Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

VZOREC PRO OVLÁDNUTÍ SVĚTA SUPERVELMOCÍ V PĚTI SNADNÝCH KROCÍCH


VZOREC PRO OVLÁDNUTÍ SVĚTA SUPERVELMOCÍ V PĚTI SNADNÝCH KROCÍCH

Zdá se, že je to vzorec pro ovládnutí světa supervelmocí:

masivní dohled + použití vojenské síly v zahraničních válkách a domácí kontrola občanů (např. obrnění policajti, nacpané věznice, atd.) + ovládání všeho elitami pro jejich vlastní zájmy = mezinárodní a vnitrostátní dominance strachem a silou.

Doma je to nazýváno "národní státní bezpečností". Je to stav, který je nyní na místě v USA. Národní bezpečnostní stav je stav, který má následující charakteristiky (od Jacka Nelsona-Pallmeyera, Brave New World Order ; Gary Willse, Bomb Power a Andrewa Baceviche, Washington Rules):

1) Je fixace na údajné zahraniční nepřátele a "hrozby", které představují pro vlast.

2) Používání "hrozby" pro zdůvodnění jakýchkoliv vojenských opatření na "pacifikaci" těchto nepřátel.

3) Udržování politické a ekonomické moci ne primárně lidí, ale ozbrojených složek (a zbrojařů).

4) Používání metody propagandistického zúžení politické diskuse a pouštění strachu na lidi označováním nepřátel státu (např. Trumanova doktrína v projevu z roku 1947: "Totalitní režimy" kdekoli na světě "podkopávají ... bezpečnost Spojených států").

5) Používání mnoha apelů ve prospěch "národní bezpečnosti", jako odůvodnění pro směřování k další expanzivní hegemonii.

Zde je popsáno, jak vzorec funguje:

1) Vytvořit hegemonii je cílem státu, ať už domácí nebo zahraniční politiky (Chomsky to nazývá "velká imperiální strategie" -viz Hegemony or Survival, Ch. 2). Je to "Musíme vládnout" syndrom (viz Andrew Bacevich, Washington Rules). Dominance je obecně definována jako přinucení ostatních, aby žili podle vybraných zákonných vzorů, a to je hegemonie: Washington určuje pravidla pro jiné národy. To, podle mého názoru, je součástí nového chápání doktríny "americké výjimečnosti", která startovala po druhé světové válce, a vrcholí v Bushových a Obamových rocích. To znamená, že Spojené státy jsou nejen kvalitativně odlišné od ostatních národů, ale "lepší" nebo "nad" jinými, a proto "přirozeně" vyvolení k ovládání ostatních.

2) Hlídání (tj. tajné a elektronického sledování) a eliminování potenciální soutěže o hegemonii. Praxe pravděpodobně začala v roce 1945 organizací služeb Strategii Services Uni, tajných zpravodajských a kontrašpionážních jednotek americké vlády, které byly postupně absorbovány CIA, začínající od roku 1947, kulminující ve vytvoření organizace National Security Agency. Od r. 1952 byl úplný "národní bezpečnostní stav" již na místě, připraven na jakoukoli údajnou hrozbu pro USA.

Rétorika národní bezpečnosti státu překroutila důvody pro tuto akci na - z důvodu "ohrožení našich národních zájmů", i když ve skutečnosti je to jen hrozba pro zájmy licitace agentů se státním komplexem. Příklady o tom oplývá historie USA. Jen pouze v nedávné historii to můžeme vidět ve "válce proti terorismu" prezidenta Reagana ve Střední Americe v roce 1980, v americké válce v Iráku, Libyi a Sýrii, v rétorice vlády a médií týkající se těch, kteří zpochybňují americkou zahraniční politiku, označující je jako "anti-Američany", nebo dokonce "teroristy." Přidejte k tomu skutečnost, že USA má přibližně 755 amerických vojenských základen po celém světě, že se snažila svrhnout národní lídry od Íránu po Kubu, Venezuelu. Když nejsou svrženi, jsou špehováni i světoví vůdci jako je Angela Merkelová v Německu a Dilmah Vanna Rousseffová v Brazílii. Všechno jsme to viděli v Obamově alarmujícím rozšíření Bushovy "války proti teroru", tím, že byla přeměněna značka "války proti teroru" na "výzvu americkým zájmům", při zachování politiky Bushovy éry války proti teroru.

3) Používání domácího teroru, s odvoláváním na ideu "nejvyšší nouze" z důvodu "pokračující hrozby" např. komunismus; Al-Káida; terorismus; Isil; Isis.

Definováno podle politologa Michaela Walzera (ve spravedlivých a nespravedlivých válkách) jako hrozba, která způsobuje strach nad rámec běžných obav z války. Tato hrozba a strach může "vyžadovat" určitá opatření v rámci válečných konvencí. "Válečné konvence" jsou soubor norem, zvyků, profesních pravidel, právních zásad, náboženských a filozofických principů a dvoustranných ujednání, která formují naše soudy o vojenském chování uváděné nejvýslovněji v mezinárodním právu.

Problém je, že většina z toho, co vlády klasifikují jako "nejvyšší nouzi (Supreme Emergency)", je nejen trvalý nebo pokračující stav, ale jeho kořenem je pouze výraz vlastního zájmu instituce, nebo účelnosti dát přímý impuls usilování o hegemonii. Dále, tato kategorie "nejvyšší nouze" se stává spíše pravidlem než výjimkou a pak institucionální myšlení vlády se stává "výjimečným stavem (State of Exception)" (viz Georgio Agamben, States of Exception), spíše než "stavem nejvyšší nouze". Například my teď víme, že během druhé světové války, kdy Winston Churchill používal termín "nejvyšší nouze", popisoval britskou situaci v roce 1939. Byla to řečnická fráze navržená tak, aby oslabila odpor britského lidu a vlády k udržení extrémní brutality zavrhující válečné konvence.

Tato praxe častého používání "stavu nejvyšší nouze", ospravedlňující drakonickou vládní politiku, dnes pokračuje. K některým příkladům za prezidenta Bushe patřil požadavek Bushe mít pravomoc zadržet bez omezení, každou osobu, včetně amerických občanů, prohlášenou za "nepřátelské bojovníky" nebo "osoby podezřelé z terorismu". Požadoval silnou preventivní válku a neomezené zadržování; a " Domestic Security Enhancement Act of 2003", který posílil stát, aby mohl zrušit něčí občanství pro poskytování jakéhokoli typu "materiální podpory" organizaci, kterou stát považuje za zapletenou s terorismem.

Praxe "nejvyšší nouze" pokračovala pod vedením prezidenta Obamy. Jen pár příkladů: Obamovo tvrzení, že má výkonnou pravomoc nařídit atentát na americké občany; jeho pokračování koncentračních táborů v Guantánamu, Iráku a Afghánistánu; jeho opomenutí zastavit veškeré praktiky mučení; a jeho zvyšující se útoky drony v Pákistánu a Jemenu, z nichž všechny jsou prováděny pod hlavičkou "reakce na teroristické hrozby," nebo dokonce, "bránění útokům proti Americe."

A jako vždy, mainstreamová média USA působí jako podporovatel toho všeho. Glenn Greenwald a reportéři pro The Intercept přinášejí řádné a věcné příkladů tohoto působení mainstreamu, stejně jako samy prosazují čestnost a přesnost ve zpravodajství. Jedna z posledních vynikajících analýz viz Greenwald, "největší překážkou anti-muslimského obchodu se strachem a fanatismem je realita" (6/24/15).

Můžeme tedy vidět, že důvod "nejvyšší nouze", aby občané ve strachu, a také v nenávisti "k odlišným", buď "cizí hrozbě", nebo rasová hrozbě (např. strach z afroameričanů , muslimů, atd.) je umožnění domácí a zahraniční nadvlády. Jakákoliv "hrozba" bude použita. Tato metoda je vybudovat "hrozbu", zatímco ve skutečnosti vláda a její agentury vidí občany a jejich sílu jako nepřátelskou - jako ohrožení pro dominanci státu.

Vzhledem k tomu, že byla zavedena tato praxe, američtí občané k tomu otupěli. V důsledku toho již vláda dokonce apeluje na specifické hrozby. Vládní úředníci teď spíše pouze apelují vágními "hrozbami", jež mají sloužit účelu udržení strachu naživu. Například FBI i nadále činí prohlášení v tom smyslu, že "zabránila x počtu teroristických útoků" prostřednictvím dozoru, zatímco podrobně o žádném neinformuje. Poslední taková "teroristická hrozba" byla 4. července o víkendu (viz Fair.org - "Něco muselo být zmařeno (Got to be Thwarting Something)", 15-07-11).

4) Pravidelné, neohlášené, Kongresem neschválené války

Užívá se následující dvoustupňový mechanismus:

a) "Stav národní bezpečnostní je automatickým právním zdůvodněním pro jakoukoli vojenskou akci."

 • Národní bezpečnostní stát vidí jakýkoli stát, který nepodléhá jeho diktátu, jako nepřítele, čímž se vytváří Casus Belli (důvod k vypovědění války). To je přesně opak etického a právního konceptu "Just Cause" (právního zdůvodnění), což znamená útok jiného národa buď se vyskytující, nebo hrozící.
 • Zvažte například nedávné vojenské akce na Středním východě, vykonané přímo použitím, nebo na základě, plné moci. Odkud pochází ropa budoucnosti a kde je největší potenciál anti-USA nepokojů, které ohrožují naši hegemonii? Odborníci se obecně shodují na následujícím seznamu: Írán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie, Alžírsko, Angola, Libye, Nigérie, Súdán, oblast Kaspické moře (skládající se z Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu) a Latinská Amerika (skládající se z Venezuely, Mexika, Kolumbie a Ekvádoru).
 • Jaké jsou globální strategie USA pro zajištění jejich dominantního postavení v těchto regionech pro 21. století? Mezi jinými akcemi, USA a NATO nyní mají vojáky a vojenské základny se sídlem v Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžánu a nyní kriticky, na Ukrajině. První čtyři z těchto zemí se dohodly na dodávkách ropy a zemního plynu do zemí NATO, a tím jsou podkopávány dohody, které zahrnují tyto země a Rusko, Čínu a Írán. V souvislosti s tím USA přímo podrývají pokusy Ruska, Číny a Íránu, aby pokračovaly ve svých dohodách se zeměmi střední Asie o ropě a zemním plynu. To platí zejména pro TAPI (Turmenistan-Afghánistán-Pákistán-In die) plynovod vedoucí z Kaspického moře do Indie, který zabil plynovod Írán-Pákistán-Indie vyjednávaný mezi nimi (IPI). Stručně řečeno, TAPI je hotový produkt americké invaze do Afghánistánu. Od NATO se očekává použití vojenské síly k ochraně potrubí, a tím upevnění západních sil v regionu (viz Rick Rozoff, "Války bez hranic (Wars Without Borders): Washington zvýrazňuje tlak do střední Asie," Global Research 30. ledna 2011).
 • Podobné machinace USA byly provedeny se západní Afrikou a dokonce i Latinskou Amerikou. Například USA zavedly menší typ vojenských základen o kterých ministerstvo obrany mluví jako o "lilii ochran" (lily pads) - v oblouku běžícím z And v Jižní Americe, přes severní Afriku a celý Blízký východ, na Filipíny a Indonésii.Tato místa jsou strategická tím, že základy jsou umístěny v (nebo v blízkosti) ropných státech světa. V Latinské Americe používá americká armáda základny v Paraguayi k monitorování a v tlaku proti bolivijské a venezuelské vládě, protože obě země znárodnily jejich ropné společnosti.
 • Dále, podle The London Guardian , v dubnu 2002 USA tajně podporovaly a organizovaly vojenský převrat ve Venezuele, v reakci na znárodňování venezuelské ropné společnosti PDVSA prezidentem Hugo Chávezem.
 • Nenechte se zmást nedávnou dohodou USA s Íránem. USA má stále vojenské oči cílené na Írán. Je všeobecně známo, že Bushova administrativa málem šla dvakrát do války s Íránem, během Bushova funkčního období. Také Obama sám se pokoušel rozdmýchat převrat v Íránu přes proxy server, prostřednictvím "Zelené revoluce" v roce 2009. Role Íránu je dvojí: geografická a geologická. Geograficky Írán leží mezi třemi důležitými moři pro námořní trasy: Kaspickým mořem, Perským zálivem a mořem Ománu, a je zeměpisným průsečíkem pro Blízký východ, Asii a stepi Ruska. Geologicky, hned po Saudské Arábii (264 miliard barelů), má Írán největší zásoby ropy na světě (132 miliard barelů). To, že Spojené státy chtějí ovládnout Írán je mimo jakoukoli pochybnost. Írán je zcela obklopen vojenskými základnami USA v Perském zálivu, v Pákistánu, v Afghánistánu, v Turecku, v Iráku, na Kypru, v Izraeli, v Ománu, a na ostrově Diego Garcia. Írán sám se stal "kandidátským státem" (spolu s Indií a Pákistánem), v Šanghajské organizaci pro spolupráci (SCO). Vytvořila ji Čína v roce 2001 s členy Ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Uzbekistánem a tito členové se dohodli na vzájemné ekonomické a vojenské spolupráci.

b) "Národní bezpečnostní stát je sám sobě autoritou."

 • Spojené státy mají za sebou dlouhou historii jednání podle vlastního přání, bez ohledu na rezoluce OSN a mezinárodní právo. Pokud začneme s Bushovou administrativou a americkými spisovateli, kteří podporovali válku v Iráku, dali jasně najevo že nevěří, že by USA potřebovaly souhlas OSN k výkonu "preventivní války." Nicméně, podle současného a rozporuplného zvyku, všichni podobně uvedli, že při útoku na Irák byly prosazovány rezoluce 687 a 1441 Rady bezpečnosti OSN.
 • V protikladu k postoji USA stojí mezinárodní právo. Norimberský tribunál dospěl k závěru: "preventivní akce v cizí území, je odůvodněna pouze v případě "okamžité a naprosté nezbytnosti sebeobrany, která nedává na výběr žádné prostředky a žádný čas k uvažování"". Podle této definice byly všechny útoky na Irák, Libyi a Sýrii neopodstatněné.
 • Dále idea, že USA mohou obejít mezinárodní orgány a používat pouze svou vlastní autoritu pro poslání své armády do jiné země, předpokládá, že unilateralismus překonává mezinárodní právo tím, že jeden dominantní národ zjišťuje, co je nejlepší pro něj a pro svět a podle toho jedná, bez ohledu to, zda je či není ve shodě se zbytkem světa. Vzhledem k tomu, že vylučuje dialog a co je důležitější, nároky principu univerzality, princip vyžadující etické myšlení, ideu jakéhokoliv národa - že má vlastní orgány k morální či právní analýze války.
 • Konečně, porušení Charty OSN je současně porušením článku IV. americké ústavy, která říká, že "všechny smlouvy učiněné ... pod autoritou Spojených států, musí mít pro zem nejvyšší právní váhu ..."
 • Toto kritérium dnes nesplňují invaze USA a NATO do jiných zemích. Dále riskují, že zažehnou ve světě válečný oheň, možná dokonce za použití jaderných zbraní. (Pro více informací k tomuto bodu, viz Michel Chossudovsky, Scénář III. světové války (Toward a WWIII Scenario) a Globalizace války (The Globalization of War)).

Část druhá dokončí a zanalyzuje tuto část.

Dr. Robert Abele je držitelem Ph.D. z filozofie na Marquette University a M.A. titulu z teologie a božství (Theology and Divinity). Je profesorem filozofie na Diablo Valley College, v Kalifornii v zálivu v San Franciscu. Je autorem čtyř knih, včetně uživatelské příručky k zákonu USA PATRIOT Act, a Anatomie podvodu (The Anatomy of a Deception) : logické a etické analýze rozhodnutí o invazi do Iráku, spolu s četnými články. Jeho nová kniha, Racionalita a spravedlnost (Rationality and Justice), je očekávána v r. 2016.

Překlad: P. RejfAuthor: P Rejf # TafaQuxo63
Svet2015-08-171
-
 50% ( 0 people voted )
+
"Stát" (a nebo mediacírkev) falešně se stavící do role "ochránce" čehosi..."vlasti", "národa", "víry"- to je fuk...

stat-je-mytus # XutuJyfa73
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-17 17:43:11 4e88a597

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Určite najlepší príbeh o dani vôbec


Určite najlepší príbeh o dani vôbec
Istotne si spomínate na to, ako IT odborník ukradol zo švajčiarskej banky zoznam majiteľov bankových účtov. A potom ho predal nemeckej vláde, ktorá ho použila na hon týchto neposlušný...
Proč je socialistická ekonomika „nemožná“
REGULOVANÉ POTRAVINY HEZKY PO EVROPSKU
Země, která představuje největší hrozbu míru, je...

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0254 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo