Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Válka světů: Malá společnost


Válka světů: Malá společnost

Miliony let evoluce utvářely naše těla, instinkty a emoce k životu v relativně malých skupinách. Dnes žijeme v daleko složitější a propojenější společnosti čítající miliony členů, na kterou se naše geny neměly šanci stihnout adaptovat. Současná společnost je možná jenom díky existenci kulturních pravidel, které potlačují naše primitivní pudy. Pravidla fungování v malé společnosti nejsou totožná s pravidly velkých společností. Vzniká tak válka dvou rozdílných světů, kterou si prakticky nikdo neuvědomuje, přestože je všude kolem nás.

V tomto článku se podíváme na to, jakými vlastnostmi nás vybavila evoluce pro život v malých skupinách, na který jsou naše těla a geny adaptovány.

Malá společnost

"Má-li kmen mnoho členů, kteří mají vysoce vyvinutý smysl pro kmenovou pospolitost, věrnost, poslušnost a odvahu a kteří jsou vždy ochotni pomáhat jeden druhému a obětovat se pro společné blaho, pak takový kmen musí převládnout nad většinou ostatních kmenů. Tímto se prosadí přírodní výběr."

Charles Darwin, O původu člověka [1]

Náš příběh začíná před několika miliony let. V těchto dobách žili naši předci v malých skupinách. O konkurenceschopnosti skupin rozhodovalo to, jak dovedly být vnitřně soudržné. Schopnost se sjednotit a agresivně vystupovat proti příslušníkům jiných skupin rozhodovala o úspěchu našich předků. Jelikož tento evoluční proces trval velmi dlouho, stihly se mu přizpůsobit naše geny a těla.

Jedním ze základních předpokladů pro úspěšnost jakékoliv skupiny je dělba práce mezi jejími členy. Její důležitost elegantně popsal David Ricardo, který si uvědomil, že dělba práce a směna zvyšují prosperitu všech zapojených stran. Je to typická win-win situace. Představte si Pepu, který je schopný za půl hodiny vyrobit oštěp nebo sekyrku za hodinu a půl. Jeho kamarád Honza vyrobí oštěp za 3 hodiny a tvorba sekyrky mu trvá 2 hodiny. Vidíme, že Pepa je ve všem větší frajer (umí to vyrobit rychleji). Znamená to tedy, že by měl pracovat jen na sebe? Ne. Pokud Pepa vyrobí 2 oštěpy a Honza vyrobí 2 sekyrky, které spolu následně smění, ušetří oba hodinu svého času. Čím víc to budou dělat, tím víc to bude pravda, protože se postupem času budou díky specializaci zlepšovat a stávat produktivnějšími.

Zákon Davida Ricarda o komparativních výhodách ukazuje, že spolupráce se vyplácí = kmen bohatne. Nicméně je vůbec spolupráce výhodná z pohledu jednotlivce? Dle teorie her čelíme při směně vězňovu dilematu. Při vzájemném obchodu stojí Honza nebo Pepa před jednoduchým rozhodnutím – spolupracovat či nikoliv? Dejme tomu, že v situaci, kdy obě strany spolupracují, je jejich zisk roven 3 (oba vydělají). Pokud jedna strana spolupracuje (vyrobí sekyrky) a druhá ne (jen si sekyrku vezme a nedodá oštěp), podvádějící má zisk 5 a spolupracující 0 (zbytečně se namáhal). Pokud naopak obě strany nespolupracují, je jejich zisk roven 1 (ani jedna strana se zbytečně nenamáhala). Řešením této hry je, že za každé situace je lepší podvádět, protože změnou strategie není možné zvýšit svůj zisk. Sociologové a antropologové z tohoto faktu byli celí špatní – jak to, že jsme v reálném světě svědky takové iracionality? Jak je možné, že spolu lidé spolupracují, když správným chováním má v obchodě být podvádění?

Jak jednou řekl Henry Hazlitt:

"Trocha ekonomie může vést k paradoxním a nesmyslným závěrům. Ale hluboké pochopení ekonomie nás přivede zpět ke zdravému rozumu."

Nakonec se ukázalo se, že pokud se hraje vězňovo dilema na více kol, začne se optimální strategie měnit. Při vyšším počtu vzájemných kontaktů a her na vězňovo dilema se začne spolupráce vyplácet. V dlouhém období je nespolupráce mrtvá! Tato zjištění potvrzují i simulace, ve kterých soupeřili různé počítačové programy – některé vždy spolupracovaly, jiné vždy podváděly a jiné si pamatovaly chování ostatních a dle toho se k nim chovaly. Nejlepší strategií se ukázala tak zvaná půjčka za oplátku, ta se snažila vždy spolupracovat, pokud ale narazila na program, který ji zradil, v dalším setkání již nespolupracovala. Při malém počtu kol dominovaly nespolupracující programy, jak počet kol narůstal, začala se prosazovat půjčka za oplátku. Následovaly experimenty, při kterých se simulovaly ještě složitější podmínky více odpovídající skutečnému světu. V těch už například byly úspěšnější ještě hodnější verze půjčky za oplátku, které dovedly i odpouštět.

Díky tomu všemu výše uvedenému máme části mozku, které řídí naši morálku a vybízejí nás ke spolupráci. [2] Emoce nás nabádají k synergickému chování uvnitř naší skupiny, které je dlouhodobě prospěšnější a evolučně výhodnější. Naši předci potřebovali něco, co je bude motivovat se chovat dlouhodobě racionálně. Tím něčím je dobrý pocit. Náš mozek nás skrze emoce nutí spolupracovat a pomáhat si.

Evolučním tlakům vděčíme i za náš neokortex (zvaný také šedá kůra mozková), ve kterém sídlí náš rozum a racionálno. Neokortex se vyvinul k tomu, abychom si pamatovali komplexní vazby mezi jednotlivými členy skupiny. Umožnil nám hrát vězňova dilemata na více kol. Jinými slovy jsme si potřebovali pamatovat, s kým můžeme spolupracovat a s kým ne – pokud jsem někomu pomohl, tak zda mi on mou laskavost vrátil, když jsem ji potřeboval. Pokud někdo nebyl hoden spolupráce (od jiných bral a nikomu nedával), mohli jsme si to díky neokortexu pamatovat a s takovým společenským parazitem příště nespolupracovat.

Na základě velikosti neokortexu lze odhadnout počet členů skupiny, ve které daný živočich žije. Platí to jak pro netopýry, tak pro člověka. U člověka se tomuto číslu říká Dunbarovo číslo a uvádí se na hodnotě kolem 150. [3] Jakmile jste ve skupině s více členy, stává se díky malé kapacitě neokortexu komunikace a kooperace neefektivní = prostě jsme moc hloupí na to, abychom si vedli účty o více lidech a měli přehled o tom, jestli jsou či nejsou hodni spolupráce.

Naše emoce a náš rozum jsou adaptovány na prostředí malých skupin. Po většinu naší historie bylo hlavním účelem kultury vytvářet mezi členy skupiny pevné vazby a vymezit se proti jiným skupinám. Tato kmenovost je stále v nás a neustále máme tendenci hledat v davu lidi, se kterými máme něco společného. Pokud to objevíme, vytváří se vzájemná důvěra mnohem snadněji.

Slavný americký psycholog Jonathan Haidt říká [4]:

"Vyvinuli jsme se, abychom viděli posvátnost všude kolem sebe, spojili se s ostatními do kolektivů a obklopili posvátné předměty, lidi a myšlenky. Jde o to spojit se s ostatními k prosazení morálních idejí."

Guru současného brandingu Simon Sinek navazuje na Haidta a tvrdí, že silná značka v sobě takovou posvátnost má. Je postavená na emocích a vize světa, za kterou daná skupina lidí kráčí (je jedno, jestli jde o firmu, hnutí, sektu). Lidé si pak produkty takové firmy kupují, protože skrze ně dávají najevo, čemu věří (viz Apple). Je to ze stejného důvodu, proč má někdo na krku kříž nebo jezdí s nálepkou na podporu Rona Paula na nárazníku.

Stejně tak je důležité, že pokud chcete být úspěšní, musíte si umět najít svůj kmen. Pokud budete ve skupině lidí, která má stejné hodnoty a věří v to co vy, je daleko snazší tvorba důvěry. Pro každého jejího člena je daleko jednodušší nesobecky pracovat pro dobro celku.

Samotný Simon Sinek ve svém legendárním TEDtalku tvrdí [5]:

"Spolupracujte s lidmi, kteří věří v to co vy."

V současné době žijeme ve společenstvích, která mají miliony členů. Jak jde vidět, instinkty a vzorce chování našich předků jsou stále silně přítomny v nás, i když se vyvinuly do naprosto jiného prostředí. Motivují nás skrze emoce k tomu, abychom si pomáhali. Avšak od primitivních tlup jsme ušli dlouhý kus cesty, a to velmi rychle. Geny ani naše těla ještě neměly šanci se tomuto pokroku přizpůsobit.

V dalším díle se podíváme na to, co umožnilo vznik rozšířené společnosti a jakými pravidly se řídí.


[1] DARWIN, Charles. The Descent of Man: Chapter V. [online]. [cit. 2013-09-09]. Dostupné z: http://people.cohums.ohio-state.edu/grim sley1/h380/darwin.htm

[2] GREENE, Joshua a Jonathan HAIDT. How (and where) does moral judgment work?. Trends in Cognitive Sciences. 2002, vol. 6, issue 12, s. 517-523. DOI: 10.1016/S1364-6613(02)02011-9. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/ pii/S1364661302020119

[3] DUNBAR, Robin. The magic number. The RSA [online]. 2010 [cit. 2013-09-09]. Dostupné z: http://www.thersa.org/fellowship/journal /archive/spring-2010/features/the-magic- number

[4] HAIDT, Jonathan. Náboženství, evoluce a extáze sebetranscendence. TED [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/lang/cs/jonatha n_haidt_humanity_s_stairway_to_self_tran scendence.html

[5] SINEK, Simon. Jak velcí vůdci inspirují k akci. TED [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how _great_leaders_inspire_action.htmlAuthor: Miroslav Polach # TekuCepi44
Svet2014-01-176
-
 57%  ( 4 people voted )
+
"Dnes žijeme v daleko složitější a propojenější společnosti čítající miliony členů"
- Nutno podotknout, že v podstatě nedobrovolně.

Egres # TogoDyva74
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-01-17 15:55:24 4e88a1ed
Egres je to tak,ale robia čo môžu...
http://www.auria.sk/blog/genocida-ockovanim-pod-ta
ktovkou-who

filip # WyboCeci64
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-17 18:14:44 5b7f8466
Nízko hodnotený príspevok


franco # WobaCupa83
-
 36%  ( 4 people voted )
+
2014-01-17 21:02:41 5057d10a
no a nech sa potom niekto cuduje hitlerovi a jeho obdivovatelom, franco nam predvadza to iste v bledomodrom, boze, ty si mentalny chudak :D

Yanath # VepeBeke80
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2014-01-17 22:57:57 559f68d2
Lojzo a další doporučuju tento článek přečíst, nicméně je řekněme si narovinu..poněkud zavádějící (zatím těžko říct, zda schválně) a několik vývodů, které z něj přímo či nepřímo plynou jsou minimálně 40 let překonané (ukázaly se jako vysvětlení mylná).

-- # NiluGehi58
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-17 23:46:23 4e88bce0
Darwinova vývojová teória a jej odvodeniny sú drístom, ako svetové kravské lajno, zasvinilo celé ľudstvo.
O genetike sa dočítate v prírodných vedách. O vývoji ľudstva čítajte Zecharia Sitchin. O úspechu židovskej stratégie skupinového prežitia čítajte Petr Bakalář, Tabu v sociálnych vedách.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-01-21 18:18:44 55ede322
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0262 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne