Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zeptejte se svého kněze 6: Chyba v Pascalově sázce


Zeptejte se svého kněze 6: Chyba v Pascalově sázce
Populární forma Pascalovy sázky zní zhruba takto: Vírou v Boha člověk nemůže nic ztratit, může pouze nekonečně vyhrát. Absencí víry člověk nic nezíská, ale může nekonečně dlouho trpět v pekle. Věřit je proto sázka na jistotu. Myslím si, že se Pascal a s ním všichni, kdo nějakou formu této sázky používají k apologetice, se v této úvaze mýlí. Pojďme se podívat, kde jsou slabá místa Pascalovy "sázky na jistotu".

Blasie Pascal (1623-1662) byl geniální matematik a fyzik. Pascal měl bohužel celý svůj krátký život nalomené zdraví. V roce 1654, v jeho 31 letech, se na vyjížďce splašili koně jeho kočáru a ten se s ním převrhl a zůstal viset z mostu. Po tomto incidentu upadl Pascal na dva týdny do bezvědomí. Poté co se z něj probral, měl mystické vidění, ze kterého si zapsal "Oheň. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ne Bůh filosofů a učenců...". Od tohoto incidentu se přestal věnovat matematice a fyzice a začal se zabývat teologií v klášteře Port-Royal. Pascalovo obrácení na víru podpořilo uzdravení jeho desetileté neteře M. Perrier, jež trpěla nebezpečným očním nádorem, který byl vyléčen po dotyku relikvií. Od té doby Pascal užíval jako svůj emblém oko, obklopené trnovou korunou a nápisem: "Vím, komu jsem uvěřil." Konec svého krátkého života Pascal prožil jako asketický poustevník žijící v ústraní, pomáhající chudým a odmítající lékařskou péči. V této době také sepisoval dílo Myšlenky, které mělo za úkol bránit katolickou víru před ateisty. Součástí tohoto díla je pak i slavná Pascalova sázka, která je s drobnými obměnami používaná k obraně víry dodnes.

Schématické znázornění Pascalovy sázky. Víra v Boha člověku zajistí nekonečnou blaženost, pokud Bůh existuje a nějak se neprojeví, pokud Bůh neexistuje. Za ateismus nebo agnosticismus Bůh člověka pošle do pekla, pokud existuje a pokud ne, tak člověk nic nezíská tím, že měl pravdu. Proto je lepší věřit v Boha, než v něj nevěřit. Pascalova sázka nevyžaduje hlubší znalost vědy nebo náboženství. Síla této sázky vychází z toho, že intuitivně vypadá správně. Tato sázka využívá strachu z pekla, zatímco nabízí největší možnou odměnu nekonečného života v nebi za velmi málo úsilí   stačí uvěřit.
Schém atické znázornění Pascalovy sázky. Víra v Boha člověku zajistí nekonečnou blaženost, pokud Bůh existuje a nějak se neprojeví, pokud Bůh neexistuje. Za ateismus nebo agnosticismus Bůh člověka pošle do pekla, pokud existuje a pokud ne, tak člověk nic nezíská tím, že měl pravdu. Proto je lepší věřit v Boha, než v něj nevěřit. Pascalova sázka nevyžaduje hlubší znalost vědy nebo náboženství. Síla této sázky vychází z toho, že intuitivně vypadá správně. Tato sázka využívá strachu z pekla, zatímco nabízí největší možnou odměnu nekonečného života v nebi za velmi málo úsilí stačí uvěřit.

Blaise Pascal si byl vědom, že víra člověka není založena na jednorázovém rozhodnutí, ale utváří se dlouhodobě na základě získaných zkušeností. Lidem neschopným uvěřit Pascal navrhuje využít metodu "Fake it ‘till you make it" (předstírej do té doby, než se to stane doopravdy). Tato sázka podle něj měla člověku pootevřít srdce a připravit ho na skutečnou víru, která přijde časem. Tato část některým autorům přijde problematická. Podle některých křesťanských autorů Pascalova sázka dehonestuje skutečnou víru lidí, která je více než vypočítavou sázkou na jistotu.

Pascalova sázka se dá pochopit i jako výhružka: "Máte pěknou duši, byla by škoda, kdyby navždy skončila v pekle." Pojetí Pascalovy sázky jako výhružky není zase tak moc vytržené z kontextu, vzhledem k tomu, že katolická církev zastává názor, že "kajícnost vycházející ze strachu je morálně správný, nadpřirozený skutek" (7. bod v XII. Penance, v širším kontextu zde). Použití lidského strachu z nekonečného utrpení v pekle k získání věřících není zřejmě z katolické perspektivy morálně problematické (ale radši se zeptejte svého kněze, jestli je morálně správné někoho přimět k víře či poslušnosti pomocí strachu z pekla).

Hlavní problém Pascalovy sázky ale vidím v tom, že počítá pouze s jedním Bohem. Fakt je ten, že na světě existuje mnoho různých forem náboženství.

Můžeme tyto ostatní víry přehlédnout při dělání rozhodnutí, které ovlivní náš nekonečně dlouhý život na věčnosti? Podle čeho rozhodovat, které z náboženství je pravdivé? Je třeba důležitý počet lidí, kteří věří v danou víru? Znamená to, že více lidí má více pravdy (podle pravidla tolik lidí se přece nemůže plést)? Pokud setrvá současný demografický vývoj, tak se dočkáme doby, kdy na světě bude více muslimů než křesťanů. Budou potom mít muslimové "více pravdy"? Pokud mají pravdu katolíci, že pouze členství v katolické církvi zajistí člověku spasení (20. bod v článku VI.smířlivěji je toto dogma rozebráno zde, ale stále to s nekatolíky vypadá bledě) tak v katolickém pekle skončí 6,1 miliardy lidí (83,5 % ze světové populace). Pokud mají pravdu Hindové, tak se mýlí 85 % lidí světa. Pokud mají pravdu muslimové, tak v omylu žije 78,6 % lidstva.

Ať už je pravdivé kterékoliv náboženství, tak většina ostatních lidí na světě věří bohům, kteří neexistují.

Ať už je pravda, že se po smrti převtělíme, nebo že po smrti následuje věčné peklo nebo ráj, nebo že smrtí mozku končí naše existence, tak většina světa žije v omylu a není tedy možné vsadit na jistotu tím, že půjdeme s (největším) proudem. Počet věřících v dané denominaci podle mě tedy pro "výběr" toho správného boha není důležitý, protože počty se mění v průběhu historie.

Záleží tedy na stáří víry? Pokud ano, pak nejstarší živou vírou je hinduismus a úplně nejstarší náboženství je pravděpodobně už zapomenuto. Pokud není stáří náboženství důležité, tak je docela možné, že víra v toho pravého boha bude zjevena prorokům až za pár tisíciletí.

Nejdůležitější otázkou tohoto článku je, jestli je možné rozlišit víru v neexistujícího boha od víry v existujícího boha. Věřící člověk je ochotný pro víru obětovat svůj čas a prostředky při pravidelných modlitbách, ať už věří na nirvánu nebo na nebe. Někteří lidé obětují různým bohům zvířata s pevnou vírou, že si tím získají jejich přízeň. Někteří lidé pevně věří, že bůh nechce, aby jedli krávy. Jiní zcela jistě vědí, že bůh nechce, aby jedli prasata. Na stavbu chrámů, mešit, synagog či mandirů jsou vynaloženy nemalé prostředky. Někteří lidé mají tak pevnou víru, že jsou pro ni ochotni obětovat svůj život a vzít život jiným. Kolik lidí asi bylo ujištěno v jejich víře, poté co uviděli remisi nádoru u svého dítěte? A kolik z těchto lidí nebylo katolíky? Kdo ví, o kolik let dříve by mohla začít průmyslová revoluce, kdyby Pascal neměl tu příhodu na mostě a místo teologie se dále zabýval rozvojem matematiky a fyziky?

Lidé jakékoliv kultury doopravdy milují své bohy z celého srdce a pochybovat o upřímnosti jejich víry je zcestné. Pochybovat o existenci objektu jejich víry je ale při znalosti demografie nevyhnutelné.

Faktem zůstává, že neexistuje žádný způsob, jak zjistit, jestli po smrti dojde k reinkarnaci nebo vzkříšení těla. Veškerá apologetika a "důkazy" používané křesťany se po záměně pár slov dají použít pro apologetiku a "dokazování" jakékoliv jiné víry.

Pokusme se tedy formulovat Pascalovu sázku ve chvíli, kdy připustíme, že neexistuje způsob, jak poznat, který z nepřeberného množství bohů je skutečný a kterého si lidé vymysleli.

Schématické znázornění Pascalovy sázky, pokud z ní vynecháme předpoklad, že právo na absolutní pravdu mají pouze křesťané (při započtení pouze 10 náboženství a předtím, než započítáme nevýhody víry v případě neexistence daného boha).
Schém atické znázornění Pascalovy sázky, pokud z ní vynecháme předpoklad, že právo na absolutní pravdu mají pouze křesťané (při započtení pouze 10 náboženství a předtím, než započítáme nevýhody víry v případě neexistence daného boha).

Víme, že na světě existuje mnoho náboženství, z nichž každé obsahuje řadu denominací. Může být pravda, že víra v jednu z těchto forem náboženství nám zajistí věčný život, ale pravděpodobnost, že se "strefíme" do té správné, je celkem malá. Jedním z řešení Pascalovy sázky při započítání ostatních náboženství je věřit tomu náboženství, které zahrnuje nejděsivější peklo. Nejlepší by bylo věřit bohu, který je nejžárlivější a připravený trestat lidi za to, že věří v jiného boha tím si zajistíme, že se vyhneme nejhoršímu možnému osudu.

Na druhou stranu se nabízí otázka, proč by mělo být pro boha důležité, aby v něj lidé věřili? Není pravděpodobnější, že Bůh spíš, než víru v nějakou církevní denominaci oceňuje lidskou dobrotu, snahu pomáhat ostatním lidem nebo intelektuální upřímnost? Co když je Bůh vědecky založený a oceňuje upřímnou snahu hledání pravdy, namísto víry bez důkazů? Doopravdy musíme věřit, že Bůh upřednostňuje upřímnou víru nad upřímný skepticismus? Proč by nám Bůh dal schopnost kriticky myslet a poté nás trestal, že v něj pro absenci důkazů nevěříme?

Ve chvíli, kdy přestaneme přehlížet náboženství zbývajících šesti miliard lidí, Pascalova sázka přestává být sázkou na jistotu a to jsme ještě nezapočítali "náklady" na víru. Skutečně platí, to co tvrdil Pascal, že vírou v boha, i když by se ukázalo, že tento bůh neexistuje, nemá člověk co ztratit?

Každý si jistě uvědomuje, že každá víra zahrnuje něco, co by člověk nedělal, kdyby zcela jistě věděl, že bůh není. Všechny tyto činnosti, jsou v těch lepších případech ztrátou času a prostředků, v těch horších případech vedou až k neetickému chování.

"Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities" (neoficiální překlad: "Ti, co tě přimějí uvěřit absurditám, můžou tě přimět spáchat zvěrstva") Voltaire byl jedním z prvních kritiků Pascalovy sázky, kterou označil za neslušnou a dětinskou.(wiki Voltaire)

Kreacionistické hnutí v USA vypadá z Evropského pohledu děsivě, ale faktem zůstává, že největší zastoupení kreacionistů je v m uslimských zemích a celkovětřetina světové populace věří kreacionismu. Programově a záměrně dětem zamlčovat stáří země, pohyb tektonických desek a evoluci je podle mě obrovská intelektuální ztráta pro jednotlivce, ale i pro celé lidstvo. Další ztráta je, že víra nás učí, že není potřeba zpochybňovat odpovědi, které nám dal bůh prostřednictvím náboženských autorit a znalost náboženských textů často vyžaduje schopnost doublethink(schopnost udržet pohromadě dvě zcela protikladné informace a zároveň oběma pevně věřit). Některé formy víry lidem zakazují přijímat transfúze, jiné jim zakazují darovat posmrtně orgány (což je ztráta, pokud žijeme ve společnosti takových lidí). Některé víry tvrdí, že homosexuální chování je hřích. Zákaz použití antikoncepce a zároveň zákaz potratů (tak, jak to hlásala napří klad Matka Tereza), je zaručený recept na spoustu nových příslušníků církve, ale také mnoho osobních tragédií. Rovněž na náboženství založená sexuální výchova "abstinence only" se paradoxně projevujenárůstem těhotenství náctiletých. Pocit viny je pěstován v některých denominacích a slouží k upevnění víry. Pocit viny také věřícím kazí radost ze sexu.

Podrobně se o traumatech, které může způsobit náboženství, rozepisuje Marle ne Winell.

Kromě toho víra ať už vědomě, či nevědomě ovlivňuje náš rozhodovací proces. Chybná víra popisující fungování světa může vést k nechtěným dopadům. Například lidé zcela jistě přesvědčení, že se blíží konec světa, se přece nemusí starat o ekologické problémy.

Samozřejmě platí, že věřící lidé dělají také spoustu dobrého, ale opravdu je nutná víra v peklo a ráj k tomu, aby byli lidé na sebe hodní? Opačný argument, že lidé dělají spoustu špatného, i když věřící nejsou, samozřejmě platí taky. Spousta špatného, ale vzniká jako bezprostřední důsledek víry ve formu boha, která pravděpodobně neexistuje.

Člověk si víru vybírá jen zřídkakdy. Pokud není do víry indoktrinován v dětství, tak většinou převezme víru své rodiny nebo lidí, kteří jsou mu blízcí. Nejpřesvědčivějším důkazem tohoto pravidla je geografické rozložení náboženství a jednotlivých vyznání. Je správné, aby člověk se snadným přístupem k prakticky veškerému lidskému poznání, nechal rozhodnutí o svém světonázoru a potenciálně o nekonečné posmrtné existenci na náhodě místa a času svého narození? Není naivní a skoro až arogantní předpokládat, že zrovna já se modlím k existujícímu Bohu, zatímco většina ostatní světové populace se nevědomky modlí k neexistujícím bohům?

Hrdina naší doby Pascalovu sázku kritizoval takto:
Hrdina naší doby Pascalovu sázku kritizoval takto: "Myslím, že jsme si asi vybrali špatného Boha. Pokaždé, když jdeme do kostela, tak tak ho jen více a více vytáčíme."

Podle mě jediný intelektuálně upřímný postoj je přiznat si, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy pro žádné z náboženství (agnosticismus). Navíc důkazní břemeno leží na těch, kdo přichází s pozitivním tvrzením a mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. Dokud nejsou předloženy přesvědčivé důkazy nadpřirozena, pak nezbývá než nevěřit v jeho existenci (ateismus).

V současnosti nevíme, proč tady jsme a jestli naše existence má nějaký hlubší smysl, kromě toho, který si sami zvolíme. Neexistuje žádný důkaz podporující představy o reinkarnaci, nebo o věčné blaženosti. Nevíme, jestli náš vesmír vznikl jako fyzikální nezbytnost, nebo ho stvořil jeden bůh nebo skupina bohů, nebo jestli náš vesmír není výsledkem experimentální činnosti ufonů, kteří se snažili zjistit, jestli je možné vytvořit nový vesmír. Možná na tyto otázky jednou budeme znát odpovědi podpořené přesvědčivými důkazy. Teď je jakákoliv odpověď na ně vařením z vody ve snaze utěšit lidskou zvědavost. Utěšovat lidskou zvědavost dudlíkem falešné víry není podle mě správné. To, že chceme, aby náš vesmír měl nějaký hlubší smysl, neznamená, že ho mít musí. Jak už se mnohokrát v historii ukázalo, realita se neřídí našimi antropocentrickými názory.

"Nejv tším nepřítelem poznání není nevědomost, ale iluze poznání." Stephan Hawking.

Svět můžeme poznávat buď pomocí vědecké metody, pak ale nikdy nebudeme mít jistotu, že známe absolutní pravdu. O všem budeme muset pochybovat a skutečnému poznání reality se budeme asymptoticky přibližovat a možná ho nikdy nedosáhneme. Nebo se můžeme rozhodnout pro jednu z mnoha forem víry a mít absolutní jistotu, která velmi pravděpodobně nekoresponduje s realitou.

"Politika je bezmocná proti fanatismu. Jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. Jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti a zloby, je poučit je." VoltaireAuthor: Jan Spacek # MiveFige31
Cirkev2015-06-226
-
 46%  ( 3 people voted )
+
Je to strata casu polemizovať o takýchto detailoch vzhladom k doktríne, ktorá nielen je falošná, ale je opakom toho, za čo sa vydáva.


http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_Biblii.p
dfPravdomluvec # WecoHeda29
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2015-06-22 23:46:04 502f55ba
"Nevíme, jestli náš vesmír vznikl jako fyzikální nezbytnost, nebo ho stvořil jeden bůh nebo skupina bohů..."
Autor, prosím nevyjadrujte sa za každého. Píšte ja a nikeolko druhých, ktorých ja poznám, nevieme... Len zato, že Vy neviete, to neznamená, že nikto nevie a že Vy ste vlastníkom všeobecných kritérií ohľadom platnosti poznania.
NIKTO nemá právo hovoriť za každého, lebo každý človek je dielom svojej vlastnej minulosti, svojich volieb a očakávaní. 99 % môže pozostávať zo stáda oviec, ale to 1% môže byť veľmi odlišné. Len hlúpi ľudia vedia všetko a hlavne všetko o druhých.
Prajem pekný deň.

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-06-22 23:55:10 502f55ba
Dnes to babylonská neviestka všetkým uľahčila a hovorí ,že je jedno čomu človek verí a všetci budú v nebi.
Aj zvieratká: https://www.youtube.com/watch?v=GchZW_BmIxw
Potvrdené "svätým otcom"!
http://www.topky.sk/cl/1000680/1443173/Milovnici-z
vierat-ho-musia-zboznovat--Papez-Frantisek-na-FOTO
-priznal-posmrtny-zivot-zvierat-


filip # WyboCeci64
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-06-23 09:17:33 5b7f002f
viera je taka rozsirena ale taka obmedzujuca. skutocny je len pritomny okamih. vycisti vam hlavu od nezmyslov v knizkach orodujucich murarov, co chodia kol polku, hadzu sa o kobercek, ci nariekaju pri mure...
lolo # TinuPoku32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-06-23 20:53:34 55edea19
Jasne lolo, skutocny je len pritomny okamih. Ako spieva v svojom dristosongu jeden z novodobych guruov - "Zijeme len raz prave tu a prave teraz..."
Nemysliet na buducnost, na minulost, na svojich blizkych. Len si uzivat pritomnost! Zobrat pozicku a kupit si nejaky lesteny prd! Trtkat bez rozmyslu s hocikym! Dat si praska! Atd ...
Ano, tato tvoja viera (lebo tiez je to len viera, ci si to priznas, alebo nie) ti skutocne vycisti mozog. A to doslova - na uroven zvierat, pripadne prvokov!

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-06-24 09:38:24 bc78020a
A prečo si si dal nick "zdravyrozum", môj pekný?
Pock # SihySuri34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-06-24 20:27:17 3ec5f361
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   ose
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ofenzíva trhu


Ofenzíva trhu
Internet druhej generácie (teda smartfóny, mobilný internet, personalizovaný obsah, GPS...) behom pár rokov pripravil revolúciu v prúdení informačného toku spoločnosťou.
WikiLeaks: Asi 80 společností kolaboruje s NSA včetně Intelu, IBM a Microsoftu
Sebaklam ateizmu
Kdo moc ví, je nepohodlný

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0294 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne