Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vědci nalezli kořeny přátelství člověka a psa


Vědci nalezli kořeny přátelství člověka a psa

Vědě už je dávno známo, že pes je další evoluční stupeň vlka, kterého si ochočil pravěký člověk. Dodnes však nebylo jasné, jací konkrétní vlci se stali prarodiči čtyřnohých domácích mazlíčků.Tým vědců z Ruska, USA a z řady evropských zemí tuto mezeru ve znalostech vyplnil.


Ukázalo se, že ani jedna rasa dnes žijících vlků nemůže být považována za předka psů. Provedená analýza DNA současných "přátel člověka" ukázala, že psi pocházejí z evropských vlků doby kamenné. Tito vlci obývali území současné Evropy minimálně před 18.000 lety.

 

Ve výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny v časopisu Science, byly použity vzorky DNA deseti pravěkých vlků, včetně ostatků nalezených na Sibiři, a také vzorky osmi ranně zdomácnělých psů. Věk genetického materiálu se pohyboval od 1.000 do 32.000 let.

 

Získané údaje vědci porovnali se vzorky 77 současných psů, 49 vlků, a také čtyř kojotů. Nakonec se ukázalo, že současní psi mají nejblíže k evropským vlkům z doby kamenné.

Vědecká skupina navrhla i pravděpodobný scénář zdomácnění vlků. Vlci se zřejmě toulali v okolí lidských obydlí, protože je přitahovala vůně připravovaného jídla nebo odpadků. Nejpřátelštější a nejinteligentnější jedinci vstupovali do kontaktu s lidmi a přizpůsobovali se jejich gestům a chování. Podle názoru vědecké skupiny, nejméně agresivní jedinci pravěkých vlků následovali lovce a sběrače doby kamenné a mohli některé z nich přijímat za své vůdce. Znamenalo to, že se vlci postupně připojovali k lidské "smečce".

 

Práce vědců, kteří objevili "evropské kořeny psů", přinesla nové informace o genetice čtyřnohých domácích mazlíčků. Mimochodem, nedávno vědci z Ruska, USA, Číny a Švédska dokázali, že některé druhy asijských toulavých psů mohou být "evolučním mostem" mezi vlkem a psem. Nyní dvě skupiny vědců paralelně pracují na hypotéze migrace zvířat, která mohla mít vliv na jejich evoluci.

 

zdroj : czech .ruvr.ruAuthor: ru # QimoVyka58
Záhady2013-12-217
-
 54%  ( 3 people voted )
+
Toto si treba pozriet. Ja to považujem za povinne pozeranie. Vynikajuci megafilm. Ma skoro 6 hodín, na jutube je rozdelený na tuším 25 casti, na vimeo.com je cely a Vuze nájde aj torrent na stiahnutie.
Adolf Hitler - the greatest story never told. Treba ale vediet aspoň trochu po anglicky, nie sú titulky.
Je to fakt pecka. Úchvatný záver s popisom ako by vyzeral svet keby 2. SV vyhrali Nemci


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 47%  ( 5 people voted )
+
2013-12-21 17:16:08 5f667bcd
" Domestikační změny
Změna životních podmínek a působení člověka vyvolalo rozličné změny
domestikovaných zvířat ve srovnání s divokými. Chov v umělých podmínkách pro
zvířata znamená:
- izolaci od divokého druhu a držení v rozličné koncentraci /ZAJETÍ A "DOMESTIKACE UŽ KRAJINY A PRAVIDEL HRY", PODŘÍZENOST CÍLEVĚDOMÉMU ZÁJMU OSOB PO SVĚTOVLÁDĚ/
- změny v rozmnožování a uplatnění jedince
- zajištění změněných podmínek života člověkem (krmení, ochrana před /ÚDAJNÝMI/ nepřáteli /AVŠAK NIKOLI PŘED TĚMI KDO JE ZNEUŽÍVAJÍ V ZAJETÍ/ a nemocemi /ZE ZMĚNĚNÝCH PODMÍNEK?/)
- omezení přírodního výběru a působení umělého výběru.
Změny zasáhly
stavbu těla a jednotlivých orgánů i jejich funkcí, včetně chování zvířat,
• změna zbarvení - u všech druhů se objevily typy zbarvení pokryvu těla, které
se nevyskytují u divokých druhů (bílé zbarvení), různé odstíny, strakatost,
pruhování, albinismus.
• změna pokryvu těla - změny osrstění se projevují prodloužením srsti -
angorismus, nebo naopak zkrácením srsti (rexismus) či úplná absence srsti
(naháč), obdobné změny lze pozorovat i u peří.
• změny kůže - tvorba řas, laloků, záhybů, klopení uší (u králíků, ovcí, koz, psů aj-)
• změny velikosti těla - velikost, případně proporce těla se mění zejména
změnami kostry, objevuje se trpasličí (nanismus) nebo obří (gigantismus) růst.
Měněna je délka končetin - zkrácení končetin (brachymelie) je typická u jezevčíka.
• změna lebky - mění se zejména délka lebky. Změny lebky se stávají typické pro
některé skupiny zvířat - zkrácení obličejové části (brachycefalie) je typické pro
plemena psů boxer, buldok nebo yorkshireské plemeno prasat.
• změny v rozmnožování - domestikovaná zvířata vykazují dřívější pohlavní
dospělost, úplnou či částečnou asezonnost rozmnožování. Zvláště u multiparních zvířat se rodí více mláďat a vícekrát.
• změny nervové soustavy - umělý chov znamenající omezení využívání pohybového a smyslového aparátu má za následek redukci mozku a některých funkčních částí centrálního nervového systému CNS (HERRE a RÓHRS 1990). S výjimkou laboratorní myši došlo k redukci hmotnosti mozku u ostatních zvířat
- u prasete o - 33,6 %, králíka o - 13 %, ovce o - 23,9 %, kočky o - 22 %, psa o - 28,8 %. Redukce hmotnosti mozku je úměrná délce domestikace, po 100 letech domestikace se velikost mozku fAremního norka snížila o 5 %. Tyto změny mozku změnily zejména senzorické systémy CNS a tím i se změnami
chování ve smyslu snížení aktivity, ostražitosti.
• změny fyziologické - typickým příkladem je zde zvýšená produkce mléka
mnohanásobně vyšší než je potřeba mláděte, zvýšení schopnosti produkovat
mléko však změnilo nejen mléčnou žlázu a intenzitu její funkce.

Změna divokého zvířete v domácí má zásadně genetické základy. Například
mutace (dědičné změny genů), které by ve volné přírodě znamenaly znevýhodnění
nositele, v případě výhodnosti pro člověka /PRO KTERÉHO? PRO HOMO DRANCOVAČE VÝDĚLEČNÉHO/ byly udrženy a rozšířeny /NAPŘÍKLAD PSYCHOPATICKÉ TENDENCE/.
Během domestikace se tak uskutečnily hluboké změny znaků, avšak nevznikly nové druhy.
U domácích zvířat se vyvinuly /-"SE" VYVINULI...ZDE NENÍ NAMÍSTĚ/ užitkové vlastnosti a jejich výkonnost na neočekávanou úroveň působením člověka jako výsledek změn zasahující ve větším
rozsahu celé tělo zvířete. Biologické hranice užitkových znaků nejsou zřejmé,
avšak další zvyšování výkonnosti zvířat je možno realizovat za podmínky udržení
těla zvířete jako biologicky vyvážené jednotky.
Domestikaci zvířat je možno chápat jako přizpůsobení zvířat na podmínky prostředí /TO JE NEDOSTATEČNÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ CHÁPÁNÍ/.
Přes rozsáhlé změny oproti divokým formám však jsou domestikovaná
zvířata schopna života ve volné přírodě během několika generací.
V našem století
dochází u některých druhů k procesu tzv. feralizace (zdivočení, dedomestikace),
kdy člověk úmyslně či neúmyslně vypustí do volné přírody zdomácnělá zvířata.
Při zdivočení dojde k vyloučení extrémů (brachymelie, brachycefalie), avšak nikdy
nedojde k návratu na úroveň divokých zvířat /KVALITA JE NENAPRAVITELNĚ VYCHÝLENA A PATRNĚ JIŽ DRUH NEMÁ ŠANCI EVOLVOVAT, NA EVOLUCI ZBYTKŮ NEOVLÁDANÉ PŘÍRODY SE UŽ PODÍLÍ SPÍŠE INVAZIVNĚ A DESTRUKČNĚ/.

Domestikace je nevratný proces. "

BezcitnaUcebniceAgroSkol # VukuByre94
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2013-12-21 18:25:21 4e889e63
Nutno dodat, že zbraňovému arzenálu vyvinutého egovědomou myslí a lidskýma rukama (a/nebo stroji) - obecně nástrojům, od nožů, pušek, kombajnů, přes pesticidy, po bomby, atd. se nemůže nic z přírody ani bránit ANI PŘIZPŮSOBIT. Zamyslete se nad tím. Kam má ještě utéct?

GaMeOvEr # WageBiti51
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-21 18:30:49 4e889e63
tak nam to už začína vid foto


http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/303199-papez-u
znal-zazrak-reholnej-sestry-povodom-slovenky/

333 # RyneRuqu84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-22 07:39:40 55d88d6a

BezcitnaUcebniceAgroSkol


Nie náhodou sá výpočet týchto vlastností u ľudí tiež prehlbuje ako u psov. U nás sa prebieha, okrem iného, biorobotizácia (potláčanie svedomia).

Máme ale zásadný rozdiel a to že máme vedomie a vieme pomocou sociálnych programov
(tým myslím programov ako má počítač pre náš mozok) vieme ovplyvniť. A nielen to vieme zmeniť si DNA spôsobom rozmýšľania používania zvukov (slov).

"Domestikace je nevratný proces." - takže toto si nemyslím u nás ľudí

Duan # SymeVuma90
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2013-12-22 14:06:06 d5519281
Patrně tomu napomohly také biologické evoluční náhody, zejména rozšiřování travinných porostů po skončení poslední doby ledové. Bylo to nahodilé objevení plodného hybridu pšenice dvojzrnky (emmeru) a zkřížení patrně již pěstovaného emmeru s mnohoštětem, který dal vzniknout pšenici dnešního typu. „Pšenice rostla, měla nádherné bohaté klasy, ale nemohla se již přirozeně množit, protože klas byl příliš pevný a vítr nemohl semena roznášet... A tu se člověk spojil s rostlinou... Tak vznikla závislost člověka na rostlině a rostliny na člověku.“ Bronovski, J. Vzestup člověka Praha: Odeon 1985, s. 58.)
Naproti tomu technologie řemeslné a průmyslové, které rovněž předpokládají lidskou aktivitu a spoluúčast,
nemohou být přírodou ani synchronizovány ani regulovány a řízeny. Modifikují sice přírodní struktury a
využívají lidské spolupráce s neživými přírodními silami, ale jejich celkový charakter neurčuje příroda – je
umělý.
I když abiotická materiálně technická báze zemědělství a řemesla byla víceméně jednotná (až do nástupu
buržoazních poměrů ji tvořila instrumentalizace, první historická úroveň rozvoje abiotické produktivní
techniky), zjišťujeme, že zemědělská práce ve srovnání s řemeslem nevyžadovala ani příliš specializované a diferencované nástroje, ani zvlášť jemné dovednosti lidské ruky. Předpokládala však dostatečnou
sociokulturní zkušenost, kulturou rozvinuté předvídavé (anticipativní) myšlení, normální lidské schopnosti a síly. Celý článek na http://blisty.cz/art/71420.html Abiotická technika zemědělská

Bastard # PemiHoko83
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-22 18:24:33 4e8899ec
loading...
autor článku,----Vedci zas mudrujú.Radšej nech skúmajú,prečo človek človeku nieje schopný dať toľko nezištnej lásky ako pes. Pes dokáže byť verný pánovi aj keď si to ten pán nezaslúži.

Jambo # CapuSuxo47
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2013-12-22 21:05:57 4e622f55

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Uhorková sezóna pre kryptomeny neplatí


Uhorková sezóna pre kryptomeny neplatí
Napriek tomu, že sme v strede prázdnin, to na uhorkovú sezónu medzi kryptomenami nevyzerá. Udialo sa niekoľko významných udalostí po celom svete. Presnejšie v Rusku, Severnej Amerike ...
Příručka antidiskriminačního jazyka
Nesmyslnost anarchokomunismu podruhé
ITALEXIT? DRTIVÝ VZESTUP ITALSKÉHO HNUTÍ PĚTI HVĚZD VYSÍLÁ RÁZOVÉ VLNY OTŘÁSAJÍCÍ BRUSELEM

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0274 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles