Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ústava USA: Proč vznikla a co jí předcházelo?


Ústava USA: Proč vznikla a co jí předcházelo?

Ústava USA vyvěrá ze samé podstaty tamní společnosti, proto je třeba si nejdříve uvědomit, jací lidé se v tehdejších Britských koloniích v Severní Americe soustředili a co se zde vlastně událo.

Británie zůstávala velice dlouho mimo boj o vliv velkých koloniálních mocností, které území Ameriky osídlily jako první — Portugalska a Španělska. Prvním zdařilým pokusem o trvalou kolonizaci ze strany Britů bylo založení Virginie — její prvotní ústavu představoval dekret Jakuba I. Stuarta. [1]

Zatímco prvotním hybatelem pro kolonisty ve Virginii se stala vidina bohatství, po roce 1616, kdy již byl kolonizován Marryland a i Nová Anglie, vyvolalo především u anglických puritánů, kteří byli nuceni opouštět svou vlast, nové území spíše touhu usadit se zde na stálo.

Puritánští vůdci se stali tvůrci tzv. Mayflowerských kompaktát,[2] která bývají považována za začátek ústavy USA. Byla to vlastně smlouva, kterou všichni mužští cestující na puritánské lodi Mayflower museli podepsat před založením osady Plymouth. Smlouva obsahovala závazek podvolit se kolektivním rozhodnutím většiny signatářů i slib věrnosti králi a trvání závazků vůči společnosti. Dále dávala shromáždění moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Tato bývají považována za počátek amerického konstitucionalismu.[3]

Tento vývoj, který se odehrával prakticky stejně ve všech 13 původních koloniích, byl tedy jednoznačně postaven na ideálu politické samostatnosti kolonizátorů a jejich svobodě vyznání, či projevu.

Už v době kolonizace se tedy formovalo přesvědčení, že vláda musí vycházet z vůle většiny těch, kterým má vládnout a že veškerá její opatření musí být opatřena souhlasem ovládaných. Prozatím se tedy kolonisté spokojili s prosazováním vlastních zájmů na provinciálních sněmech. Už tím ale byla nastoupena cesta, na jejímž konci převezmou správu svých záležitostí výhradně do svých rukou.

Nejprve byly kolonie na Anglii existenciálně závislé a neexistovala vůle po zpřetrhání svazků s mateřskou zemí. Pro kolonie byly důležité odlišné lokální zájmy, a dokud je král nenarušoval v nadměrné míře, nebyl pro kolonisty důvod cokoliv měnit.

Bodem zlomu se měly stát války s ostatními zeměmi Evropy, ve kterých se Anglie angažovala. Tyto války sice koloniím přinesly nebývalou prosperitu, ale jejich náklady musela koruna nějak hradit a zdrojem příjmů se měly stát právě i osadníci v Severní Americe.

Američané viděli svou budoucnost v rozšiřování území, což jim však Jiří III. znemožnil podpisem tzv. Proclamation Line.[4] Tímto prohlášením král reagoval na konec Sedmileté války s Francií, která vlastně definitivně znamenala úpadek francouzské koloniální síly v Severní Americe. Král si od územního "zakonzervování" sliboval uklidnění situace a navázání lepší spolupráce s domorodými kmeny a celkovou konsolidaci situace.

map-french-indian-war-1763-1775.jpg (25,719 kiB)Mapa Fr.-indiánské války

Bylo to první z opatření, která měla ulevit napnutému anglickému rozpočtu — především, tím, že by nadále nebylo nutné ve zvýšené podobě hlídat západní hranici a kolonizátoři by se nedostávali tak často do svárů s Indiány ohledně nového území. Bylo to také první opatření, které postihlo všechny vrstvy koloniální společnosti.

Po Proclamation line, přišly tzv. Navigační zákony — jednalo se v podstatě o celní legislativu. Na jejich základě byl také narušen letitý systém porotcovského soudnictví v koloniích, neboť byl zřízen samostatný, zvláštní soud viceadmirality v Halifaxu. Byly také rozšířeny pravomoci úředníků při prohlídkách a byly na kolonie uvaleny nové daně.

O dva roky později přijatý Zákon o kolkovném dále hrotil situaci tím, že zaváděl novou povinnost úřední listiny opatřovat oficiálním kolkem, který se pochopitelně platil, a příjmy byly vyváděny zpět do Londýna.

Tyto zákony tvrdě narazily nejen na zásadu "žádné zdanění bez zastoupení", ale zájem na jejich odvolání stmelil dosud rozdrobenou zem, neboť postihly všechny státy prakticky stejně. Přestože se Kolkové zákony podařilo kolonistům zrušit — následný vývoj přinesly obdobné Townshendovy zákony, které zaváděly nová cla na některé druhy zboží, změnily organizaci celní správy a pozastavily účinnost právních aktů zákonodárného sněmu v New Yorku, jako trest za odmítnutí ubytovací povinnosti vůči královské armádě.

Výsledkem Prvního kontinentálního kongresu z roku 1774 byla teze o prosté personální unii kolonií a Velké Británie a petice adresovaná králi, žádající ho o ochranu a zprostředkování smíru s parlamentem. Druhý kontinentální kongres, konající se už po některých dalších ozbrojených konfliktech králi adresoval obdobnou výzvu — Petici olivové ratolesti a Prohlášení o důvodech a nutnosti chopit se zbraní inspirované dílem Johna Locka.

Žádná z iniciativ však k cíli nevedla, proto v dubnu 1776 Severní Karolina udělila jako první z kolonií svým zástupcům instrukce dovolující jednání o nezávislosti. Velký podíl na tomto posunu politických cílů amerických kolonistů připadá pamfletu Zdravý rozum[5] z pera Thomase Paina. Tento v té době velice populární spisek preferoval založení samostatného státu s republikánskou formou vlády.

Dne 7. června přednesl delegát za Virginii, Richard Henry Lee, kontinentálnímu kongresu návrh na vyhlášení nezávislosti. Text Deklarace nezávislosti z pera T. Jeffersona byl nakonec schválen 4. července 1776 a podepsán delegáty kongresu. Vznikly Spojené státy americké.

4-cervence-1776.jpg (35,898 kiB)4. červenec 1776

Nový stát dostal do vínku nejen velké myšlenky Lockea a Montesquieua, ideály demokracie a republikánství, ale i konflikt ohrožující jeho samotnou existenci, konflikt, který vypukl ještě před jeho vznikem. Po vyhlášení nezávislosti kongres přijal, jako základní zákon pro fungování nového soustátí tzv. Články konfederace a trvalé unie mezi státy.

Články konfederace zakládaly skutečně konfederaci a na jejich základě silná centrální vláda nevznikala. Jedná se o smlouvu mezi třinácti svrchovanými suverénními státy, ve které se zavazují postoupit část své svrchovanosti v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky konfederaci.

Relativně rychle se ukázalo, že národ a stát, který nezávislostí vznikl, nebude schopen na jejich základě především ve chvílích nejvyššího ohrožení vlastní existence fungovat a nebyl by ani schopen následně splatit své válečné dluhy. Slabé postavení ústřední vlády, která nebyla schopná vynutit plnění vojenských kontribucí jednotlivými státy, se ukázalo jako největší problém. Kongres neměl pravomoc vybírat daně a byl odkázaný na příspěvky od států, které byly nevymahatelné, stejně tak neměl kongres ani pravomoc vynutit plnění vlastních rozhodnutí, když projednával spory mezi jednotlivými státy.

V roce 1787 bylo za účelem revize Článků konfederace a k přijetí takových opatření, která by učinila ústavu adekvátní k potřebám vlády a zachování Unie svoláno Filadelfské shromáždění. Na tomto shromáždění hned z kraje předložili zástupci státu Virginie tzv. Virginský plán, který však šel výrazně nad rámec původního zadání, neboť navrhoval vypracování úplně nového dokumentu — ústavy. Opačný plán pak představoval tzv. Newjerseyský plán, který počítal se zachováním Článků konfederace, pouze s podstatným rozšířením pravomocí kongresu.

Posléze bylo rozhodnuto, že shromáždění bude pokračovat v práci na Virginském plánu, spolu s jeho modifikací, kdy nový dvoukomorový Kongres měl mít ve Sněmovně reprezentantů zastoupení poměrné podle počtu obyvatelstva, a v Senátu mělo být zastoupení rovné. Řešením pro zajištění vynutitelnosti aktů Kongresu se ukázalo býti ustanovení Nejvyššího soudu a právo Kongresu vytvořit nižší federální soudy.

Poslední otázkou, kterou bylo potřeba vyřešit, byla otázka moci výkonné. V průběhu diskuze bylo dosaženo konsenzu v tom smyslu, že exekutiva by měla být monokratický orgán na způsob stávajících státních guvernérů. Po diskuzích o způsobu volby prezidenta pak byla zvolena varianta nepřímé volby, jak bude popsána v další kapitole, aby byla odstraněna přílišná závislost prezidenta na Kongresu a zároveň utlumena výhoda některých lidnatých států v přímých volbách.

17. září 1787 pak byla ústava Spojených států amerických hotova.Author: sv # WahaDelo43
Svet2017-01-24
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0218 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made