Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vlastizrádci ze srpna 1968


Vlastizrádci ze srpna 1968

Vlastizrada je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, záškodnictví nebo sabotáže.

Dnes si připomínáme 47 let od okamžiku, kdy bylo Československo obsazeno vojsky armád Varšavské smlouvy. Celý zásah byl v režii Moskvy a tehdejšího nejvyššího představitele Leonida Iljiče Brežněva. Několik našich významných politických činitelů se spojilo s cizí mocí (SSSR) a za účelem změnit směřování státu se dopustilo výše uvedené vlastizrady.

Po listopadu 1989 bylo obviněno 13 osob z vlastizrady. Pouze jeden jediný člověk byl odsouzen, Karel Hoffmann za to, že nechal vypnout rozhlas. Obvinění všech dvanácti zbývajících osob bylo odloženo. Mezi obviněnými byli například Jakeš, Lenárt, Piller, důstojníci STB Bokr, Houska, Klíma či náčelník Generálního štábu Rusov.

Tito lidé se aktivně podíleli na sovětské okupaci a byli za to odměněni vysokými posty. Přesto ale zde byli jiní, ti, kteří vše iniciovali a dopředu spolupracovali se Sovětským svazem, ti, kteří žádali Sovětský svaz o zásah všemi prostředky proti Československu, signatáři zvacího dopisu.

Tento dopis byl podle svědků předán osobně Brežněvovi 3. srpna 1968 v Bratislavě krátce po pro Sověty neúspěšném jednání s československou reprezentací v Čiernej nad Tisou. Existence tohoto dopisu zůstala dlouho utajena.

Až v červenci 1992 byl tento dopis objeven, zapečetěný ve Státním archivu Ruské federace. Obálka byla podepsána Černěnkem s textem "Uložit v archivu politbyra. Bez souhlasu neotvírat." Druhý den po objevení obálky byl dopis převezen do Prahy a veřejnost s ním byla seznámena.

Pět signatářů, pět vlastizrádců, pro které by mělo být odměnou jen opovržení.Nikdy za tento čin nebyli souzeni, ač se jednalo o zločin nejtěžší, vlastizradu. Nemám slov, kterými bych dokázal vyjádřit svůj pocit nad těmito lidmi, kteří se rozhodli na svůj vlastní národ povolat cizí armádu. Na jejich rukou je nesmytelná krev obětí vpádu vojsk. Za každý zmařený život by si zasloužili trest nejvyšší.

Drahomír Kolder (1925) s nástupem normalizace se uplatnil ve středně důležitých funkcích, přestože ani sovětská moc nechtěla stavět na těchto kolaborantech. Zemřel v roce 1972, posmrtně byl vyznamenán Řádem republiky.

Alois Indra (1921) i on se snažil získat po srpnu 1968 větší moc, ale stal se jen předsedou Federálního shromáždění. Na půdě parlamentu působil až do listopadu 1989. V roce 1971 dostal Řád republiky, 1973 Řád Vítězného února, 1981 Řád Klementa Gottwalda a toho samého roku i titul Hrdina socialistické práce. V únoru 1990 byl vyloučen z KSČ a půl roku nato zemřel.

Oldřich Švestka (1922) ani on se nedostal výše než do ÚV KSČ, přičemž v roce 1975 se stal jeho tajemníkem. I on se dočkal vyznamenání. 1970 Řád práce, 1972 Řád republiky, 1973 Řád Vítězného února a 1982 Řád Klementa Gottwalda. Ve funkci poslance byl od roku 1971 až do své smrti v roce 1983.

Antonín Kapek (1922) členem ÚV KSČ byl od roku 1958 až do roku 1989. Informací o tomto významném členu komunistů je překvapivě málo. Přesto on sám jako první předal svůj vlastní dopis Brežněvovi již při jednáních v Čiernej nad Tisou. V roce 1988 byl donucen odstoupit z veřejných funkcí. V únoru 1990 byl vyloučen z KSČ. Už v lednu 1990 se pokusil zastřelit se, ale pokus mu nevyšel. V květnu 1990 se oběsil.

Vasil Biľak (1917) jediný žijící signatář. Od roku 1954 do roku 1989 byl členem ÚV KSČ, od dubna 1968 do roku 1988 pak členem předsednictva ÚV KSČ, tedy úzké skupiny mocenského centra. V roce 1977 dostal Řád Klementa Gottwalda a čestný titul Hrdina socialistické práce. Zároveň obdržel sověstké vyznamení Leninův řád. V prosinci 1989 byl vyloučen z KSČ. Dnes mu je 96 let.

Tito lidé nesli velkou část odpovědnosti za sovětskou invazi a následnou okupaci. Měli se zpovídat před soudním tribunálem, měli být za svůj čin odsouzeni alespoň morálně, protože pádu komunistické nadvlády se dožili jen tři z nich.

Srpen_68_zvaci_dopis_ksc

Dodnes nebyl nikdo ze signatářů za svou vlastizradu obviněn. Už ani nebude, protože co si národ vezme na téměř stoletém starci? Kéž by skutečně existovala nějaká spravedlnost Boží, kde by se ze svého činu museli zpovídat.Je mi zatěžko psát o těchto lidech a cítit k nim cokoli jiného kromě zhnusení a maximálního opovržení. Nikdy jsem nikomu nepřál nic zlého, ale těmto zrádcům národa nepřeji vůbec nic dobrého.

"S vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv vedení strany se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině."

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil BiľakAuthor: Rudolf Polanecky # JegaHeke86
Slovensko2015-08-218
-
 38% ( 11 people voted )
+
"Náš kolektiv vedení strany se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu."tak táto veta stojí za to .... (lol)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-23 21:26:00 58d7436a
že je to 47 rokov a nie 45 ako to bolo v roku 2013, kedy bol článok napísaný, ste si správne opravili. ale ešte by bolo vhodné opraviť ten odstavec, kde je napísané, že tá sviňa Biľak ešte žije.
Ondrej Korec # WeciRape71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-23 23:09:01 5b940434
Veľmi povrchný a demagogický blábol. Z tých menovaných "svíň" nemohol nikto nič oplyvniť. ČSSR nebol izolovaný štát , bol súčasťou konkrétnych politicko-vojenských vzťahov a v těchto globálnych súvislostiach treba aj posudzovať 1968 rok. Zásah armád VZ a úprava moci bola prevedená veľmi soft ,prakticky s minimom obetí , narozdiel od brutálnych prevratov,vojen a následných vojenských režimov prevedených a riadených USA. Oba systémy riadili svoje satelity , rozdiel medzi riadením ZSSR a USA bol neporovnateľný . Stačí zobrať prevraty a následné brutálne režimy v strednej a južnej Amerike, ktoré mali na svedomí stovky tisíc životov ,umučených a povraždených odporcov. Samotná operácia Gladio v Europe zameraná na diskreditáciu ľavice v európskych kraninách pod vedením CIA mala na svedomí oveľa viac životov ako 68 rok i následná "normalizácia" dohromady. Je to taký náš národných masochizmus,robiť zo seba "strašné" obete , nemáme však ani len predstavu o tom ,čo sa dialo napr.v takom Chile za Pinocheta . V 1968 sa v podstate nič dramatické neudialo, určite menej dramatické pre oba národy ako v roku 1989 . V 1968 roku si to odskákalo pár ľudí, po 1989 si to odsiera celý národ. Písať takéto články je zbytočné, nevieme ani prd o politickom pozadí a dohodách medzi ZSSR a USA . Raz sa to možno dozvieme a obávam sa ,že budeme nemilo prekvapení.lcc # QowyXita38
-
 71% ( 7 people voted )
+
2015-08-24 00:42:06 3ec5f360
Cely parlament od 89 je vlastizrada ..
Vlastenec # JiciJoqy55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-24 11:03:31 5f83801b
Vlastenec, presne tak a nikdy inak!
V 68 to boli len bábky /politici/, ktorí skákali podľa pískania, takže toho ani moc nemohli ovplyvniť, či už k dobru alebo zlu, no dnes je to tu katastrofa, bordel, nevymožiteľnosť ničoho, lampáreň už ani nie je....

chechtak bob # HupoGate40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-24 18:40:46 d5b582fe
Slovensko bolo a je stat zlocincov,bezcharakternych ludi,prizivnikov a nesvojpravnych obcanov ktory su obrazom nasmerovania slovenskej politikov.
rebel # HafaNucu19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-25 08:59:27 b2124446
loading...
Paralelu s exibiciou americkych ozbrojenych sil na nasom uzemi vidi ozaj len nestranny clovek.
Obhajoba nasich politikov na producirovanie sa cudzej americkej armady na nasom uzemi tym, ze sme predsa clenmi NATO, je uplne rovnako legitimna ako v pripade vojsk Varsavskej zmluvy, ktorej sme tiez boli clenom.


rafael # RusyNecu46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-25 09:12:56 59ad961d
Ono to je viac..menej otazka pravna. Ak je niekto vlastizradca tak HO treba odsudit , potom potrestat a v case vojny...aj zbavit{zastrelit}. Pokial ale vlastizrada nie je dokazana tak... minimalne zalobca nech sa ospravedlni. Treba vsak mat na zreteli ze legislativna :masineria>vzdycky bola , je a bude...<neslepa>,je poplatna rezimu, ktory JU <stvoril>.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-26 07:14:01 5bc57688

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ROBOKALYPSA 4.0


ROBOKALYPSA 4.0
Když přišla na konci 18. století první průmyslová revoluce, vyrazili luddité pod rouškou noci rozbíjet pletací stoje. O necelých 250 let později navrhuje nejbohatší člověk světa...
USA se připravují na výbuch supervulkánu v Yellowstone
Existovala vůbec někdy libertariánská společnost?
Zastavte Skandimánii

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0314 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo