Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

V roku 1971 bola v Československu zavedená neobmedzená rýchlosť na diaľnici.


V roku 1971 bola v Československu zavedená neobmedzená rýchlosť na diaľnici.

Z dnešního pohledu je to neuvěřitelné, ale před 40 léty české a slovenské cesty prakticky neznaly paušální rychlostní limity. Změnilo se to až v roce 1979.

Když se podíváte na mapu nejvyšších povolených rychlostí celého světa, zjistíte, že až na pár výjimek platí paušální limity prakticky všude. Tu vyšší, tu nižší, pomineme-li ale Německo a část Austrálie, pak na celém světě nenajdeme jedinou zemi označitelnou z našeho pohledu jako civilizovanou, kde by nějaké obecné omezení rychlosti neplatilo. Česká republika se Slovenskou nejsou výjimkami a máme pocit, že je to tak snad od pradávna a "krmeni" neustálými zvěstmi o tom, že rychlost zabíjí, můžeme snadno nabýt pocitu, že to i něčemu pomáhá. Realita je ale do značné míry odlišná.

Paušální rychlostní limity nebyly v Československu nic běžného, pokud přesto nějaké platily, bylo to hlavně v dobách, kdy byl automobilismus ještě v plenkách. Za první republiky byl platný ještě rakouskouherský předpis, který hovořil o maximální rychlosti 15 km/h v uzavřených osadách a 45 km/h mimo ně. A limitována byla i rychlost koně: 6 km/h. Jak toto omezení kdo vymáhal a jestli k identifikaci přestupce sloužil cejch koně na jeho zadních partiích, nevíme.

Tato paušální omezení ale byla postupně zmírňována, neboť vývoj aut kráčel vpřed, jejich možnosti též a vazba mezi obecně omezenou rychlostí a počtem nehod nebyla vysledována.Neomezená rychlost tedy není žádný přežitek z dob, kdy po silnicích jezdila tři auta za den, naopak - šlo o postupně zaváděný institut v dobách, kdy se automobilismus i související infrastruktura intenzivně rozvíjely a povšechné omezení povolené rychlosti z bezpečnostních důvodů se nejevilo být efektivním.

Už v roce 1935 byla pro osobní auta omezena pouze rychlost v obcích na 35 km/h, jinde jen s pomocí místního značení. A také později vše mířilo stejným směrem. V roce 1961 bylo obecné omezení stanoveno pouze slovy o tom, že řidič "musí rychlost jízdy přizpůsobit okolnostem, zejména hustotě provozu, viditelnosti, stavu vozidla jakož i stavu a povaze silnice" a současně s tím bylo dále zvýšeno rychlostní omezení v obci: na 50 km/h, ale jen v čase mezi 5. a 23. hodinou, jinak se opět řidič musel řídit svým úsudkem.

Od roku 1967 byla pouze omezena rychlost aut těžších než 3,5 tuny (na 80 km/h) a stejný limit byl "přišit" i motocyklům. Od poloviny roku 1971, tedy v době tvrdé normalizace, ale i část těchto omezení zmizela - na dálnicích byla od té chvíle rychlost neomezená pro všechny, na okreskách pro osobní auta, ve městech platila "padesátka" vždy krom zmíněných nočních hodin. V tu dobu auta na československých silnicích přibývala po statisících, přesto tento přístup - alespoň statisticky - nevedl ke snižování bezpečnosti provozu, trend byl přesně opačný.

Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 1 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 01Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 2 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 02
Vyhláška z roku 1971 zrušila rychlostní omezení na dálnicích pro všechny automobily bez rozdílu

Odstraňování omezení tak kráčelo dále a vrchol vývoje v tomto smyslu nastal před 40 léty, 1. ledna 1976. Tehdy nově vstoupilo v platnost pouze tolik, že "řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným předvídatelným okolnostem a jet takovou rychlostí, aby mohl zastavit na vzdálenost rozhledu" - to bylo prakticky všechno. Bylo dále zrušeno obecné omezení na 80 km/h mimo obec pro náklaďáky, autobusy a motocykly, totéž už dříve platilo na dálnicích a v obcích byl limit zvýšen na 60 km/h, stále ale platil jen mezi 5. a 23. hodinou - od 23:01 do 4:59 tedy v ČSSR roku 1976 neplatil pro osobní auto žádný obecný limit, něco jako dnesněmecký Autobahn bylo prostě všude.

Jistě, existovala lokální omezení rychlosti, ale byla racionální, výjimečná a nikoli nesmyslně nízká. Ne zase tak velcí pamětníci si vzpomenou na občasné úpravy na 100 či 110 km/h na silnicích 1. třídy. Považte, 100 nebo 110 km/h v roce 1976, dnes na těch samých místech, kde dnes platí 90 km/h paušálně a místy ještě méně.

Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 3 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 03Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 4 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 04
Vyhláška platná od ledna 1976 zrušila prakticky veškeré obecné rychlostní limity krom toho ve městě v denních hodinách

Někteří se mohou divit, ale bylo to naprosto logické, na rozdíl od současného stavu. Automobily byly stále lepší, rychlost nezabíjela ani tehdy a lidé prostě jezdili s ohledem na to, jak s přihlédnutím k řadě okolností (nepochybně i k možnostem vlastního auta a peněženky, pochopitelně) mohli. Jistě ne všichni, krvavá jatka ale na silnicích přesto nenastala.

Úplně dole přiložené grafy vám ukážou, že navzdory rostoucímu počtu aut i mizícím limitům rychlosti počet nehod a mrtvých při nehodách klesal a nikoho ani náhodou nenapadlo, že by bylo třeba rychlost omezovat kvůli bezpečnosti či excesům některých jedinců. Už tehdy tu byly relativně silné Lady a další auta schopná jezdit i přes 150 km/h asi tak samozřejmě, jako dnešní auta jedou poloviční rychlostí. Žádná krvavá léta pod psa ale zkrátka nedorazila, právě naopak - mezi rokem 1971, kdy byl zcela odstraněn limit na dálnici, rokem 1976, kdy byly odstraněny prakticky zcela a 1979, kdy byly poprvé zavedeny, počet mrtvých klesl o třetinu. A to nehovoříme o tom, že počet registrovaných aut za tu dobu stoupl více jak dvojnásobně na skoro 2 miliony kusů.

Rychlostní limity byly náhle zavedeny v polovině roku 1979, a to pro osobní auta na 90 km/h mimo obec a 110 km/h na dálnici a pro autobusy náklaďáky mezi 70 a 90 km/h podle jejich hmotnosti a využití. "Pachatelé dobra" se nám nyní snaží vyprávět, že se tak stalo také kvůli tomu, že počet aut na silnicích rychle rostl, pro řadu z nich rázem nebylo třeba 130 km/h přirozeným maximem nebo že se situace stála neúnosná z bezpečnostního hlediska. Jsou to lži, nesmysly a zbožná přání, tyto faktory nehrály v zavádění limitů žádnou roli a s ohledem na výše zmíněné a níže zdokumentované ani nemohly - počet aut dramaticky rostl, rychlostní limity se rozvolňovaly, počet nehod klesal či stagnoval a počet mrtvých mířil dramaticky dolů na úroveň podobnou té v minulých letech.

Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 5 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 05Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 6 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 06
Rychlostní limity byly skokově zavedeny v polovině roku 1979 a nikdo ani nenaznačoval, že by měly bezpečnostní konotace

Opět ne až tak staří čtenáři si vzpomenou, že jediným důvodem byla ropná krize roku 1979. Když byly limity v polovině roku narychlo zavedeny, nikdo se ani nepokoušel tvrdit, že by důvodem měla být bezpečnost. Šlo tu jen o drahý a nedostatkový benzin a jeho kombinaci s bobtnajícím motorismem: "S ohledem na vysoký stupeň motorizace u nás je to rostoucí potíž se zásobováním ropou," psalo se tehdy v médiích, v rozhlasu pak pod taktovkou snahy šetřit znělo: "Poslouchejte, víte určitě, do jakých rychlostí se vám vyplatí rozjíždět jednotlivé rychlostní stupně? Nebo jsou pneumatiky vašeho vozidla správně nahuštěné? A co předstih, volnoběh, karburátor, zapalovací svíčky?"

Nikdo ani nezavadil o "Nemyslíš, zaplatíš," nic takového nebylo na stole. Mělo jít o dočasné opatření, které sníží spotřebu ropy. Stalo se ale podobně dočasným, jako tehdejší přítomnost sovětských vojsk. A chcete důkaz, že o bezpečnost tu nešlo ani trochu? Noční neomezená rychlost ve městech nebyla v roce 1979 touto změnou dotčena, mezi 23. a 5. jste dále mohli jezdit městem kolik chcete. Dávalo by to smysl, kdyby šlo o bezpečnost? Ne, na tu nikdo při konstrukci zákona ani nemyslel a autoři uvažovali racionálně - v noci beztak nikdo "dvě stě v městě" nejezdí a omezovat rychlost kvůli spotřebě paliv právě tehdy a tady nemá smysl. Tak se to nestalo a neomezená noční rychlost ve městě platila až do konce roku 1989.

Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 7 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 07Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 8 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 08Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 9 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 09Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 10 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 10Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 11 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 11Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 12 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 12
František Koudelka ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! mohl v půjčeném Fordu Mustang uhánět před kamerami více než 200 km/h aniž by za to byl pranýřován kýmkoli. A stydět se za to nemuseli ani autoři filmu - rychlost tehdy nebyla omezena

Proto jsme také jako hlavní obrázek tohoto článku použili Ford Mustang v rukou Luďka Soboty coby Františka Koudelky, který uhání českými cestami i rychlostmi přes 200 km/h. A autoři filmu to neměli problém otevřeně zdokumentovat. Někteří se dnes diví, že si to zvlášť tehdy, za komunismu troufli, však dnes už se před kamerou pomalu nesnese ani kouření... Jenže ani komunisty tehdy nenapadlo klást falešné rovnítko mezi rychlost a bezpečnost. A v roce 1974, kdy tento film šel do kin, většina lidí ani netušila, co to obecný rychlostní limit je. Žádný nebyl a nic nenasvědčovalo tomu, že je třeba - o dva roky později padla i většina těch zbývajících.

Nechápejte nás špatně, nevoláme po anarchii, jen je dobré si připomenout, že paušální rychlostní limity v Československu nebyly zavedeny s jakoukoli vazbou na bezpečnost silničního provozu a praxe u nás ani kdekoli jinde nedosvědčila, že by taková vazba existovala. Náš příklad je zřejmý, ten z Německa netřeba připomínat a nově je cenný hlavně ten australský. Tam na některých místech limity neexistovaly, po jejich zavedení nic dobrého nepřinesly a když byly zrušeny, dostavilo se vše, jen ne jatka. Rychlost zkrátka má být paušálně neomezená a pouze lokálně upravená a vymáhána tak, aby na ni lidé brali zvláštní ohled jen tam, kde je to opravdu třeba. Většina délky silnic to není.

Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 13 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 13Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 14 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 14Omezení rychlosti v ČSSR v roce 1976: Autobahn všude - 15 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 15
Vývoj počtu nehod, počtu usmrcených a počtu registrovaných aut zavedení rychlostních limitů nijak nenahrával. A naopak ukazuje, že alespoň co do počtu nehod nic dobrého nepřineslo

A ještě jeden argument - po zavedení rychlostního limitu v roce 1979 se počet nehod skokově zvýšil a na úroveň před tímto rokem se už nikdy nevrátil (jistě i kvůli rostoucímu počtu aut, ale ten rostl i dříve, relativně ještě více a nehod stejně nepřibývalo). Známe i tehdejší statistiky s vazbou na typ silnice - na silnicích 2. a 3. tříd, které tehdy byly mizerné a nově zavedený limit na nich neměl reálnou účinnost, počet nehod od druhé poloviny roku 1989 dále klesal. Na silnicích 1. třídy a na dálnicích, kde byli lidé nuceni na něj rázem brát ohled, se podstatně zvýšil, stojí za celým oním meziročním skokem. Opravdu ještě máte pocit, že paušální (sic!) omezení rychlosti řeší to, co je mu přisuzováno?Author: Petr Miler # PaqoTuna81
Slovensko2016-03-2929
-
 50% ( 2 people voted )
+
Na čo to bolo, keď priemerné auto u nás malo vtedy 35 koní a šlo to maximálne 110-120 km/h a aj to len vtedy ak vietor fúkal zo zadu. Väčšinou, pokiaľ sme nemali exota z TUZEXa. LOL.

Mimochodom tie obrázky sú ako vo veľkosti poštovných známok. Nedá sa to zväčšiť.

Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-03-29 12:13:04 59ad2957
ale to tady tehdy žili jiní lidé, né taková hovada jako dnes (prosím za prominutí všech slušných se to samozřekmě netýká). Ale hovad je zde mnohonásobně více než v jiných zemích. Proto ač bych rád, tak s tímto materiálem nelze.. (ale jezdí zde i polská hovada) (pro nevěřící a ty "korektní" zkuste jet v pátek k večeru po dálnici Brno - Olomouc - Lipník, popřípadě opačným směrem v neděli večer..)
Přestante už s těmi pro akčními "liberalizovanými" články tu o dopravě, tu o privátních silnicích. Jste směšní a angažovaní, nejspíš i hmotně.

Chavez # JomiPysi85
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-03-29 13:31:55 5e70a97e
Musíme sa na to pozerať realisticky a v kontextoch dôb. Aké diaľnice boli u nás v sedemdesiatych rokoch? V prvom rade si treba uvedomiť, že za socializmu sa stavalo všetko neuveriteľne pomaly a kým sa konečne dostavalo, niekoľkokrát sa materiál kompletne rozkradol a musel zákonite niekde chýbať. Ale iba u diaľnic sa vtedy a dnes - čo sa týka slimačieho tempa - nič nezmenilo. Diaľnica z Prahy do Bratislavy dokumentuje celkovú kvalitu stavby onej skostnatelej éry - zvlnená a prepadávajúca sa vtedajšia komunistická pýcha sa teraz opravuje a bude sa opravovať niekoľko rokov. Nie žeby v ČR vadným podložím neklesali diaľnice i teraz, práve porovnávaním sa niet príliš s čím chváliť ani vtedy ani teraz. To len na margo, keby boľševik z Revúcej toto vyňuchal a chcel glorifikovať stavby zo svojho obľúbeného nevratného režimu. Kvázi 15 km diaľnica, plná nenormovaných zákrut, z LM do Ivachnovej a stavaná 10 rokov bola trápnym pokusom socialistického režimu dohnať západ v cestnej infraštruktúre. To radšej pomlčme o mega kruhovom objazde, kde za dva roky spadol most dvakrát. Zaujímavé, že táto superkrátka pseudodiaľnička sa hravo vyrovná dnešnej kvalite diaľnice na opačnú stranu do Prešova na ktorej je toľko obmedzení, že je až na smiech tam žiadať poplatok. Takže, vážení, neobmedzená rýchlosť a veľkoryso bez poplatkov pre osobné vozidla je akurát tak v Nemecku. A neprepadáva sa, má kvalitný základ a základné kamene poklepával kedysi Herr 18 osobne!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2016-03-29 17:35:05 bc7b649f
ja by som doplnil, že v tom čase ale prevažne jazdili starý fotrovia, ktorý predtým 20 rokov drhli na to, aby si mohli kúpiť hociaké auto. Ako sa to dá porovnávať s dneškom, keď si sopeľ za prvú brigádu v Germánii dovlečie starého bavoráka a po preleštení sa s ním vydá do mesta trhať asfalt a ohrozovať každého naokolo. Motivácia jazdiť opatrne sa už dnes nenosí. Nechcem povedať, že vtedy sa nenašiel debil, ale percentuálne to bolo kdesi úplne inde ako dnes. Takže chvála bohu za obmedzenie. Na to v akom stave sú cesty si aj tak nič iného nemôžeme dovoliť.
Hockenberry # RixaViku83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-29 18:31:16 3ec5f340
Súdruženko, kradla celá republika - od česťpráci manuála až po okresného tajomníka. Bol to taký celonárodný šport vynútený permanentným nedostatkom čohokoľvek. To by ale súdruh nesmel mať na očiach tie klapky, ktoré má ten čo pred poštou zapriahnutý do voza stojí. ŠTB sledovala občanov z iného uhla, ani manuálny ikváč z Revúcej by neušiel ich pozornosti. Tak primitívne fanatické agitačky by boli totiž automaticky podozrivé u nedôverčivých súdruhov a považované za provokáciu, nielen každodenné snívanie o kapitalistickej záhradke a šťastnom živote za kopčekami, lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-03-29 22:38:06 bc7b649f
"nedalo sa kradnúť". Nno, tuším sa hovorilo aj čosi také, že kto neokráda štát, okráda svoju rodinu.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-29 23:15:54 59ad0b0a
loading...
Len aby to bolo jasne aj liberalom, vtedy sa hovorilo, kto nekradne, okrada svoju rodinu a nie "kto neokráda štát, okráda svoju rodinu", stat, to sme vtedy boli my a nie nastroj kapitalu na kopanie nas do riti, ako je tomu dnes...

Druha vec je, ze na rozdiel od tvrdeni fekalistov typu maciak, ktory cerpa informacie o socializme zasadne od mentalne narusenych nahodne okoloiducich pamatnikov, zlodejina vtedy u nas nebola narodnym sportom, kradli len ti, ktori kradnu aj dnes a na tzv. "vyspelom liberalno kapitalistickom zapade" sa vtedy kradlo presne rovnako, ak nie ovela viac, ako u nas...? Tiez sa tam za flasu dalo vybavit nakladne auto cohokolvek, ci uz zo statnej, alebo sukromnej stavby a da sa to tam, sice uz o nieco tazsie, ale predsa, vybavit dodnes... Chces tehly, cement, tramy, ocelove profily, domiesavac betonu, ziadny problem, da sa vybavit, presne tak, ako to bolo mozne u nas za socializmu...

Takze zlodejina nie je vecou nejakeho hospodarskeho systemu, ani nejakeho aktualnou ideologiou podmieneneho sposobu myslenia, ako sa to usilovne snazia tvrdit tulavi macaci fekalni zlcochrlici a liberali... Myslenie ludi je na celom svete rovnake a kradnu len zlodeji, bez ohladu na hospodarsky a spolocensky system, v ktorom aktualne ziju...

Miera zlodejiny v spolocnosti okrem ineho uzko suvisi aj s mierou moralky v danej spolocnosti a ta bola u nas, mili moji myslitelia, v socializme na daleko vyssej urovni ako dnes... Takze asi tak nejako...

Vesele vianoce... :)bacov baran # KadyCola85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-30 01:13:17 c30371aa
Súdruženko, kradla celá republika a to žiadna komunistická vykopávka nevyvráti. A čo chceli červení, to dnes zaujíma iba neschopné socky, realisti sa zapodievajú súčasnosťou a tým čo bude.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 10:07:42 d425402d
Maciak, to, ze cela tvoja familia musela za socializmu kradnut ako najata, je z tvojich slov uz nad slnko jasnejsie... Mozes dat svojim zlcochrlicom uz na chvilku pokoj...

Prezrad mi len, ci po stroskotani tvojej kariery staleho clena volebnej komisie sa teraz snazis ziskat poziciu staleho komika na tomto fore...? Tak mi to totiz vychadza...

"...realisti sa zapodievajú súčasnosťou a tým čo bude." :-DDD

Clovece, ty mas daleko blizsie ku katolickej viere, ako k nejakej realite... No ibaze bytie hajzlom za kazdeho rezimu nazyvas tvojim osobnym realizmom...? To by nakoniec vzhladom na nespornu zlodejsku tradiciu tvojej familie nebolo nicim prekvapivym... Tak ako je to, snazis sa stat komikom, alebo len vsetkym ukazat, aky si hajzel...?


bacov baran # KadyCola85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 10:44:06 c30371aa
Este kym ma miestny drab nezacne zas blokovat.

Musim zareagovat.

Tuto na komickom "dolezite" zareaguje vyhodnocovatel a nekomik.

"...realisti sa zapodievajú súčasnosťou a tým čo bude." :-DDD

mal som stiplavy komentar nachystany,furt ma niekto predbehne.:-(

P.S. Vidis Fc..? Toto je udel radovych vojakov.Ach joj.

kvapavka v dazdi # FupiTyro52
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-03-30 10:51:57 5f66efef
Nuž čo povedať! nič viac-len to!že náš Pande je ako BUJAK-alergický na slovo-červena-komunista-socialista-veď ešte nepochopil-že už nelezie po stromoch-kde sa cítil doma-lebo zem mu robí len samé problémy a preto je tak dezorientovaný-Veď ešte komunizmus nebol- ale len názov a realizačná cesta jej myšlienky-preto sa tak proti tomu tak vehementne postavili-dediči vykorisťovateľských zlodejov-K tomu sa môže vyjadriť sám Pande-nole Pán Pande železná reťaz-máš biblické videnia-predstav seba v dobe pred kristom- žiješ dobre? ako žiješ v kresťansko-inkvizície-je to OK! Ďalej-dobre sa žije vo fašizme? či v socializme? ako žiješ teraz v kapitalizme-lem nehovor že tvoje svedomie nemôže povedať-to slovo v socializme! Preto buď rád že si žil v socializme! buď rád že máš to čo socializmus ponúkal a máš-lebo už dnes také vymoženosti už nie sú a nebudeš mať-aj keby komunizmus sa neviem ako volalo-malo lepšiu víziu aká je dnešná! Ta Ja lem táák šak znáš ne? neznam jak bulo-bo nebul som vtedy v škole!znaš? Teraz v kniškoch o tom nepíšu-znaš! ta preto lem hádam jak bulo-ale dám na tebe bo vzdelaní človek ši a prežil ši to též!!! Lem nehutor práci česť-ale svojim rukom-česť!!!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 13:07:21 58d4285f
Ešteže si si hrýzol do jazyka. Žiarlivý náčelník nejaké vykecávanie člena mužstva by mohol brať ako vážne narušenie jeho nedeliteľných právomocí s nedoziernymi následkami. Veď boli tu už precedensy.

Na druhej strane, zato istú odvahu si prejavil, keď si spomenul v inom vlákne, že aspoň "raz začas....". Hm, neprehnal si to (však nie je prečo), ale rozhodne milé... A po tomto môžem ináč, ako len, že nápodobne ?

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 21:33:48 59ad0b0a
Fc.

Zoberiem to skratkou.

Ten pan nepotrebuje od ineho pana a by si navzajom honili EGO.

Dufam ze to staci napisat tak.To nie je o odvahe ,kamo.

kvapavka v dazdi # FupiTyro52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 21:58:50 5f66efef
Kruci.

aby.

Clovek sa uci cely zivot,aj tak umre sprosty.

kvapavka v dazdi # FupiTyro52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 22:17:05 5f66efef
No jo, taky tak "...po tomto nemôžem ináč..."

Trochu som podpichoval, kamo. Však sa dá vidieť, že ste viac, ako zohratý tandem, a vy si naozaj nepotrebujete honiť egá.FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-30 22:54:03 59ad0b0a
Najlepšie sú aj tak tie panelové pičoviny, ktoré ukladali na zem a už sa ich nevieme zbaviť, ako niektorých červených mozgov, ktorí to chvália, ktoré treba chladnokrvne nechať umrieť od hladu, lebo vždy to boli paraziti a potom strávia samých seba a zmiznú už konečne. Panelové cesty a diaľnice, naša hanba a hlavne trpia Česi. Z hovna u plietli bič.
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-31 04:41:05 59ad2957
Čo na to bačov baran...?
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-31 04:44:10 59ad2957
Súdruh, ale ...? hovorí o panelových cestách, nie o panelových králikárnach. Už sa ti to v tej červenej makovici pletie. Radšej už bežkaj zametať revúcke námestie, meškáš na aktivačné česťpráce. Tak šup, šup, zvŕtať sa s metlou ako s nevestou, lol!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-31 08:35:31 d425402c
Fc,

v pohode.

Ber to tak,ze mentalne sme trochu niekde inde.Ci dobre ci zle to ukaze az cas.

To neznamena ze musime po sebe plut.

Maj sa.

kvapavka v dazdi # FupiTyro52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-03-31 09:52:23 5f66efef
Uhm, nuž hej, Harr. Ja tiež tak dáko voľajako...
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-01 19:19:30 59ad0b0a
Strhla sa tu zaujímavá diskusia na tému socialistické diaľnice. Patrím síce k mladším ročníkom ale pre opovrhovačov danej doby a stavu cestných komunikácií mám jednu pripomienku. Konkrétne diaľnica Brno-Praha. Slovami staršieho kolegu, leteckého technika:" uzavrela sa diaľnica, nabehli letišťáci, natiahli svetlá a do hodiny tam sadali 21-čky. " Po slovensky povedané, úsek diaľnice bol osvetlený prenostnými svetlami a v priebehu hodiny ju premenili na núdzové letisko. Prečo to uvádzam? Vzletová rýchlosť MIGu 21 je 180 km/h a pristávacia 220 km/h. Minimálna dĺžka vzletovej dráhy 800m, pristávacej 500m. Pri pristátí je nos lietadla v polohe ktorá neumožňuje pilotovi výhľad pred seba a riadi sa pohľadom na stranu, teda okraj pristávacej plochy. Keby tie diaľnice boli také krivé ako opisujete, nemyslíte že by pri nich boli pomníky pilotov? Skúste o tom niekedy pouvažovať, keď si budete krátiť cestu do Prahy nadávaním na stav komunistickej diaľnice. Aj o tie nemecké diaľnice sa musel niekto starať od kedy ich za vojny postavili. Súčasný stav je primeraný veku, technológii a údržbe. Ešte poznámka, mosty na diaľnice Brno - Praha sú tiež nemeckej vojnovej produkcie ;)

Miro # TariSole27
-
 42% ( 2 people voted )
+
2016-04-02 04:12:00 93e896d9
Nestrhla sa tu žiadna zaujímavá diskusia. Ani nemohla. Kabaret Dôležité slúži jedine na zábavu, za informáciami treba ísť inde. Momentálne tu intenzívne prebieha len pokus o prevýchovu jednej frustrovanej snívajúcej boľševickej socky. Spočíva v dobre mierených kopancoch do oblasti červeného mozgu. Nepredpokladá sa zlepšenie, ale to nikde nehovorte. Kabaret potrebuje fackovacieho panáka a táto boľševická múmia, vyhrabaná z Revúcej, je na to ideálna.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-02 10:57:28 bc7b649f
Miro, ziadna zaujimava debata sa tu nestrhla, to len dvaja imbecili maciak (Pandemonium) a a bodkovany (Bodkabodkabodkaotaznik), potrebuju denne prejavovat svoje uchvatne charaktery... Kedze teraz je v kurze kydanie na socializmus, tak kydaju ako najati... Ak by sme teraz zili v socializme, tak by obaja ospevovali Meresjeva, pisali oslavne ody o Zoji kosmodemjanskej a kydali na prehnity kapitalizmus...

Jeden imbecil napise, ze v 60-tych a 70-tych rokoch mali u nas auta len 35 koni a dosahovali maximalnu rychlost 110-120 km/h, z coho jasne vyplyva, ze vtedy pravdepodobne nebol este na svete ani jeho otec, nieto on a druhy imbecil prehlasi socialisticke cesty za cesty zlej kvality a to aj napriek tomu, ze ak by sme objektivne porovnali kvalitu celej slovenskej cestnej siete teraz a pred 30-timi rokmi, tak vtedy bola jednoznacne na vyssej urovni...

Cim to asi bude, ze dnes mame menej kvalitne cesty, ako pred 30-timi rokmi...? Cim to asi bude, ze niektore za scoializmu pravidelne udrziavane/opravovane chodniky boli tiez naposledy opravovane pder viac ako 30-timi rokmi...? Niektore aj pred viac ako 40-timi rokmi...

K tomu pristavaniu lietadiel... Ano, boli u nas stavane cesty aj specialne pre tento ucel... Panelove cesty... Cesty s asfaltovym povrchom su na pristavanie a starty vojenskych stihaciek nevhodne, kvoli ich pohonom, ktore by asfaltovy povrch velmi rychlo znicili... Ako si si mohol vsimnut aj na videu, ktore si prilozil k svojmu prispevku, tam tie lietadla tiez pristavali na betonovom povrchu...


Ked som uz zacal pisat, tak sa vyjadrim aj k samotnemu clanku...

Petr Miler nejako pri tom nadchynani sa neobmedzenymi rychlostami zabudol spomenut, ze v obciach a mestach sice kedysi bolo medzi 23 hodinou a 5 hodinou rano mozne jazdit neobmedzenou rychlost, ale len v pripade, ze na danom useku nebola rychlost obmedzena zvislou dopravnou znackou... Vtedy to obmedzenie platilo aj v noci... To je len taky urcite nepodstatny detail...

Urcite, rychlost jazdy nezabija, zabija blbec za volantom... Blbec, ktoremu chybaju soferske schopnosti, ktoremu su uplne nezname limity jeho vozidla, ako aj jeho vlastne limity a ktoremu chyba aj akakolvek predstavivost... Akekolvek obmedzenia rychlosti blbcom nezabrania zabijat seba a inych na cestach, ale obmedzenia rychlosti na cestach su zial jedinym moznym sposobom, ako sa o to aspon pokusit...

Aby som to zhrnul, obmedzenia rychlosti na cestach existuju vyhradne kvoli blbcom... Normalny clovek ich nepotrebuje, lebo ten aj bez akejkolvek vyhlasky upravujucej rychlost jazdy na cestach roznych kategorii, svoju rychlost jazdy vzdy prisposobi danemu povrchu cesty, viditelnosti, hustote premavky, pocasiu a hlavne limitom svojho vozidla a svojim objektivnym schopnostiam...

Bolo teda za socializmu na cestach menej blbcov...? Jednoznacne...! Preco...?

Dovod bol jednoduchy... V 60-tych a 70-tych rokoch boli u nas auta v porovnani so zarobkami velmi drahe... V niektorych pripadoch sa ich ceny rovnali cenam novych rodinnych domov... Bolo na ne treba dlho sporit a to bol hlavny dovod, preco boli takto z cestnej dopravy eliminovani blbci... Auta si vacsinou kupovali dva druhy ludi... Ti, co mali pre soferovanie prirodzeny talent a schopnosti a tymi autami chceli aj jazdit a aj nimi jazdili a potom ti, ktori si auto mohli sice dovolit, ale na soferovanie sa vobec nehodili... Ti priemerne najazdili 1500 km na 10 rokov... Svoje auta len kazdu sobotu vytlacali z garazi a tam ich pol dna lestili, aby susedia videli, ze maju auto... Logicky, tito ludia vela nehod sposobit nemohli, ale aj tak sa na nich v priemere podielali castejsie ako ti, ktori jazdili takmer denne...

Ti co na soferovanie mali schopnosti, sa cestach spravali tak, aby si svoj drahy rodinny poklad pri tom nerozmlatili... Auta vtedy boli na daleko nizsej technickej urovni (nielen u nas, vsade na svete) a tak ti, ktori soferovali, mali daleko vacsiu sancu sa stat dobrymi vodicmi... Cim narocnejsie je soferovat auto, tym skor clovek s potrebnym nadanim pre soferovanie ziska spravne navyky jazdy... Mimochodom, na autach dnesneho typu je toto takmer nemozne... Clovek dnes uz kvoli elektronike takmer ani nema sancu auto vycitit, zistit jeho presne limity... Vacsinou ich zisti len v momente, ked jeho mozog uz steka po betonovom stlpe...

To je cele tajomstvo neobmedzenych rychlosti za socializmu... Ich obmedzenie vzhladom na vtedy existujuce prirodzene podmienky nebolo potrebne...

osobne dodnes jazdim podla starej vyhlasky... Nezaujimaju ma rychlost obmedzujuce znacky pre blbcov, vzdy jazdim bezpecnou rychlostou a niekedy je to viac ako dvojnasobok tej dovolenej, ale niekedy to moze byt aj jej polovica... Dnes je to ale vdaka blbcom na cestach jednoznacne daleko nebezpecnejsie, ako to bolo za socializmu... A ked sa este blbec dostane k peniazom a kupi si rychle auto, hotove nestastie...


bacov baran # KadyCola85
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-04-02 13:27:55 c30371aa
Pande-si ozaj nasiakol tou boľševickou nezmazateľnou farbou v spomienkach snívajúc o tom že si niekto-ta ne! Si len osamelí v sprostostiach svojho chorého mozgu-Momentálne prebieha intenzita o pokus v kopancoch-ale zlepšenie pre nápravu tvojho mozgu nenastáva a nepredpokladá sa tiež v kapitalizme!!!Tvoj idol-ideál je tvoj chorý mozog- ktorý slúži lem tebe v chorobe zvaná-alergická býčia červená--ideálna kopia múmie panáka-frustrovaného k jedinečnosti svojho mozgu k stave pajáca!-- červená-červená-Pande zúri-červená!!! Daj pokoj komunistom i socialistom-náprava je!! možná!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-02 13:30:35 58d4285f
Mravec, pôvodne som ťa chcel požiadať o stručný obsah od tvojho barana, ale nenapísal by si to gramaticky korektne ako aspoň s ukončenou ZŠ. Škoda, lebo podľa jeho prvej vety som ho asi zaujal, ale iné som chcel... Tak náprava je možno možná? Čoho? Hádam len nie návratu k boľševickému režimu trvalého nedostatku? Ako to, že červené odštrngané vykopávky o tom pochybujú?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-02 14:10:30 bc7b649f
No dobre.

Volakedy som sa hadal s kamosom o tom ci je gramaticky spravna definicia

Mylujem capytalyzmus,je uplne neskutocne uzasny,je to buducnost ludstva.

Kedze uz aj tym menej chapavym,Pande,doslo kolka byje/:}/,uz by si mohol pochopit co ten mylovnyk sa snazyl naznacil tym kolka byje....

"Procesy sa mozu spustit."

Som uplny trulo,dufam ze aspon to ti doslo./Alebo aspom, to fakt v tomto strese netusim./

Ahoj fesak.

Cy any tak nezapaluje...?

kvapavka v dazdi # FupiTyro52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-02 14:33:01 5f66efef
Daj pokoj komunistom i socialistom-to sú už dejiny---Ta náprava je možná-nie ku komunizmu-ale náprava možná ?--TEBA--Pande!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-02 14:34:53 58d4285f
Zapalľúúúúje-- ale ňe Pandemu-bo von sebe cháápe-jááj-jak chapavýýýý-co nyč nechááápe- Bo kus rečy ynýý už je glupy- kedz nezna gramatyku!-nezna cháápac a tak lem háda-y treska pyskamy jak stara platňa a to ma baví-baviť sa ! ta to ja len tááák !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-02 15:05:02 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
p   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Merkelová k bruselské fiskální unii: “Nein”


Merkelová k bruselské fiskální unii: “Nein”
Německé volby se blíží a z mnoha malých věciček, které se v poslední době udály, je to evidentní. Poslední je to, že paní Merkelová se teď zjevně distancuje od svých někdejší...
Co je a co není investice
MUSLIMOVÉ NA BAZÉNU V NĚMECKU: PLIVALI NA DĚTI, ŽENÁM SPROSTĚ NADÁVALI A VYHROŽOVALI VYHLAZENÍM
Reformy NSA uzákoní špehování

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0891 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made