Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zločinné ideologie 20. století: komunismus a nacismus (4)


Zločinné ideologie 20. století: komunismus a nacismus (4)

Předchozí díly hovořily o nástupu Lenina a Hitlera k moci. V minulém dílu vystřídal zemřelého Lenina Stalin. Jaké jsou další historické souvislosti vzniku a aplikace nacismu a komunismu? V dnešním dílu zdokumentujme roky 1933 až 1939.

komunismus-a-nacismus-4.jpg (91,326 kiB)Ein Volk, ein Reich!

Ve třicátých letech se obě ideologie sbližují ve svém honu na "nepřátele". Zatímco v Německu se jedná především o Židy, v Sovětském svazu se po likvidaci buržoasie a kulaků, zaměřuje pozornost především do řad komunistů. Oba vůdcové si natolik upevnili svou moc, že o všem rozhodují sami.

Během března 1933 je jen v Prusku zatčeno 10 664 osob. Z tohoto důvodu se musel v Prusku urychleně vybudovat další koncentrační tábor — Oranienburg. Postupně se koncentrační tábory a později vyhlazovací tábory dostávají pod Hlavní správní a hospodářský úřad SS. Na začátku války fungovalo šest koncentračních táborů (dle dostupných zdrojů). Na konci desítky se stovkami poboček.

Prvního května 1933 prohlásí na prvomájové veselici Adolf Hitler: "Važte si práce a ctěte dělníka". A aby dodal svému hlasu patřičný důraz, nechá v Německu zlikvidovat odbory a SPD (Sociálnědemokratická strana Německa). Obě organizace obsadily SA a SS. Organizacím byl zabaven majetek a tisk, a byl převeden na Německou pracovní frontu (DAF), která měla být nacistickou náhradou odborů.

Desátého května 1933 se Německo vrátilo do středověku. V Berlíně na Operním náměstí, za účasti Josepha Geoblese, který z radostí oznámil, že "židovský intelektualismus je konečně mrtev",došlo k pálení knih. Jen ten den na náměstí spálili studenti přes 20 000 knih. Mnozí z autorů (Thomas Mann, Franz Werfel a další) opustili Německo, nebo spáchali, za blahovolného přihlížení veřejnosti, sebevraždu. V červenci 1933 se NSDAP stala jedinou povolenou stranou.

V letech 1933 až 1939 se odhaduje na 250 000 lidí odsouzených do koncentračních táborů a vězení. Ne nadarmo prohlásil Hitler: "Rasová čistota je nejvyšším zákonem." A to byl teprve začátek.

26. ledna 1934 začal ve Velkém sále Kremelského paláce XVII. sjezd VKS(b) (KSSS), který noviny Pravda nazvala Sjezdem vítězů. Sjezd se odehrával ve znamení ód na moudrost, prozíravost a pracovitost "velkého Stalina". Před sjezdem do konce roku 1933 bylo ze strany vyloučeno 300 000 členů, tj. 15,6 % z celkového členstva.

V tom samém roce SSSR prodloužil pakt o neútočení s Polskem a pobaltskými státy do konce roku 1944! Zároveň koncem roku nařídilo politbyro, pod záminkou, že "teroristické bělogvardějské živly překročily západní hranice SSSR," deportaci dvou tisíc "protisovětských rodin" z pohraničních ukrajinských okresů.

Třicátého června 1934, den před tím, než měly SA na jeden měsíc zastavit veškerou aktivitu a podle nařízení Adolfa Hitlera odejít na dovolenou, vyvrcholil spor o moc. Ernest Röhm i po převzetí moci stále hovořil o nutnosti "druhé revoluce", což nebylo v Hitlerově zájmu. Jenomže Röhm byl jeho starý přítel, takže s rozhodnutím váhal. Poté co se do toho vložil Göring, Himmler a ministr obrany Werner von Blomberg, který slíbil podporu armády, se Hitler rozhodl Röhma odvolat. Ale Göringovi i Himlerovi to bylo málo. Žádali nekompromisní řešení. A tak bylo rozhodnuto: Röhm a špička SA budou likvidováni. Röhmem svolané zasedání štábu SA do lázeňského města Bad Wiesee bylo příhodné k úderu. Po Hitlerově příjezdu do Bad Wiessee byl Röhm zadržen, a když odmítl nabízenou sebevraždu, byl i se svými nejbližšími spolupracovníky dopraven do trestnice v Mnichově-Stadelheimu; tam byli všichni neprodleně zastřeleni příslušníky oddílu SS. Teprve poté byla akce zveřejněna a dostala jméno: "Noc dlouhých nožů".

V červenci 1934 se nacisté pokusili o neúspěšný pokus o převzetí moci v Rakousku, při kterém byl zavražděn rakouský kancléř E. Dollfuss. Jako náplast za neúspěch (spíše po smrti presidenta) rozhodla říšská vláda 19. srpna Zákonem o hlavě německého státu o sloučení úřadu říšského presidenta a kancléře. Hitler se tak stal absolutním vládcem Německa.

V červnu 1934 bylo v SSSR založeno nové ministerstvo — ministerstvo vnitra. Do čela ministerstva byl povolán Genrich Jagoda, a hned se činil. V červnu 1935 byl nejnižší věk k výkonu trestu snížen na 12 let.

V září 1935 začal v Norimberku neblaze proslulý sjezd NSDAP, na kterém byly vyhlášeny tzv. norimberské zákony a to "zákon o říšském občanství" a "zákon o ochraně německé krve a německé cti". Přijaté zákony činily z židovských občanů v Německu lidi nižší třídy. Paragraf 2 zákona o říšském občanství stanovil, že "říšským občanem je jen státní příslušník německé krve nebo krve podobného charakteru". V zákoně o ochraně krve bylo mimo jiné:

§ 1: Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé krve anebo podobného charakteru jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná, i když byla uzavřena v zahraničí.

§ 2: Mimomanželský styk mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru je zakázán.

§ 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své domácnosti ženské státní příslušnice německé krve nebo krve podobného charakteru mladší 45 let.

§ 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou státní vlajku či užívat jejich barev. Za překročení ustanovení hrozilo vězení nebo káznice. Zároveň na sjezdu byla nacistická svastika vyhlášena za státní znak Německa a nacistická vlajka s hákovým křížem se stala jedinou státní vlajkou Německa.

To se nacistům zdálo málo. Někteří fanatici začali být iniciativní, a proto v říjnu zakázal vedoucí německého rozhlasu Eugen Hadamovsky (typiše německé jméno) v německém rozhlase vysílat jazzovou hudbu s poukazem, že se jedná o hudbu méněcenné rasy. A hned v listopadu vstoupilo v platnost několik prováděcích nařízení k norimberským zákonům. Na základě těchto nařízení bylo stanoveno, že žádný Žid nemůže být říšskoněmeckým občanem, nesmí volit, zastávat žádný veřejný úřad a židovští účastníci světové války a úředníci byli dáni koncem roku do důchodu. A koncem roku museli židovští lékaři opustit nemocnice.

Sovětští komunisté měli podobné problémy, Začali hned v lednu 1936. Nejdřív v rámci výměny legitimací zahájili nové čistky, poté vyšly Poznámky Stalina, Ždanova a Kirova, což byl počátek kampaně proti historikům, a dovršila to moskevská Pravda která zveřejnila stať Chaos místo hudby, jež se věnovala kritice Šostakovičovy opery Kateřina Izmajlová. Začala tím kampaň proti "kosmopolitismu v hudbě".

V roce 1936 začala Velká čistka, nazývaná také Velký teror či ježovština. Období, které se stalo odezvou vraždy Sergeje Kirova, kdy si Stalin začal vyřizovat účty se svým "nepřáteli". V prvním tzv. "Moskevském procesu" stáli mezi šestnácti obžalovanými i Zinověv a Kameněv. Osobně je vyslýchal Jagoda, jeden ze zakladatelů Gulagu známý láskou k hazardu a sukničkářství. Všichni byli uznáni vinnými na podílu zavraždění Sergeje Kirova a odsouzeni k trestu smrti. V druhém "Moskevském procesu" bylo souzeno sedmnáct osob. Hlavní postavou byl Karl Radek. Většina odsouzených byla zastřelena.

Už v září, těsně po prvním "Moskevském procesu", padl Genrich Jagoda a byl nahrazen Nikolajem Ježovem, který krutostí předčil i svého zlopověstného předchůdce, a iniciativně se vrhl do plnění přání "velkého kormidelníka" Stalina. Ve třetím utajovaném "Moskevském procesu" v červnu 1937, se na lavici obžalovaných objevily špičky Rudé armády v čele s náčelníkem generálního štábu Michalem Tuchačevským. Všichni byli jako vždy popraveni.

Osmnáctého února 1937 spáchal jeden ze zakladatelů Čeky, Serge Ordžonikidze — blízký Stalinův přítel — sebevraždu, protože jeho bratr byl zatčen a popraven. Oficiální zpráva hovořila o srdeční slabosti. Třetího března Stalin přednesl na zasedání ÚV zprávu o "nedostatcích ve stranické práci a opatřeních k likvidaci trockistických škůdců". Tato zpráva je pokládána za nejsilnější výzvu k nespoutanému teroru.

Za dva dny byli zatčeni Nikolaj Bucharin a Alexej Rykov, kteří byli zařazeni spolu s Jagodou do čtvrtého "Moskevského procesu" v kterém bylo souzeno 21 osob. Výsledek? Trest smrti!

Ale i na Ježova dopadla nelibost Stalina. Nejdřív byl v dubnu 1938 odvolán a jmenován na post lidového komisaře lodní dopravy. Měl smůlu: moc věděl a měl ruce od krve. Koncem listopadu ho nahradil Lavrentij Berija, který skončil stejně, ale o třináct let později. Třetího března 1939 byl Ježov zbaven všech funkcí a desátého dubna zatčen. Odmítl se přiznat, že chystal spiknutí proti Stalinovi a dopadl jako předchůdce Jagoda — byl zastřelen.

Období Velkého teroru si vyžádalo nejméně 6 milionů zatčených, tři miliony popravených a dva milony mrtvých v lágrech.

Celkově v letech 1934 — 1941 nastoupilo do táborů a kolonií Gulag asi sedm milionů osob, přičemž pro léta 1930 — 1933 neexistují přesné údaje.Author: Vladislav Svoboda # CuqoKusy66
Európa2016-01-137
-
 45% ( 1 people voted )
+
Ta vážne ani v Nemecku sa nič poradne nezrobilo po I SW. Pali hvarel že jeho dzeda hodzil vtedy do "hungerlandu "/hladovej žemi" na "pašung" --/pašovať do A/ . A potym kuka i mľiardova inflacia nit, i cesty--betonky.. i nezamestnanosc nijaka... i zošumneto po anšľuse ajik " austrijsko" . židove čo mali na 60% Nemčuroch pud karkom ..buli odstaveny a vof 33 na jar jim v Ňujorko vypovieli vojnu..... A Rusove se týš zbačili --že treba se richtovac ...a i toto Interhelpo hlašilo se i tam se da....Ale čo už neška šicko stare plano...a novo se nevyľepšuje tak jak treba...Existuje na švece ajik čoška objektívne?Škoda že autor o tym nezna jak my vof karčmičke...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 18:30:30 58d4289b
A veď aj Katolícka ideológia začala jak pekne. A kde to v takom 13. - 14. storoćí dopracovali. Ku inkvizičným súdom, trápení a upalovaní nešťastných kacírov, odpadlíkov od viery, bosoriek a bosorákov. Vo Vatikánskych archívoch sú 2 milióny inkvizičných spisov (viď. seriál BBC), teda nešťastníkov bolo najmenej 2 milióny.
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 18:54:46 c35b06c8
Faktograficky následne opisovať zločinnosť istých spoločenských systémov je jedná vec. Druhá vec je príkladnosť riešení problémov ktorá bola prezentovaná. A treťou vecou sú príčiny pre vznik niektorých negatívnych aspektov. Tento prístup skytá priestor pre objektíívny názor. Ináč ...prd do ucha...Pán autor je to tendenčné...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-15 19:24:44 58d4289b

Knírek pod nosem - před Hitlerem jej nosila spousta vynikajících mužů - např. Charlie Chaplin!
Svastika - úžasný magický i lidový symbol mnoha kultur!
A stačí jeden blbec...

to je jedno # WafyKace32
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-15 19:57:19 4e50dec2
Seriál BBC - Čo ukrývajú Vatikánske archívy...
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-16 03:39:25 c35b06c8
Neviete o nejakom dobrom filme čo mapuje udalosti v Nemecku aj po udolosti "Noc Dlhých Nožov". "Hitler: Vzostup Zla" je dobrý film, ale mapuje Hitlerov život len po túto udalosť. A zase film "Pád Tretej Ríše" opisuje posledný rok. Takže od toho 1934 po rok 1944 sa môžeme spoľahnúť len na dikumentárne filmy.

Anupew # JacaNidy24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-16 05:22:42 b228a318
loading...
Ono aj my sme mali "nejakého" Tisa. Veď vtedy bola životná úroveň --hajaaaj-- ešte aj naši Češi tu chodili na "obkukávanie" . A paru lietadiel sme mali , aj Poľsko sme napadli. aj Tiso pobehoval po Ukrajine za našími vojskami..kým skoro na neho nespadol Kostol... A začal si robiť poriadok----iniciatívne so Židami... a dával medaily --kde komu---Ale ja som rád že sme mali takého...Slováka dá sa učiť --dobrému i zlému /odučovať/...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-16 15:38:41 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Genomoví editoři opravili smrtelnou genetickou poruchu


 Genomoví editoři opravili smrtelnou genetickou poruchu
Prozatím u myši. Právě jsme vstoupili do Nového roku genetického lékařství. Genetické poruchy už nebudou nevyléčiteln...
Jak oslovit levici
Nigel Farage: EU ovládají velké banky, byznys a byrokracie
Obhajoba zákona karmy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0366 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made