Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vláda jednorožců


Vláda jednorožců

Naším problémem je, že musíme bojovat s jednorožci.

Jednorožci jsou samozřejmě nádherné bytosti připomínající koně s dlouhým spirálovitým rohem na čele. Jedí duhu, ale přežijí bez ní i dlouhá léta, pokud je to nutné. Unesou obrovské množství nákladu a neunaví se. A jejich flatulence voní jako čisté, čerstvé jahody, takže jet za jednorožcem v přívěsu je radost.

Z těchto důvodů jsou jednorožci ideální tažné zvíře, klíč ke zlepšení lidské společnosti a ke sdílení prosperity.

Nyní můžete chtít namítnout, že v tomto argumentu je chyba, protože jednorožci ve skutečnosti neexistují. To by samozřejmě byla zásadní chyba v tvrzení, že jednorožci jsou užiteční, pokud by to byla pravda. Je to pravda?

Samozřejmě, že není. Existence jednorožců se dá snadno dokázat. Zavřete oči. A teď si představte jednorožce. Ten, kterého vidím já, je bílý s oranžovým rohem. Tento jednorožec je obklopen duhami. Vaše představa může vypadat trochu jinak, ale nemůže být debaty o tom, že když řeknu "jednorožec", odpovídá obrázek ve vaší mysli poměrně dobře obrázku v mojí mysli. Takže jednorožci existují a my máme sdílenou představu o tom, jací jsou.

Problém: Stát je jednorožec

Když se bavím o Státu se svými kolegy na Duke University, netrvá dlouho, než mi dojde, že pro ně téměř výjimky je Stát jednorožcem. Pocházím z ekonomické školy veřejné volby, která zdůrazňuje konsekvencialistické argumenty více než přirozená práva, takže ten rozdíl je pro mě velmi důležitý. Moji přátelé obecně nemají rádi politiky, pokládají demokracii za špinavou a nechutnou a protestují proti brutalitě a donucovacím excesům zahraničních válek, války proti drogám a špehování NSA.

Ale jejich řešení je, bez výjimky, rozšířit moc "Státu". To mně připadá doslova šílené non-sequitur takových monstrózních proporcí, že jsem měl problém brát ho vážně.

Pak jsem si uvědomil, že chtějí jakéhosi jednorožce. Stát, který má vlastnosti, motivace, znalosti a schopnosti, které mu oni vymyslí. Když jsem si konečně uvědomil, že mluvíme jeden přes druhého, připadal jsem si docel hloupě. Protože v podstatě bylo tohle uvědomění že lidé, kteří si přejí růst vlády, si představují Stát jiný, než který je možný ve fyzickém světě byl hlavní argument, který říkají klasičtí liberálové už aspoň 300 let.

Pár příkladů, abych mohl ilustrovat tuto myšlenku.

Edmund Burke pěkně zobrazuje tento jednorožčí omyl. Problémem nejsou špatní lidé nebo systém, který potřebuje reformu. Až přijdou další volby, budeme mít mesiáše! Příští reforma povede do Utopie! Ne. Ne, nebudeme a ne, nepovede.

Marně mi říkáte, že vláda je dobrá a že já nesouhlasím jenom se zneužíváním. Ta věc! Ta věc samotná je zneužívání! Podívej se, můj Pane, modlím se k tobě, na ten velký omyl, na němž je založena všechna umělá legislativní pravomoc. Bylo odpozorováno, že lidé mají neovladatelné touhy, takže bylo nezbytné chránit před násilím, které mohou jeden druhému nabídnout. Jmenovali nad sebou vládce z tohoto důvodu; avšak vystává horší a komplikovanější obtíž, jak se chránit před vládci?

Adam Smith to v Bohatství národů podal takto:

Pranýřovat chci to, jak [...] vůbec vládne a v jakém postavení se proto ocitají její úředníci, nikoli vlastnosti těch, kdož v takovém postavení tak jednali. Jednali tak, jak to přirozeně vyplývalo z jejich postavení, a ti, kdož proti nim spouštěli největší pokřik, byli by pravděpodobně sami nejednali lépe.

Smith v této pasáži mluvil o zaměstnancích Východoindické společnosti. Ale poznatek je obecný: Selhání systému organizace často vyvěrá z motivací, logiky jednání nebo nekonsistencí v tomto systému. Lidé, kteří v tom systému pracují, pravděpodobně jednají stejným způsobem, jakým by jednali jiní lidé, pokud by se v tom systému ocitli. Takže ačkoliv je pravda, že si můžeme představit Stát, který funguje jinak, neexistují skutečné lidské bytosti, kteří v tom systému mohou pracovat a přinést výsledky, které si etatisté umějí představit.

V novější době popsali Ludwig von Mises a F. A. Hayek jednorožčí problém poměrně šikovně. V Epistemologických problémech ekonomie, napsal Mises:

Vzácně se někdo zabývá společenskými problémy, aniž ho k tomu přivedla touha po zavedení reforem. V téměř všech případech už se rozhodl pro definitivní reformy, které chce prosadit, ještě před tím, než začal studovat daný problém. Pouze málokdo má sílu přijmout znalost, že tyto reformy jsou neproveditelné a zachovat se podle toho. Většina lidí se snáze smíří s obětováním svého intelektu než s obětováním svých snů. Nesnesou, že jejich utopie by měly ztroskotat na nezměnitelných nezbytnostech lidské existence. Touží po jiné realitě, odlišné od té, kterou máme na tomto světě... Přejí si být osvobozeni od vesmíru, jehož příkazy neschvalují.

Možná nejznámější a nejvíce devastující verzí "porcování jednorožce" je Hayekova, který v Osudné domýšlivosti řekl: "Zvláštním úkolem ekonomie je lidem předvést, jak málo ve skutečnosti vědí o tom, co považují za vědomě zkonstruovatelné."

Mungerův test

V debatách se mi osvědčilo popisovat tento problém jako "jednorožčí problém" právě proto, že se tím odhalí fatální chyba v etatistických argumentech. Pokud chcete obhajovat používání jednorožců coby motorů pro veřejnou dopravu, je důležité, aby jednorožci skutečně existovali, a neexistovali pouze ve vaší představě. Lidé hned rozumějí, proč by bylo problémem spoléhat se na vymyšlené bytosti v praktické masové dopravě.

Ale nemusí hned vidět, proč "Stát", který si představují, je jednorožec. Abych jim pomohl, navrhuji něco, co jsem (neskromně) nazval "Mungerovým testem".

Řekni svůj argument, co má podle tebe Stát dělat a co má podle tebe ovládat.
Potom jdi zpátky a podívej se na svoje stanovisko. Všude, kde jsi řekl "Stát", smaž toto slovo a nahraď jej slovy "politici, které skutečně znám, kteří soutěží ve volebních systémech s voliči a lobbistickými skupinami, které skutečně existují".
Pokud pořád věříš svému stanovisku, pak máme něco, o čem se můžeme bavit.
Vede to ke spoustě legrace, to mi věřte. Když někdo řekne: "Stát by měl ovládat stovky tisíc těžce ozbrojených vojáků s autoritou použít tuto donucovací sílu," požádejte je, aby vymazali toho jednorožce ("Stát") a místo něj dosadili "Donald Trump". Jak se vám to líbí teď?

Když někdo řekne: "Stát by měl mít možnost určovat dotace a daně, aby změnil motivace lidí, kteří se rozhodují, jaký zdroj energie využít," požádejte je, aby vymazali "Stát" a nahradili ho slovy "senátoři ze států, jejichž příjem závisí na uhlí, ropě nebo ethanolu z kukuřice". Pořád to zní jako dobrý nápad?

A co třeba: "Stát by měl určovat pravidla, kterými reguluje prodeje vysoce výkonných elektrických automobilů." A teď změna: "Poslanci z Michiganu a dalších států, které produkují součástky pro vnitřní spalovací motory by měli mít zodpovědnost regulovat Tesla Motors." No, možná ne...

Podle mojí zkušenosti trávíme příliš času bojem s jednorožci našich oponentů. Tedy my říkáme, že jednorožec/Stát sám je zlo a nemůže být zkrocen způsobem, který je konsistentní se svobodou. Samotná myšlenková existence jednorožce je cílem našich argumentů.

Problémem samozřejmě je, že jednorožec, kterého si představují, je moudrý, benevolentní a omnipotentní. Je zbytečné říkat jim, že jejich představy jsou špatné. Dokud trváme na tom, že naši oponenti se mýlí ohledně vlastností "Státu" který ani neexistuje, nebo aspoň ne v podobě, v jaké si ho představují budeme ztrácet pozornost mnohých lidí, kteří s námi sympatizují, ale zajímají je především důsledky.

Abych tedy parafrázoval Hayeka, zvláštním úkolem libertariánského hnutí je přesvědčit lidi, že naši oponenti jsou ti, kdo jsou idealisté, protože věří na jednorožce. Rozumějí velmi málo Státu, o kterém si myslí, že jej umějí vědomě zkonstruovat.Author: Martin Panek # HiheQenu54
Slovensko2017-04-195
-
 56%  ( 22 people voted )
+

Nemáte moc na výber za posledných 2-5 tisíc rokov vám ovládajú a zotročujú v rôznych okultných formách či už monetarskej mágie alebo iných!
V masmédiách ktoré sú infiltrované známymi okultnými javmi kde ide o oslavujúce pojmy ako "Hmota, voda,oheň,vzduch" "Zasväteným známe ako "Magické prvky" a iné sofistikované metódy ovládania mysle ktoré nehanebne ukazujú rôzne techniky ovládania mysle, kde sú ľudia mučení, i keď si to vôbec neuvedomujú. Až 99% súčasných masmédií majú mystické a okultné témy ,ktoré sú zamerané najme na deti ako ich chytiť a naočkovať v myšlienkovom školení ktoré pomaly formuje morálny úpadok spoločnosti.

Najčastejšie bežne skloňované pojmy pod kultom takzvaného športu sú "hra,súboj,vyhrať,prehrať,postúpiť,vybojovať
,súperiť,bojovať...atd" to všetko sú len formy prejavu zvieracej ríše v prežití druhov....pretavené do techniky ovládania mysle gojov, teda žiadna inteligencia skôr naopak inteligencia je nevedomé masy gojov takto manipulovať a ovládať.

kchazar # HidaBada12
-
 46%  ( 3 people voted )
+
2017-04-19 19:16:39 b9891161
Myslím, že „Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem“. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Bylo by samozřejmě nutné zakomponovat do toho principy zásluhovosti, pomoc potřebným, mechanizmy přerozdělování atd.. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět. Existence Islámského státu a všech dalších teroristických organizací je naléhavou výzvou k sjednocení všech států světa v boji proti všem formám terorismu. …..Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA – ABChttp://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2017-04-20 08:33:50 5f55d315
Pokračování je v článku: PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA – ABChttp://miloslav7.blogspo
t.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[/ur
l]
Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-20 14:54:56 5f55d315
Bolo by pekne ak by "autor" uvadzal povodny zdroj clanku ak uz ho prelozil.
https://fee.org/articles/unicorn-governance/ - Michael Munger - Unicorn Governance

Neozzyzoron # KanaCedy28
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2017-07-17 11:34:32 148a023b
no tak se odpojte. Na Slovensku to jde.

Libor Novak # MileSoxu88
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2017-07-18 22:39:16 4faafecd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.02 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles