Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

ZVRÁTENOSŤ ŠKOLY II.


ZVRÁTENOSŤ ŠKOLY II.

Kto u nás vstupuje do školstva? Konkrétne z nášho ročníka, až na zanedbateľný počet výnimiek, len ľudia, ktorí neboli schopní nájsť si nejakú inú, lepšiu prácu. Učiteľstvo ako záchranná sociálna sieť; pôvabný kotrmelec, prísľub radostnej budúcnosti.

Kto u nás vstupuje do školstva? Konkrétne z nášho ročníka, až na zanedbateľný počet výnimiek, len ľudia, ktorí neboli schopní nájsť si nejakú inú, lepšiu prácu. Učiteľstvo ako záchranná sociálna sieť; pôvabný kotrmelec, prísľub radostnej budúcnosti. Teda, zabudol som ešte na druhú skupinu, ktorú neodradí akokoľvek nízke platové ohodnotenie, či spoločenský status. Pochybné, zakríknuté indivíduá, ktoré zázračne ožívali len na hodinách praxe, keď si konečne mohli dovoliť beztrestne zvýšiť hlas na malých žiakov, so záľubou a iskrou v očiach ich psychicky týrať pred tabuľou a naprávať si tak nelichotivé skóre svojich erekcií, či zvlhnutí. Nemýľte sa, pre týchto ľudí je súčasný školský systém ako stvorený. Pobudnite nejaký čas v prostredí, kde sa pripravujú budúci učitelia a naučíte sa ich neomylne spoznávať. Možno budete prekvapení ich počtom.

Aj keď som nechodil na pedagogickú školu, počas výuky sa objavoval aj predmet zvaný didaktika. S jedinou výnimkou ho vyučovali ľudia, z ktorých mali študenti najväčšiu zábavu. Asi nikto nikdy neprišiel na to, čím sa títo ľudkovia zaoberajú. V podstate vytvárali niečo ako paravedecký systém o vyučovaní a správnom prístupe k žiakom, ktorý sa v určitom štádiu svojej komplikovanosti celkom odtrhol od reality odohrávajúcej sa v triedach a pokračoval čisto v paralelnej dimenzií akademických debát, hmlistých teórií a naivných nácvikov zvládania dômyselne vykonštruovaných modelových situácií ešte dômyselnejšie vykonštruovanými teoretickými prístupmi.

To, že samotní žiaci na to kašlú, si nikto nevšímal. Daňoví poplatníci vrážajú ročne obrovské peniaze do udržovania disciplíny, ktorej reálny výsledok nevie v našom školstve nikto ani pomenovať, ani ukázať, ani nejakým spôsobom zmerať. Úprimne verím tomu, že keby zo dňa na deň zmizla, nikto by nepostrehol rozdiel (okrem desiatok, možno stoviek, ušetrených miliónov). Jediné, čo si pamätám, a pri tom som sa naozaj snažil dávať pozor, je, že k žiakom treba rozvíjať humanistický prístup. To sa opakovalo často.

Nikto na oboch stranách barikády zrejme netušil, čo to ten humanistický prístup je, ale bola to alfa a omega. Nejasné, hmlisté žvásty o prístupe k žiakom, ktorý ich rozvíja ako tvorivé osobnosti, pôsobí výchovne a stimuluje ich kognitívne schopnosti. Chcelo sa mi z toho zvracať. Stačilo to spamäti zopakovať (moja štátnica z didaktiky pozostávala z odpovede na otázku o detailoch prípravy technických pomôcok) a stal som sa odborníkom na výchovu, mohol som ísť učiť. Nikoho nezaujímalo, že rád štyri až päť hodín denne rozrezávam motorovou pílou mutantov v hre DooM. Na penis mi nepripli elektródy a neotestovali, či nie som pedofil. Iste, je to smiešne. Až do chvíle, kým niekto, kto sadistický pedofil naozaj je, neprejde takýmto spôsobom medzi decká a zopár ich nepretiahne a nerozreže na telesnej výchove. Potom začnú didaktici a "experti" diskutovať a látať celé roky evidentné diery v systéme.

V našej spoločnosti musí človek pomaly absolvovať psychotest už aj pri pokuse zamestnať sa ako novinový kolportér alebo predavač zmrzliny. Jedine na to, aby ste mohli mať zbraň, byť učiteľom, a mať dieťa, ho nepotrebujete. Hlavne humanistický prístup.

Zažil som univerzitnú skúšku so súčasným Zlatým slávikom, pri ktorej profesor didaktiky, s troma titulmi pred menom a dvoma za menom, hovoril o tom, že úlohou didaktickej vedy je správne odhadnúť talenty študentov a správne ich didakticky rozvíjať. Potom vedecky odhadol moje talenty a talenty budúceho Zlatého slávika a oboch nás didakticky nútil pred plnou triedou ďalších poslucháčov dokola písať na tabuľu veľké tlačené "A", pretože ako didakticky zdôrazňoval napísať ho správne je vrcholom našich možností. Išlo o ďalší z úspechov didaktickej vedy a humanistického prístupu.

*

Je utopické myslieť si, že učiť by mali len tí, ktorí sami v danom obore niečo dosiahli. V každom prípade je ale obraz učiteľa, ktorý môže byť aj čistý psychopat (nikto sa o to nezaujíma predtým ako ho medzi deti pustí) a nebol nikdy nič iné, len učiteľ, dosť desivý.

Ako šakalík vychovaný v umelom prostredí zoo, ktorý ma vyučovať mladých šakalíkov o prežití mimo múrov zoo. Čo bude takýto šakalík považovať za dôležité? Čím bude mladých šakalíkov trápiť? Áno, samozrejme! Nezmyselnými rozbormi zložených súvetí, tridsaťriadkovými matematickými rovnicami, hľadaním skrytých významov v Kraskovi a podobnými hovadinami. Pozor, netvrdím, že každá z týchto vecí nemá určitý význam. Áno, má. Z celkového úspechu v reálnom živote odborné vedomosti zohrávajú tak tridsať štyridsať percent.

Slovenská realita je dokonca taká, že to čo viete skoro nikoho nezaujíma. Dôležité pre prežitie sú tu celkom iné schopnosti. Tie škola (stále sa bavíme hlavne o základných, čiastočne stredných), ktorá si myslí, že "vychováva pre život", ešte ani nepozná, alebo sa im venuje len okrajovo. Dokonalé prevrátenie hodnôt. To čo je v živote kľúčové (sociabilita, komunikácia, kreativita, vyjednávanie, diplomacia, analytické myslenie, strategické myslenie, samostatnosť, vzťah k peniazom, vôľa, sebadisciplína, sexualita atď.) je v našej škole vedľajšie. A naopak nepodstatné hlúposti a finesy rôznych oborov (ktoré si v prípade osobného záujmu rýchlo osvojíte pri cielenom štúdiu), stoja v centre jej pozornosti.

Model: učiteľ príde vyskúša diktuje poznámky; je chorý. U nás stále veľmi častý. Žiak sa po príznačne dementnom zazvonení zvončeka mení na mechanickú bytosť. Mechanicky odpovie namemorované učivo, mechanicky dostane známku, ktorá mechanicky ohodnotí jeho mechanické odpovede (na nič iné mu nie je; je to len symbol bez obsahu), a potom mechanicky zapisuje mechanicky prednášané učivo. Dokonalá strata času, dokonalý tréning vypínania na povel. A dokonalá ne-efektivita využitia času.

*

Učebné osnovy zostavujú odborníci na daný predmet. Osnovy na matematiku zostavia matematikári, na dejepis dejepisári, na chémiu chemici atď. Je to logické, správne? Nie, v skutočnosti je to jeden z prípadov, kedy je logický postup najhorším možným riešením. Každý odborník je nekritický vo vzťahu k svojmu odboru. Dobrý matematik nie je schopný odhadnúť, čo je základom matematiky a čo jej nadstavbou. Miera toho, čo mu pripadá ľahké a samozrejmé, je u neho posunutá o niečo ďalej (to je vlastne podstata jeho talentu a profesionality). Rovnaké je to s chemikmi, prírodovedcami, dejepisármi, slovenčinármi, ekonómmi, všetkými.

Ak niečo každodenne používate po dlhé roky, zdá sa vám samozrejmé aj to, čo je pre iných značne náročné; neviete reálne posúdiť mieru. A za druhé, ak sa v nejakom obore pohybujete roky, pripadá vám dôležité takmer všetko. Aj veci, ktoré, v základoch, dôležité vôbec nie sú. Nie je možné sa tu odosobniť.

Mojim návrhom je, aby sa učebné osnovy zostavovali presne opačne, tj. systémom "na kríž". Napríklad matematici by mali zostavovať učebné osnovy dejepisu, dejepisári osnovy matematiky, výtvarníci osnovy slovenčiny atď. Tým by sa dosiahlo, že do osnov by sa z každého predmetu dostalo naozaj len najdôležitejšie jadro. (Samozrejme, že je to šialená myšlienka; ale so zdravým jadrom. Jednoducho, hlavné slovo pri zostavovaní osnovy pre niektorý predmet by nemal mať expert v danom predmete.)

Tých pár vecí, ktoré vo svojom živote považujem za úspešné, som dosiahol aj vďaka tomu, že som z veľkej miery ignoroval školu. Nebolo to až také ťažké s vedomím, že moje známky zo základnej školy nebudú zaujímať nikoho na strednej. A známky zo strednej nezaujímali nikoho na vysokej. Tieto tri celky, ktoré na seba mali kontinuálne nadväzovať, boli celkom oddelené. Didaktici ich našťastie (!) nedokázali prepojiť. Obávam sa však, že k tomuto neblahému kroku časom dôjde. Ak sa Ján Ámos Komenský dostal do svojho osobného pekla, určite vyzeralo takto.

Prestaňme sa utešovať tým, že úroveň nášho školstva je lepšia ako v Amerike. Realita je iná. Koho zaujíma, že naši žiaci vedia viac teórie? (Čo je vlastne tiež iba mýtus.) Z teórie sa nenajete, ani miera kultúrnosti tým nestúpa. Dôležitá je vlastná kreativita a prax. V tom prepadáme. Nereálne prostredie a systém odtrhnutý od reality nemôžu formovať nič použiteľné v skutočnom prostredí. A systém nášho školstva je absolútne nereálny. Všetky jeho základné premisy sú chybné. Pozrime sa na niektoré z nich:

1. Objektivita prístupu. V reálnom živote na to zabudnite. Každý vás bude hodnotiť subjektívne. Podľa toho aké výhody mu môžete priniesť, koľko peňazí mu môžete zarobiť, prípadne podľa toho, či sa dáte dobre pretiahnuť. Uveriť školskej myšlienke objektívneho prístupu je nebezpečné. Formuje to armádu nevýrazných typov bez lakťov, ktorí si myslia, že v realite existuje nejaká spravodlivosť, vyrovnanosť a že má vôbec niekto starosť o to, pristupovať ku všetkým rovnako. Jeden z najnebezpečnejších bludov. Nikto vám nedá niečo len tak. A už vôbec nie preto, že niečo viete. Ak niečo chcete, musíte si to vedieť zobrať.

2. Hodnotenie na základe vedomostí. V realite vás nikto nebude hodnotiť na základe toho, čo viete. Ak vás vôbec budú hodnotiť v spojitosti s vašimi vedomosťami (čo je zriedkavejšie než by sa zdalo), tak to nebude podľa toho, čo viete, ale podľa toho, ako viete svoje vedomosti prakticky využiť.

3. Zrovnoprávnenie šancí. Tiež nebezpečný blud. Za dobrého učiteľa sa považuje ten, kto bude rovnako hodnotiť sedemnásťročnú slečnu v kratučkej sukni, ktorá na neho rozťahuje stehná z prvej lavice, ako aj jej stokilového, smrdiaceho a prdiaceho kolegu v prepotenom svetri. Učiteľ je tým lepší, čím nenormálnejšie sa správa. V reálnom živote sa nebudete stretať s automatmi, ale s ľuďmi. Samozrejme, že budú úplne inak hodnotiť sexi slečnu, než stokilového chlapíka. Snažiť sa ich v škole presvedčiť o tom, že tieto faktory nevstupujú do hry je nebezpečný nezmysel. Ak mu uveria, uškodí im to obom. Sexi slečna je individualita, ktorá potrebuje spoznať klady aj zápory svojho stavu. Takisto jej stokilový kolega. Obaja sa budú stretať s celkom inými problémami. Presviedčať stokilového chlapca v prepotenom svetri o tom, že k nemu bude svet pristupovať rovnako ako ku kráske s roztiahnutými stehnami je nefér. Čím skôr sa dozvie, že to tak nebude, tým skôr sa so svojim problémom dokáže popasovať a rozvinúť niečo, čo prekoná jeho handicap. Podobne sexi slečna potrebuje spoznať, že jej výzor jej občas spôsobí, napríklad, aj problémy. Nepodceňujme deti. Dobre vedia, že realita mimo školy a v kolektívoch takto funguje. Je krutá. Ak vidia, že škola sa snaží vytvoriť ilúziu niečoho iného, nikdy ju nebudú brať vážne.

4. Nemožnosť (zákaz) fyzického násilia zo strany pedagógov. S násilím v školách je to tak, že ho buď občas zneužije niektorý učiteľ, alebo jeho neprítomnosť sústavne zneužívajú žiaci. Som za nahrávanie každej hodiny web kamerou a v prípade použitia násilia zo strany učiteľa vyhodnotenie tohto zákroku nezávislou komisiou, ktorá posúdi jeho oprávnenie a primeranosť. Emócie bokom niektoré deti sú ako zvieratá a jediné čo na ne (aspoň spočiatku) platí, je možnosť fyzického násilia. Okrem toho, učiť deti, že zhoršená známka zo správania je to najhoršie čo sa im môže stať ak niekoho poriadne naserú je pre ne skôr medvedia služba. Mali by existovať školy s povoleným aj zakázaným násilím zo strany pedagógov a možnosť výberu pre rodičov, ktorou cestou sa vyberú. Porovnaním by tak bolo možné aj posúdiť skutočný vplyv možnosti fyzického násilia na žiakov.

5. Teraz pôjde do tuhého. Férovosť. V živote nič také nie je. Škola, pokiaľ si nárokuje štatút inštitúcie pripravujúcej na život, by mala, prinajmenšom na Slovensku, povoliť všetky formy podplácania, zvýhodňovania na základe rodinkárstva, sexu, stravných lístkov, či vykonávania domácich prác. Pred čím si chceme zakrývať oči? Naša spoločnosť funguje na korupcii, obchádzaní zákonov a zavádzaní; je tým prehnitá až k samotným koreňom. Pokiaľ s tým nie sme schopní niečo urobiť (čo zjavne nie sme), aspoň na to tie deti pripravme a nepodhadzujme ich žralokom nepripravené a plné bludných ilúzií o slovenskej realite. Aby však bola realizácia tohto bodu možná, treba zároveň znížiť hranicu legálnosti pohlavného styku u adolescentov. (Dobre, toto posledné bol vtip.)

Na záver trochu povzbudenia. Je evidentné, že situácia je neriešiteľná. Pokiaľ sa nájde dobrý mladý pedagóg, je vrhnutý do skostnateného systému. Buď príjme jeho pravidlá alebo ním bude vylúčený. Skutočným problémom nášho školstva nie sú žiaci. Sú to politickí nominanti a "experti" ministerstiev a učitelia nasiaknutí duchom školstva pred rokom 1989. Problém sa nedá riešiť kontinuálne ani šetrne, bude sa tak len neustále prenášať. Potrebný by bol diskontinuálny zlom tj. prepustenie všetkých, čo učili pred rokom 1989, ešte lepšie pred rokom 1998. Iste, vznikli by aj nejaké škody. Možno desať percent týchto pedagógov je nádejných, zbytku treba poďakovať a odstaviť ho. (Hovoríme o základných, zčasti o stredných školách.) Pokiaľ sa tento krok považuje za nerealistický, nie je žiadne systémové riešenie daného problému.

Ale aj keby sa to podarilo, vynorí sa druhé úskalie. Dúfať v riešenie problému školstva je principiálne naivné. Naozaj si myslíte, že niektoré ministerstvo má záujem na znižovaní množstva problémov vo svojom rezorte? Taká myšlienka nielenže odporuje všetkým Parkinsonovym zákonom, ale aj najlepším tradíciám slovenskej politiky. Naopak, problémy treba multiplikovať. Ak nemáte čoraz viac problémov, nemáte na čo žiadať čoraz viac peňazí. Ak nemáte čoraz viac peňazí, nemôžete rozširovať rezort. Ak nemôžete rozširovať rezort, nemôžete vytvárať nové funkcie. A za to vás žiadny stranícky šéf nepochváli. Jednoduchá matematika.

Dnešným deťom a mladým treba aplaudovať, že sa odmietajú hrať trápnu spoločenskú hru na školu, a že väčšinu učiteľov majú hlboko na háku. Lebo autorita školy a učiteľského zboru je autorita vytváraná umelo. (Nič také už neexistuje, žiadna autorita stavov, len autorita jednotlivcov.) Keby sme my boli takí, a aj niekoľko generácií pred nami, spoločnosť mohla vyzerať oveľa lepšie. Nemám najmenšiu obavu o to, že skutočne dobrí učitelia a dobré školy si úctu svojich žiakov získajú celkom prirodzene, aj bez nadutej svätožiary akejsi "úcty k inštitútu školy". Tá je len obranou, poslednou baštou neschopných. Že ich je v našom školstve drvivá väčšina je našou nelichotivou vizitkou. Našťastie, dnešní mladí prestávajú byť dobytok. Treba nachádzať radosť v tom, že nová generácia odmieta hrať s týmito falošnými kartami, odmieta sa nechávať deptať a má gule povedať nie chorému systému. Všetka česť.Author: Jozef Karika # FitoPeme93
Slovensko2016-01-252
-
 55%  ( 1 people voted )
+
Hlavne ze sli strajkovat. A zevraj maju podporu verejnosti, dnes som sa stretol minimalne s 20 ludmi ktory maju deti a nikto s ich strajkom nesuhlasil. Teraz pred volbami chcu co dosiahnut ? Pekne nahnali dalsie hlasy pre smer. A nedostanu vobec nic + im zoberu vyplatu za to flakanie. A verim ze minister na to dohliadne aby kazdy flakac za to peniaze nedostal. Pol roka trcia doma a este im je malo za tu "kvalitu" co ponukaju ?? Ani halier by som im nikdy nepridal, nechces neuc - kto ta nuti ?? Hamba taky ucitelia , len problemi narobili
MM # SidaSafa91
-
 50%  ( 8 people voted )
+
2016-01-25 13:30:30 d94b4912
Všetky vlády, parlamenty, funkcionári, byrokrati, doteraz a nie len po 89tom, mali a majú pocit, že ľuďom uľahčia život tým, že im dajú viac zákonov, nariadení, pokynov atď, atď... Ešte nikdy nič neuľahčili. Naopak. Stále je to horšie. Už sa sami v tom nevyznajú a od nás požadujú ZNALOSŤ ZÁKONA. Nie len v školách sa deti musia učiť veci, ktoré nikdy nebudú v živote potrebovať, ale aj my musíme byť neustále v strehu, študovať zmeny v zákonoch, vyhlášky, znenie vyhlášky, zákonník práce, bezpečnosti práce, občiansky zákonník, cestný zákon, daňový zákon.....a čo ja viem ešte. Ak niečo z toho porušíte, je tu osvedčené, NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE!!! Nemáme kedy žiť svoje životy. Nemôžme žiť svoje životy.
milan # TepuXaba62
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2016-01-25 18:56:33 57f4fff1

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0252 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne