Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vlna běženců — nechtěnců


Vlna běženců — nechtěnců

Nejen naše vláda, ale i celá Evropská unie a její komise se staví do pozice jakéhosi pseudo-morálního mentora, který i přes svůj demokratický deficit vynucuje proti zájmům veřejnosti nepřijatelná a jen stěží obhajitelná (ne)řešení. Takové chování je typické spíše pro tyranského vládce, despotu, než pro zastupitelský orgán, který má sloužit především zájmu domácího lidu, veřejnosti.

tomas-haas-2-.jpg (40,303 kiB)

Tomáš Haas

Především bychom si měli ujasnit, o co jde.

Není to prostý útěk lidí a rodin ohrožených na životech válkou.

Není to prostý útěk lidí a rodin postižených hladomorem díky klimatickým katastrofám.

A není to prostý příchod lidí ohrožených pro své politické názory.

A není to prostá ekonomická imigrace.

Je to trochu od každé z těchto příčin a svým objemem se to vymyká každé z nich a dokonce i jejich kombinaci.

Každá z těchto příčin má svůj důvod a žádná z nich není něco nového — každou z nich zažíváme po desetiletí, některé po staletí. A státy, které jsou tradičními příjemci uprchlíků, emigrantů a azylantů se s nimi potýkají od nepaměti.

Pokud se ujala některá řešení a byla nakonec obecně přijata, například mezinárodními úmluvami o asylu a vlastními způsoby úpravy legální a ilegální imigrace v jednotlivých státech, byla to řešení, která platila a byla praktikována více či méně úspěšně pro cílové země za úplně jiných podmínek, než dnes.

Tentokrát jde o něco jiného a od základu nového.

Liší se to ve čtyřech aspektech.

Tím prvním je to, že se nejedná ve velké většině o spontánní útěk ze zoufalé a bezvýchodné situace, ale o organizovaný přesun statisíců a potenciálně, pokud máme věřit zprávám evropských zpravodajských služeb a bezpečnostních orgánů, milionů lidí z různých spolu nesouvisejících oblastí s různými podmínkami, od válečné zóny, jako v Sýrii, po relativně klidných a ve svých oblastech relativně prosperujících zemí jako Gabun. Proto není na místě používat jeden termín, který se vžil — "uprchlíci", který platí jen pro některé z nich. Myslím, že obecnější termín, jako "běženci", je správnější. Mnozí z nich jistě jsou skutečnými uprchlíky, ale mnozí z těch, které vidíme v médiích vyvolávat nepokoje v Itálii, na Balkáně a ve Francii, připomínají spíše turisty — nespokojené turisty, nutno dodat, kteří si, často i násilím, stěžují na špatné služby jejich cestovní kanceláře a hostitelských zemí.

Víme a je potvrzeno, že ta migrace je organizovaná, že je financovaná platbou pašerákům a že ti se cítí zcela bezpečně, právem, protože se zatím ani jeden z nich neoctl před soudem. Poplatky údajně, podle západních medií, činí za dopravu z Lybie na Sicílii či do podobné středomořské destinace asi $ 2000. Nevíme, odkud na to berou všichni ti lidé, většinou do Lybie přicházející z chudých zemí s ročním průměrným příjmem od průměru v subsaharské Africe, který je podle statistiky Světové banky $ 556, až po oblasti, kde jsou taková čísla bezpředmětná, protože příjmy jsou nulové a je to skutečně válka, co motivuje lidi k odchodu.

Ti lidé, kteří se dopouští násilí v Itálii, Calais, na Balkáně a jinde ale nejsou, jak je kupodivu na první pohled zřejmé, z těch nejchudších. Jsou na rozdíl od toho, co vidíme na obrázcích ze zemí jejich původu, dobře živení, dobře oblečení, zvyklí používat ne právě nejlevější produkty spotřební elektroniky a stěžují si na podmínky v táborech, které jsou daleko lepší, než ty které panují v táborech pro opravdu postižené hladomorem a lokálními válkami v Súdánu, Etiopii a jinde.

Nepřipomínají lidi vděčné za azyl a záchranu, připomínají lidi nespokojené s tím, že je jim odepíráno něco, na co mají nárok, co si zaplatili a nedostali.

Druhým aspektem je naprosto všem zkušenostem se vymykající množství těch běženců. Jejich počet se nedá přirovnávat k uprchlickým vlnám, které svět a hlavně přijímající státy zažily v nedávné minulosti, dá se téměř spíše přirovnat ke stěhování národů známému v daleké minulosti.

Evropa, ani Severní Amerika a jiné v minulosti typické destinace nejsou ani připraveny, ani vybaveny takové množství lidí, takovou gigantickou vlnu přijímat. Západní Evropa je již dnes "přesycena", jižní Evropa je jimi doslova zavalena a východní Evropa není schopna je absorbovat. Jejich přerozdělování, ať už podle jakéhokoliv klíče nic neřeší a jen připravuje půdu pro explozi již dnes viditelných problémů. Přerozdělování se ale stalo mantrou Evropské unie, která připravuje "permanentní azylový systém", který má stanovit povinné kvóty. Vůbec nemá, ani se zřejmě nechystá nalézt, nějaké smysluplné řešení.

A třetím aspektem je to, jak se vlády, včetně té naší, vyhýbají diskuzi o problému. Ten je bagatelizován, je zúžen na jednoduché "ANO", či "NE", "ano" znamená bezvýhradný souhlas s dosavadní politikou a praxí, "ne" znamená xenofobii, šíření poplašných zpráv a absenci humanity a solidarity.

O tom, že to "ne" by mohlo znamenat — a dosud podle mého názoru znamená — oprávněné obavy a nejistotu veřejnosti se téměř nesmí mluvit, muselo by se totiž hovořit o těch obavách, vysvětlovat, argumentovat a obavy utišit. Na to politici, opět včetně těch našich, nejsou připraveni. A tak hovoří jen obecně, někdy nejednotně, hledají se jen obraty, kterým by se vyjádřila hluboká účast a osobní nasazení, aniž by se řeklo cokoliv.

Protože říci něco smysluplného by především znamenalo přiznat, že žádné řešení nemají a žádné nepřipravují, ani na evropské, ani na naší úrovni.

Muselo by se hovořit i o čtvrtém aspektu, otázce bezpečnosti.

Ať se nám to líbí nebo ne, přední hrozbou je pro nás dnes především militantní Islám. Ta masová vlna běženců jsou v drtivé většině muslimové. Slyším jen jeden argument — jen nepatrné množství, možná jedno či dvě procenta, možná pár set z těch milionů muslimů žijících na této planetě jsou militantní muslimové, u kterých jsou obavy z teroristických útoků oprávněné.

A je to pravda.

Jen by to chtělo dodat, že útok na WTC 11. září, ani útoky ve Španělsku či Velké Británii, ani desítky teroristických činů, splácaných nebo v poslední chvíli zmařených, nespáchaly miliony muslimů, spáchalo je několik organizovaných jedinců a malých skupin. I dnes nám bezpečnostní a zpravodajské služby říkají, že jednotlivým útokům, atentátům a násilným činům nelze s jistotou předejít. A jejich počet roste a roste i rozsah škod, které páchají.

Dnes mají dokonce stát, který se k terorismu a válce s křesťanským a židovským světem a kulturami veřejně hlásí a hovoří o "ovládnutí Evropy". A nejsou to hrozby plané, ovládají již velkou část středního východy, část Sýrie, část Iráku, část Afghánistánu a mají své enklávy a podpůrné organizace a státy od Turecka přes Maroko až po Jemen.

Ignorovat to, by jistě nebylo právě moudré, ale právě to od nás chce naše vláda.A pokud to neignorujeme, pokud máme oprávněné obavy, politici a média nám je nevyvrací žádným argumentem, až na ten zmíněný o "malém množství militantů", nic nevysvětlují. Namísto toho nám říkají, že nemáme obavy, máme "strach" ten strach není oprávněný, je to "xenofobie", strach z neznámého.[1] To ale nedává smysl, to, čeho se veřejnost obává, není něco neznámého, je to něco, co vidí v televizi, na internetu a čtou v novinách každý den.

Neznámé je jen to, co s tím chtějí naši i evropští politici dělat. Je zjevné, že dělají vše, co mohou, aby to neznámým zůstalo.

A soudě z toho, co dokázali dosud, je to strach v tomto případě oprávněný!

K tomu, aby se oprávněné obavy uskutečnily, stačí jeden fanatický militantní muslimský terorista.

Kolik jich přijmeme a jak je budeme prověřovat?

Jak je to s imigrací, jak je to s povinnými kvótami, jejich odmítnutím a přijetí na základě dobrovolností a jak je to s informování veřejnosti?

Proč nemáme znát o čem je návrh Výboru pro občanské svobody Evropského parlamentu, proč nevíme, že už nejde o naší "dobrovolnou" kvótu, ale že se z ní má stát kvóta povinná?

Proč nás neinformují naši Evropští poslanci? Proč mlčí europoslanci vlády i opozice? Proč o tom není diskuze?

Je to opravdu hloupé, a snaha "propašovat" evropská rozhodnutí bez diskuze a bez toho, aby byla veřejnosti vysvětlena a vysvětlena i pozice naší vlády, našeho Parlamentu a naší politické reprezentace napříč politickým spektrem, povede jen k tomu, co všichni sborem verbálně odmítají — k polarizaci a k tomu, že jediné hlasy, které budeme slyšet, budou ty, které jsou již předem prohlašovány za extrémní.

Má se to, co s takovým pathosem "důrazně odmítla" vláda i opozice, potichu a bez diskuze stát již za několik týdnů, aniž je o tom veřejnost informována?

"Parlamentní Výbor pro občanské svobody ukázal Radě jak to je. Zatímco členské státy jen kalí vodu a nemohou se dohodnout na tom, jak distribuovat 40 000 uprchlíků, náš výbor velkou většinou podpořil závazný distribuční klíč. Není pochyb o tom, že v doméně migrační politiky vykáže Evropa výsledky pouze tehdy, pokud budou všechny země spolupracovat. Žádáme rovněž vytvoření trvalého distribučního mechanismu, který musí jít podstatně dále, než současné návrhy,"řekl zpravodaj Výboru pro občanské svobody, Ska Keller (Zelení/EFA, DE).

Proč si vlastně volíme evropské poslance?


[1] Po­jmem xenofobie (xeno = cizí, fobie = chorobný strach, úzkost, odpor) je ve skutečnosti používán jako politický obušek a nadávka. Pod tímto pojmem se totiž ne­rozumí "strach z cizinců", nýbrž "strach z cizího", tedy strach z toho, co společnosti není vlastní. A odpor veřejnosti proto míří jinam, než je nám podsouváno. Máme zde své zvyky, svá pravidla soužití, která se vytvářela stovky generací, a ta požaduje ta nová entita změnit k obrazu svému. To je pro zne­po­ko­je­nou veřejnost naprosto bezdůvodné a nepřijatelné. (Titulek, perex a pozn. pod čarou: Redakce SvSv)Author: Tomas Haas # HikaGuky48
Slovensko2015-08-27
-
 68%  ( 9 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   os
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Globalizace? Beton a žiletkový drát


Globalizace? Beton a žiletkový drát
Jedenadvacáté století mělo být stoletím globalizovaného, stále propojenějšího a otevřenějšího světa. Předpokládali jsme, že stále víc hranic bude jen symbolických, že se z ...
JEŽIŠ BOL LIBERÁL
Budoucnost Evropy
Rozvojová pomoc EÚ – treba viac peňazí, bez ohľadu na výsledky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0312 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage