Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Trojvršie


Trojvršie

Cítiš sa byť Slovák? Cítiš sa byť Sloven?

 

Aké pocity sú vo tvojom vnútri?

Aké je to, to slovenské?

Ľudové piesne? Roľnícky život našich predkov? Prostosť? Pobožnosť? Čestnosť?

 

Je tam niečo nástojčivé v našich pocitoch. Veľmi nástojčivé. Až tak, že je to nepríjemné...

Radšej skĺzneme preč... Utečieme...

 

K pizze, k cudzím piesniam... K západnej móde tričiek a šiltoviek... Krátkovlasích hláv... K uctievaniu peňazí... Aj bohatstvo už poznáme hádam len v tomto zmysle... A pritom je tam v koreni slova Boh.

Kde sa berie ten nepríjemný pocit? Je to bolesť?

Určite sú tam rany. Rany nášho ducha. Nášho spoločného slovenského ducha. Ducha nás a našich predkov.

Tento duch je mohutný. Je to hora. Ty stojíš na vrchole s tvojím osobným duchovnom. S tým, čo uctievaš – s tvojou kultúrou, myšlienkami... Pod tebou sú tvoji rodičia s ich duchovnom, ich kultúrou. Pod nimi sú štyria prarodičia, ôsmi prastarkí... Hora mohutnie smerom dole ku koreňom – až sa spojí s inými horami, až oblapí celú Zem...

Čo sa stalo?

 

Čo sa stalo s našou kultúrou? Slovenskou? S duchovnom našich predkov?

Rany, násilné prevraty, krivdy, neúcta k predkom, poprenie ich ducha...

 

Ulietame v krútňave kapitalizmu a uctievania peňazí ako jedinej podoby životnej sily, ako jedinej podoby bohatstva a moci... Zneucťujeme komunizmus – a pritom sa veľa našich starých rodičov, veľa našich rodičov odovzdalo tomuto duchu... Zneucťujeme kresťanstvo... Zneucťujeme... Neprijímame...

 

A pritom sú to všetko časti. Čiastočky celku. Časti ktoré skladajú celok, pohľady ktoré sa dopĺňajú do celistvého pochopenia. Pochopenia nášho ducha. Scelenia nášho ducha. Scelenia, uzdravenia rán nášho ducha. Nášho slovenského ducha.

 

Prijmime duchovo predkov.

Aj to duchovno, ktoré im bolo nanútené, to, ktoré prijali často nedobrovoľne. Ale prijali ho. A srdcom premenili.

 

Cudzie duchovná. Cudzie duchy.

Čo sa stane, keď začneš dávať živu, životnú silu, cudziemu duchovi, na úkor toho tvojho vlastného? Na úkor vlastného ducha svojho, ducha svojho rodu...? Keď živíš ducha kapitalizmu, komunizmu, katolicizmu... Stávaš sa otrokom. Odovzdávaš svoj život niekomu cudziemu. Robíš na niekoho mimo teba. Na cudzieho ducha, toho buduješ, tomu odkazuješ svoje deti... Zapredávaš svoju dušu cudziemu duchovi... Či už bol tento prijatý po nátlakom alebo z biedy a tlaku vďačne... Možno to bola obeť, aby sme prežili. Možno je už čas zvrátiť sa.

 

Cudzí duchovia sú tie okolité hory. Tvoja hora vrcholí v strede tvojho sveta. Stojíš na hore.

 

Na kráľovej holi stojí strom zelený. Je to strom života. Ty si teraz živý. Ty rastieš na vrchu hory, čerpáš živiny z koreňov, rastieš z duchovna tvojich predkov. Od nich, od mŕtvych čerpáš silu, živu, nadchnutie, myšlienky, nástroje, na ich odkaze staviaš...

 

Okolité hory... Čo sa stane, keď zrazu zostúpiš z tvojej hory? Na nejakú cudziu horu? Zrazu si slabý. Stratil si svoj stred. Možno ťa strhnú cudzie prúdy...

 

Svoju horu ľahko opustíš. Ľahko zídeš dolu. Ľahko odídeš, utečieš od rozporov, ťažkostí doma, necháš ich nevyriešené, rany boľavé – ujdeš do sveta...

 

Stúpaš na inú horu. Buduješ, dávaš živu, snažíš sa. Naši rodičia, starí rodičia opustili horu predkov, opustili ju ľahko, s trpkosťou ale začali šľapať horu komunizmu. Zrazu už nemohli ďalej. Odmietli sa ale obzrieť tam, odkiaľ prišli – pohľad na okolie by bol krásny – zároveň však príliš boľavý... Ich deti sa na strmom svahu budovania komunizmu zvrtli... Húfne... Nenašli však odvahu postaviť sa čelom starým ranám, svojim ranám, vlastným ranám vlastného ducha... Našli sa šľapajúc ďalší, zo začiatku mierny, neskôr strmý svah kapitalizmu a duchovna náboženstva peňazí...

Z inej cudzej hory však vidíš svoju horu. Svoju posvätnú horu, z ktorej si odišiel, z ktorej si vzišiel, ktorá ti je vlastná – stále sa môžeš vrátiť. Tvoje vnútro na tej je. Počuješ vnútorný hlas, ktorý ťa volá späť. Domov. K tvojmu rodu. K duchovnému slovenstvu. K našej krajine, našemu dedičstvu. K tomu, čo je nám vlastné. K vlasti.

 

Cudzie hory ti dali skúsenosti. Rozšírili obzory. Aj na nich si narástol – ak si sa včas vrátil. Ak si sa v nich nestratil, ak tvoj duch v nich nezahynul, ak sa nestratil v otroctve... Ak nevyschol majúc korene prerušené pridlho...

 

Cudzie hory sú výzvy. Sú to prekážky. Sú to skúsenosti. Sú to zážitky.

Dokonca nás chránia. Stoja na hranici nášho sveta. Tvoria ochranný kruh, ktorý sa ťažko prekonáva. Prekonávaním týchto hôr však rozširujeme svoj svet. Ak sa vraciame, ak nezabúdame na svoj stred, svoj duchovný stred, svoj život, svoj strom života, ak cestujeme vedome... Cestou života.

 

Cudzie hory nie sú zlé.

 

Cudzie duchovná nie sú zlé.

Sú súčasťou Všehomíru.

Záleží, ako k nim pristúpime. Vedia nám veľa dať, keď ich spoznáme... Vedia nám ale aj veľa zobrať, dokonca to najcennejšie – samých seba. Svoj stred.

Ochranný kruh je dočasný. Dáva ti čas nabrať silu a postaviť sa prekážke, výzve.

Kruh vrchov, hôr... V týchto vrchoch sú obry, šelmy, nebezpečenstvá... Za nimi za krajom sveta je zem neznáma. Je zem temná. Z tvojho stredu ide svetlo. Cudzie hory ho tienia...  Za nimi sú tiene. Výstupom na cudziu horu tieto tiene osvetlíš. Prijmeš ich s pochopením... Doplníš ich do svojho sveta – nie na úkor seba. Nie na úkor svojho ducha. Doplníš ich. Nenahradíš nimi nič tebe vlastné. Doplníš celok a celíš sa, hojíš sa. Stávaš sa celistvejším a mocnejším. Doplníš ich a stávajú sa súčasťou teba. Tvoje svetlo, Slnko v tebe, boh v tebe zažiari, pretože ďalšia jeho časť je doplnená. Si bohatší.

 

Rastieš. Každý prekonaný vrch, ťa napĺňa radosťou. Duchovne ťa napĺňa. Si bližšie k sebe. K iným bytostiam...

Naopak, keď stratíš svoj stred stratíš svetlo. Stratíš živiny koreňov. Stratíš srdce. Stratíš pravdu... Už viac nie si úprimný ani sám k sebe...

 

Ale práve tu je miesto, kde začať – v úprimnosti samého k sebe.

 

Tam nájdeš silu. Živu. Živiny. Žiaru vnútorného slnka. Pravdu. Úctu. Česť...

 

Strom rastie do výšky aj do šírky. Rastie s koreňov. Rastie zo svojho stredu. Držiac sa vo svojom strede.

 

Veď to máme v slovenskom znaku. Trojvršie, na ňom kríž. Je to dvojrozmerné premietnutie viacrozmerného obrazu. Stredný vrch je duchovno vlastných predkov, je to tvoj rod, duchovné slovenstvo, vlasť, Zem... Na vrchu stojí dvojkríž – znak stromu života. Znak čiastočnej obete pre celkové dobro. Znak stredu sveta. Znak prelínania sa rovín... Znak rastu a života. Okolité vrchy sú tým kruhom horstva, hraničným ochranným kruhom tvojho sveta. To sú tie výzvy, tí cudzí duchovia, ktorých keď prijímaš s vedomím stredu, keď naberáš skúsenosti ostávajúc v svojom strede – tak rastieš životom. Rastieš do šírky, do výšky, do hĺbky...

 


 

 

Článok prevzatý z blogu krkavec.wordpress.com
Author: Vlasto Krkavec # WomyKopi07
Slovensko2013-07-3127
-
 79% ( 28 people voted )
+
Panna Mária v La Salette povedala, že vychladne láska k vlasti a teraz, keď to tak sledujem, ľuďom je to jedno, či je slovak alebo nie, či pochádza zo Slovenska alebo nie. Mam skusenosti zo zahraničia, že slovaci len nadavaju na Slovensko. Nech je na Slovensku akokoľvek, človek by nemal nadavať na svoj národ. Úplne iny vzťah majú poliaci, maďari a nehovoriac o moslimoch aa podobne.

slnecnica # TyguJomi37
-
 58% ( 9 people voted )
+
2013-07-31 20:51:32 5e88895e
Horší nežli divé války, hromů, ohně divější,zaslepenec na své když zlobu plémě kydá."
Ján Kollár - Slávy dcéra
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 72% ( 8 people voted )
+
2013-07-31 21:05:36 4e639470
Na ktorom poschodí pribili Ježiša, na prvom, či na druhom?

Amanda # KyviQugu34
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-07-31 21:53:12 4e6344ff
no nevien z coho cerpat slovensko je len pokusny kralik europy: a nakoniec bude odmenene lebo najmensi bude najvecsi:
janko hrasko # LasaGaru37
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-31 23:02:48 c35b17cf
Trojvršie, tri prúty, 3 ruské zeme (RUS, Malá Rus a Maličká Rus),
dvojkríž nie je dvojkríž, ale RUNA- ochrankyňa zeme Slovenov/Slovienov/Slovanov ...
Počas pokresťančovania sa všetko zničiť nedalo, tak to prekrútili ..na dvojkríž a dvoch ničiteľov národa Kyrilosa Mefuodija, hadov chazarských ..
Máme ukryté info v dejinách - boli sme veľmi silný národ, veľmi bojovný a chrabrý, raz to vyjde na svetlo, pomaly lezie i keď západ zubami nechtami potupuje Slovanov ...

pETER # BepiGoje85
-
 71% ( 11 people voted )
+
2013-07-31 23:26:48 bc79a298
Peter som rad že si to napisal :D
Len doplnam ten "dvojkriž" je znak/runa bohyne Mary , ochrankyne národa slovenskeho

T # QiciVabu44
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-31 23:32:00 c3a8e3cc
loading...
Áaaaaá .... pani má prehľad. Takže ho doplním:
Na štvrtom Amanda, udialo sa to na štvrtom. Vy ste bola z tej perspektívy takáto maličká. Presne taká, akou ste zostala. Darmo, človek si nosí svoj kríž až dovtedy, kým pochopí ....

smartang # BohuPyki56
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-08-01 08:00:45 d90c3016
Krásny článok. Slovenský "dvojkríž" v sebe ukrýva kríž, rovnoramenný kríž, kríž Pravdy. Nie kresťanský kríž, symbol vraždy, ktorý keď otočíte, razom sa z neho stáva niečo iné. Kríž Pravdy je rovnoramenný kríž poznania, ktorý môžete otáčať z ktorejkoľvek strany, vždy zostáva rovnaký. Tak ako Pravda. Mnohí sa ju snažia prekrúcať, potláčať, haniť, ale ona neustúpi ani o piaď.

Pravda je.

Tam je ukrytý duchovný odkaz našich predkov, sami sme si ho budovali a budujeme. Máme nekonečný potenciál, ktorý však musíme využiť MY. Tu a teraz. Naše korene na nás čakajú, aby nám v tom pomohli.

Michal Novak # VugaKehy40
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-08-01 08:24:14 d405d1ed
Po precitani si tychto kydov a uvedomeni si aky dementi tu ziju sa skutocne zacnem hanbit ze som Slovakom. Neplette tu uz bohov, zijeme v 21 storoci - ludstvo uz pochopilo ze rozpravkove tvory neexistuju. Uz vieme co a preco sa v prirode odohrava a nepotrebujeme ku tomu nadrpirodzene vysvetlenia. Drzat sa "znalosti" spred x100 rokov nas moze doviest jedine dozadu a nie pohynat dopredu.
Myslite si ze kedysik Slovaci nerobili na cudzom? Ze nerobili otrokov v zahranici ? Ze tiez nebol ich ciel len mat zisk a peniaze ? Z historie celeho ludstva nepoznam dobu ked to bolo inak a nemyslim len Slovakov, Slovanov ale vsetky civilizovane narody (cize nie dakeho cernoska ktoremu staci baban). Len vymyslate co bolo a ako bolo miesto toho aby ste spravili nieco pre to aby bolo lepsie. Minulost sa uz nevrati - nastastie

MM # SidaSafa91
-
 50% ( 18 people voted )
+
2013-08-01 08:28:55 d94b4912
" Neplette tu uz bohov, zijeme v 21 storoci - ludstvo uz pochopilo ze rozpravkove tvory neexistuju. Uz vieme co a preco sa v prirode odohrava a nepotrebujeme ku tomu nadrpirodzene vysvetlenia "

Šme še pobavili. Ešte dajte jeden ... ale opatrne. Mám len jednu bránicu.


smartang # BohuPyki56
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-08-01 08:46:23 d90c3016
MM, máte veľmi jednoduchý pohľad na vec - ak si "boha" predstavujete ako nejakého svalnatého chlapa s bradou sediaceho na tróne niekde na nebesiach. Toto sa môže tak deťom prednášať, či v kostole. A čo tak verzia že aj predkovia si menami bohov uctievali vesmírne a prírodné zákonitosti, nebeské telesá. Ak v niekom rezonuje namiesto Slnka povedať Yarila - prečo nie? Ak niekto cíti pri príchode jari a oživovaní prirody silnú pozitívnu energiu, prečo by je nenazval trebárs Vesnou atď ... ale uznávam, že sa dá na to pozerať čisto materialisticky... každý človek má svoj pohľad, je to jeho právo
Sheldon # HyhoPyqu52
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-08-01 09:48:14 1f82a20e
Presne tak Sheldon, kedze ziaden "boh" ani ine stvorenia mi do zivota nezasahuju, nikdy nikto neprekazal ich existenciu a vacsina nasich ludi sa modli ku zidovy kym ten jeho narod vyvrazduje a demoralizuje cely svet a uznava RKC ktora zabila a umucila viac ludi ako vsetky vojny tak o com sa to vlastne ideme bavit ??
Slabi jedinci sa potrebuju utesit bohom atd.. potrebuju niekam patrit a potrebuju aby ich niekto zobral pod svoje kridla :) (napr. preto mame Fica na cele tejto socialisticko bananovej republiky), nevadi im ze je to cista fikcia - ako som tu uz 100x pisal pokial by som ja z dani nemusel tento fetish spolufinancovat a pokial by ma naboznstvo vseobecne neotravovalo na kazdom kroku (napr. zvonenie co zvolava ovce) tak by som to ani neriesil.

MM # SidaSafa91
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-08-01 10:11:34 d94b4912
Martin # RogoWovi59
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-08-01 12:22:23 54f545fb
"Minulost sa uz nevrati - nastastie"


Nie, nevráti sa, minulosť je totiž tu. Nemôžeme ju oddeliť od súčasnosti a budúcnosti. Takto rozdeľuje čas len náš pán Mozog, čas však v skutočnosti stojí! Je to veľké kontinuum, ktoré zahŕňa všetky pre nás známe pojmy minulosť, súčasnosť a budúcnosť.


A v tom spočíva veľká obmedzenosť ľudí a ich (ne)uvedomenia. Nemôžeme na "minulosť" zabúdať, lebo z nej vznikla dnešná "súčasnosť" a tá zase tvorí našu zajtrajšiu "budúcnosť". Jedno sa nedá oddeliť od druhého. Preto sa nesnažme zabúdať na svoju minulosť, tým zabúdame na samých seba, na časť svojej podstaty. Kto zabúda na svoju minulosť, je ako strom bez koreňov, prvý silnejší poryv vetra a neobstojí v neustálom pohybe svetov. Preto sú naše korene, naše pôvodné duchovno tak dôležité.

Michal Novak # VugaKehy40
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-08-01 15:09:11 d405d1ed
Slovensko je krajinou, kde budúcnosť je minulosťou, a Slovák je v nej bezdomovcom. Za posledných 20 rokov sa "demokracii" podarilo to, čo sa nepodarilo nikomu za predchádzajúcich tisíc rokov. "Demokracia" vzala Slovákovi kultúru, jazyk, hrdosť a vlasť. Trojvršie a dvojkríž nie sú už symbolom, ale sú to len nikomu nič nehovoriace znaky krajiny v ktorej nakradnuté peniaze tancujú svoj diabolský tanec okolo vatry, do ktorej prisluhovači "demokracie" prikladajú ako kurivo kultúru a pravdu.
Regency # KyjiHibo22
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-08-01 17:09:08 c35b6d37
Pre Regency:

"Demokracia" nikomu nič nevzala. Tá za nič nemôže, je to len prázdny pojem. Ľudia sami zanechali kultúru, jazyk, hrdosť a vlasť. Za všetko si môžeme my sami. Demokracia za nič nemôže. Pozrime sa len na seba, tam je vinník všetkého, všetci sme zodpovední za seba samých. Ak u nás nevidieť kultúru, je to naša zodpovednosť. Kde chodíme vo voľnom čase? Ako ho trávime? Čo pestujeme v sebe? Akú hudbu počúvame, aké piesne spievame, akým jazykom hovoríme??? Čo podporujeme???

Pozrime sa do zrkadla - tam je naša kultúra, jazyk, hrdosť a vlasť!


Michal Novak # VugaKehy40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-01 17:31:07 4e630077
pre Michal Novak
Tvrdenie, že "demokracia" je len prázdny pojem, a že za nič nemôže, je dosť diskutabilná... Potom sa dá tvrdiť, že aj diktatúra je prázdny pojem a za nič nemôže. Pričom diktatúra, ako to dokazuje aj história, dáva do popredia kultúru, históriu, národnú hrdosť, pričom však je nutné vziať do úvahy, kam až s týmito pojmami ide, a kde začína nacionalizmus ako taký.

Regency # KyjiHibo22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-01 18:27:51 c35b6d37
Ja som chcel poukázať hlavne na to, že za všetkými zriadeniami stoja vždy ľudia. A keď sa ľuďom niečo nepáči, môžu to zmeniť. Musia však začať od seba. Keď neopustíme seba, svoje korene a duchovno, nikto nám nemôže nič vziať, aj keď to naoko tak nevypadá.
Michal Novak # VugaKehy40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-01 22:19:50 4e63a7e4
Keď tak nad tým rozmýšlam, kedy sme boli vlastne ako Slováci - Sloveni sami sebou tak ako to má byť? veď keď idem spätne - teraz je to diktarúra západu schovávajúca sa za slovko demokracia, predtým komunizmus, pár rokov samostatné Slovensko (aj to však s pomocou a podporou Nemecka), predtým Československo, predtým súčasť Rakúsko-Uhorska, predtým Uhorsko a Maďarská nútená tyrania... atď... kedy sme vlastne boli tým zvrchovaným a nezávislým štátom?
Sheldon # HyhoPyqu52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-01 22:39:35 1f82a20e
Skutočne živým zvrchovaným a nezávislým štátom sme v podstate ešte neboli. Drvivú väčšinu času sme boli v područí niekoho iného (brané zo svetového meradla). Avšak keď ideme do drobnohľadu, skutoční Slováci boli vždy Sloveni - telom i dušou, a to aj v čase, keď vlasť naša bola v područí iných. V meradle jednotlivých ľudí sme mohli nad sebou mať Nemcov, Maďarov či iných, vždy sme si i v ťažkých časoch vedeli nájsť to svoje šťastie v rámci možností.

"Sloven na svojom seje, i žne len na svojom, cudzie nežiada." V tejto vete je brilantne vystihnutá povaha našich ľudí - stačí nám kúsok rodnej zeme, zdravé ruky i nohy a dokážeme sa o seba postarať a nepotrebujeme (na rozdiel od iných národov) kolonizovať druhých.


Po inšpiráciu musíme zájsť až do časov spred príchodu Konštantína a Metoda, vtedy, pravda, skutočné štátne útvary na našom území nejestvovali. Ale Sloveni tu žili už stáročia predtým, aj keď možno nejednotní geograficky, ale jednotní v spoločnom duchu.

A nie je náhodou teraz ten správny čas dokázať svoju zvrchovanosť, prevziať zodpovednosť za seba a našu zem a ísť svojou cestou? Keď sme to doteraz neurobili vo veľkom, teraz je tá chvíľa.
Michal Novak # VugaKehy40
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-08-01 23:39:02 4e63a7e4
Michal Novák - sám by som to nepovedal lepšie. dik za výborný príspevok
Sheldon # HyhoPyqu52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-02 09:15:04 1f82a20e
Aj ja ďakujem.


Michal Novak # VugaKehy40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-02 09:44:06 d405d1ed
Už je čas prestať hľadať tých správnych pánov, je čas stať sa pánom samého seba. Žiadni iní páni to za nás neurobia, musíme to urobiť sami. Len tak sa z oviec môžu stať pastieri, ako je to chcené.
Michal Novak # VugaKehy40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-08-02 11:29:01 d405d1ed
Trojvršie = Božia Trojica.

Dvojkríž = Dvaja Boží vyslanci, vyslaní sem bohom, ktorí povedú národ slovenský na konci vekov, jeden v duchovnej oblasti, druhý v politickej, teda v tomto období, a ktorý budú zároveň chránený Božou Trojicou. Odporúčam si prečítať Večné zákony od Makedonovej, kde je to vysvetlené.

Sloven # RijiDese27
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-08-02 21:40:31 c1c8967d
Regency, na nespravnom brehu kopes, za vsetko mozu komunisti a nik iny, mali ste ich povesat a dnes by ste mali druhe Svajciarsko aj slovenskeho ducha a kulturu, takto mate len hnoj.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-08-04 06:07:32 18d4ef36
Typicky slovaci stale budeme hadzat vinu na kazdeho okolo seba len nie na seba sameho potom to tu aj tak vyzera. Ani sa necudujem.
martin # KymiLoma22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-08-14 18:48:20 253028b5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Má zmysel hovoriť o kolektivizme ?


Má zmysel hovoriť o kolektivizme ?
Kolektivizmus alebo individualizmus? v týchto dvoch pojmoch sa spája dlhotrvajúci rozpor. Čo je lepšie, keď majetok je majetkom všetkých, či naopak každý jednotlivec má slobodné právo ...
Orwell se otáčí v hrobě: Obamova administrativa rozbíhá plán na „internetové občanky“
Puškov: „EU se snaží Ukrajinu proti její vůli pohltit“
SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0517 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne