Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Uruguay: Zdivočelý sociální stát


Uruguay: Zdivočelý sociální stát

Pokud by se udílela Nobelova cena za nejextrémnější a nejhorší příklad sociálního státu (a pokud by se samozřejmě vynechaly komunistické diktatury jako Sovětský svaz nebo Čína), která ze zemí dosud udělala nejvíce pro její získání?

Rozhodnutí by bylo těžké. Mezi nadějné kandidáty by se dostala Velká Británie, Francie, Švédsko[1] a Indie. Případ Velké Británie, přestože je nejznámějším a nejdiskutovanějším kvůli bývalému prominentnímu postavení Velké Británie ve světě, není určitě tím nejhorším.

Tragédie dosáhla největších rozměrů v Indii, která se se svojí 500 milionovou populací vždy pohybovala na hranici chudoby, která je tam udržována neuvěřitelným mixem ekonomické kontroly, plánování a socialismu. Avšak Indie byla vždy chudou zemí, periodicky sužovanou suchem a povodněmi, což vyústilo v humanitární tragédii katastrofálních rozměrů a bývá často obtížné přesně určit, o kolik jí zhoršily vládní politiky.

Zřejmě nejdramatičtějším příkladem, jak byla země zbytečně zruinována socialistickými politikami je Uruguay. To je země jen asi třikrát větší než Wisconsin, s populací pouze okolo 2,8 milionu obyvatel. Populace je většinou evropského původu, s mírou gramotnosti kolem 90 %. Kdysi měla Uruguay přezdívku "Švýcarsko Latinské Ameriky", vzhledem k vysokému životnímu standardu.

Uruguay přijala průběžný státní penzijní systém již v roce 1919. Její hlavní problémy však mají pravděpodobně počátek v březnu 1952, kdy byl zrušen úřad prezidenta a zemi začala vládnout devítičlenná rada, volená na čtyřleté období. Šest jejích členů bylo z vládnoucí strany a tři z nejsilnější opoziční strany. Všech devět mělo stejné pravomoci.

Nejvíce znepokojivé na příkladu Uruguaye není pouze délka trvání tamních sociálních programů, ale fakt, že byly stále extrémněji prohlubovány, bez ohledu na katastrofy, ke kterým vedly. Příběh vypadá tak neuvěřitelně, že namísto jeho převyprávění svými slovy ho představím v sérii článků od nejrůznějších pozorovatelů, kteří ho zaznamenávali z první ruky v intervalu několika let.

První postřeh je od Karla Norskyho z Manchester Guardian Weekly ze dne 12. června 1956:

"Dnešní Uruguay nabízí smutné divadlo nemocného sociálního státu. Sní o svém Korejském boomu. Žádný z politiků se neodváží předložit svému publiku pravdu o tom, že široký rozsah sociálních služeb je placen z fondů, které někdo svou prací musí vytvářet. ...Demagogie je používána jako sedativum. Výsledkem je, že vnitřní a zahraniční dluh se prudce zvyšují, požadavky na mzdy se akumulují, ceny rostou a Uruguayské peso prudce oslabuje.Nepotismus je hojný. Dnes je jeden ze tří občanů Montevidea, kteří sami tvoří celou třetinu celkové populace této země, zaměstnán ve veřejném sektoru.Tráví tak každý den tři nebo čtyři hodiny na vládním úřadu a zbytek dne většinou pracuje v soukromém podniku. ... Korupce je velmi rozšířená podle všech měřítek. ...

Veřejní zaměstnanci neustále žádají podstatné navyšování svých platů.Pracovníci na jatkách stávkují za zvýšení platů a za "garantovaný" denní příděl čtyř liber masa hluboko pod tržní cenou. ...

Žádný místní politik nemůže doufat v zisk hlasů, pokud obhajuje úspornost, utahování opasků nebo obětování, byť jen malé části z vymožeností sociálního státu".

U posledního odstavce bych se na okamžik zastavil, jelikož přesně ilustruje, co je tím nejosudovějším aspektem sociálního státu všude ve světě. Jakmile jsou nějaké subvence, penze či jiné výhody rozšířeny na jakoukoli skupinu, jsou okamžitě považovány za "právo".Bez ohledu na to, jaké krizi musí čelit rozpočet nebo měna, stane se pak "politicky neprůchodným" jejich zrušení nebo pouhé zredukování. Na tento fakt narazíme v Uruguay ještě mnohokrát.

Dalším postřehem bude článek od S. J. Rundta z doby o sedm let pozdější, z dubna 1963:

"Ve svém prvním projevu nový předseda Národního shromáždění přiznal, žeUruguay již prakticky zbankrotovala. ... Nicméně se vyjádřil zcela jasně v tom smyslu, že sociální systém zůstane víceméně nezměněn.

Jako "sociální laboratoř Jižní Ameriky", zavedla Uruguay legislativní program, který je mnohem blíže kompletnímu "sociálnímu státu" než cokoli obdobného na západní polokouli. ... Vláda garantuje rodinné přídavky založené na počtu dětí; zaměstnanci nemohou být propouštěni bez tučného odchodného; muži a ženy volí již od 18 let. ...

Složitý a všechny zahrnující systém státních penzí byl zaveden již v roce 1919. Je financován průběžnými srážkami ze mzdy ve výši od 14 % do 17 % od zaměstnance a zaměstnavatele. Penze je k dispozici všem ve věku 55 let po 30 letech práce či v 60 letech po 10 letech práce. Výše penze se počítá z nejvyššího dosaženého příjmu. ... Lidé mají bezplatné zdravotnictví a nárok na 20 dnů placené dovolené. Vláda poskytuje plnou péči ženám na mateřské dovolené.

Ohromné výdaje super-sociálního státu (přibližně pětina populace je úplně závislá na příjmu, který dostává od státu) a nejisté živobytí, které poskytuje ekonomika zaměřená převážně na zemědělství a chov dobytka, zanechaly své stopy. Dnes čelí Uruguay vážným fiskálním a finančním tlakům. ...

Inflace stoupá. ... Produkce klesá a nezaměstnanost se zvyšuje. Probíhá množství rozsáhlých stávek. Příjmy z turistického ruchu se citelně zmenšily...

Co se týče omezení dovozu a celní ochrany, Uruguay vyzkoušela pravděpodobně vše. ...

Při úsilí omezit další nákupní horečku v roce 1963, nová administrativa zcela zakázala dovoz veškerého zahraničního zboží mimo základních surovin. ... Tento zákaz postihl asi dvě třetiny uruguayského dovozu. ... Pašování zboží, hlavně z Brazílie a Argentiny, dnes způsobuje velké bolení hlavy úřadům v Montevideu.

Odliv kapitálu během roku 1963 se odhaduje na $ 40 až $ 50 milionů. ...

Rozpočtový deficit se v roce 1961 téměř zdvojnásobil na 210 milionů pesos. V roce 1962 tento trend pokračoval. ... Dnes se uvádí číslo deficitu 807 milionů pesos. Mimoto vláda dluží penzijnímu fondu okolo 700 milionů pesos a přibližně jednu miliardu pesos dluží Banco de la República. Výplaty všech vládních úředníků se platí nejméně s měsíčním zpožděním. ...

Náklady na práci jsou v Uruguay vysoké. Mnoho příspěvků na nejrůznější sociální výhody — penze, rodinné přídavky, nemocenské, mateřské, povinné úrazové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti, jejichž výše se liší od jednoho průmyslového odvětví k druhému, ale v souhrnu vždy představují minimálně 50 % ze mzdy. V některých sektorech je toto procento ještě vyšší...

Sociální neklid narůstá. ... Rozšířené a nákladné stávky jsou na denním pořádku. Obvykle se stávkuje za zvýšení platů a požadavky na jednorázové a okamžité zvýšení až o 50 % nejsou žádnou výjimkou".

Třetí postřeh pochází od Sterlinga G. Slappeyho z Nation’s Business magazine z dubna 1967:

"Dvě stovky dovezených autobusů korodují v otevřených docích, zatímco vládní úředníci se mezi sebou dohadují, kterému úřadu se vlastně mají zaplatit přístavní poplatky. Tyto autobusy zde stojí již čtyři roky.

Množství mužů zapsaných pod falešnými ženskými jmény dostává pravidelnou vládní platbu skrze Uruguayské socializované nemocnice. Jsou zapsáni v personálu jako "pomocné sestry".

V mnoha vládních úřadech pracuje dvojnásobek úředníků, než je tam židlí a stolů. Nejdůležitějším trikem je dostat se do práce včas, aby člověk nemusel během čtyřhodinového pracovního dne stát.

Běžný věk pro odchod do důchodu s nekrácenou penzí je 45 let. Stejně běžné je pobírat dávky a podpory v nezaměstnanosti a pracovat načerno. To je pouze několik ukázek z života v Uruguay — sociálního státu, který se vymkl kontrole. ...

Příjem přibližně 40 % až 45 % z 2,6 milionu lidí v této kdysi prosperující zemi nyní závisí na vládě. Mezi ně se řadí mladiství "penzisté", kterým nečiní problém nechat se schválně propustit, a tak se kvalifikovat pro pobírání dávek a dalších výhod. ...

V každém okamžiku probíhá současně osm až deset stávek. Montevideo se nyní stalo jedním z nejšpinavějších měst mimo Orient. Jeho ulice jsou zaplaveny odpadky, které stávkující zaměstnanci komunálních služeb neodvážejí. ...

Monopolní podniky provozované vládou nyní zcela kontrolují produkci masa, vlny, rybolov, lov tuleňů, výrobu alkoholu, životní a úrazové pojišťění, poštu, telefony a telegrafy, ropný průmysl, leteckou dopravu, železnice, říční dopravu, kasina a loterie, divadla, většinu nemocnic, televizní a radiové stanice, tři oficiální banky, největší dopravní společnost. ...

Inflace byla v roce 1965 88 % a v roce 1966 mezi 40 % až 50 %.

Vláda prudce zvýšila svoje utrácení a marnotratně prosadila obrovské zvýšení platů — někde až o 60 % ročně. ...

Jeden z fiskálních expertů diagnostikoval potíže Uruguaje jako "Anglickou nemoc", kdy, jak prohlásil, se každý snaží od společnosti dostat maximum za minimálního vlastního přispění.

Dokud nepřevzal vládu prezident Gestido, vládl v Uruguay patnáct let devítičlenný výbor v kolegiálním systému vlády. Bylo to idealistické, nefunkční a docela pošetilé již od svého začátku. Tento systém se rychle rozdrobil a vládla tak koalice sedmi rozdílných skupin. Každý rok se členové rady střídali na předsednickém postu.

Namísto toho, aby byla vláda pod dozorem opoziční strany, se tedy stalo, že sekaždý začal starat, aby se na jeho přátele a příbuzné dostaly vládní sinekury.

Západní svět zřídkakdy vídá takový stupeň korupce a nepotismu".

Návrat k prezidentskému systému vzbudil naděje, že uruguayský sociální stát by mohl být zredukován. Zde je další postřeh od C. L. Sulzbergera pro New York Times z 11. října 1967:

"Současná Anglie či Skandinávie by se měly dlouze zadívat jihozápadním směrem a zamumlat si: "Tam, s boží milostí, mám namířeno". Uruguay je totiž zdivočelý sociální stát a tento fakt, nakonec uznávaný i vládou, způsobil současnou politickou krizi a vyhlášení výjimečného stavu.

To je jediná země na západní polokouli, kde proběhl pokus o ten typ demokratického socialismu, který praktikují v Norsku, Velké Británii nebo na Novém Zélandu.[2] Běda však, díky zvrácené koncepci a tendenční aplikaci takového modelu byla celá sociální i ekonomická struktura pokřivena. Tady dobročinnost začíná doma. Jeden ze tří dospělých pobírá nějakou formu státní podpory. Čtyřicet procent práceschopného obyvatelstva je zaměstnáno státem. Politické strany soutěží v tom, která více rozšíří směšně nabobtnalou byrokracii, která pracuje pouze třicet hodin týdně. ...

Ceny v minulé dekádě vzrostly 32násobně. Hrubý národní produkt klesl o 9 % a v tomto roce se očekává propad ještě větší. ...

Kdokoliv může odejít do důchodu po třiceti letech práce a zachová si stejný příjem. Jelikož se ale za tyto peníze dá koupit pouze 1/32 toho, co před deseti lety, není taková penze moc platná. K navýšení zmatku si odbory navykly stávkovat. Právě v těchto dnech stávkují bankovní zaměstnanci a odmítají proplácet vládní šeky, čili žádný příjemce důchodů nic nedostává. ...

Toto vše je zbytečnou tragédií. Uruguay mívala poměrně větší gramotnost a více lékařů na jednoho obyvatele než Spojené státy. Existovala zde rozvinutá střední třída a země rozhodně netrpěla přelidněním. ...

Uruguay by měla být varovným příkladem pro ostatní sociální státy".

Náš pátý postřeh pochází od S. J. Rundta ze 6. srpna 1968:

"Nepořádky pokračují a zdá se, že se stupňují. Vláda se zatvrzuje a protestující rovněž. Mocná radikální levice, vedená komunisty a ovládající národní odborové svazy, vyhlásila 24hodinovou protestní stávku proti ohlášenému zmrazení platů, důchodů, cen a dividend... Současné šest měsíců trvající sucho s sebou přineslo pochmurné zatemnění poté, co bylo nařízeno omezit spotřebu elektřiny na polovinu. ...

Temnota zakrývá sporadické protivládní srocení a teroristické aktivity. Hlavní vysílač vládního rádia byl vyhozen do povětří. ... Loňský rok proběhlo přes 500 stávek, což byl rekord, který bude letos jistě zlomen. ...

Vláda uzavřela tři velkoobchodní domy a množství menších obchodů za to, že zvýšily ceny. Stejně tak jsou uzavírány soukromé nemocnice za porušení dekretů o zmrazení cen a mezd. Ale přes striktní cenzuru tisku a drakonické vyhlášky proti demonstracím a stávkám, za něž se hrozí vojenskými tribunály, uklidnění stále nenastává".

Šestý a poslední postřeh k této pokračující krizi pochází od dopisovatele New York Times z 21. ledna 1969:

"Stávkující vládní zaměstnanci se dnes srotili v centru Montevidea, rozbíjeli okna a stavěli hořící barikády. Podle policejních zpráv jeden člověk přišel o život a 32 bylo zraněno.

Demonstranti se rozdělili do skupin o 30 až 50 lidech, obsadili oblast o rozloze 30 bloků, zastavovali dopravu barikádami a útočili na automobily a autobusy. Policie odpověděla slzným plynem, vodními děly a obušky. ...

Stávkující úředníci požadovali vyplacení měsíčních bonusů ve výši $ 24, jejichž vyplácení se údajně o dva měsíce zdrželo".

Těchto šest postřehů pocházejících z časového intervalu třinácti let je pozoruhodně shodných; ale právě jejich shodnost je pointou. K nutným reformám se očividně nikdy nepřikročilo.

Poučení pro Spojené státy a zbytek světa z vývoje v Uruguaji by mělo znít, že sociální stát s jeho stále se rozrůstající armádou osob pobírajících všechny možné dávky, podpory a výhody, je extrémně snadné zavést a rozšiřovat. Je však téměř nemožné je zastavit bez ohledu na to, jak očividné a katastrofické jsou jejich následky.

Takový vývoj vede ke zvětšující se inflaci, státnímu bankrotu, politickým nepořádkům, sociální dezintegraci a nakonec k represivní diktatuře. Přesto se dosud žádná země nepoučila z příkladu druhých.

Kapitola z knihy Henry Hazlitta "Člověk proti sociálnímu státu".


[1] Švédsko procházelo na konci 60. a začátkem 70. let ekonomickou stagnací, která vyústila v roce 1976 v první volební porážku sociálních demokratů po 44 letech vlády a opakovanou devalvaci švédské koruny. Stejně jako ostatní země, také Švédsko v druhé polovině 80. let prodělalo mnoho protržních reforem (za vlády Ingvara Carlssona) včetně dramatického snižování mezních daňových sazeb.

[2] Velká Británie a Nový Zéland čelily velmi vážným ekonomickým krizím, z nichž je vyvedly až série liberálních reforem v průběhu 80. let (reformy na Novém Zélandu bývají označovány za vůbec nejúspěšnější a nejlépe provedené liberální reformy 20. století). Norsko zbohatlo na těžbě ropy v Severním moři.


Pozn. red.: Proč sem zrovna dnes dávám tento článek? Ve Švýcarsku se včera hlasovalo v referendu o státním Základním nepodmíněném příjmu, který se všem levičákům nesmírně líbí. Socialisté však nerozumí ekonomice (jinak by nebyli socialisty), a nevědí, že ten nápad je stejně zvrhlý, jako jiné jejich nápady. Kromě naprostého zvrácení morálky, kdy by vlastně chtěli zavést odměnu za nicnedělání, za lenost, by v krátkém čase dovedli celou ekonomiku k totálnímu rozvratu, hyperinflaci a stát k enormnímu zadlužení. A důsledek by byl strašný, protože jak výše uvedeno: socialismus se zavádí snadno, zbavit se jej je velmi bolestivé, téměř nemožné.

Ještě, že Švýcaři nemají místo hlav zeleno-rudé melouny a umí počítat. Odmítli ten nápad tvrdě: 78 % proti.Author: sv # WahaDelo43
Svet2016-06-089
-
 46% ( 3 people voted )
+
Co sa to tu dnes do prdele deje...? 7 jun bol vyhlaseny za den imbecilov, ze sa tu dnes objavuju take skvosty ako na beziacom pase...? :-DDD

Z celeho clanku som si precital len jeho uplne posledny odstavec "Pozn. red."... Vybuchol som rehotom... Je naozaj zabavne sledovat, ako internetovymi liberalmi zatriasla zavist, ze pokial oni by museli ako socky niekde robit za 400 eur mesacne, nejaky Svajciar by si mohol za viac ako patnasobok ich zarobku niekde sediet na luke a rozjimat o zivote... :-DDD

Pritom ich by sa to okrem vedomia toho, ze niekde je mozne zit aj takto, nijako inac realne nedotykalo... Myslenie slobodnych liberalov je naozaj velmi zaujimave... Nech su vsetci ludia slobodni, nech neexistuju ziadne regulacie, ziadne obmedzenia slobody jednotlivca, len nech sa nedaj boze nema niekto lepsie ako oni... :-DDD

Este aj k hyperinflacii by podla toho kretena bolo vo Svajciarsku doslo... :-DDDDDDDD

Teraz mi este oci padli na tuto vetu, tesne nad poslednym odstavcom: "reformy na Novém Zélandu bývají označovány za vůbec nejúspěšnější a nejlépe provedené liberální reformy 20. století"... To preto asi dnes uz polovica obyvatelov Noveho Zelandu sedi na podpore v nezamestnanosti v Australii, co...? :-DDD

Mili liberalni imbecili, vysledok referenda vo Svajciarsku vam vysvetlim liberalne, aby ste to dokazali pochopit...

Ak by ste sa pozreli na svajciarske referenda a ich vysledky a porovnali ich so svajciarskou realitou, zistili by ste, ze nech si uz Svajciari zelaju cokolvek, nech si hlasuju akokolvek, vzdy robili a aj vzdy budu robit to, co im prikaze Brusel... Okrem ineho, Brusel Svajciarsku prikazal drzat otvorene hranice... Liberalne, samozrejme... Chcete mat pristup na trh EU...? Ak ano, musite mat otvorene hranice... :-DDD

Ako sa o probleme vyjadril Luzi Stamm z pravicovej Svajciarskej ludovej strany: "Ak by sme ponúkli každému jednotlivcovi určitú sumu peňazí, mali by sme tu miliardy ľudí snažiacich sa dostať do Švajčiarska."...

Ano mili liberali, do Svajciarska by vtedy naplynuli MILIARDY ludi z celej galaxie a kedze Svajciari su vacsinou liberali a vedia, ze ich krajina by dokazala prijat len 16,5 miliardy novych ludi, nemohli si dovolit riskovat stav, ze by ich zaplavilo napriklad 30 miliard ludi, preto to referendum dopadlo, tak ako dopadlo...

To nie je ziadny vymysel... 60% Svajciarska pokryvaju Alpy a kazdy hadam vie, ze napriklad na stene Matterhornu. sa stoji dost blbo... Ak teda z celkovej rozlohy Svajciarska odpocitame Alpy, tak zvysnych 40% jeho rozlohy je priblizne 16 500 000 000 m²... Ak by teda Svajciari okrem Alp, zrovnali so zemou cele Svajciarsko a vyasfaltovali ho, stojac by sa do neho zmestilo len 16,5 miliardy ludi, lebo kazdy clovek pre zivot v stoji potrebuje 1 m²... To su tie miliardy imigrantov, o ktorych hovoril Luzi Stamm... Ak by do Svajciarska vsak prislo 30 miliard ludi, museli by uz sediet jeden druhemu na ramenach a to by znamenalo hyperinflaciu a kolaps ekonomiky Svajciarska... Preto to referendum dopadlo, ako dopadlo, lebo liberali nedokazau jeden druheho udrzat na ramenach a k tomu vsetkemu si aj navzajom strasne zavidia hyperinfleciu... :-DDD

Daj pokoj so 7 miliardami obyvatelov celej nasej planety... Odkial by toto mali liberali vediet...? Ticho bud...! :)tulava macka # KutoHajy55
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-06-08 17:13:18 d421f0c5
Este stale sa rehocem z imbecility liberalov, ktori podla vlastnych vyhlaseni ako jedini rozumeju ekonomike... Jednoducha otazka pre liberalov... Ak su trhy fyzicky obmedzene rozmermi nasej planety a tym aj moznym poctom jej obyvatelov a vdaka novym technologiam sa suatvne vzysuju mozne objemy produkcie tovarov a zaroven sa znizuje potreba zamestnancov vo vyrobe, ako je mozne tento problem liberalne riesit...?

Tovarov pribuda a kupna sila obyvatelstva zaroven klesa, co s tym...? Budeme vyrabat coraz viac, ale kupovat tovary si bude moct dovolit coraz menej ludi... Co takto napriklad do Europy importovat moslimov a dat im po 800 eur mesacne za nic...? Viete si predstavit, aky hospodarsky rast by zaznamenala Europa, ak by sme do nej importovali napriklad 200 miliard moslimov a kazdemu dali po 800 eur mesacne za nic a oni by tie peniaze kazdy mesiac vsetky utratili...? Takto by mesacne nakupili sluzby a tovary za 160 bilionov eur, to by bolo, co...? Ach do prdele, ved ti liberalni uctovnici to uz aj v Europe zacali robit, len o tom zabudli informovat internetovych liberalov, to asi preto ich tak rozrusilo to svajciarske referendum...? Asi len este nie su v obraze...? :-DDD

A ked este jedneho dna americania tu Europu aj humanitarne vybombarduju, to este len bude hospodarsky rast... Milujem liberalov a uz sa nemozem dockat svetlejsich liberalnych zajtrajskov... :-DDD


tulava macka # KutoHajy55
-
 63% ( 6 people voted )
+
2016-06-08 18:04:47 d421f0c5
Ja som čítala, že na m2 môžu stáť až 4 ľudia. Potom by sa do Švajčiarska zmestilo 4 x viac - aj migrantov - a problém by bol vyriešený. Nemusela by ich živiť Európa. A posledný v Afrike by zhasol svetlo. Jak sa u nás na dedine hovorilo za komunistov.
Johanka z Parku # WykuTydu48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-08 21:17:10 4e6259c3
A vidíš mačiatko - to je nápad ktorý zatiaľ málokto odhalil. Treba všetkých sústrediť na jedno miesto a potom to vybombardovať. To je tiež riešenie.
Johanka z Parku # WykuTydu48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-08 21:21:23 4e6259c3
Existovala zde rozvinutá střední třída a země rozhodně netrpěla přelidněním. - toto je veľmi zaujímavý fakt. Ja si však myslím, že najlepšie výsledky sa dosiahnu ak je nastolená rovnováha a hlavne nech je obmedzená úžera. Veľa ľudí si myslí, že švajčiari sa majú dobre kvôli bankám. Možno istú úlohu ozaj zohráva aj bankový sektor, ale to prečo si švajčiari môžu dovoliť mať vysoké platy, je to silný exportne orientovaný priemysel. Navyše švajčiari majú nízkoúročenú menu a hlavne k tomu všetkému firmy medzi sebou majú bezúročný kreditný systém, niečo také majú aj dánsky farmári. To je tajomstvo švájcu a ich vysokých výplat, niet lepšieho pocitu pre pracovníka na tomto svete, ako mať výplatu v tých dlhých frankoch, ktoré majú aj hodnotu. jednu tretinu miniete a dve tretiny si môžete odložiť - pravda ak ste šetrný človek. Hneď sa vám inak pracuje. Ale tajomstvo nie je pravicových liberáloch, tajomstvo je v bezúročnej ekonomike - toto buď nechcú politici chápať, alebo sa boja, že dopadnú ako Kenedy alebo v lepšom prípade prezident Jackson.
Rovnovaha # QuruRuju78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-10 00:11:10 5a400625
Uruguay bol a stale je kapitalistickou krajinou. Najnovsie s viac ako 20% nezamestnanostou v ktorej bola legalizovana marihuana. To hovori za vsetko. Drogy, ludia bez prace a par otrokov zapadu.

Abdul # WodyRisi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-11 21:07:29 5cde4f01
loading...
The new face of global capitalism is everywhere in Latin America, from the fast-food chains and superstores that dominate local markets to vast new fields of soy run by transnational agribusiness.

https://nacla.org/news/2012/8/3/latin-america-new-
global-capitalism

Abdul # WodyRisi01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-11 21:11:41 5cde4f01
Toto uz je vrchol. Kapitalizmus nici zivoty ludi v otrockych koloniach a kapitalisti hovoria, ze socializmus zlyhava. :-D Mozu hovorit oplakavacom Havla. :-D

Abdul # WodyRisi01
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-06-11 21:13:42 5cde4f01
"Běžný věk pro odchod do důchodu s nekrácenou penzí je 45 let. Stejně běžné je pobírat dávky a podpory v nezaměstnanosti a pracova
t
načerno
. To je pouze několik ukázek z života v Uruguay — sociálního státu, který se vymkl kontrole. ..." A pre koho pracuju na cierno ? Pre ktoru SUKROMNU FIRMU v tomto udajne socialistickom state ? :-D

Abdul # WodyRisi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-11 21:18:41 5cde4f01

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Výber (niektorých) daní je ekonomický hrdelný zločin.


Výber (niektorých) daní je ekonomický hrdelný zločin.
Elektronické mýto oslabuje konkurencieschopnosť slovenských podnikov a znižuje kúpyschopný dopyt slovenských domácností. Čistý výnos tejto dane za štyri roky prevádzky je na úrovni š...
JAK VAŘÍ BABIČKY PO CELÉM SVĚTĚ?
7 dní do vynúteného ukončenia vysielania rádia Viva.
RON PAUL: “KOLAPS IRÁKU UKAZUJE BANKROT INTERVENCIONISMU”

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0415 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage