Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vítej, Chorvatsko


Vítej, Chorvatsko

 

 

Evropská unie se rozrostla o nový členský stát. Datum vstupu byl 1. červenec 2013. Chorvati se do Evropy budou hodit - mají bohatou společnou minulost, zvláště s vedoucí silou EU – Německem.

V rámci královské Jugoslávie získalo roku 1939 Chorvatsko jistou autonomii. Po faktické likvidaci Jugoslávie nacistickým Německem 1941 vyhlásili chorvatští ustašovci pod patronací Hitlera Nezávislý stát Chorvatsko, obsahující větší část chorvatských zemí a rovněž Bosnu a Hercegovinu. Ustaša - Chorvatské revoluční hnutí bylo chorvatské ultranacionální, ke katolictví se hlásící a fašistické hnutí působící zejména v meziválečném období a v období druh é světové války.  Moci se ustašovci chopili v dubnu 1941, kdy celou Jugoslávii okupovalo Německo a Itálie. Chorvatsko vyhlásilo nezávislost a do čela Ustaše se postavil Ante Pavelić, který tak vytvořil jeden z nejkrvavějších loutkových režimů druhé světové války. Chorvati po spojení s  Bosnou vytvořili chorvatský fašistický  stát. Tento stát byl v podstatě kondominium hitlerovského Německa. Chorvati začali okamžitě s likvidací všech nechorvatských elementů ve státě. S písní "Přejdeme Drinu a zapálíme Srbsko" začal hon na Srby. Ale chorvatský režim byl v něčem jiný. Byl to klerikální fašistický režim. Integroval do své struktury katolické duchovenstvo.

V Livanijském okrese v létě 1941 obrátil se františkán Dr. Srecko Peridc k Chorvatům se slovy: »Bratři Chorvaté, jděte a podřežte všechny Srby, a jako první zařízněte moji sestru, která se provdala za Srba, a potom všechny Srby po pořádku. Až s tím budete hotovi, přijďte ke mně do kostela, já vás vyzpovídám, a všechny hříchy vám budou odpuštěny.« V tomto okrese byli vyvražděni všichni Srbové v počtu 5.600 lidí. Za kněžími nezůstávaly pozadu ani katolické jeptišky - řádové sestry. Sloužily jako vyzvědačky ustašovcům i okupantům, účastnily se vraždění partyzánů a spravujíce tábory srbských dětí, nelidsky je mučily a mořily hladem. Například 26. srpna 1942 bylo dokázáno, že v dětském táboře v Jastrebarském jen během jednoho měsíce zemřela stovka dětí z celkového počtu 400. Chlapec Božo Šarid byl zabit proto, že chtěl z tohoto tábora smrti utéci. Dva hoši byli vyvedeni katolickou sestrou za tábor a tam zabiti »pro neposlušnost«.

Duchovní byli na vrcholných státních pozicích, byli ve vojenských kruzích a byli také v koncentračních táborech. Kněží byli i ředitelé v táboře Jasenovac. Papež Pius XII. podporoval tento fašistický režim – nakonec pravoslavní Srbové byla konkurence. Vedení Vatikánu si bylo plně vědomo toho, co se tam dělo. Odhady množství srbských obětí Ustašovců v Chorvatsku se pohybují kolem jednoho milionu.   V České republice se poměrně málo ví o existenci koncentračního, vyhlazovacího tábora Jasenovac ve fašistickém Nezávislém Státě Chorvatsko, během let jeho trvání 1941-1945. Tábor o rozloze kolem 200 km² byl100 kmjihovýchodně od Záhřebu, na obou stranách řeky Sávy. Podle počtu obětí se řadí na třetí místo v Hitlerem ovládané Evropě. V jeho čele stál františkánský farář. Podle krutosti samotného vraždění všechny tábory předčí. Jako jeho zvláštnost, byl v komplexu Jasenovce i dětský koncentrační tábor. Počet v něm povražděných a vůbec zahubených dětí (i následkem nemocí, podvýživy apod.) byl prý až 45 000. Údaje o počtu od ustašovců povražděných v Jasenovci se různí, udávalo se obvykle  kolem 600 000 lidí, většinou Srbů. Proto někdy Jasenovac nazývali i "největší srbské město pod zemí". Podle historiků byla zahubena zhruba třetina z 1 900 000 Srbů v Chorvatsku.

Svoje oběti upalovali Chorvati v pecích jako nacisti, na rozdíl od nich však oběti házeli do pecí živé – Němci je před tím usmrtili v plynových komorách.

V dubnu 1945 začali ustašovci zabíjet poslední vězně z Jasenovce. Poslední větší skupina žen a dětí byla pobita 20.dubna. Dne 22.dubna se zoufalá skupina 600 mužů z centrálního tábora snažila prorazit ven. V kulometné palbě jich zahynulo přes 500, jen 80 se podařilo probít ven. Vězně, kteří se vzpoury neúčastnili, ustašovci jednoduše pobili.

Ustašovci po celou dobu války udržovali "nadstardantní" vztahy s Vatikánem. Před svým pádem poslali členové klero-fašistické loutkové Ustašovské vlády peníze zkonfiskované v koncentračních táborech - cca.350 milionů švýcarských franků – do úschovy do Vatikánu. Existují přesvědčivé důkazy, že Vatikán (Pius XII.) organizovali a zajistili útěk Ante Paveliče do Argentiny v roce 1947.

Je samozřejmé, že o existenci takového tábora dnešní Chorvaté neradi slyší. Všechny pomníky povražděným Srbům rychle zničili a pár jich obnovili až na nátlak světové veřejnosti.

Ale nechme minulost minulostí a vraťme se k nedávné minulosti, kterou všichni známe – nebo bychom znát měli. Nepřátelé Srbů zůstali, i dnes jsou to ti samí. Na úrovni států: viděli jsme před několika lety, že po nedávném vyhlášení nového samostatného »nezávislého« fašisticko-ustašovského Chorvatska i dnes pospíchají s jeho diplomatickým uznáním ty samé státy, které byly před padesáti lety jeho fašistickými zřizovateli - tj. Německo a Itálie. Snahy Chorvatů a později i Slovinců o samostatnost celá léta všemožně podporovalo Německo, Rakousko a další. Proto německá BND pod patronací německého ministra zahraničních věcí Klause Kinkla již od poloviny osmdesátých let vyzbrojovala chorvatské nacionalisty. Cílem bylo rozbití Jugoslávie. Podpora Německa nakonec vyvrcholila předčasným uznáním nezávislosti Chorvatska právě po nátlaku Německa v Maastrichtu. V osamostatněném Chorvatsku je vyhlášena ústava prakticky totožná s chorvatskou ústavou z dob válečného fašistického "Nezávislého Chorvatska". Začala se  ukazovat zřetelná znamení, která hrozila, že se z nich vyvine opětovná genocida na Srby ve vyhlášeném samostatném Chorvatsku (jen na ilustraci - uprchlíci z těchto oblastí vyprávěli např. o nočním označování všech dveří, za kterými žily srbské rodiny; dnes tam ovšem již nejsou ani ty rodiny ani ty dveře ani ty domy...) Přístup Západu jednostranně preferoval nové »samostatné Chorvatsko« (přestože se již tenkrát všeobecně vědělo nejen o jeho minulém, nýbrž i soudobém fašismu) a po Srbech, žijících v tradičně srbských oblastech, které se vyhlášením chorvatské samostatnosti náhle ocitly na území samozvaného fašistického chorvatského státu, jež se je již jednou - nedávno - pokusil vyhladit, se ze strany západního mezinárodního společenství žádalo, aby trpně očekávali své příští osudy..

V devadesátých letech v Jugoslávii vypukla válka všech proti všem. Její přípravy se účastnila žoldácká americká firma MPRI (Military Professional Resources Inc.) zodpovědná za poradenství chorvatské armádě při plánování operace "Bouře". Operace Bouře byla reakce na vyhlášení autonomní republiky Krajina Srby

Republika Srbská Krajina byl státní útvar, existující v letech 19911995 na přibližně čtvrtině území Chorvatska, obývaného převážně Srby. Když Tudjmanova vláda vyhlásila v roce 1991 nezávislost na Jugoslávii, mnoho Srbů v tom vidělo opakování roku 1941. Toto – a nikoliv fiktivní "agrese" Srbska bylo kořenem jejich povstání a vzniku republiky Srbská Krajina. Za vytvořením tohoto území byly vzpomínky na chování Chorvatů proti Srbům za druhé světové války. Srbové se báli nového Jasenovace. Proto čtyři roky odmítali chorvatské oddělení od Jugoslávie.

Operace Bouře sloužila  k etnickému vyčistění této oblasti od Srbů. V průběhu operace se příslušníci chorvatské armády dopouštěli válečných zločinů na srbském obyvatelstvu. Nakonec v tom měli praxi z druhé světové války. 7. srpna 1995 Republika Srbská Krajina přestala existovat. Prezident Franjo Tudjman prohlásil 5.srpen, kdy chorvatská armáda vstoupila do hlavního města oblasti - Knin, za národní svátek: "domácí den díkuvzdání" .

Po ukončení operace bylo ze země vyhnáno 200–250 tisíc zbývajících Srbů, přičemž údaje o jejich počtu se různí. Velitelem chorvatských sil, které provedly masakr v Krajině při operaci "Bouře" byl Agim Ceku, nechvalně známý z pozdější války v Kosovu. Kosovský Albánec Agim Ceku byl původně nižším důstojníkem jugoslávské armády. Ihned v roce 1991 vstoupil do nově vznikající chorvatské armády, kde rychle postupoval až na funkci brigádního generála. Vyznamenal se při chorvatských vojenských operací "Bouře" a útoku na Medak. Obě operace zahrnovaly etnické čištění Srbů z oblasti Krajina, úmyslnou palbu do civilistů, znásilňování žen a systematické žhářství. V roce 1993 vedl Ceku úspěšný útok chorvatské armády na Medak. Útok na Medak organizovaný Cekuem, je známý také jako "Masakr v Medaku". Podle svědectví kanadských vojáků je celá akce podrobně popsána: "opilý chorvatský voják se vypotácel z budovy" začíná jedna část. "Z domu byl slyšet křik dívky. Na hlavě opilého vojáka visel pár zkrvavených kalhotek". Přes 200 srbských obyvatel "Medacké kapsy" bylo pod Cekuovým vedením v roce 1993 zavražděno bizarními způsoby (znásilněné ženy byly zaživa upálené). Traumatizovaní kanadští vojáci tyto hrůzné pozůstatky pohřbili. Úryvky z knižního popisu událostí v Medaku vycházely na konci listopadu 1993 v novinách po celé Kanadě.

Válečným zločincem je ovšem bývalý prezident Republiky srbská Krajina Goran Hadžič. Byl dopaden v Srbsku a dodán do Haagu jako úlitba bohům z EU a NATO. Posedlost mocipánů Srbska, cesta za každou cenu do Evropské unie (EU) a NATO, je teď podle nich Srbsku zajištěna. Tak si alespoň myslí ti, kteří mezitím Srbsko lacino rozprodali.

Druhý prezident RSK  Milan Babic byl v Haagu objeven ve své cele mrtev. Prý sebevražda. Bohužel, žádné známky sebevraždy nebyly objeveny. Případ zůstal nevyjasněn. Stejně nevyjasněná byla vražda Miloševiče. Ve vězení Haagu zemřelo více než 14 Srbů za nevyjasněných okolností.

Na celé záležitosti je podivné bratrství Německa a Chorvatska. Jak je možné, že Němci se zase spojili s Chorvaty po zkušenostech z války. Vždyť museli vědět, co Chorvaté páchali za války – byli jejich spolupachatelé. Byla to snad nenávist k Srbům? Němci sponzorovali fašistický Chorvatský stát a po čtyřiceti letech stvořili jeho novou variantu. Stejně vražednou, stejně nenávidějící Srby. Němci jsou plně odpovědni za zvěrstva spáchaná Chorvaty v devadesátých letech.

 

Je pravda, že Washington stál za "operací Bouře". Experty prý tajně do Chorvatska poslal sám Bill Clinton. USA vycvičily a vyzbrojily chorvatskou armádu prostřednictvím "soukromého dodavatele" žoldácké firmy MPRI. Platila to ovšem americká vláda. Existuje o tom řada svědectví, včetně memoárů Richarda Holbrooka, kde zmiňuje vyjádření svého kolegy Roberta Frasureho, který referuje o Chorvatech jako amerických "psech ze skládky" nad jejichž metodami bychom neměli být "upejpaví".   Velvyslanec Washingtonu v Záhřebu Peter Galbraith popřel, že  exodus Srbů by mohl být označen za "etnickou čistku", protože etnické čistky jsou něco, co dělají jenom Srbové! Svou argumentaci podpořil tvrzením, že Srbové odcházejí z vlastní vůle. 

 

Dnes je Chorvatsko demokratická země se vším co k tomu patří. V parlamentu se poslanci zdraví zdviženou pravicí, jak je vidět na Youtube.

Existuje tam už mnoho hněvu zaměřeného na vládu, která se utápí v korupčních skandálech a snaží se vyrovnat s rostoucím dluhem a nezaměstnaností.

Nějakým nedopatřením se stalo, že i Chorvati se dostali před Haagský tribunál. Před soud se dostal hrdina chorvatského lidu, generál Ante Gotovina. Lidé na ulicích plakali - jejich hrdina dostal za válečné zločiny 24 let. Ale není to tak zlé, dlouho si ve vězení nepobyl a byl už spolu s dalšími propuštěn. Srbové jsou odsuzováni na desítky let – tedy pokud se před soud vůbec dostanou, když nejsou zavražděni dříve jako Miloševič a další – tak Chorvati jsou odsuzováni jen k symbolickým trestům. Ve vězení v Haagu je patrná velká úmrtnost vězňů. Náhodou jenom Srbů.

Chorvatům po celá léta jejich vlády sdělovaly, že jejich strana byla ctnostná, čistá a nevinná.  Nyní zdá se stačí jeden verdikt před haagským tribunálem a vrhá jejich představy do zmatku. Verdikt vlastně vládě umožnil vyhnout se zabýváním jejími pochybnými skutky od nezávislosti a schovat se za volání po vlastenectví a rostoucí komplex oběti. Nic z toho ale nepomůže chorvatskému vyrovnání se s vlastní krvavou minulostí.

Ovšem členství v elitním klubu EU jim vše vynahradí. Jak to říkáme? Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. EU moc nehledala.

 

O všech těchto událostech je na internetu nádherný film The weight of Chains (Tíha okovů).

 Author: Josef Vit # FomuMyxe34
Európa2013-07-0111
-
 53% ( 7 people voted )
+
pred 2 rokmi pisali niekde ze ak vstupia chorvati do eu.zrusi im EU male opravarske pristavy.ze vraj to je neekonomicke.napriklad jeden je na ostrove mali losinj. tam je to jediny zdroj obzivy mimo turisticku sezonu. takze im ho zrusia aby mohli nemecke pristavy mat viac roboty. pre vstup do eu museli asi pred mesiacom usporiadat nasilu pochod buzerantov.a uz vidim ako im nejaky ich chorvatsky cernogursky zakaze rybolov a znici polnohospodarstvo....caka ich hrozna buducnost.uprimnu sustrast.bola to pekna zem.

ponozka # WaxeKyge41
-
 74% ( 13 people voted )
+
2013-07-01 20:38:21 4e621624
ponozka
správny clovek so zdravým rozumom dávam K+

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-01 20:45:52 4df7e017
Je to tak, žiadny svetlý zajtrajšok, o ten ste prišli tiež vstupom do EU!!!

Sloven # RijiDese27
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-01 20:47:22 c1c89652
Nízko hodnotený príspevok


brano # PelaSedo59
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-07-01 20:52:33 4df7e017
Mne to pripadá ako keby sedel "džin" vo fľaši a podľa potreby by sa fľaša otvorila a žiadúci "džin " by začal konať! Toto vypúšťanie "džinov" niekto samozrejme riadi. Konkrétne: chce sa aktivovať Rusko- pusti sa Srbský "džin" , chce sa aktivivať "moslimský svet" -pustí sa Bosniacky "džin", , chce sa aktivivať "západoeuropske zoskúpenie" -pustí sa Chorvátsky "džin"...atd...A pritom sú to "naši " Slovania ..jazykovo vzdialení medzi sebou---cca 0,1mm... a menej...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-02 06:20:06 58d4289b
A perla: Ak by sa bývali dejatelia po I. SW v ČSR viac "angažovali" tak TERST/TRIESTE/ - Rak. Uhorský prístav mohol byť Československý. Jednania už boli rozbehnuté../prístup k moru/ ..aj Štefanikom..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-02 06:28:57 58d4289b
loading...
a..ostrovy okolo..budú Nemecké, ..a hospodárstvo sa prorientuje..na "posluhovanie" postarších hlavne Nemecky hovoriacich,..a ekonomická čižma umožní prežívať tak akurát --- nema dinara/kuna/ nema problema..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-02 08:12:18 58d4289b
Ďalšia krajina, ktorá bude vykuchaná a obetovaná pre psychopatickú, zvrátenú a chorú predstavu fungovania EÚ. "Spolky, čertove volky." Západ vo svojom absolútnom jadre si zase má čo hodiť do hrnca aby sa nažral na úkor zničenia ďalšej krajiny, jej statkov, surovín, a všetkého čo k nej patrí.

Vitaj Chorvátsko v pasci klamstva, okrádania, ničenia akejkoľvek možnej samostatnosti, svojprávnosti a slobody. Údolie ničenia cudzieho pre prospech pár vyvolených sa opäť rozšírilo. Prijmi Chorvatsko moju úprimnú sústrať. Ámen. Pretože kým sa spamätáš a zistíš, že tvoji občania sú výkonným nástrojom na tvorbu reálnych hodnôt, ktoré ti nezostávajú, ale sú vynášané von z tvojej krajiny cez investorov, pričom konzumujú otrávené a odpadové potraviny zo západu bude už neskoro. Poľnohospodárstvo a výroba už budú rozpredané, alebo cez múdre nariadenia EÚ zničené v likvidácii na odpis.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-02 11:43:56 57f4de4a
Ja zíram...ukulele... Vy a ekonomické...závery! Aké šťastie je kdesi v Chorvátsku... toľko teplého mora ... ryby zadarmo ... aj pre bezdomovcoch....a kilometre pobrežia.. aj zimy sú .. vydržateľne ..aj pod mostom...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-02 17:16:57 58d4289b
Skromné oslavy vstupu:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=fd41l_ed5gU#at=22


filip # WyboCeci64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-02 20:10:01 5f66c5f1
klopi

:))))) aspoň to prijateľnejšie podnebie majú pre budúcu haldu bezdomovcov a more, kde sa spláchnu zadarmo. Zatiaľ.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-03 10:58:33 57f4de4a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!


Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Když jsem se v práci zmínil, že doma nemáme televizi, šéf zareagoval vtipně: firma mi může zařídit spotřebitelský úvěr, kdybych chtěl. Nechtěl jsem. Naopak nabízím pár důvod...
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Očima expertů: Kam investovat milion
Výber

Grécko potrebuje tretí záchranný balík


Grécko potrebuje tretí záchranný balík
Podľa nemeckého ministra financií Wolfganga Schäubleho bude recesiou zasiahnuté Grécko potrebovať ďalšie záchranné pôžičky od medzinárodných veriteľov po tom, ako súčasné vypršia...
6 NEJVĚTŠÍCH ILUZÍ, KTERÉ NÁS ZOTROČUJÍ V MATRIXU
ZBIJTE NÁCKY! ZDIVOČELÝ DAV SE POKUSIL PODPÁLIT UNIVERZITNÍ BUDOVU A LYNČOVAT PŘEDNÁŠEJÍCÍHO KVŮLI POLITICKÉMU NÁZORU
oDoprave

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0369 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne