Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ukrajina na rozcestí


Ukrajina na rozcestí

Ukrajina na rozcestí

Ukrajina se dnes svobodně a demokraticky zmítá v bídě a chudobě, jejíž konce nevidět a která postihuje nejširší vrstvy obyvatelstva. Tento nelichotivý obraz je v době odchozích politických dobrodruhů, jako byl například Juščenko. Tento bílý kůň USA se asi zbláznil, když udělil posmrtně čestný titul Hrdina Ukrajiny teroristovi, válečnému zločinci a fašistovi Banderovi. S. Bandera - tento zločinec z dob 2. světové vojny má na svědomí nejméně 150 tisíc Poláků, Čechů, Židů a dalších s "jeho" Ukrajinskou povstaleckou armádou, která " bojovala " po boku fašistických SS . Po válce našel ochranu pod křídly Američanů, těchto vyhlášených světových demokratů. Juščenko tedy posmrtně vysoce ocenil brutálního vraha vyznamenáním Ukrajiny.

Země udělala další krok k heroizaci nacizmu, což bude další příčinou prohloubení rozkolu mezi východní a západní Ukrajinou. Zatímco východní Ukrajina je proruská, západní Ukrajina je prozápadní - jsou to pohrobci Bandery. Jmenování Stefana Bandery národním hrdinou Ukrajiny není nejlepší vysvědčení demokracie na Ukrajině. Ukrajina pod vedením vítěze barevné revoluce opět ukázala svou pravou tvář.

Po celou dobu samostatné existence Ukrajiny probíhá neúspěšný proces hledání národní identity. Druhá světová válka zemi rozdělila. Většina obyvatelstva bojovala za vlast v řadách Rudé armády. Mnozí z obyvatel západních oblastí země se ocitli na druhé straně fronty - v řadách spojenců s nacistickým Německem. Právě tito lidé - ukrajinští nacionalisté jsou podle přesvědčení Viktora Juščenka a jeho týmu, těmi pravými hrdiny Ukrajiny.

Kdo byl Stefan Bandera? Byl to ukrajinský nacionalista bojující za nezávislost Ukrajiny.

V roce 1927 se ve Vídni sešla skupina Ukrajinců a vytvořili Organizaci ukrajinských nacionalistů (OUN), žádající samostatnou Ukrajinu. Ale už v roce 1933 se spojili s Hitlerem, který jim poskytl materiální a finanční pomoc. Byly zřízeny tábory pro výcvik členů OUN srovnatelný s výcvikem Waffen-SS. Výsledkem bylo, že na území Polska a Sovětského svazu začalo docházet k teroristickým akcím.

Představiteli těchto radikálů, byli Stepan Bandera a Roman Šuchevyč. Po přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem došlo k bojům povstalců proti Rudé armádě. Povstalci z UON postupovali s Němci a po obsazení Lvova vyhlásili nezávislost Ukrajiny. V městě přitom došlo k "očistě," při níž bylo zavražděno přes osm tisíc místních obyvatelů - Rusů, Poláků, Židů, a ukrajinských komunistů včetně žen a dětí. Vraždy pak pokračovali i na dalším obsazeném území. Již na konci roku 1942 a začátku roku1943 byly zreorganizovány jednotky povstalců v Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA).

Vyhlášení samostatnosti však nebylo v plánech Adolfa Hitlera. Ukrajinská vláda byla zatčena, část postřílena, někteří, mezi nimi i Stefan Bandera byli posláni do koncentračního tábora.

Koncem roku 1944 byl Stepan Bandera propuštěn z německého zajetí a stal se velitelem jednotek UPA. Hitler jeho a hlavně jeho armádu potřeboval.

I po vítězství spojenců ve druhé světové válce Stepan Bandera nadále řídil UPA a pokračoval v bojích. Svůj štáb měl v americké okupační zóně v Německu. Využíval toho, že se mezi zeměmi východního a západního bloku rozpoutala studená válka a že západní země podporovaly nezávislost Ukrajiny. Boje na Ukrajině pokračovaly až do začátku padesátých let, kdy byly zbytky povstalců zajaty.

Nakonec byl Stepan Bandera v říjnu 1959 zavražděn v Mnichově agentem KGB.

Prvního ledna Ukrajina vzpomíná a slaví narození Stepana Bandery. Toto výročí se oslavuje na celonárodní úrovni, bez ohledu na těžkou hospodářskou krizi, ve které se Ukrajina nachází. Země udělala další krok k heroizaci nacizmu, což bude další příčinou prohloubení rozkolu mezi východní a západní Ukrajinou.

Tryzny v Katyni se konají každoročně s velkou pompou. Nešetří se útoky na Rusko a KGB, která byla obviněna z masakru.

Ale mnohem méně se vzpomíná na jiný a mnohem větší masakr. Až nyní v Polsku byla zahájena řada vzpomínkových akcí na oběti "Volyňské řeže", kdy ukrajinští nacionalisté z UON-UPA vyvraždili desetitisíce Poláků na východním předpolí Polska. Po přepadení Sovětského svazu se ukrajinští nacionalisté spojili s německou armádou a bojovali proti komunistům. Ale už na podzim roku 1939 začalo vraždění neukrajinského obyvatelstva. Je třeba také připomenout, že oběťmi ukrajinských nacionalistů se vedle Poláků stali také Češi a další tamní neukrajinské obyvatelstvo. A hlavně židé. Minimálně od konce 30. let minulého století činnosti OUN měla nikoliv pouze protipolský, ale i protisovětský a antisemitský charakter. "Židé v SSSR jsou nejvěrnější oporou vládnoucího bolševického režimu a avantgardou moskevského imperializmu na Ukrajině... Organizace Ukrajinských Nacionalistů (UON) bojuje s Židy jako s oporou moskevsko-bolševického režimu."

Rozsáhlá instrukce vypracovaná v květnu 1941 "Boj a činnost OUN v období války" obsahovala speciální paragraf o "očistě území od nepřátelských elementů" - hlavně židů. S. Bandera se obrátil na své stoupence s heslem, které nepotřebuje žádné komentáře: "Národe! Věz! Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo - jsou Tvojí nepřátelé. Likviduj je! Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství."

Nikoho proto nepřekvapí, že činnost povstaleckých oddílů OUN a praporu "Nachtigal" měly jasně zvýrazněný protižidovský charakter. Kruté vraždy Židů a Poláků prováděné nacionalisty probíhaly všude. Tak prapor "Nachtigal" pod velením-budoucího vrchního velitele UPA Romana Šucheviče se zúčastnil na hromadných vraždách Židů ve Lvově 30. června 1941 poté, co německá vojska dobyla město. Židé, kterým se podařilo utéci byli rovněž později zlikvidováni. Jen na západní Ukrajině nacionalisté zlikvidovali kolem 28 000 Židů. Ukrajinská policie se zúčastnila popravy kyjevských Židů v Babím Jaru a také jedné z prvních masových poprav židovských dětí u Bílé Cerkve pod Kyjevem.

Hlášení do štábu 444. ochranné divize SS z 20.října 1941 se píše, že "židovská otázka" na Jižní Ukrajině "je vyřešena" a "ukrajinská policie se dobře osvědčila při plnění služebních povinností".

V červenci 1943 OUN-UPA zmobilizovala ukrajinské obyvatelstvo, které potom koňskými povozy šlo za ukrajinskou armádou. Takto zorganizovaný banditský stroj táhl od jihu na sever a po cestě vraždil, vypaloval a ničil vsi a kostely. Přitom kradl majetek zavražděných. Podle střídmých odhadů zemřelo na Volyni na vrcholu těchto událostí okolo šedesáti tisíc Poláků. Poláci jsou hrdý národ. Jsou tak hrdí, že to zavání přezíravostí k jiným národům. Nenávist Ukrajinců k Polákům má kořeny v minulosti, kdy Poláci ovládali velkou část Ukrajiny. Tato jejich "hrdost" a přezíravost jim vysloužila nenávist ze strany Ukrajinců.

O "Volyňské řeži" se mnoho nemluví s odůvodněním, že by to mělo negativní vliv na polsko-ukrajinské vztahy. Prezident Kaczyński už mluví o potřebě být připraven prominout původcům zločinu. Mezi Poláky za to sklízí nevoli. Kněz Tadusz Isakowicz-Zaleski v kritice prezidenta Kaczyńského v televizi TVN24 pobouřeně řekl: "Již nikdy nehlasujte pro Kaczyńského!" Kritizoval také přehlížení historické pravdy, že "ukrajinští fašisté z UPA" vraždili také ve lvovském, řešovském, tarnopolském a přemyšlském vojvodství a je nesprávné jejich zločiny omezovat jen na Volyň. Autorka monumentálních prací na téma vyvražďování Poláků ukrajinskými nacionalisty Ewa Siemaszková uvedla, že není možné, aby ještě dnes bylo Polsko terorizováno ukrajinskou stranou, pravdu je třeba vyslovit.

Po rozpadu Sovětského svazu se na Ukrajině a v pobaltských republikách začíná s oslavami všech bojovníků proti komunismu. Tak nějak se zapomíná, že to byli v první řadě spojenci a spoluviníci hitlerovského fašismu. Většina mladých čtenářů nemá pravděpodobně o činnosti OUN-UPA ve II. světové válce a zejména o rozsahu kolaborace s německým fašismem a míře spáchaných zločinů vůbec žádné povědomí.

Ukrajinská strana se tváří, že žádný zločin spáchán nebyl. Dnes jsou na Ukrajině v Litvě a v Estonsku těmto zločincům stavěny pomníky, jsou prohlašováni za národní hrdiny a bojovníky za svobodu.

Prezident Ukrajiny Viktor Juščenko 13. října 2007 podepsal výnos o posmrtném udělení titulu "Hrdina Ukrajiny" generálu Romanu Šuchevičovi, který v době 2. světové války byl hlavním velitelem Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tento titul mu byl udělen za "osobní přínos národně-osvobozeneckému boji za svobodu a nezávislost Ukrajiny. Hrdina Roman Šuchevič se v prvních dnech Velké vlastenecké války postavil do čela lvovského pogromu, který stál život 4 000 Židů.

"Oslavy 65. výročí Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a odhalení památníku představiteli Organizace Ukrajinských nacionalistů (OUN) Stepanu Banderovi ve Lvově, je ukrajinskými orgány hodnocena jako obnovení "historické spravedlnosti" ve vztahu k "národním hrdinům".

Se Stepanem Banderou máme své zkušenosti i my. Historii známe z českého filmu Akce B. Tehdy krátce po skončení II. světové války, došlo k vpádu jednotek UPA na naše území v létě 1947, které byly v našich poměrech většinou nazývány jako banderovci a snažily se přes naše území přejít ke svým přátelům na Západ. Nebyl to ovšem první vpád na naše území. Své nájezdy, plenící pohraničí Slovenska, podnikali příslušníci UPA již od roku 1945. Protibanderovská Akce B byla ukončena na podzim 1947, déle pokračovaly boje na polském území a na samotné Ukrajině. Zbytky band byly rozbity až na počátku padesátých let a samotný Šuchevič byl zastřelen v roce 1950 poté, kdy jeho banda byla obklíčena a zničena. Stepan Bandera zemřel rukou agenta KGB v americkém exilu oslavován jako bojovník proti komunismu.

Vraždy polských válečných zajatců v Katyni se každoročně připomínají s velkou pompou. Ukrajinské vyvražďování civilního obyvatelstva se nepřipomíná a nejraději by se zamlčelo. Přitom šlo o genocidu občanů neukrajinské národnosti.

Židé však nezapomínají. Viktor Juščenko při návštěvě Izraele při vystoupení v Knessetu utržil ostudu, když jeden veterán prohlásil "Pane presidente, musíme Vás informovat o tom, jakému že člověku jste udělil titul Hrdina Ukrajiny".

Z dnešního hlediska je povraždění 300 tisíc Poláků, Židů a příslušníků dalších národů na Ukrajině jen kolaterální ztráta. To nemůžeme našim spojencům v boji proti Rusku vyčítat. Proto také nikdo z našich osvědčených bojovníků za lidská práva si nedovolil vystoupit aspoň s nějakou kritikou oslav fašistických pohrobků a jejich oceňování ze strany ukrajinských vládních orgánů. Není to vhodné v době, kdy se Ukrajina sbližuje s Evropskou unií a hodlá se stát členem NATO.

Dnes slouží Katyň jako obušek na komunisty. Je důkazem zločinnosti komunistických vlád. Je důkazem toho, že se neměří každému stejným metrem. Nepřítel našeho nepřítele je naším přítelem. V případě ukrajinských fašistických nacionalistů se mluví o potřebě prominout původcům zločinu. Jde o dvojí metr ve kterém se antikomunisté klidně spojí fašistickými pohrobky ve jménu posvátného boje proti komunismu.

A to je i obraz dnešní Ukrajiny v roce 2014. Juščenkovo sbratření s pohrobky fašistů dalo křídla novodobým fašistům, kteří v roce 2014 vyvolali krvavou lázeň na Ukrajině. Důvodem k masakrům bylo nepodepsání asociační dohody s EU. Tyto nikdy nekončící spory mezi západní částí Ukrajiny uctívající Banderu a východní částí nakonec povedou k rozdělení země.

Tento článek jsem napsal v roce 2010. V té době jsem netušil kam profašistická politika ukrajinské vlády povede.



Author: Josef Vit # FomuMyxe34
Svet2015-03-1315
-
 61% ( 8 people voted )
+
Zvací dopis do války - České a slovenské "osobnosti" požadují větší podporu Ukrajině

Zhruba 130 českých a slovenských osobností veřejného života se otevřeným dopisem obrátilo na lídry nejdůležitějších západoevropských zemí, evropských institucí a Spojených států amerických. Požadují, aby poskytli větší podporu Ukrajině v boji proti ruské agresi.

"...Znepokojuje nás, že hoci v agresívnej vojne Ruska proti Ukrajine už zahynulo podľa rôznych zdrojov od 6 do 50 tisíc občanov Ukrajiny a Ruska, demokraticky zvolení lídri Západu fakticky pokračujú v politike appeasementu. Agresiu cudzieho štátu na území iného suverénneho štátu označujú ako “konflikt” alebo “situáciu” a zjavné ustupovanie agresorovi označujú za „diplomatické riešenia“...

Chápeme snahu evropských lídrů o mírové řešení pomocí rozhovorů v duchu tradic a hodnot evropského humanismu a poválečného vývoje v Evropě. Znepokojuje nás však, že toto úsilí je zneužíváno k pokračování a prodlužování agrese. Už dávno nastal čas na poskytnutí účinné a rozsáhlé vojenské a ekonomické pomoci napadené Ukrajině; napadené proto, že její obyvatelé se rozhodli usilovat o svobodu, lidskou důstojnost a členství v Evropské unii. Občania Ukrajiny sú obdarení neodcudziteľnými právami, medzi ktoré patrí právo na život, slobodu a usilovanie o šťastie a demokraticky zvolenú politickú budúcnosť. Nikto nemá právo im v tomto usilovaní brániť. Ruská vojna proti Ukrajine je pokusom zastaviť šírenie slobody a ľudských práv prostredníctvom tankov, diel a raketometov...."

Otevřený dopis podepsali například publicista Fedor Gál, politolog Bohumil Doležal, režiséři Jan Hřebejk či Jiří Menzel, Michael Kocáb, Jan Ruml, Petruška Šustrová, Michal Horáček, Roman Joch, Petr Pithart, Martin C. Putna, Jan Urban, Jefim Fištejn a další. Výzvu adresovali prezidentu USA Baracku Obamovi, britskému premiérovi Davidu Cameronovi, německé kancléřce Angele Merkelové, francouzskému prezidentovi Françoisovi Hollandeovi, předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi a šéfovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ceske
-a-slovens...

Any # KoloRifu20
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-03-15 22:47:07 5b9419bf
kolaboranti s fasistickym rezimom sa sami napisu na zoznam :D to je sranda...
lolo # TinuPoku32
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 11:56:29 55a2e991
A trepú sa a trepú--aj Slovania medzi sebou. Žiaľ. Ono po občianskej vojne v USA a potom po zabití Ruského cára ..najviac Židov odišlo...tam z Ruska. Dááávno pred tým aj Cyril s Metodom..misijne nepochodili v Chersone..UK to meste..medzi Chazarmi.. A potom "modifikované" "biologicky deformované " rastliny , UK čiernozem .. či Angelina mamka --Poľska židovka---Hotovo faktograficky --Teda
klopi # BadiToda49
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-17 07:28:51 58d4289b
Teda.. Ekonomický vzostup. rast ..tejto životnej ..je to posledné --- záujmové pre Ukrajincov... Vykúpiť za "babku" čiernozem.. nasadiť ..čosi..u ních --nejedlé..a pol sveta "zasýtiť" vadnou "kukuruzou". A Angela v Knesete ..začala...reč..Hebrejský.. dostala Pás.. Izraelsky a.. Diaspora musí byť náhradná.. lebo môžu Arabi../aj z Iranu---je ich cca 60..mil../ mať kde načas odíjsť ...domov. /máloktorí politik Izraelský nepochádzal z "pásma osídlenia" vymedzeného Ruským cárom.. Hotovo , znovu..
klopi # BadiToda49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 07:38:47 58d4289b
A .. už aj v NABUCU .sa v zbore ..spieva "já se vrátim"...vystrieľanej medzi sebou..spustošenej poloprázdnej ... A nový stav....A čo... predsa len je to blízko.. aj im jazykovo ... no ni a ni.. u nas "hvariaut" Rusnegale...i palinky menej pijut... i školovany sú jest patrično.. no zaslepeny lipšim .. ne--chotiat poňaty kde jest vecej pravdy....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 16:04:38 58d4289b
A... posledný masmediálny výkrik...vraj Andželína Merkel rozpráva s Putinom bežne Nemecky/ Putin po tých rokoch v NDR...hajjáááj...séhr gút../ Ale na jednaniach napr. v Minsku..to bola Ruština lebo ... "naša " Andželína ..istý stupeň vzdelania dosiahla v Donecku...študovala tam...A dnes..ako zástupkyňa USA v EÚ..a presadzovateľka vôle... no dáva to logiku....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 15:13:54 b91ab61d
loading...
HAHAHA.

co to?

ABChttp://www.sme.sk/c/7910229/pravy-sektor-zavadza-
svoj-poriadok-bojuje-s-ukrajinskou-vladou.html[/ur
l]

P.S. Vidis Jozi,takto sa vkladaju linky.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-12 22:13:07 5f66fd10
Jozef,

radsej som mal byt ticho,prepac.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-12 22:16:44 5f66fd10
Gejzinko,

:}}

Nasrat si do huby nie je problem,problem je si to uznat.:}}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-12 22:47:21 5f66fd10
O com to tu trepes.
Je akcia v auparku na najky.Ked kupis dvoje,tak tie tretie dostanes za 50 evri.

Jaka vojna..?Kde..?

Jaj na Ukraine.Ale to je daleko.To sa nas co milujeme nakupovat najky,to sa nas netyka.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-12 23:02:24 5f66fd10
Gejzi,

:}}



harry # PahoLenu00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-07-12 23:05:57 5f66fd10
no a teraz že budu bešnic ukrajinci už aj na našich plotoch a nam donešu možna aj kalšnikovi takže še budze biznis zo zbraňami praktizovac aj u nás, dzekujeme Kyjevu ostrim chlapcom od Porošenka že nas tak lubia že nam guľometi a granati exportuju na naše slovensko
pravy sektor # PaqoKofy44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-13 10:28:39 3ec5e27c
My mame valašky nam postači aj valaška na vyhnanie z NR SR zlých poslancov
Svatopluk # FoveFuxo81
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-13 10:31:18 3ec5e27c
Ta co še zbešneli v tym Kyjeve ked už še bojuje pri našim chotaru dze ja byvam v slovenskaj žemľanke.
Jaroša šéfa pučistou už nesluhaju ani jeho ludze a hutoria že potiahnu na kyjev až 20 praporov ozbrojených ultra fašistov Ukrajiny a chcu scahnuc aj dva prapori co še trepu z moskaľmi na dombase. ta to budze vešelo v Kyjeve euro majdan pujdze do teplých krajin a amerika a Brusel ZSSR še pošere možno že im hlavy odrežu.

Pacho # QiwaJyhy47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-14 08:06:45 3ec5e27c
Мукачево, Правый Сектор, клитор и Кабзон
Vasil # RohuJymy53
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-15 09:33:24 3ec5e27c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0366 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles