Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Winston Churchill: Sadista, rasista a masový vrah, který opakovaně žádal hromadné zplynování civilistů


Winston Churchill: Sadista, rasista a masový vrah, který opakovaně žádal hromadné zplynování civilistů

Minulý díl se zabýval otázkou, zda mohl být nacismus a jeho čelní představitelé ovlivněni tzv. demokratickou politikou, či naopak. Vzhledem k nevyvratitelným faktům se nakonec prokázalo, že názory a politická rozhodnutí reprezentantů nacistického Německa se prakticky nelišily od názorů a politických rozhodnutí tzv. demokratických politiků, z dob předcházejících vzniku nacismu. Nyní by proto nebylo od věci zamyslet se i nad konkrétními osobami a zeptat se, zda mohl například v Evropě ještě zcela neznámý Adolf Hitler čerpat myšlenky od již známého představitele britské politiky, Winstona Churchilla. Přesvědčme se společně, nakolik je poválečný obraz tohoto údajného humanisty, demokrata a bojovníka za svobodu a nezávislost utiskovaných národů hodnověrný. Jaký byl ve skutečnosti W. Churchill? Jaké zastával názory a nakolik se lišily od názorů Hitlera? A mohl Hitlera ovlivnit?

Winston Churchill a demokracie 

Zastánci Churchilla vyčítají Hitlerovi, že neuznával a neustále kritizoval parlamentní demokracii. Jaký názor měl na ní samotný Churchill? Pomineme-li fakt, že parlamentní demokracie sloužila Churchillovi jako prostředek, který mu zajistil politickou moc a celoživotní obživu (v poslanecké lavici strávil přes šedesát let), nespatříme žádný jiný významný přínos, který by Churchill na demokracii někdy vyzdvihl. Naopak. Dne 13.května 1901 pronesl jako poslanec v britské poslanecké sněmovně (Dolní sněmovna, House of Commons) tento výrok:

"Demokracie je mnohem pomstychtivější než panovnické vlády. Války národů budou mnohem děsivější než byly ty (války) králů." 

Jednalo se o projev, ve kterém Churchill předvídal negativní propojení demokracie a budoucích válek v Evropě. Nové války prý vlivem rozmáhající se demokracie budou údajně mnohem krutější, rozsáhlejší a ničivější, než měly být války v časech vládnuvších panovníků. Další Churchillův výrok na adresu demokracie je mnohem známější. Pronesl ho v Dolní sněmovně 11.listopadu 1947:

"Mnoho forem politických zřízení už bylo vyzkoušeno a ještě bude vyzkoušeno v tomto hříšném a zbídačelém světě. Nikdo nepředstírá, že demokracie je perfektní nebo dokonalá. Vlastně, ve skutečnosti je třeba říct, že je to ta nejhorší forma vlády. Až na ty ostatní formy, které už byly čas od času vyzkoušeny."

Churchill jako politik rád zneužíval moc a prosazoval sílu, jak se ještě ostatně přesvědčíme. Nikdy neprojevil zájem dopřát vlastní demokracii porobeným národům britského Impéria. Jeho názory na parlamentní demokracii se nelišily od názorů představitelů nacistického Německa. Churchill nikdy demokratem nebyl. V otázce parlamentní demokracie mohou zastánci Churchilla těžko něco vyčítat nacistickému vůdci.

Winston Churchill: Rasismus a eugenika

Anglie čelila v polovině 50.let minulého století nárůstu imigrace ze svých kolonií. Churchill to jako premiér nesl nelibě a obhajoval návrh nového protiimigračního zákona. V projevu na zasedání vlády 20.ledna 1955 mimo jiné pronesl:

"Udržte Anglii bílou, to je výborný slogan." 

Tento slogan tehdy používaly menší a radikálnější strany. Churchill si však pohrával s myšlenkou, že by slogan převzala jeho Konzervativní strana. Ještě překvapivější je další z jeho návrhů:

"Nepřirozený a stále rychlejší nárůst slabých a duševně chorých skupin obyvatel, pářících se na úkor úspěšných, energických a nadřazených (v originále - superior) lidí, představují národní a rasové nebezpečí, které už nelze podceńovat. Cítím, že musí být uťat zdroj této šílenosti a zničen, než se rok s rokem sejde."

Tato slova pronesl Churchill, v té době ministr vnitra, k britskému premiéru Asquithovi < /strong>při debatě o nutnosti sterilizace "slabých a duševně chorých", v roce 1910. Pro vyvrácení veškerých pochybností a spekulací na dané téma, přidáme ještě konkrétnější písemný návrh ministra vnitra Churchilla ze stejného roku. Dokument je uložen v oxfordské knihovně Bodleian Library:

"Navrhuji, aby mohlo být 100 tisíc degenerovaných Britů násilně sterilizováno a aby ostatní mohli být zavřeni do pracovních táborů, v zájmu zastavení úpadku Britské rasy (v originále - British race)." 

Shodná vyjádření pronesená o patnáct až dvacet let později některými představiteli německého nacistického hnutí, jsou zastánci pana Churchilla označovány za "výplody zrůd a chorých mozků". I když lze těžko popřít fakt, že pozdější návrhy německých politiků mohly čerpat inspiraci právě u Churchilla. Rasismus je podle zastánců Churchilla záležitost hloupých, primitivních, patologicky nenávistných lidí. Ovšem, jak jinak než eugenikou a rasismem nazvat návrhy, v nichž se volá po násilné sterilizaci "slabých" lidí v zájmu lidí "nadřazených", po internaci v koncentračních (pracovních) táborech a argumentuje se zastavením úpadku "Britské rasy"?

Winston Churchill: Okupační politika a Indický holocaust 

Jak už bylo výše napsáno, Churchill neměl ani ten nejmenší zájem na darování svobody a demokracie porobeným národům britského impéria. Byl známý svým radikálně odmítavým postojem vůči indické nezávislosti. Během druhé světové války, už jako premiér, tvrdě bojoval proti Indům požadujících svobodu. V roce 1942 měl dokonce prohlásit při rozhovoru s Leo Amery, britským ministrem pro Indii:

"Nenávidím Indy. Je to odporný národ (v originále - beastly people) s odporným náboženstvím." 

Tuto neskrývaně rasistickou a nenávistnou větu měl Churchill pronést rok před tím, než v Indii (konkrétně v Bengálsku) vypukl hladomor, na jehož následky zemřelo do roku 1945 podle oficiálních zdrojů až 4 miliony lidí, podle indických zdrojů až 7 milionů lidí. Indové dnes stále více volají po prošetření této tragédie a nazývají jí jako Indický (příp adně Bengálský)holo caust. Paradoxně bylo slovo "holocaust" poprvé použito pro období Druhé světové války právě v souvislosti s indickým hladomorem, spisovatelem N.G.Jogem v jeho knize"Churchillovo místo nezájmu: Indie" z roku 1944. Tato smutná událost se nápadně podobá o deset let starší tragédii na Ukrajině, kdy nezodpovědným rozhodnutím Stalina zahynulo hlady až 8 milionů porobených Ukrajinců. Měl tedy Churchill přímý podíl na smrti milionů nevinných lidí, které o rok dříve nazval "odporným národem"? Zdá se, že ano.

Churchill v Indii tou dobou prováděl politiku spálené země (kterou nazýval Denial policy). Osudným se stalo jeho rozhodnutí zbavit se v Bengálsku značných zásob rýže v obavě, že by mohly v budoucnu padnout do rukou Japoncům. Tragédie byla odstartovaná. Přesto není žádným tajemstvím, že hladomor Churchillovi vrásky na hlavě nepřidělal. Jak si Leo Amery po vypuknutí tragédie posteskl:

"Winston může mít pravdu, když tvrdí, že hladovění podvyživených Bengálců je méně závažnější než hladovění statných Řeků. Jenže on se nesnaží dostatečně pochopit pocit zodpovědnosti Impéria v této zemi."

Leo Amery narážel na Churchillovo rozhodnutí odmítnout zaslání pomoci hladovějícím Bengálcům a místo toho lodě s potravinami poslat Řekům, kterým se Churchill v té době snažil vlichotit. Indický holocaust byl jen další z řady smutných momentů Churchillovy drsné koloniální politiky. Při ní docházelo k absurdní situaci: Churchill označoval boj proti Německu jako boj osvobozující národy od nelítostného útlaku okupantů; ve stejné době potlačoval v Indii za pomoci krutého násilí odpor místních obyvatel proti koloniálnímu útlaku britského impéria.

Churchill se násilné okupační politiky nevzdal ani po Druhé světové válce. Když v roce 1952 vypuklo v africké Keni povstání místních obyvatel proti britské koloniální nadvládě, nařídil premiér Churchill tvrdý vojenský zásah. Tento vojenský zásah proslul nejen svou brutalitou, vysokým počtem civilních obětí, ale i koncentračními tábory, ve kterých Britové dlouhé roky věznili a trýznili desítky tisíc místních obyvatel. Obdobný přímý vojenský zásah v Malajsii, který požadoval v roce 1955 proti tamním odpůrcům britské koloniální nadvlády, byl Churchillovi už rozmluven. Ihned poté opustil post premiéra a odešel do důchodu. Churchill si v oblasti okupační politiky evidentně nebral žádné servítky a pokud zachováme premisu o počtech civilních obětí nacismu, nenechal se Hitlerem ani trochu zahanbit. Smrt milionů indických obyvatel, či zavedení koncentračních táborů na likvidaci civilistů v Keni, deset let po konci Druhé světové války, zůstávají nadále smutným mementem Churchillovy reálné politiky.

Winston Churchill: Zabíjení a plynování civilistů 

Snad nejkontroverznějším tématem Druhé světové války je německé užívání jedovatého plynu s cílem usmrtit civilisty. Cílem textu není toto téma jakkoli revizionisticky rozebírat, proto hodlám ignorovat celou řadu dodnes nezodpovězených otázek. Jen připomeňme, že podstatná část historiků přiznala neexistenci byť jen jediného důkazu, který by s návrhem na plynování civilistů spojoval osobu Hitlera, či by dokonce dokazoval, že Hitler o těchto praktikách něco věděl. Přesto je Churchillovými stoupenci toto téma Hitlerovi nejhlasitěji vyčítáno. Nemá ale sám Churchill máslo na hlavě?

Už Churchillův nezájem o miliony mrtvých Indů nám napověděl, že tento politik s aureolou humanisty měl v reálném životě k lidským bytostem jen velice vlažný vztah. To koneckonců potvrzuje i návrh, který přednesl v prosinci 1919 jako prezident leteckého výboru Air Council, příslušejícího pod kancelář ministerstva obrany. Návrh měl reagovat na sílící odpor proti britské okupaci Iráku. Údajný demokrat a humanista Churchill si s iráckou touhou po nezávislosti ihned věděl rady:

"Nechápu tu hysterii okolo používání bojových plynů... Jsem bezvýhradním zastáncem užití jedovatého plynu proti necivilizovaným národům." 

Toto šokující prohlášení se zastánci Churchilla snažili dříve tlumit omluvou, že Churchill neměl na mysli jedovatý plyn (i když užil termín "poisoned gas", což v překladu doslova znamená jedovatý plyn), ale že měl na mysli "tear gas", slzný plyn. Tato obhajoba však vzala za své poté, co se na internetu objevil kompletní přepis tohoto Churchillova návrhu. V něm se dočteme, jak Churchill po vzbuzení údivu mírní své vyjádření:

"Není nutné užít POUZE ty nejvíce smrtící plyny. Můžou být užity i plyny, které způsobí veliké potíže, a které by šířily dostatečný teror." 

Není tedy nutné POUZE zabíjet, můžeme šířit i teror... Je smutné číst tato slova. Přestože se děti ve školách učí pravý opak, Churchill k lidským bytostem evidentně žádné sympatie nikdy chovat nemohl. Což prokázala i následující válka. I tehdy potvrdil, že jeho návrh z roku 1919 nebyl jen momentální ztrátou soudnosti, ale že nehumánní prostředky války mu byly velmi blízké. Od počátku Druhé světové války nechal vyrobit ohromné množství jedovatého plynu. V roce 1944, 6.července, promluvil takto k nejvyššímu generálnímu štábu:

"Měl bych být připraven udělat cokoliv, co by zasáhlo nepřítele na nejcitlivějším místě. Budu vás zřejmě muset požádat o podporu kvůli užití jedovatého plynu. Mohli bychom zamořit města v Porúří i mnoho dalších měst v Německu... a pokud to uděláme, udělejme to na sto procent." 

Chemický útok mu byl rozmluven s tím, že by to bylo propagandistickou chybou a nahrávkou na smeč nepříteli, který se po celou válku k užití plynu neodhodlal. Churchill si nakonec touhu nařídit hromadné vraždění civilistů přeci jen splnil. I když "pouze" bombardováním německých měst zápalnými bombami. Například Drážďan, kde zahynulo až půl milionu civilistů. Proto nás nemůže překvapit Churchillův dopis z roku 1916. Adresoval ho svému příteli a komentoval v něm své pocity během první světové války:

"Myslím, že bych měl být proklet. Protože miluji tuto válku. Vím, je ochromující a drtí tisíce životů v každém okamžiku. A přesto, nemůžu si pomoci, užívám si z ní každou sekundu." 

Je smutné, že jsme nuceni žít v době, která velebí bezcitné masové vrahy se sadistickými sklony a za pomoci lží z nich dělá hrdiny.

W. Churchill: Židé a komunismus. Antisemitismus. 

Další velmi důležité a kontroverzní téma, které zastánci Churchilla vyčítají Hitlerovi. Téměř v každé publikaci a v každém dokumentu je Hitler napadán za "nechutné a ničím nepodložené obviňování Židů z podílu na tvorbě a šíření komunismu", které se mělo stát zdrojem Hitlerovy kritiky Židů. Tyto názory prý dokazují, že Hitler byl "blázen a fanatický antisemita". Opravdu ale tyto názory zastávali jen údajní blázni a fanatičtí antisemité? Nemá i v tomto případě Churchill máslo na hlavě?

"Není třeba přehánět úlohu, kterou hráli mezinárodní a z větší části ateističtí Židé při tvorbě bolševismu a aktuálním nastolení Ruské revoluce. Samozřejmě je obrovská; zřejmě převažují nad ostatními. S výjimkou Lenina, většina vedoucích postav jsou Židé. Navíc, hlavní inspirace a hnací síla pochází od židovských vůdců. Třeba Čičeryn, čistě ruský, je zastíněn jeho formálním podřízeným Litvinovem. Vliv Rusů jako Bucharin nebo Lunačarskij nelze srovnávat s mocí Trockého nebo se Zinovjevem, diktátorem Rudé pevnosti (Petrohrad)  nebo Krassinem či Radkem - všichni Židé. V sovětských institucích je převaha Židů ještě více alarmující. A onu prominentní, ne-li přímo vedoucí úlohu v teroristickém aparátu Mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí (ČEKA - pozn.autora) převzali Židé, v některých konkrétních případech Židovky. Ta samá odpudivá vyjímečnost byla Židy uplatněna během krátké doby teroru, kdy Béla Kún vládl Maďarsku. Ten samý fenomén byl přítomný v Německu, speciálně v Bavorsku, do takové míry, dokud tomuto šílenství bylo dovoleno trápit dočasně pokořené německé obyvatelstvo. I když je v těchto zemích určitě mnoho Nežidů stejně špatných jako ti nejhorší židovští revolucionáři, procento posledně jmenovaných je vzhledem k jejich početnímu zastoupení v populaci ohromující." 

Ne. Toto není "nechutné a ničím nepodložené obviňování Židů" zlým Hitlerem či jinými představiteli německého nacismu. Jedná se o věty z článku Sionismus versus bolševismus, který nenapsal nikdo jiný, než Churchill, pro časopis Illustrated Sunday Herald. Článek vyšel v únoru 1920. Jenom lhář by mohl tvrdit, že Churchill pochytil tyto názory od tehdy zcela neznámého Hitlera. Naopak, názory detailně kopírující článek významného britského politika Churchilla se o pět let později objevily v Hitlerově knize Mein Kampf.

W. Churchill: Lebensraum a sionismus 

Třetí z nejvíce diskutovaných témat týkajících se Hitlera a nacistického Německa je téma životního prostoru, německy Lebensraum.  Hitler ho pro německý národ chtěl hledat ve východní Evropě, na území tehdejšího Sovětského svazu. Když Hitler zaútočil v červnu 1941 na SSSR, komentoval to Churchill v rozhlasovém vysílání z 22.června slovy:

"Hitler je zlověstná obluda, s nenasytnou touhou po krvi a drancování. Nespokojil se s nadvládou nad celou Evropou, on teď musí své řeznické a devastující dílo přenést i na obyvatele napříč Ruskem a Asií..."

Následovalo ještě mnoho spílání. Projev by pro fakta neznajícícho posluchače musel být vpravdě strhujícím emotivním zážitkem. Bylo to mistrné dílo Churchillovské propagandy. Nikoho totiž nenapadlo, že Velká Británie v té samé době okupovala a ovládala přes polovinu světa. A že tento obrovský životní prostor a nadvládu nad ním nezískala mávnutím kouzelného proutku, nýbrž desítkami let krutého a nemilosrdného válčení, plenění a zabíjení. Churchill se už nechlubil do rozhlasu tím, že v Indii ve stejném momentu existuje odpor vůči britské okupační nadvládě, který Británie a on sám potlačuje těmi nejbrutálnějšími prostředky.

Jako třešničku na dortu této propagandistické blamáži uvedeme Churchillův projev z roku 1937. Ten strhává z tohoto politika jeho falešný závoj humanisty, demokrata a bojovníka za svobodu všech národů. Ukazuje nám jeho skutečnou tvář. Tvář chladnokrevného, vypočítavého pokrytce:

"Nesouhlasím s tím, že pes u koryta má konečné právo na to koryto, i když ho může obývat po velmi dlouhou dobu (pozn.autora - Churchill zde naráží na starou řeckou bajku, oblíbenou v anglosaských zemích: je o psu ležícím dlouhou dobu v korytě s krmením, ke kterému odmítl pustit nově příchozího hladového koně; i když pes sám jíst nepotřeboval). Takové právo neuznávám. Z toho důvodu neuznávám, že by se stala nějaká velká křivda rudým Indiánům v Americe nebo černochům v Austrálii. Neuznávám, že by se těmto národům stalo něco hrozného jen z toho důvodu, že silnější rasa, nadřazená rasa (higher-grade race), mnohem vyspělejší rasa vykročivší svou cestou, přišla a zabrala jejich místo."

Projev z roku 1937 směřoval Churchill k Peelově komisi při řešení otázky "Židovský domov v Palestině" (Jewish Homeland in Palestine). Churchill touto lichotivou argumentací podpořil snahu židovských sionistů zabrat (Brity okupovanou) arabskou Palestinu a vytvořit tam svůj vlastní židovský stát. Jak Churchill naznačuje, v určitých případech není politika Lebensraumuvůbec kontroverzní. Když potřebovali Anglosasové svůj nový Lebensraum, životní prostor, bylo to zcela v pořádku. Když nový Lebensraum pož adovali Židé, bylo to také zcela v pořádku. Když se Lebensraum Anglosa sů a Židů obhajoval právem silnější a nadřazené rasy, bylo to také v pořádku. Jakmile však obdobným způsobem požádali o životní prostor Němci, byl oheň na střeše. Proč? Nedosahovali takových rasových kvalit jako Anglosasové a Židé? Bajka o psu a korytu pro ně neplatila? Je zvláštní, jak samozvaní humanisté a demokraté až nápadně často využívají systém dvojího metru a výlučnosti práv pro výlučné skupiny lidí. Hitler pouze opakoval Chuchillovu argumentaci. Přesto byl Churchillem tvrdě zkritizován a je kvůli tématu Lebensraumtvrdě kritizován nejen Churchillovými zastánci dodnes.

Závěrem: Jaké jsme tedy získali poznatky? 

Zaprvé. Churchill nikdy nebyl humanista v tom duchu, v jakém toto slovo chápe současný svět. Byl to rasista a jeho rasistické názory se ničím nelišily od průměru té doby. I když je dnes vyzdvihován vůči Hitlerovi téměř jako světec, byly ve skutečnosti názory obou politiků v otázce ochrany a budoucnosti vlastní rasy prakticky shodné.

Zadruhé. Churchill nikdy nebyl ani opravdový demokrat. Parlamentní demokracie se mu stala zdrojem obživy, v poslanecké lavici strávil drtivou část svého života. Jako instituci ji vnímal s despektem, opovrhoval jí. Ani v tomto ohledu se nijak nelišil od Hitlera. Churchill opakovaně získal post všemocného vládce, kdy rozhodoval o životech celých národů. V této pozici mohl prokázat, že se liší od totalitních vládců, které jeho stoupenci tolik kritizují. Nestalo se tak. Churchill jako vůdce Impéria nikdy neprojevil demokratického ducha. Byl to on, kdo proti vůli svých poradců a spolupracovníků navrhoval ta nejbrutálnější a nejkrvavější řešení pro politicko-vojenské krize. Ať už to byla jeho touha hromadně zplynovat irácké civilisty, touha hromadně zplynovat německé civilisty nebo jeho rozhodnutí brutálním násilím potlačit odpor proti britské okupaci v Indii, Keni a Malajsii. Každé toto rozhodnutí ukazuje spíše na jeho skryté sadistické sklony diktátora, na hony vzdáleného skutečnému demokratickému uvažování.

Zatřetí. Churchill nemohl být nikdy bojovníkem za svobodu a nezávislost lidí. Tato lež poválečné propagandy je výsměchem všem těm desítkám porobených národů, které Churchill po dobu svého vládnutí držel železnou pěstí pod nadvládou britské koruny. Měl na svědomí životy milionů civilistů a osobně zastával názor, že okupace či zabírání cizích území "nadřazenou rasou" na úkor ostatních národů je zcela v pořádku. Vyzdvihovat Churchilla nad Hitlera je nesmysl. Oba dva politici se primárně starali o osudy svých říši a svých ras. Oba dva se dívali na politiku z praktického hlediska. Oba dva zastávali politicky nekorektní názory, oba dva nenáviděli komunismus. Oba dva udělali řadu kontroverzních rozhodnutí. Churchill přesto dnes na žebříčku popularity zaujímá vysokou příčku. Díky cíleně zmanipulovaným faktům, která téměř 70 let šíří poválečná propaganda. V čele s jeho oficiálním životopiscem, britským spisovatelem židovského původu, Martinem Gilbertem.

Jakmile však této propagandě nastavíme zrcadlo, falešný závoj humanisty a demokrata spadne, a ukáže se nám skutečná tvář bezcitného masového vraha se sadistickými sklony. Pokud se dnes někdo snaží kriminalizovat projevy Hitlera, měl by v rámci spravedlnosti a touze po rovnosti kriminalizovat stejnou měrou i projevy Churchilla. Oba státníci se ve všech důležitých bodech shodují. A nakonec - nelze přeci vyloučit podezření, že Hitler svou ideologii mohl čerpat právě od tehdy již slavného politika Velké Británie. Kterou Hitler velmi obdivoval, a kterou považoval za vzor budoucí německé říše.
 
zdroj:http://nassmer.blogspot.cz/2013/08/wins ton-churchill-sadista-rasista.html


Author: JAN KRATINA # DaruLylo27
Európa2013-08-2314
-
 67% ( 8 people voted )
+
Skúška

Marian # GaqyTamo97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-23 14:00:44 55ede33a
Churchil bol typickým "war pigs" ako spievaju Black Sabbath. Mal prsty v rabovaní Iránu a bol jedným zo strojcov prvej aj druhej svetovej vojny. Miloval vraždenie
The first air raid on London by the Nazis took place Sept. 7, 1940 and killed 306 people. After touring the ruins, Winston Churchill remarked, "They cheered me as if I'd given them victory, instead of getting their houses bombed to bits."http://rense.com/general67/curch.htm

In 1909, D’Arcy formed the Anglo-Persian Oil Company (APOC). Britain’s First Lord of the Admiralty, Winston Churchill
http://www.counterpunch.org/2010/06/16/a-short-his
tory-of-bp/

Bendži Franklin, jeden z otcov zakladateľov USA mohol byť masovým vrahom
http://theophanes.hubpages.com/hub/Ben-Franklin-Fo
unding-Father-Serial-Killer

Coburg Windsor # VakeMadu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-23 14:26:59 42577cb9
V texte sa uvádza informácia o tom, že 10 rokov po udalosti známej ako "Bengálsky holokaust", ktorá sa odohrala v Idii v období do roku 1945, na základe nezodpovedného rozhodnutia Stalina zahynulo na Ukrajine 8 miliónov ľudí.

Chcel by som iba pripomenúť, že J. V. Stalin zomrel 5. marca 1953. Zrejme vládol Sovietskemu zväzu ešte zo záhrobia, keď vraj jeho nezodpovedným rozhodnutím zahynulo do roku 1955 8 miliónov ľudí na Ukrajine.

Je zrejmé, že aj autor spomínaného textu ovláda zásady politickej korektnosti západného sveta, kde "kopnúť si do Stalina" patrí medzi tú najzákladnejšiu podmienku. Tiež číslo 8 miliónov sa mohlo zrodiť len v hlave napadnutej silnou dávkou drog, alebo vysokou horúčkou.

Na tomto odkaze na stránke Dolezite.sk http://dolezite.sk/old
/SLAVIA_MATKA_SLOVANOV_OZIVA__6.html#ixzz2cnJfut8p
zo správy z Všeslovanského zjazdu v Kyjeve, ktorý zasadal 12.-13. novembra 2010, bolo delegátom z Ukrajiny konštatované:


"Delegát z Ukrajiny: Prehlásil vo svojom vystúpení, že majú naštepení svoj fašizmus vnútorný, umelo vnesení agentmi, čo chcú ich postaviť proti rodným bratom Rusom. No toto sa nestane – odhalili sme vás. Nás na Ukrajine bolo 56 miliónov. Po vyhlásení samostatnosti je nás len 46 miliónov. Rozdiel robí na Západe otrokov, chudoba sa rozširuje a život sa kráti."

Aj tento úbytok obyvateľstva Ukrajiny ide na vrub Stalina? Niektorí idioti by boli schopní s takýmto vysvetlením súhlasiť...


Čítajte viac:


hrebenda # XaxuJeba97
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-08-23 14:28:26 542f246a
Dava zmysel
According to the "Red Symphony" document, the Illuminati created Hitler to control Stalin and start a war. But it appears that Hitler alienated the bankers by printing his own money. This was a major threat to the "Revolution" (i.e. Illuminati world control.) http:/
/www.savethemales.ca/000275.html
"Germany's unforgivable crime before the second world war," Churchill said," was her attempt to extricate her economic power from the world's trading system and to create her own exchange mechanism which would deny world finance its opportunity to profit." (Churchill to Lord Robert Boothby, quoted in the Foreword, 2nd Ed. Sydney Rogerson, 'Propaganda in the Next War' 2001, orig. 1938."You must understand that this war is not against Hitler or National Socialism," Churchill is quoted as saying, "but against the strength of the German people, which is to be smashed once and for all, regardless whether it is in the hands of Hitler or a Jesuit priest." (Emrys Hughes, Winston Churchill, His Career in War and Peace p. 145)
http://www.ihr.org/jhr/v04/v04p135_Weber.html

http://rense.com/general67/curch.htmCoburg Windsor # VakeMadu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-23 17:59:25 42577cb9
Aby bolo jasne kto sa skrýva za illuminati
http://one-evil.org/content/entities_organizations
_illuminati.html
A ako sú v spojení
http://www.newdawnmagazine.com/articles/perfidious
-albion-an-introduction-to-the-secret-history-of-t
he-british-empire


Coburg Windsor # VakeMadu31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-23 18:06:45 42577cb9
Rozdiel medzi myslením politikov populistov bažiacich po moci a ľuďmi rozumne mysliacimi na základe faktov, poznania generácií a vedomostí:

Treba si uvedomiť protipól medzi vedieť a myslieť si. Ak niečo viem, tak to viem dokázať pokusmi, výpočtom, opakovane v rôznych modeloch, nezávisle od veku človeka a Zeme, výsledok je rovnaký aj po x opakovaných pokusoch a od x rôznych pokusníkov. Všetko ostatné je v polohe myslím si. To čo neviem dokázať, ešte neznamená, že to neexistuje, ale musím byť vždy opatrný v záveroch, aby sa mi nestalo, že si sadnem na stoličku a tá sa doláme a ja sa prepadnem do pekla ktoré neexistuje...

Genetika je prírodná veda, človek ju poznáva a využíva vo svoj prospech. Prírodná veda to sú prírodné zákonitosti, udalosti, skutky, ktoré sa dejú nezávisle od ľudskej vôle. Človek prírodné vedy spoznáva a využíva ich vo svoj prospech. Ak sa človek postavil proti prírodným zákonom, vždy na to doplatil, nielen jedinec, ale celé kultúry a civilizácie. Silu vesmíru človek neprekoná, môže ju len poznať a v rámci existujúcich prírodných síl si nájsť ten najlepší spôsob prežitia.

Agenda psychopatov bažiacich po moci je založená na ovládaní a zotročení nevzdelaných ľudí. Používa k tomu idelogické nástroje, nimi mení myslenie ľudí, bráni ľuďom myslieť rozumne na základe poznania prírodných vied. Ideologické nástroje sú napr. rasizmus, fašizmus, nacizmus, aparteid, holocaust, genocída, humanizmus, demokracia, kapitalizmus, socializmus, náboženstvo, katolicizmus, islam... a tisíce iných izmov, ktoré nie sú o poznaní, o vede, ale sú o manipulácii s nevzdelancami.
Nikto nie je vzdelaný vo všetkých oboroch, sme špecializovaný na jeden, dva, tri a v tých ostatných sme manipulovateľný, teda manipulovateľný je každý človek, ktorý nemá analytické myslenie a nepátra po popdstate, pravde a prírodnej zákonitosti slova, myšlienky, každú hodinu a celý život.

Civilizácia sa vyvíja vlnovite, po vrchole príde vždy úpadok, lebo človek sa odcudzí prírode a poznaniu. Boli Suméri, Egypťania, Rím, Britská koloniálna otrokárska ríša, VOSR a socializmus, americká demokratická militantná finančná otrokárska moc, ktorá vládne svetu a čaká ju koniec jej predchodcov.

Sitchin konštatuje, že ľudská civilizácia sa vždy v 3600 roč.cykloch kvalitatívne veľmi zlepšila, lebo prišli bohovia, ktorí poznali vesmír a prírodné zákonitosti na Zemi, boli racionálni a vždy všetko využili a použili tak, aby prežili vo vesmíre a na Zemi. Dá sa očakávať, že ak sa vrátia, tak budeme použití podľa potreby, znalostí a schopností vyššou inteligenciou, bez ohľadu na výšku konta v banke a bez ohľadu na politickú príslušnosť. Čiže žijeme nezmyselný život, naša civilizácia likviduje samu seba.

Dnešná nezmyselnosť: Ak chcem dordržiavanie zákonov pre všetkých bez výnimiek, tak som rasista. Ak sa opýtam na holokaust, tak mi nie sú predložené vedecké dejinné dôkazy, ale zo zákona som odsúdený do basy. Som negatívne diskriminovaný, lebo žijem v spoločnosti, kde sú asociáli pozitívne diskriminovaní. Jeden robí, tvorí hodnoty, trávi celý život v práci, nemá čas na rodenie a výchovu detí a zo zákona musí platiť dane, ktoré vyššia moc platí neprispôsobivým, tí sa nekonečne množia, nepracujú a smejú sa tým čo pracujú, deti vychováva ulica, v škole sa im učiť nechce, strácajú aj tie malé zručnosti a činnosti, ktoré ich dedovia ovládali, napr kováčstvo. Sú pre spoločnosť nepoužiteľní pri tvorbe hodnôt, nemajú vedomosti a poznanie, nevedia robiť ani s lopatou, ale sú použiteľní na terorizovanie tvoriacej pracujúcej väčšiny.

Prírodný zákon hovorí, že prežije ten, kto sa dokáže rýchlejšie množiť, nie ten, čo je mudrejší, pracovitejší, schopnejší dať spoločnosti vyššiu kvalitu. Demokracia je nástroj, ktorým debilizujeme spločnosť, deti končia školu stále hlúpejšie, rodičia ich nesmú vychovávať, aby neporušili ich ľudské práva. Prírodný zákon hovorí, že nepracujúca, asociálna a kriminalizujúca menšina sa stane väčšinou, demokraticky obsadí parlament a vládu a pracujúca a tvorivá menšina bude zotročovaná.

Toto nám káže americká demokracia a EÚ s maoistom na čele. Zakazuje nám myslieť, rozumne konať, káže nám poslúchať a pracovať za minimálnu mzdu, z ktorej vám štát zoberie cez dane 75 %. Zakazuje nám vyrábať a samozásobiť sa a núti nás kupovať odpad vyrobený na západe, ktorý poškodzuje naše zdravie. Sme zotročení, nemáme slobodu konania a myslenia, máme len povinnosť.

Napriek úpadku civilizácie genetika ako veda je úspešne - neúspešne používaná človekom. Šlachtíme nové výkonnejšie odrody obilia, šľachtíme nové výkonnejšie plemená zvierat, šľachtíme aj nové druhy paradajok, sú krásne, veľké, červené, len stratili svoju chuť spred 30-tich rokov. Ovládame rastlinnú aj živočíšnu ríšu, poznáme pojem selekcia, génové inžinierstvo, šľachtenie, s týmito znalosťami sa dokážeme rozhodnúť v prospech zarábania peňazí, čo je len málokedy v prospech rozvoja civilizácie. V riadení ľudskej spoločnosti toto nesmieme, všetko zlyháva, všetko slabé, neschopné a zlé je chránené, podporované, rozmnožované, všetko tvorivé, produkujúce kvalitu, používajúce rozum, poznanie a vedomosti je ničené, to všetko vyššou mocou, ktorej agenda je rasizmus, fašizmus, nacizmus, aparteid, holocaust, genocída, humanizmus, demokracia, kapitalizmus, socializmus, náboženstvo, katolicizmus, islam... a tisíce iných izmov, len nie zdravé myslenie, tak typické pre Slovanské národy, pracovité a humánne. Pozor, VOSR, Lenin, Stalin a socializmus nie sú slovanské produkty, sú dovozovým artiklom americkej finančnej moci. Naši bohovia, vyššia inteligencia príde a urobí poriadok so židom, američanom aj asociálom. Je načim zamyslieť sa nad zmyslom života a smerovaní civilizácie.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 76% ( 15 people voted )
+
2013-08-24 07:14:50 57f4ca0a
loading...
taka typicka elitna tlama. Nie je to nahoda - skutky a zmyslanie vidno aj fyzicky ...

smartang # BohuPyki56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-24 09:44:13 5f67412b
Já mám s článkem nějaké faktické problémy. V roce 1952 WCH nebyl premiérem. Konzervativní strana hned po válce v roce 1945 prohrála volby. Dále k oné Ukrajině. (tedy také reakce na příspěvek čtenáře s nickem hrebenda) Ten hladomor byl v letech 1932 - 33 (čili nikoli 10 let po ale před Bangladéší) a byl skutečně organizován na pokyn Stalina, protože hrozilo odtržení Ukrajiny od Sovětského svazu. Bylo tedy tajným službám nařízeno zabavit všechny zásoby potravin a hlídat pole s úrodou, aby byl každý kdo by chtěl z pole cokoli odnést zastřelen. Výsledkem je oněch 7-8 milionu mrtvých.

Kurt # VoweRati22
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-08-24 12:24:41 5866f912
ci ze ukrajina sa chcela odtrnut a preto im zobrali jedlo abi s nimi ostali, zaujimava logika.a dokonca tajna sluzba strazila polia a kazdeho co si chcel odtrhnut klas zastrelila neuveritelne,mozno je to tym ze ukrajina mal rozlohu 5 hektarov.a po tych 8 milionoch mrtvych ostala pripojena .ani na sekundu o tom nepochibujem ved ked to tvrdia demokrati, ochrancovia ludskych prav samozrejme len majetnych a spolahlivy disidenti tak je to urcite pravda ba priam historicky fakt.

kvak # NeraTegu28
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-08-24 13:37:05 c3a873d1
Severo-Kórejský film o propagande

Xerox # DotyMoty09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-24 16:36:04 4079836a
Dokument Propaganda má České titulky. Kliknite na CC a zvoľte jazyk

Xerox # DotyMoty09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-24 16:50:44 4079836a
Kurt koľko ti platia?Duan # SymeVuma90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-24 17:18:10 d5519281
Koho ste zas dnes za historické fakty označili za pridelenca?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-08-24 21:22:46 b229fa91
velmi jednostranne napisany clanok, dovolim si tvrdit, ze autor clanku nesiaha WCH ani po clenky..samozrejme, ze nebol bez chyby, ale takto ho uplne "zhovadit"...

daredare96 # XijoLede72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-05 16:37:34 0fc3b951

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0365 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo