Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zlatý standard


Zlatý standard

V mém předchozím článku "Navyšování peněžní zásoby" jste se, vážení čtenáři, mohli dočíst o tom, proč je současný bankovní systém škodlivý, jakým způsobem nás poškozuje a vůbec jsem uvedl mnoho důvodů k jeho odmítnutí jakožto prohnilého a zavrženíhodného nástroje státní kontroly a okrádání; plně si však uvědomuji, že vymezím-li se proti něčemu tak kategoricky, nemohu zůstat pouze u kritiky současného stavu a tvrzení, že vše je špatně, aniž bych také ukázal, jak by věci mohly fungovat jinak a lépe, což hodlám napravit právě v tomto textu, ve kterém se budu věnovat zlatému standardu. A co že to vlastně znamená? Spolehneme-li se na znalosti, kterými nás vybavilo (státní) školství, nejspíše dojdeme k tomu, že se jedná o cosi primitivního, dávno přežitého a pro dnešní moderní dobu již zcela nepoužitelného, protože kdo by dnes chodil nakupovat s měšcem a odděloval ze své zlaté hroudy půl gramu u pokladny obchodního domu? Ti, kdo již o daném tématu vědí více, v důsledku čehož jim výše uvedená představa připadá po právu absurdní, mi doufám prominou, začnu-li skutečně od začátku, neboť se pohybujeme v oblasti, ve které tmářství (státního) vzdělávacího systému napáchalo nedozírné škody.


Podstatou zlatého standardu tedy není to, že by lidé fyzicky platili přímo zlatem, nýbrž pouze fakt, že měna, kterou používají, je za zlato směnitelná v pevně daném poměru; o takové měně pak říkáme, že je "krytá" zlatem, což v praxi znamená, že každá bankovka je poukázkou na nějaké konkrétní množství zlata. Ani pro bezhotovostní platby nepředstavuje zlatý standard žádný problém: místo toho, aby byl bankovní účet veden v korunách či eurech, může být veden například v miligramech zlata, což samozřejmě platí i pro veškeré ceny; když tedy majitel takového účtu přijde do obchodu, kde si koupí rohlík za jeden miligram zlata a zaplatí jej platební kartou, bude tento miligram zlata převeden na účet prodávajícího. To samozřejmě neznamená, že všechny platby musí bezpodmínečně probíhat bezhotovostně, neboť bankovky mohou existovat úplně stejně jako dnes, pouze s tím rozdílem, že na bankovce nebude uvedena její nominální hodnota v nekryté měně (jakou je například koruna), nýbrž hmotnost zlata, za které je ona bankovka směnitelná. Nejzásadnější rozdíl oproti současnému stavu pak spočívá zejména v tom, že bance vzniká vůči držitelům jejích peněz závazek vyplacení zlata za bankovky na požádání; není-li banka tomuto závazku schopna dostát, stane se nedůvěryhodnou a pravděpodobně brzy zkrachuje. Pokud tedy některá z bank začne vydávat poukázky na neexistující zlato a vytvářet tak peníze z ničeho (což se běžně děje dnes), riskuje tím ztrátu důvěryhodnosti zákazníků a následný krach (na rozdíl od dnešního systému, ve kterém banky neustále půjčují peníze, jež ve skutečnosti nemají, což si mohou dovolit, neboť takové peníze nemusí být z principu za nic směnitelné).Často se lze též setkat s argumentem odpůrců zlatého standardu, že prý zlata není "pro potřeby dnešní společnosti" dostatek na to, aby jím mohly být kryty všechny peníze světa. Inu, tento argument by skutečně platil za předpokladu, že by se cena zlata vyjádřená v současných měnách nemohla měnit; jelikož je však takový předpoklad již na první pohled nesmyslný, není korektní ani argument o takzvaném nedostatku zlata: je-li v oběhu X korun a drží-li banky v součtu Y miligramů zlata, pak by prostě v případě zavedení zlatého standardu byla jedna koruna směnitelná za Y/X miligramů zlata, přičemž je téměř irelevantní, o jaká množství zlata a korun se jedná; úplně stejně je pochopitelné možno "pokrýt" jakoukoli měnu, aniž se změní cokoliv krom ceny zlata a možnosti vytvářet peníze z ničeho (důvody, proč je to nežádoucí, lze najít podrobně rozepsané v předchozím článku).


Existuje tedy nutnost nějakého státního zásahu, který bude nutit banky, aby peníze zlatem kryly? K překvapení mnohých odpověď zní, že nikoliv; bohatě postačí, nebude-li stát nikoho nutit přijímat nějakou měnu, tvořit umělé překážky pro vstup do bankovního odvětví, nebo dokonce zachraňovat krachující banky z peněz daňových poplatníků (což jsou podmínky nutné, neboť v případě, že banky budou inkasovat zisky, ale ztráty za ně ponese stát, budou mít – a ostatně již dnes mají – tendence přehnaně riskovat). Na volném trhu totiž dochází mezi konkurenčními bankami k jevu, který se nazývá "nepřátelský clearing"; podstatou této strategie je, že jedna či více bank na trhu vykupuje konkurenční bankovky, za které pak v jednom okamžiku požaduje zlato. Není-li konkurence schopna takovému požadavku dostát, stává se nedůvěryhodnou a ztrácí klienty, což je čistě volnotržní nástroj, pomocí kterého na sebe konkurenční banky vzájemně dohlížejí bez nutnosti státních zásahů; příkladem budiž "Bank of Scotland" a "Royal Bank of Scotland", které se v osmnáctém století takto vzájemně "hlídaly", čímž bránily hospodářským krizím, jež postihovaly sousední Anglii. Co tedy brání současným státům, aby nechaly banky a celý trh peněz v rukou svobodných lidí? Inu, odpověď je bohužel velmi jednoduchá: ačkoliv by tento krok drtivé většině lidí pomohl, nebylo by pak z čeho financovat vrtochy politiků a nejspíše by nikdo nekupoval (za současných podmínek a v dosavadní míře) státní dluhopisy; a která vláda se o tuto možnost sama připraví?Author: Urza # QodiBani84
Ekonomika2014-08-049
-
 55% ( 1 people voted )
+
Urza, Urza....čím ta otec urobil, tým si aj zostal a zostaneš naveky....zlatému štandardu nerozumieš, melieš iba načítané nezmysly...
a teraz konkretne...ak sa cena zlata može menit, tak by sme aj pri "zlatom štadarde" boli tam kde dnes...jednoducho by sa menila cena zlata tak ako sa mení dnes hodnota dnešných penazí...
si hnup a hnupom aj zostaneš....keby si bol býval mlčal, bol by si filozofom..takto si len hnup co ukázal že zlatému standardu nerozumie...
v zlatom štandarde sa totiž menia iba ceny tovarov, nie zlata....naštuduj si niečo poriadne a pokial tomu neporozumieš tak o tom nekecaj...alebo len v krčme..tam je to dovolené...

Brano # FyxiNeci37
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-08-04 15:50:36 c305bafe
a ešte si zabudol dovysvetlovat funkciu úroku v zlatom štandarde...ten by vyzeral ako?

Brano # FyxiNeci37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-04 15:54:42 c305bafe

trochu iný pohľad aj pomocou schém a porovnania so štátnou menou.

http://www.ulozto.cz/xJ8UHY6z/zlaty-standard-docx
Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-04 18:50:31 5ffd5d0e
to Brano,
Takže podľa Teba - citujem:"v zlatom štandarde sa totiž menia iba ceny tovarov, nie zlata... " by bola situácia taká, že by sa so zlatom neobchodovalo (ani na burze), pretože obchod generuje cenu na základe ponuky a dopytu...
a určite by sme neboli tam kde dnes, pretože peňažná zásoba (či už celková, alebo tá v obehu - agregáty) by bola LIMITOVANÁ množstvom zlata (či už reálneho, alebo kontrahovaného) a nebolo by možné spúšťať, také "barle" pre ekonomiku ako je kvantitatívne uvoľňovanie (Bernakeho vrtuľníkové peniaze)...A argumenty, že "zo zlata sa nenaješ" neakceptujem, lebo uhýbajú od témy krytia.
pre úplnosť - nie som zástanca zlatého štandardu - ale peniaze by mali byť ozaj niečim reálnym kryté - nie kdejakými burzovými machináciami ako boli napríklad americké deriváty.

Bertold # FuliXuju84
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-08-04 18:58:38 4e639c1f
Obávam sa, že tak, ako majú v rukách svetové ceny a globálnu politiku banky a korporácie (tie naozaj veľké) cez USD/€/JPY, ..., tak by ich mali v rukách aj cez zlatý štandard. Vydierali a kupovali by si politikov v rovnakom rozsahu ako dnes. Zlatý štandard by teda ničomu nepomohol. Je jedno, akým platidlom si navzájom platíme a čo sme ochotní za platidlo akceptovať (lastúry, drevené palice, zlaté mince, bankovky ...). Pokiaľ k tomuto platidlu pri jeho emitovaní nepribudne "ÚROK", je toto platidlo dobré (dnes tlačí peniaze súkromná banka, od ktorej si ich s úrokom požičiavajú komerčné banky a vláda = do obehu sa púšťajú už hneď na začiatku dlhom zaťažené peniaze).


A teraz o inom, ale tiež o peniazoch:
Ten úrok na pôžičkách mi stále akosi nepasuje a preto si vymyslím malý príklad: Banke stačí, ak má vo vačku skutočných 10 €, ale požičať môže 100 €. Za to si nechá vyplatiť úrok 10%. Po splatení úveru by teda mala mať 110 € = jej zárobok je 10 €. Banka však nemala 100 €, ktoré požičala, ale len 10 €. Nech počítam koľkokrát chcem, 10 € mala, 10 € "poctivo" zarobila a 90 € (90%) ukradla. Ak dlžník splácal po 10 €/mes., tak prvý mesiac zaplatil úrok, druhý mesiac bankou vlastnenú istinu a tretí mesiac už dal banke ďalšie skutočné peniaze, z ktorých ona môže urobiť ďalšiu virtuálnu pôžičku na 100 €. Druhý, tretí a všetky nasledujúce mesiace teda môže banka požičiavať vždy ďalších 100 € ďalším dlžníkom. Už sa počtársky ani nezmýšľam nad pokračovaním, za aký čas aj ostatní dlžníci dajú banke možnosť ponúknuť ďalší a ďalší úver. Možno som tu len ukázal, ako veľmi a žalostne peniazom nerozumiem, ale na druhej strane si rád dám jednoduchou formou vysvetliť toto:
- Ako môže banka požičať peniaze, ktoré v skutočnosti nemá? (už to samotné je zlodejina, pretože dlžník vracia skutočné peniaze, ktoré podložil svojou prácou);
- Ako si môže banka počítať úrok z celej sumy (aj tej nekrytej, vyrobenej z ničoho - tiež zlodejina);
- Ako sa banka môže dostať do mínusu? (špekulatívne nákupy za neexistujúce peniaze je zlodejina = trestný čin, alebo nie? ...);
- Prečo všetci musíme zachraňovať banky keď sú v mínuse, ale o ich zisky sa s nami deliť nechceli? (ten zisk robili na nás a ešte ich zachraňujeme = zlodejina a non plus ultra).
Už len dodám, že ostatné bankové operácie sú mi celkom jasné :-)

Luko # LidySesy00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-04 19:41:31 c3a87f42
Vo Vatikanskych archivoch su 2 - slovom dva miliony inkvizicnych spisov, v ktorych takzvana katolicka inkvizicia sudila a upalovala na hranici tzv. kacirov, odpadlikov od viery.
A to nie su 2 miliony upalenych nevinnych muzov a zien, ale podstatne viac, kedze vacsina spisov sa tyka viacerych nestastnikov.
Veru - ludska hlupost a fanatizmus su asi neliecitelne.

Gilgamesh # BakyJymu34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 07:30:10 c35b0897
loading...
Gilgamesh,

mozes aj mne vybavit pristup do Vatikanskych archivov?
Potrebujem si nieco precitat :-)

Capko # XaroLyti78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-11 10:07:11 b228e680
Podľa môjho názoru je dnes zlatý štandard na nič.
Skúsim od Adama a Evy. Adam robí na poli, Eva varí. Každý má po 5 mincí. Adam predá Eve obilie a zajaca, Eva mu predá pol pečeného zajaca a chleba. Stále sa to točí kým zrazu nepríde napr. Kain a Ábel. Mincí je 10, ale už sú na ne štyria. Čo teraz? Vyťažíme zlato a natlačíme 10 mincí? V prípade nevyrazenia mincí o ďalších 10 bude na každého len 2,5 mince. Cena tovarov by musela klesnúť:D
Takže vlády v prípade zlatého štandardu by donekonečna museli zvyšovať zlaté zásoby. A neviem či toľko bezcenného kovu je.
Na strane druhej sa z papierikov tvoria hodnoty, domy, autá cesty. Ak by sme netlačili peniaze, ľudia sa množia a ich hodnota vzhľadom k množstve v obehu by musela klesať. Toť len tak. :D


tak tak # PineLipy51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-16 18:05:34 b2fd915b
tik-tak presne tak, so zvacsujucim sa poctom ludi je to uplne normalne
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-16 18:09:19 59ad0eb9

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Stát je vinen: olej místo nafty, metanol, daně a represe


Stát je vinen: olej místo nafty, metanol, daně a represe
Stát a jeho drzá nenasytnost je hlavní příčinou mnoha „daňových“ problémů, nad kterými často veřejnost s opovržením kroutí hlavou a které jsou předkládány jako selhání ...
NSA mohou sledovat vaše umístění, i když máte telefon vypnutý
Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 1
Vojna je kšeft

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0308 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo