš nadávať na Fica, veľmi trápne.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-22 02:30:24 b228bf45

Principy socialismu


Principy socialismu
Studenovojnoví pomätenci ako čoko sú zrejme agenti CIA alebo nezorientovaní užitoční idioti. Ich pripečený slovník ich prezrádza.
Nesledujem nič okolo Ukrajiny, ale odkedy sú tanky kapitalistickými? A za vlády janukoviča boli ešte príjemné socialistické, a keď ich vyrábali tak dokonca komunistické?
Banderovskí socialisti sú vlastne kapitalisti, lebo sa orientujú na USA komunizmus a nie na moskovské ústredie inej vetvy komunizmu. Povstalci bojujú za socializmus? Vážne? Za obnovu židoboľševických koncentrákov, biedu a hrôzu, alebo by si ich chcel iba dovliecť k odvážnemu socializmu, rozhodnúť na miesto nich, čo by mali začať po víťazstve budovať? Židoboľševici, ako aj jastraby na opačnej strane by mali byť deportovaní do Austrálie, nech si tam riešia svoje mindráky, do zrážky na Ukrajine by chceli navrúbľovať svoje úchylné ideológie a tým zapojiť čo najväčšie množstvo nevyužitých horúcohlaváčov do malej potýčky.
Židoboľševici zničili a zavraždili Rusko, nemáte právo sa zastávať Ruska, prebehnite na stranu amerických komunistov, to sú vaše klony, alebo vy ich, akýže individualizmus si u nich zazrel, ak sa potrebujú grupovať do skupín?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-18 20:43:00 b228db27

Nezávislé Skotsko může překvapit


Nezávislé Skotsko může překvapit
Xko–zbytočne mu vysveľuješ, vyzerá byť rozmaznanec, ktorý čo odmieta vidieť, to neuznáva, hľadí jedine cez svoj úzky priezor, zostáva slepý a ostanú mu iba jednoduché reakcie. Že niekto vraj sa niekde zamestnal, ale už nenapíše kto a kde presne. Mnohí z Nemecka pracujú vo švajčiarsku, o čom to svedčí, predsa o veľkej biede v BRD. V úplnej celej. Keď sa to vezme v globále, nebyť týchto otravných hundrošov, čo sťahujú aj ostatných do vleku pesimizmu, tak by nemuseli odchádzať vôbec, lebo ak by začali hľadieť reálne na hospodárstvo, tak by sa zvyšovalo HDP rýchlejšie. V prvom rade ich treba umlčať.

Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-09-17 21:04:41 5f6664ec

BRITSKÝ PREMIÉR CAMERON ZASTRAŠOVAL SKOTY PŘED REFERENDEM


BRITSKÝ PREMIÉR CAMERON ZASTRAŠOVAL SKOTY PŘED REFERENDEM
Dávajte si pozor na bojovníkov „proti“ eú, sú to systémoví egoisti horší od eurofilov.
Podivné je, ale vlastne ani nie, že komunisticko–centralistický UKIP a celá záplava ich prívržencov, zrejme všetci, podporuje udržanie Škótska v kliešťach komunistického centralizmu z Londýna, v rukách tej vlády, ktorej sa hotujú byť navonok hlasitými oponentami. Súdruhovia z UKIPu by si žiadali odchod z eú, ale už zavrhujú slobodu pre Škótsko aj s pochybným zdôvodnením, že by patrili pod Brusel, pretože práve tam sa tvoria drvivé počty právnych smerníc. Akoby celá UK pred vstupom do eú nepoznala nijaký úrad, nijaký zákon a žiadny centralizmus. UK mimo eú by sa stala veľkým bratom s koncentrákom, s vlastnými komunistickými vodcami, len odlišnými postavami od bruselských, žiadna sloboda by neprepukla. UK mimo eú by bola komunisticko–centralistickou ako vždy v minulosti. Aj patriť priamo pod Brusel je vždy lepšia vyhliadka ako otročiť Bruselu a Londýnu zároveň.

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-09-17 03:06:40 b2288a3f

Argentinské kolečko


Argentinské kolečko
Prečo by sa nemohol obchod s drogami zapisovať do HDP, ak sa zapisujú rôzne nafúknuté nevýrobné taľafatky? Isteže sú nespočítateľné, ale sú súčasťou hospodárskeho procesu. Ostatné položky legálnej činnosti sú tiež nedohľadateľné, nepresné a neúplné.
Ak podľa teba odhady tvoria pätinu HDP, potom vysvetli tvoje mudrovanie že Argentína, krajina striebra bola najbohatšou na svete v čase, keď sa HDP vôbec nezisťovalo. Ako si na to prišiel, zopakoval neoverené dodatočné hlúposti samozvaných štatistikov? Samé dohady, časovo prispôsobené čísla, pravda nijaká, exaktné cifry predhoď.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-16 20:45:00 b2288a3f

ROZDĚLENÍ RUSKA PO III. SVĚTOVÉ VÁLCE?


ROZDĚLENÍ RUSKA PO III. SVĚTOVÉ VÁLCE?
Klopi, UKRAJINA NIČ NECHCELA, ale ľudia, tak prečo si opakovane písal o 40 miliónoch Poliakov, 80 miliónoch Turkoch ako 1 celku s jedným ústredím? Žeby jednotlivci chceli a milióny majú vykonať a nepýtať sa na účel?

Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-09-15 20:27:08 b228fc7d

Co všechno uráží muslimy


Co všechno uráží muslimy
Vianoce sú politicko korektné nenáboženské odkresťančené slávnosti konzumu, moslimských teroristov uráža politická korektnosť odkresťančenej UK. Mňa urážajú politicko korektné pošpinenia Božieho narodenia všakovakými novokalendárnymi bludármi, takže nech moslimovia podupú vaše protikresťanské festivaly čím odvážnejšie a drsne.
Holohoax je podvod, ktorý uráža každého slušného človeka, je pravdou, že niektorí moslimovia odmietajú uveriť v holú kosť, ale nevedie ich k tomuto záveru pravda, ale nenávisť voči Izraelu, je celkom isté, že nebyť skutočnosti, že árijci zvaní židia sa doplazia do Palestíny, tak moslimovia by dodnes boli kamarátmi so satanovou synagógou ako stáročia predtým a vyučovali by holohoax ako povinný predmet.
Európska kultúra? Takú poznajú len súdruhovia z Bruselu, lebo jej v skutočnosti niet. Aký je výklad, výklon, zábeh, taká je aj varianta kultúr, jeden človek počas svojho života, ak je tvorivý, dokáže aj splodiť, aj opustiť stovky kultúr. Súdruhovia by jeho dielo chceli zaradiť do jedného celku, kolektivista nenávidí rôznosť pohľadov, miluje väzenie pre všetkých, čo sa nesmú odlišovať.
Islam nie je civilizácia, ani ozajstné náboženstvo, iba pomätenosť zmyslov. Viera v lož, ktorá sa chce rozmáhať a búšiť.
Nemajú prečo rešpektovať „zákony“. „Zákon“ je iba vaše náboženstvo, etatisti, nie ich, nebudú sa vám prispôsobovať iba preto, že ste si súdruhovia načmárali komunistické „zákony“. Kolektivisti, vaša väčšinová spoločnosť je diktátom voči slobode. Nechceš ich vykopať, ale žiadaš, aby sa ti uklonili a stali sa tvojim klonom. Túžiš ich ponižovať, zaprieť ich vlastnú vôľu. Ty nie si majiteľ Európy, takže nemáš čo prikazovať.
Tradičné spoločenstvo, tým ste vy? Postkomunisti sú tradičnými? Revolucionári sú tradičnými? Čo spoločnosti, čo ste museli pováľať, aby ste sa zmocnili ich dedičstva? Oni boli tiež tradičnými? Prečo ste ich potom odstránili? Aby ste sa vy revolucionári nazvali ich menom.
Multikulti zlyhalo, pretože revolucionári si uzurpovali miesto v spoločnosti iba pre seba, zašľapali predchodcov a nevítajú príchodziu konkurenciu.

Zdroj
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-09-14 20:43:30 b228899d

Jak socialista okrádá proletáře Pepu Nováka


Jak socialista okrádá proletáře Pepu Nováka
Článok je socialistické mudrovanie, aj keď sa snaží vniesť opačný efekt. Inflácia je dôležitou iba pre plánovačov hospodárstva, oni si naplánovali svetlé zajtrajšky a pokiaľ sa nevyjasnilo, tak hľadajú vinníkov. V slobode sa robí, alebo sa leží, nič sa neplánuje, ako sa vyvinie, také sa aj urodí, iba plánovač obviňuje druhých z inflácie, že jeho niekto vraj okradol, alebo ani nespomenie seba zo skromnosti, jemu priveľmi leží na srdci ubiedený robotník, aká trápna sentimentálna a nevyžiadaná starostlivosť o druhých, poznávací znak všetkých plánovačov ľudských životov. Nemaj starosť o druhých, je zrejmé, že si sebec, len sa hanbíš písať o sebe, tak si ukradol príklady zo života na obhajobu svojho videnia problémov, druhých by si chcel zburcovať vo svoj prospech, alebo ich ťažkým životom primäť k voľbe správnych nesocialistických strán. Keďže súdruh autor nenávidí socialistov, je jeho záver pravdepodobný, okrádajú ho socialisti, ťažko pracujúceho okradli socialisti, poskladajme sa mu na vreckové, aby sme ho obveselili.
Internacionálni socialisti hádžu obvinenia na jedných, národní socialisti na ďalších a súdruh autor, socialista, čo sa odmieta nazvať socialistom našiel vinníka v iných. Vyčíta druhým, čo aj sám zamýšľa, má čistý charakter.
O čo ti vlastne beží, súdružko? Pomeriavaš si bakuľu s Putinom? Áno, uznávam, máš ho väčšieho, si majster. Otázka stojí, čím si sa ty podieľal na čomkoľvek v oblasti, o ktorej píšeš? Švajčiarský frank je úžasným kvôli tebe, alebo švajčiarsky frank je rusofób? Nenávidíš Rusko ty sám, nesnaž sa nikoho ďalšieho podsúvať k rusofóbii, dokonca hospodárstvo ukazovať ako výsledok úspešnosti rusofóbie. Ich rusofóbia ich vedie k účastníctvu sa na hospodárskej činnosti? Mal by si sa začať liečiť, vyrastať v židoboľševickej eštebáckej rodine prinieslo zdrvujúce následky na tvoju psychiku. Komunisti ťa preškolili výborne, Putin je prezidentom a teda zodpovedný za všetko, bol zodpovedný iba on, keď bol predsedom vlády a aj teraz ako prezident, iba on, všetko on, Putin.
Zvláštne, ako plánovači nadávajú na dolár, aký je monopolizovaný, čo by chceli zrušiť, ale aj tak je skvelý pre nich, keď dolár porovnávajú s ostatnými. Tak je skvelý, alebo ho chcete ešte viac vyleštiť tým, že mu ponúknete konkurenciu? Vy chcete zničiť skvelý dolár?
Ekonomika Ruska je slabá, prečo sa rozčuľuješ, súdruh, teš sa, že tvoji nepriatelia sú v troskách a ty súdruh skrze tvoje podlizovanie sa veľkolepým si tiež kingom.
Prečo rusofóbovia nadávajú na dobrotivý moloch štát? Keby komunistické USA nemali silnú vládu, dovolili by ste si vrieskať, vy neurvalé socky čo i len na internete, nemať mocného búchača za chrbtom? Rusofób bez etatizmu je hotová kalika, nemá kde rozdýchať svoju posadnutú nenávisť. Zbrojári napokon sú priatelíčkovia od veľkobiznisu, keby neboli vôbec, USA sa už rozuteká, chcete dopustiť zánik USA, agenti KGB by vás úplne pohltili. Mali by ste sa krotiť a nerozberať USA, lebo Putina nezastavíte, len so silnou komunistickou USA vládou si vyliečite vlastné mindráky.
Súhlasím, že priatelíčkovia úradníkov profitujú, prečo by nemali, azda majú čakať na vás lenivcov? Kto sa hýbe, ten získava, kto spí a nezískava prehľad, stráca. Nezavádzaj súdruh rovnostárstvo, si lenivý potkan, ale chcel by si byť rovným vrtkavej srne, máš smolu.
Musím sa pozastaviť pri poznámke, že pepíček má stavebné sporenie a Rusi valuty, potom sú Rusi múdrejšie sa rozhodujúci, alebo nie? veď si ich chcel vysmiať, alebo iba Putina? Pochybujem, nenávisť voči Putinovi samému, vylúčené. Alebo iba voliči ČSSD sú takými? A bývalý volič ČSSD už zmúdrel? Je potom zvláštne, že tak veľa rokov vládli nesocialisti a zabudli socializmus zrušiť, naopak ho prehĺbili, ale to nevadí, vinný je ten, čo sa socialistom aj pomenoval.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-09-13 21:14:24 b228de6f

Pravda o Ukrajině z úst lídra strany Úsvit přímé demokracie


Pravda o Ukrajině z úst lídra strany Úsvit přímé demokracie
Anthony Brenton je komunista. Ako ja neznášam komunistov. Vraj západ zablúdil, boľševici, už si konečne vo svojom nezbadateľnom pomyselnom mozgu posuňte platňu a pochopte, že nijaký západ nie je. Aký západ? Žabožrút alebo oválny neger predstavuje západ? Ich mienka je už mienkou všetkých? To by sa vám páčilo, aby vaše želania boli príkazom pre každého. Súdruhovia, vyjadrenie dokonca prezidentíka sú iba jeho slová, stanovisko šaša nie je záväzné pre nikoho ďalšieho, aj keď by radi všetkých najradšej zaradili do jediného možného prípustného celku, o nasmerovaní ktorého by rozhodli sami. Ani dnes také niečo neplatí, žeby sa etatista pokladal za hovorcu všetkých, vo všetkom a navždy. Kolektivisti majú mindráky, obávajú sa hovoriť iba za seba, preto sa skrývajú za čo najväčší, ozrutný komplex, západ to sú predsa všetci, nie iba ja, moje slovo stúpa a obľúbili si ho všetci, vo virtualite áno.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-13 04:24:29 b228d2ac

Pravda o Ukrajině z úst lídra strany Úsvit přímé demokracie


Pravda o Ukrajině z úst lídra strany Úsvit přímé demokracie
VK–démon si ty, aj s tvojim podareným benešistickým výkladom dejín, ktorý je iba odvodeninou od pangermánmi nastrojeného sťahovania národov, ktorí lžami o minulosti chceli ovládnuť súčasnosť a vydobyť nové územia. Protislovenský šovinizmus ako pobočka hitlerizmu, oddialenie ľudí od pravdy o dejinách, jednak všeobecné rozvrátenie árijskej jednoty v mene pochybných pahodnôt šovinizmu malého človeka, ktorý, aby zabudol na svoju malosť prehlási všetko cudzie za vlastné a následne zavedie apartheid, oddelenie dejov ľudí od samotných tvorcov, prisvojením si práce všetkých v mene kolektívnej idey, ku ktorej sa pridružil a upieranie činnosti ostatných, až tomu hlupák uveril, súdružka učiteľka by ho určite neklamala. Aj tvoja nenávisť proti Ukrajincom, ktorých popieraš, že vôbec jestvujú. Čo sa teraz trasieš pred žirim. Tvrdí to čo ty, to čo máte spoločné, aj rozvádza a vychádza z neho návrh. Ty iba klameš o dejinách, si iba prekliaty klamár, on aj predkladá vízie.
Podľa teba veľkoruské klamstvá sú v pohode, pokým neprekročia úzus a nezmocní sa ich veľkoruský klamár?
Prečo by nemohol zatočiť s vami bezbožníkmi? Tak či onak, každý raz bude súdený a pre mnohých z vás je strašná smrť ešte na Zemi vykúpením z hriechov, čo sa strachuješ ty zbabelec, som nepostrehol, že by sa vám hlúpym gójom vyhrážal, ty ale iste veľmi dobre rozumieš čo tými slovami myslel, aj ako by postupoval už vieš vopred popísať, neobviňuj ho za vlastný strach pred trestom. Zo všetkými zatočil, s tebou by mohol začať čo najpomalšie.
Voľby sú túžbou malých ľudí sa grupovať a spoločne presadiť vlastné pocity na opravenie nekončiacich zlyhaní vo vlastnom živote, utekajú mimo realitu, asi šalejú, aby sa konečne v kolektívnom amoku rozhodli tentoraz správne, popritom nakradli námahu druhých. Kto súhlasí s voľbami túži kradnúť a terorizovať ostatných so štempľom v ruke, pretože tvárou v tvár by sa nikdy neodvážil suseda požiadať o vlastnú manželku.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-13 04:15:54 b228d2ac

Pravda o Ukrajině z úst lídra strany Úsvit přímé demokracie


Pravda o Ukrajině z úst lídra strany Úsvit přímé demokracie
DonFiciaK–si ukážkový gój. Vraj židovka, kde si ty vôbec mohol vidieť židov? Nijakých židov niet, omieľaš klamstvá o židákoch a koho všetkého k nim zaradiť. Etruskovia sa neopisujú pod ich vlastným menom ani v čase, keď ešte nezanikol ich jazyk. Židia sú podľa gójov reálni, aj keď nie sú. Naplnili ste dopyt po stvárnení židov do spoločnosti a keďže Etruskovia nezaujímajú nikoho, tak sa kvôli zjednodušeniu prehlásia za rimanov. Židáci potrebovali skupinu, aby dobyli politickú moc a vy ste našli hromozvod za vaše biedy. Tvoja choroba pozostáva zo šírenia nákazlivých zistení o vybájenom pôvode a choroba domnelých židov, že jej podľahli. Gójovia pracujú v prospech sionistickej propagandy, aj za účelom, aby svoju neschopnosť mali na koho zvaliť.
Árijka patriaca do satanovej synagógy pošpinila árijskú krv, dajte sa liečiť, mizerní sprostáci, vy ste pozbierali všetky hlúposti, ktoré sa o židovskej otázke narozprávali za posledné vyše storočie. Ste úplne odpísaní, nijaké bádanie, len papagájčenie. Ak by patrila k budhistickému náboženstvu, tak je Putin Tibeťan?
Ty nie si pravičiar, potom si boľševik, aj tí, ktorých vnímaš ako pravičiarov sú boľševici. Vy boľševici máte aspoň dve ústredia, ku ktorým sa utiekate, oponentská strana voči vám nie je pravica, ale vaše zrkadlo.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-09-13 02:56:22 b228d2ac

Marek Michalčík: Bude vôbec ešte možné referendum o rodine?


Marek Michalčík: Bude vôbec ešte možné referendum o rodine?
Už si prestal vyvádzať, že ti nepustili článok?

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-10 20:39:21 b228bea6
Nízko hodnotený príspevok


Historická nezbytnost třetí světové války (To co vám média bohužel nikdy neřeknou)


Historická nezbytnost třetí světové války (To co vám média bohužel nikdy neřeknou)
Zdroj
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-09-10 20:30:28 b228bea6

Je rozdíl mezi muslimkou v hidžábu a jeptiškou v řeholním oděvu…?


Je rozdíl mezi muslimkou v hidžábu a jeptiškou v řeholním oděvu…?
Prečo preemancipované lekárky, feministky zvelebujú stredovek, azda sú slušné, poslušné, zhovievavé, poznajú svoje miesto v spoločnosti, pokorne mlčia, alebo v mene DEMOKRACIE, ľudských práv a iných hlúpostí, ktoré sú negáciou stredovekej slobody, práveže sa neskrotne ozývajú ku všetkému, čomu neveľmi rozumejú a sú výbušné a skazené ako muži? Čo také domáce násilie, aj to je oprávnené, si zásadová?
Vezmi si štokle a uháňaj brániť protikresťanskú Európu, obdivuješ hrubé násilie, ale vykonať by ho mal naisto druhý, najvhodnejšie pod hrozbou teroru odvliecť do mundúru a zabíjať na príkaz, aby narušení psychopatickí paranoici mohli bezstarostne dýchať. Je to váš boj, mňa doň nezapojíte, ja budem hľadieť a nad vašimi mohylami sa utvrdím vo varovaniach, ktoré som vám predkladal a pozhŕňam celé vaše bohatstvo. Islam sa doplazil do stovky rokov odkresťančených končín, jedného antichrista nahradí ten vitálnejší, mne je ľahostajná celá západná Európa, došiel na nich trest a namiesto pokánia chcú strieľať. Vlastné svedomie chcete zastreliť?
Nie sú kresťania na blízkom východe, okrem malého počtu spomedzi tých, ktorých tak nazývajú, ani mučeníci, moslimovia v horlivosti každého kto nepatril do ich zatrateného náboženstva priradili ku kresťanom a musíte mať exaktné dôkazy, že ich zabili kvôli náboženstvu. Bezbožníka nazvali kresťanom, napríklad merkelovú, a stala sa veľkou sväticou.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-10 02:08:36 b228e20d

Ruský plyn teče na Ukrajinu ze Slovenska


Ruský plyn teče na Ukrajinu ze Slovenska
Židoboľševické SNP a židoboľševickí rusofóbovia na Ukrajine, čo nachádzajú nový prestol pre perspektívny komunizmus mimo Moskvu, rozpory medzi podporovaním oboch nevidím žiadne. Židoboľševici nenávidia Rusov, nie sú fašisti, ale plánovači svetlých zajtrajškov na mohylách druhých, len sa nehlásia k boľševikom.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-05 03:02:06 b228a3ca

Ruský plyn teče na Ukrajinu ze Slovenska


Ruský plyn teče na Ukrajinu ze Slovenska
Politrucký súdruh autor. Kedy sa stanete ľuďmi, vy propagandistické stroje? Ja mám ložisko, predávam komu chcem. Mám smolu, lebo oválny neger mi závidí a cez svojich análov mi znepríjemňuje život a chcel by súkromníkom nadiktovať, kde majú a či vôbec kupovať. Prečo politici a ich novinárski nohsledovia pretavia obyčajný obchod na politiku? Pretože sú etatisti a komunisti a ich dlhodobou úlohou je okrádať všetkých a čo najviac, ak nemajú páky na každého, tak sa aspoň vyhrážajú, znemožňujú ho.
Aký západ, súdruhovia? Dokonca veľký západ s veľkým písmenom ako božstvo. Jednalo sa o jednotlivca, firmičku, malý zástup zúčastnených. Západ má aj hranice, kde končí? Rozširuje sa ten západ, alebo sa z neho aj ukracuje? Ak parazitujete súdruhovia v mene západu na diele jednotlivca, potom ja obviňujem všetkých vás za zločiny tohto jednotlivca, on je tiež západ.
Závislé na plyne? Súdruhovia, ak vy musíte nakúpiť v nórsku, nie ste tiež závislí? Alebo plyn z nórska je správne demokraticky prelustrovaný, teda závislosti pustý? Dokonca Rusko je vraj závislé na predaji plynu, bez predaja sa rozsype aj politicky. Potom ho dôjdete zachrániť?
80 % rozpočtu? Naozaj? V ktorom roku, každom? Ak by si poznal presné čísla, tak by si ich uviedol, percentá, najmä zaokrúhlené používajú hlupáci. Čo je zvláštne, ak vláda má majetok a zisky z neho využije. Dojemné, ako nenávisť vám zabíja mozog. Podnik má ložiská a hľadá kupcov, podnik sídli kde by nemal, veľmi úbohé, súdruhovia, akí ste neprajníci. Len preto, že vás za luhárstva platia, tak ste ochotní nenávidieť podnik zato, že ho nevlastnia vaši chlebodarci? Šibeníc bude treba pripraviť viacej.
Žiadna vojna nevypukne, príde čas, keď neviditeľná sila zaberie celú Ukrajinu, nie aby ju podriadila Putinovi, stalinistom, etatistom, veľkoruským bláznom, ale aby ju ochránila pred vami. Vy gójovia si neviete predstaviť vašu porážku bez cápania krvi.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-09-05 02:55:33 b228a3ca

Je rozumné ustupovat zlu?


Je rozumné ustupovat zlu?
cokoAdolfzUKR sa neustále snaží vynucovať pozornosť videjkami, obrázkami, propagandou, akoby lokálna záležitosť musela zaujímať všetkých. Platia ťa tí istí, čo aj kensieho?
Vraj ruský tank, nevinné slová, ale znamenajú veľa, alebo v duchu amerických tradícií ZSSR nazývať Ruskom, čo sa dá vysvetliť americkým deficitom rozumových predpokladov v oblastiach mimo hospodársku činnosť, kde im dovolili premýšľať, alebo dodatočne novodobo skoncipovaná téza podporovateľov, možno aj fiktívnych Ruska, čo sovietskym myslia ruské a ruským aj všeobecne sovietske. Zjednodušené fakty určené jednoduchým ľuďom. Alebo pokračujú v krokoch autorov článkov o stotožňovaní ZSSR a Ruska, len udalosti vysvetľujú opačne, na zahustenie gójskych myslí, aby neuvažovali mimo stanovené mantinely.
Zdupľované, vraj v 1968 Rusko, nevidíte týchto infiltrátorov? Zabudol si na Poľsko.
Rusko v zmysle veľmocenských židoboľševických chúťok v hraniciach ZSSR, aké spriadajú mnohí degeneráti v Rusku dodnes, alebo Rusko v zmysle jediného vinníka za všetko sovietske, tak ako u súdruhov je vždy bežné hádzať vinu za vlastné rozhodnutie a zlyhanie na druhých.
Dokonané, vraj ukradnuté územie Nemecku. Nemecko ukradlo Bavorsko? Alebo nie? Nemecko ukradlo reč druhým, aby ich podriadilo sebe okrem zákonného oprávnenia ešte aj cez jazyk. Všetci mondokujú, teda ich záujem je spoločný a určí ho vláda v rádiu. Vojnoví štváči v službách agendy nacistov kričia o krádeži územia, ale nepíšu kto ukradol a ako prebehla krádež. Kto je to Nemecko? Netreba ho bližšie vymedziť? Boľševičke merkelovej by si daroval Sliezsko? Potom ja teba pošlem zabaleného v celofáne dajakým ľudojedom.
Aby prevrátili rusofóbiu, možno aj úprimne, tak by chceli presunúť nenávisť na Poliakov. Prečo byť normálnym, lepšie sa využívajú v boji múdrosti mohérov, alebo dederónskych náckov. Putin a jeho okolie by mali rázne zakročiť a odmietať týchto potulných obdivovačov, pretože sú alebo riadení, pridelení, alebo iba užitoční idioti. Práve preto zámerne nesledujem nič okolo udalostí. Hasbaráci rozhodili siete na všetky strany.

Zdroj
-
 56% ( 8 people voted )
+
2014-09-05 02:22:01 b228a3ca

Je rozumné ustupovat zlu?


Je rozumné ustupovat zlu?
Kedysi obdivovaného západu? To je veľká múdrosť. Už nie je obdivovaný? Čo sa také zásadné udialo, že prestal byť? Ak bol obdivovaný, kto bol obdivovaný? Sedliak bol obdivovaný kvôli susedovmu domu, majiteľ firmy kvôli pokosenému trávniku v inom štáte? V kolektivizme človek ani nespozná všetky prípady, ako je on sám obdivovaný skrze dielo druhých. Boľševici poznajú západ, načo zbytočne a siahodlho opisovať napríklad jednotlivcov alebo podniky, stačí budovateľský štempeľ, že všetci sú západ a všetci sú rovnakí, načo myslieť. Myslieť má rodná strana a tá prehlásila nezmieriteľný súboj svetových sústav, na ktorom sa účastní každý v rámci celku. V celku sa nepestuje individualita, kadekto nadáva na boľševikov, bez toho aby sám seba postrehol ako boľševického odchovanca. Prečo nie, plánovať svetlé zajtrajšky druhým a pritom nadávať na Fica. Mať boľševickú hlavu a nenávidieť slovo boľševizmus. Toľko nechutných ľavičiarov sa vzhliadlo v USA.
Čína nie je veľmoc na hlinených nohách, iba v etatizme, kde sa každá bytosť povinne a násilím zaradí do jediného možného celku, by ňou mohla byť, keď sa neprihliada na záujmy jednotlivcov, ale každý sa prichystá do práce pre vládu, ktorá už nájde úlohy zapojenia sa.
Satanisti čo sa na koncertoch spotvorujú a pastujú na negrov, nadávajú na šikmookov, to je sila, na japonských a kórejských zabudli, neboli im totiž predstavení ako nepriatelia.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-05 02:00:13 b228a3ca

Je rozumné ustupovat zlu?


Je rozumné ustupovat zlu?
Akými môžu byť oni rusofilmi? Sú židoboľševikofilovia a najzúrivejší rusofóbovia, od ktorých sa učili práve milovníci dnešného amerického komunizmu. Sú rusofilmi práve preto, že vydolované Rusko je odruštené, pretvárnené dovezeným protiruským duchom. USA nebolo proti ruské, nemali nijaký dôvod, dokonca ani počas vojny, ani po 1945, nanajvýš politické nezhody. Dnešná šialená rusofóbia je dedičstvom nemeckého nacizmu, ak by sme predpokladali vytýčený a usmerňovaný pohyb, takzvanú myšlienku pre zášť, presnejšie sa jedná o neusporiadanú nenávisť mindrákov, predovšetkým poľských mohérov, ktorí sa potrebujú združiť do komunistického válova a vybrali si práve americký komunizmus, pretože predpokladajú jeho silu, aby v závetrí štekali. Malý človek sa pridal k nadávkam, ktoré neinicioval.
Podpora komunizmu so sídlom v Moskve nemôže byť pomenovaná ako rusofilstvo. Ak by Rusko nebolo dosiaľ ovládané židoboľševikmi, na ktorej strane by bežali stalinisti a ostatná banda? Presne v línii strany spred revolúcie. Sa mlátia dve nezmieriteľné odporné chamrade prívržencov o korisť a prevýchovu zotročenej dŕžavy, lebo sa nevedia dohodnúť a aj tak nič nezískajú, aj keby si ju chceli vopred uzurpovať.
Skôr či neskôr prepukne prevrat v Rusku, nie iba tam, teda ako súhrn činnosti istých výnimočných ľudí, alebo skôr prevrat neviditeľný, nepostrehnuteľný, nezdôvodniteľný, bez násilia a proti vôli ľudu, bez vysvetľovania, len sa všetko rúcané znehybní a paralyzuje a začne sa zametať. Vedľa seba budú visieť na konároch domnelí rusofilovia a amerikanoanálovia. Teraz sa gójovia nenávidia ako besná zver, mali by ste radšej spolupracovať, váš osud je spoločný.

Zdroj
-
 53% ( 9 people voted )
+
2014-09-05 01:41:39 b228a3ca

„Smerujeme k tomu, že väčšina normálnych, citlivých ľudí bude na psychiatrii a vonku zostanú len psychopati“


„Smerujeme k tomu, že väčšina normálnych, citlivých ľudí bude na psychiatrii a vonku zostanú len psychopati“
Vraj západ degeneruje. Ani náhodou západ nedegeneruje, pretože západ je iba svetová strana, smer cesty. Etatisti kvôli prekrytiu vlastnej malosti potrebujú patriť do jediného možného a prípustného politického celku na istom území, každého doň pod hrozbami teroru dokopať a ak sa odchyľuje, tak osvojitelia si politického začleňovania sveta prehlásia o ňom, že degeneruje len preto, že má slúžky. Svätá prostota. To by býval prijateľnejší dôvod, ale je to zámer a nevraživosť, sebachvála. Slava nedávno vypisovala, aká je úspešná lekárka a čo všetko už dokázala. Potrebuje si ego dostatočne vymasírovať výkrikmi o degenerácii druhých. Stúpa predsa tým, že poníži ostatných, vraj nasleduje Boha, to určite. Zdegenerovaný takzvaný západ síce je, lenže nie kvôli trávniku alebo slúžkam, ale pre dokonalé celistvé dávne odkresťančenie spoločnosti. Pokiaľ vy, zrejme sa nazvete východom, nie ste zdegenerovaní, tak sa utešujte a žite v klamstve.
Čo vás je vôbec, vy estéti do toho, ako kto býva? Ak sa chvastáte ako exhibicionisti v iných diskusiách, tak máte príležitosť ponúknuť väčší obnos z vášho kariérneho zdaru susedovi, aby postavil domec podľa vášho gusta. Komunisti by chceli prikazovať ako má kto žiť, ale zaplatiť za vaše rady by ostalo na ňom.
Prečo by žena mala chodiť do roboty? Aby sa feministicky realizovala ako lekárka a zarábala na úbohých a chorých, aby trávila čas s cudzími ľuďmi, ohováračmi, závistlivcami, aby skončila ako frustrát? Nech žena pracuje iba pre seba. Okolitý svet jej väčšinou iba škodí, to je veľká pravda.
Vedieme k Bohu, výborný vtip. Heretici práveže odvádzajú človeka od pravého Boha, ktorý sám Seba aj opísal. Heretici poznajú iba mantrovité meno Boha, nie Boha, v heretických sektách nesídli Boh, liaheň bludov a oklamaní sťahuje nevedomcov do rýchleho zavrhnutia. Ako vôbec môže privádzať k Bohu človeka bezbožnými médiami sledovaná a vnucovaná vatikánska celebrita?

Zdroj
-
 57% ( 13 people voted )
+
2014-09-03 20:38:14 4e62297d

Utopené náklady elektromobility


Utopené náklady elektromobility
Rýchloželeznice s rýchlosťou 400 km za hodinu, to je perspektívna oblasť, nájde sa osvietenec, čo sa k dielu prihotuje? Myslím, že áno.
Napriek odporu ľudí? Etatistov? Žijeme v socializme, tak prečo by vláda mala dbať na nestále vrtochy ľudu? Vláda prikazuje, pretože jej činnosť je dozor nad slobodou a súkromím a zrazu etatisti vyskočia, že nie sú elektromobily rentabilné. Azda nakradnuté prostriedky bývajú niekedy zmysluplne zúžitkované? Isteže, vynoril sa konkurent v boji o výpalné, preto sa etatisti angažujú.
Malo by prerozdeľovanie výpalného prebiehať opačne, v čo najväčšej miere by sa malo presúvať do najmenej vyhľadávaných odvetví, výborný návrh.
Nedá nesúhlasiť–zjednodušenie administratívy, kto čmáraniny dodržiava, sem tam sa nedá vyhnúť etatistickým špehom, ale kde niet vymožiteľnosti „práva“, tam nastal rozkvet slobody.
Zvýhodňovania malej skupinky bohatých motoristov, čo má byť? Veľa je povolaných a málo vyvolených. Daňovníci zaplačú? Nech nariekajú, keď sa lejú nakradnuté prostriedky práve do ich obľúbených bezodných dier a napríklad malá skupinka večných hypochondrov ryžuje na úkor svedomitých, bdelých a zdravých, aj vtedy sa sťažujú? Rovnostári by chceli rovnostársky podeliť výpalné.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-01 02:28:12 b228dfed

Výber (niektorých) daní je ekonomický hrdelný zločin.


Výber (niektorých) daní je ekonomický hrdelný zločin.
Montážna dielňa? Ty si potom zrejme mysliteľ, čo tie dielce vymyslel? Ty asi nie si z praxe, kde jeden tvorí a tisíce montujú, čo je na tom zvláštne? Slovensko je odkázané na export, naozaj? Úplne všetci? Opäť komunistické myslenie, že všetkých sa týka všetko a náreky jedného sťažovateľa musia doplniť najatí plačkovia odvšadiaľ? Nech rachnú, ak nemajú na mýtne, čo zase strašíte, pred akou katastrofou? Kto sa hrajká na veľkého podnikateľa, ho nemôže nič zaskočiť.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-01 02:22:26 b228dfed

Pobaltí odmítlo sovětskou (ruskou) okupaci a devastaci


Pobaltí odmítlo sovětskou (ruskou) okupaci a devastaci
Súdružko, kedy napíšeš hanopis na tvojich pražských súdruhov, a ich ohavné vnútené boľševické výklady dejín, čechizáciu a odslovenčovanie dejín Moravy? Pražský komunistický centralizmus azda bol iným ako moskovský centralizmus?
Jedine výplod chorého mozgu, satanom posadnutý a naveky zatratený v najdesivejších nekončiacich mukách a to zaslúžene podľa skutkov, môže židoboľševický terorizmus, ktorého najväčšou a najpočetnejšou obeťou boli obyvatelia Ruska, nazvať ruskou okupáciou. Čo si naozaj taký sprostý? Áno. Zúrivá nenávisť voči pravde, voči ľuďom je predzvesťou zrýchlenej šmýkačky do pekla. Súdruha autora treba ľutovať, je mladý a už je istotou, kam po smrti putuje, kto nenávidí dobro, sa v nenávisti zauzlí a zdochne ako príšera. Čo je na židoboľševizme ruské, prezraď konečne. Hlavný stan židoboľševizmu? Niekde musí vláda sídliť. Židoboľševizmus je prevrátenie minulosti, nový svet, ktorí zrodili tvoji súkmeňovci. To je váš svet, vy ste okupovali pobaltie, aj celé Rusko.
Tak to chodí, súdružko, že niekto má moc a mení hranice a potom sa dostavia zamindrákovaní propagandisti, aj to milión rokov po udalosti, lebo doteraz spali v nečinnosti a hotujú sa striekať svoju vlastnú žlčovitosť.
Páči sa mi, ako sa rôzne ľudské beštie vyžívajú v popise „utrpenia“, nikdy nezabudnú spomenúť povraždenie žien a detí, aj kopec nevinných zo strany tých, ktorých práve v súčasnosti neznášajú, vtedy dodávajú klamstvám punc, vždy sa nájde citlivka, čo im uverí, zabudol si súdruh podotknúť, že ešte pred popravou tie ženy brutálne znásilnili a potom sa vrhli aj na deti. Žiaľ hardcore zabudli nakrútiť, preto niet fyzických dôkazov, ale emócie postačia.
Orientovať na západ? Ty akože nie si komunista, súdruh autor? Môžeš nadávať na komunistov a komunizmus, aj tak prezrádzaš vlastným slovníkom, že si červený mozog, ktorý ti amputovali komunisti kolektivizmom. Pretože nie, že sa niekto vraj niekam orientuje, na dajaký západ, ale že súdruhovia ti vymleli mozog dokonale učením o západe a východe. O dvoch nezmieriteľných táboroch a ty prispatý bojuješ stratené bitky, si oneskorený análovec. Pred 1989 si alebo cucal mlieko, alebo si v pionierskom drese recitoval riekanky o súdruhoch. Preto si začal vyťahovať studenovojnové šialenstvá, aby si dohnal život a svojmu pokročilému šialenstvu prispôsoboval realitu. Súkromný podnik predáva na západ? Nie, súdruh. Na nijaký západ, okrem toho, fínsko je tiež západ? Súkromníci vyrábajú a predávajú komu chcú, to ty boľševik by si chcel prikazovať, komu by nemali. Lebo oni vraj veľmi trpeli v Litve a preto výrobky do Ruska, k okupantom nie. Vidieť, že realita je pre teba španielska dedina. Aj keby si pri výklade udalostí mal pravdu, čo nemáš, počul si o niečom ako je odpúšťanie, veľkorysosť, individualizmus, že niekto nebude nenávidieť iných len preto, že vraj pre neho neznámy trpel, čo žije niekde blízko.
Mali by sme napísať, že vďaka židoboľševickej revolúcii, ktorej rusofóbia je obdobná ako u autora sa po dohode s kaiserom územia ruského impéria vzápätí dostali pod nadvládu prednacistov a ruské územia okupovali pašaliky pod menom Lotyšsko a podobne. Ak súdruh autor má sovietsko za Rusko, potom pripojenie sa území k sovietsku, teda rusku znamená, že sa okupované územia vrátili pravým majiteľom. Zábory Ruska skončili jestvovanie.
Komunista autor by chcel prikazovať, ako sa majú Rusi v pobaltí správať. Len súdruhovia plánovači životy druhých majú odvahu radiť ostatným. Ako sa vlastne správajú, tí rusi? Zrejme náležite tak, ako by sa agenti putina mali. Komunista autor nenávidí komunizmus ako názov, ale neodnaučil sa komunistickej zášti, akej ho práve komunisti vyškolili, alebo žeby niekto iný? Možno genetické poškodenie, ale jeho nenávisť žriedlo mať musí.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-31 20:59:28 b228dfed

Zločinec hrdinou?


Zločinec hrdinou?
Mne postačia otrávené huby. Ja som sa vyjadroval rad radom k celému článku, ale k USA nie. Druhý odstavec síce je znejasnený, ale týka sa autorovho tvrdenia o vyberaných záberoch v médiách, teda ku Gaze. Z čoho si dedukoval, to čo si napísal?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-30 04:25:25 b228d9c1

Slovenské národní povstání


Slovenské národní povstání
Českí šovinisti zničili slovenský národ na Morave a slovenskú reč nazvali českou, to už len je víťazstvo.
Autor je čistý boľševik, vlajkonosič ošúchaných fráz o buržoáznych stranách, klérofašizme, forme novej revolučnej moci, počtoch obetí a aj vinníkoch. Boľševik čo sa zhrozil nad nebožtíkmi, to je úbohosť a ideologická zaslepenosť. By som ho priradil skôr k nacistoboľševikom, praví komunisti nemajú národné predsudky, autor ponúka mindráky na tony. Voliči KSČM vo veľkom počte sú tvrdí nacistoboľševici, by ma zaujímalo, či vedenie strany o tom vie a či to schvaľuje, či sa o tom dozvedeli multikulti komunisti napríklad vo Francúzsku. Mali by ich ostrakizovať a vyhnať z komunistického hnutia, aj keď pravdou je že českí boľševici boli zúrivými šovinistami, čo je zrejme aj dôvod prečo nacistické pražské strany nezaznamenávajú úspech. Teraz by naozaj bola platná téza, ktorú napísal dávnejšie generál, že sa nenávidia, lebo sa o bijú o rovnaké voličstvo. Nacisti z Vlasteneckého frontu, národného zjednotenia sa podučili protislovenskému šovinizmu v komunistickýh školách.
Českí boľševici a benešisti išli pomáhať bratskému národu? To je trápnosť, prečo nenapíše autor, že ateisti prišli pomôcť ateistom? Alebo muži mužom? Autor je nacistoboľševik, preto vníma prítomnosť niekoho podľa svojho podsunutého zdôvodnenia, aby vychválil cez neho seba, že to boli ideologicky podkutí partneri, teda vlastne aj on bol prítomným skrze nich. Jednotlivec sa rozhodol, tak ho nezaraďuj do celku s tebou a bol to jeho život, nie tvoj, sa na ňom nepriživuj, aj keď pre vás boľševikov je cucanie sa na druhých zásadou politiky.
2/3 dôchodku? Naozaj? V ktorom roku, v každom? Neustále presne 2/3 súdruhovia plánovači odmerali a aj sa odoslalo? Takže spĺňali plán dodávok? Odoslalo sa podľa rozhodnutia koho? Odoslalo sa na aký účel? Komtrolovalo sa využívanie prostriedkov? Vy súdruhovia ste len ťažko pracovali a odmietali prerozdeľovanie? Klamár boľševický, to bolo vaše dielo. Prečo si sa vtedy neozval listom ústrediu strany, šovinista? Keby to aj bola pravda, čo nie je, čo dnes, ako sa staviaš k miliardám dotácií z eú, že sa priživuješ na úkor druhých, ako parazit? ČR prerozdeľovanie prostriedkov nepozná? To som prekvapený, alebo súdruh boľševik si uzmyslel, že treba okrádať vo veľkom, rozdať nezaslúžene dotovaným, ale ak už sa boľševizmus pražský rozťahuje cez hranice, tak treba nevraživo skrývať pred nepovolanými. Český šovinista druhých obviňuje z nenávisti, šovinisti nepredstavujú čechov, sa skrývajú za čechov a svoje charakterové genetické poškodenia predložili ako čechizmus, proti ktorému iní odosielajú nenávisť. Tak je to správne, boľševici, nacisti sú akože česi, ich etalón a útok na nenávistné bandy je útok na čechov. Autor nie je čech, ale hitlerovec, člen hitlerovského národa.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-30 04:07:16 b228d9c1

Slovenské národní povstání


Slovenské národní povstání
Mahoney–nebyť Čechov? Ktorých Čechov? Všetkých čechov? Kto sú česi? Jedine nebyť istých jednotlivcov, nijaké kolektívne dielo sa nerealizovalo. Nie súčasťou Maďarska, ale Uhorska, v angličtine, nemčine, poľštine a iných jazykoch dodnes používajú prevzaté pôvodné slovenské pomenovanie pre takzvané „maďarsko“.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-30 03:26:48 b228d9c1

Slovenské národní povstání


Slovenské národní povstání
Luko–čo ty prezrádzaš aké aforizmy, že mimovládky majú pridelenú úlohu váš židoboľševický puč znevažovať? Nesledujem propagandistické sprostoty, ale predpokladám, že vy sa nezhodnete v určení bohatierov, ktorí vašu slávu spustili.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-30 03:21:53 b228d9c1

Slovenské národní povstání


Slovenské národní povstání
Stalin vraj sabotoval boľševický puč, veľmi čudné, samý boľševik a Stalinov nohsled v ich radoch a vlastným nepomôže. Je to iné, čo si začali, nech pokračujú sami, nemá prečo Stalin a ani iný riešiť svojvôľu druhých. Alebo neunesiete zodpovednosť za vlastné činy? Aj za nezdar neschopákov varšavských môže Stalin. Lebo on chcel inak postupovať. A či nemá právo sa rozhodnúť ako chce? Nemá povinnosť nikomu pomáhať. Američania by mohli, ale nič nespravili, asi ich Stalin uriekol. Kto chce koná, nešpekuľuje. Idealizovať si majstrov v kobercovom bombardovaní je nečestné a sluhovské, zvelebovať ich ešte aj za nečinnosť.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-30 03:16:01 b228d9c1

Slovenské národní povstání


Slovenské národní povstání
Klopi–vážne autora nazývaš hnojom, je to aj želateľné, aby sa snpáci navzájom častovali, podporovať medzi nimi trenicu, nech sa navzájom požerú, vidieť ako žiarlivo strážia svoje boľševické „objektívne“ pohľady, aj nepatrná odchýlka od „správneho“ výkladu ich privedie k nadávaniu.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-30 03:05:21 b228d9c1

Slovenské národní povstání


Slovenské národní povstání
Holokaust s veľkým písmenom ako uctievané božstvo. Kto verí v holohoax sa dopúšťa trestného činu ohovárania mŕtvych, urážania osobností, ktoré sú neoprávnene a luhársky spájané s dodatočne propagandou vymyslenými „zločinmi“. Kto šíri klebety o blížnom v záujme nenávistnej ideológie komunizmu, ako aj tento trápny článok sa vystavuje večnému prekliatiu, aj keď je zrejmé, že to je iba iba malý zlomok perfídnosti, ktorý je dôsledkom charakteru komunistickej prevýchovy.
To bolo desivé sa poodieľať na napadnutí šovinistického Poľska, verného Hitlerovho spojenca, chudáci velikáši boli potupení mierou ako ich pýcha sa dotýkala nebies pred vojnou.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-30 02:58:34 b228d9c1

Jeden za všechny? Radši hezky každý sám za sebe


Jeden za všechny? Radši hezky každý sám za sebe
Čo je na tom smutné, že ľudia chyby v uvažovaní politikov opakujú? Je to úplne prirodzený stav, drvivá väčšina obyvateľov nemá rozumovú kapacitu, aby porozumela pravde o skutočnosti a keďže sú náchylní na zlosť, tak opakujú klamstvá. Sú to vysávači prachu, čo nasajú, to šíria ďalej. Už neostávame iba pri hlupákoch, ale zločincoch, pretože nikto davom nedržal kolty pri hlave, aby kvičali propagandu, tým dodávali vážnosť vyhláseniam vlád.
Zásah proti všetkým kvôli okrajovej podskupine? To má byť kto? Rozumiem, ty kráčaš s davmi a vrieskaš naučené riekanky spolu s nimi, máš rovnaký cieľ, ale iné východiská, aj iné stanovené kroky riešenia. Aká moc diktátora? Píšeš o tajtrlíkoch v Bruseli, alebo oválnom negrovi? Určite nie, úplne ktokoľvek môže bojovať, kde sa mu zmyslí, nepotrebuje povolenie od nijakého etatistu, čo podsúvaš Putina, žoldnieri pracujú pre Putina? Bojovníci Talibanu bojujú pre koho? Tiež pre dajakého veľkého šéfa? Čo dobrovoľníci na opačnej strane, tých platí Tusk?
Dojímavé, až sa rozplačem, slobodný človek porušuje úplne každý „zákon“. Je smiešne, ak po Božích Zákonoch sa stúpa bez ustania, mysliac si, že vaše svetské rárohy sú naozaj dodržiavané. Ak nie je vymáhateľnosť vašich „zákonov“, tak nikto ich nedodržiava. Nárek kvôli tomu, že si nemôžu kúpiť jablká z Poľska, nie poľské jablká. Jablko nemá národnosť, len pestovateľa. Koľkí kupujúci vôbec vedia, odkiaľ sú jablká, azda vyhľadávajú práve tie „poľské“. To musí byť tragédia, ak sa stratili, vyvolali závislosť na nedostatku. Súdruhovia na „západe“ sú závislí od dodávok plynu, a vedľa sa objavili závislé stavy a absťáky pre vytratenosť „poľských“ jabĺk. Nech poľskí mudrlanti zapoja svoj obávaný sedliacky rozum, lenže z kapustnej hlavy veľa nenamútite. Tiež je zásadné, koho sedľač volila? Mohérov, tak čo sa sťažujú na vlastný výber? Poľská sedľač je nevinná, dobrý vtip a nevinná je preto, lebo volila Tuska, zamachovcov, ale chudáci už nemôže predávať v končinách, kde by chceli zavádzať nové poriadky.
95 % nebojuje, vážne? Bojujú jazykmi, na internete, nehádž vinu na židáckych žoldákov, nebyť vymydlených lebení na internete, tak by sa nerozhoreli ani ich žabomyšie sporíky. Objednávatelia vraždy sú spoluúčastní v konflikte, obhajujú svoju armádu, bagatelizujú viny a prechmaty a vraždy, teror, aj keď sú zbabelí dôjsť na bojisko, jedine ten, čo odmieta vojnu úplne, aj jej prejavy je mimo hry. Ak moslimovia sú pokojní, tak na základe čoho si prišiel k záveru, že sú moslimovia? Práveže nimi nie sú, sú rovnakí moslimovia, ako druhí sú kresťanmi, len ste na nich nalepili štempeľ, aby ste vy jednoduchí zjednodušovali svet, aby sa zložitosti sveta prispôsobili vašej neuspokojivej rozumovosti.
Prečo by nesmeli reazať hlavy zajatcom? Kto im to zakázal? Ak sú dovolené potraty, nech zločinci nemoralizujú, prečo by nemohli popraviť vojakov, ktorí zabíjajú, len preto, že ste si to vpísali do kréda?

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-08-29 21:17:18 b228d9c1

Zločinec hrdinou?


Zločinec hrdinou?
O akom antisemitizme čmáraš? Ak by Izraelčania mali byť semitmi, tak by vyzerali takmer ako spomínaní americkí negri, ktorých nenávidíš. Árijcov pokladáš za semitov, semitstvo spájaš s árijcami a týchto semitov si si obľúbil práve preto, že sú árijci, alebo žeby kvôli začmudeným až potemnelým, aj keď menšinovým prívržencom satanovej synagógy?
Neverím ti ani slovo, pretože by si musel najprv zodvihnúť tučný lenivý zadok a písať k veci, nie ženské emociálne výstrely, uviesť počet novín, televízií, počet článkov, reportáží v nich za isté vymedzené obdobie a zanalyzovať ich vyváženosť, prehľadnosť, dôslednosť pri zhrabúvaní uceleného pohľadu na jednotlivé udalosti. Toho sa nedočkáme, hasbaráci ponúkajú radšej citovosti, načo rozum používať, stačia obrázky a srdcervúce textíky o úbohých židkoch v zákopoch.
Palestínčania zabíjajú v mene islamu, tomu veríš? Potom si veľmi jednoduchý, pretože ty nenávidíš islam a zaradil si Palestínčanov medzi moslimov, aj keď nemáš dôkazy že nimi naozaj sú, tak si spojil Palestínčanov ako moslimov, ktorí ani nesmú mať iný dôvod na skutky, len náboženský. Potom židáci sa tiež kvôli náboženstvu bránia, a ty tiež brániš ich náboženský zápal? Prečo nie, židácke náboženstvo očakáva príchod najväčšieho killera sveta, antichrista a židáci mučením a vraždením vykonávajú obety a rituálne obrady pre svoje nadchádzajúce božstvo.
Ruskí vojaci, ty si ich spočítal? Aspoň nepíšeš o ruskom vojsku, myslím, že to boli ukrajinskí, poľskí, aj gruzínski vojaci. To sú šikovní chlapíci v úklone správnym smerom, tí by istotne sa na ničom nekalom nepodieľali. Vojská zaútočili na vás komunistov a vaše nové plány, preto ste mali prestávku 20 rokov potom, ako ste 20 rokov terorizovali, poďme strojene plakať, že jedno boľševické krídlo bolo odstavené z prevádzky.
Amerického novinára? Má aj meno? Ak sa účastnil americkej propagandy vojnového štvania, tak smrť si zaslúžil. Vrahovia, nekážte o morálke.

Zdroj
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-08-29 20:36:20 b228d9c1

Příčiny zanikání evropské civilizace


Příčiny zanikání evropské civilizace
Pokiaľ zaniknete, komu chýbať budete, nech už konečne vidieť váš definitívny zánik, vás nacistických hundrošov.
Čo sa producírujete, akoby ste boli niečo extra, pozrite sa do zrkadla, aká civilizácia? Ako ste sa vy v nej ocitli, aký máte vy prínos na civilizácii, žiadny, len komunisticky kradnete diela druhých, ktorých ste násilím dokopali do jedinej možnej civilizácie a pokladáte ich námahu za záležitosť celku. Všetko je všetkých.
Európska civilizácia? Kanárske ostrovy patria tiež k nej? Za komunizmu ste tiež patrili pod európsku civilizáciu a západnú kultúru, alebo ju vám komunisti nedovolili? Tá civilizácia komunistov sa kam stratila, alebo stále jestvuje? Súdruhovia sa politicky zbližujú, preto na uľahčenie pomýlenia davov splietajú do jediného prípustného celku mnohé rozmanitosti, aby všetkych zatĺkli do stáda pod visačkou civilizácie, ktorú majú povinnosť všetci zachrániť. Nemám záujem vám pomáhať, naopak sa vytešujem z vašich neúspechov, z vášho rozkladu a nebytia, nech sú moslimovia akí sú, ale nepostrehol som u nich napríklad rusofóbiu, aká je bežná u mohérov a zamachovcov, alebo protislovenský šovinizmus ako u zlatých ručičiek, ktoré v mene kolektivizmu a kolektívnej zohratosti počešťujú dejiny Moravy, teda šíria nenávisť voči pravde. Vy zachraňovači Európy, aj keď odmietam k vám patriť, viete analyzovať, kto vykrikuje vaše frázy, zaujmite stanovisko k tým ostatným skupinám, dokážte, že k nim nepatríte, alebo vám je ľahostajné s kým sa spájate?
Egypťania–pravda, ale sa nemuseli zmiešavať, prevzali násilím iný jazyk. Jazyk, nie ľudia, nie sťahovanie, Egypťania sú stále Egypťanmi, len obcujú iným jazykom, nie sú nijakí arabi, ich „arabčina“ je diametrálne vzdialená iným verziám „arabčiny“. Jedine panarabskí extrémisti Egypťanov môžu nazývať arabmi, ktorými nie sú a kto ním chce byť?
Gréci sa obrodili? Ktorí presne? Gréci sú zmiešanina všetkých najrôznejších rás, pokiaľ autor pokladá za Grékov tých čo mondokujú novogrécky, potom je to len spoločenstvo jazyka, nie národ.
Telesná námaha nie je síce od veci, lenže predovšetkým mozgová námaha zároveň. Ale je zbytočné a oneskorené apelovať na ťažkú prácu, prácu zastanú roboty práve preto, že sa ľuďom odnechcelo makať, tento proces prebieha od počiatku vekov, čo je na tom, že kupujú hotové výrobky, ty nie? Ty si taký vyslúžilý všeznalec a ezermešter? Ty by si si prial darwinistický zúrivý boj o korisť, pričom niektorí by sa neuživili, a preto zdochli, čo ti dnes chýba, lebo nakupujú a na tvoje zápasy kašlú. A čo ty, si silnejší a schopný jedinec?
Skupinová solidarita? To je vtip? Obyčajná dobroprajnosť, ale vy kolektivisti by ste bežnú radosť susedov chceli zneužiť politicky v prospech komunistickej jednoty.
Zaostalejšie národy, a príkladom Ukrajina? Ako si na to prišiel? By som bol zvedavý, prečo vyspelé zlaté ručičky sa stále sťažujú na ťažkosti života, nemali by sa, alebo že by neboli vyspelé, alebo žeby zhýčkané, viac očakávajúce?
Aké sú ciele spoločnosti? Vy si ich spíšete, a ostatní, aby sa prispôsobili. Vy by ste chceli každého družiť, až je to nechutné, človek pozná 20 ľudí a vy ho chcete uväzniť v kolektívnom blahu pre takých, ktorých nikdy ani neuvidí, zapriahať do komunizmu, ale už nie pod jeho pošpineným menom. Vraj strety etník, to sú čo za nezmysly? Cigánska spodina sa naťahuje s bielou spodinou, to má byť rasová vojna a zaangažovať by sa mal každý? To je iba váš problém, vy sa musíte s cigáňmi hádať, nezapájajte do vašich sporov iných, pýtali ste sa tých ostatných, či schvaľujú vaše počínanie ešte pred súbojom, alebo majú povinnosť vás podporiť? Cigáni nanajvýš cucajú peniaze a sú nemravní, odporníci sú mnohokrát hotová žumpa.
Patriotizmus a vlastenectvo, nie, nacizmus. Každý patriot aj keď sa nijako nepričinil o dielo, privlastňuje si ho ako vlastné, je to zlodej práce druhých, pretože ak by naozaj bývalo jeho, tak by hovoril o svojom, nie kolektívnom, alebo by ho daroval druhým, aby patrioti na jeho práci parazitovali. Videli ste takých? Z rovnakého dôvodu sa nacisti prehrabávajú v minulosti, ktorej nerozumejú, aby kradli udalosti druhým. Cajzlovský roboš nakoniec bude veľký pán, pretože mu komunisti vymydlili mozog a napríklad slovenskú reč na Morave pokladá za českú. Súdružka učiteľka sa nemýlila. Ste nacisti, aj keď preklínate Hitlera, aj keď nemáte možnosť rozpútať vojnu, rovnaké postupy, rovnaké dikcie. Aký je dôsledok kolektivistického začleňovania? Krádež a vražda.
Už sa vyjasňuje, autor je plánovač ľudskej budúcnosti druhých v celej škále, prečo sa vy odolnejší a zdravší nereprodukujete vo väčšom množstve? Kto vám bráni? Vy musíte pracovať na tých slabších, teraz solidaritu vidíte ako neželené bremeno, preto vám neostal čas na seba. Prirodzený výber by mal nastať a nacistov konečne deportovať, prečo sa odhodlávajú zachraňovať svet, myslite na seba, na svoj život, prestaňte s kolektivistickými choromyseľnosťami. Zbabrali ste si vlastné životy a chcete strhnúť do vašich vojen aj ďalších. Prečo prívrženci prirodzeného výberu presadzujú solidaritu? A zároveň vedú nezmieriteľnú vojnu proti dajakým „etnikám“.
Rovnosť dieťaťa zneľahčuje výchovu k rádu a nabáda na neuznávanie autorít. Tak to má byť, lebo jedinou autoritou je Boh, nie súdruh úradník, alebo šašo, ktorého ste nanominovali. Autority práve nahradili Boha, preto vychovávať dieťa k úcte k veľkému bratovi je ťažký a večný zločin. Majú rodičia autoritu?
Súdruh autor by mal prejaviť okrem frázovitého opisu vlastného strachu aspoň náčrt, čo to vlastne je európska kultúra, ak súdruhovia budujú Európu politicky, tak musí mať aj jednu kultúru a ak nemá jednu, tak sa zamlčí skutočnosť v mene vyžadovanej jednoty.
Prisťahovalcom vnútiť vašu „kultúru“, výborný nápad, niet nad komunistické riadenie.
Zbabelé ustupovanie? Ten stav sa nazýva slobodou, že nie sú rovnaké názory, a druhí chcú zničiť vás, alebo zachraňovať inakšie idey, mnohých obťažujete vy nacisti, a pred vami vlády zbabelo ustupujú, hýčkajú si vás v závetrí ako besnú zver, budete použitý v krajnej núdzy, lenže to nebude pekné predstavenie. Západná „civilizácia“ by mala byť konečne zavraždená, príliš dlho ľavičiarom trvá to katovanie, potom nastane aj keď nie optimálny stav, aspoň sa zbaví svet otravného hmyzu, čo by chcel každého zapojiť do jediného dovoleného pôsobenia v jedinej možnej civilizácie, tej ich novátorskej, čo vznikla nedávno, ako zahrabala, alebo znehybnila, odsunula do nedôležitosti ostatné.
Ktoré sú nevyspelé etniká zaostalého sveta? Ak autor nariekal, tak ako môže nazvať tých, čo nabáda k prehodnoteniu života vyspelými, alebo oni sú vyspelými, aj ako individualisti, sebci, utilitaristi? Predsa tvrdil, že konzumnosť nemá rád, tak v čom potom sú vyspelými, ak nenasledujú ani jeho, ani poriadok?

Zdroj
-
 41% ( 7 people voted )
+
2014-08-29 03:18:06 b228e52d

Na summit NATO nebude pozváno Rusko, píše Kommersant


 Na summit NATO nebude pozváno Rusko, píše Kommersant
Komunisti sa chystajú posilňovať kolektívnu obranu, transatlantickú odhodlanosť, úderné politrucké heslá plánovačov svetlých zajtrajškov.
2 % HDP? Nie je to pre vystrašených paranoikov málo? Socky jastrabov a odkiaľ sa k vám dovalia tie 2 %, možno aj 20 % rozpočtu? Z teroristického okrádania tých, čo o vaše hrozby nestoja. Zaplaťte si hračičky za vlastné a bojujte sami v prvej línii, prestaňte sceľovať davy, akoby mali jediný možný a spoločný a to práve váš záujem, aj tak je jasné, že neuspejete, kocky sú vrhnuté.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-28 20:42:14 b228e52d

Najviac hodín odpracujú ľudia v súkromnej sfére


 Najviac hodín odpracujú ľudia v súkromnej sfére
Na základe prieskumu, sprieskumovanie letí.
Ako sa zisťuje miera korupcie, predsa cez prieskum. Gójovia vidia v bedni obálku a ihneď si to cez svoju malomozgovňosť priblížia ako všeobecný jav, a to nebezpečný, ktorý v etatistickom mocnárstve nemá dostať príležitosť sa uchytiť, dávajte si príklad z Dánska a iných džamahírijí, tam ľudia neveria v úplatnosť úradníkov a teda korupcie u nich niet. Načo vedecky skúmať, zisťovať a porovnávať, hľadať ozajstné dôkazy a dôvody podplácania a uviesť miesta, kde sa vyskytujú. Viera v korupciu nie je zdokladovaním korupcie.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-28 20:26:19 b228e52d

Proč si odporuje Václav Klaus?


Proč si odporuje Václav Klaus?
Klopi, ty opäť o čom hútaš, akých 80 miliónov? Vieš si predstaviť taký kopec ľudí, mali by kráčať spoločne a držať sa za ručičky a pod práporom rodnej strany splniť päťročnicu za 3 roky. Ty neuznávaš slobodu jednotlivca, nenávidíš človeka, plánuješ povinné smerovanie davov. Si geneticky poznačený komunizmom.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-27 03:28:24 b228ebce

Proč si odporuje Václav Klaus?


Proč si odporuje Václav Klaus?
Havlisti a klausisti vyliezli z komunistického podsvetia a založili OF, patria do jednej bandy, mne boli odporní všetci bez výnimky. Keď som sa prvýkrát dozvedel, aká veľká nenávisť panuje medzi nimi a ako sa častujú, som nechápal, medzi akými divochmi som sa ocitol, mne boli protivní úplne všetci a pritom aké „rozdiely“ našli ako zámienku na neprestajné vojničky medzi sebou. Nebyť Klausa nebol by Havel prezidentom, si konečne uvedomte.
Klaus mal podporu širokej verejnosti a vraj ju postrácal kvôli amnestii? Lebo omilostil? Potom vidieť, že stratil podporu u narušených milovníkov policajného teroru, čo sa radujú ak ďalší hnijú v kobkách a nepoznajú zľutovanie. Ste úplne mimo, nemal nijakú podporu, prieskumy sú podvod, opýtajú sa stovky a vzťahujú na mienku sveta, nikdy nezískal veľa hlasov, nefantazírujte len preto, lebo neviete pochopiť kroky vášho bôžika, vraj odchádza definitívne z hry, keďže zaslal dajaký lístok, odchádza, zdá sa iba z vašej hlavy, vy ste ho odhodili do kompostu ako poslední, to je všetko. Vaša modla isteže nemôže podporiť niekoho z presvedčenia, on sa istotne vyjadruje k tomu, čo nepozná. Čo ostatní, napríklad havlisti, tých budete tiež obhajovať a brániť ich vyjadrenia, vykladať ich v súlade s vašim presvedčením, alebo u nich ide o jasnú podlosť vždy?
Civilizovaní a vzdelaní, toľká skromnosť.
Súdruh Klaus hlasoval v roku 1999 za všetko súvisiace s vojnou, aj strana, ktorej bol predsedom, možno sa aj zdržal pri rôznych návrhoch, možno dokonca aj bol proti pri slovíčkarení, ale okrem vystúpenia pred novinármi s Macekom nevykonal nič. Fanatik NATO, ktorý pokladá vstup za úspech nemôže mať slušných podporovateľov, len pätolízačov a hochštaplerov na štátnych zdrojoch, ktorými sa obklopil. Kosovo nie je ústredie sveta, postoj k nemu nie je zásadná otázka, ale ak už áno, tak dôvod.
Arménohoax je podvodným ako holohoax, nafukujete čísla, vymýšľate dôvody, pretože nešlo o nepriateľstvo voči národu arménov, ale o náboženskú sektu, ktorá sa žiaľ nazýva arménskou a členmi tejto sekty boli vždy rôznorasové skupiny, vrátane „tureckej“. Taká bola doba, načo premýšľať, predsa každý príslušník satanovej synagógy je čistý semita. Keďže počas vojny vláda nedôverovala iným náboženským skupinám, tak zasiahla, lebo neboli lojálnymi. Asýrske sekty rovnako. Bola osmanská ríša, nie turecko, preto sa nemá prečo aj iný subjekt, aj iný ľud ospravedlňovať, kedy sa vy ospravedlníte, alebo že by po vás nikto nežiadal?
Multikulti je nepriateľ? Kto presne je tým nepriateľom? Ateizmus, socializmus, klausizmus a iné invazívne votrelecké skupiny sa rozťahujú, akoby oni mal byť etalónom správnej kulti a obdržať domovské právo, hoci v prvom rade by mali byť deportovaní práve oni. Revolucionári by chceli ostrakizovať druhých, to je ale pýcha.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-27 03:23:40 b228ebce
Nízko hodnotený príspevok


Ukrajina a Európa: stena lži začína padať


Ukrajina a Európa: stena lži začína padať
Zdroj
-
 31% ( 6 people voted )
+
2014-08-24 20:57:08 b2289333

Zblbnuti propagandou – aneb buťme sforni!


Zblbnuti propagandou – aneb buťme sforni!
Adam–máš recht, sprostý pepík nevie, že nadmieru Praha a zrejme aj iné mestá boli ťahúňmi hospodárstva, keby nacistický mindrák narážal na dotácie, tak dotované boli aj zlaté pepícke ručičky takmer úplne všade mimo hlavné priemyselné oblasti, lenže pepík to pokladá za správnu vec, príživníčiť na úkor druhého. On si vysnil dav a v rámci davu majú povinnosť druhí prispievať jemu na radovánky, ak by sa presunuli aj do neželaných zón, tak kričí ako besný pes. Kto sa prosil pražských boľševikov, kto túžil po ich nesmiernom obdive k Stalinovi, centralistickej komunistickej tyranii, oni si celý socializmus a direktívne riadenie vymysleli, čo sa šťažuje banda boľševická na plody svojich rozhodnutí. Okrem toho, ako početní sú títo primitívni šovinisti, kto im dal právo vykrikovať aj v mene tých, ktorí nielenže k nimi nepatria, ale týmito skupinami pohŕdajú?
Žiadny dav nie je, iba jednotlivci so slobodnou vôľou, davy potrebujú vzývať iba plánovači a zlodeji, neúspešní a podobní zhýralci. Paraziti ako autor potrebujú socializmus, ale len pre seba, pre cigáňov už nie.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-24 20:36:48 b2289333

Mýtus obědu zadarmo


Mýtus obědu zadarmo
Friedman bol politruk, ale žeby pravicový? Kapitalista, koľko vlastnil podnikov? Ak niekto mu vyčíta takéto politické pozadie, tak on sám je úplne protichodný, teda etatistický súdruh, čo by chcel prikazovať aj veľkým pracháčom pod hrozbou násilia, ako majú upraviť poriadky v jeho vlastnom podniku, ak by ho priamo neokradli, čo sa mu potom nepozdáva na veľkej moci kráľa z Paríža? Rozumiem, etatizmus áno, ale pre ľudí, a tým čo sa nepodriaďujú, zosekať hlavy, okrádať každého, ale neopovažujte sa štátne prostriedky poskytnúť aj ostrakizovaným podnikateľom, vtedy narazíte na nesúhlas ľudu a pamätajte, to sú voliči, čo ak sa obrátia na iné sľubotechny?
Etatisti sú masochisti, obviňujú 90 % politikov, že by hnili v kobkách a napriek tomu, nikto z nich nenavrhne zrušiť ani len čiastku etatizmu, úplná úchylka, poriadny hardcore sadomaso, potom je otázne, ako by sa tvárili, ak by aj oni sami pochopili, že nielenže realita dnes sa líši od ich predstáv o nej, ale že by sa diametrálne vylepšila. Mohli by dokonca prestať nadávať a to by nastal začiatok nudy.
Jedine v etatizme môžu vydierať politika, to je šéf, ktorý na neho niečo vie? Šéf čoho? Že sa dožaduje dajakých prijateľných obchodov? Keď sa to vezme z hľadiska hmatateľných výsledkov, tak je najlepšie ak výpalné, čo štát pozbieral získa niekto osvietený, čo prostriedky neprefláka na daromnice, ako je celkom isté u rôznych nízkych vrstiev, ale vtedy sa práve oni rozčuľujú, veď by museli napríklad platiť za liečičky, alebo by sa nepostavila lávka. Samozrejme triedny boj by neskončil nikdy, zrejme až vtedy ako by sa všetci postrieľali. Etatizmus musí skončiť, aby niekto zúril, že výpalné sa presunulo aj k niekomu nevhodnému, to je odporné. Svedčí o sebeckosti, nenásytnosti, nenávisti. Kto šamana nazýva vynálezcom náboženstva, musí zohľadniť, že svet bez Boha je presne taký, aký je dnes. Gójovia, vyhnali ste Boha a teraz čakáte, že sa nad vami bezbožník zľutuje a ak nie, tak zavoláte gestapo, aby ho okradli. Presne taký je bezbožník, jednoducho závistlivá a zločinecká socka a ten na druhej strane skupáňsky lakomec.
Vás len trápi, že v demokracii vaše hlasy sú znevážené zákulisnými jednaniami, ale kto sa hýbe, ten sa poteší, niet rovnosti ľudí a príkladom je aj to, že vy sa grupujete do davov a podnikateľ sa dovalí sám za seba a už má vybavené a vy len čakáte.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-20 02:31:26 b228a0ab

Mýtus obědu zadarmo


Mýtus obědu zadarmo
cokoAdolf–isteže, ako ináč, hodnoty tvoria zamestnanci, som zvedavý, čo vytvorili, pokým ešte neboli v podniku zamestnaný na tej tvorbe hodnôt, ale boli mimo zamestnanie. Prečo tvorcohodnotári vždy potrebujú pracovať na druhých a potom sa večne sťažovať, že ich nedoceňujú.
Som sprvoti nechápal, prečo jasní etatisti a ľavičiari nadávajú na štát, pokým som sa nezahĺbil do ich vravy a vyšlo mi, že podľa nich ich milovaný štát ovládli nepriateľské živly banksteri a korporácie, pričom si ho sprivatizovali. Pretože podľa nich skúsenosť USA, podľa okolností u nich, sa deje všade a neustále a nakoniec vláda úbohému ľudu ani nič neprerozdeľuje. Radšej budú žiť vo virtualite, ako by mali začať chápať.
Čo si napísal 22:21:11 je veľmi múdre a pravdivé, pretože si písal sám za seba, z vlastných pozorovaní správania sa okolia, čo je poznať na slovníku, ale ostatné výplody nie sú tvoje, len ti ich vsugerovali židovskí otrapovia, naliali ich do teba, preto sú len prázdnymi bludmi a nerozumnosťami.
Ale vedz, že mať moc neznamená byť pyšným a ctibažným, aj najhorší z ľudí pri začiatkoch neboli príliš skazenými, nemôžeš vychádzať z dnešnej skúsenosti, dnes je ľudstvo skazené väčšmi ako keď došiel práve kvôli náprave toho na Zem Boh, rozdiel je v tom, že ho aj vydriduchovia vítali, čo je dnes úplne neznáme, keďže v etatizmu vládnu iba zločinci a ultrazločinci. Neidealizuj si súdruhov, tí ťa aj obetovali, aj by ťa znovu, ak si nepatril medzi nich.
Opäť naučené klamstvá a teda opäť výpoveď nie tvoja, že šaman založil náboženstvo, dokonca s úlisnou túžbou podlizovať sa panovníkovi. Naopak, náboženstvo predchádzalo úplne všetko, Boh vložil do každého človeka náboženské vnímanie, ktoré sa nedá potlačiť, jednak aj diabol pôsobil na ľudí, náboženstvo vždy znamenalo podriadenosť vyšším bytostiam, nie človeku, či Boh, alebo diabol, ale nikdy nie panovník stál najvyššie, táto etapa sa objavila až s osvietenským absolutizmom, keď človek nahrádzal Boha. Náboženstvo ani nie, ale predstavitelia náboženstva tvrdili, aj to nie všetci a nie pre každé obdobie a všade, že králik je obľúbenec Boha, ale tomu sa nedá prikladať vážnosť, pretože ide iba o zneužitie náboženstva na úplne nenáboženské čachre s ľudskou psychikou, a to práve v dobách náboženského úpadku, keď sa rozširovala moc vlády, a teda panovníka nad ľuďmi.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-20 02:04:06 b228a0ab

Mýtus obědu zadarmo


Mýtus obědu zadarmo
Židoboľševik gayza nadáva na židov, to sú paradoxy, kedy si ho videl vojsť do satanovej synagógy? Alebo žeby on musel byť židom, lebo podľa teba a iných židológov patrí do židovského „národa“, prečo si potom neodárijčil vlastný gesicht, nepozmenil si meno a nerozprával po „židovsky“, aby sa priblížil k semitským bratom? Či to nie je potrebné? V židov verili nacisti a ich predchodcovia, ktorí stáli úplne mimo realitu vo všetkom, pochopiteľne sionisti, ktorí na nich nadviazali pre svoje zištné záujmy a večne včerajší gójovia, ktorí najradšej ani nemyslia, aby sa náhodou nezadychčali, opakujú nezmysly, ktorých pôvod sami nepoznajú.
Nobelovu cenu nezískal, to si v príručke nenašiel?
Korporátny fašizmus, aj keď ide o neobyčajne divotvorné pomenovanie svedčiace o nízkej obrazotvornosti nálepkovačov, je lepším stavom ako rojčenie zúrivých davov, ktoré sú nepoučiteľné a veľmi nebezpečné, ich vysoké nároky sa zrážajú so skutočnosťou.
Založ ty podnik, ktorého hlavná náplň by bola starosť o potreby zamestnancov a ich čo najvyššie platy, choď príkladom, je zrejmé, že sa jedná o utópiu, nikto by nebol ochotný znášať stratu v ekonomickom hľadisku na prospech jemu podriadených, nevýkonných a iba sa vlečúcich, iba ľudomil, aj to iba do vysychania zdrojov, pričom on by mal úplne iné dôvody.
Maximalizácia cien sa odrazí na nepredajnosti tovaru.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-20 01:29:52 b228a0ab

RON PAUL VARUJE OHLEDNĚ IRÁKU: „ČÍM DŘÍVE ODTAMTUD ODEJDEME, TÍM LÉPE“


RON PAUL VARUJE OHLEDNĚ IRÁKU: „ČÍM DŘÍVE ODTAMTUD ODEJDEME, TÍM LÉPE“
Usácki teroristi majú dokonca morálnu povinnosť napraviť vlastné zločiny, to je vtip? Američanov treba povešať, aby zabudli na druhých ľudí, aby si prestali všímať okolie. Aj komunistom treba dovoliť, aby nahradili Fica, majú morálnu povinnosť vyriešiť, čo sami predtým spôsobili.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-17 21:57:34 b228c779

RON PAUL VARUJE OHLEDNĚ IRÁKU: „ČÍM DŘÍVE ODTAMTUD ODEJDEME, TÍM LÉPE“


RON PAUL VARUJE OHLEDNĚ IRÁKU: „ČÍM DŘÍVE ODTAMTUD ODEJDEME, TÍM LÉPE“
Američania nech sa pracú z Iraku a aj tak sa neskryjú pred Božím hnevom. Obama je zločinec a vrah, kto dal právo tomuto antichristovi kohokoľvek bombardovať, ako sa vôbec opovažuje do čohokoľvek strkať rypák.
ISIS má právo vládnuť, vydobyli si moc, neger nech sa poberie poručníkovať na plantáže. Kto ste vy, aby ste stanovovali rozsudky, ktoré sú tie neželené ruky, do ktorých sa prešmykla výzbroj. Vy celé USA ste najhoršia strana k každom konflikte.
Paul je typický hlúpy Američan, takže vy ste stratili životy a peniaze, keď ste sa snažili dlho pomáhať Iraku? Tomu veríš? By ma zaujímalo akých voličov vôbec mal, predpokladám, že bežných republikánov a zvolený bol iba preto, že si pricapil visačku republikánskej strany. Máte zodpovednosť za to čo sa deje v Iraku, rozbombardovať všetkých a potom odmietať vlastnú vinu, vy gójske detičky, chudáci bankrotujete, lebo ste pomáhali demokracii, to sú ale ovce. Al–kajdá, osama, mám porážku zo smiechu, ja sa nezodvihnem, tento týpek má byť vraj dajakým oponentom, najrozumnejším, v USA akoby nedokázali myslieť, vždy sa na nich prejavuje vládna propaganda, aj keď v odtieňoch.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-17 21:53:46 b228c779
Nízko hodnotený príspevok


Ukrajina je tektonická oblast kultur již od dob Římské říše


Ukrajina je tektonická oblast kultur již od dob Římské říše
Zdroj
-
 38% ( 6 people voted )
+
2014-08-17 21:29:59 b228c779

To nevymyslíš, ak si normálny. Na toto musíš mať mentalitu komunistu!


To nevymyslíš, ak si normálny. Na toto musíš mať mentalitu komunistu!
Mňa neláka prosperita všetkých a ani náhodou nie u židoboľševikov z OKS, pre všetkých je zaužívané komunistické heslo, rovnostárske, pre každého, neuznáva rozdielne danosti, charakter, vnímanie, aj konanie.
Komunistická mentalita článku, vraj 10 % pre všetkých, každému rovnako, NIE, ak etatizmus nie je možné povaliť, súhlasím s nerovnosťou, nahádzať etatistom dane, aké si vo vláde uzmyslia, jedných udupať, iných potešiť, možno potom začnú premýšľať.
Frustráti z OKS pri pohľade na nulovú obľúbenosť sa stále sťažujú, zavíjajú na Lunu, akoby ich musel niekto vypočuť. Podnikateľ je svojprávnym, alebo sa OKS uzurpovala na miesto ich tútorov? Ak sú podnikatelia neschopní, nech sa stratia z obehu, nech vlastné lajdáctvo nehádžu na vládu, to by sa vám hodilo vlastné zlyhania pripísať druhým, nie, to vy ste neschopní, vy neviete plávať v systéme, alebo sa z neho odpojiť. Aj v socializme je možné sa rozbehnúť, kto je pripravený, ten rastie, frustrát iba nadáva, pričom je zvláštne, že modrí boľševici túto vlastnosť pripisujú ficovoličom. Malí podnikatelíkovia, namiesto spájania sa do veľkých podnikov, aby sa stali významnými hráčmi aj voči Ficovi sa iba sťažujú, alebo dovoľujú frustrátom, aby hovorili ich menom.
OKS sa nedá veriť ani pozdrav, vy akože odmietate kontrolovať ľud? Preto sa ako pijavica držíte americkej komunistickej politiky, lebo prajete iným slobodnú voľbu vlastného života? Už sa menia priority, už nie sú v spore so zlou vládou dychtivou po výpalnom, už je to nádherná etatistická vláda a etatistické vojsko, ktoré je možné použiť k záchrane sveta. Ako by sa demokracia a sloboda v celom svete mohli rozšíriť bez podpory vlády, veď by ľudia mohli prosperovať aj sami, ale tá prosperita by rozkvitla bez dovolenia americkej komunistickej vlády a jej poskokov, preto je vláda v takýchto prípadoch nevyhnutne potrebná.

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-08-16 22:46:13 b228d0f4

Ožralý ruský policajt držel pistoli u hlavy českého řidiče


Ožralý ruský policajt držel pistoli u hlavy českého řidiče
Šofíro pre mňa neznamená serióznu osobu, navlačuje tovar, ktorý nevyrobil, to už len musí byť génius, ale vzhľadom na jeho primitívne komunistické reči sa pre iného súdruha stal nepostrádateľným znalcom pomerov. Nevidím dôvod, prečo by som mal robošovi veriť, aká je dôveryhodnosť roboša, veľmi nízka, len nesvedomitý sudca by jeho svedectvo akceptoval, ak by bol lekárom, by stúpla spoľahlivosť jeho slova skôr a pokiaľ by sa objavila slušná žena, tej by som uveril ihneď.
Prečo vodka, ako spoznal ktorým životabudičom sa fantóm nalogal? Vidieť, že inteligenciu nie je možné kúpiť, pretože sa neuviedlo, ktorý most sa mal postaviť a napríklad sa zmenilo stanovisko k projektu a postavil sa inde, ale také presuny sa nedejú, pretože čo sa raz naplánuje, sa musí dokončiť, však súdruhovia. Právo silnejšieho sa práve autorovi nepozdáva, čo sa potom skrýva v závetrí amerických teroristov? Presne tak to má prebiehať, že jednotlivec je na svojom teritóriu pánom a nijaký boľševik ziegler, čo bez boľševickej donucovacej polície si nedokáže predstaviť svoj život mu nemá čo vyčítať jeho požiadavky.
Súdruh autor, na ukrajine to beží ako, bez korupcie a nič rozváľané? Prispatí studenovojnoví bojovníci si navzájom pomeriavajú bakule, to je ale trápne.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-16 22:25:28 b228d0f4

Je Evropská unie socialistický projekt?


Je Evropská unie socialistický projekt?
Ak poznáš percentá, potom ukáž presné čísla aj hospodárstva, aj ľudí, až potom si ich mohol vydeliť, alebo žeby nie? HDP sa zisťuje len posledné roky, ale fantastovia vedia všetko hneď zmerať, čo pravek súdruhovia, ten mal aké ukazovatele? Západná Európa je kto, aj Grécko? Potom vaše tabuľky stoja za nič.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-14 20:31:59 5f667549

Kolik „multikulturního dobra“ musí ještě Evropa vykonat, aby poznala na vlastní kůži praktiky Islámského státu?


Kolik „multikulturního dobra“ musí ještě Evropa vykonat, aby poznala na vlastní kůži praktiky Islámského státu?
Moslimskí teroristi vraždia a užitoční idioti ako cap hľadajú pádne dôvody ako ospravedlniť vraždenie, presne ako amerikanoanálovia, obete boli istotne buzeranti a pedofilovia a moslimských teroristov k činu viedlo jedine neskonalé láska k deťom a manželkám. Ste spoluvinníci, amerikanoanálovia, aj moslimoanálovia, ste zločinci, o to väčšími, že sami sa bojíte niekoho „popraviť“.
Aká nemenovaná skupina, ty tajnostkár, prezraď jej meno, ktorá donútila tvoju ženu, aby ti zahýbala.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-13 21:19:04 b2289d28

Daňová kontrarevolúcia


Daňová kontrarevolúcia
Vláda bola zvolená, vláda koná, prečo by mala prihliadať na vrcholne otravných etatistických sťažovateľov. Načo potom prebehli voľby, aby sa nič nezmenilo, aby vaše dzurindistické božstvá ostali v platnosti na veky? Nie je podstatné, čo vám ubližuje, ale že v demokracii rozhoduje väčšina a nie nátlakové lobbistické teroristické spolky, ktoré vo voľbách nezískali jediný hlas. Nikto vás nenúti zákony uznávať, ale vy etatisti ste slušní občania, bojíte sa vystúpiť z davu, ale Boží zákon už nie je pre vás nedotknuteľnou hrádzou, ktorú by ste neprevŕtali, tak trpte, zbabelí gójovia.

Zdroj
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-08-13 21:07:53 b2289d28

Drobní podnikatelé jsou štvaná zvěř


Drobní podnikatelé jsou štvaná zvěř
Malý podnikateľ je malým z vlastného rozhodnutia, tak potom je spokojný, nežiada sa mu rozširovať, tak sa nesťažuj jeho menom, nedal ti dovolenie. Alebo je malým, pretože nevie vzostúpiť a potom z frustrácie predvádza to čo ty, hľadá vinníkov mimo seba a tára, že keď je jeden neschopný, tak potom každý a aj zanikne a iné hlúposti. Čo zapájaš aj ďalších do tvojho náreku? Ty si sám svoj problém, čo píšeš, že každý je ako ty? Pre cudzích pracujú? Vážne? Pracujú pre seba, aby dostali plácu, azda ty nie si pre nich tiež cudzí? Alebo nemčúri sú cudzinci, ale čo potom nemčúri, čo nemajú nijaký podiel vo VW, pre nich nepracuješ, teda by nemali byť cudzími. Cudzota sa čím pomeriava?
Skončia eurodotácie, naozaj? Popritom celá boľševická eú tiež zanikne, aj so smernicami a kontrolami, alebo pretrvá? Lebo socializmus na večné časy a prerozdeľovať len sockám, čo môžu voliť práve ich?

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-13 20:33:06 b2289d28

Drobní podnikatelé jsou štvaná zvěř


Drobní podnikatelé jsou štvaná zvěř
Vraj letci, koľkých zbombardovali a zamordovali, tebe je to jedno, len preto, že leštili chuchillovi a edovi? Ako sa k nim správali, presne popíš, namiesto červeného koberca a oslnivej kariéry sa predrali ku korytu ohybnejší. Prečo by nás mali zaujímať utečenci v závetrí, jedna bezvýznamná výberová skupina, keď židoboľševický teror zasiahol všetkých, pochopil si, všetkých, aj komunistov samotných. Neotravuj s letcami, ja sa im ospravedlňovať nemienim, pretože neletci neboli hýčkaní, neradovali sa na úkor letcov, ale boli dobytí všetci. Niečo obdobné, ako keď pisopati dokonečna vyťahujú sentimentálne telenovely o katyni, akoby boli jedinými obeťami. Kto nespomenie iné zločiny stalina je vrahom ako aj on.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-13 20:21:22 b2289d28

Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost


Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost
Dajaká rodina odmieta nezávislosť, výborne, pre nich je podstatná soldateska v Istanbule a jej príkazy a spravovanie cudzích životov, čo im posiela výbušné darčeky, aj cez hranice. Izrael a USA sú teroristické monštrá, ale ak niekto dá prednosť nenávisti voči nim, pred vlastným jazykom, tak je zrejmé, že tá rodina síce odniekiaľ došla, ale islamský terorizmus je pre nich viac dôležitý, aj panislamizmus a dokonca aj v službách panturkizmu.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 21:21:53 b228f2d6

Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost


Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost
Leninské, že dlhy sa neplatia? Prečo by mal Lenin zaplatiť dlžoby za hlupákov, ktorí sa bratríčkovali raz s kaiserom, potom s Londýnom, proti japončíkom a za chvíľu spolu s nimi? Kto si dlžoby nabral, nech ich aj zaplatí, ak bol natoľko sprostý, že nedokázal hospodársky vzlietnuť bez príťaže dlhov, tak aj preto musel odísť zo scény. Váš problém boľševici, by ste chceli novej vláde nanútiť staré podlžnosti, vaše riziko, vsadili ste na nesprávneho koňa. O tom, že židoboľševická revolúcia uspeje, bolo známe najmenej 30 rokov vopred.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 21:12:54 b228f2d6

Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost


Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost
Vojna proti korupcii má byť niečo obdobné ako vojna proti drogám v USA? Úplatky sú postavené na trhovom princípe dopytu po rýchlom vybavení otravnej a nudnej byrokratickej záťaže a ponuky promptnej kancelárskej krysy, ktorá vyliezla z nory, lebo zacítila vôňu peňazí. Zničiť v etatizme byrokraciu je premena ľudí na bezduché tupé stroje, čo slepo nasledujú „zákony“, bez toho, aby čo i len sa opýtali na ich účelnosť. Čím nižšie je vo verejnosti vnímanie korupcie, o to väčšmi sa treba zamyslieť, čo sú vôbec zač, že či ju nevidia, alebo jej ozaj niet a ak niet, ako si vysvetliť úradníka–teroristu, čo terorizuje z presvedčenia, je už úplne zžitý a vtesnatý do kolektívneho mlynčeka, kde zaprel vlastnú vôľu, vlastné túžby.
Ak neustále nariekate etatisti nad korupciou, potom ju pripočítajte k HDP, aj tieňovú ekonomiku, fušky, všetko obchádzanie „zákonov“, ktoré neschopní úradníci nepostrehli, aj priemerná mzda, alebo príjem by sa v realite zvýšil, reálne čísla hospodárstva sú vyššie ako oficiálne.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 20:58:42 b228f2d6

Nevoľte!


Nevoľte!
To komu píšeš, mne? Prečítaj si prasačiny čo si splodila, potom súď, radšej nesúď, pretože budeš ešte súdená navyše, salónni boľševici, ktorí pohŕdajú tými, ktorých verejne sa rozhodli brániť rozkvitajú láskou, utešený pohľad je na vás, nič prekvapivé, nie ste prvými skalolezcami dvojtvárnosti.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-11 21:39:27 b2288c72

Nevoľte!


Nevoľte!
S primitivizmom, ako nechutná odporná ľavičiarska banda nadávala na poberačov dávok a posielali ich niečo užitočné robiť, tvoriť hodnoty aké oni radcovia vraj poskytujú, som sa už stretol. Špinavá lúza najprv nanúti všetkým budovanie svetlých zajtrajškov za asistencie bodákov, vyplakáva o povinnej účasti na verejnom záujme a podobných diktátorských praktikách, ale ak niekto využíva možnosti etatizmu, tak do neho bliakajú. Prečo toľko zúrivosti je v nich, nikdy nenavrhli zrušenie etatizmu, ani príspevkov.
Neznášam ľavičiarov, ktorí nútia všetkých prispievať na odvody a potom urážajú socky, ste ľudský odpad, spodina, najhlbšie bahno.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-11 21:18:01 b2288c72

Až zavládnou praví náckové


Až zavládnou praví náckové
To sú otázky, že kto dotiahol islam. Asi ten, čo sa prisťahoval a začal otravovať so svojim úchylným náboženstvom a jeho piskotu sa chytili všetci protikresťania. Potom došli iní protikresťania, čo sa obávali, že by ich islam chcel donucovať k morálke a postavili sa proti nemu. Pretože pre týchto géniov každý musí byť moslim, ako oni sú „kresťanmi“, lebo sa nenarodili v Afrike, tak všetci z afriky sú moslimovia. Ale pozor, harkiovia sú slušní moslimovia, bránili totiž záujmy parížskej vlády. Som veľmi dávno bol proti prisťahovalectvu, z rasových dôvodov, až na internete som sa bližšie postupne dozvedal, čo pouliční otravovia zamýšľajú, jednak znižovanie ceny práce, čo samozrejme bolo aj politikou napríklad komunistickej strany južnej afriky, keď bojovali za bielu južnú Afriku, alebo proti islamu v službách sionizmu, alebo kvôli šíreniu primitívnej nenávisti, obdobnej talmudu. Nič vznešené, ešte aj keď sa venujú rasovej otázke, tak to nemá valnú úroveň. Sám som mal o nich nesprávnu mienku, nestojí väčšina za nič.
Kto dotiahol fanatický ateizmus a fanatický etatizmus? Multikulti nie je ani o kultúre, pretože aj u domnelých moslimov badať milióny rôznych náchylností v stvárňovaní sveta v umení a spôsobe života, takže niet jednej, správne pomenovanie by malo byť, neželané osoby, čo by mohli znepríjemniť a oddialiť, aj úplne do úzadia odsunúť domorodé, istými kruhmi pomenované ako kresťanské obyvateľstvo pri delení lupu nazhromaždeného násilím z výpalníctva. Triedny boj, s prídavkom zneužitia rasovej otázky.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-10 21:58:31 b228e7cf

Až zavládnou praví náckové


Až zavládnou praví náckové
Pangermáni sú slovanofóbovia dodnes, opakujú nacistické, aj komunistické mantry o sťahovaní národov, pomoci od mňa sa nedočkajú, pretože oni zradili, oni sa odlúdili od árijstva, seba všade pretŕčali, iných v dejinách lživo germanizovali, slovanské slová za germánske, alebo za akékoľvek iné, hoci aj akkadské prehlasovali, len preto, že z nenávisti odmietali povedať pravdu. Jednota sa môže vyskytnúť jedine v pravde, chvíľkové spojenectvá kvôli pochybným cieľom sú nebezpečné.
Pangermáni nie sú árijcami, len potalmudčenými gójmi z pôvodne protestantských duchom, čomu neunikli ani súputníci zo západného Nemecka, aj pre nich nacizmus, aj prednacistické výboje sa vztýčili nad náboženstvo.
„Nemci“ čo podporujú multikulti sú mne najprijateľnejší, len nech sa dovalia hordy vo väčšom počte, o čo je nemecký nacizmus vysmievanejší a ubitejší, tým lepšie.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-10 21:39:43 b228e7cf

Až zavládnou praví náckové


Až zavládnou praví náckové
Civilizácia nie je jedna a jediná, aj keď súdruhovia plánovači by chceli všetkých, teda aj mňa do nej vstrebať, nemám záujem súdruhovia. Bojujte bezo mňa, váš boj je aj bojom proti mne, dokonca proti Bohu, to je zrejmé. Kresťanské princípy? To je čo presne, poznám ako kresťanskú jedine Cirkev, Božiu cirkev, pravoslávnu Cirkev, ktorá sa nemení a nezmení, aj keď rôzne heretické sekty novokalendárnikov, ekumenistov, etnofyletistov, politistov kvôli pomýleniu davov ukradli naše meno.
Kresťanské je IBA náboženstvo, Boh je nad všetkých, takže vaše prízemné pohyby po Zemi naozaj nie sú kresťanské v ničom, len vy by ste chceli vašim cieľom prisúdiť vyššiu úroveň, preto ste nazvali nenáboženské predsavzatia kresťanskými, hoci je to ťažký blud.
Dnešná „civilizácia“ nespĺňa jediné kritérium môcť byť označenou ako kresťanská, čo ste prispatí? Niekde sa neobjavila nikdy, inde zanikla pred stáročiami, v istých končinách ju museli ničiť spolu s jej nositeľmi, ale koniec už prebehol. Internet je kresťanský, zdravotníctvo je kresťanské? Výkriky lúzy sú kresťanské? To je iba prelud, z nepochopiteľného dôvodu by potom aj otvorení protikresťania zachraňovali civilizáciu na kresťanských princípoch. To je ale paradox, antichristi postupujú ako lena, ale ona je vraj kresťanka, čím sa potom ich postup líši, veď cieľ si stanovili rovnaký, jej je kresťanský. Protiklady nie sú žiadne, len niekto svetským cieľom pripečatil visačku kresťanstva, čo je neslýchané.
Musím sa smiať gójovia z vášho zúfalstva, ako sa túžite nasilu bratať, vraj skončil čas hádok, meliete z posledného. Najprv posielať búrske ženy a deti do koncentrákov a potom sa s búrmi začať pusinkovať, aby nezamestnávali negrov. Najprv poohovárať protestantov minulosti a nakoniec sa brať do spolku s kadekým.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-10 21:28:55 b228e7cf

Nevoľte!


Nevoľte!
Mňa zaujíma, čím si cigáň orbán vyslúžil taký vrelý obdiv? A čím sa odlišuje od iných rozdávačov cudzieho majetku nahromadeného z výpalného? Ovciam zrejme predhodili nového hérosa so stalinským kultom.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-10 20:28:43 b228e7cf

ĽUDIA RADI PLATIA ZA SÚKROMNÚ NELICENCOVANÚ CESTU


ĽUDIA RADI PLATIA ZA SÚKROMNÚ NELICENCOVANÚ CESTU
Pozri sa pod posteľ, pekelník, či ti myši neobžierajú pečiatku, alebo sa začítaj do tvojej obľúbenej náboženskej literatúry, zvanej zbierka „zákonov“, aby si náhodou sám nedopatrením neporušoval ustanovenia tvojho prísneho bôžika, ktorého má každý povinnosť ctiť a ktorý je odporná obluda, ktorej sa treba stále posmievať a pohŕdať ním, aj jeho kňazmi a veriacimi.
Boľševický úradník býva v králikární alebo v dajakej chajde? Ako môže tento estetický suterén čo i len vzniesť odvahu sa vyjadriť k bývaniu iných, dokonca obmedzovať aktivitu, zdržiavať skúsenejších, výkonnejších, remeselnejších? Ide si kompenzovať svoju nízkosť a závisť? Povoľovať a pokutovať, sankcionovať, to by vám išlo, ale čo tvoriť, aj v tejto činnosti ste etatisti zdatní?
Socky, ak cigoši bývajú na vašich majetkoch, tak to značí, že ste nemohúci váš majetok ani len oplotiť, alebo nedokážete vymyslieť nijaký zmysluplný plán, aby ste vaše vlastníctvo zveľadili.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-09 20:49:09 b2289abe

Chorý muž Európy


Chorý muž Európy
Ako sa trúfalo píše, že nemecké podniky, kedy by prestali byť nemeckými? Ak sa presunie sídlo? Spoluvlastníkom sa môže stať a aj stáva ktokoľvek, účastniny sú verejne obchodovateľné, takže koľko je toho „nemeckého“, v mnohých prípadoch aj menšina. A to vážne predpokladáte, že keď kladiete dôraz na nemecké u podnikov, že by aj to vedenie bolo „nemeckým“, dokonca národným, nacistickým, hitlerovským? Na smiech. Podnik patrí iba majiteľom, nikomu inému, nie Nemcom. Sa čudujem, kdeže sa postrácali židia? Zrazu ich niet, nijakí banksteri, nosáči, momentálne sú to vraj všetci Nemci.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 21:11:38 b228f0d0

Chorý muž Európy


Chorý muž Európy
Lucifer–vážne? Ak vláda im vezme štandard, tak to znamená, že prv im ho rozdala a zabezpečila, nie? potom by boli „Nemci“ hlúpe materialistické ovce, ktorých nízkosť sa nedá ani len zmerať, ak by lynčovali kvôli strate chleba. Chcel si ich vychváliť, pritom si predviedol opak. Ak sa niekto chvastá, že má vyššiu mzdu, vyšší príjem a bohatstvo smerom navonok a pritom sa sťažuje dovnútra, tým dokazuje, že je len zhýčkaná socka.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 21:02:17 b228f0d0

Chorý muž Európy


Chorý muž Európy
Boľševici, za čo ste mi nahádzali mínusky? Touto zábavkou sa zbavíte frustrácie, ak budete odmietať pravdu?

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-08-07 20:52:15 b228f0d0
Nízko hodnotený príspevok


Chorý muž Európy


Chorý muž Európy
Zdroj
-
 33% ( 8 people voted )
+
2014-08-06 20:53:38 b2289b89

Hriešnici v rukách nahnevaného Boha


Hriešnici v rukách nahnevaného Boha
Nie ktosi povedal, ale práve váš boľševický guru to bol, ktorý vám poplietol lebene.
O tom, kto je nevinný budeš rozhodovať ty? Alebo každá obeť zloducha sa stáva automaticky nevinnou, pokým ju neodstránil podľa tvojho vnímania ľudomil, pretože týmto osobným aktom sa stáva podliakom práve obeť?
Bezbožníci, čo vyplakávate ako citlivé chudery nad koncom bytia tých nevinných obetí, vrátane vás dobrákov? Boha predsa niet, súdu niet, pekla niet, tak čo sa predvádzate ako morálne autority. Ak Boha niet, načo vám je tá vaša okázalá „mravnosť“?

Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 04:47:42 b228c1cb

Amerika mě uchvátila, Rusko byla jedna velká hrůza


Amerika mě uchvátila, Rusko byla jedna velká hrůza
Netuším, čo súdruh autor napísal, ale podľa názvu sa dá dedukovať, že je pokročilý frustrát, čo je pochopiteľné aj vzhľadom na jeho vedľajší výtvor, kde popísal, že všetci kradli pred 89 (ako by to malo byť tým najpodstatnejším), isteže okrem neho, on jediný totiž tvoril hodnoty. Už vtedy. Jedine mindrák môže velebiť kvôli úklonu pred politickým mogulom všetko, čo by spájal čo i len nepriamo so svojim vzorom a zároveň osočuje druhých. Onanuj si nad USA, súdruh, ale prestaň zaplietať do tvojich úvah druhých. To je tvoja úchylka, že vedieš vojnu, asi ťa boľševici, možno dokonca tvoji eštebácki rodičia do studenej vojny aj priamo zapojili, a ty si len pozmenil strany, pridal si sa k domnelému víťazovi, ale vo vojne pokračuješ. Vlastne prečo nie, môže byť prejavený obdiv nad USA bez toho, aby nebol zároveň obdivom k vraždeniu. Asi nie, všetci amerikanoanálovia sa stotožňujú so zločinmi amerických vlád. Poklonkovanie pred USA je radosťou zo zabíjania, zločinecké nátury prirodzene túžia náklonnosť k sebe rovným. Čo napríklad Ukrajina, prečo vy nohsledovia nevidíte na nej nič škaredé?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-04 21:55:56 b228c1cb
Nízko hodnotený príspevok


Socializmus vo Venezuele ... [Galéria]


Socializmus vo Venezuele ... [Galéria]
Zdroj
-
 35% ( 7 people voted )
+
2014-08-03 21:05:59 5f663a6b

Proč vyhynul nadzvukový dopravní letoun Concorde?


 Proč vyhynul nadzvukový dopravní letoun Concorde?
Gójovia, práve to svedčí o vás, máte priehrštie presných údajov z vlastných meraní a porovnávaní, dlhého prieskumu parametrov rôznych lietadiel svojho druhu, ale ďalej ste už nevyleteli, trčíte na pristávacej dráhe, naveky, odborníci bez praxe, tých ale je, objavili sa až v demokracii. Ak myslíte, že je jednoduché vytvárať, aj za predpokladu úplného, celkového odkopírovania všetkých súčiastok, aj silára, ich tvaru, rozmerov, materiálu, určenia, zoradenia, tak sa predveďte, vytvorte vlastný stroj. Ale to by ste nemohli byť ľavorukými. Recept prečítate, ale viete variť?
Priemyselná špionáž nie je nič opovrhnutia hodné, nebyť jej, vývoj by sa zastavil, oneskoril, súdruhovia by chceli všetko a všetkých riadiť, aj myšlienky zhromaždiť a skúmať, či náhodou sa neopakujú, pritom oni sami sú nudní.

Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-02 21:05:01 b2288e5a

Proč vyhynul nadzvukový dopravní letoun Concorde?


 Proč vyhynul nadzvukový dopravní letoun Concorde?
Jeden myslel a napokon vymyslel, že sovietsky zväz, alebo Rusko, však je to jedno, aj pre Američanov, aj pre hlupákov vyššie.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-02 20:46:54 b2288e5a

Daň z alkoholu 152%


Daň z alkoholu 152%
Lobby ožranov sa ozýva, etatizmus je čarovný, pokým nedorazí až k vám do krčmy, vtedy hromžíte, pôvab etatizmu zošpatil zlosyn, ktorý zneužil úradnú pečiatku. Zabíjate si šedé bunky a ešte musíte zaplatiť, dvojaké nešťastie.

Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-08-02 20:42:32 b2288e5a

Falešné zpravodajství z Gazy


Falešné zpravodajství z Gazy
Nič nové v článku, čítal som už pred 100 rokmi.
Židácki teroristi sú ľudomilovia, vopred upozorňujú na blížiacu skazu, varujú nájomníkov, a keď napriek výzvam ostávajú v bydlisku, oni a nikto iný je vinný za vlastnú smrť. Ešte aj letáky zhadzujú, všetku námahu podstupujú pre blaho ľudu, asi sa rozplačem.
Vraj susedné budovy ostanú nedotknuté, zázrak techniky.
Keby aj plastelínski teroristi používali živé štíty, to vy židáci ste ich zabili, rozumiete, vypatlanci? Vy ste zabili, oni nanajvýš podstrčili, ak to nie je ďalšie klamstvo. Vy sa taktikou zaklopania chcete ospravedlňovať? Pred kým? Pred tupými gójmi, aby vás ovce naďalej podporovali? Komu na mienke tupých gójov záleží? Riadi sa ich „názormi“ Boh? Keďže musíte vysvetľovať vaše činy, keďže potrebujete hasbaru, aby ste vyjasnili vaše skutky, tým dokazujete vašu slabosť, smejem sa z vás židáci, židoanálovia, trest vás neminie, obracať sa na verejnú mienku, vynikajúci vtip, čím tupší, o to väčšmi požidovštení, taká je demokracia, drzosť tupcov a vrahov.

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-31 21:07:56 b228d041

ČÍNA PROVÁDÍ RAZIE NA ČETNÉ KANCELÁŘE MICROSOFTU A MÉDIA SE DOŽADUJÍ „TVRDÝCH TRESTŮ”


ČÍNA PROVÁDÍ RAZIE NA ČETNÉ KANCELÁŘE MICROSOFTU A MÉDIA SE DOŽADUJÍ „TVRDÝCH TRESTŮ”
Vráť sa komunista na koncert. Čína nemôže nič kradnúť, lebo je iba virtuálnym názvom. Kradnúť by mohli jedine ľudia. Aká krádež, ak z verejne dostupných zdrojov podnikavý a šikovný jedinec si vyhliadne výrobok, aby ho napodobnil, celé časy sa tak dialo. Dnes súdruhovia by chceli koristiť na úspechu druhých, patentovať celé odvetvie pre seba. Ale predovšetkým hlúpi gójovia ihneď kričia o krádežiach, spolumajitelia ojedinele, takže ich to netrápi, aspoň na verejnosti nie.
Vláda kradne, dane sú krádež, odvody sú krádež, zbabelci pomáhate vláde kradnúť, keď za krádež pokladáte čo ňou byť nemôže.

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-31 20:45:20 b228d041