Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

BuloVonE # KypuNaho42


Kauza Gabčíkovo – dobrodružstvo Roberta Fica za 588 miliónov z vrecák daňovníkov


Kauza Gabčíkovo – dobrodružstvo Roberta Fica za 588 miliónov z vrecák daňovníkov
Keď to tak zhodnotím, tak to mal Bulo von Elektra predať svojej dcére za korunu a bolo by to podľa mňa v najlepšom poriadku, keď už to ten Bulo to Gabčíkovo postavil a mohol jej k tomu pribaliť aj Mochovce za 2 SK
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-02 19:04:21 5f67d5ba

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
Sovětská vláda měla značný zájem zmocnit se všech uprchlíků, kteří žili v okupačních zónách spojenců, zejména čelných představitelů jako byl Vlasov, Krasnov, Škuro, kníže Sultan-Girej a další. Na Jaltské konferenci v únoru 1945 bylo dohodnuto, že do SSSR budou vráceni všichni sovětští váleční zajatci a další odvlečení občané SSSR, kteří s návratem budou souhlasit.
Dne 21. května 1945 velitel 5. britského sboru sir Charles Keightley uzavřel dohodu s představiteli sovětského NKVD ze skupiny SMERŠ při štábu maršála Tolbuchina, který obsadil část Rakouska, o vydání všech kozáků sovětským vojskům. Chování a přímo podlost anglických velitelů a štábů dodnes nebere hlava.

Pod záminkou "konference" o posouzení společných akcí proti bolševikům s polním maršálem Alexandrem bylo z lienzského tábora odvezeno 2146 kozáckých velitelů, z toho 12 generálů, do města Judenburg, kde na hranici sovětské okupační zóny na mostě přes řeku Mur byli předáni sovětským jednotkám. Část kozáckých velitelů byla na místě postřílena, část odvezena na Sibiř do trestaneckých táborů - GULAGu. S hlavními představiteli kozáckého vojska atamanem P. N. Krasovem, generálem A. G. Škurem, generálem knížetem Sultanem-Girejem, generálem C. N. Krasnovem, generálem T. I. Domanovem a německým generálem H. von Panwitzem byl zorganizován v Moskvě soud a 17. dubna 1947 byli všichni na základě vynesených rozsudků popraveni pověšením.
Tragický osud většiny kozáků a jejich rodin se dovršil 31. května 1945, kdy styčný důstojník britské okupační správy major Davis oznámil v táboře, že všichni budou vydáni sovětským orgánům a odsunuti do sovětské okupační zóny. Dne 1. června 1945 byl tábor Pegetz obklíčen jednotkami palestinské brigády 8. britské armády. Tato brigáda byla zřízena na území Palestiny z vojáků židovského původu, kteří zde byli použiti jako odplata za činnost kozáků při pronásledování Židů na území SSSR podle hesla "Divie et impera" česky Rozděl a panuj. Tak kozáci zaplatili za svůj antisemitismus a podíl na holocaustu.

Zvěrským násilím, přes zoufalý odpor bezbranných lidí, pomocí tyčí, bodáků a střelných zbraní byli kozáci, ženy, děti a starci, většinou zranění nebo v bezvědomí, naházeni na nákladní auta a odváženi k nákladnímu vlaku. Aby unikli nespravedlivému vydání do sovětských rukou, zabíjeli muži své rodiny, zoufalé ženy se vrhaly s přivázanými dětmi k tělu do řeky Drávy, muži si podřezávali hrdla nebo si lehali pod pásy britských tanků. Na ty, kterým se podařil útěk do lesů, byli pořádány štvanice za účasti místních Rakušanů. Přeživší účastníci násilného vyklizení tábora vypovídají, že mnoho mužů v britských uniformách používalo ruský žargon. Je to vysvětlitelné, vždyť v Palestině bylo mnoho emigrantů z SSSR, kteří bojovali v řadách britských jednotek.

Proč tato jatka? Britové předpokládali, že když se zbavili důstojníků, vše již půjde hladce. V tom se však zklamali. Byla vytvořena nová táborová správa z poddůstojníků. Druhý den proto začala násilná repatriace. Zpočátku byli kozáci, včetně žen a dětí pouze surově biti pažbami a probodáváni bodáky, později do nich bylo najížděno tanky a stříleno. Takto přišlo v táboře o život asi 250 lidí. Během předávání byla sloužena pravoslavná mše, vojáci se však neštítili napadnout kněží, zničit oltář a rozdupat starobylé ikony. Mnoho lidí spáchalo s celou rodinou sebevraždu. Je zaznamenáno, v jednom vagónu měl jakýsi kozák v kabátě zašitou žiletku. Když na zastávce otevřeli Sověti vagón, vyvalil se na ně proud lidské krve. Všech 40 lidí si tou jednou žiletkou podřezalo žíly.

Vydání vojáků XV. sboru se odehrálo v podobném stylu pouze s tím rozdílem, že proti těmto lidem použili Britové ještě plamenomety. Zajatci byli posláni do štýrského Judenburgu a poté dál na Východ. Všichni tam ale nedojeli. Např. plukovník Kulakov byl ubit při výslechu na správě NKVD v dolnorakouském Badenu.
Spolu s XV. sborem byl posláno do Sovětského svazu i 700 Němců, včetně velitele Helmutha von Pannwitze, Velikého atamana všech kozáckých vojsk, který svoje vojáky odmítl opustit. Jak si svého velitele kozáci vážili snad ukáže to, že tento německý generál byl samotnými kozáky jmenován Velkým atamanem – nikdy v dějinách se nestalo, že by tento titul mohl dostat nekozák a ještě k tomu cizinec.
Zdroj
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-02-25 21:06:03 5f66c682

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové

Co se týče Británie , v květnu a červnu 1945 bylo nejkontroverznější části nucené repatriaci předání kozáků a jugoslávských disidentů z jižního Rakouska Rudé armádě , respektive Titovým jednotkám . 1.června dostali v bitvách ostřílení vojáci z 8.praporu skotských horalů z Argyllu , někteří se slzami v očích , rozkaz přerušit kozáckou bohoslužbu a nahnat několik tisíc neozbrojených mužů , žen a dětí do dobytčáků . Někteří kozáci zabili sebe i své rodiny , aby mučení , popravám nebo gulagům . Většina z repatriovaných 45 000 byli sovětští občané , s jejichž návratem do Sovětského svazu souhlasili Roosvelt a Churchill na Jaltské konferenci . Nezanedbatelná menšina , jejíž počet se odhaduje mezi 3000 a 10 000 , byli staří emigranti , kteří opustili Rusko po občanské válce , nikdy nebyli občany Sovětského svazu a s jaltskými dohodami neměli nic společného . I oni však byli proti své vůli repatriováni . Mezi tyto staré emigranty patřila i skupinka bělogvardějských generálů - především Pjotr Krasnov , Andrej Škuro a Sultan Kelech Ghirey , kteří byli pronásledováni již čtvrtstoletí . Jedna detašovaná jednotka Smerše byla vyslána do Rakouska s rozkazem tyto generály vystopovat . Na původní dotaz Britové odvětili , že nemají k dispozici žádné informace . Při těžké pitce pro anglo - ruské vojáky jeden britský voják vyžvanil , že tito generálové jsou stále v táboře ve vesnici Gleisdorf . Důstojníci Smerše se tam vydali , zjistili že generálové již odjeli , je tam stále ještě Škurova milenka Jelena . Vylákali ji z tábora za záminkou návštěvy , po krutém výslechu prozradila , že dotyční generálové se obrátili na nejvyššího velitele spojeneckých sil polního maršála Alexandra s žádostí o ochranu , dále prozradila , že generálové sebou mají čtrnáct kilogramů zlata . To co následovalo potom , je tak důležité , že si žádá co nejpodrobnější citaci Mitrochinova archívu :
Důstojníci Smerše s touto otázkou znovu přišli na setkání s britským podplukovníkem . Zmínili se o tom , kde generálové jsou . Pokud se Britům podaří předat generály v tichosti ve stejnou dobu , kde jsou repatriovaní kozáci , mohou si ponechat jejich zlato . Dále sovětští důstojníci pokračovali : Pokud ti staří muži zůstanou u vás , tak vy ani vaši kolegové z toho nebudete mít žádný přínos . Podplukovník chvíli přemýšlel a pak souhlasil . Pod záminkou , že budou generálové převezeni na Alexandrovo velitelství kvůli pohovorům , byli generálové posazeni do aut bez veškerého majetku a odvezeni do Odenburgu ( Judenburg ), kde byli předáni jednotkám Smerše . Z rukou Smerše byli předáni do Moskvy , na kalvárii v Lubjance .
Pouze tento archív KGB potvrzuje , že jeden britský důstojník byl podplacen , aby tři bělogvardějské generály předal . Všichni tři by nejspíše přežili , pokud se jejich žádost do rukou polního maršála Alexandra dostala , který by jim jistě vyhověl . Jenže žádosti se někde cestou záhadně ztratily . Byl to jejich známý přítel ve zbrani v čase ruské občanské války .
I když omluvíme všechny potíže , které představovala snaha sloučit loajalitu ke spojencům s respektováním lidských práv kozáků , zůstává brutalita , s níž byla repatriace prováděna , snad tou nejpotupnější epizodou britské vojenské historie dvacátého století .

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-25 20:29:26 5f66c682

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
agent orange dioxin skin

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-24 11:56:28 5f67c08b

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
agent orange children
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-24 11:55:29 5f67c08b

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
vietnam war agent orange
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-24 11:51:34 5f67c08b
loading...

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
Vietnam Palach

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-24 11:49:28 5f67c08b

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
L.B. lepšie Ruske Tčko na námestí v 68 v Československu ako Americký bombardér naložení napalmom v 68 vo Vietname.
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-24 11:46:43 5f67c08b

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
pohlad lahodiaci oku Pandebila alias čižmička

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-02-23 22:54:32 b229cfd6

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
L.B.Tak čo by si si vybrala znásilnenie, nadávky a okradnutie od Rusa alebo by ta slušne poprosil príslušník SS s bandaskou benzínu aby si vošla s celou rodinou do stodoly a že len zatarasia dvere a potom odídu a nič sa ti nestane a netreba sa báť.

V Berlíne sa hovorilo že je lepšie ak je Rus na žene ako Angličan nad hlavou.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-23 16:32:20 b229cfd6

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Tak čo by si si vybrala znásilnenie, nadávky a okradnutie od Rusa alebo by ta slušne poprosil príslušník SS s bandaskou benzínu aby si vošla s celou rodinou do stodoly a že len zatarasia dvere a potom odídu a nič sa ti nestane a netreba sa báť.
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 V Berlíne sa hovorilo že je lepšie ak je Rus na žene ako Angličan nad hlavou.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-23 16:30:51 b229cfd6

Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové


Komunistická zvěř: Děsivý osud Věry Sosnarové
PS-VB[/colo
r]
to vieš Pandebilium je taký klasicky HejSlovák, dedo v Hlinkovej Garde Arizátor, tatko komunista a ŠTBák po otcovi a Pandebil hrdý pionier Mečiarovec Demokrat Podnikateľ a hrdí na tatka Demokrata Mečiarovca Privatizéra!!! A Pandebil smelo do mňa či to mám Gramaticky po Slovensky :DDDDDD
Zdroj
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-02-23 14:53:54 b229cfd6

Na summit NATO nebude pozváno Rusko, píše Kommersant


 Na summit NATO nebude pozváno Rusko, píše Kommersant
Pandebil bude šukať Kyjev :DDDDDDDDDD

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-29 23:37:48 4e627695
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0332 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage