Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

ExtremeSocialPower # DehoMobi64
PARAZITI Z EU


PARAZITI Z EU
Platy a náhrady europoslanců v Bruselu


Svet2014-01-164
-
 63% ( 14 people voted )
+


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
Co se za těch zlých komunistů vybudovalo !


Bez podílu cizího kapitálu, jen z domácích zdrojů a s omezenou zahraniční pomocí, při úplném vypořádání se se znárodněnými zahraničními majiteli po Únoru´48, při spuštěné Železné oponě a mezinárodní blokádě, bez vrácení celého zlatého pokladu a nesplacených válečných reparacích se československým dělníkům, zemědělcům, vědcům, inženýrům, zaměstnancům i intelektuálům podařilo při udržení slušné životní úrovně a životních jistot naprosté většiny občanů vybudovat:

4 atomové elektrárny (Temelín, Dukovany, Jaslovské Bohunice, Mochovce), 23 tepelných a 26 vodních elektráren,
téměř 400 km dálnic,
elektrifikovat železniční tratě,
postavit hutní, strojírenské, chemické, potravinářské a jiné podniky a továrny,
zmodernizovat zemědělská družstva a dosáhnou téměř 100% soběstačnosti v základních komoditách,
provozovat flotilu námořních lodí,
položit stovky a tisíce kilometrů energovodů, plynovodů a ropovodů,
zavést zcela nové výroby niklu, hliníku a umělých hmot,
postavit a provozovat jesle, školky, školy, odborná učiliště, polikliniky, nemocnice, kulturní a společenské domy, sportovní stadiony, rekreační střediska.
od základu bylo území republiky pokryto TV signálem,
ne sice ideálně, ale přesto se udržovaly kulturní a historické památky,
podporovaly se divadelní a umělecké soubory a soubory lidové tvořivosti.
vybudovala se podstatná část pražského metra s 38 stanicemi,
obrovské prostředky se vynakládaly na industrializaci zaostalého Slovenska.
postavily se stovky obytných sídlišť s 200.000 panelových domů a 1.200.000 byty, což představuje 55% všech bytů a 30% veškerého bytového fondu. Dekrety na tyto byty se předávaly rodinám bezplatně.
ve zbrani byla udržována 200 tisícová armáda v mnoha desítkách vojenských útvarů, 16 výcvikových prostorech s 407 bojovými letadly, 101 vrtulníkem, 4.585 tanky, 4.900 obrněnými transportéry a BVP, 3.445 děly a raketomety a 77 zařízeními odpalovaní raket.
pro případ války a v rámci Civilní obrany byly vybudovány objekty, které by dnes bylo naprosto nemožné postavit.
a ještě zbylo dost prostředků pro zahraniční pomoc rozvojovým zemím.

Nízké platy byly vyváženy dotovanými cenami potravin, bydlení, hromadné dopravy, lékařské péče, kultury, umění, sportu a mnoha jiného.

V roce 1989 měla SBČs k dispozici 105 tun měnového zlata v hodnotě 15 - 17 miliard Kčs, hotovost ve výši 85 mld. Kčs a žádné vnitřní dluhy.

Státní dluh činil pouhých 24,2 mld. Kčs, v roce 1993 již 158,8 miliard a letos astronomických 1.412.900.000.000 Kč! Ani za tisíc let se ho nepodaří splatit!

Ne vše se dařilo, ne všechno se dělalo správně, ne všeho bylo vždycky dost, také jsme nebyli se vším spokojeni, ale v porovnání s tím, co zde máme dnes, to byl ráj na zemi.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 17:45:20 5dae5d91

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
SOCIALISMUS VERSUS KAPITALISMUS
23. Júl 2012 - 8:40 od www.kapusany.info

SOCIALISMUS VERSUS KAPITALISMUS

(Juraj Seman)
V poslední době při svých cestách často slyším slova „zlatí komunisté“, i když jsem nikdy nebyl jejich příznivcem, tak do značné míry s nimi souhlasím. To, co zde prezentují všechny vlády od pádu tzv. totality, bych nazval jako závodem o co nejrychlejší rozkradení společného majetku, likvidace průmyslu a zemědělství. Když si postavím oba režimy vedle sebe a na jednu stranu dám klady a zápory jednoho či druhého, v mnohém vychází lépe socialismus a ta mnohými opovrhovaná totalita!

SOCIALISMUS

• Všichni měli povinnost pracovat a měli práci.
• Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny.
• Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat.
• Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi.
• Levné a všem dostupné úvěry.
• Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu).
• Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití.
• Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování.
• Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč.
• Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi.
• Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních.
• Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci.
• Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech.
• Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali.
• Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých.
• Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny.
• Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali.
• Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů.
• Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil.
• Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes.
• Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet,přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování ,a tudíž nebylo úniku do anonymity.
• Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy…
• Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit.
• Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna.
• Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si , že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné).

NEVÝHODY

• Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče…
• Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží.
• Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit.
• Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.

KAPITALISMUS DNES

• Můžeme cestovat téměř bezproblémově do všech států světa, pokud nevyjíždíme do států, které vůči nám zavedly vízovou povinnost.
• Máme konečně banány!! (- tohle nám opravdu velice chybělo, že?!).
• Máme nadměrný a bezproblémový výběr drog, které si můžou snadno opatřit již školáci.
• Máme spoustu heren.
• Kdo nechce nemusí pracovat, ale ti, kteří by velice rádi pracovat chtěli,tak nesnadno a obtížně práci shání.
• Máme vysokou kriminalitu a její nízkou objasněnost.
• Máme přepychově vybavené věznice, kde se zločinci mají lépe než mnozí důchodci nebo rodiny s dětmi.
• Máme právní džungli, ve které nám jde vláda příkladem v obcházení a nedodržování vlastních zákonů.
• Máme exekutory, kteří nás okradou a oberou s posvěcením státu o veškerý majetek.
• Máme bezdomovce, částečně vlastní vinou, částečně po „návštěvě“ exekutorů.
• Máme nejnekvalitnější silnice a dálnice, zároveň však paradoxně také jedny z nejdražších.
• Nekontrolované dovozy, které ničí domácí výrobu a tím i ruší pracovní místa.
• V mnoha zejména zahraničních firmách jsou pracovní podmínky zaměstnanců jako v době otrokářské.
• Odbory nefungují ani zdaleka tak jako dříve, v mnoha firmách jsou přímo zakázány.
• Ztráta soběstačnosti státu, ačkoliv dříve jsme byli v mnohém soběstační(viz naše zemědělství). A v návaznosti potravinářský průmysl . • V mnoha firmách je vyplácení mzdy sázkou do loterie, zaměstnavateli nějaký výrazný postih nehrozí.
• Vysoké zadlužení mnoha rodin, v nejednom případě způsobený zaměstnavatelem a nezaměstnaností.
• Exekutory, kteří nešťastným a bezbranným lidem seberou vše, aniž by tito lidé mnohdy vůbec něco dlužili.
• Máme zde lichváře, kteří se nestydí lidi okrást o poslední, co mají, naopak díky aktivní pomoci zákonodárců jim pomáhají v budování fabrik na dluhy.
• Právo peněz, nikoli zákonů je zde na denním pořádku.
• Máme stát právnický namísto právního.
• Preventivní lékařská péče spíše mizí, stejně jako předražené očkování.
• Je zde ráj podvodníků všeho druhu chráněných zákony tvořenými v nejednom případě samotnými podvodníky či jejich pomocníky.
• Peníze se vyvádějí do zahraničí, končí v kapsách zahraničních vlastníků našich bývalých podniků, které zde téměř zadarmo získali, buď pod cenovým nákupem nebo přímo zločinem, případně restitucí mnohdy poněkud podivnou.
• Máme drahé, ale nekvalitní upadající školství a bude ještě hůře.Bohužel je preferováno vysokoškolské vzdělání, kde velké množství absolventů nikdy v životě nebudou ve vystudovaném oboru pracovat, studují jenom proto, že díky diplomu budou mít větší šanci na vyšší plat, nikoli ze zájmu o obor.
• Máme téměř zlikvidované učňovské školství, každý chce být vysokoškolák,učiliště jsou nezajímavá, neatraktivní, nenabízí vyšší platové ohodnocení.
• Máme plné úřady práce vysokoškolsky vzdělaných mloků, které nikdo nechce zaměstnat.
• Máme velice nízkou porodnost, mít a vychovávat děti je dnes luxusem.
• Máme strach a obavy o práci, strach zda firma za naší práci zaplatí, strach cokoli říci, abychom nepřišli o práci, strach a obavy, že nebudeme mít finanční prostředky na zaplacení hypotéky, na nájem, na energie, na obživu …

Asi tento můj článek bude mít hodně kritiků, kterým současný chaos v tomto režimu plně vyhovuje, možná že se najde hodně lidí, které svým obsahem zaujme. Byl bych velice rád, kdyby se nad tímto článkem zamyslelo co nejvíce lidí a klidně tam i něco z vlastních myšlenek a úvah dopsali.
Myslím, že je nad čím přemýšlet a případně se i poučit.

7.6.2012 zprávy Čro - za první čtvrtletí roku 2012 přibylo 65 000 exekucí proti důchodcům .

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 17:44:54 5dae5d91

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{Jan Zizka z Trocnova} Komunisti tu urobili poriadky a znova urobia.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 09:06:44 5f9ae6fd

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
Lucifuk, aby si pochopil: Narážal som na to, že pre všetko, čo sa nám páči a čo potrebujeme, alebo chceme môžu trpieť tí, ktorí nám to poskytujú a to nie len pre porno, ale aj pre nohavice. Ja som proti tomu, aby boli ženy k tomu nútené.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 23:08:41 5dae5d91

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ Súhlasím a ďalej kde?} Nechce sa mi všetko menovať, ale napríklad aj na billboardoch. A ešte mám jeden dotaz k tej podpore, keď už si dával príklad žien, ktoré sú do toho nútené. Máš rád oblečenie ? Asi áno a vieš o tom, že ho vyrábajú v mnohých rozvojových krajinách aj deti, ktoré sú otročené ? Mnohé topane boli vyrobené pomocou detskej pracovnej sily. To je v podstate rovnaké ako keď pozeraním porna podporujú ľudia tých, ktorí do toho ženy nútia aj keď to nechcú.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:40:22 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ Tak mi skús vymenovať tie miesta kde by sex nemal byť?} Napríklad mainstreamové médiá. Nepáči sa mi, že ma pri vstupe na aktuality.sk a podobne víta nahá prdel, lebo si chcem prečítať len to, čo je nové vo svete a ešte horšie je, že tam chodia aj deti.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-16 22:22:49 32074e5a
loading...

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{Pre moje skryté myšlienky na ľahko odeté dievčatá ešte nikoho nemuseli nadrogovať a nútiť k prostitúcii pred kamerou.} Robí sa to preto, že sa chlapom ženy páčia, či už v plavkách, alebo bez nich. Každopádne tých, ktorí ženy do toho nútia treba trestať a drogových dealerov strielať.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:20:00 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
Lucifuk, morálka je samozrejme dôležitá, ale sex sa jednoducho páči každému zdravému jedincovi a fanaticky odcudzovať ľudí za to nie je moc férové. Čo ja nemám rád je sexuálny fanatizmus a keď sex nemá svoje vyhradené miesto, alebo keď do sexu niekoho nútia a keď sa porušujú práva detí na zdravý vývoj tým, že sa sex nachádza aj tam kde by nemal byť.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:17:55 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ale ich utrpenia ešte znásobíš svojim ponižovaním} Alebo odradím, lebo už nebudú chcieť byť nazývané cundrami.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:11:39 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
Lucifuk, nikdy si sa neotočil na kúpalisku za skromne oblečenou ženou ? Ak nie, si chorý a ak áno, podporuješ ich aj keď treba dodať, že to robia dobrovoľne a ty ich k tomu nenútiš.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:10:15 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
Lucifuk ten posledný komentár bola len taká sranda. Ja ti rozumiem a do istej miery máš pravdu, ale nie je to zas také jednoznačné.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:08:24 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ zbytočne nebudeš napomáhať v utrpení tej jednej na porno stránke} Som neutrálny. Síce ich podporujem sledovaním, ale zároveň ich verejne zosmiešňujem a tým sa podpora eliminuje. ;-) Mám to dobre vymyslené, že ?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 22:06:10 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
A prečo by som nemohol súložiť s piatimi tak ako sa to robilo v biblických príbehoch bez toho, aby mal s tým Jahve problém ?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 21:58:46 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ Zo pudmi nenarobíme nič, ale tebe navrhujem k záchrane morálky nájsť si manželku.} Mne boh hľadá ženy. No vždy to nejako posral.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 21:57:47 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{Chod si s nou zachatovat a prejdi si to s nou co Ta trapi.} Už vidím prvú Lucifukovu požiadavku: Obleč sa, kľakni na kolená a teraz spínaj ruky. Ešte, že je na prasačiny zvyknutá, lebo inak by vyhodil peniaze za nič.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 21:56:31 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ ...ale ja riešim teraz teba, možno sa mi podarí ďalší krok k záchrane morálky.} Môžeme skúsiť. Čo navrhuješ a čo urobíme s tým, že sa mi prirodzene páčia ženy ? ;-)
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 21:49:52 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ TY ju nútiť nemusíš, radi to za teba urobí pracovník pornopriemyslu.} Ak vieš o pracovníkoch pornopriemyslu, ktorí nútia ženy k tomu, aby to robili, môžeš to riešiť cez políciu, alebo to môže riešiť priamo tá zneužívaná.
Zdroj
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-01-16 21:44:40 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ I jedna jediná zneužívaná medzi miliónmi je pre morálku ťažká rana, čo ty nato? } Ja ti to napíšem takto. Som normálny chlap a ženy ma prirodzene priťahujú, ale žiadnu by som nenútil do toho, aby sa obnažovala, alebo súložila na verejnosti a takú ženu by som nechcel. No nebudem tu písať, že sa mi nahé ženy nepáčia. Pozri si toto video:
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 21:35:04 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{Síce ho nenatáčaš, ale rád sleduješ, preto si spoluautorom, keby nebolo teba, nikto by tieto dievčatá nezneužíval.} Tie cundry žiaľ nemajú pocit, že by boli zneužívané. Teda aspoň väčšina z nich a ak niektoré majú ten pocit, nemali by to robiť. Sami si môžu za svoje utrpenie. Prečítaj si pozorne tento článok a pochopíš. Mnohé s obľubou, dobrovoľne a niektoré dokonca aj zadarmo s radosťou otŕčajú prdele a keby nebolo zákazov, zhodili by na kúpaliskách aj tie plavky, ktoré už dnes zakrývajú minimálnu časť a to zadarmo.

{ ale ja dúfam že si inteligentný mladý športovec} Nie som športovec. Športom si len občas trochu zvyšujem výkonnosť, aby som mohol odvádzať kvalitné výkony v práci, ktorej výsledkom sú užitočné produkty potrebné pre naše životy.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 21:19:20 32074e5a

Zabere vám to pouze minutu čtení, a možná vás přivede k jinému myšlení							
				Zabere vám to pouze minutu čtení, a možná vás přivede k jinému myšlení
{Domestos. Socializmus s kapitalistickymi zaplatami by Ti bol lepsi ?} To, čo sme tu mali pred rokom 1989 by som chcel, ale s menšími úpravami, lebo aj tam som videl nedostatky.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 21:10:11 32074e5a

Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých


Prečo pracujem na sexchate - nezamestnanosť mladých
{ ...si jeden z autorov tohoto morálneho poklesku, nemáš najmenšie právo odsudzovať svoje diela} Ja som porno nikdy nerobil. To prenechávam primitívnej lúze, ktorú zároveň verejne zosmiešňujem.

{keby som ta prehol cez koleno a dobre ta vytrieskal po holej} To by sa mi nepáčilo a tvoj sen sa nikdy nesplní buzna.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 20:23:08 32074e5a

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{ Rozpravky predsa neopisovali realitu ale poukazovali na dobro a zlo a mali kulturny a vychovny ucel. :-)} Rozprávky sú často o živote ľudí a majú reálny základ. Tvorcovia sa často inšpirovali realitou. Mali sme tu predsa aj kráľov a princezné a rovnako aj sedliakov a vykorisťovaných. Nie je to fikcia.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:32:20 5dae5d91
Nízko hodnotený príspevok


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
Zdroj
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 12:56:03 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{Ked tu budes cele dni vypisovat dobre sa mat nebudes.} Kritizovať lúzu, ktorá ničí Slovensko a režim, ktorý je toho príčinou treba, lebo inak bude o veľa horšie. To by ste však mali robiť hlavne by. Ja nežijem na Slovensku a zarábam o veľa viac ako pracovníci v slovenských gulagoch. Zvýšenie životnej úrovne na Slovensku pre mňa nie je také dôležité ako pre tých, ktorí tam žijú, ale je to krajina v ktorej som sa narodil a hanbím sa za to ako to tam vyzerá.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 12:49:18 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{ano davidlo pre takeho kretena ako ty to je problem, lebo to co ty povazujes za argumenty su len same dristy a si prilis blby na to aby si si to uvedomil} Potom musíš byť dobre sprostý, keď nedokážeš argumentačne rozniesť tie moje "drísty".
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 12:40:54 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{Idem uz nieco robit uzitocnejsie ako tuna s Tebou pisat. Co to je mat sa dobre ?
Ked tu budes cele dni vypisovat dobre sa mat nebudes. } Treba vzdelávať ľudí, aby bolo lepšie.

{Problem by bol len jeden ze socialom by sa to nepacilo, videli by zly priklad ako sa moze mat niekto lepsie ked pracuje na vlastnom. } Dnes nepracujú ľudia na vlastnom. Pracujú pre zahraničných vykorisťovateľov v gulagoch. Iba malá časť pracuje na vlastnom a tá je likvidovaná nadnárodnými korporáciami, ktoré získavajú každý deň viac aj vďaka spolupráce s politikmi. O tom je kapitalizmus.
Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 12:34:50 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{Už sa teším, ako sa ExtremeSocialpakoDávidko od zlosti rozleje na kolomaž} Si myslíš, že pra mňa je problém rozniesť tento paškvil ? Nie je. Rozliatie na kolomaž sa znova nekoná.
Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 12:27:24 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{Frantíkovi se ve škole smáli, že má záplatované kalhoty. A matka nezřídka nevěděla, co svým dětem dát k jídlu.} Dnes ľudia páchajú sociálne samovraždy, lebo nemajú čo jesť a zaplátané, alebo dotrhané nohavice sme tu mali aj ako módny trend. Za socializmu mal každý zabezpečenú prácu - teda aj plat, bývanie a ak všetko neprechlastal, mal aj na to, aby kúpil decku nové KALHOTY.
Zdroj
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 12:17:11 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{ Myslis v tejto lamparni - dolezite.sk ? Tak to sa zase pridem o rok na Teba pozriet kam si pokrocil.. :-)))} Nevidím dôvod, prečo by som na internete nemohol písať o tom ako si predstavujem lepšiu spoločnosť. Možno sa mnohí inšpirujú a nakoniec to budú požadovať na námestí.
Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 12:07:21 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
Komunistov tu kapitalistická lúza chce často kritizovať na základe nejakého pochybného príbehu rebela, ktorý plánoval prevrat a robil problémy, ale to, že komunisti vystavali byty, zabezpečili prácu a slušné bývanie každému je už zamlčiavané. Dnes sú mnohí nespravodlivo potrestaní, prenasledovaní a naviac mnohí nemajú prácu, slušné bývanie, kvalitné potraviny,...Dnes sa majú dobre len členovia politických strán a ich rodiny, alebo vykorisťovatelia pracujúcej triedy.
Zdroj
-
 55% ( 12 people voted )
+
2014-01-13 12:05:14 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{hej davidlo, nemal tvoj tatko cervenu knizku?} Môj tatko dostal len vyznamenanie, pretože bol vzorným robotníkom, ale v komunistickej strane nikdy nebol. Bol len obyčajný robotník.

{a retardovanemu davidlu zelam aby zazil ten "spravodlivy" pristup sudruhov} Ja by som vám zaželal ten "spravodlivý" prístup kapitalistov, ale načo ? Ten už si užívate. ;-) Výsledkom je hlad, mizéria, čoskoro život v zemľankách s latrínami, vláda finančných skupín, predpisovanie liekov podľa prianí farmaceutických spoločností, ktoré platia lekárom zájazdy, extrémne nekvalitné potraviny...
Zdroj
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 12:00:12 439f05f2
Nízko hodnotený príspevok


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
Zdroj
-
 35% ( 7 people voted )
+
2014-01-13 11:55:30 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{mojho pradeda prinutili odovzdat role a sad druzstvu inac, ta banda cervenych sracov zlomila jeho zene obe ruky...na vystrahu} Ruky sa nelámali bezdôvodne, ale kapitalistickým parazitom, ktorí odmietali odovzdať to, čo naparazitovali pred socializmom boli majetky odoberané a ak nechceli, bolo použité násilie a čaká ich to znovu. Socializmus je prirodzeným výsledkom kapitalistickej anarchie na trhu.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 11:51:57 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{Ačkoliv byl úspěšný gymnazista a tehdejší osmiletá gymnázia byla opravdovou baštou inteligence a měla vysokou úroveň (než je Vaši soudruzi zrušili), mohl pracovat jen jako dělník. Jeho nadřízení měli obvykle jen obecnou školu, občas někdo měšťanku.} Jeho nadriadení sa museli v práci vypracovať, aby sa dostali vyššie. Čakať, že po vyštudovaní gymnázia získa okamžite vysokú funkciu a bude riadiť ľudí, ktorí majú o veľa vyššie skúsenosti je veľmi hlúpe. Dnes mnohí gymnazisti, ale aj vyššie vzdelaní montujú káble v automobilkách, alebo vypisujú dookola tie isté papiere, sú na úradoch práce, mastia žemle o mcdonalda v zahraničí, prípadne sa venujú podvádzaniu dôchodcov a podobne.
Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 11:49:14 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
{Vyrůstal ve velké rodině s jedenácti dětmi. } Množili sa ako králici, alebo ako cigáni a potom trpeli biedou a boli nasraní na socialistické zriadenie + začali robiť problémy. Skúste mať bielu pleť a mať 11 detí ak si myslíte, že je dnes lepšie.

{Tehdy se děti přijímaly tak, jak je Pán Bůh rodičům dával.} Tak ako ich dnes "Pán Boh" rozdáva cigáňom, pretože nepoužívali vlastný rozum a racionálne myslenie.
Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 11:44:14 439f05f2

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty
Tých, čo údajne komunisti trestali a boli nevinní sa nájde dosť, ale po podrobnom preskúmaní sa zisťuje, že nevinný nikto z nich nebol. To je ako keď sa jeden sťažoval, že ho navštívili príslušníci štátnej polície, ale to, že mal nelegálne držanú zbrať už nehovoril.

{Byl poslán do závodů, které Vaši soudruzi rovněž ukradli, tentokrát nějakému továrníkovi. } Keby majitelia tovární pred tým neotročili ľudí, neprišli by o svoje podniky. Je to rovnaké ako dnes. Dnes sú zamestnanci vykorisťovaní parazitmi, ktorí im platia vreckové. Je len otázkou času kedy sa ľudia naserú a zoberú si to, čo im bolo odcudzené ekonomickým zdieraním počas anarchie na trhu.

Je smiešne keď paraziti, ktorí v kapitalizme zdierajú ľudí hovoria, že im bolo niečo ukradnuté po prechode na socializmus.

Pozrite sa ako dnes legálne a v rámci zákona okrádajú parazitní podnikatelia zamestnancov a dávajú im minimálnu časť z toho, čo vytvoria.
Zdroj
-
 73% ( 16 people voted )
+
2014-01-13 11:38:44 439f05f2

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
{Ještě jeden pokus, zejména pro Extréma: když si budou dva dřevorubci po usilovné práci navzájem prodávat výsledky své "skutečné" práce, zemřou brzy hlady.} To s tou sekerou bol len príklad. Kľudne som mohol napísať, že do ruky nechytí kladivo, alebo lopatu a radšej chodí tancovať a prechádzať sa. Podstata by bola rovnaká. Nešlo len o propagáciu jednej potrebnej práce. Tak si to pochopil zatiaľ len ty.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 11:26:40 439f05f2

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
{Ještě jeden pokus, zejména pro Extréma: když si budou dva dřevorubci po usilovné práci navzájem prodávat výsledky své "skutečné" práce, zemřou brzy hlady.} To je samozrejmé. Drevorubci predsa napĺňajú len jednu skutočnú potrebu. Ostatné zas vytvárajú stavbári, stolári, strojári a ďalší užitoční ľudia, ktorí vytvárajú skutočné hodnoty a naplňujú skutočné potreby. Z mojej strany to bol len jeden príklad. Jednoducho ten človek netvoril hodnoty a radšej sa chodil prechádzať, tancoval, plával a naivne si možno myslel, že je pre spoločnosť dôležitý. Jeho energia, ktorú získaval potravou bola vyplytvaná, pretože ju neinvestoval do užitočnej práce, ktorej produkty však neodmietal. Potom sa nemožno diviť tomu, že nie je dosť produktov pre každého. Z jeho prechádzok a tancovania a z vypisovania bludov o extrémnom vyhýbaní sa toxínom ľudia prospech mať nebudú. Práve naopak, ublížia si. Porucha imunitného systému je jedna z najzávažnejších a práve tú on podporoval, pretože nepochopil potrebe prispôsobovania sa.

{Pokud si jeden z nich bude chtít přečíst knihu a druhý ji bude chtít napsat výměnou za maso, budou spokojeni oba.} Čítanie šarlatánskych bludov ohrozuje zdravý vývoj človeka a nie je to potrebné pre život. Potrava dôležitá je...

{Nikdo čtenáře Bragga nenutil jeho knihy kupovat, čtenáři si je platili rádi} Samozrejme, lebo sprostosť davu živí týchto šarlatánskych parazitov.

{A co se týče evoluce, můžeme se na to dívat i z jiného úhlu pohledu, ten kdo sní více škodlivin tak sítem neprojde} To je pravda a ak si pozorne čítal môj príspevok, prídeš na to, pretože som písal aj o tom.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 11:24:06 439f05f2

Slovensko potrebuje viac Mezenských!


Slovensko potrebuje viac Mezenských!
Ak by na Slovensku bolo viac Mezenských, museli by ste sa začať živiť vesmírnou energiou ako táto ezoterická ZHŔŇAJOVA NEVESTA, lebo by ste nemali na výber, ale nebojte sa. Netrvalo by to dlho.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 09:59:00 5dae5d91

Slovensko potrebuje viac Mezenských!


Slovensko potrebuje viac Mezenských!
{Slovensko potrebuje viac Mezenských!} ;-))) Potrebuje, aby sa všetci otroci mohli presťahovať do zemľaniek.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 09:55:18 5dae5d91

Slovensko potrebuje viac Mezenských!


Slovensko potrebuje viac Mezenských!
To máte tak keď sa skoro 30 rokov venovala maľovátkam a potom musela sama vychovávať decko katolíckeho farára, ktorého meno odmieta prezradiť, pretože chce kryť človeka, ktorý porušil pravidlá katolíckej finančnej skupiny uznávané ovečkami, ktoré ho živia.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 09:46:56 4a3f708b

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
Panda kedy máš stretko na úrade práce v Šamoríne ? A nie, že si zas oblečieš tie rifle, ktoré si mal na sebe cestou z krčmy. So žltým fľakom prácu nezískaš.
Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 09:23:03 439f05f2

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
Konšpiračné ovečky, konzumujte len to najčistejšie a extrémne sa vyhýbajte toxínom ako vám odporúča tento šarlatán, ale potom ak náhodou zjete niečo s toxínmi, budete mať vážne problémy, pretože schopnosť vášho tela brániť sa toxínom bude následkom vášho fanatizmu ochabnutá. To ale človek neschopný komplexného myslenia vychádzajúceho z podstaty evolučnej teórie asi nepochopí aj keď je to úplne jednoduché.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 09:13:09 439f05f2

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Ja som vám hovoril, že Mezenská je hlúpa ezoterička. Vy to zistíte až neskôr...až keď opadnú tie vaše euforické stavy z jej divadelných prejavov. Dnes ma môžete považovať za blázna, lebo ešte nechápete. Zajtra ak pochopíte ma môžete považovať za génia.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 08:56:03 439f05f2

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
{to že při pitvě zjistili, že jeho vnitřní orgány vypadají jako u 30ti letého znamená že je neměl zdevastované tak jako většina "normální" populace a ne že měl obličej mladíka :)} Prečítaj si príspevok od DrHujera a možno pochopíš o čo tu ide...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 08:51:52 439f05f2

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
{tomu do ruky len sekeru a drevo rúbat} S tým ja problém nemám na rozdieľ od usraných cimprlín a sekerou som sa aj živil. Inak máš pravdu. To je vytváraním hodnôt a je to práca dôležitá pre naše hospodárstvo. Písanie šarlatánskych bludov a extrémne strašenie ľudí toxínmi je agenda parazitov a deformácia myslenia občanov, ktorí si môžu jedine ublížiť ak budú všetko považovať za otrávené a nevhodné pre konzumáciu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 08:50:05 439f05f2

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
O veľa väčší problém ako buzeranti sú buzerantskí aktivisti deformujúci myslenie občanov. Tých treba systematicky vyriešiť. Sú to paraziti z mimovládnych organizácií, ktorí považujú poruchu za normál.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 08:44:54 439f05f2

FICOVA VLÁDA IDE ZLIKVIDOVAŤ MALÉ ESHOPY


FICOVA VLÁDA IDE ZLIKVIDOVAŤ MALÉ ESHOPY
{ExtremeSoc-emigrant ,ale toto čo tu píšeš neurobila táto vláda,ale vlády lokajov modrých bolševíkov z matky Gorily KDH a ich klonov z vpn,sdkú,sop,áno.smk,most,sas,oks,oľano, ktorí zdevastovali najsamprv legistlatívu} Nehovor mi, že aj dnešná vláda nemá zásluhu na mizérii, lebo ťa budem považovať za mentálne retardovaného.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 08:34:06 439f05f2

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
Bola to parazitná šarlatánska cimprlína, ktorú živili sprosté ovečky túžiace žiť 120 rokov. Organizmus ovečiek teda samozrejme nebol tak zachovalý ako organizmus parazita, ktorý si chodil na prechádzky, plával a tancoval a vypisoval bludy. Každopádne aj tie drísty o pitve sú zveličené drísty šírené kultom jeho parazitnej osobnosti.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 08:28:15 439f05f2

FICOVA VLÁDA IDE ZLIKVIDOVAŤ MALÉ ESHOPY


FICOVA VLÁDA IDE ZLIKVIDOVAŤ MALÉ ESHOPY
{SVC, emigruj do Francúzska a tam ťa politik reznutý boľševizmom } Dobrá rada, pretože:

http://www.aktuality.sk/clanok/229697/mame-mizernu
-minimalnu-mzdu-jednu-z-najnizsich-v-eu/
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 00:16:13 4e819465

FICOVA VLÁDA IDE ZLIKVIDOVAŤ MALÉ ESHOPY


FICOVA VLÁDA IDE ZLIKVIDOVAŤ MALÉ ESHOPY
Pandemonium, chcel som ti napísať, aby si už išiel spať, lebo ráno vstávaš do práce, ale potom som si uvedomil, že ty si na úrade práce.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 00:01:22 4e819465

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
Ten na 30 rokov nevypadal ani zo vzdialenosti 200 metrov. Hneď ako som uvidel túto jeho fotku som si po mojich skúsenostiach na dôležité povedal, že to zas bude nejaký starý parazitný šarlatán.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 23:18:01 4e819465

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
{Je pre nich veľmi ťažké zoznámiť sa s rovnako orientovanými osobami, keďže všetci naokolo sú heterosexuáli} A buzna skupiny, alebo zoznamky na facebooku, prípadne priteplené miestnosti na pokeci sú im potom na čo ?
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-12 22:07:54 4e819465

Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt
{Jak se dožít 120 let. A zomrel v 80...} Už fotka mi napovedala, že je to úlizný ezoterický šarlatán lákajúci ľudí na sľuby.

{Všechno v okolí je otrávené a špinavé: vzduch, který dýcháme, voda, již pijeme, i jídlo, které jíme. Ve všem jsou obsaženy prvky, jež nejsou pro lidský organizmus dobré a ničí zdraví. A všechny tyto škodliviny a toxiny má na svědomí člověk sám, neboť se k přírodě chová velmi nerozumně a jeho činnost jí rozhodně neprospívá.} Každý vie, že okolie nie je úplne ideálne pre život a že je okolo nás veľa toho, čo nám nerobí príliš dobre, ale vyhýbať sa tomu extrémnou formou môže byť na škodu z pohľadu vývoja a adaptácie. Človek podľa jeho povrchných rečí môže asi aj za muchotrávky, ktoré sú pre nás škodlivé, lebo sa chováme k prírode nezodpovedne. Vôbec nepochopil, že je dôležité konzumovať občas aj to, čo nie je pre nás úplne neškodné a to preto, aby sme sa adaptovali a aby sa náš organizmus naučil prežiť aj v horších podmienkach. Netreba zachádzať do extrémov ako to často robia títo rozmazlení šarlatáni skrúcajúci sa na podložkách, ktorých obrazne povedané trochu ofúkne vetrík a už im valí z rypákov sopeľ v plnom prúde, lebo extrémne rozmaznali svoj organizmus tým, že sa vyhýbali tomu, čo im úplne neprospieva vo viere, že sa dožijú vyššieho veku.

Jiddu Krishnamurti povedal, že ak je myseľ v bezpečí, ochabúva. Ja som názoru, že ak organizmus prijíma len to dobré, ochabúva imunita a schopnosť tela brániť sa toxínom a ak svaly nepracujú, ochabúvajú tiež. O to ja záujem nemám. Nemá samozrejme význam konzumovať nezdravé vo veľkej miere, lebo to zas organizmus nevydrží, ale nemá tiež význam fanaticky vyhľadávať len to najzdravšie, lebo odolnosť organizmu zoslabne a to nie je výhra.

{Každý den se vydával na tří- až pětikilometrové procházky, hodně plaval, chodil po horách, hrál tenis, rád tancoval, cvičil s činkami a se závažím a nakonec si oblíbil windsurfing. } Ja 3-5 km robím cestou do práce a z práce. Nemám čas na prechádzky, A kedy ten človek pracoval a vytváral hodnoty ? Proti športu síce nemám nič, ale takých ako je on mám najradšej. Budú hovoriť len o tom ako športujú, ale sekeru do ruky nechytia. Jeho energia bola hlavne premrhaná. Klasický parazitný šarlatán, ktorý si užíval život na úkor ovečiek.
Zdroj
-
 52% ( 11 people voted )
+
2014-01-12 21:39:44 4e819465

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
{ja navrhujem z minimalnej} V tomto smere by som videl priestor na diskusiu, ale ani tá priemerná by nemusela byť problém, pretože tá by už nebola počítaná aj z platov milionárov.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 19:07:55 5f9ae6fe

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
Vytvorili by sa mechanizmy a platy úradníkov by nemohli presiahnúť 1.5 násobok mzdy priemeru z platov pracujúcich.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 16:59:31 5f9ae6fe

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
Ešte som napríklad zabudol na nápravu zdravotníctva. Už nebudú lekári predpisovať lieky podľa toho aký darček dostanú od súkromných farmaceutických firiem.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 15:34:28 5f9ae6fe

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
SOCIALIZMUS:
Práca pre všetkých a aj pre tých, ktorí pracovať nechcú a robia problémy pracujúcim
Zrušenie osláv porúch sexuality a zavedenie oslavy práce
Každému bude zabezpečené slušné bývanie - nie v zemľanke s latrínou
Zrušenie amorálnych sračiek v televízií, ktoré degenerujú občanov
Tvrdé poriešenie lúzy, ktorá propaguje zvrátenosti a degeneruje mentalitu detí.
Žiadne mafie, žiadna vláda finančných skupín a dobré finančné ohodonotenie za dobré výsledky
Kvalitné potraviny a výrobky
Zdroj
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-01-12 15:17:44 5f9ae6fe

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
Aj narušení blázni z ústavov majú svoje túžby a možno by chceli oslavovať svoje poruchy myslenia podobne ako chcú niektorí buzeranti oslavovať poruchy sexuality, ale človek, ktorý nemá v hlave nasrané by mal byť proti tomu. Nemá význam zbytočne ubližovať narušeným, ale nie je dobré im vyhovieť v každom smere a už vôbec nie je dobré považovať poruchu za normál tak ako to robí skupina WHO, ktorá sa prispôsobuje politickým agendám a ignoruje základy definície o poruchách.
Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-12 14:17:40 5f9ae6fe

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
{Aj ja mám svoje túžby. Skopať liberálnych-amorálnych buzerantov do hláv. } To bolo dosť ostré, že ? Nechal som sa na chvíľku trochu uniesť. Aj mne sa môže stať. Beriem to späť, ale nepopieram, že ich nemám rád a určite by som ich nepodporil.
Zdroj
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-01-12 14:05:53 5f9ae6fe

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
Za komunizmu sme tu mali krásne oslavy práce, ale večne nespokojnej lúze sa ani tým komunisti nezavďačili a ešte sa z toho vysmievali. Dnes tu máme oslavy sexuálnych porúch. V tomto primitívnom režime sa podporujú amorálnosti aj debilizácia národa, aby ľudia neriešili to, čo riešiť treba. Miesto mizérie sa musia riešiť buzeranti, ktorí slávia v uliciach sexuálne poruchy a to je choré...
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-12 14:01:53 5f9ae6fe

Aj gayovia majú svoje túžby


Aj gayovia majú svoje túžby
Aj ja mám svoje túžby. Skopať liberálnych-amorálnych buzerantov do hláv. Tým nemyslím slušných homosexuálov, ktorí neotravujú zbedačený národ so svojou poruchou sexuality a nechodia do ulíc oslavovať svoje poruchy. Tých treba chrániť pred katolíckou lúzou, ktorá by ich chcela trestať za to, že sú narušní.
Zdroj
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-12 13:57:22 5f9ae6fe

JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?


JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?
{ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU JEDINE NA SOCIALNYCH DAVKACH.} Alebo stačí chlastať víno v ktorom je údajne skrytá pravda ako to robí Pandemonium a orgán, ktorý slúži na myslenie potom postráda zmysel.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-12 11:25:52 5f9ae6fe

V USA chtějí postavit pomník Satanovi


V USA chtějí postavit pomník Satanovi
{.socha satana nieje náhoda,} Samozrejme, je to výsledok retardácie v spoločnosti podobne ako socha židovského žobráka za ktorého chrbát by sa chceli mnohí skrývať, ale neskryjú sa pred každým. Ja ich vidím a viem, čo robia.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 11:14:26 5f9ae6fe

V USA chtějí postavit pomník Satanovi


V USA chtějí postavit pomník Satanovi
Grygar je vypatlaný a vôbec nepochopil akým spôsobom sa vytvárali biblické príbehy. Ja už som to tu x-krát vysvetloval, ale študovaný debil nepochopí, pokiaľ bude zlákaný na posmrtné zámky. Na jednej strane chce popierať pavedu a na druhej propaguje primitívne drísty židáckych pastierov kôz a považuje pokryteckého žobravého žida za boha.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 10:56:09 5f9ae6fe

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa

Tak a je to ! - Helena Mezenská (zhŕňajova nevesta žijúca z vesmírnej energie) je náš daľší klamár ako Mečiar,Dzurinda a Fico !
http://moje.hnonline.sk/node/14514
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-12 10:19:38 5f9ae6fe

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
{ Zo všetkých najviac hovorí ten, kto nemá čo povedať.} Také primitívne a povrchné frázy na mňa neplatia. Keby sem ten tvoj Nikolaj prišiel, dal by som mu príležitosť argumentovať proti tomu, čo tu píšem a potom by sa ukázalo kto nemá čo povedať. To, že veľa hovorím je tým, že mám prehľad a viem, čo povedať k daným témam.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-12 10:17:52 5f9ae6fe

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Zhŕňajova nevesta - politická Oľano kandidátka na prezidentku - Mezenská klame ľuďom do očí a to ešte ani nesedí v prezidentskom kresle.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-12 10:13:38 5f9ae6fe

V USA chtějí postavit pomník Satanovi


V USA chtějí postavit pomník Satanovi
{ vedci nedokážu dokázať ako sa vyvíjalo náboženstvo, to by k tomu potrebovali svedectvá živých praľudí} K tomu stačia tie primitívne zápisky o bôžikov, ktoré majú nie len zo Sumeru. Veď aj ten tvoj retardovaný a schizofrenický bôžik bol na začiatku len primitív, ktorého bolo možné korumpovať spáleným mäsom až sa z neho stal otec topiaci vlastné deti, ktorého neskôr v podstate musel nahradiť pokrytecký žobravý žid.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 09:59:01 5f9ae6fe

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
{Je tam rozhovor s Mezenskou a aj jej vyjadrenie k tej ohovaracskej kampani v "nezávislých " médiách, ktoré tu tak oduševnene propagujete vy xuji sprostí. } Tvrdila tam, že nemá ezoterické predstavy ? Ak nemá a médiá klamali, môže požadovať od denníkov opravu...
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 23:19:19 4e819465

JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?


JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?
{Ovšem často je při tomto vysvětlení opomíjen fakt, že někteří pacienti, kteří výše zmíněné zážitky popisují, jsou oživeni až po značné době (po 10–20 minutách) a jejich mozková aktivita je po celou tuto dobu nulová.} Výpovede veriacich, ktorí majú od narodenia v mozgoch vsugerovanú predstavu o niečom posmrtnom, ktorá sa im prirodzene môže zdať práve v tejto kritickej situácii, pretože ich uspokojuje a odstraňuje strach zo smrti nie je nič, čo by som považoval za dôveryhodné. Ak vám moslimovia budú tvrdiť, že videli Mohameda, uveríte v neho ? A buďte si istý, že sa ich nájdu stovky. Okrem toho mozgová aktivita je nulová len podľa prístrojov a treba dodať, že tvrdenia ľudí, ktorých mozog nepracoval, alebo pracoval v núdzovom režime sú také dôveryhodné ako opisy snov. Sny sú tiež len výsledkom toho, že mozog je v núdzovom stave a buď vytvára to, čo si človek najviac vsugeruje. Napríklad mne sa najviac sníva o tom, čomu venujem najviac pozornosti aj keď niekedy to tak nie je a objavujú sa aj iné sny.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 23:16:42 4e819465

JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?


JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?
{ Přesto tito lidé, kteří se podívali na "druhý břeh", vypovídají fascinující zážitky, které navíc mnohdy dočista promění jejich stávající pohled na svět a vlastní život. } Tvrdenie založené na viere v pravdovravnosť veriacich oviec. Náboženské bullshity: http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/03-03-2011
/chlapec-4-bol-som-v-nebi-stretol-som-sestru.html
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 23:02:51 4e819465

JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?


JAK ČLOVĚK DOKÁŽE PŘEŽÍT BEZ MOZKU?
{Až neuvěřitelně může působit případ jistého mladíka z univerzity v Sheffieldu, kterého za doktorem Lorberem posílá jeden z jeho kolegů neurologů.} To mi úplne stačí: Prípad JISTÉHO mladíka. Autor sa nenamáhal zverejniť meno. Myslím si, že ide skôr o človeka s malým mozgom ako to bolo v tomto prípade: http://www.newscientist.com/article/dn12301-man-wi
th-tiny-brain-shocks-doctors.html
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 23:00:03 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Mezenskú by mala navštíviť sociálka. Možno ani svoje dieťa nekŕmi a núti ho nasávať energiu z vesmíru, čo môže mať veľmi negatívne následky na jeho vývoj. Bláznivé ezoteričky treba mať neustále pod dohľadom.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 22:44:25 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
http://www.topky.sk/cl/10/1370516/Poslanec-Smeru-B
laha-o--vesmirnej--Mezenskej--Je-ako-sialena-posta
va-z-americkeho-hororu-
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 22:29:03 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Šarlatánky s kartami a požierači vzduchu by mali určite podporiť "zhŕňajovu nevestu" ak chcú ešte viac oklamať ľudí o peniaze. To by bola prezidentka. Ani neje...a zo vzduchu žije. Nepotrebovala by ani 3600 eurový plat, ktorý dnes má za drísty o ľudskosti, ktoré dokáže vyprodukovať každá striga s kartami z kolotočov.

Bohatý gazda Zhŕňaj je taký lakomec, že sa ani neožení, aby nemusel ženu živiť a nedopraje to ani svojmu paholkovi. Ten vezme rozum do hrsti a vymyslí lesť - keď ide gazda do mesta, zbadá na krížnych cestách dievčinu, ktorá spieva, že neje-nepije, len zo vzduchu žije. To by bola žena! Robotná a nič by ho nestála! A tak sa gazda ožení a netuší, že so sestrou svojho paholka, ktorá sa živí tak, ako všetci ostatní. Len keď sa mu zazdá, že uňho akoby zo vzduchu opeknela, začne ju podozrievať. Ale čo sa kde skryje, aby ju mohol sledovať, všade na to doplatí, ba takmer príde o život..

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 22:23:37 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
https://www.facebook.com/SilviaSuvadova

Aj Silvia Šuvadová, ktorá sa s ňou stretla ju podporuje.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 22:10:01 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
To, že to napísala lúza z topiek a nového času ešte neznamená, že to nie je pravda. Nesnaž sa použiť Ad Hominem. Mezenská to neskrýva: http://pravdu.cz/zajimavosti-sveta/ezoterika-v-pol
itice

„Živí mě vesmír,“ říká Helena Mezenská. Od léta prý nejí a nemá hlad. „Já si myslím, že stoupáme do vyšších dimenzí spolu se Zemí.“ Její jméno v Čechách asi nikomu nic neřekne, ale je to nová poslankyně Národní rady SR. S ezoterickým vnímáním světa se netají, je jí 40 let a má vysokoškolské pedagogické vzdělání. Mezenská se dostala do Národní rady, což je obdoba české Poslanecké sněmovny, za hnutí Obyčajní lúdia a nezávislé osobnosti. Za jejími výroky je cítit breathariánství Henryho Monforta.

Mne stačí, že sa nechala ovplyvniť primitívnym Monfortom.
http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=13639
68536

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 22:04:15 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
{Zmena vlastníka nie je krádež, pokiaľ zaplatil, tiež či by bol ochotný zaplatiť viac.} Je, pokiaľ niekto začne rozpredávať štátny majetok a fungujúce podniky bez súhlasu občanov za extrémne nízke ceny.

{Štátne vlastníctvo nie je vlastníctvom osôb.} Štátne vlastníctvo je majetkom občanov, ktoré však rozpredala skorumpovaná kapitalistická lúza a zlikvidovala tak aj potravinovú sebestačnosť národa.

{Komunistické podniky sa tiež vyvíjali, pokiaľ v 60. rokoch boli ešte výrobky kompatibilné a porovnateľné aj zo západnými, v 80. rokoch zaostávanie bolo priepastné, kto by po otvorení hraníc pri vyššej ponuke kupoval zastaralé výrobky? Ty? Za akú cenu?} Nie je pravda, že naše výrobky boli výrazne zasralalé. Dokonca aj kvalita potravín bola na vyššej úrovni. Okrem toho neustále prebiehala modernizácia podnikov rovnako ako to prebieha v kapitalizme. V socializme totiž nič nebráni modernizácii akurát sú dôležitejšie iné priority, ktoré zas na západe boli ignorované a výsledkom boli getá chudákov, vysoká kriminalita, mafie, pretože bohatí brali na úkor chudoby extrémne veľa... A to, že sme v niečom zaostávali bolo o veľa priateľnejšie ako dnes. Dnes môžeme vyvážať tak prdy, lebo skoro nič vlastné nemáme a pracujeme pre zahraničných vykorisťovateľov. Aj keď mali na západe trochu výkonnejšiu techniku, treba si uvedomiť, že bola dostupná len pre úzku skupinu ľudí na úkor tej väčšej. To, že sme videli v Beverly Hills 90210 Steva s mobilom na BMW neznamenalo, že ho mal na západe každý. Ľudia sa však nechali zlákať a podľahli filtrovaniu informácií. Dnes zisťujú, že aj keď sú na trhu napríklad výkonné počítače, nemôžu si ich dovoliť bez toho, aby sa nezadĺžili a preto im môže byť jedno, že sú dnes na trhu počítače s vysokým výkonom, pretože nemajú ani na tie banány.

{Korporácie otrávia vodu občanom, všakže? } O čo sa pokúšaš ? O Strawmana ?

{Aký je rozdiel komu platíš za vodu? Môžeš mať aj studňu, prameň a si nezávislý.} Je rozdieľ keď vodu vlastnia občania a keď ju vlastní korporácia. Radšej budem spoluvlastníkom vody ako by mala patriť nejakému parazitovi, ktorý ju získal vďaka politickej lúze. Ak občania vlastnia vodu, môžu o nej rozhodovať. Ak vodu vlastní korporácia, nemôžu...

{Aký si útlocitný, opakovane sa posmievaš Spasiteľovi, koľkokrát za celý život a namýšľaš si, že ťa za rúhanie nikto nedá dole?} Akému spasiteľovi ? Ja riešim žobravého potulného žida Ježiša Krista, ktorého židácky klér odsúdil za rúhanie podľa zákona od Jahveho.

Neboj sa. Dobre viem, že pokryteckí smradi rozprávajúci o láske z kultu žobravého žida Ježiša Krista vedia byť brutálni a ty to s tými rečami o sekáčiku len dokazuješ. Nezabudni potom nadávať na brutalitu moslimov aj keď si možno ešte horší. A ty by si mal vedieť, že ťa veľmi skoro môže dať niekto dole za vyhrážanie. To je trestný čin na rozdieľ od nejakého rúhania, ktoré si môže každý dovoliť, lebo katolícka sekta už nemôže trestať ľudí.

{Vyžívaš sa v posmechu, podporuješ vyvražďovanie nenarodených detí, ty si mäsiar.} Akým spôsobom podporujem vyvražďovanie nenarodených detí ?

{Moje napísané slová sú iba moje slová, áno zaslúžiš si smrť} Si rovnaký magor ako ten tvoj Ježíšek, ktorý hovoril o láske k nepriateľom, ale správal sa úplne inak. Bol to klasický šarlatánsky a pokrytecký kazateľ s plnou hubou lásky, ale s túžbou vraždiť akých možno nájsť dnes v kostoloch.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 21:47:41 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
{problem s tymito socialistickymi kriklunmi ako davidlo a retard zukov je, ze su banda zavistlivych neschopakov baziacich po susedovom majetku lebo ma viac nez oni, kradnut, to by im slo} Ty lúzer zo slovenskej kolónie, tebe budem závidieť. ;-))) A čo ? Predražené topane z Číny, ktoré možno vyrábali malé deti ? Si ako retardovaný Rytmus, ktorý každého kritika nazýva závistlivcom a ignoruje argumenty.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 21:18:01 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
{Lojzo, v Příbrami tiež máte internet ako vidím, tak si láskavo over klebety, ktoré žerieš už predžuté} Aké klebety ?

http://www.topky.sk/cl/100535/1370127/Matovicova-p
oslankyna-Mezenska-sokuje--Nasavam-vesmir--nic-nej
em-a-lietam-v-oblakoch-

http://www.cas.sk/clanok/266662/matovicova-poslank
yna-mimo-mezenska-perli-mavam-stavy-ked-nasavam-ve
smir.html

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 21:05:03 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
{ Máš alternatívu? Bude lepšie, ak bude prezident Fico, alebo Kiska? } Funkcia prezidenta je zbytočná.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 21:00:06 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
Kapitalizmus je židovský experiment. Ľudia páchajú sociálne samovraždy, lebo majú problém prežiť. Nemajú ani na tie banány po ktorých za komunizmu túžili.

http://www.youtube.com/watch?v=Li1_FBv0sTI
http://www.youtube.com/watch?v=mgZ6usVnoCY
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 20:52:15 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
{Davo, ty boľševický skrachovanec, čo nazývaš rozkradnutím je len zmena vlastníka} Ty si retardovaný ? Každá krádež je zmenou vlastníka. Ak ti cigáň ukradne bicykel, tiež to budeme môcť nazvať zmenou vlastníka, ale to nič nemení na fakte, že je to zločin. Slovákom už veľa nepatrí...

A skrachovanec nie som. Zarábam celkom dobre a môžem si kúpiť to, čo k životu potrebujem, ale samozrejme nie na Slovensku. Tam by som mal problém zaplatiť aj účty.

{Vy komunisti ste továrne priviedli do bankrotu} Tu si prečítaj: http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/03/podn
iky-vybudovane-na-slovensku-pocas-komunistickeho-z
azraku-a-slovenske-tupe-vytunelovane-stado/

{ nerastné bohatstvo patrilo vláde, mzdy boli nízke a zvyškom námahy ľudí disponovala vláda} Nerastné bohatstvo patrilo občanov a čoskoro prídu aj o vodu. Bude patriť korporáciám.

{mzdy boli nízke} Za mzdu si priemerný občan mohol dovoliť kúpiť o veľa viac za komunizmu ako dnes.

{Vláda mala viac prostriedkov ako majú veľké spoločnosti, ktoré nenávidíš, ale aj tak pre nich pracuješ.} Samozrejme, že pracujem pre kapitalistov, pretože o tom je dnešný systém. A čo mám skapať od hladu ? A ty si zas pracoval pre štátne firmy počas komunizmu ak si vtedy žil. To, že dnes pracujem pre kapitalistov neznamená, že nemôžem žiadať zmenu.

{ Kde sú výsledky tvojho milovaného socializmu?} Napríklad byty tu zostali po komunistoch a mnohé ďalšie produkty z čias komunizmu, ale podniky boli rozkradnuté a dnes ľudia otročia v kórejských gulagoch za vreckové a živia okrem parazitov na ich práci armádu nezamestnaných, ktorí nič nerobia, alebo sa venujú kriminálnej činnosti. Dal som ti odkaz na článok. Napriek tomu, že je dnes automatizácia na vyššej úrovni dnes musia ľudia o veľa viac drieť a to aj cez víkendy, aby mohli prežiť, pretože dnes je tu otroctvo.

Nie som ochranca flákačov. Práve naopak. Dnes mnohí nerobia, alebo poberajú extrémne platy za nič nerobenie.

{ešte raz bez úcty spomenieš Spasiteľa, tak ťa rozsekám sekáčikom na mäso} Myslíš toho žobravého žida Ježiša Krista ? A nehovoril on niečo o láske k nepriateľom ? Nebol on náhodou proti násiliu ? Alebo sekáčiky v rukách jeho nasledovníkov mu nevadili ? Ako to je ?

Tak sa ďalej skrývaj za chrbát toho žida ty retardovaný mäsiar, ktorý sa verejne vyhráža zabitím, ale ja na teba trestné oznámenie nepodám.

{ty sa trasieš na vyššie zárobky} Chcem len dobrý plat za fyzicky náročnú prácu, ktorú robím a chcem robiť, aby som mal morálne právo užívať produkty práce. Netúžim po nejakom extrémnom konzume. Veď ja nemám ani auto, nemám potrebu kupovať značkové topane a predražené sračky s pekným obalom, aby som prípadne zapôsobil na retardovaného suseda. Nehovorím teraz konkrétne o mojich susedoch. To nie sú malomeštiaci. Bol to len príklad.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 20:36:05 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Pre Mezenskú. Dúfam, že to jej čakry dokážu vstrebať: Breatharianismus nebo také inedia (breathe = angl. dýchati, inedia = lat. půst, hladovění) je doporučovaný životní způsob, podle kterého není nutné jíst, pít ani spát, protože lze žít jen ze vzduchu. První známou takovou osobou byla Therese Neumannová (1898-1962) z německého Konnersreuthu, která se údajně pod dobu 36 let živila pouze hostiemi ze svatého přijímání. Cílem je povznést se a stát se spirituální bytostí. Tato představa zřejmě vyšla z postění, které je součástí některých náboženství. Půst má být blahodárný, protože očisťuje tělo i mysl člověka. Přiblíží ho také chudým, hladovějícím a tím se člověk i duchovně povznáší. Logicky z toho podle breathariánů plyne: jestliže je částečný půst prospěšný, pak úplné odmítnutí jídla, pití a spánku musí být ještě daleko lepší. Člověk se může stát spirituální bytostí. Tyto myšlenky propagují i dnes někteří breathariáni v Austrálii i v USA. Australanka Ellen Greve tvrdí, že získává veškeré potřebné živiny z prány = Božího světla = univerzální životní síly. V její knize „Living on light“, se doporučuje 21denní program, který zastaví stárnutí a umožní dosáhnout nesmrtelnosti. Greveová vede na webu Kosmickou Akademii, pořádá semináře za 2000 dolarů a má údajně 5000 následovníků ve světě. Tři z nich sice již zemřeli, ale podle paní Greve je to prý proto, že jsou lidé dnes špatně naprogramováni. Média jim totiž vsugerovala, že lidé mají potřebu jíst. Breathariáni existují i v USA, kde dokonce existuje i Breathariánský Institut, který vede Wiley Brooks. Jeho hlavní argument ve prospěch breatharianismu je: Jestliže je potrava tak důležitá, proč se jí lidské tělo snaží vždy zbavit?

Hodnocení: Na krátkodobý půst jsou mezi lékaři názory rozdílné, představy o vyčištění těla od „strusky“, jedovatých látek půstem ze střeva nebo o zlepšení imunity nebyly prokázány, ale jako motivační úvod do redukčních metod u obézních se půst doporučuje. Dlouhodobý půst může tělo jen poškodit a představy breathariánů o možnosti existovat bez potravy a pití jsou nebezpečným nesmyslem, jak ukazují případy úmrtí. U paní E. Greve ostatně novináři našli plnou spíž jídla. Breatharianismus je jen výnosné šarlatánství, protože naivita lidí je nezměrná a vždy se najdou lidé, kteří kupují knihy a platí drahé kurzy breathariánských guruů. Dýchání lze v oblasti paramedicíny využít i jiným způsobem, jak ukazuje „dýchání léčebné“ a také Grofovo „holotropní dýchání“.

Odkazy: The Skeptic´s Dictionary, www.skepdic.com
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 20:12:24 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Mezenská je ezoterička s čakrami. Tvrdí, že máva stavy, keď nepotrebuje jesť a je vyživená vesmírom. ;-))) Farár do nej napustil asi aj duchovné sračky a potom sa spojila aj s bláznivou Šuvadovou, ktorá sa stala hviezdou na youtube.

S poslankyňou sa v minulosti duchovne prepojila aj herečka Silvia Šuvadová, ktorá sa v rámci seminára pokúsila poslať poslancom do parlamentu pozitívnu energiu. Obe dámy sa napokon aj stretli. „Obe sme mali zimomriavky, obom sa nám naraz otvorili srdiečka – srdcové čakry,“ povedala Šuvadová s tým, že sa jej to nestáva často. Šuvadová si myslí, že poslankyňa na sebe pracuje a medituje, čím môže nahradiť stravu a dobíja si energiu.

Nečudoval by som sa, keby sa Mezenská chodila radiť s nejakou primitívnou šarlatánskou kartárkou z kolotočov.

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-11 20:05:43 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Ak Mezenská, ktorá sa oháňa rečami o pravde nie je schopná povedať, ktorý katolícky farár ju naložil, lebo ho chce chrániť pred trestom a nechce, aby prišiel o prácu pre porušenie pravidiel v katolíckej sekte, je naivné si myslieť, že nebude ochraňovať svojich blízkych ľudí v politike, ktorí porušia pravidlá aj keď bude o ich zlyhaniach vedieť.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 19:12:58 4e819465

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{Zaujala ma este veta od Davidka socialneho,ze priemerny obcan MUSI DRIET v korejskom gulagu.Potreboval by som to nejak dovysvetlit,co si mam pod tym pojmom predstavit.} Nie je problém:
http://www.dolezite.sk/Platy-a-podmienky-v-kapital
istickych-gulagoch-CVgYeb.html
http://beo.sk/ekonomia/1088-vypovede-o-korejsk
om-vykoristovani-a-sikanovani-sloveniek-na-slovens
ku
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 18:33:32 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
{ Boľševický experiment, ktorý sa celosvetovo nepodaril, už nevzkriesia ani pokusy galského kohúta.} Dôležité je, že majú kapitalisti parazitujúci na pracujúcich z toho strach a naďalej sa snažia bojovať proti komunizmu, pretože ich anarchia prestáva ľuďom vychovovať a obávajú sa, že by mohli začať požadovať zmenu režimu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 18:30:17 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
{a otcom jej dcéry (preto jeho meno tají) je istý katolícky farár} Mezenskú nakladal farár ? ;-))) To som nevedel. Keby mala trochu rešpektu pred občanmi a trochu úcty pred voličmi, netajila by to. Ak je to pravda, chráni človeka, ktorý porušil pravidlá v katolíckej cirkvi. Sú síce hlúpe, ale keď už sa rozhodol vstúpiť do tej primitívnej sumérsko-židovsko-kresťanskej cirkvi, mal by pravidlá požadované ovečkami, ktorým slúži dodržovať, alebo sa nechať za porušenie strestať a nie naďalej kázať.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 18:26:50 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
Je naivné veriť, že preplatení politici urobia to, čo ukončí mizériu. Tí za vás poriadky neurobia. Keby tak strašne Mezenská chcela, už dnes by mohla o veľa viac kritizovať zlyhanie tejto anarchie, ktorú nazvali voľným trhom, ale jej stačilo prečítať jeden list občana a každý sa ide z toho zosrať a už má podporu zúfalých. Nič nové a znova to isté, preto zmenu nečakajte.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 18:13:06 4e819465

Zrada vlastného národa


Zrada vlastného národa
{Práve v informovanosti a v aktivizovaní mozgových buniek môže Mezenská zohrať dôležitú úlohu.Jedine ona, všetci ostatní kandidáti, vrátane "filantropa" sú psychoši z tej istej svorky.} Ty tomu veríš ? A či nevidíš, že hrá divadlo, aby sa dostala vyššie ? To máš rovnaké ako s Kot-lebom. Dostal dobré miesto a už nemá záujem aktívne bojovať proti systému, ktorý ničí ľudí, pretože má dobrý plat na úkor občanov. Má sa dobre a Mezenská na hrade by sa mala ešte lepšie a držala by hubu, alebo by chŕlila ezoterické drísty ako notorik Havel - láska, ľudskosť, pravda. Je naivné veriť, že politik, ktorý dostane viac ako 3000 euro začne bojovať proti systému z ktorého má extrémne zisky. A o tom to je. Mezenská klamala už na začiatku. Tvrdila, že bude reflektovať na kandidatúru až keď dostane 70% podporu občanov. Teraz zas tá pokrytecká žena poberajúca už teraz viac ako 3000 eurový plat hovorí, že ju podporuje 70% ľudí, ktorí ju poznajú. To jej asi povedala nejaká kartárka na kolotočoch. Ide jej o budovanie kariéry, nie o ľudí. Politik, ktorý v tomto systéme dostáva extrémny plat nebude sám sebe škodiť a kritizovať nedostatky systému. Bude riešiť to, čo ľuďom moc nepomôže.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 18:09:33 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
Čo by robil židák Ježiš, keby sa narodil na Slovensku ? Odišiel by, lebo na Slovensku by toho veľa nevyžobral, ale možno sa mýlim, lebo Slovač je aj k parazitom v parlamente veľmi štedrá a Vatikánska finančná skupina tiež dosť nažobrala. Dnes táto finančná skupina vlastní obrovskú časť slovenských lesov.
Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-11 17:44:50 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
Politici naďalej likvidujú Slovensko a dostávajú 3000 eurové platy. V iných štátoch by mali veľký problém a báli by sa chodiť po ulici.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 17:29:33 4e819465

Kam neemigrovat - Francie


Kam neemigrovat - Francie
{ nepise ze minmalna mzda je 9,4 e na hodinu} Žijem v štáte kde je minimálna mzda ešte vyššia. Na Slovensku je všetko rozkradnuté, pretože Slovač je strašne hlúpa a toleruje politikom to, za čo by ich v iných štátoch čakala smrť ubitím. Slovensko je kolóniou otrokov a bolo to plánované. Potrebovali zničiť socializmus, ktorý Slovákov chránil. Na prvom mieste by sa Slovač umiestnila možno v egu, pretože je vychovávaná retardovaným rapérom recitujúcim o cicinách.
Zdroj
-
 74% ( 9 people voted )
+
2014-01-11 17:25:09 4e819465

Hluboce mě uraži neduslednost brusele. A to nejsem muslim


Hluboce mě uraži neduslednost brusele. A to nejsem muslim
{Ja si myslim, že zdrava vubec neni, bo se z ni dycky poseru.} Ty sa posieraš po Šaratici. Pandemonium zas hľadá pravdu vo víne, ale vždy nájde len žltý fľak na rifľách, alebo si do nich naloží a potom chodí z krčmy ako Rytmus, ktorý má v rifľách riť 10cm nad kolenami. ;-)
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 16:55:51 4e819465

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{davidko, komunizmus a jeho ideologicka podctata sa nikdy nenaplnila, vzdy boli rovni a rovnejsi} Súhlas a už som tu na to x-krát upozorňoval. Film zvieracia farma to celkom dobre vystihuje. Ľudia po revolúciách upadajú do euforických stavov a nežiadajú prijatie mechanizmov, ktoré by zamedzili parazitovať na pracujúcich. Ja nie som za rovnosť. Ten kto bude lepšie pracovať si prirodzene zaslúži viac. Lenže dnes preplatení úradníci, ktorí robia to, čo by zvládla aj upratovačka po trojdňovom, alebo možno aj po trojhodinovom kurze zarábajú 2000-3000 euro a to je ešte horšie ako za socializmu. Nerobia, ale zarobia a priemerný občan musí drieť v kórejskom gulagu za 360 euro aj cez víkendy.

Kristus bol len ezoterický potulný žid, ktorý mal plnú papuľu rečí ako každý druhý politik, alebo svätý a keď započul slovo práca, utekal žobrať do vedľajšej dediny a sľubovať "zlaté zámky" tak ako to robia politici len s tým rozdieľom, že im ich sľuboval až po smrti.

{ na rozdiel od takeho co nemusi platit za potraviny, energie, ci dokonca chodit do prace} Kto chce mať produkty práce, mal by pracovať. Dnes síce veľa vecí za nás dokážu urobiť stroje, ale nie všetko a práca, ktorú stroje nerobia by sa mala rozdeliť medzi všetkých.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 16:10:25 4e819465

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{tak teraz si niesom celkom isty ci som sa ja neposral od smiechu :D :D :D} Stará a trápna krčmová odrhovačka malomeštiakov, ktorú akurát okopírovala Pandeho skupina Žlté Fľaky a teraz to používajú povinne 3x denne, ale samozrejme človek na ich primitívnej úrovni, ktorý tiež hľadá denne pravdu vo víne sa na tom dokáže aj pobaviť. ;-)
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 15:58:16 4e819465

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
Reagujem aj na tvoje primitívne reči, pokiaľ mám náladu. A o posieraní tu radšej moc nepíš, pokiaľ nechceš mať ešte viac hanby ako máš. To je výsadou tvojej skupiny Žlté Fľaky - ty a tvoji kamaráti notorici v krčme. Dostratí a došťatí ste boli videní mnoho-krát.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 14:20:19 439f241c

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{Text bol vygenerovaný automatickým systémom vyhľadávajúcim na nete hlupákov.} Ten systém potom musel navrhovať riadny retard, pretože nerozozná kvalitu od bordelu a reakcia je na úrovni primitívneho Pandemoniuma, ktorý možno ešte stále používa Windows 98. Sám to tu tvrdil asi pred rokom.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 13:49:01 5f9ae6fe

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{Ak nemáte deti a postavíte si spoločne s ďalšími hipisákmi takúto zemliankovú dedinu a budete tam pobývať niekoľko rokov kým vás to neprestane baviť a stále dokola okopávať grule, dojiť kozu, húliť trávu, hrať na fujare turistom(veď z niečoho musíte predsa žiť a aj na hulivo aby bolo nie je predsa zadarmo), nie zlé na niekoľko rokov najme ak budete mať po boku nejakú fešnú hipisáčku :DDDDDDD} Podobná utopia bola aj Christiánia. Od marihuanovej lúzy nemožno čakať spoločnosť na úrovni. Nebýval by som tam ani zadarmo.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 13:45:38 5f9ae6fe

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
čo je na tom zlé ? - bez otáznika
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 13:41:33 5f9ae6fe

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{davidko su to hlavne zadlzeny ludia co byvaju v tych polystirenom oblozenych domoch a panelakoch,
co nemaju na vyber ked ich vykoristuje zamestnavatel, a ktory sa nikdy nepostavia na odpor,
lebo hypoteku ci najom treba platit kazdy mesiac a oni si tu pracu nemozu dovolit stratit,
komunizmus nutil ludi chodit do prace inym sposobom ako kapitalizmus,
tiez ludom chcel diktovat ako mozu byvat a zit a ludia to odmietali, raz to pochopis!} Keby sa nevyštrngal pouličnou lúzou na čele s notorikom Havlom primitívny
kapitalizmus, neboli by v dlhoch a preto treba požadovať návrat režimu, ktorý sme tu mali. Tvrdíš, že za komunizmu ľudia museli pracovať. Vraj ich nútili. Súhlasím
a teraz mi napíš, čo je na tom zlé ? Zlé je podľa mňa to, keď ľudia nepracujú, pretože s tým prichádzajú problémy. Za komunizmu museli aj tí cigáni pracovať, ale
všetci mali zabezpečenú stravu - kvalitnejšiu ako sú tie sračky v pekných obaloch už len preto, že sa zvieratá nechovali v koncentrákoch a nebolo ich nutné dopovať
takým množstvom farmaceutík, mali zabezpečené bývanie - podľa kapitalistov králikárne, ktoré sa však dnes predávajú za ťažké peniaze, mohli si dovoliť výlety a to nie
len do Tatier,...

{racej prekrasnu zemlianku, ci stary hlineny dom na vidieku a zivot v slobode} Ak si ľudia týmto spôsobom začnú uťahovať opasky, vykorisťovateľom to bude len vyhovovať.
Riešenie mizérie to jednoznačne nie je. To by mal vedieť každý kto ukončil základnú školu.

{ale na panske sa ti chodit nechce, no musis! prezradim ti jedno velmi stare porekadlo} Nechcem samozrejme drieť na parazitov...a teraz popíš v čom vidíš problém. ;-)

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 13:40:37 5f9ae6fe

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{tento posledny prispevok si naozaj napisal ty?s vlastnej hlavy?} Áno, ale niektorí lúzeri tu píšu v mojom mene. Netrúfajú si hrať fér, lebo vedia, že by prehrali a tak sa zbabelo uchylujú k podvádzaniu.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 10:17:24 439f05f2

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
V tomto druhom Švajčiarsku budú otroci neschopní požadovať zmenu režimu nakoniec znova prať v rukách, pretože budú nútení vybrať lacnejšiu alternatívu a vykorisťovatelia budú brať ešte viac ako berú dnes na ich úkor a budú si užívať ešte väčší luxus. Zástancovia kapitalistického režimu zrovnávali úroveň štátov podľa toho, čo si mohla dovoliť len malá skupina bohatých, ale ignorovali getá a chudobu, ktorá nemala ani na kvalitné zemiaky. Hovorili, že na západe mali o niečo lepšiu techniku, ale nehovorili kto na ten extrémny luxus doplácal. Tomu sa hovorí filtrovanie informácií.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 10:14:47 439f05f2

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
Každý deň ráno stihnem vypiť čaj
a už ma vyháňa dráb
Každý deň vstávam ešte kým je tma
kým ešte kraľuje chlad

Mám z toho smútku mozoľnatú dlaň
a v bruchu večne len hlad
Čakám na slnko stratím svoju tvár
aby som mohol ísť spať

Koľko už ubehlo rokov?
Koľko už ubehlo dní?
Koľko len ubehne rokov?
Života ktorý im dám

Čakať kým vrátim sa domov
sekeru za bránou mám
za zvukov slobodných zvonov
musím ísť iba ja sám

Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem si zbíjať
Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem si zbíjať

Na panské ráno robiť nechodím
po hore túlam sa sám
a prosiť slnko tiež už nemusím
aby ma nechalo tak

Dnes všetci drábi majú zo mňa strach
ten pocit bude ma hriať
Celý deň blúdim a som slobodný
a dávno nepoznám hlad

Koľko už ubehlo rokov?
Koľko už ubehlo dní?
Koľko len ubehne rokov?
Života ktorý im dám

Čakať kým vrátim sa domov
sekeru za bránou mám
za zvukov slobodných zvonov
musím ísť iba ja sám

Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem si zbíjať
Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem si zbíjať


Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem si zbíjať
Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem si zbíjať
Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem si zbíjať
Páni baróni nechcem žiť tak
to radšej pôjdem zbíjať si sám

Keď ste si ma upiekli
tak si ma aj *******
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 10:04:52 439f05f2

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{stavebne povolenie nie je ziadny problem, my ideme slameny domcek stavat, mame architekta, ktory urobi projekt a dokonca su na SVK firmy, ktore taketo domy stavaju...} A poznáš rozprávku o troch prasiatkach ? Tú si prečítaj ešte pred tým ako zaplatíš architektov a firmu na stavbu slamenice.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 10:02:05 439f05f2

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{A co tento Hobitín z Nového Zélandu?} Je to bar, ktorý by vás vyššiel drahšie ako normálny byt. Museli by ste mať aspoň 4 hypotéky, aby ste si to mohli dovoliť. Nevytvárajte si ilúzie. Pre väčšinu otrokov by bola dostupná možno tá drevenica na strome, pokiaľ nechcú brať hypotéku. http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/green-dr
agon-pub-the-hobbit

{velmi nízká cena} O tom nepochybujem. Tá drevenica na strome, alebo zemľanka by nebola moc drahá, ale kto by mal záujem tam bývať ? Autor článku ?

{nízká energetická náročnost} Reč je o kúrení drevom a svietením lampášmi ?

{přínos pro místní ekonomiku} Aký ekonomický prínos a pre koho ?

Otročenie ľudí fungovalo aj keď žili v zemľankách a dreveniciach a bude fungovať znova ak sa tam väčšina presťahuje. To nie je riešenie mizérie.
http://www.youtube.com/watch?v=Ve-Cl0g_SMA
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 09:51:28 439f05f2

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
Mnohí máte rovnakú mentalitu ako otroci. Nežiadate zmenu režimu, ktorý z vás robí chudákov a v ktorom prichádzate aj
o strechu nad hlavou a radšej vymýšľate hlúposti a chceli by ste stavať zemľanky, aby ste prežili, ale to vám nepomôže, pretože
aj keby ste to takto robili, prichádzali by ste aj o to. Systém založený na vykorisťovaní by sa prispôsobil a znova by vám vykorisťovatelia
brali to, čo je pre vás dôležité, aby mohli žiť na váš úkor v extrémnom prepychu. Utiahli by vám viac tie pomyselné reťaze.
Lenže mnohí nie ste schopní komplexne myslieť a to vedie k tomu, že nedokážete ani predvídať to, čo sa stane ak si vyberiete
alternatívne pochybné riešenia vlastnej mizérie. Tým, že sa presťahujete do nekvalitných hobitích domov sa otroctvu nevyhnete. Len znížite náklady a zisk
z toho budú mať tí, ktorí vás otročia. Ak budú náklady na život väčšiny otrokov nižšie, kapitalistom, ktorí vás otročia stačí
znížiť minimálnu mzdu bez obáv, že zotročený národ pôjde do ulíc a budete v rovnakých sračkách a vykorisťovatelia budú mať z vás vyššie zisky. Zahraničným majiteľov gulagov na Slovensku
bude len vyhovovať ak sa presťahujete do zemľaniek a budete svietiť lampášmi. Nenáročný otrok je pre nich väčší zisk.
Zdroj
-
 71% ( 11 people voted )
+
2014-01-11 09:30:03 439f05f2

Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték


Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték
{Ekovesnice učí ekolidi stavět a žít bez hypoték} Komunisti nemuseli ľudí učiť ako žiť bez hypoték a mohli žiť v normálnych kvalitných domoch, ktoré sa dnes ľuďom berú a predávajú za vysoké ceny. Ľudia žili bez potreby hypoték a nemuseli si požičiavať od úžerníkov, ale to vám kapitalistické médiá chrániace tento chorý systém neprezradia. Budú vás manipulovať a vy budete nadávať na to, že nebolo dostatok banánov, alebo rifľí, ktoré aj tak tlačia na gule, pretože ste mnohí na úrovni opíc ovplyvnený módnym marketingom. Do zemľaniek sa presťahujte a naďalej podporujte kapitalistický systém, ale potom sa nesťažujte a vinu hľadajte v sebe. Vždy sa smejem keď si spomeniem na primitívov, ktorí tu so mnou diskutovali o tom, že západ mal o niečo lepšie počítače, alebo autá, lebo si zmanipulovaná väčšina, ktorá sa na to nechala zlákať neuvedomuje, že tie boli boli pre bohatých vykorisťovateľov a nie pre bežných ľudí, pretože niektorí z nich nemali ani na zemiaky a žily v getách, alebo pracovali za vreckové, aby bohatá vrstva mohla užívať prepychový život, ale o tom sa už nehovorí. Extrémne nerovnomerné delenie v kapitalizme znamená prirodzene pre úzku skupinu ľudí vysokú úroveň. Tí si môžu obrazne povedané lietať aj na mesiac, ale pre väčšinu to znamená mizernú úroveň - nižšiu od tej ako mal priemerný občan za komunizmu, pretože nemajú ani na kvalitné potraviny.
Zdroj
-
 76% ( 11 people voted )
+
2014-01-11 08:59:04 32074e5b
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Žijeme ve špatné galaxii?


 Žijeme ve špatné galaxii?
Podle studie obyvatelnosti galaxií jsou pro život našeho typu nejlépe obyvatelné eliptické galaxie. Nespletli jsme si galaxii?
Počet mrtvých nakažených ebolou přesáhl 5000
Desatero školského systému
Otázky viery (8. časť). Dodatok.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1784 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo