Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zlatá bublina alebo šanca na nákup?


Zlatá bublina alebo šanca na nákup?

Téma zlata a vývoja jeho ceny bola za posledných pár rokov veľmi horúco diskutovanou témou. Diskusie sa venovali hlavne cenovým výkyvom zlata za posledných niekoľko rokov, hlavne prudkému rastu ceny zlata v roku 2011. Cena zlata vtedy dosahovala pravidelne historické maximá, ktoré vplyvom debaty o americkom dlhovom strope a európskej dlhovej kríze dosiahli hodnotu $1900 začiatkom septembra toho roku. To predstavovalo nárast 41% oproti januáru 2011 (keď cena zlata dosiahla $1340 za trójsku uncu), 190% nárast oproti hodnotám z júla 2007 (keď zlato kleslo na $650) a 660% nárast oproti septembru 1999 (keď cena zlata bola na úrovni $250, na najnižšej hodnote od roku 1979. V eurách bola dosiahnutá hodnota na úrovni približne €1360 za uncu, ktorá oproti januáru 2011 vzrástla o 28% z hodnoty €1062. Tento prudký nárast a následná korekcia rozvírili debatu v USA a v EU o možnej zlatej bubline a o tom, aký je budúci vývoj ceny zlata.

V nasledujúcom roku cena zlata kolísala zhruba medzi úrovňou $1550 až $1800 za uncu. Od októbra 2012 však hodnota zlata začala relatívne výrazne klesať až k úrovni $1200. Samozrejme tento vývoj rozprúdil ďalšie vášnivé diskusie o možnom ďalšom smerovaní ceny zlata. Skeptické hlasy oslavujú úspešnosť svojich predošlých predpovedí a potvrdzujú, že zlato bola bublina. V tomto článku Chad Karnes opisuje, prečo zlato spĺňa všetky znaky bubliny a dáva vývoj jeho ceny do porovnania inými bublinami, ktoré sme mali možnosť vidieť v posledných rokoch. Pri analýze budúceho vývoja vyvracia argument inflácie spôsobenej kvantitatívnym uvoľňovaním a poukazuje na silu amerického dolára, ktorú považuje za vyššiu než v roku 2008.

Podobn é argumenty prináša aj známy americký ekonóm Nouriel Roubini, predstaviteľ keynesiánskej ekonomickej školy. V článku The Shine Is Off spred pár týždňov poukazuje na problém s investovaním do zlata hlavne v tom, že tento krok sa vyplatí len v prípade hrozby ekonomických katastrof a aj v prípade, že dôjde k tomuto scenáru, tak sa investovanie do zlata vyplatiť nemusí, nakoľko v roku 2008, keď vrcholila finančná kríza, došlo k prudkému poklesu ceny zlata niekoľkokrát. Z tohto dôvodu argument krízy podľa Roubiniho neobstojí. Rovnako poukazuje aj na problém s argumentom inflácie, ktorá by mala podľa podporovateľov zlata zvyšovať jeho cenu vďaka zvýšenému objemu peňazí v obehu. Roubini uznáva, že objem peňazí sa vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu prudko zvýšil na dvoj- až troj-násobnú hodnotu vo vyspelých ekonomikách (Eurozóna a Spojené štáty americké). Avšak tvrdí, že vďaka správaniu bánk, ktoré si držia peniaze, aby nadobudli likviditu vo forme vlastných zdrojov pre prípad ďalšej krízy, sa tieto peniaze nedostanú do ekonomiky. Nakoľko nedochádza k zvýšeným nákladom na strane miezd (z dôvodu vysokej nezamestnanosti a oslabovaniu odborov) a zahraničná konkurencia (napr. z Číny alebo iných regiónov s lacnou pracovnou silou) vytvára silný tlak na ceny, nie sme svedkami inflácie na strane cien produktov. K tomuto sa podľa Roubiniho pridáva aj deflačný tlak vytvorený nízkym rastom. Z týchto dôvodov Roubini považuje pokles ceny zlata za očakávateľný.

Tieto argumenty sú však stále spochybňované viacerými ekonómami, primárne z radov Rakúskej školy ekonómie, ktorí v tejto argumentácii vidia niekoľko problémov. Medzi hlavných predstaviteľov tohto názoru patrí Peter Schiff, ktorý propaguje kúpu zlata a striebra už niekoľko rokov a očakáva aj v súčasnej situácii obrat a rast ceny zlata nad úrovne z jesene 2011. Súčasný stav na trhu so zlatom považuje za stav, ktorý bol spôsobený špekuláciami a odlivom ľudí, ktorí sa rozhodli nakúpiť zlato z krátkodobého hľadiska. Schiff takisto považuje pokles ceny zlata za reakciu na súčasné optimistické vyjadrenia mainstreamových ekonómov, ktorí sa spoliehajú na to, že americká a európska ekonomika sa dostane z recesie a čaká ich ekonomický rast. Tieto tvrdenia však nie sú podľa tohto ekonóma založené na reálnom stave ekonomiky, ale na krátkodobých dôsledkoch politík, ktoré spôsobili ekonomickú a finančnú krízu z rokov 2007 až 2008.

Schiff na rozdiel od Roubiniho nepovažuje hrozbu inflácie za uzavretú z dôvodu obmedzenia nových finančných zdrojov na oblasť bankového sektora. Problémom je podľa neho fakt, že Federálna rezervná banka nemá únikovú stratégiu zo súčasnej politiky extrémne nízkych úrokových sadzieb. Tieto sadzby sa Federálna rezervná banka (FED) snaží využiť na znovunaštartovanie ekonomiky a na podporu investícií a pôžičiek ako aj na zotavenie realitného sektora. Podľa Schiffa je však práve táto politika len opakovaním tých istých chýb, ktoré spravila vláda G. W. Busha pri snahe oživiť ekonomiku po technologickej bubline zo začiatku minulej dekády. Táto politika však ekonomiku nemôže naštartovať nakoľko bez finančnej injekcie sa umelo vytvorený dopyt prepadne a ekonomika sa ocitne znova v recesii. Zároveň pri zvýšení úrokových sadzieb by hrozil kolaps finančného sektora, ktorý je na lacných peniazoch od FEDu. Preto na záchranu ekonomiky je potrebné sústavné nalievanie peňazí a nízke úrokové sadzby. Problémom preto nie je nutne terajšia vykazovaná inflácia, ale jej potenciálny budúci rast a následný tlak na zvýšenie úrokových sadzieb, ktorý môže vyvrcholiť v návrate do silnej ekonomickej krízy.

Schiff takisto upozornil, spolu s ďalšími autormi a ekonómami na problém podhodnocovania skutočného stavu inflácie cez oficiálne dáta CPI, ktoré sa bežne používajú vládami na vyhodnotenie rastu spotrebiteľských cien. Prvým problémom, na ktorý upozorňuje napr. Miranda Marquit v článku pre depositaccounts.com, je fakt, že v roku 1996 došlo k zmene metodiky na výpočet CPI v dôsledku správy Bosskin Commission, ktorá trvala na tom, že vtedajšie CPI nadhodnocovalo mieru inflácie a navrhla dve zmeny v jej výpočte. Tieto mali za cieľ znížiť vykazovanú mieru inflácie. Podobné hlasy sa ozývajú aj v dnešnej dobe, keď došlo k dohode medzi republikánmi a Obamom v akceptovaní nového spôsobu merania inflácie prostredníctvom tzv. Chain Weighted CPI, ktoré má za cieľ ešte výraznejšie znížiť merané hodnoty inflácie. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť v článku Economic Policy Institute. Na základe týchto zmien Schiff upozorňoval na potrebu podrobnejšieho sledovania oficiálnych štatistík inflácie, ktoré skresľujú reálny vývoj spotrebiteľských cien v krajine. Keďže trhy so zlatom sú upokojené súčasnými oficiálnymi nízkymi údajmi o inflácii, Schiff predpokladá, že tento stav sa v budúcnosti zmení a že z inflácie sa stane problém, ktorý bude nahrávať cene zlata a z toho predpokladá budúci rast.

Samozrejme, celá táto diskusia spadá do širšej témy, ktorú často pretláčajú hlavne predstavitelia Rakúskej školy ekonómie, a síce tomu, že súčasný monetárny systém je založený na fiat peniazoch (teda peniazoch nekrytých reálnymi komoditami, ale len dôverou, ktorou štáty disponujú. Preto často upozorňujú na krach týchto peňažných systémov v minulosti a potrebu zmeny tohto systému na systém, kde by peniaze boli kryté komoditami, alebo kde by štát stratil monopol na vydávanie peňazí a existovala by konkurencia medzi jednotlivými menami štátneho a súkromného trhu.

Podrobnejšie informácie nájdete tu .

http://www.hayek. sk/zlata-bublina-alebo-sanca-na-nakup/Author: Martin Reguli # MuviNeji05
Ekonomika2013-07-2425
-
 50% ( 4 people voted )
+
Ag.
Peter Novak # DigiQihy47
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-24 11:21:44 c331bc52
Ag aj AUu je plne pod kontrolou globálnej banksterskej elity. Takže na teóriách nezáleží a všetko, akýkoľvek pohy je len HRA. Otázka je iná. Dokedy ešte budú tieto mafianske klany vydierať a drancovať celú zemeguľu? Keď FED zanikne a Goldman Sachs stratí moc, môžeme sa začať baviť o cene zlata a striebra. Zatiať majú stále takú palebnú silu a právomoci ku kontrole danú im systémom, že je zbytočne baviť sa o perspektíve kovov na báze fundamentu. Nič viac ako fundament totiž nie je dnes trhom vzdialenejšie. Je to už dávno čistý MATRIX.smartang # BohuPyki56
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-24 13:53:31 d90c3016
aby som situáciu dokreslil - informácia zo včera a pre zmenu sa týka manipulácie cien hliníka. Kto nevidel, neuverí!
Vraj kreatívna logistika ...
http://ekonomika.sme.sk/c/6877390/banka-vozi-hlini
k-po-meste-zvysila-ceny-plechoviek-coca-coly.html


smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 13:56:47 d90c3016
normálnemu človeku asi napadne že v čom ešte nemajú vopchaté tie svoje špinavé nenažrané paprče ...

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 14:01:59 d90c3016
inak, som priaznivcom Au a Ag takže kovy ÁNO. Platí však, čo som povedal vyššie. Je to skôr vec princípu, na ceny z vysoka dlabem.
smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 14:05:22 d90c3016
smartang podobne. Dnes mi došlo 200g 4 devinového. Cena je ok.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 15:21:26 57c596fc
loading...
smartang podobne. Dnes mi došlo 200g 4 devinového. Cena je ok.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 15:21:26 57c596fc
smartang podobne. Dnes mi došlo 200g 4 devinového. Cena je ok.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 15:21:26 57c596fc
smartang podobne. Dnes mi došlo 200g 4 devinového. Cena je ok.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 15:21:26 57c596fc
Doktore,ako to mam pochopit?800 gramov,alebo si sa len zakoktal?

Ja k tomu len tolko,kupujte lesy a podu,to je hodnota.Je pravda,ze lesy olizat je problem,zlatu hrudu je omnoho lahsie olizat,a preto doktor preferuje zlato.Doktore,co myslis,ohrejes sa pri hrudke zlata?

harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-24 16:32:41 5f667f99
smartang s tým prvym príspevkom dokonale súhlasím,


hm zas niečo nove premna ako sa da upravovať inflacia,stačí zmeniť vzorec,ten kto to dokaže drží všetkych v šachu:)vela šťastia tm čo pokupovali zlato,a nepredali skor ako dorástlo,


harry


nuž ak mám byť k tebe uprímný,ani tie lesy ti nepomožu s podou,vysvetlim


ak možem,


mnohí silne bohatí,nejdem rozoberať ako zbohatli,len spomeniem takeho sulíka,pretlačača neoliberalizmu,je hrdý ja zbohatol,a čo ma:)


ak má prachy v banke,tak ich ma i nema,žianda banka vam raz nevyplati prachy stačí že skrachuje,garancia 100%štatu vkladu? štát musí mať peniaze,aby bola silno realna ,a dalosa na nu spolahnúť,v zhladom na zadlženosť našho štatu,,,nuž kto vie,bude na vyplatenie? alebo nebude?


ak ma ich doma ,pokial mu ich neukradnu, tak ich ma i nema,všetko zaleži na ich hodnote,aku budu mať?nuž taku ako sa roozhodnu tí čo hybu aj cenou zlata,taka bude


a zem je hodnota,je, ale tiež zaleži len na jednej veci,a to či si ju dokažeš ubraniť,aj to čo na nej dopestuješ ked bude hlad,,,a on bude
ale je tu ešte jedna vec a jeden veľký hačik,a to že pred najmocnejšimi čo stoja za usa army neni šanca si ju ubraniť o tom husajn s kadaffim už vedia svoje,ak sa rus do toho nezamieša,tudiš na stav našej armady všetci tí čo maju ju,tak ju maju pokial si nezmyslia tí najsilnejši,že ju chcu.potom im žiadne ich love nepomože,


a o tom to je,mili zbohatlici a zapredanci čo ste zapredali socik ,mate i nemate darmo sa utešujete,lebo mate len to čo si dokažete ubraniť.a na to ste jaksi zabudli, ked ste nas predavali ako koloniu zapadu za ťažke love.že ramy robí slobodu,pokial su ine army,


takže asi tak s tyma svetskýma hodnotami,nik nič nema iste ani slota s mečarom a miklošom,333 # RyneRuqu84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-24 17:20:06 55d88d6a
harry nie. Les mám v ktorom "ťažba" = prírastok. Pôdy mám dosť na uživenie seba a našej rodiny i napriek tomu som kúpil tento rok ďaľšie dva hektáre. Tie má v nájme družstvo. Začal som predávať "nadbytok" v malom do reštaurácii. No nestíham to už obrábať... Tento rok plánujem ešte rozšíriť sad. Čo sa týka pôdy, to bude na najbližšie roky stačiť.

Technický problém viacnásobného zobrazenia príspevku riešiť netreba.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 17:22:37 57c596fc
harry nie. Les mám v ktorom "ťažba" = prírastok. Pôdy mám dosť na uživenie seba a našej rodiny i napriek tomu som kúpil tento rok ďaľšie dva hektáre. Tie má v nájme družstvo. Začal som predávať "nadbytok" v malom do reštaurácii. No nestíham to už obrábať... Tento rok plánujem ešte rozšíriť sad. Čo sa týka pôdy, to bude na najbližšie roky stačiť.

Technický problém viacnásobného zobrazenia príspevku riešiť netreba.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 17:22:37 57c596fc
to je virus dablclick:)
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 17:49:19 55d88d6a
No i keď s tým striebrom to nieje až také ružové. Britská Britannia s deklarovanou čistotou 999,9 nieje až taká čistá. Jedna má 99,56 % Ag, 0,44 % Rh. Druhá 99,87 % Ag a 0,13 % Rh...
Dr Hujer # GymaTige96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 20:10:25 57c596fc
Je jedno kde mate svoj majetok aj tak si odtialto nic nevezmete. Je fuk ci ste chudobny ci bohaty smrt neoklamete. Obchod so zlatom bol len podvod, pripravili ludi na krizu, nahnali stado aby investovali, skoda ze nie do zbrani.
Karol # WiquKeha84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 20:47:44 c35b0b6c
Harry sa ohreje pri fazuli :))))))))

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 22:25:57 4e621304
Britannia nemá ani také kvalitné opracovanie, má vyššiu cenu. Sú aj lepšie výbery v semi-numizmatických a Britanniu by som k ním neradil.

PM # KafiKolo66
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 23:43:19 55ede338
Smartang,az ma to se.. ako mi vidis pod duchnu.Tam fakt bude teplucko:}
Dr Hujer,Teba sledujem uz dlhsie,a Tvoje nazory si vazim.Nie si hlupy,ak investujes do lesov,robis dobre.Drevo bude mat hodnotu vzdy,lebo je potrebne k zivotu.Ja zas investujem do fazule,aby som si teplo pod duchnou vyrobil.Ale aj nejaky ten les mam.

Smartang,vies ja poznam nejedneho pana,co ma par korun.Vsetci skupuju majetky.Preco asi?Moc po zlate nejdu.O co im ide?

333,co myslis,preco kapitalisti tak zbroja,a davaju strasne prachy do zbrani?Preto aby o tie svoje majetky prisli?Ci?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-24 23:46:16 4e624f43
S PM to v súčasnosti nevyzerá najlepšie, vyvlastňovanie účtov odštartované Cyprom(toto sa od druhej svetovej v západnom svete nestalo, k tomu ešte G20 a dvíhanie daní), Čína a recesia, no uvidíme. Nakoniec to vyzerá tak, že orná pôda, najlepšie možno vo forme nejakého spoločenstva, zbrane a munícia môžu hrať spolu s ďalšími praktickými vecami prím. Zatiaľ je víťazom CASH a ľudia ktorí boli na správnej strane tejto recesie, ak boli napr. v opciách, tak sa smejú, ale za vodou nie je nikto...

PM # KafiKolo66
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-25 00:20:51 55ede338
harry
ja mam pozemkov dosť ....

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-25 07:52:15 d90c3016
PM ano, Britannia nie je to najlepšie. K pozemkom: je fajn mať pozemky, len z toho vyplýva povinnosť sa o ne starať... a občas je toho moc. Ako som spomenul, budem rozširovať počet ovocných stromov, no už teraz mi ich strihanie - aspoň ako také trvá dva týždne. A nikto to za pár korún nechce robiť...pozemky chátrajú a ľudia si ani neuvedo´mujú čo strácajú.

Harry ďakujem.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-25 15:18:27 57c596fc
Áno, k tým pozemkom len toľko, že to poznám. Len okolo domu mám 20-árov a viem, čo to je. Čo sa ľudí týka, tí majú radšej sľubované neexistujúce istoty a brak z reťazcov, ako niečo vlastné a popritom vyhrnuté rukávy. Držím palce, k tým ovocným stromom, hlavne k úrode. Komu sa nelení, tomu sa zelení. :-)
PM # KafiKolo66
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-26 00:05:50 55ede32d
pôda, les, polia má význam, len ak ich dokážeš obrobiť a starať sa o ne a obrániť! nemá zmysel zhŕňať hektáre a potom zháňať neúmerne veľa techniky a pracovníkov na obrábanie toho. to už nie je o prežití, ale o podnikaní. tam už musíš niekoho zdierať, a v kríze sa ti na to vykašle, nehovoriac o tom, že nemusíš zohnať palivo do strojov ceny ropy porastú. dnes je veľa zazobancov, čo nemajú kde uložiť peniaze, a sú riadne nenažratí. tak skupujú pozemky. pri vp ale nebude hrať úlohu, či ich majú zapísané v katastri, ale koľko dokážu ubrániť a čím. preto politici a elitáši obmedzujú vlastníctvo zbraní, aby pri vp mali oni navrch. pri skutočnom vp, tí čo nebudú mať zdroje, budú zberači-lovci a kedže zveri nie je dostatok pre všetkých, budú loviť to, čoho je dosť, tj. ľudí. elitáši budú ale dobre ozbrojení a budú zabíjať aj ich. bude to kto z koho.
tieto problémy sa vyostria približne okolo r 2040. cigáňov bude cca 15-18% v populácii, elitáši neinvestujú sem, ale odvezú zisky do karibiku, a čo je podstatné, "husákove deti" dosiahnu dôchodkové roky ale dôchodkové spoločnosti budú dávno vytunelované. títo starci okolo 60 tky, budú mať už veľa chorôb, nebudú tak vládať a nebudú mať z čoho žiť, platiť energie a dane a nebudú mať na lieky. budú na odpis.
ekonómovia to dávno dobre vedia. len sa predlžuje čas. naťahovať vek odchodu do dôchodku sa večne nedá, veď si porovnajte teraz výkon 67 ročného a 30 ročného. len výnimky sú v dobrej kondícii.
dr. hujer, sad je sezónna záležitosť. keď je úroda, musíš ju uskladniť (sušiť, zavárať...). už si predstavujem ako ty a tvoja rodina zbierajú ovocie a zavárajú na 2 hektároch a odháňaš tlupy cigošov a bezdomovcov zo sadu :). veď už teraz u nás chodia rôzny mešťania na autách ráňať nezrelé jablká popri ceste (dozrievajú tak v septembri, októbri). orechy sa kradnú bežne, a nielen cigáňi ich kradnú. ale to je asi verejný záujem. ak je nejaký ovocný strom v chotári a niekto si ho nárokuje, a druhý mu ho oberie skôr, zväčša hneď na to ten strom vytne, alebo navŕta a zaleje roundupom, že keď nemá choseň z neho, nebude mať ani ten druhý.
idú zlé časy! bude vojna.

Pandemonium # SydaDofi65
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-26 11:34:10 b2291ec0
333
pravdu máš, ale ešte jedna vec je dôležitá. tvoja rodina-kmeň. ak si aj jednotlivec nejaký čas vydržíš, ale každý raz zostarne a zomrie.
teda tie zdroje, zem, vodu...., čo budeš brániť je lepšie brániť ako komunita pre potomstvo.
333
mýliš sa, ak si myslíš, že socializmus je riešenie. jeho princípy sa dajú uplatňovať len v komunite- rodine kmeni, do zhruba max100-150 ľudí, ideálne menšie skupiny 20 -30 ľudí. potom nastáva situácia "nepriamej demokracie" tj niekto už parazituje na úkor iných a vzniká civilizácia. (dokonca niektoré rody sa vyšvihnú a parazitujú na ostatných).
tieto skupiny ľudí sa môžu spájať a pomáhať si, ale po zhustení populácie bude dochádzať aj k vzájomným konfliktom a bojom o zdroje. (takú situáciu tu máme teraz)
všimni si, že aj v biblii v starom zákone to fungovalo na rodových- kmeňových princípoch (12 kmeňov izraela).
podobne aj elitáši a ilumináti fungujú na rodových regenerátsko- degenerátskych princípoch. vid. napr. rodinný prírastok princa wiliama.
dokonca aj v socialistických krajinách to funguje na rodinných princípoch napr. fidel castro- raul castro,
kim ir sen, kim čong il, kim čon un,,,v indii klan ghándíovcov, v us kennedyiovci, bushovci,, husák- čarnogurský,, rodinný klan široký, haščák, mečiar -MMM, klan lexovcov, chabada - ficovcov.....
aj zapatisti v mexiku fungujú nielen na socializme, ale na kmeňových pricípoch indiánskeho etnika.
a tieto princípy sa nevyhli ani vatikánu.
rodové princípy nie sú ovplyvnené momentálnou ideológiou.
zober si takého solóna
http:
//sk.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n

zakladateľa demokracie, syna kráľa....
rovnako demokracia na islande bola založená na 16 základných rodinách na ostrove.
ilumináti nepopierajú tento rodový zákon prírody a podsúvajú ľuďom rôzne izmy na ich oslabenie.
preto je aj taká propaganda homosexuálneho životného štýlu, lebo potrebujú otrokov, ktorí sa ukoja na rovnakom pohlaví a nebudú sa ďalej množiť a budú pokojne otročiť. a neohrozia ich klany rebéliou. keď zomrú, nahradia ich roboty.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/280599-kazde
mu-piatemu-sudcovi-pracuje-na-sude-pribuzny/


zatiaľ sa ich vplyvu vymykajú cigáni aj s ich r- stratégiou. zatiaľ sa ilumináti chránia proti nim tak, že si postavili nárazníkové pásmo z obyčajných ľudí, ale po jeho zničení a vyčerpaní dôjde aj na konflikt cigáni vs. ilumináti. na cigánskej strane je prispôsobivosť a r - stratégia, na stranie iluminátov inteligencia, technika a zdroje. ťažko povedať kto bude víťaz, či evolučne osvedčená taktika, či moderné technológie. pravdepodobne však dôjde ku kompromisu, keď ilumináti prijmú medzi seba niektoré vajdovské rody cigáňov (sarkozi, orgovánovci, pollákovci, bihariovci, dzurindovci, radičovci, marhuľovci- majský) a zbytok vyhladia.
preto je napríklad jasné, že to čo tu vypisuje varga je utópia.


Pandemonium # SydaDofi65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-26 12:30:15 b2291ec0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0456 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles