Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ženy v Koráne a Sunne.


Ženy v Koráne a Sunne.

V islame neexistuje žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o ich vzťah k Bohu.  Sú im obom sľúbené rovnaké odmeny za dobré správanie a rovnaký trest za zlé správanie.

 

Korán hovorí:
"Aj ženy majú rovnaké práva nad mužmi, ako muži nad nimi."  (2:26)

 

Korán pri oslovovaní veriacich často používa výraz "veriaci muži a ženy", aby zdôraznil rovnosť mužov a žien v súvislosti s ich povinnosťami, právami, cnosťami a zásluhami.  V Koráne sa hovorí:
"Muslimovia a muslimky a veriaci muži a veriace ženy a poslušní muži a poslušné ženy a pravdovravní muži a pravdovravné ženy a trpezliví muži a trpezlivé ženy a pkoroní muži a pokorné ženy a finančne pomáhajúci muži a finančne pomáhajúce ženy a postiaci sa muži a postiace sa ženy a muži chrániaci svoje pohlavie (pred mimomanželským pohlavným stykom) a ženy chrániace (svoje pohlavie) a muži, ktorí si spomínajú na Boha často, a  ženy, ktoré si spomínajú (často na Boha), pre tých (v ktorých takéto vlastnosti sú) prirpavil Boh odpustenie a odmenu obrovskú."  (33:35)

 

Kresťanskí duchovní v minulosti tvrdili, že ženy nemajú dušu, a že budú existovať v ďalšom živote ako bezpohlavné bytosti, čo je zjavne v rozpore s učením Koránu.

 

Korán hovorí, že ženy majú dušu presne takú istú ako muži, a pôjdu do raja, ak konajú dobre:
"Vojdite do raja vy i vaše družky, v radosti (tam prebývajte)."  (43:70)

 

"Kto z jednotlivcov mužského pohlavia alebo jednotlivcov ženského pohlavia by konal dobro a bol by pritom veriaci, tomu dáme žiť život dobrý a odmeníme ho odmenou rovnajúcou sa tomu najlepšiemu z toho, čo konal."  (16:97)
Korán napomína tých, ktorí utláčajú alebo zle zaobchádzajú so ženami:
"Vy, ktorí ste uverili, nie je vám dovolené dediť ženy, konajúc proti ich vôli.  A nebráňte im vydať sa, aby ste ich mohli obrať o časť toho, čo ste im dali, iba ak by sa dopustili nemravnosti zjavnej.  A nažívajte s nimi v dobrom, a ak by sa vám sprotivili, tak je možné, že sa vám protiví niečo,  z čoho Boh dá vzísť dobro veľké."  (4:19)

 

Pred príchodom islamu pohanskí Arabi pochovávali zaživa svoje deti ženského pohlavia a nechávali nahé ženy tancovať v okolí Káby počas každoročných veľtrhov.  Zaobchádzali s nimi ako s obyčajnými hnuteľnými vecami a predmetmi sexuálnej rozkoše, ktoré nemali žiadne práva a spoločenské postavenie.  Práve preto boli verše Koránu, zaoberajúce sa postavením ženy, revolučné.  Na rozdiel od iných náboženstiev, ktoré ženy považujú za skazené a nositeľky dedičného hriechu a mužov za dedičov vlastností cnosti a ušľachtilosti sa islam prikláňa k tomu, že muži a ženy, ako bytosti z rovnakej podstaty, sú vytvorené z jednej duše.

 

Korán hovorí:
"Ó, ľudia!  Bojte sa svojho Pána (počas pokušenia spáchať hriech), ktorý vás stvoril z duše jednej (z Adama) a z nej stvoril jej družku (Evu) a z nich oboch dal rozmnožiť veľké množstvo mužov a žien.  A bojte sa Boha, v mene ktorého sa na seba obraciate, a vyvarujte sa (následkov) prerušenia príbuzenských zväzkov.  Veď Boh na vás dozerá."  (4:1)

 

Prorok Muhammad (mier s ním) povedal, že "ženy sú druhá polovica mužov".  Korán zdôrazňuje túto jednotu muža a ženy v najkrajšom podobenstve:
"Ony (vaše ženy) sú vaším odevom (ktorý vás chráni pred nemravnosťou) a vy (muži) ste ich odevom (ktorý zasa chráni ich)."  (2:187)

 

Presne tak ako oblečenie skrýva našu nahotu, tak si muž a žena, ktorí vstúpia do stavu manželského, navzájom chránia svoju cudnosť.  Tak ako odev poskytuje komfort pre telo, tak manžel nájde útechu v spoločnosti svojej manželky a ona u neho.
"Rovnako ako odev je cnosťou, krásou a zdobením tela, tak aj ženy svojim manželom a manželia sú pre ne."

 

Islam nepovažuje ženu ako "nástroj diabla", ale Korán ich skôr nazýva: Muhsana – čo znamená pevnosť proti Satanovi, pretože dobrá žena vstupom do manželstva pomáha svojmu mužovi udržať sa na ceste čestnosti v jeho živote.  Je to z toho dôvodu, lebo manželstvo bolo prorokom Muhammadom  (mier s ním) považované za najcnostnejší akt.  Prorok (mier s ním) vravel:  "Keď sa muž ožení, tak splní polovicu svojho náboženstva."

 

Nariadil manželstvo muslimom týmito slovami:
"Manželstvo je súčasťou mojej cesty a ten, kto sa drží ďaleko od mojej cesty, nie je z mojich následovníkov."

 

Korán nám podáva zmysel manželstva týmito slovami:
"Medzi Jeho (Božie) znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli, a učinil medzi vami láskavosť a milosť.  V tom sú veru znamenia ľuďom, ktorí premýšlajú."  (30:21)

 

Prorok Muhammad (mier s ním) vždy chválil cnostné a cudné ženy a vravel:
"Svet a všetky veci na svete sú vzácne, ale najvzácnejšia vec na svete je cnostná žena."  Raz povedal budúcemu Khalifovi Umarovi: "Mám ti povedať, čo je najlepší poklad pre človeka, ktorý môže nahromadiť?  Je to cnostná žena, ktorá ho poteší kedykoľvek sa pozrie smerom k nej, a ktorá stráži svoju cudnosť v neprítomnosti manžela."

 

http://helper313.wordpress.com/

 

 Author: helper313 # QaraTacu42
Svet2013-07-0219
-
 54% ( 18 people voted )
+
fajn,len som nepochopil co tym chcel autor povedat

TNT1973 # HamuQeno04
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-02 20:51:23 d991c727
No veru, možno nejakých 5 výrokov má Mohamed na ženy pozitívne ale v ďalších 50 výrokoch sa hovorí o ženách ako o prasatách alebo podradných bytostiach
Treba byť veľmi obozretní pri islamských stránkach - z Koránu sa dajú vytrhnúť z kontextu pekné výroky ale ako celok je Korán násilnícka a zbojnícka kniha.
To už aj pohanské národy zahanbia islam v mierumilovnosti

Nezabúdajme aj na teroristov inšpirovaných "svätou" knihou Korán a "jeho svätosťou" Mohamedom, zavraždili úbohých slovenských horolezcov
http:/
/spravy.pravda.sk/domace/clanok/285285-usmrteni-ho
rolezci-budu-mat-statne-pohreby/

Nie všetkých ale mnohých moslimov robí Korán teroristami.
Aj mierumilovní islamskí duchovní majú čo vysvetľovať, aby demagogickými argumentami urobili z Koránu mierumilovnú knihu

http://www.vierafilozofia.sk/kres
tanstvo-viera-filozofia/subory/Veden-demony-Mohame
d-ocima-svych-soucasniku.pdf

http://www.vierafilozofia.sk/krestanstvo-viera-fil
ozofia/subory/Veden-demony-Mohamed-ocima-svych-sou
casniku.pdf

montenegro # NycyQywa82
-
 53% ( 9 people voted )
+
2013-07-02 21:04:31 5057d10a
A chcel by som sa vkladateľovi článku veľmi poďakovať, že tu tento článok vložil,
pretože potom tu v komentároch môžem evanjelizovať proti násilníckemu náboženstvu islamu

Islam je jediné náboženstvo, ktoré produkuje teroristov

montenegro # XumoCaqy91
-
 50% ( 6 people voted )
+
2013-07-02 23:15:21 5057d10a
Druhy Varga s Tripcode -- # LiceQavy13 je stranícky Tróll na webe dôležite.sk
U pána Vargu, ktorý sa zachovala čestne a ktorý nikdy nebol komunista, ale ostrí kritik ŠtB-ákov a komunistov, ktorí prezliekli kabáty v HZDS, SDKU DS, KDH, Smeru, Bugarovcou, Slotovcov Tricode nesedí .
Súčasná mafia tvorená s politických strana a niektorých nečestných podnikateľov Slovenska, keďže pán Varga ako jediný nepíše pod pseudonymom, ale svojim menom a priezviskom sa ho snaží znemožniť a pošpiniť, aby dal pokoj a nenakazil iných občanov Slovenska svojou rebéliou proti a hlavne straníckym mafiám Slovenska .

Sydney # NasaWasi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 07:10:42 3ec5e27c
Druhy Varga s Tripcode -- # LiceQavy13 je falošný stranícky Tróll z NR SR na webe dôležite.sk

a nie je to pán Varga, ktorého Tripcode je-- SimaBijy70

Brano # BetyGinu55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 07:19:53 3ec5e27c
Zopár buzíkom Slovenska robí dobre písať články na dôležite sk o iných vierovyznaniach, respektíve všetkých a potom sa pohlavne odbavovať pri nich a to písaním urážlivej kritiky na veriacich.
Nuž aj takýto hajzli sa na Slovensku nájdu z radov politických straníckych mafii Slovenska.

Však autor článkov o vieroviznanich §?! ich špineni Piko amore


Sydney # NasaWasi34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 07:32:14 3ec5e27c
loading...
3ec5e27c
anonym # BataDuci27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 07:45:02 c3929699
@montenegro
nie islam produkuje teroristov, islamski fanaticki privrzenci a predstaveni ich produkuju
to by sme totiz podla tvojej logiky museli aj krestanstvo povazovat za liahen nasilnikov (kriziaci), ale ako asi sam uznas, nie krestanstvo vytvorilo kriziakov, ale krestanski privrzenci a predstaveni to boli

kazdopadne, kazda viera je blud, ktory mota ludom hlavy, ze existuje vacsie dobro, ktore sice nikdy nikto nevidel, ale veria ze existuje...tak ako zena detektiva Columba :)

memory # XifiTasa15
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-03 08:36:13 d94b4972
Iba muži môžu písať takéto bezprízorné drísty ako sú náboženské spisy, neviem si predstaviť komunitu žien, ktorá by napísala niečo tak primitívne o mužoch, z toho len vidieť, že ženy sa vždy zaoberali inteligentnejšími činnosťami, ktoré podporovali život, prosperitu, dobro - starostlivosť o deti, o domov, o záhradu, jedlo, liečiteľstvo...Je zaujímavé, koľko duševne chorých mužov existovalo a stále existuje na tejto planéte a koľkí potrebujú takéto drísty svojich súkmeňovcov, aby sa zorientovali v živote. Pravá ľudská bytosť má schopnosť empatie, inteligenciu a pri pohľade na všetko živé a krásne vôkol, cíti a chápe...Nepotrebuje čítať výplody duševne narušených, nevyvinutých mužských nepodarkov... V skutočnej duchovnej spoločnosti by pisatelia a šíritelia takýchto drístov boli hummáne usmrtení, ako ľudské génové abnormality, ktorých existencia je nebezpečná pre pokoj a harmóniu na Zemi.

Sara # CipuCiva53
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-03 09:33:40 57c50121
sara-a ti zli muzi nemali matky?Ako ich teda vychovali? Nepodliehajme snahe rozdelovat nas,radsej sa spajajme,aby sme mali sancu na buducnost.
julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-03 11:08:39 6dec7d9e
montenegro: jasné "Islam je jediné náboženstvo, ktoré produkuje teroristov" - mám na to kratučkú poznámku: IRA, ETA...
Krovak # KuraLogo13
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-07-03 13:22:25 c3928a4c
Inak myslím, že väčšina islamských duchovných by nesúhlasila s týmto článkom, nakoľko by ho označovali za "kacírsky" alebo "neordodoxný". Nesúhlasili by s príliž pozitívnym názorom na ženy
Ak by sa takýto článok objavil medzi čitateľmi z moslimských štátov, stretol by sa iste s veľkým odporom

Cieľom autora bolo totiž spraviť islamu dobré meno a to na základe vyloženej neobjektivity - povyťahovaním z Koránu výlučne pozitívne výroky o ženách, ignorujúc všetky neagtívne, ktorých je tam v podstate viac

montenegro # XumoCaqy91
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-03 16:33:35 5057d10a
V niektorých moslimských štátoch by za takýto článok, ako napísal autor mohol by byť aj viac menej spoločensky prenasledovaný, a už vôbec nehovoriac o podráždení islamských radikálov (tí by ho boli schopní aj za článok zavraždiť)
Totiž v moslimských štátoch neexistuje žiadna sloboda myslenia a sloboda diskusie o islame. Autor by bol pravdepodobne obvinený ako "prekrúcač" Koránu, ktorý má na ženy príliš pozitívny názor

montenegro # XumoCaqy91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 16:47:25 5057d10a
V islamskom svete je čo do slobody prejavu rovnaká neslobody v slobode náboženského myslenia a prejavu ako bolo kedysi v kresťanskom stredoveku


montenegro # XumoCaqy91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 16:50:19 5057d10a
"...Kto väčšiu krivdu môže páchať než ten, kto by si vymýšľal o Bohu lži, aby tým ľudí do bludu uviedol, bez toho, aby mal poznanie (o tom čo hovorí)? (Nik nemôže väčšiu krivdu páchať než ten, kto tvrdí,
že Boh niečo ustanovil a pritom nemá na to žiaden dôkaz ani poznanie, o ktoré by takéto svoje tvrdenie oprel.) A Boh správne neusmerní ľudí krivdiacich."
(Korán 6:144)

helper313 # QaraTacu42
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-05 16:18:41 b2280156
VARGA . Na to si kde prišiel . Čo napríklad také ukameňovanie za cudzoložstvo , alebo že ženy nesmú šoférovať a kopec ďalších vecí . Nechce sa mi všetko menovať . Nebolo by u teba pokrokové aj odrezávať vtákov za masturbovanie , ale teda ak áno , tak najprv by sme to mali vyskúšať na tebe .
http://lesk.cas.sk/clanok/7272/zena-hriesne-plemen
o.html
http://www.sme.sk/c/3392434/iran-porusil-slovo-a-d
al-ukamenovat-cloveka.html
http://www.sme.sk/c/6075382/saudku-mali-za-soferov
anie-zbicovat-kral-ju-omilostil.htmlpitbul # VydoSaki35
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-05 16:42:03 d5d75caa
Pitbul: Hádžeš zákony skorumpovaných štátnych zriadení a Božie zákony do jedného vreca.
Útočíš na emócie a rozdúchavaš nenávisť.
Boh všetko vidí a počuje.

helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-05 18:13:36 b2280156
helper313 . Máš možno pravdu . Ale ja nejdem zrovna teraz súdiť Boha , ale ľudí ako sa podľa islamu chovajú . Ale som rád že si čosi pridal do debaty . Ale to nerobí len vláda , ale aj kultúrne zvyky aj keď verím že v koráne to nieje napísané až tak zle ako je to v skutočnosti .

Kopec žien bolo zabité vlastnou rodinou pre očistenie ich cti :
http://www.youtube.com/watch?v=0KASoTdii9c&list=PL
97CE6D6CAD783BA5

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-05 19:07:24 d5d75caa
V-co-skutocne-verili-prvi-krestania-a-Tomasovo-eva
njelium-6yyK1Z.html?rand=53#f10983.
Sara, na -montenegra -nereaguj. Prečítaj si jeho reakcie na moje komentáre a nie len na moje ,na hore uvedenej adrese a pochopíš.
Som rada,že sa ohlásila ďalšia žena ktorá si zastane žien a možno aj vysvetlí ---montenegrovi ako sa mýli.
Julo, Veď práve preto,že aj tí ---zlí-- muži majú mamu a dovolia si o ženách napísať to čo montenegro. odporúčam prečítať.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-11 13:25:29 4e622b10

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   jed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VÝPLACH MOZKŮ VE ŠKOLÁCH: DOBROSEROVÉ A PROIMIGRAČNÍ PROPAGANDA


VÝPLACH MOZKŮ VE ŠKOLÁCH: DOBROSEROVÉ A PROIMIGRAČNÍ PROPAGANDA
Pamatuju výplach mozků ve školách za totáče. Lži o třídním boji, americkém nepříteli a sovětském hrdinovi. Dětská duše je bezbranná, když to slyší od autority. Přátelé, ...
Pravá samospráva, občinová spoločnosť a rodová demokracia
Spousty neviděných částic mohou vysvětlit neuvěřitelně slabou gravitaci
Jak polonium zabilo Alexandra Valteroviče Litviněnka?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0419 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo