Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ženy, muži, Chmelár, porno a nerovné odmeny


Ženy, muži, Chmelár, porno a nerovné odmeny

Pán Chmelár nám pripomína veľký Deň, Európsky deň rovnosti odmeňovania:

"Ten sa vypočítava podľa priemerného rozdielu medzi zárobkami mužov a žien v EÚ, ktorý je momentálne 16,4 %. Znamená to, že až do dnešného dňa, teda 59 dní v roku, ženy pracovaly v porovnaní s mužmi fakticky "zadarmo".... Považujem takéto nerovnaké zaobchádzanie v 21. storočí za neodôvodniteľné, barbarské a nespravodlivé. Takéto neprijateľné praktiky by sa nemali riešiť len "európskym dňom", ale predovšetkým právne záväznou európskou smernicou, ktorá by v celej záležitosti urobila logický poriadok. Za rovnakú prácu by mali dostávať ženy rovnakú plácu ako muži. A bodka."

 

Tak sa pozrime na ten "logický poriadok" bližšie. Existujú dve možné príčiny existencie a pretrvávania rozdielov v odmeňovaní. Nazvime jednu objektívnou a druhu subjektívnou príčinou.

Najprv tá objektívna. Je dosť možné, že rozdielna stavba tela a jeho fyzicko-psychických možnosti medzi ženou a mužom vedú k tomu, že majú odlišné schopnosti pri vykonávaní rôznych prác. Potom z toho logicky vyplýva, že keď sa uchádzajú o rovnakú prácu, kde sú tieto rozdiely relevantné, budú rôzneodmeňovaní. Nikomu nepripadá divné, keď je človek s 20 ročnou praxou v určitej profesii odmeňovaný vyššie ako človek s 2 ročnou praxou. Je tomu tak z jednoduchého dôvodu: je racionálne očakávať, že ten prvý má objektívne lepšierelevantné schopnosti pri výkone tej-ktorej profesie. Z úplne rovnakého dôvodu môžu mať v určitých povolaniach muži vyššie mzdy ako ženy a vice versa.

 

Pre príklad netreba na internete chodiť ďaleko – porno priemysel. Porno herečky si prídu v priemerena 800-1000 $ za scénu s jedným mužom, 900-1200 $ za "backdoor" action a plus 100 $ za každého dodatočného partnera na scéne. Na druhej strane muži dostanú v priemere "až" od 200 $ do 600 $ za jednu scénu.  Teda neviem, či sa volanie pána Chmelára vzťahuje aj na toto odvetvie, ale z jeho perspektívy sa musí ísť o naozaj hrozné barbarstvo a nespravodlivosť v 21. storočí. Taký porno herec musí totižto robiť v porovnaní so ženou až do polky júla "fakticky zadarmo". Ale späť k rozdielom. Tento rozdiel v odmeňovaní môžeme vysvetliť objektívnymi príčinami vo forme hladiny hormónov, kvôli alebo vďaka ktorým jednotlivé pohlavia rôzne pristupujú k sexu. Odmeny v porno brandží sú následne už len výslednicou síl dopytu a ponuky. Predpokladajme, že dopyt po ženách a mužoch je v porno priemysle rovnaký (pravdepodobne je väčší u žien, čo však len ďalej zosilňuje náš záver) a rozdielna je iba ochota jednotlivých pohlaví ponúkať tieto služby. Ak je táto ponuka výrazne vyššia u mužov ako u žien, je prirodzené očakávať, že muži budú menej platení.

 

Čo však so štatistikami, ktoré tvrdia, že ženy sú naprieč odvetviami systematicky odmeňované nižšie ako muži. Znamená to, že ženy sú celkovo horšie vo výkone väčšiny profesií? Vôbec tomu tak nemusí byť. Pozrite sa na prechádzajúci príklad. Tam boli muži výrazne lepšie hormonálne prispôsobení na "prácu v posteli" a aj napriek tomu zarábajú menej. O odmene teda nerozhodujú len samotné schopnosti. Na druhej strane sa dá očakávať, že ak zoberieme nejaké priemerne zamestnanie, s priemernými požiadavkami a zamestnávateľovi ponúkneme ženu a muža, ktorí budú rovnakí vo všetkých relevantných faktoroch, skutočne im ponúkne rôzne odmeny. S tým, že pre ženu bude s vysokou pravdepodobnosťou tá nižšia. Prečo? Žena má v prírode jedinečnú biologickú funkciu v podobe rodenia detí a neskôr v pravdepodobnej starostlivosti o ne. Či sa nám to páči, alebo nie, či ste feministky, alebo patriarchovia, či EÚ vydá akúkoľvek smernicu, alebo nie, tak tento fakt ostane jednoducho (zatiaľ) nezmenený. A tento fakt predstavuje pre zamestnávateľa objektívne očakávané náklady (napr. materská dovolenka/staranie sa o choré deti atď.), ktoré jednoducho musí premietnuť do svojho rozhodnutia.

 

Teraz k tej hlavej časti článku. Predpokladajme na chvíľu, že sme pán Chmelár, alebo len sympatizujeme s jeho názormi a podarí sa nám prelobovať zákon, ktorý prikazuje platiť rovnaké odmeny za rovnakú prácu, a to bez rozdielu pohlavia. Čo bude výsledkom tohto zákona? Nápoveda pre pána Chmelára: deklarovaný úmysel a reálny výsledok nie sú vždy jedná a tá istá vec. Tento zákon v skutočnosti ublíži tým, ktorým mal pomôcť. Princíp je jednoduchý. Ak zamestnávateľom zákon nariaďuje platiť rovnaké mzdy za nerovnaký očakávaný výkon, tak jednoducho zamestnajú viacej tých, u ktorých môžu očakávať lepšiu prácu. A naopak budú ignorovať a zbavovať sa tých, ktorí sú umelo nadhodnotení prostredníctvom štátnej cenovej regulácie. Teda tí, ktorým chcel pán Chmelár pomôcť, budú v konečnom dôsledku ešte viacej diskriminovaní a prídu o jediný tromf, ktorým mohli kompenzovať svoje znevýhodnenie: pýtať nižšiu odmenu. (Túto skutočnosť dobre opisuje napríklad tzv. Greshamov zákon. Thomas Gresham v roku 1558 vyhlásil, že "zlá minca vytláča dobrú". To znamená, že verejnosť hromadí "dobré peniaze" a usiluje sa zaplatiť "zlými peniazmi" niekomu inému. Neskôr ekonómovia ukázali, že sa jednalo len o špecifický prípad cenovej regulácie. Zlé peniaze predstavovali peniaze, ktoré vláda umelo nadhodnotila, v našom prípade sú to ženy po zavedení zákona rovnakého odmeňovania).

 

Zaujímavé na tomto nezamýšľanom dôsledku je, že platí aj v prípade, ak sú rozdiely len subjektívne. Tým sa dostávame k druhému prípadu. Ak aj skutočne neexistuje medzi dvoma osobami relevantnýrozdiel pri výkone práce a je to len zamestnávateľov subjektívny predsudok, ktorý je zodpovedný za nižšie odmeny, tak zákon prikazujúci rovnaké odmeny znova nepomôže diskriminovaným. Ak ich bol zamestnávateľ s predsudkom ochotný zamestnať, len ak pýtali nižšiu mzdu, po prijatí zákona ich ani nepozve na pohovor. Diskriminovaný znova stratili svoju jedinú šancu – pýtať si nižšiu mzdu.

 

Ale úplne najzaujímavejšie je, že tento princíp platí aj v prípade, ak medzi diskriminovaným a nediskriminovaným nie je ani objektívny, ani subjektívny rozdiel, ale diskriminovaný je rozoznateľným členom nejakej skupiny, u ktorej existuje určitá pravdepodobnosť, že jej členovia budú disponovať negatívnymi vlastnosťami a zároveň je pre zamestnávateľa nákladne získať informácie, či ten-ktorý konkrétny člen skupiny má, alebo nemá tieto štatisticky očakávané vlastnosti. Koncept sa nazýva štatistická diskriminácia a zákon, ktorý ju zakazuje, znova vedie k dôsledkom negatívnym z pohľadu diskriminovaných.

 

Aké je teda riešenie? Jednoduché. Nechať sa ľudí slobodne dohodnúť. Môže to síce pripadať pánovi Chmelárovi barbarské a nespravodlivé, ale je to jediné riešenie, ktoré nepoškodí tých, ktorým sme mali v úmysle pomôcť. A teraz bodka.Author: Robert Chovanculiak # GufoXoty62
Slovensko2014-03-2417
-
 63% ( 6 people voted )
+
Nemám čo dodať.

i # FeseJuje62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-24 13:36:38 58d42498
Zdravím Vás,
mám na Vás prosbu, mal som problém s pc, čiže aj prehliadač musím nanovo. Mal som v ňom programík
ktorý blokoval stránky nielen reklamené ale aj google akcie. Bolo to práve tu na dôležité sk. chalan, ktorý o tom
písal, ale dávnejšie. Tento program bol super, zastavil denne aj stovky šmírakov. Ide mi o to, že vlastne aj vdaka
tomu je pc trošku rýchlejší. Nemôžem si ani za svet spomenúť ako sa volal , ad block to nebol, čo jedine viem
mal ikonku modrej hlavičky. Ak niektorí o tom viete, moc vás prosím o jeho názov.
díky

Milan # TejeReho02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-24 13:53:36 5c340208
Únia sa v tomto nemýli.
Zrejme to bude zapríčinené faktom,že ženy majú o tých 16,4% menší mozog,ako majú muži.
Ako jeden príklad za všetky,uvediem modelové správaníe členiek kapely Pussy Riot a rôzne hnutia femen.

cobra # WykeXala95
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-03-24 16:28:25 55f814c2
Anglosaso židovský tržno-dotatačne-socialistický kapitalizmus, ktorý funguje na princípe diskriminácie pozitívnej, alebo negatívnej, nerešpektuje vedu, nerešpektuje genetiku. Diskriminuje ženy tým, že v rozpore s ich genetickou výbavou a ich biologickou funkciou udržiava spoločnosť v permanentnej chudobe, tým núti ženy, aby sa zamestnali, boli zárobkove činné, čím sa hrubo narúša fungovanie rodiny, klesá počet narodených detí, klesá populácia bieleho človeka. Tí, ktorí diktujú a udržiavajú tento nefunkčný systém rodiny a spoločnosti, tí páchajú genocídu bieleho človeka, ktorá je prakticky dokonaná v USA, Británii a Francii a Slovania sú na rade, hlavným cieľom sú Rusi, Rusko a jeho energie a suroviny.

Či sa ženy hnevajú, alebo nie, feminizmus je agenda anglosaso židov, cudzej moci, cudzieho, neslovanského elementu, prioritou tejto agendy je rozvrat rodiny a spoločnosti, špeciálne bieleho človeka, Slovanov. Pôvodné Slovanské osídlenie Euroázie bolo od Škandinávie, cez Nemecko, Rakúsko, sever Talianska, Balkán, Irán a celé Rusko. Slovania tam žili, Slovania tam žijú dodnes, ich gény sú zmiešané s južnou rasou. Prakticky celá Euroázia má genetický základ pre rovnaký kultúrny hodnotový systém.

Že Rusi a Slovania zaostali? Na rozdiel od vyspelej západnej Európy boli vystavení tisícročnej genocíde pri šírení kresťanstva. V Rusku prebehla Židoboľševická revolúcia, VOSR, ktorá bola diktovaná záujmami USA a realizovaná židmi, zlikvidovaná bola inteligencia Ruska, zničené boli fabriky a roľnícky stav, nastali hladomory. Na to židia inštalovali socializmus, ktorí skončil až Putinom. Obe svetové vojny boli riadené súkromnými korporáciami z USA a Británie a boli namierené proti Slovanom. Dnes sú známe fakty o tom, že železná opona a zamatová revolúcia 1989 neboli dielom občanov, ale boli pripravenou akciou finančných súkromníkov z USA pod záštitou štátu, lebo aj USA parlament je ovládaný loby z Izraela, čo sionisti aj verejne hlásajú.

Ani vojny, ani Židoboľševickú VOSR, ani socializmus NEBOLI VÝMYSLOM SLOVANOV! Ich cieľom bolo ovládnuť, zotročiť Slovanov. Slovania nie sú ani sprostejší, ani lenivejší ako anglosaso židia, len žili v iných podmienkach a bude trvať niekoľko generácií, kým sa kvalita spoločnosti zlepší. Žijeme v informačnom veku, Slovania zažívajú obrodu a USA páchajú hlúposť za hlúposťou, tou poslednou bude nová svetová vojna.

Takže naše ženy Slovanské, ste použité a zneužité cudzou mocou proti vašim vlastným rodinám, proti vašej spoločnosti a kultúre. Biely človek vymiera, eugenika sa bude za chvíľu trestať, bude povolená len vyvolenému národu z Tóry.

Multi kulti a feminizmus majú svoj skrytý cieľ, ako mnoho iných dejinných udalostí, ktorých účastníkmi boli Slovania a ktorých cieľ mnohým ostal dodnes skrytý! Prežije iba ten druh, rasa, ktorá sa najrýchlejšie rozmnožuje. Poslanie každej spoločnosti je zabezpečiť svoju reprodukciu, výchovu a vzdelanie svojich detí, čo nevylučuje, že ženy nesmú a nebudú pracovať, len tá práca nesmie byť v rozpore s poslaním ženy a úlohou muža je žene vytvoriť podmienky pre naplnenie svojho biologického poslania. Štát to nekoná, rodiny prestali fungovať a kresťanská sekta je piatou kolónov vyvolených, jej záujem je bohatstvo a moc a nie rodina a veriaci.

Slovania, definujte si svoju osobnú morálku, žite podľa nej a odmietnite anglosaso židovskú koloniálnu a otrokársku politiku. Slovania, počúvajte svoj rozum a srdce, máte Slovanské gény, ktoré vám určia vašu vlastnú, osobnú morálku, ktorá nebude v rozpore s morálkou ľudí okolo vás.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 67% ( 14 people voted )
+
2014-03-24 17:53:30 5faaebfb
Nízko hodnotený príspevok


kvak # DifaXahi93
-
 38% ( 6 people voted )
+
2014-03-24 18:29:50 c3a873d1
Nie je nutné vážnejšie sa zapodievať "reprezentatívnymi " skúsenosťami zahraničnými! Lebo .. /aj Kaník pobehoval po Chile.. aj iní "budaroše" realizovali množstvo--- kravín/Tu bolo toľko moderných , progresívnych... detailne rozpracovaných systémoch v odmeňovaní, stimulácií ---že do dnes... počnúc Baťom, potom " čižma na krku" , vojnové a povojnové nadšenie, socialistické . progresívne stimulácie, kolektívne-- Slušovické.. aaa.. /--že "nejaký " Chmelár.. a možné "novodobé" systémy sú a budú ---len na srandu... a úsmevné ....Ale je to "slušne " aj historicky zdokumentované---kto je nemúdry!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-24 19:15:59 58d4289b
loading...
Chmelar ,
odkedy ho nechala jeho studentka s ktorou ma pekne dieta a jej rodiacia ho vyhnali z ich domu to nema v hlave moc usporiadane , ale tvrdo na tom pracuje a pise a pise a pise a pise ...

krt # TynyJepu41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-24 21:19:50 bc79b747
My, zeny Slovenska, nesmieme cakat len na pomoc z Bruselu... Musime sa zjednotit a vynutit si zmenu same... Dost bolo nasej diskriminacie sovinistickymi muzmi...!

Musime muzom razne a jednoznacne dat najavo, ze uz nechceme byt len zdravotnymi sestrami, ucitelkami, sekretarkami, referentkami, postarkami, predavackami a upratovackami... My chceme byt tiez, zvarackami, murarkami, betonarkami, elektrikarkami, banickami, soferkami kamionov, ale aj riaditelkami, politickami, ministerkami, prezidentkami... Na kazdeho sustruznika, musi byt jedna sustruznicka, na kazdeho riaditela, musi byt jedna riaditelka, na kazdeho prezidenta, musi byt jedna prezidentka, na kazdeho poslanca, musi byt jedna Mezenska, na kazdeho architekta, musi byt jedna architektka a za rovnake peniaze...!

Len takto sa oslobodime spod utlaku anglosasko-zidovsko-torovsko-sionisticko-sovinisti
cko-fasisticko-rasisticko-trzno-kapisocialisticko-
muzskeho otrokarstva, ktore bolo na nas uvalene Leninom, synom jeruzalemskeho rabina, Arnolda Jakoba Schwarzekissingera... Otvorte oci Slovenky, prebudte sa, stujte vedy a navracajte sa k nasim davnym moralnym hodnotam... Len to nas moze zachranit... Koniec z muzskou diskriminaciou a nikdy inak...!


Kunegunda Vazna # JudeJeka97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-25 01:50:43 be0009ca
To je zajímavé, že si zde nikdo nevzpomněl na řešení, které již mělo dávno, velmi dávno existovat. Že totiž by ženy měly dostávat zaplaceno za práci kolem dětí, manžela a v domácnosti. Je to totiž práce a dřina jako každá jiná. Není to soukromý ženský koníček, který by se měl dělat celý život zadarmo. Alespoň do 18.roku věku dítěte by tedy měly ženy za svou těžkou práci pobírat od státu průměrný plat a mělo by se jim to počítat i do důchodu. Vždyť právě pro stát vychovávají nové pracovníky a daňové poplatníky. Stát se ale chová tak, že jejich dřinu nijak neocení, ale výsledky jejich celoživotní práce si pak zprivatizuje a daně po jejich dětech požaduje. Tím že by většina žen pracovala celoživotně v domácnosti, tím by také uvolnila víc pracovních míst pro muže. Celoživotní práce v domácnosti by ovšem měla být naprosto svobodný výběr, neměly by tam být ženy s dětmi násilně zaháněny. Ne všechny ženy stojí o to, smrdět celý život mezi čtyřmi stěnami a dělat obětavého poskoka všem okolo. Zvláště vysokoškolačky se chtějí v životě uplatnit.
Ještě dodám, že by ženy pobíraly plat za dvě děti, za třetí dítě už ani halíř, neboť třetí dítě již je přepych a ten ať si rodiče hradí ze svého.
Jarmila # JuvoMeso24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-25 08:26:10 5865fce8
Myslím, že ten prvý krôčik bol už urobený, zrušil sa ten "socialistický" odchod do dôchodku a zrovnoprávnil s mužmi!
:-):-)

LogON # MowoGyse02
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-25 09:06:21 b228b3b4
V prvom rade aj muzi su rozne odmenovany. Je to nezmysel aby mali vsetci dostavat tolko isto. Dalsia absurdnost.
Okrem toho zeny vo svojich mesacnych cykloch neodvazdaju stale taku istu pracu. Dokonca by som im skor ubral nez pridaval. Logicke myslenie a vseobecne myslenie a nie len opakovanie niecoho nauceneho je na nulove. Muzatky neratajte, to by ste zas opacne museli odpocitat gayov - zenicky :)

Suhlasim ze pokial zena odvedie taku istu pracu moze dostat tolko isto zaplatene (to znamena presne tolko prace co muz za tolko isto casu). To moze platit v dakej tovarni atd.. Tam naozaj nevidim dovod aby dostala menej (za predpokladu ze nie je na PN, s detmi, tehotna atd...).
Kedze samotne deti su dnes uz luxusom na ktory treba mat nemoze sa nikto na to stazovat (to nie je moje uletene konstatovanie ale ide o fakt)

Ale ak to aj schvalia dobre vieme ze nic sa nezmeni, plat a system odmenovania je nieco uplne ine. Takze bud sa to zas obide alebo zamestnavatelia mnohonasobne zredukuju pocet zien co zamestnaju. Tak dajte pozor feministky aby sa nieco take velmi lahko neobratilo proti vam
MM # SidaSafa91
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-03-25 10:17:15 d94b4912
Zaujala ma Jarmila.
Veľmi správne povedala, že domáca práca žien je dôležitá a dokonca osožná (naproti práci žien i mužov na nejakom ministerstve a iných "pracoviskách", ktoré nič neprodukujú). Ich domáca práca nie je súčasťou vykazovaného a tak veľmi glorifikovaného HDP (ktoré nič o životnej úrovni nehovorí) nikde na svete.
Na túto skutočnosť už upozornilo viacero ekonómov, no nik ich nechce počuť. Asi preto, že sa jedná o rozumné riešenie, ktoré podporuje rodinu. To sa dnes nenosí, že?

Luko # LidySesy00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-25 12:47:17 c3a87f42
Tiež ma zaujala Jarmila,ale trocha inak. Jarmila, najprv o tých ženách čo nechcú doma "smrdieť". [Zvláště vysokoškolačky se chtějí v životě uplatnit.]Ostatné nie? Ženy predsa dostávajú zaplatené,keď sú na materskej "dovolenke". Práca kolem detí,by ťa mala tešiť. Dal ti ich niekto nasilu?Výplatu ti manžel domov nenosí? Starostlivosť o deti sa ti ráta do dôchodku.Obskakovanie kolem manžela, už je horšie.Žiadny zdravý,slušný a rozumný muž nebude chcieť od ženy aby ho obskakovala. V mnohých domácnostiach sa na práci v domácnosti podieľajú všetci členovia rodiny.Muži sa radi ulejú,to je pravda. Ďalej---,že by ženy poberali plat za dve deti,lebo mať tri deti ,je už prepych. Podľa teba možno ,ale to by bola diskriminácia tých, ktorí deti chcú nie kvôli soc.dávkam.Divím sa,že ti nevadí ,že žena už dnes nemá žiadne výhody v zamestnaní. Naopak .Ak má dieťa ,nedostane veľakrát prácu. Ani pracovnú dobu jej nikto nezvýhodni ako kedysi.Že za tú istú prácu ako muž,dostane menej.No a nakoniec. Chcela by si byť celý život doma? Neliezlo by ti to ,slušne povedané,na nervy?

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-25 13:27:47 4e638bd7
jambo ty si si zas neprecitala clanok a tak trepes hluposti
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-25 13:31:12 4e0369f3
Jambo prosím tě nebuď směšná. Ženy dostávají zaplacené když jsou na mateřské asi tak nejvýš tři roky. A co jako potom? Vyhodit dítě do jeslí a do školky a jít makat? Samozřejmě že práce kolem dětí těší, ale toho se člověk nenají. Ale hlavně, je to těžká celodenní práce- ale stále ZADARMO. Jistě jsi někdy slyšela o tom, že v dnešní době plat muže v rodině nestačí, že je to málo, takže žena musí jít po mateřské makat taky. Ne, nemáš pravdu, starostlivost o děti se důchodu nepočítá a určitě ne do 18 let, jak to navrhuji já. Dále- o menšině, která se ráda přemnožuje a dělá si z rození jediný zdroj příjmů jsi nikdy neslyšela? Lidstvo se již nemusí dál přemnožovat- proto dvě děti v rodině bohatě stačí a třetí je jejich osobní přepych. Dále- žijeme dnes v době, kdy existuje byznys s dětmi a to tím způsobem, že juvenilní justice krade slušným rodinám děti a dává je do péče vybraným pečovatelům. Ti pak za péči o dítě pobírají nekřesťanské peníze, takže ani nemusí pracovat. Když pečovatelé za péči o cizí děti mohou pobírat těžké prachy, proč ne skutečné matky, které kolem svých dětí dřou? Dále- na internetu proběhlo mnoho diskusí o základním nepodmíněném příjmu, který by byl v dnešní době na místě, neboť lidé již nemohou sbírat potravu a lovit jako kdysi, ani nemají vlastní půdu, která by je uživila. Když tedy nechce vrchnost lidem umožnit základní příjem, tak by alespoň měla zaplatit ženám za skutečnou práci v domácnosti a kolem dětí.
Ano, chtěla bych být celý život doma a starat se o rodinu, což jsem v podstatě ve svém životě i uskutečnila, i když jsem si v průběhu života v pracovním procesu zároveň vydělala i na velmi mizerný důchod. Nebo si myslíš, že je pro ženu štěstím někde dřít třeba jako prodavačka jak barevná a pak přijít domů a ještě dalších 5 hodin makat kolem rodiny?Jarmila # XavyNyti80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-25 14:44:48 5865fce8
Reagovala som na Jarmilin príspevok.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-25 17:09:40 4e638bd7
Jarmila,----Ak už poberáš dôchodok,potom si na tom približne rovnako ako ja. A nečítala si môj príspevok asi tiež pozorne.Práve preto,že plat muža nestačí , musí pracovať aj žena. Preto je treba aby si prácu v domácnosti rozdelili všetci členovia rodiny. Dnes sa to už vo väčšine deje.Vedela som,že presne myslíš na menšinu,ktorá plodí deti kvôli soc.dávkam.Nezabúdaj,že sú rodiny,ktoré chcú deti,nie kvôli tým soc. dávkam a boli by diskriminované.Kedysi stačilo aby pracoval manžel a bola poistená aj manželka aj deti, No a neviem ako to je v Čechách,ale na Slovensku sa ti k odpracovaným rokom priráta na každé dieťa tri roky,ak je medzi nimi dostatočný vekový rozdiel. Teraz to už neplatí?
Aj ja som väčšinu svojho života venovala deťom. Mohla som sa im dostatočne venovať,čo je pravda,ale žena v domácnosti nepotrebuje oddych.Tá si kedy vezme dovolenku?Skôr by nás malo trápiť,že dnes sú ženy diskriminované inak. Ako som už spomínala. Nemá zvýhodnený pracovný čas , veľakrát ak uvedie,že má deti ,neprijmú ju do zamestnania a o nerovnom ohodnotení ani nehovorím.Presne ako píšeš. Predavačka .hoci robí viac ako žena v kancelárii dostane žobračenku.To je to nespravodlivé ohodnotenie. Žena bez detí musí robiť dlhšie. Ona si nezaslúži mať akú-takú výhodu?Ona nemaká aj doma?Nemá ženské problémy?Tá je vo veľkej nevýhode.Opýtaj sa dnešných mladých mamičiek,ktorá by chcela byť celý život doma,odtrhnutá od kolektívu.

one,-Namiesto kritiky napíš svoj názor!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-25 18:04:35 4e638bd7

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ficoland? Gašparkovo? Bananistan? Od 17.11.2013 - opäť Slovensko


Ficoland? Gašparkovo? Bananistan? Od 17.11.2013 - opäť Slovensko
Keď LenOn plakal pred kamerami s pesničkou na perách S pánom Bohom idem od Vás nevedel som či sa mám smiať, alebo plakať. Zostal vo mne taký vzláštny pocit, že sa už nikdy ...
REQUIEM PRO ZNÁSILNĚNÉ DÍVKY
Láska za časů dat
Vyhodené peniaze?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0408 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo