Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Tragédie ruského národa


Tragédie ruského národa

Po loňské anexi Krymu Ruskou federací a následném propuknutí konfliktu na východní Ukrajině popularita ruského prezidenta Vladimíra Putina výrazně stoupla. To samo o sobě není nic neobvyklého podobný jev mohli pamětníci pozorovat v roce 1982, během krátké války mezi Velkou Británií a Argentinou o Falklandské ostrovy. Ministerskou předsedkyní Velké Británie byla tehdy Margaret Thatcherová. Tato žena, která vytáhla svou zemi z ekonomického marasmu, nebyla ve své zemi nikdy příliš oblíbená. Její popularita nedosahovala nikdy ani 50 % s výjimkou času během oné krátké války a v měsících, které po ní následovaly. Tehdy se vyšplhala na nijak oslnivých 55 %. Díky válce o Falklandy zřejmě Thatcherová vyhrála volby v roce 1983, což jí umožnilo prosadit další nezbytné reformy, které nastartovaly britskou ekonomiku na dlouhou dobu.

To, že popularita prezidenta, potažmo předsedy vlády, výrazně stoupne během válečného napětí, tedy není nic překvapivého. Popularita prezidenta Putina se v současnosti pohybuje kolem 85 %. "Národ se semkl kolem svého vůdce." Psychologicky je to pochopitelné.

Mezi růstem popularity Margaret Thatcherové a růstem popularity Vladimíra Putina jsou ovšem výrazné rozdíly. V případě Falkland čelila Británie argentinské agresi. V případě Krymu byla agresorem Ruská federace. A v době, která následovala, se prezident Putin dopustil mnoha lží a podpásovek, které se ani nepokouší skrývat. Kdyby si Margaret Thatcherová dovolila jen zlomek toho, co si dovolil prezident Putin, byla by dávno sesazena. Nikoli kvůli mezinárodnímu tlaku (který by ovšem byl také velmi silný), ale kvůli odporu vlastního obyvatelstva.

Čím to je, že popularita prezidenta Putina stoupá, přestože se nepřímo přiznává ke lžím?

Můžeme hledat odpověď v bezprostředním dění. Kremelská propaganda je velice sofistikovaná a pracuje na plné obrátky. Rusko je zřejmě na špici vedení propagandistické a mediální války. To vše jistě platí nicméně skutečné příčiny toho, co se nyní děje v Rusku, je třeba hledat v ruských dějinách.

00sssr

Dávná demokracie v ruských dějinách

Ne že by Rusko vůbec neznalo demokratické tradice. Až do roku 1478 existoval nezávislý Novgorodský stát, o kterém se někdy mluví jako o "bojarské" či "feudální" republice. Velkou moc měl sněm svobodných obyvatel, tzv. "věče" (to nějak souvisí s naším slovem pro "věc"; analogický výraz byl v germánských státech, kde se sněmu (či, chcete-li, parlamentu) říkalo thing (islandský parlament se dodnes jmenuje althing, norská dolní a horní sněmovna se nazývá lagting a odelsting).

Onoho zmíněného roku Novgorod definitivně podlehl Moskevskému knížectví, z nějž se pak postupně zrodilo carské Rusko. Demokracie už vlastně nikdy v Rusku nedostala šanci, i když pokusů bylo mnoho, nejvýznamnější snad v roce 1905 a 1917. Autokracie ale nakonec vždycky zvítězila byť touha po demokracii byla v určitých dobách velmi silná a nikoli zcela beznadějná.

Proč demokracie v Rusku nikdy nezvítězila? Domnívám se a práce jak Fareeda Zakarii, tak Samuela Huntingtona to potvrzují že předpokladem funkční demokracie je právní stát a určitá ekonomická úroveň. Právním státem bylo (zejména ve své rakouské části) Rakousko-Uhersko, a bylo jím i frankistické Španělsko nebo salazarovské Portugalsko. Proto bylo možno na troskách Rakouska-Uherska vybudovat československou demokracii a proto se Španělsko a Portugalsko po pádu diktátorů mohly snadno stát fungujícími demokraciemi.

Absence právního státu

Rusko právním státem v tomto slova smyslu nikdy nebylo. Skutečnou formou vlády byla vždycky autokracie, a to i tehdy, když byly v Rusku zavedeny instituce, které se podobaly podobným institucím v západní Evropě. Pokud v Rusku existovaly mocné a bohaté rody (Potěmkinové, Šeremetěvové), pak jejich moc a bohatství byly odvozeny z jejich věrné služby carovi. Ruští carové nikdy netrpěli v řadách šlechty skutečné protivníky (jakými byli pro české krále Rožmberkové nebo v někdy třeba pražský arcibiskup). Kdo byl ovšem zadobře s carem, měl velkou moc.

Pokusím se to ilustrovat na příhodě, kterou mi vyprávěl přítel, jenž byl v 80. letech s delegací SSM ve Volgogradě. Českou delegaci hostil šéf Komsomolu volgogradské oblasti. Napadlo ho, že Čechům ukáže krásy města, a tak zastavil linkový městský autobus, nechal cestující vystoupit a řidiči nařídil, aby jej s českou delegací vozil po městě. Když jsem ten příběh slyšel, uvědomil jsem si, že takovou moc nemá ani prezident Spojených států. Kdyby si něco takového dovolil (ačkoli to není vůbec myslitelné), byl by zbaven úřadu s rychlostí, jakou by umožňovaly platné zákony. V Rusku to však lidem onomu šéfovi komsomolu i cestujícím onoho městského autobusu připadalo normální. Brali to jistě jako projev pohostinnosti vůči české delegaci.

Někteří namítnou, že šlo o sovětské doby a současná Ruská federace není Sovětský svaz. Jsem ale přesvědčen, že rozdíly mezi Sovětským svazem a Ruskou federací se přeceňují. Jistě, rozdíly tu jsou zejména v organizaci ekonomiky. Pokud by se ale někdo z mocných chtěl Putinovi postavit, dopadne jako Michail Chodorkovskij nebo, v horším případě, jako Sergej Magnickij. Ano, existují tu instituce, které vypadají jako instituce západní Evropy Duma připomíná parlament, existují formálně nezávislé soudy. Problém ovšem je, že je to jen tak jako. Rusům to nepřipadá divné. Je to přece země Potěmkinových vesnic.

Potěmkinovy vesnice

Nebudu spoléhat na české vzdělání teď se ve školách neučí fakta, ale jen jak s fakty zacházet. Občas se ale fakta hodí... Kníže Potěmkin chtěl carevně Kateřině Veliké (roku 1787) ukázat, k jaké prosperitě dovedl nově dobytá území na jihu. Wikipedie uvádí: "Aby vytvořil iluzi skvělého rozmachu nedávno k Rusku připojených oblastí, pozval z Petrohradu na čtyřicet malířů, zběhlých v tehdy módní tzv. perspektivní malbě. Ti pak podél Dněpru, po němž plulo několik desítek korábů s carskou suitou, namalovali kulisy vesnic, kolem nichž se pásl dobytek, svátečně oblečení venkované mávali a zpívali písně.

Z dálky nebylo vidět, že dobytek sotva stojí na nohou, neboť carevně ukazovali pětkrát či šestkrát totéž stádo, které v noci hnali vždy na nové místo. Podobně bylo vidět i několik pluků, které se pro větší efekt přesunovaly a defilovaly tak před panovnicí několikrát. Po cestách jely vozy naložené pytli s obilím (ve skutečnosti se však jednalo o písek), před dekoracemi vesnic stáli jako vesničané opět převlečení vojáci Potěmkinových pluků.

Ve vsích nebo městech, kudy průvod přímo projížděl, byly ‚pravé‘ jen hlavní ulice, v průčelí bočních ulic stály opět jen kulisy. Ve vesnických chalupách se pak carevna a její doprovod nestačily divit tomu, že na stole vždy stála pečená husa. Byla to opět jedna a táž pečeně dle potřeby přenášená přes zadní dvorky. Při námořní přehlídce v Sevastopolu obstály jen první řady válečných lodí, v posledních řadách byly již jen lodě obchodní ‚upravené‘ na bitevní koráby..."

Dovedete si představit, jaké množství lidí vědělo o tom, že všechno je "jen tak jako"? To nikdo neprotestoval? S jistotou to nevíme, ale můžeme vytušit, jak by asi dopadl. Třeba jako Anna Politkovská, nezávislá novinářka, zavražděná v den Putinových narozenin. A spousta dalších ruských nezávislých novinářů.

Rusové nejsou ani hloupější, ani méněcennější nebo zpozdilejší než jiné národy. V osobním styku jsou Rusové velmi citliví a přátelští. V mnoha oblastech projevili genialitu zdaleka nejen v šachách. Nicméně po celá staletí žijí v systému, kde na pravdě moc nezáleží a v němž jsou lidé smíření s tím, že věci jsou zpravidla "jen tak jako", a ať už dobrovolně, ať už nedobrovolně přistupují na tuto hru. Proto je nerozhodí, když Putin nejprve přítomnost ruských vojáků na Krymu popírá, aby je nedlouho na to za jejich akci vyznamenal. Lidé jsou srozuměni s tím, že rozhoduje tvrdá síla, ne nějaké podpisy na smlouvách.

Putinovo rozhodnutí

Putin se zřejmě už před několika lety rozhodl, že nechce budovat "klasický" demokratický stát s právním řádem a tržní ekonomikou. Dává přednost samoděržaví (autokracii) a musí si být vědom toho, že tím vede Rusko k chudobě. Nevím, jak uvažuje, do jeho hlavy nevidím. Jeho politika ale ekonomicky nedává smysl toho si je jistě vědom. Nedávno jsem se s přítelem přel, proč to asi dělá. Přítel hledal nějaká racionální zdůvodnění. Obávám se, že autokracie je pro Putina cílem, nikoli prostředkem. Žádný další cíl není jen ten, vládnout státu, který je velmocí a kterého se všichni právem obávají.

Putin a Obama

Na závěr se zmíním o argumentech těch, kteří tvrdí, že za vše mohou Američané, a těch, kteří říkají, že bychom měli mít pro ruské velmocenské ambice pochopení.

Jsem přesvědčen, že když nastoupil prezident Barrack Obama do úřadu a vyhlásil reset vztahů s Ruskem, myslel to naprosto upřímně. Byl veden představou, že jeho předchůdci dělali téměř všechno špatně. Teď přijde on a dosáhne harmonie jak s Ruskem, tak s islámským světem. A lidé mu tleskali. Jenže se ukázalo, že premisy, z nichž vycházel, byly chybné, a dohnala ho realita. Jeho příznivci křičeli "Yes, we can!" ("Ano, dokážeme to!") Obama dokázal spíše rozvrátit americkou zahraniční politiku.

Naopak, v době, kdy Putin dělal své rozhodnutí, byly i Spojené státy daleko od snahy Rusko nějak ovládnout. A Evropa na svou obranu vydává minimum a nebude se jí to chtít měnit, byť ji k tomu politická realita donutí. Pro Ameriku i pro Evropu by bylo mnohem jednodušší, kdyby Rusko bylo státem, jako každý jiný byť státem největším a s obrovským jaderným arsenálem.

I někteří naši politici mluví o "zájmech" Ruska jako velmoci. Jaké zájmy to jsou? Co se myslí těmi legitimními zájmy? Že by se některé menší státy měly vzdát části své nezávislosti, jak to doporučuje prezident Zeman, když radí k "finlandizaci" Ukrajiny? Proč by to dělaly? Proč by to mělo být v Ruském zájmu? Co tím Rusko reálně získá?

Skutečnými legitimními zájmy každého státu by mělo být demokratické zřízení, vláda práva a svoboda slova. Platí to jak pro maličké Estonsko nebo chudou Moldávii, tak pro veliké Rusko či Čínu. A odmítám mít "pochopení" pro někoho, komu tyto hodnoty z těch či oněch důvodů nevoní.Author: Dan Drapal # BitoKoba46
Rusko2015-03-2013
-
 18% ( 30 people voted )
+
Vidím, že už aj na dôležité.sk sa napĺňa nedávne nariadenie z Bruselu o posilňovaní proamerickej a oslabovaní proruskej propagandy. Ale milí goebbelsovci máte pravdu. Rusko je veľmi zaostalá krajina, od ktorej si aj napriek tomu americká NASA prenajíma raketové motory. Od Ruska, kde vládne autoritatívny režim, kde ľudia žijú pod hranicou absolútnej chudoby (menej ako 1,25USD/deň), veď v USA majú všetci (aj tých 50 miliónov nešťastníkov) zdravotné poistenie a teda prístup k zdravotnej starostlivosti.
Je jasné, že Putin je agresor, tyran a diktátor, veď nedostal Nobelovú cenu za mier ako B. Ohava. Veď ten agresívny Putin manévruje s armádou na hraniciach Mexika a USA a v USA podporuje zvrhnutie Ohavy. V Mexiku v meste Mexico city na námestí Plaza de la Constitución Putin organizuje "mejdán". Pravidelne na tom námestí vystupuje Sergej Lavrov, Sergej Šojgu a iní ruskí politici, ktorí podporujú rozvášnený mexický dav na ceste za ruskou tyraniou, ktorá sa usiluje o vstup Mexika do Euroázijského zväzu.
Je jasné, že Putin je agresor, keďže všade okolo hraníc USA (okrem Mexika, i v Kanade a Kuby, ale i v celej latinskej Amerike) má rozmiestnené bojové lode, tisíce tankov, ale i vojakov, ktorí už údajne v Mexiku aj tak operujú. Putin už tlačí na svojich spojencov v okolí USa, aby konečne podnikli preventívny útok na tých agresívnych ruských bad boys, ktorí si nectia základy demokracie a humanizmu.
Som za to, aby sa nečakalo ani na mandát OSN a čím, skôr sa na základe článku 5 Washingtonskej zmluvy podnikol preventívny úder na Rusko v záujme ochrany Mexika, i keď Mexiko ani členom NATO nie je. Ale to nevadí, veď Rusko je veľký agresor a ja mám vážny strach, že zajtra možno vstúpia Rusi i do môjho mesta...

Peter D # NymeMady34
-
 81% ( 22 people voted )
+
2015-03-22 13:25:21 58d4259c
uuups až neskôr som si všimol chybu: nie Putin, ale "Ohava a celá EÚ už tlačí na svojich spojencov v okolí USA, aby konečne podnikli preventívny útok na tých agresívnych ruských bad boys, ktorí si nectia základy demokracie a humanizmu."
Peter D # NymeMady34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-22 13:31:40 58d4259c
Neberiem autorovi právo na jeho názor, pokiaľ je naozaj jeho. No jeho výrok, že "jedinými legitimnými záujmami každého štátu by mala byť demokracia, vláda práva a sloboda slova" svedčí o tom, že sa pozerá na svet zo svojej ulity a cez ružové okuliare.
Pýtam sa pán Drápal, tou demokraciou myslíte tento korporátny fašizmus? Tou vládou práva myslíte aj vymožiteľnosť práva u nás na Slovensku? A sloboda slova??? Veď alternatívne spravodajstvo býva označované za konšpirácie, vlastný názor na židov za antisemitizmus a národná hrdosť za neofašizmus!
Nie som rusofil a nechcel by som tam žiť, no agresorom sú v (nielen) tomto prípade tí, ktorí ovládajú vládu USA.

meldo # FajuSuba76
-
 71% ( 7 people voted )
+
2015-03-22 14:33:19 c35b04b7
Tak ako píše niekto nado mnou článok je presne v intenciách nariadenia z Bruselu o posilňovaní proamerickej a oslabovaní proruskej propagandy...niet čo dodať...len snáď toľko, že je to kontraproduktívne...

Bertold # FuliXuju84
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-22 14:45:33 5f67e3e3
Väčšiu sprostosť som už dlho nevidel.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-22 14:55:16 bca784a0
Deň Ruského zaostalého mužíka: ráno vstane poje kaviáru, palaciniek a zapije kvasom, potom vyjde zo zemľanky a ide sa ožrať židovi do krčmy, potužení vodkou od žida, ide do lesa kde zotne strom a vystružliká z neho buď raketu na vynesenie satelitov alebo ICBM raketu, poprípade jadrový reaktor a potom ide domov, do zemľanky, prečíta si básne od Puškina, dopije fľašu vodky, pomodlí sa a ide spať
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-22 15:19:25 5f66f2c6
loading...


komous-z-USA # BynuWotu41
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-22 15:45:11 5f66f2c6
Nemôžem si pomôcť..komous--z - USA-- málokedy nemáte pravdu--mimoriadne vtipnú. Ono tí "ozembuchovia " Ruský ešte dlho budú v mysliach viacerých "harašiť" . Masmedialne deformácie sú síce nutné , kvôli pestovaniu istej cieľovosti. No informácie o dianí...nie sú podmienené len masmedialnym monopólom súčasným.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-22 16:24:21 58d4289b
Ja by som doplnil ..Drápala..aby dal a zvýraznil "popularitu" vtedajšiu Magdalenku Olbrightovú ktorá detstvo prežila aj v Čechách aj v bývalej Jugoslávií..aj "humanitárne bombardovanie " zariadila aj ˇ"čiernu dieru " vymyslela pre SK..aj Kosovo."dala do richtungu" aj pick salám s Malborkami zariadila "našemu disidentovi..láhvovému.. ..Nie len Tetcherovú...ako príklad...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-22 19:16:58 58d4289b
to uz aj tu prerazili tie usahemeroidy
jaro # LuceBegu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-22 21:43:34 d45f0759
Problém takýchto ľudí ako je autor je to že je im jednoduchšie riešiť Rusko. No nechápem jednej veci prečo neriešia EU. V Bruseli sa každý rok strácajú desiatky miliárd EUR v korupcii. To tento autor nerieši. Nikto ho nenúti isť bývať do RF. Rusi ho nenútia nakupovať Rusky kaviár nemusí pozerať ich filmy no aj tak sa vyplakáva nad Ruskom. Čo keby sa títo trolovia začali starať o EU USA a NATO čo keby konečne začali riešiť desiatky konfliktov ktoré tieto organizácie vyprovokovali čo keby rozmýšľali nad tým ako zefektívniť byrokraticky aparát EU miesto riešenia Ruska. Na Ruských fórach sa rieši Rusko nie EU a NATO. Mam pocit že týmto autorom sa jednoduchšie pozerá na cudzieho ako v zrkadle na samého seba, lebo vidieť svoju zapredanú tvar v zrkadle to musí byť údes.

STOPA # QadyVyna05
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-22 22:17:04 b03ddf5b
Zavádzať a prekrúcať fakty je pre absolventa bohosloveckej fakulty /Drápal/ hračkou a keď ešte niekto dobre zaplatí,nemusí sa večer trápiť drobnými zo zvončeka.
Putinova taktika sa vám nepáči páni spoza mláky ale hádam len nemal čakať kým mu vtrhnete aj do Kremľu

peter # NaniDihe23
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-23 18:14:11 b2290a56
"tragedie Ruského národa"..aaa obdrizdy. Ja by som si nedovolil "naDpísať " príspevok aj keby sa týkal dajmä tomu Mongoloch, či Rímanoch... Predstavte si žeby niekto začal písať o našich Čechoch len ako len o ...muzikantoch.. zlatoručičkových--vraj sa postarali o "zmiznutie" Ruského zlata/légie/.. a že nemajú "normálny naturel"/ ako my Slováci..na hokej.. a bojovať vedia len s pick salámom a pivom v ruke aaa..Tak ja prvý by som mu tresol po papuli...A nášmu..duchovne vzdelanému..Drapalovi..ľahko sa to môže ..náhodne.. A Rusov je veľa...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-24 06:45:29 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Virtuálne meny v Davose


Virtuálne meny v Davose
Virtuálne meny môžu byť mnohými považované za nejaké množstvo čísiel, ktoré je niekde na internete a zaoberá sa nimi pár šialencov ktorí ich považujú za niečo prelomové. Opak je ...
Technologicky vyspela Európa? naozaj?
Australská vládní lékařská organizace schvaluje veganství
Dôchodky: socialisticky podnikať, kapitalisticky ziskovať

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0391 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage