Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Znepokojující výzkumy Benjamina Lieberta


Znepokojující výzkumy Benjamina Lieberta

Na základě výzkumů Benjamina Lieberta se začalo tvrdit, že člověk nemá žádnou svobodnou vůli a je v podstatě pouze jakousi animální bytostí, rozhodující se pudově reflexivním způsobem. Prostřednictvím exaktních pokusů bylo totiž prokázáno, že k prvotnímu impulsu třeba pohybu ruky dochází v takzvaném mozkovém kmeni, na který nemáme žádný dosah svou vědomou vůlí. Až o několik milistotin sekundy na to dojde k impulsu v mozkové kůře, už ovládané našim vědomím, ve kterém činíme své vědomé rozhodnutí.

To znamená, že několik milistotin sekundy před každým našim vědomým rozhodnutím již dochází k prvotnímu impulsu v nevědomém kmeni našeho mozku. Tam se v podstatě rozhoduje a až potom reaguje mozková kůra. Znamená to, že cosi jako svobodná vůle člověka je jen iluzí a náš rozum v podstatě slouží pouze pro dodatečné, logické zdůvodnění toho, proč jsme danou věc právě takto udělali a proč jsme se právě takto zachovaly. Jsme už tedy jakoby jistým způsobem naprogramování a všem našim vědomým rozhodnutím předcházejí impulsy nevědomého mozkového kmene. Pokud se rozhodneme něco vykonat, k rozhodnutí dochází v mozkovém kmeni, naše vědomá vůle to následuje a náš rozum pouze logicky zdůvodní, proč jsme tak učinili.< br />

Například pokud si obléknu kabát tvrdím, že jsem se ho rozhodl obléci proto, že venku je zima. Avšak ve skutečnosti to není pravda, protože za mě už předem rozhodl mozkový kmen a já jsem si to sám pro sebe jen takto zdůvodnil.

Za takové situace, která je exaktně doložena mnoha vědeckými pokusy je opravdu plně oprávněnou otázka: má vůbec člověk svobodnou vůli? Jak se postavit k otázce svobodné vůle člověka, pokud je naše myšlení evidentně ve vleku pudů? Jak se smířit s tím, že veškerý lidský intelekt, všechno jeho vzdělání a znalosti jsou ve skutečnosti pouze sluhy nevědomého mozkového kmene, prostřednictvím nichž pouze inteligentně a erudovaně zdůvodňujeme naše animální jednání.


Jako názorný příklad si uveďme politiku a politiky. Nacházejí se mezi nimi jedinci, kteří jednají nečestně, lžou a kradou. Jde o klasickou ukázku jednání, které je evidentně ve vleku nevědomého mozkového kmene s jeho animálního egoistickými impulsy. A všechen intelekt, vzdělání a řečnické schopnosti slouží už jen k tomu, aby se takové jednání nějak logicky vysvětlilo a zdůvodnilo.

 

No a tento princip samozřejmě neplatí jen pro politiky, kteří jsou nám nejvíce na očích, ale úplně pro všechny lidi, kteří jednají podobným způsobem, každý na své vlastní společenské úrovni a na základě vlastních schopností, možností a intelektuálních předpokladů.

 

Takto tedy funguje běžný lidský jedinec a přesně tomu odpovídá i život kolem nás. Život kolem nás, poznamenaný animálním egoismem našeho nevědomého mozkového kmene.

 

Můžeme za této situace vůbec mluvit o nějaké svobodné vůli? Jaká je tedy skutečná pravda o člověku?

 

Všechno to, o čem jsem jsme mluvili dosud je pravdou na hmotné úrovni, potvrzenou exaktními vědeckými výzkumy. Nicméně je zde ještě i pravda jiná, vyšší! Z ní vyplývá, že člověk, který je v podstatě nesvobodný a ve vleku pudů, může svou svobodnou vůli nabýt. Svobodná vůle je u něj totiž potencionální a on může tento svůj skrytý potenciál získat pouze tehdy, pokud jej aktivuje.< /p>

 

Jak tedy můžeme získat svobodnou vůli? Jak můžeme aktivovat tento svůj skrytý potenciál?


Člověk by měl v rámci vlastního sebepoznání na jedné straně vědět o výše zmíněných skutečnostech, avšak na druhé stráně by si měl uvědomit, že on sám má přece jen konečné právo veta. Že on sám může vědomě nakonec rozhodnout, zda onen prvotní impuls poslechne, nebo ne.


Pokud nám náhle vyletí ruka, abychom jí udeřili, jsme zároveň schopni uvědomit si, jestli něco takového bude dobré a správné a zda tím někomu neublížíme. Ano, jsme sice ovlivňováni instinkty a pudy své tělesné podstaty, ale morálně etický rozměr naší osobnosti má přece jen právo veta!

 

A v tomto právu veta spočívá naše svobodná vůle!


Můžeme tedy zůstat ve vleku svého prvotního puzení, nebo se můžeme svobodně a ničím neovlivněně rozhodnout, že tento impuls nebudeme následovat. Že nedáme na své animálního egoistické puzení, uplatníme svou svobodnou vůli a rozhodneme se jinak.

 

Ruka chce udeřit, ale my si uvědomujeme, že bychom tím ublížili a neuděláme tak. Chceme něco ukrást neboť máme příležitost, ale uvědomíme si, že krást se nemá a nic neukradneme. Až takovýmto uplatněním morálně etického stanoviska při svém rozhodování nabýváme svobodnou vůli! Jedině tímto způsobem se totiž můžeme osvobodit od vlivu prvotního puzení svého mozkového kmene, kterému jsme dosud plně podléhaly a proto o naší svobodné vůli nemohlo být ani řeči.


Nemusíme tedy donekonečna sloužit nevědomým procesem svého mozku a být jimi manipulováni. Můžeme získat svobodnou vůli tím, že začneme věci posuzovat z morálně etického hlediska. Až tímto se totiž stáváme skutečně lidmi. Lidmi, kteří si vybojovali a získali vlastní svobodnou vůli!


A teď, z hlediska výše zmíněných, novodobých vědeckých poznatků nahlédněme na známé Kristova slova, který řekl: Co je z těla je tělo! Avšak co je z ducha je duch! Kdo se neznovuzrodí v duchu, neuzří království nebeské!< /p>


Co znamenají tato slova? Přece přesně to, o čem jsme dosud mluvili!


Znamenají, že pokud někdo poslouchá jen své prvotní instinktivní puzení je pouze bytostí těla a hmoty. Avšak člověk je schopen aktivizovat svou vyšší podstatu. Je schopen přijetím určitých vyšších, morálně etických kritérií korigovat a ovládnout své prvotní puzení. Až tímto způsobem získává vlastní svobodnou vůli a stává se plnohodnotným člověkem. Takto pak překonává hmotu a rodí se v duchu. V duchu morálně etických hodnot vyššího principu života!


Tento potenciál má v sobě každý člověk. Jenom ne každý ho chce a dokáže aktivovat a plně rozvinout.


Každému z nás je tedy dána možnost zůstat celý život nesvobodným, nebo svým úsilím pro sebe vybojovat svobodnou vůli, projevující se morálně etickým právem veta, čímž se osvobodíme od nadvlády vlastního, hmotársko - egoistického a animálního - instinktivního jednání.


Máme tedy na výběr mezi neplnocenností a plnocenností a mezi svobodou a nesvobodou. Neplnocennost a nesvoboda od nás nevyžadují vůbec žádnou námahu. Stačí se pouze poddat svému puzení a pak si své jednání sami před sebou i před jinými nějak logicky zdůvodnit a ospravedlnit.


Plnocennost a svoboda však vyžadují určitou námahu. Určité úsilí o sebepoznání a sebekázeň. Vyžadují morálně etický nadhled nad věcmi. Kdo takového něčeho není schopen, ten zůstane navždy neplnocennou bytostí, pro kterou je svobodná vůle jen falešnou iluzí.Author: Jiri Maly # TupeTeca07
Svet2014-03-219
-
 67% ( 5 people voted )
+
Zaujimavé čo znepokojuje slobodnovôľovych drístačov.

Autor už verí aj tomu že dokáže používať energiu a rozhodnosť nezávisle ešte aj od vlastného vnútorného nevedomého rozhodovania sa, teda od seba samého, len aby sa uistil že má slobodnú vôľu a nemusí sám seba počúvať keby mal náhodou zle zareagovať.. Inak by sa mu zrútil svet..

Takže najprv, skôr než niečo má už urobiť a je nevedomo rozhodnuté ako píše tak to svojim morálno etickým kódexom skontroluje a až potom sa zase rozhoduje... Teda vráti vo svojom mozočku na spätnú kontrolu, a zmení rozhodnutie ak bol pôvodný impulz nesprávny..
Porovná si to zo svojim morálno etickým nadhľadom ktorý mu poskytol Ježiško, Allah, Budha, Krišna alebo iný morálno etický pravzor..

Teda objavil vlastnú spätnú väzbu - normálny regulačný proces - medz ním, jeho okolím a akceptovaným morálno etickým kódexom - nazval to slobodná vôľa..
Pritom regulačných procesov má v mozgu jak nasrato a morálno etický kódex je tiež len určitý druh kódovania jeho mozočka.. Hold u nás majú skoro všetci rovnakú slobodnú vôľu a riadia sa podľa Ježiśka alebo etiky. A inde sa zase všetci riadia podľa nejakého Budhu a Krišnu a Allaha.

Ale pritom všetci svorne tvrdia že sa rozhodujú nezávisle a bezpodmienečne. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 8 people voted )
+
2014-03-21 20:13:45 57f4eb6d
No toto-tiez sa mi nezda nazov clanku,ale napriek tomu ho hodnotim pozitivne.Je dolezite sa zamysliet nad procesom rozhodovania.Ide v podstate o triedenie informacii v psychike cloveka,ktora je viacurovnova.To,co nazyvame etikou,ci mravnostou,je vlastny algoritmus tohto triedenia.V podvedomi mame zalozenych viacero programov a zalezi na nas,ktory z nich zrealizujeme.
Jeden z programov,ktory nam tiskaju do hlavy,je nutkanie vsetko skritizovat,hladat na vsetkom nieco zle a vydelovat sa voci vsetkym ostatnim,coho nasledkom je rozdrobenie spolocnosti("rozdel a panuj").Svojou volou mozme ten program preanalizovat a vypracovat(ci vyhladat) si program,ktory nas bude nutit sa spajat vo vyssie(socialne) organizmy a hladat za prejavom druheho skor spolocne body.
A k Jezisovi,Allahovi,ci Budhovi asi tolko-je hlupe bez rozmyslu prijimat vsetky informacie na zaklade autority,ci tradicie,rovnako ako je nerozumne vsetky autority a tradicie odmietat.

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-21 22:18:50 6dec7950
Nemyslím si, že keď niekto koná nemorálne, tak to nie je jeho slobodná vôľa. Naopak, je to jeho slobodné ROZHODNUTIE, nech už má motívy akékoľvek...

...treba si však uvedomiť, že so slobodnou vôľou je zákonite spojená aj patričná ZODPOVEDNOSŤ !

Niekto si možno myslí, aký je "slobodný", že môže ísť aj proti božej vôli, proti morálnym kritériám, proti iným ľuďom, proti Prírode...

...áno, môže, ALE nie na dlho ! Stvorenie a Univerzálne zákony sú totiž nastavené tak, že "po čase " sa každému všetko vráti, aj dobré, aj zlé...

..a takým, čo majú "na rováši" mnohé nechutnosti veru nie je čo závidieť. Po čase ich začne "osud biť",
prichádzajú choroby, úrazy, "podpásovky" od iných...

...a takýto človek, v podstate prestáva byť plne slobodný, lebo už ho "obmedzuje" napr. choroba alebo životné okolnosti...

...ale to sú len dôsledky jeho vlastných pochybení. Zneužil dôveru, slobodne sa rozhodol, že nebude rešpektovať božiu vôľu, resp. morálku...

..tak si to potom musí prežiť aj "z druhej strany"...

...tento krát ako obeť !

Johny # JynaVaso24
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-21 23:19:03 c35b0887
Pekne popísané, dalo by sa aj viac...Liebertov experiment je výborná sofistikovaná indoktrinácia na zmiatnutie neistých. Ak je niečo "vedecké", berte to ako dogmu, autoritu a poslúchajte. Sám o sebe je to mechanizmus popretia slobodnej vole. Ergo-cielená forma príkazu. Nie je to pre všetkých, správne vyhodnotenie vyžaduje istú úroveň vedomia, na čo autor poukazuje.Pokus je dokazom existencie "našeptávača", ale nie dokazom pre-rozhodovania. Počul som že Démon sa v noci budí hrozou zo zistenia, že je iba súčasťou "plánu"...
Krokotnak # QeceQifu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-22 10:09:40 5ab1329c
Johny
ideš pomerne správnym smerom,ešte ťa doplním,že významná je tvoja reakcia na vzniknutú skutočnosť.Od tej sa odvíjajú ďalšie veci,ktoré formujú budúce udalosti.

benares # PynuWogy50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-22 11:48:09 bc7b6a6d
Ak ruka autora chcela napísať tento "filozofický" článok ,mal ju zastaviť.Urobil by dobre.Ako sa môže považovať za neslobodného živočícha,keď má mozog a môže sa sám rozhodovať? Nesloboda je v niečom inom.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-22 12:22:50 b229d1a8
loading...
"Nacházejí se mezi nimi jedinci, kteří jednají nečestně, lžou a kradou."
Autor nepozná realitu, preto celý článok stráca na hodnote.


Slovo "Nacházejí..." má správne znieť "NENACHÁZEJÍ...se mezi nimi "ANI jedinci..."
Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-23 08:03:53 5faaebfb
... jednají čestne, nelžou a nekradou.
Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-23 08:05:15 5faaebfb
Autor mohol aj napisat, akym sposobom sa k sebapoznaniu dostat, posudzovat moralne hodnoty nestaci, treba sa dostat z vedomia do podvedomia a tam zacat pracovat, aby vobec taketo pohnutky nevznikali, inac to je iba sebazapieranie, ktore problem nevyriesi, iba na urcitu dobu potlaci.

kubick # TikoCixi58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-23 13:25:43 55d89296

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0274 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles