Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

TEÓRIA PREKYSLENIA ORGANIZMU


TEÓRIA PREKYSLENIA ORGANIZMU

Teória prekyslenia organizmu sa v poslednej dobe stala značne populárnou. Dva hlavné dôvody, prečo sa teší takej popularite je, že je pomerne zrozumiteľná širšej verejnosti a zaoberá sa niečím, čo sa týka každého zdravím a potravinami. Človek predsa nemusí študovať medicínu, aby mu bolo jasné, že zelenina a ovocie sú zdravšie než napríklad hamburger z fastfoodu alebo hranolky s majonézou. Teória prekyslenia neostáva iba pri základných faktoch z dietológie, ale ide ďalej, spája prakticky všetky existujúce zdravotné problémy s príjmom potravín, pričom využíva polopravdy, až nepravdy z pohľadu chémie, biológie, fyziológie a medicíny ako takej.

Vzhľadom k malému priestoru je nemožné detailne prejsť celú teóriu. Rozoberme si základný pilier, na ktorom táto teória stojí a ktorý postačí na zhodnotenie jej dôveryhodnosti.

"Prekyslenie je zvrat prirodzenej zásaditej reakcie vnútorného prostredia ľudského organizmu na kyslú v dôsledku kyselinotvornej stravy civilizovaného človeka. Dnešná strava prevažnej väčšiny ľudí je na 98% kyselinotvorná. Adekvátna strava človeka má však byť v priemere z 80% zásadotvorná a len z 20% kyselinotvorná." (zasaditastrava.webnode.sk)

V prvom rade, je potrebné si povedať niečo o pH a jeho regulácii. Mierou kyslosti je pH. Stupnica pH je od 0 do 14. pH 7 je neutrálne, nižšie ako 7 je kyslé, vyššie ako 7 je zásadité. Krv má pH 7,4, moč má pH od 4,5 do 8,5, pankreatická šťava má zásadité pH okolo hodnoty 8, žalúdočná šťava zasa okolo 1, rozdielne hodnoty pH majú sliny, žlč, črevná šťava, mozgovomiechový mok, a pod. Takže o zmene ktorej hodnoty pH vlastne hovoríme? pH krvi, resp. s ním súvisiace pH vnútorného prostredia organizmu, to byť nemôže, pretože aj veľmi malé zmeny (pripúšťa sa odchýlka 0,04), by sa prejavili závažnou poruchou vnútorného prostredia (tzv. acidóza odchýlka ku kyslosti alebo alkalóza odchýlka ku zásaditosti), s ktorou človek nemôže žiť roky nepozorovane. V ľudskom tele prebieha každú chvíľu množstvo biochemických reakcií. Tie najzákladnejšie sme sa učili ešte na strednej škole glykolýza, Krebsov cyklus, oxidácia mastných kyselín, a pod. Prevažná väčšina týchto reakcií v našom organizme (zatiaľ vôbec nehovoríme o strave) sú kyselinotvorné, napr. tvorba kyseliny močovej, tvorba kyseliny mliečnej z cukrov, atď. Termín "prirodzená zásaditá reakcia organizmu" je teda nezmyslom.

Praktické vysvetlenie: ak znížime pH krvi o 0,3, hovoríme síce o acidóze, ktorú treba korigovať, avšak pacient ešte nie je v ohrození života. Naopak, ak pH krvi zvýšime o tú istú hodnotu, 0,3, pacient je v akútnom ohrození života. Telo teda lepšie znáša nižšie pH krvi acidózu.
Prečo je pH také dôležité? Život buniek je na svojej biochemickej úrovni obrovskou sústavou nadväzujúcich biochemických reakcií. Na to, aby väčšina týchto reakcií mohla prebehnúť sú nevyhnutné špecifické katalyzátory enzýmy. Enzýmy sú pomerne chúlostivé a pre svoju správnu funkciu potrebujú udržovanie stabilného prostredia hlavne z hľadiska teploty a pH. Práve preto si naše telo hodnoty pH pomerne úzkostlivo stráži a nedovoľuje nám do nich zasiahnuť.

Na internetových stránkach, venujúcich sa teórii prekyslenia, sa dočítame, že podstatné je pH moču, ktoré má odzrkadľovať stav kyslosti/zásaditosti organizmu. Moč vzniká filtráciou krvi v obličkách. Obličky majú viacero funkcií, jedna z najdôležitejších je regulácia pH vnútorného prostredia, teda regulácia pH krvi, ktorá musí byť vždy okolo 7,4 s minimálnou odchýlkou. K regulácii dopomáhajú aj pečeň, pľúca a tzv. nárazníkové systémy v krvi, z ktorých je veľmi dôležitý bikarbonátový systém. Nárazníkové systémy fungujú ako akýsi chemický systém spojených nádob za ich pomoci je vo vnútornom prostredí ustanovená dynamická rovnováha určitej hodnoty pH. V prípade, že do systému pridáme určité množstvo kyseliny, pomery medzi jednotlivými súčasťami látkami, tvoriacimi nárazníkový systém, sa posunú tak, aby zostalo pH zachované. Všetko má však svoje hranice a po ich prekročení dochádza k postupnému rozvoju acidózy či alkalózy.
Významným prvkom spomenutého bikarbonátovného systému je oxid uhličitý. Práve ovplyvňovaním jeho množstva v krvi vstupujú do regulácie acidobázickej rovnováhy pľúca. Vylučovaním oxidu uhličitého pH vnútorného prostredia zvyšujú a naopak, jeho zadržiavaním znižujú. Znížená funkcia pľúc pri vylučovaní oxidu uhličitého je podkladom niektorých ochorení, pri ktorých dochádza, mimo iného, k poklesu pH. Aj tento pokles sa však telo snaží kompenzovať resp. zabrániť jeho prehlbovaniu ostatnými regulačnými mechanizmami.

Ďalším orgánom, ktorý pomáha pri udržaní tejto krehkej rovnováhy je pečeň. Jej úloha ako centra metabolizmu organizmu spočíva v tom, že smeruje metabolizmus buď k tomu, aby sa jednotlivé kyslé splodiny metabolizmu v tele udržali alebo naopak aby sa vylúčili. Úloha pečene v regulácii úzko súvisí s vylučovaním a teda s úlohou obličiek.
Obličky regulujú pH krvi jednoduchým spôsobom: Ak pH stúpa, vylučujú do moču viac zásaditých látok, ak pH klesá, kompenzačne vylučujú viac kyslých látok.

Čo z toho vyplýva? Vzhľadom na prevahu acidifikačných reakcií v tele je úplne normálne, že pH moču je u väčšiny ľudí kyslé je to odraz fungovania obličiek a udržovania rovnováhy.

Prečo majú teda ľudia, ktorí sa riadia radami teórie prekyslenia, zásaditý moč? Teória totiž radí stravovať sa hlavne zásadotvornými látkami, čo sú najmä zelenina a ovocie (teória preferuje surový stav). Samozrejme, nie všetka zelenina a ovocia sú zásadotvorné, napr. vyšší príjem brusníc tvorí kyslý moč. Napriek svojej kyselinotvornosti, ktorá ide proti teórii prekyslenia, majú brusnice protektívne účinky proti infekciám močových ciest. Jedením iba surovej zeleniny a ovocia si síce alkalizujete moč, ale môžu vám chýbať iné potrebné zložky potravy, zinok, železo, proteíny, vápnik a hlavne vitamín B12, ktorý nemôžeme, na rozdiel od predchádzajúcich, získať z rastlinnej stravy ani v malých množstvách. Obzvlášť nebezpečné je, ak matka nemá dostatočné množstvo vitamínu B12 v čase dojčenia. Deficit tohto vitamínu sa prejaví chudokrvnosťou, ktorá sa vyvíja niekedy aj po viac ako 10 rokoch od vylúčenia živočíšnej stravy, pretože telo má pomerne veľké zásoby vitamínu v pečeni. Ak sa anémia nelieči a deficit vitamínu pretrváva naďalej, môže stav dospieť až do demencie. Zo štúdií vyplýva, že ľudia, ktorí prijímajú iba rastlinnú stravu, sú náchylnejší k zlomeninám kostí. Zásaditý moč, pri striktne rastlinnej strave, znamená iba toľko, že si obličky plnia svoji funkciu a zbavujú organizmus prebytku zásaditých látok. Ak by sa to nestalo, pH krvi by naopak stúpalo, kvôli ich hromadeniu.
Aké choroby sú podľa týchto teórií spôsobované prekyslením? Najčastejšie sa prekyslenie udáva ako príčina rakoviny. Často dochádza k prezentovaniu toho, že prostredie nádoru resp. okolo nádorových buniek je kyslé. Tu však dochádza k zámene príčiny a následku. Vysvetlenie je jednoduché: nádorové bunky zhubných nádorov sú typické svojím rýchlym rastom je to ich základná vlastnosť. V dôsledku toho trpia nádorové bunky často nedostatočným prísunom kyslíka. Navyše, metabolizmus nádorových buniek je v určitej miere pozmenený, a to tak, že energiu produkuje procesmi, ktoré síce nie sú závislé od kyslíka, ale sú menej efektívne a výsledkom je produkcia kyslých odpadových metabolitov. Kyslosť je teda v tomto prípade výsledkom nádorového procesu, nie jeho príčinou.

Ďalšie teórie dávajú prekyslenie do súvisu s množstvom spolu nesúvisiacich diagnóz, často sa dočítame o parazitoch a detoxikácii ako liečbe v tomto prípade však ide o úplnú fantáziu, ktorá sa často ani nesnaží o presné a vedecké zdôvodnenie svojich tvrdení.
Acidóza resp. alkalóza sú však reálne situácie dochádza k nim najčastejšie v dôsledku vážnych ochorení, či ich komplikácií najčastejšie sa jedná o tzv. ketoacidózu pri cukrovke. Do acidózy môžu vyústiť aj niektoré otravy či zlyhanie obličiek. Toto všetko sú však stavy, ktoré sú spôsobené vážnym zlyhaním vyššie uvedených mechanizmov a človeka ohrozujú na živote. Nie sú dôsledkom nesprávnej výživy a ich obraz je dramatický. Často sa postupne prehlbujú a bez adekvátneho zásahu vedú k smrti.

Záverom je potrebné podotknúť, že je veľmi potrebné mať zdravý životný štýl, pravidelný, najlepšie aeróbny pohyb, pestrú vyváženú a zdravú stravu a psychickú pohodu. Kombinácia týchto faktorov je významnou prevenciou pred množstvom ochorení, ako napr. diabetes mellitus, hypertenzia, ischemická choroba srdca, porucha metabolizmu tukov a pod. Zelenina a ovocie sú základom potravinovej pyramídy, majú obrovskú dôležitosť, ale úplné vynechanie ostatných zložiek potravy je z hľadiska dietológie neopodstatnené. Potrava síce má vplyv na pH moču (prípadne aj slín), ale ak vznikajú ochorenia pri nesprávnom stravovaní, je to výsledok iných biochemických pochodov a nie prekyslenia organizmu.Author: Maros Rudnay # NavuBecy26
Zdravie2014-10-039
-
 65% ( 7 people voted )
+
Zkuste využívat Fytochemikálie pro své zdraví.

Če
rstvé zeleninové šťávy. Zdraví, které chutná. Fytochemikálie.

| Vytisknout | | E-mail


Čerstvé, za studena pomalu lisované zeleninové šťávy jsou obrovským zdrojem, pro tělo vysoce příznivých, látek. Těžko sníte denně kilo mrkve, ovšem vypít ji není problém. Pokud šťávu vylisujete, podstatným způsobem zvyšuje využitelnost trávicím organizmem a rychlost působení na lidský organizmus.
http://www.zstyl.cz/


Zkusitel # JiloCyde71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 22:06:18 4faafecd
Fytochemikálie Jsou látky, které si vytvářejí rostliny. Pro člověka mají velký vliv jako látky pro omlazování, detoxikaci, a antioxidační účinky. Pokud jíte ovoce a zeleninu, vstřebatelnost látek je kolem 17 %, navíc trávení trvá 3 – 6 hodin. Pijete – li vylisované šťávy, využitelnost se zvyšuje na 65 % a dobra trávení se snižuje na 10 až 15 minut. Jde tedy o „rychlé nakopnutí organizmu“.
Polyfenoly Nejznámější vlastností polyfenolů je antioxidace. Snižují cholesterol, který se jinak usazuje na stěnách cév a podněcuje rozvoj aterosklerózy. Polyfenoly obsahují například červená vinná šťáva i červené víno. Jak se říká: „Ve víně je pravda“, a pokud se navíc budeme řídit výrokem ….. „ Všechny látky jsou jedy, záleží na dávce “ ….. jak kdysi vyslovil Paracelsus, střídmá konzumace červeného vína našemu zdraví může jen prospět.
Lykopen Lykopen je nedávno objevená látka. Pigment,

Zkusitel # JiloCyde71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 22:08:36 4faafecd
a preto sme evolucne vyvinuti so zubami, aby sme pili stavicky? A do.ebali si peristaltiku?
BH # BeboVica90
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-10-05 10:00:12 59ad0eb9


„ Všechny látky jsou jedy, záleží na dávce “ ….. jak kdysi vyslovil Paracelsus, střídmá konzumace červeného vína našemu zdraví může jen prospět.

a preto sa aj dozil uctiveho veku 48...

BH # BeboVica90
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-10-05 10:01:47 59ad0eb9
na prekysleny organizmus pomahaju prostriedky jedine z kucmovej apatiky.
kyslost organizmu, teda testovacie pasiky, ktore treba ocurat zdarma :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-05 16:45:25 bc70747b
BH... :-D

KonglomeratCti # DafiGiqy15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-05 19:11:32 3ec5f3fe
loading...
viete preco vegetariani maju viac zlomenin? To preto lebo ziju aktivnejsie a teda je u nich vetsia pravdepodobnost ze si nieco zlomia. clovek co sedi cely den za pocitacom si tazko nieco zlomi.
B12 sa da ziskat zo zeme, staci ak si nebudete cerstvo nazbieranu zeleninu umyvat :)

tartus # RecaViby74
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-06 17:01:06 d5a0b8fb
vegetariani su aktivnejsi? Mas na mysli tych, co maju bachor, knihu a cepec?
BH # BeboVica90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-07 09:22:57 59ad0eb9
Vitamin B12 sa da bojatp ziskat aj s rastlinnych zdrojov, len treba vediet, na ake rastliny sa obratit. Ovsem, uplne vylucenie zivocisnej stravy, cize veganstvo nieje zrovna najrozumnejsia volba. S kratkodobeho hladiska moze sice jedincovy poskytnut kratkodobe vyhody, ako napr. pocit lahkosti, viac energie, vitalitu atd. Avsak s dlhodobeho hladiska posoby destruktivne. Maso jednoznacne nieje potrava urcena pre cloveka, ovsem vzdavat sa mlieka a produktov z neho nieje ta spravna volba. Samozrejme treba zobrat do uvahy aj to, ze dnesne mlieko a mliecne vyrobky niesu zrovna to co kedisy, ovsem ani dnesne rastliny sa nemozu v dnesnej chemikaliami otravenej dobe pochvalit kvalitou a to aj napriek tomu, ak si pestujete na svojej vlastnej zahradke. Laktovegetarianska strava je pre ludsky organizmus skutocne ta najprospesnejsia a co dokazuju viacere studie a to ze choroby sa vyskytuju aj u jedincov, ktory sa takto prirodzene stravuju je jednoducho odovodnitelne prostredim a dobou, v ktorej zijeme. V podstate sme civilizaciou sebcou, pretoze sa zaujimame len o svoje vlastne potreby, maximalne o potreby ludi s nami nejak spriaznenych. Potreby inych, a nielen ludi su nam ukradnute. Cela tato planeta je nam ukradnuta, hlavne aby sme sa my a my a my mali co najkomfortnejsie. A ked je zle, ukazujeme prstam vsade naokolo, len nie naseba. Ano, mame otravene jedlo, nech je akekolvek, ale preco a kto zato naozaj moze??? .... .... ....

Achyles # CoboXohe76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-08 19:54:50 d90c312a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sede   os
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Politika levných peněz neničí ekonomiku jenom pomocí inflace


Politika levných peněz neničí ekonomiku jenom pomocí inflace
Americká centrální banka bude pokračovat ve stimulaci ekonomiky, protože inflace nepředstavuje velkou hrozbu. Prezident Minneapoliského FEDu Kocherlakota řekl: „Očekávám míru inflace ...
Plytvanie na mikroúrovni
Virtuálne meny v Davose
Technologicky vyspela Európa? naozaj?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0331 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made