Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vláda recyklácie


Vláda recyklácie

Ak náhodou žijete v Spojených štátoch, pravdepodobne sa aj zapájate do nejakej formy recyklácie. Oddeľujete papier od plastu, skla a kovu. Vyplachujete flaše a plechovky, a možno aj dávate zvyšky potravín do kontajnera určeného pre kompostárne. Ako tak všetko pekne triedite do tých správnych kontajnerov, predpokladáte aj, že recykláciou pomáhate svojej komunite a ochrane životného prostredia. Ale je to naozaj tak? Nestrácate v skutočnosti len čas?

V roku 1996 som napísal dlhý článok pre New York Times, kde som argumentoval, že proces recyklácie tak, ako sme ho realizovali, bol zbytočný. Predložil som veľa dôkazov o tom, že recyklácia bola nákladná a neefektívna, ale jej obhajcovia len reagovali tým, že je nespravodlivé už teraz vyvodzovať závery. Berúc na vedomie, že moderné hnutie recyklácie naozaj začalo len pred niekoľkými rokmi, jeho zástancovia predpokladali, že ako priemyslu sa mu začne dariť, keď "dozrie" a verejnosť sa naučí viac o správnom recyklovaní.

Takže čo sa odvtedy udialo? Síce je pravdou, že recyklačný odkaz zasiahol viac ľudí, než kedykoľvek predtým, keď sa však dostaneme k podstate problému, ekonomicky a environmentálne sa toho veľa nezmenilo.

Napriek desaťročiam nabádania a poverovania je obvykle stále drahšie pre obce recyklovať domový odpad, než ho poslať na skládku. Ceny recyklovateľných materiálov prudko klesli v dôsledku nižších cien ropy a zníženiu dopytu po nich v zámorí. Prepad prinútil niektoré recyklačné spoločnosti zatvoriť svoje prevádzky a zrušiť plány pre vývoj nových technológií. Nálada je však tak ponurá, že jeden priemyselný veterán sa snažil rozveseliť svojich kolegov toto leto článkom v odbornom časopise s názvom: "Recyklácia nie je mŕtva!"

Kým politici stanovujú vyššie a vyššie cieľové hodnoty, národná intenzita recyklácie stagnuje. Áno, je populárna v zámožných štvrtiach, ako je Park Slope v Brooklyne a v mestách ako San Francisco, ale obyvatelia Bronxu a Houstonu nemajú rovnaký zápal pre triedenie odpadkov vo svojom voľnom čase.

Budúcnosť recyklácie vyzerá ešte horšie. Ako mestá prechádzajú k recyklácii papiera a kovov, skla, zvyškov jedla a najrôznejších plastických hmôt, náklady prudko rastú, zatiaľ čo prínosy pre životné prostredie klesajú, priam miznú. "Ak si naozaj myslíte, že recyklácia je dobrá pre našu planétu a že musíme urobiť viac, tak je tu potom kríza s jej konfrontáciou," hovorí David P. Steiner, výkonný riaditeľ "Waste management", najväčšej firmy s recykláciou domového odpadu v Spojených Štátoch. "Snažiť sa premeniť odpadky na zlato stojí oveľa viac, než sa očakávalo. Musíme si preto položiť otázku: Čo je vlastne cieľom tohto všetkého?"

Recyklácia bola neúnavne prezentovaná ako cieľ sám o sebe: čistým verejným statkom a súkromnou cnosťou, ktorá je "naočkovaná" ako doktrína vnucovaná do študentov od základných až po vysoké školy. Výsledkom je, že inak vzdelaní a dobre informovaní ľudia nemajú žiadnu predstavu o jej relatívnych nákladoch a výnosoch.

Pravdepodobne ani nevedia, že napríklad zníženie emisií uhlíka dosiahnu oveľa viac triedením papiera a hliníkových plechoviek, než robením si starostí o jogurtové kelímky a napoly nedojedené kúsky pizze. Väčšina ľudí tiež predpokladá, že recyklovaním plastových fliaš určite konajú veľké dobro pre našu planétu. Tiež boli povzbudení Agentúrou pre ochranu životného prostredia, ktorá uisťuje verejnosť, že výsledkom recyklácie plastov je jednoznačne menej uhlíka uvoľneného do atmosféry.

Ale ako veľmi na tom vlastne záleží? Tu je jeden príklad: Na to, aby sa vyrovnal skleníkový vplyv jedného cestujúceho na spiatočnej ceste na trase New York-Londýn, museli by ste zrecyklovať zhruba 40 000 plastových fliaš, .... Ak sedíte v business alebo v prvej triede, kde každý pasažier zaberie viac miesta, môže to byť aj 100 000 fliaš.

Dokonca aj tieto štatistiky môžu byť zavádzajúce. New York a ďalšie mestá poučujú ľudí o tom, aby fľaše pred hodením do recyklačného odpadu dôkladne umyli. Environmentálna agentúra túto spotrebovanú vodu neberie do úvahy vo svojich kalkuláciách. Toto jediné opomenutie však môže urobiť veľký rozdiel podľa Chrisa Goodalla, autora "Ako žiť nízko-uhlíkový život". Pán Goodall počíta, že ak umývate plasty vo vode, ktorá bola zohriata elektrinou získanou z uhlia, potom čistý výsledok vašej recyklácie je paradoxne viac uhlíka v atmosfére.

Pre mnoho verejných činiteľov, recyklácia je otázkou morálky, nie analýzy nákladov a výnosov. Starosta New Yorku Bill de Blasio vyhlásil, že do roku 2030 už mesto nebude posielať žiadne odpady na skládky. "Toto je cesta budúcnosti, ak chceme zachrániť našu planétu," vysvetlil, keď oznámil, že New York by sa pripojil k mestám ako San Francisco, Seattle, ktoré preferujú politiku "nulového odpadu", a ktorý by vyžadoval nevídanú úroveň recyklácie.

Národná miera recyklácie vzrástla v priebehu roka 1990 o 25 percent splňujúc tým cieľ oficiálne stanovený J.Winstonom Porterom, vedúcim pracovníkom E.P.A. Radil štátnym úradníkom, že nie viac ako 35 percent domáceho odpadu stálo za recykláciu, ale niektorí ho ignorovali a nastavili ciele na 50 percent a vyššie. Väčšina týchto cieľov nebola nikdy splnená, a národná miera recyklácie sa "zasekla" niekde pri 34 percentách v posledných rokoch.

"Dáva zmysel recyklovať komerčné kartóny a nejaký papier, rovnako ako vybrané kovy a plasty," hovorí. "Ale recyklovať ostatné materiály málokedy dáva zmysel, vrátane zvyškov potravín a iných organických zvyškov - stanovovať si však ciele o nulovej produkcii odpadu sú veľmi drahé a bez takmer reálneho prínosu pre životné prostredie.

Jeden z pôvodných cieľov hnutia za recykláciu bolo odvrátenie predpokladanej krízy s nedostatkom miesta na národných skládkach. Ale tento médiami inšpirovaný strach nebol nikdy realistický v krajine s toľkým otvoreným priestorom. S odvolávaním sa na článok z roku 1996 som zistil, že všetky odpadky generované Američanmi najbližších 1000 rokov by sa vošlo do jednej desatiny 1 percenta dostupne pôdy určenej na pasenie. A ani to malé množstvo pôdy by nemalo byť stratené navždy, pretože skládky sú zvyčajne pokryté trávou a pretvorené na parky, ako je Freshkills Park v State Island, štát New York. Tenisový turnaj v Spojených Štátoch sa hrá na mieste bývalej skládky a nikdy nemal obloženie a ďalšie ochranné opatrenia pre životné prostredie, ktoré sa vyžadujú dnes.

Napriek tomu, že väčšina miest skládky uzatvára, prijaté boli rurálnymi komunitami, ktoré žnú veľké ekonomické výhody a majú mnoho zelene na oddelenie rezidentov od výhľadu a zápachu. V dôsledku toho veľký nedostatok skládok nenastal, a nedostatok surovín, ktorý mal robiť recyklovanie ziskovým, taktiež nenastal.

S ekonomickou logikou mimo hry, obhajcovia recyklovania prepli na environmentálne argumenty. Výskumníci vypočítali, že prospech z recyklovania v skutočnosti existuje, len nie je taký, ako si ho mnoho ľudí predstavuje.

Väčšina týchto výhod nepochádza zo znižovania potreby skládok a spaľovní. Moderná správne naplnená skládka v rurálnej oblasti môže mať relatívne malý environmentálny dopad. Rozkladajúci sa odpad vypúšťa metán, silný skleníkový plyn, ale prevádzkovatelia ho začali zachytávať a používať na tvorbu elektriny. Moderní spaľovači, napriek ich politickej nepopularite v Spojených Štátoch, tvoria tak málo znečisťujúcich látok, že boli široko uznaní v ekologicky uvedomelých krajinách severnej Európy a Japonska za tvorbu čistej energie.

Navyše recyklačné operácie majú svoju environmentálnu cenu ako napríklad viac nákladných áut na cestách, a znečistenie plynúce z recyklačných operácií. Kompostové zariadenia po celej krajine boli dôvodom sťažností na odporný zápach, hemžiacich sa potkanov a vyprázdňujúce sa čajky. Potom čo mesto New York začalo posielať svoj potravinový odpad na zakompostovanie do Delaware, nespokojní susedia kompostovej skládky úspešne viedli kampaň za jej zrušenie minulý rok.

Environmentálne výhody recyklovania pochádzajú hlavne zo znižovania potreby výroby nových výrobkov nižšej ťažby uhlia, vrtov a ťažby dreva. Toto však nie je lákavé pre pracujúcich v týchto odvetviach a komunity, ktoré akceptovali environmentálny kompromis, ktorý prichádza s danou prácou.

Skoro všetci však súhlasia s jednou potenciálnou výhodou recyklovania: znížené emisie skleníkových plynov. Jeho obhajcovia často citujú odhad od E.P.A. v ktorej sa píše, že recyklovanie obecného pevného odpadu v Spojených Štátoch šetrí 189 metrických ton oxidu uhličitého, čo je porovnateľné s odstránením emisií 39 miliónov áut.

Podľa odhadov E.P.A-, prakticky všetky výhody- viac než 90 percent- pochádzajú iba z mála materiálov: papier, kartón a kovy ako hliník z plechoviek. Takto to je preto, že jedna tona kovov alebo papiera ušetrí tri tony oxidu uhličitého, oveľa väčšia výhoda oproti iným materiálom ktoré boli analyzované E.P.A. Recyklácia ton plastu ušetrí len niečo cez jednu tonu oxidu uhličitého. Tona potravín niečo menej než tonu. Čo sa týka skla, na ušetrenie tony oxidu uhličitého je potrebné zrecyklovať tri tony tohto materiálu. Najhoršie zo všetkého je to s kompostom: je potrebných 20 ton na ušetrenie jedinej tony oxidu uhličitého.

Ak vynecháme papierenské výrobky a kovy, celková ročná úspora v Spojených Štátoch z recyklovania všetkého ostatného v mestskom odpade plasty, sklo, záhradný odpad, textil, guma, koža tvorí len dve desatiny z jedného percenta americkej uhlíkovej stopy.

Ako biznis je recyklovanie na nesprávnej strane dvoch dlhodobých ekonomických trendov. Stáročia sa reálna cena práce zvyšovala, pokým sa reálna cena surovín znižovala. Preto si môžeme dovoliť kúpiť o toľko viac vecí, ako naši predkovia. Ako pracovne náročná aktivita, je recyklovanie stále drahší spôsob produkcie materiálov, ktoré sú stále menej a menej hodnotné.

Separovači sa snažili zlepšiť hospodárnosť zautomatizovaním procesu triedenia, zmarili im to však politici, snažiaci sa o zvýšenie podielu recyklácie pridávaním nových materiálov nízkej hodnoty. Čím viac typov odpadu na recyklovanie, tým ťažšie je oddeliť tie cenné od bezcenných.

V New Yorku čisté náklady na recykláciu tony odpadu sú o $300 vyššie, ako by boli v prípade zakopania daného odpadu. Toto prispieva k miliónom dolárov za rok a naviac- okolo polovice rozpočtu oddelenia pre parky- ktoré Newyorčania míňajú za výsadu menom recyklovanie. Tieto peniaze by mohli poslúžiť na získanie oveľa cennejších výhod, vrátane výraznejšieho zníženia skleníkových emisií.

Tak čo by mal potom sociálne uvedomelý, rozumný človek urobiť?

Oveľa jednoduchšie by bolo zaviesť ekvivalent uhlíkovej dane na odpad, ako to navrhol Thomas C. Kinnaman po vykonaní pravdepodobne najdôkladnejšieho porovnania sociálnych nákladov recyklovania, skládkovania a spaľovania. Dr. Kinnaman, ekonóm z Bucknell University bral do úvahy všetko od environmentálneho poškodenia až po potešenie z recyklovania, ktoré niektorí ľudia majú (ten hrejivý pocit, ktorý spôsobuje to, že sú ochotní si priplatiť).

Prišiel k záveru, že spoločenské dobro by bolo zlepšené dotovaním recyklovania niektorých materiálov a zavedením dane $15 na každú jednu tonu odpadu, ktorá skončí na skládke. Daná daň by vyvážila environmentálne náklady, hlavne skleníkový vplyv a dalo by to možnosť samosprávam rozhodovať sa na základe lokálnej ekonomiky a želaniach obyvateľov bez viny. Dr. Kinnaman predpokladá oveľa menej recyklovania ako vidíme dnes.

Prečo potom toľko verejných predstaviteľov volá po viac a viac recyklovaní? Osobitné záujmy ako napríklad nátlak zo strany zelených hnutí je jedným dôvodom, ale dôvodom je aj to, že recyklovanie je pre mnoho voličov príťažlivé: dáva to ľuďom pocit cnosti a predovšetkým bohatším, ktorí majú pocit viny kvôli ich enormnej environmentálnej stope. Je to viac etickou aktivitou, ako náboženským rituálom ako napríklad ten, ktorý praktikujú katolíci za účelom získania odpustenia.
Náboženské rituály nepotrebujú žiadne praktické zdôvodnenie pre veriacich, ktorí ich dobrovoľne praktikujú. Ale mnoho recyklátorov chce viac než len slobodu praktikovať svoju vieru. Chcú aby ich rituály boli povinné pre všetkých, s vysokými pokutami pre hriešnikov, ktorí neseparujú správne. Seattle sa stal tak agresívnym, že je žalovaný obyvateľmi, ktorí trvajú na tom, že inšpektori prehrabávajúci sa v ich odpadkoch narušujú ich ústavné právo na súkromie.

Boli by potrebné légie odpadovej polície, ktorá by vynucovala spoločnosť s nulovým odpadom, skutoční veriaci však trvajú na tom, že toto je budúcnosť. Keď starosta de Blasio sľúbil elimináciu odpadu v New Yorku, povedal že je to "smiešne" a "zastarané" voziť odpad na skládky. Zároveň vyhlásil, že recyklovanie je jediný spôsob, akým sa New York stane "skutočne udržateľným mestom".

Ale mestá zakopávali odpad tisíce rokov, a stále je to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Recyklačné hnutie tápe a jeho prežitie závisí na pokračujúcich dotáciách, kázaní a kontrolovaní. Ako môžete vybudovať udržateľné mesto so stratégiou, ktorá nie je udržateľná sama o sebe?Author: Natalia Hlavacova # GigiQypo39
Spojené štáty2016-02-2414
-
 54% ( 3 people voted )
+
uzasna kopa sraciek pohromade, nic netreba recyklovat pretoze lacnejsie je to dat na skladku/je*bnut do oceana, hodnota vsetkeho prepocitana len na momentalne naklady

Yanath # VepeBeke80
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-02-24 22:36:56 559f68d2
Zapájanie sa do procesu recyklácie odpadu navodzuje u občana hrejivý pocit akejsi spolupatričnosti s prostredím v ktorom musí žiť. Časom tento pocit prerastie v návyk. A potom jedného dňa nastane vytriezvenie, aké opísal jeden občan-triedič vo svojom príspevku: Ráno, zobudený smetiarskym autom, vyšiel na balkón a čo vidí? Hydraulická ruka postupne berie separované kontajnery a vysýpa ich do útrob auta, kde sa s hrmotom premiešavajú. A je po separovaní...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 64% ( 4 people voted )
+
2016-02-24 23:56:58 bc7b649f
Nejlepší recyklace je znovuužití v místě znečištění
Peno # RinyDesa40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-25 01:12:16 4faafecd
Skúsme trochu ináč---od zadu--- teda Ak by sa --dajme tomu pet -fľaše --po tepelnej úprave "pretlačili " cez "sústavu valcov" tak vznikli by "tvarovky" od výmyslu sveta.../ploché, tyčové. joklové aaa../ s použitím neskutočným. Ako dosiahnúť tú hmotu na pretláčanie... teda aj drvením pet fliaš na ..."sekačkách"..No dobre ale...aké sekačky ..skade...kto...a peniaze...na to.....Teda ideme...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-25 14:04:11 58d4289b
Teda už Mária Terezka vymyslela čosi obecné../bujáci, hasiči, mláťačky , lisy ovocia..aa../ a technický---dnes--čosi ručné--prenosné--na princípe "sečkárne slamy"...ešte aj z výkresovou dokumentáciou za 24 hodín vyrobený prototyp...ta ne.../a v rámci eko..peňazí EU/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-25 14:08:33 58d4289b
loading...
A A Na každom úrade ..za 1plus 5 kg -- málo zarábajúcimi, bezdomovo existujúcimi ...odovvzdajú požičanú "sečkáreň" a dostane --dajme tomu lístok na odber...potravinovej Slovenskej ...tejto.. ..mimoalkoholickej... výkupnej...Ale no .....úradovanie vraj znovu...popri exscelente --profitujúcich ---/železozberateľov".....A miznú pet fľaše ---a miznú----To vážne lepší návrh neexistuje... .ani v .dobre platených kotrbách---len moje ÚBOHOSTI... neznalostné ,že "/ od západu fúkajú ...iné vetri"/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-25 18:50:03 58d4289b
Už sa smejeme aj my v našej krčmičke---skoro pravidelne. Totiž existuje u nás "štýl riadenia..mana..kerovania " kde hlavnou náplňou je udávať , vymýšľať, "zháňať " DôVODY AKO A PREĆO sa istý problém neda vyriešiť....Poznáme však isté profesie /napr. údržbársko -opravárensko-servisné/ kde pri aplikovaní takéhoto postoja hrozí aj " újma " na plate, či preradenie...na iné činnosti, dokonca strata zamestnania....To by malo platiť pre "dejateľov" činných v oblasti ekolo--recyklo....systémov...ako memento. /a potoky, rieky, priekopy sú plné ..pet..fliaš i naďalej../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-26 14:57:24 58d4289b
Stačí aby malá časť z recyklačného fondu bola investované do súcej spaľovne plastových odpadov.
Dve na slovensku úplne stačia.

Druhá časť fondu bola dané na výkup plastových odpadov - pre zber bezdomovcami a nezamestnanými, ďalšia časť na zberne s riadne preškolenou obsluhou čo sa má vykupovať a čo nie (priemysel sa musí postarať o svoj bordel sám), sekačky plastov a la Klopi a potom už len zvoz do spaľovne.
Potom ti garantujem Davo, že by namiesto roznášania plastových fliaš bezdomovcami a mladými sfetovanými pankhartami po brehoch Váhu tam nebolo ani jednej a ešte by sa prehrabávali v blate aby vyťahali aj tie nanesené pri veľkých vodách z čiernych skládok pri rieke.
Ale je tu jeden zádrhel - to by prestali fungovať firmy na zvoz a "profesionálne riešenie" likvidácie odpadov - rozumej zahrabávanie do zeme. A to si predsa ich majitelia a akcionári sediaci teraz či v minulosti v parlamente nemôžu predsa dovoliť, nie? Jednoducho systém ako v Taliansku pod rukou mafie, ale u nás legalizovaný (ako ostatné činnosti)
Každého jedného, ktorý sa podpíše pod vznik legálnej skládky - všimnite si ich pri D1tke - na štrkovom podloží Váhu by som tak poslal na doživotie do basy. A neviem, či to ešte nie je málo.

Ale toto všetko je chytanie hada za chvost. Treba riešiť príčinu - zdroj. My, tupé stádo, kupujeme plastové fľaše naplnené vodou kde cena obsahu je 1/10 z celkovej ceny, zvyšok je za plast (samozrejme obrazne páni ekonómovia). A to nechcem ani rozpisovať o ostatných plastových nádobách - drogéria, chémia a pod. Ak sú ľudia ochotný utratiť denný zárobok niektorých ľudí za micelárnu vodu na čistučký ksicht, tak nech si v cene zaplatia aj likvidáciu ďalšej tony odpadu.
Viem, že sa platia recyklačné poplatky, ale tie by mali dostávať obce a nie nenažraný štát.
A neodpustím si poslednú poznámku - kde v pr.eli sú naši politici zelení? O čo sa starajú? Čo do boha takého dôležitého riešia keď sa nevenujú skládke menom Slovensko? To ozaj nemajú na to aby raz za čas dali natlačiť letáky s tým, čo by chceli robiť a ako riešiť enviro veci? Každý malý obchodník to dokáže a oni nie? Alebo sa ozaj bavia len naháňaním stupídnych zákonov a buzerujú tých, ktorí aspom čosi riešia v enviromente?
Fuj, asi som sa zle vyspal keď som sa tak rozpísal. Poprosím nepísať články o envire z Ameriky - tí sa aspom snažia svoje odpady páliť. Už prišli na to, čo to robí ich uskladňovať.

Hockenberry # RixaViku83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-27 10:44:38 3ec5f342
Hockenberry, výborný príspevok.

o problematike síce veľa neviem, ale nedá mi spomenúť, vraj kdesi v ktoromsi oceáne tvorí odpad plávajúci ostrov veľkosti pomaly nášho najmenšieho kontinentu! ak je toto pravda, potom je celý článok jeden veľký blud. nedá sa predsa primárne postaviť problém recyklácie odpadu čisto len na jej finančnej výhodnosti.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-27 11:11:06 5f69ce4b
Najskôr citát z iného príspevku: "Stačí aby malá časť z recyklačného fondu bola investovaná do súcej spaľovne plastových odpadov." Jedna taká súca technológia existuje - plazmový reaktor na spaľovanie tuhého komunálneho odpadu. Pred časom bol zámer vybudovať takú na Liptove, avšak projekt stroskotal. Jednoduchý človek, keď začuje slovo "spaľovňa", je ihneď proti. (a nemusí to byť automaticky iba Žid) V prípade spaľovne s plazmovým reaktorom ide o veľmi efektívny proces konečnej likvidácie odpadu s minimálnymi až zanedbateľnými dopadmi na okolité prostredie. V tomto problém nie je, avšak aby takáto spaľovňa pracovala ekonomicky efektívne, musel by sa do nej zvážať odpad zo široka ďaleka. A to už je problém logistický. Priepustnosť cestnej infraštruktúry Liptova na to nie je dimenzovaná. Odmietnutie dobrého projektu bolo tentoraz na základe odborných argumentov. Ani Amazon by tu nemohol postaviť svoj park z rovnakého dôvodu. Záverom len pripomínam, že keby v roku 1998 hlúpučký pospolitý ľud nezachraňoval sebe primeranú kultúru v Záhorskej Bystrici, bol by ten región dávno spojený diaľnicou až do Žiliny. (Ozaj, Žilina, viď analogický príklad s KIA)! Bolo by to najlepšie lákadlo pre potenciálnych investorov, ktorí uvažujú v širších súvislostiach.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-27 11:57:00 bc7b649f
No hele stačí sa tak trošičku..roz-to-to a návrhy sú na svete. Lenže ..ono tí naši Češi už dávnejšie prišli na to /neviem či ešte za ČSSR../ a vymysleli ROPÁKA... Predstavte si žeby sme mali paru "ZELENÝCH, potom zo ŽIVOTNÉHO..vládneho spektra ..a tiež manipulantov EU PEŇAZÍ " takých ropákov ..a krmili by sa len a len plastovými..oné izé...a čím vyššie postavený tým viac by žral...Hajajáj .. Ale nepodzte to nikomu.... /nechám to patentovať/...A Slovensko je rajská...raz dva..ich zásluhou... No nie dobrý nápad....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-27 11:57:34 58d4289b
PS ...Ropák ..v orginále ..je také zvieratko ..požierajúce len čosi plastové/umelo--hmotné/ a dýchajúce len " spaliny "aj z áut.../A tuším "HO" v Čechách aj zachránilili kdesi...tak končí ... ten film.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-27 12:20:00 58d4289b
Knock, ten dovetok o význame slova Ropák bol naozaj zbytočný, nemáte ten pocit? Malá (opakovaná) rada: Nesnažte sa nasilu, aby vašim šifrovaným posolstvám nutne porozumel každý, ale iba ten kto na to má. Inak sa váš pôvodne zaujímavý úmysel minie účinku až nakoniec v povedomí všetkých návštevníkov kabaretu Dôležité zostane iba ako prejav dementných slohových pokusov. To by som bol úprimne nerád...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-27 13:00:26 bc7b649f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dv   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Svetovláda! Fikcia alebo realita?


Svetovláda! Fikcia alebo realita?
Túžba po ovládaní ľudí i území sprevádza celé dejiny našej civilizácie. V dávnejších dobách k tomu dochádzalo hrubou silou. Viď napríklad dobyvateľské snahy Alexandra Veľkého, ...
FOTOGRAF NAVŠTÍVIL NEJCHLADNĚJŠÍ LIDMI OBYDLENÉ MÍSTO NA ZEMI
Ekonomická svoboda je výsadou pouze pěti zemí světa
Nobelovka za zdravý rozum

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0376 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne