Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zdieľaná ekonomika


Zdieľaná ekonomika

Podnikatelia narazili na nový zdroj energie, na ktorom sme nevedomky sedeli desiatky rokov. Jeho ťažba je úplné ekologická a nezanecháva po sebe žiadne nové znečistenie. Jeho ložiská sa nachádzajú prakticky vo všetkých domácnostiach. Ťažia ho však hlavne tie stredne a nízkopríjmové, ktoré tak získali šancu privyrobiť si. Prístroje na jeho ťažbu má dnes skoro každý a zvládne to aj dieťa. Navyše dopyt po ňom neustále rastie. Čo je týmto novým, ekologickým, sociálnym, nízko nákladovým a všade dostupným zdrojom? Mŕtvy kapitál. Dnes už oživený.

Máte doma nepoužívanú vŕtačku alebo kuchynský robot? Voľnú izbu alebo prázdnu špajzu? Uvarili ste veľkú večeru a nemá ju kto dojesť? Máte nevyužívané auto v garáži alebo idete niekam v poloprázdnom aute? Nemáte v stredu nič na práci? Alebo len dve hodiny v meste medzi skúškami? Požičajte vŕtačku cez 1000to ols, aleboNeighb orgoods, prenajmite izbu turistom cez Airbnb, alebo špajzu ako skladovacie priestory cez St oreAtMyHouse, podeľte sa o obed s Sha reyourmeal, alebo pozvite cudzincov z vášho mesta na večeru k vám domov cez Feastly, prenajmite svoje auto cez DriveM yCar alebo RelayR ides, či bicykel cez Spinl ister, alebo si nechajte preplatiť cestu spolucestujúcimi cez Blablac ar, požičajte svojho psa cez Bor rowMyDoggy, alebo naopak nájdite niekoho, kto sa postará o vášho psa cez DogVacay , využite svoj voľný čas a zarobte si prácou u niekoho doma cez TaskRa bbit, či Homejoy alebo doneste niekomu nákup až domov cez IstaCa rt alebo sa zahrajte na taxikára cez Uber (už aj v Bratislave). Najnovšie ak ste poľnohospodár z Grécka, môžete si prenajať, alebo niekomu inému prenajať kombajn či traktor cez Mermix.

Príchod zdieľanej ekonomiky a internetových platforiem ukázal ľudom, že v skutočnosti majú oveľa viacej kapitálu a možností pracovať, ako si doteraz mysleli. Vyššie vymenované platformy dokázali zo spotrebných statkov, ktoré veľkú časť svojej životnosti ležali ladom, spraviť hodnotné aktívum, ktoré dokáže uspokojiť potreby iným ľudom. Inak povedané, zvýšiť množstvo kapitálu v ekonomike a to aj napriek tomu, že to nezachytia žiadne štatistické úrady. Výsledkom je rozšírenie trhu so všetkými spotrebnými tovarmi a službami o novú úroveň a vyššia konkurencia ako na strane ponuky, tak aj dopytu. To znamená vyšší blahobyt a väčší výber pre spotrebiteľov, viacej inovácií, väčšia diferenciácia produktov, intenzívnejšia špecializácia a teda aj efektivita na strane ponuky.

Z pohľadu ekonómie predstavuje zdieľaná ekonomika priblíženie sa k svätému grálu ekonómov v podobe tzv. Paretovho optima. To je stav, kedy sú uskutočnené všetky vzájomné výhodné výmeny a v spoločnosti neostal žiadny priestor pre zmenu, ktorá by aspoň jednému človeku pomohla a pritom nikomu neuškodila.

Pre niektorých ekonómov teda môže isť doslova o malý zázrak. Pred príchodom zdieľanej ekonomiky si ani nedokázali predstaviť prítomnosť takého množstva potenciálnych avšak neuskutočnených vzájomne výhodných výmen. Keby to dokázali, v rámci mainstremovej ekonómie by museli označiť takýto stav ako "trhové zlyhanie" a odporučiť štátnu intervenciu. Trh však ako už neraz predtým predbehol predstavivosť niektorých ekonómov a vyriešil problém ešte pred jeho identifikáciou. Dnes toto odvetvie dosahuje príjmy na úrovni 15 miliárd dolárov a len v USA má s ním skúsenosti vyše 80 miliónov ľudí. Pričom do roku 2025 by sa mal objem príjmov zdieľanej ekonomiky vyrovnať ich náprotivkom v tradičnom sektore.

Prečo sa však zdieľaná ekonomika objavila až v posledných rokoch? Čo bránilo uskutočneniu vyššie popísaných výmen v minulosti? Kľúčovou prekážkou boli vysoké transakčné náklady. Transakčné náklady sú všetky informačné náklady, ktoré sprevádzajú akúkoľvek výmenu medzi dvoma a viac osobami. V zásade majú tri časti. (1) Ide o náklady na vyhľadávanie potenciálnych strán výmeny kde a kto má voľnú garáž pre moje haraburdie? Alebo ak mám voľnú izbu, ako sa spojím s človekom z opačnej strany kontinentu, ktorý plánuje navštíviť naše mesto? (2) Náklady na vyjednávanie a uzatváranie kontraktu keď už nájdem niekoho, kto mi požičia vŕtačku, na akej cene sa dohodneme? Aké budú podmienky kontraktu? Pýtať si peniaze od suseda môže byť nepríjemné. (3) Kontrola a vynútenie kontraktu ak niekomu požičiam auto, ako viem, že s ním nezmizne? Alebo ak nastúpim niekomu do jeho súkromného auta, ako si mám byť istý, že neplánuje nič nekalé? Rovnako v prípade prespatia u niekoho cudzieho, či naopak keď vy necháte niekoho prespať u seba doma.

Všetky tieto náklady pomohol znížiť internet a nové informačné technológie v kombinácii s podnikateľskou schopnosťou objavovať nové spôsoby dosahovania zisku aj tam, kde by to nikto nečakal. Na prelome tisícročia začal obsah internetu prechádzať na tzv. web 2.0 aplikácie. Táto "nová verzia internetu" umožnila nie len pasívne prijímanie informácií, ale aj aktívne sa zapájať do tvorby obsahu pre všetkých. Tak začali vznikať prvé web stránky prinášajúce možnosť komunikácie a spolupráce on-line, prvé sociálne siete s virtuálnymi komunitami a mobilné aplikácie umožňujúce interakciu prakticky z hocakého miesta.

Aj keď nové technológie boli nutnou podmienkou vzniku zdieľanej ekonomiky, zďaleka nešlo o podmienku dostatočnú. Hlavný impulz priniesli podnikatelia s objavom on-line platforiem, ktoré vytvorili virtuálny priestor pre koncentráciu potrebných informácií a teda zníženie transakčných nákladov. Podnikatelia tak pomocou týchto platforiem prekopali nízko nákladový komunikačný kanál od dopytu k ponuke a naspäť. Odrazu, ak ste dopytovali kuchynský stroj, alebo hľadali pestúnku pre psa, viete kam sa obrátiť. Vyhľadávanie strán kontraktu sa tak stalo otázkou niekoľkých klikov na internete v pohodlí vášho domova, alebo cestou z práce cez smartphone.

Druhá časť transakčných nákladov bola taktiež do veľkej miery znížená vďaka internetovým technológiám a platformám. Proces platby bol totižto do veľkej miery zautomatizovaný cez on-line platobné systémy (napr. PayPal, Amazon payments, Authorize.net, WePay). Tým zanikla potreba platiť v hotovosti a s ňou spomínaný problém so susedom alebo nekalé praktiky pri spätnom dojednávaní. Rovnako tvorba cien, s možnosťou jej úpravy podľa dopytu a jednoduchého porovnávania s ostatnými, zabezpečila fungovanie trhového cenového mechanizmu. Iný prístup pri tvorbe ceny zvolil Uber, ktorý nastavuje ceny podľa vopred stanoveného algoritmu, reagujúceho na vývoj ponuky a dopytu na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Preto napríklad počas rukojemníckej drámy v Sydney či snežnej búrky v New Yorku narástli ceny niekoľkonásobne, čo pritiahlo množstvo potenciálnych "záchranárov", ktorí odvážali ľudí. Navyše celú procedúru návrhu zmluvy a tvorby kontraktu nahradil jeden klik.

Aj v prípade poslednej časti transakčných nákladov týkajúcich sa kontroly a vynútenia kontraktu, priniesli platformy značné zlepšenie. Platformy začali využívať tzv. reputačné mechanizmy s obojstrannou spätnou väzbou. Tie úspešne motivujú jednotlivých aktérov zdieľanej ekonomiky, aby upustili od oportunistického chovania. Ak by tak totižto nespravili, rôzne hodnotiace systémy zaznamenajúce históriu výmen zabezpečia, že už s nimi nikto nikdy žiadny obchod neuzavrie. Navyše samotné platformy majú motiváciu minimalizovať akékoľvek obavy jednotlivých strán výmeny, keďže vlastníci platforiem zarábajú na objeme výmen, ktoré sa uskutočnia. Preto sa napríklad Airbnb zaväzuje preplatiť akúkoľvek škodu do výšku jedného milióna, ktorá vznikne prenajímateľovi svojho domu, alebo Uber a RelayRiders ponúkajú poistenie škody pre ich jazdcov. Teda aj napriek tomu, že žijeme vo veľkej, anonymnej spoločnosti, on-line reputačné mechanizmy týchto platforiem nám umožňujú bez obáv dôverovať aj úplne cudzím ľudom a pustiť ich do našich domov, alebo im zveriť naše auto.

Zdieľaná ekonomika zmenila aj klasický zamestnanecký pomer. Ľudia ponúkajúci služby cez on-line platformy nie sú už klasickými zamestnancami, ale skôr nezávislými kontraktormi. Takýto spôsob zamestnávania prináša značnú flexibilitu v pracovnom čase aj náplni činnosti jednotlivca. Nezávislý konkraktor sa sám môže rozhodnúť, kedy bude pracovať a akú fušku si vyberie. To mu umožňuje lepšie využívať voľný čas a flexibilne reagovať napr. na iné povinnosti (škola, rodina, iné zamestnanie). Zdieľaná ekonomika doslova umožnila naplniť Marxove slová o človeku z budúcnosti, ktorí má "príležitosť robiť jednu vec dnes a inú vec zajtra, poľovať ráno, rybárčiť popoludní, večer pásť dobytok, kritizovať po obede tak ako chce, bez toho aby sa stal poľovníkom, rybárom, pastierom alebo kritikom". Len tu budúcnosť nepriniesol komunizmus a súdruhovia, ale kapitalizmus a podnikatelia. V určitom zmysle ide o návrat k spôsobu práce pred tým, ako veľké fabriky s ich úsporami z rozsahu nahradili malých remeselníkov a drobných výrobcov.

Ďalšia výhoda (ktorú v skutočnosti niektorí považujú za nevýhodu) je možnosť obísť rôzne byrokratické a regulačné povinnosti, ktoré sa spájajú s klasickým zamestnaním (napr. zákonník práce a rôzne regulácie ako minimálna mzda). O pozitívnom efekte pre pracujúcich hovoria už aj prvé rozsiahlejšie štúdie. Jedna z Princetonskej Univerzity poukazuje na fakt, že vodiči Uberu si dokážu zarobiť viacej ako typický vodič taxíka alebo limuzíny, druhá prináša dôkazy, že platformu Airbnb využíva na prilepšenie si predovšetkým stredná príjmová vrstva. Rovnako prvé dáta poukazujú aj na výhodnosť Ubera pre spotrebiteľov, ktorí sa dostanú kde chcú, dvakrát lacnejšie a dvakrát rýchlejšie.

Zdieľaná ekonomika tak priniesla hneď niekoľko revolúcií: umožnila využívať doteraz mŕtvy kapitál, znížila transakčne náklady, vytvorila dôveru medzi neznámymi stranami, pomohla obísť rôzne regulačné a byrokratické nástrahy, či už v podobe obmedzovaní konkurencie (napr. licencie pre taxikárov) alebo preregulovanosti (napr. zákonník práce) a vytvorila množstvo flexibilných pracovných príležitosti. Rovnako má za sebou zdieľaná ekonomika množstvo spokojných spotrebiteľov, ktorí niekde prespali, odviezli sa, alebo si niečo požičali, bez toho, aby podnikatelia s platformami vlastnili alebo postavili jediný dom, auto, kosačku, alebo sklad. A toto všetko je dostupné na základe jednodného kliku na klávesnici alebo dotyku na mobile. Žiadne úrady, žiadne tlačivá, žiadná byrokracia, žiadne povolenia, iba priamy vzťah dopyt ponuka a obojstranne výhodná výmena.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Slovensko2015-08-146
-
 50%  ( 2 people voted )
+
V průběhu novostavby jsem odvařil tak 7 vrtaček. Nejsou stavěné na trvalý provoz.
Douda # RyneKada82
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-15 18:17:02 4faafecd
Tak, tak.. Už len toto a všetko čo ste kedy mali na pôjde pekne odložené môžte po pár zdieľaniach akurát tak zahodiť.
Tajtrlik # VimyGuxa02
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-15 20:50:10 b919f8c1
Gejza Hufnagel # WuduQuvo51 - normálne si myslím, že Tvoj druhý nick je Pandemonium...

Bertold # FuliXuju84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-15 22:52:23 5f67d8ab
pre boha , len to nie
ako budu potom pandiatka hrat paniu hru, neostane im nic len mobil a chrumki?

kvak # SipoQysa48
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-16 08:43:58 c31c43a9
myslim, ze clanok je hlavne peknym zoznamom veci, co sa v tomto segmente trhu nachadzaju. vivat inovacie :)
lolo # TinuPoku32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-16 15:51:12 1f8667c8
Takze aby som spravne pochopil.
Chovanculiak,ja budem servisovat moju zenu,a ty ju budes klatit...?No,neviem ci sa takto zhodneme.

Servisuj ju ty,a ja ju budem klatit.Co povies...?Ci takto ti to nesedi...?

harry # PahoLenu00
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-20 23:24:19 b229e107
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Cargo kult – podobnost s ekonomickou migrací čistě náhodná?


Cargo kult – podobnost s ekonomickou migrací čistě náhodná?
Drobné zamyšlení nad tím, jak se mohou dvě zcela nezávislé cesty v krátkém čase zvrhnout v totéž iracionální a všezničující cizopasnictv...
Cukor vs. káva. Čo je horšie?
KLAMAVÉ ZPRAVODAJSTVÍ O FAKTECH VE SVĚTĚ FINANCÍ
Státní školství noční můrou

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0247 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo