Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vzestup novodobé aristokracie


Vzestup novodobé aristokracie

V předkapitalistických časech se těšili aristokraté jako králové a šlechta speciálních privilegií oproti běžným lidem. Od poddaných vybírali daně a tak žili z peněz obyčejných lidí a zároveň omezovali jejich svobody (např. nevolnictví). Charakteristickým znakem této společnosti bylo, že osud jedince, jestli bude bohatý nebo chudý byl determinován od samotného narození. Pokud jste se narodil, jako nevolník bylo jisté, že budete žít celý život v bídě bez ohledu na váš talent a pracovitost, naopak pokud jste se narodil ve šlechtické rodině, měli jste téměř zaručen život v dostatku i když jste byl třeba naprosto hloupý a neschopný.

Vzestup kapitalismu v 18. a 19. století znamenal postupný konec tohoto systému. Mnoho šikovných chudých lidí se mohlo stát milionáři a taky k tomu velice často docházelo. Bohužel posledních několik desítek let jsem svědky vzniku novodobé aristokracie. Ten je zapříčiněn stále rostoucí moci jak národního státu, tak nadnárodních institucí jako například Evropská unie. Jak tahle aristokracie vznikla? Byrokraté a politici můžou přes zákony a regulace učinit některé lidi a firmy velice bohatými, nebo naopak nepohodlné firmy úplně zničit. Například přes regulace, které zvýši byrokratickou zátěž (a tím zruinují malé podniky), speciální ekologické nebo kvalitativní standarty, které dokáže splnit jenom určité firmy atd. Být za dobře politiky se tedy vyplatí. Většinou právě tím nejbohatším se podaří politiku ovládnout.

Stát se dále snaží řešit spoustu problémů, které dříve nikdy neřešil (boj proti chudobě, diskriminaci, globálnímu oteplováni, proti nekvalitním potravinám, energetickému plýtvání, drogám...). Vznikají tak nové úřady a dobře placená místa pro privilegované. Samozřejmě tahle byrokracie problémy nikdy nevyřeší, naopak jenom zhorší a větší problémy jim poskytnou záminku pro další růst.

Vzniká tak vrstva novodobých aristokratů – vysoce postavených úředníků, politiků a podnikatelů žijících ze speciálních privilegií. Co má tahle vrstva společného s aristokracií z minulosti? Své bohatství a výjimečné postavení ve společnosti nezískali poctivým způsobem, teda výrobou, nebo poskytováním služeb dobrovolně kupujícím zákazníkům. Své pozici jsou vděčni tak jako dávní aristokraté politickému systému, ve kterém existují. Další charakteristikou je, že tahle vrstva vytváří méně bohatství, než spotřebuje, jinými slovy, kdyby tihle lidé neexistovali, ostatním by se žilo lépe. Existují ale i rozdíly. U staré aristokracie si byli poddaní vědomi svého podřízeného postavení vůči šlechtě a tak nějak to tiše tolerovali. Dnes si ale lidé myslí, že máme společnosti rovných práv a příležitostí a mnozí si ani nejsou vědomi existencí novodobé šlechty. Kdyby věděli o této skupině parazitů, tak by se asi vzbouřili. Novodobá šlechta tak musí u lidí vytvořit dojem, že je pro společnost velice důležitá a užitečná. Bez jejich užitečné práce by se prý lidé propadli do bídy, chaosu a anarchie. Existuj různé metody, jak si aristokracie udržuje svou moc. Například:

Rozdávat privilegia různým skupinám, zatímco náklady těchto privilegií se rozprostřou mezi co nejvíc lidí.

Například poskytnutím dotací nejrůznějším skupinám (zemědělci, kulturní instituce, filmaři, obnovitelné zdroje, banky...), vytvořením regulací, které chrání velké korporace před malou konkurencí, nebo centrálními bankami, které svou politikou výrazně zvyšují zisky finančního sektoru. Tímhle byrokraté zvětšují skupinu parazitických aristokratů, navíc na svou stranu dostávají mocné zájmové skupiny (banky, korporace, intelektuály), které budou dělat vše pro to, aby tenhle systém dál pokračoval. Cena za tato privilegia se rozprostře mezi všechny lidi prostřednictvím vyšších daní (dotace) a vyšších cen (inflace centrálních bank, regulace). Běžní lidé si často privilegií aristokratů nejsou vědomi. A navíc, pokud například dotace na kulturu stojí daňového poplatníka několik stovek ročně, nebude za jejich zrušení bojovat. Ale kulturní instituce, které žijí jenom z těchto dotací, budou dělat vše pro to, aby dotace byly zachovány.

Snaha řešit co nejvíc problémů, tyto problémy pak udržovat. Vytváření nových problémů.

Byrokraté se snaží řešit co nejvíc problémů, které dříve stát neřešil. Např. chudoba, nezaměstnanost, sociální vyloučení, bezpečnost produktů, boj proti drogám.... Není ale v zájmu byrokracie tyhle problémy vyřešit. Problémy jsou zdrojem moci, výhod, privilegií a bezpečných pracovních míst pro aristokraty. A je tak typické, že všechny problémy co byrokraté řeší, se nikdy nevyřeší, naopak postupem času se jenom zhoršují. Dochází také k vytváření nových neexistujících problémů (globální oteplování), kterých řešení opět přináší množství benefitů pro vyvolené (nové úřady, dotace pro solárníky, dotace na biopaliva...)

Každou krizi využít k dalšímu růstu byrokracie a novým privilegiím

Například krize eura byla ideálně využita pro další centralizaci Evropské unie. Metanolová krize byla využita velkými firmami k likvidaci malé konkurence, pod záminkou větší bezpečnosti spotřebitelů. Teroristické útoky ze září 2001 roku, byli využiti jako záminka pro omezení svobod amerických občanů a vznik dalších úřadů a vládních agentur.

Nediskutovat s názorovými oponenty ale démonizovat je

Všimli jste si, že pokud například někdo kritizuje politiky Evropské unie (eurofondy, centralizaci, energetickou politiku), intelektuálové s těmihle lidmi nediskutují, ale okamžitě je označují za extrémisty, nacionalisty, čecháčky, zpátečníky – prostě za lidí, kterým by se měl normální člověk obloukem vyhnout. V USA zas demokratičtí politici rádi ničí své oponenty obviňováním z rasizmu.

Státní školství

Učíme se ve státních školách, ti bohužel lidem vymývají mozky. Naše děti se učí důvěřovat státu, jeho složkám jako policii, "správně pochopit" environmentální problémy, dále k úctě k zákonům a k nedůvěre k volnému trhu. Například v učebnici od Vladimíra Prokopa "Literatura 19. a počátku 20. století" najdeme perly: "Nedá se nic dělat, holou pravdou je, že kapitalismus druhé poloviny 19. století byl systémem, který řadového člověka likvidoval majetkově i psychicky. Volná hospodářská soutěž bez zábran zadupávala do země jakákoliv lidská práva...". Kapitalismus druhé poloviny 19. století je přitom období obrovského růstu životní úrovně běžných lidi. Nebo "Tržní hospodářství, jež bylo zcela volné a nebylo usměrňováno žádnými mantinely, rozdělilo ve svém důsledku společnost dle majetku. Hodnoty společenského života se zredukovaly na vztahy peněžní a zbožní..."

Lhát, zapírat, zahmlívat a překrucovat

Jak řekl jeden známý Evropský aristokrat: "Když se situace stane závažnou je potřeba lhát."Tohle byla vždycky účinná taktika. Většina lidí má krátkou paměť.

Každopádně tento novodobý aristokratický systém není dlouhodobě udržitelný. Novodobé aristokraty – politiky, byrokraty a parazitické podnikatele drží při životě produktivní soukromý sektor. Ten se ale pod vplyvem daní a regulací postupně zmenšuje. Přeregulovaný a předaněný politický sytém vytváří další problém - stále vyšší nezaměstnanost. Produktivní soukromý sektor tak musí kromě aristokratů živit stále se zvyšující počet lidí bez práce a sociálně vyloučených. Poctivé podnikání přestává byt perspektivní a talentovaní mladí lidé preferují pohodlné živobytí státního úředníka, či parazitického podnikatele financovaného z dotací. Části produktivních podnikatelů se podaří přes kontakty a známosti dostat do skupiny aristokratů, další zkrachují, jiní se odstěhují do svobodnějších zemí.Počet produktivních lidí ve společnosti bude stále klesat a neproduktivních růst, co způsobí nejdřív hospodářskou stagnaci a až počet užitečných klesne pod kritickou úroveň, systém začne kolabovat.

A i když si aristokraté uvědomí, že se systém postupně rozpadá, nebudou mít žádnou motivaci problémy vyřešit. Jediný lék proti úpadku totiž spočívá v liberalizaci ekonomiky a snížení počtu parazitů, co ale ohrožuje živobytí a kariéry jich samotných. A tak se budou aristokraté alespoň snažit vysát co nejrychleji co nejvíc zdrojů z umírající ekonomiky, doku nenastane úplný kolaps.

Jak vidíme politickoekonomický systém v naší zemi a Evropské unii vede k postupnému hospodářskému úpadku a zbídačování běžných lidí. Každý režim je ale závislý na podpoře, nebo alespoň tiché toleranci většiny obyvatelstva. Pokud si všichni lidé konečně uvědomí, že jsou vysáváni novodobými aristokraty, systém může velice rychle padnout, co bude jen a jen dobře.

ZDROJ: epshark.czAuthor: MIKE # GofaWuka13
Európa2014-05-279
-
 56% ( 8 people voted )
+
"Od poddaných vybírali daně a tak žili z peněz obyčejných lidí a zároveň omezovali jejich svobody"

Pokud by tomu bylo tak, tak se nezměnilo na tom vůbec nic - slouhové, drábové, církve a byrokracie byla vždy Systémem odměňována na úkor ostatních (v poměru).

jukatan # SadaVydi88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-27 14:49:49 4e88bbed
Jen se jinak nazývala. To je jediný matoucí rozdíl.

jukatan # SadaVydi88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-27 14:51:19 4e88bbed
Taková servilita se musela prostě vyplácet více než neposlušnost jinak by nenalákala vhodné typy pro takovou "práci".

jukatan # SadaVydi88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-27 15:01:56 4e88bbed
Načo ste ich potom boli voliť? Na Slovensku až 13 % voličov.
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-27 19:18:10 57f4f91b
Prečo volili? Pretože to treba.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-05-27 20:50:14 d405c1fd
Aha!
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-27 21:36:51 57f4f91b
loading...
Autor skutočnosť popisuje veľmi, veľmi jemne.
Nezabúdajte, že do USA sa doviezlo viac, ako 11 mil. otrokov, ktorí svojim vlastníkom niekoľko storočí slúžili, ako ich majetok a budovali to, čo dnes volajú voľný trh. (Samozrejme otroci mali deti a tak pribúdali noví otroci ,,grátis").
Skúste s nimi súťažiť. S bývalými majiteľmi otrokov.
Belgický kráľ, ako jeden z mnohých monarchov si dal zaregistrovať Belgické Kongo, ako svoj osobný majetok, aj s viac, ako 20 mil. obyvateľmi, ktorých premenil na otrokov. Keď B. Kongo nedobrovoľne v 30 - tych rokoch dal pod správu Belgickej vlády, štát mal už iba okolo 8 mil. obyvateľov.
Skúste s takto nadobudnutým majetkom, keď na Vás maká 20 rokov 20 miliónov ľudí, - súťažiť na voľnom trhu. Nie je to výhoda?
V Británii zrušili otroctvo, ale vôbec nie tak, ako by ste si predstavili pod pojmom zrušenie otroctva.
Otrokári predsa riadili Britániu - najskôr si prispôsobili zákony a Otrokári boli odškodnení! V správnej trhovej ekonomike musí predsa štát odškodniť zmarené investície.
V. Británia na odškodnenie otrokárov vynaložila 40% svojho ročného rozpočtu.
Otrokov neodškodnil nik, ale prečo aj, stali sa z nich predsa Slobodní občania...
with respect
domino svetík

domino svetik # MeteCify87
-
 72% ( 8 people voted )
+
2014-05-27 21:56:28 5c3c3c28
je evidentné, že nevolenie naozaj hnevá iluminátov, nakoľko hoci podľa zákona sú voľby legitímne, sami tušia, že vytvárajú zlý image a morálne sú o ničom. teda nastáva rozpor zákona a morálky. boja sa budúcich reakcií ľudu, a preto už padajú v parlamente návrhy,, ako dať v deň volieb voľno, alebo razítko o volení a potom len polovičné pokuty alebo odpočty daní.
keby to nebol pre nich problém, také návrhy by nedávali. preto je jasné, že je to od ľudu správne rozhodnutie, nevoliť.

aj tak to však nezaberie, lebo najdisciplínovanejší voliči sú aj tak dôchodci a tí to berú ako kultúrne podujatie a zmenu od každodennej nudy, a na cestovanie autom sa môžu vykašľať. ak by som mal počítať zakaždým s pokutami či polovičnými, alebo plnými, tak by som si to mohol rovno hodiť. podobné donucovacie praktiky by síce zvýšili volebnú účasť, ale zároveň by dvihli počty "neštandardných" strán.
dnešní dôchodci majú v podstate so štátom uzavretú pre nich veľmi výhodnú zmluvu, o stabilnom príjme a lekárskej starostlivosti. pokiaľ budú mať tieto veci, sú v podstate najnezávislejšia skupina voličov. všetky horespomenuté donucovacie metódy sú len na ovládanie pracujúcej populácie. vyhnú sa tomu tí, čo pracujú a žijú v zahraničí. preto sa budú ilumináti budúcim generáciám snažiť zmeniť tie výhodné dôchodcovské podmienky neskorším odchodom do dôchodku, vytunelovaním poisťovní a podobne.
na takéto voľby z donútenia sa dá reagovať napríklad zúžastnením sa volieb (komisia si zapíše váš príchod) ale obálku do urny už nevhodíte, jednoducho s ňou odídete. komisári nemajú ďalšiu kolonku, či ten človek aj hodil obálku do urny a museli by to pracne sledovať. každého. štatistický úrad ale tieto údaje sleduje (ale len počty) tj počet odovzdaných obálok, aj počet neplatných hlasov.
nestretol som sa zatiaľ s požiadavkou niekoho, aby ho vyškrtli zo zoznamu voličov. viem len jeden prípad, ale to žiadali iní, aby komisia vyškrtla jednu mentálne retardovanú osobu zbavenú svojprávnosti, ale niekomu vyhovovalo jej meno v zoznamoch. ináč vždy bolo len ak niekoho zabudli, aby ho dopísali.


aaa # RuxaQija4
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-27 22:05:08 b2290d42
domino+
presne tak to je. a slovanské národy boli rovnako otroci aristokratov, len mali bielu pleť. a aj sú, stále sme otroci. dôchodci, to sú ako už na slobodu prepustení otroci, ktorí už boli nevýkonní ťahať, a otrokári sa tvária humánne a neutratili ich. zatiaľ.
sloboda nie je samozrejmosť. za slobodu sa platí a draho. majetkom a krvou.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-27 22:19:39 b2290d42

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

SÚMRAK SVETA KEŠU


SÚMRAK SVETA KEŠU
Poznáte tú žabu, ktorá si na začiatku spokojne pláva v hrnci, potom sa začne voda príjemne zohrievať, a ani sa nenazdá a môžeme začať servírovať žabaciu polievku...
SCHODY DO … PEKLA
Neuvěřitelný příběh Tippi Degré, která vyrostla mezi divokými zvířaty
Selhání elit

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0327 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles