Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Svoboda a zodpovědnost


Svoboda a zodpovědnost

Představme si jedince v divočině, který má k dispozici pouze svůj mozek a své ruce. Dotyčný má svobodu se rozhodnout co bude dělat, jaký způsob lovu zvolí a co bude jíst. Má zodpovědnost jen sám za sebe. Zvolí – li špatný způsob lovu, zahyne. Sní – li otrávenou bobuli, zahyne. Společnost je vlastně sdílení svobody a zodpovědnosti jedinců. Člověk zjistil, že pokud se sdruží a přerozdělí si práci, je schopen získat pro sebe lepších podmínek k životu a zároveň větší míry svobody tím, že bude své poznatky sdílet a tím pádem zvýší své schopnosti aplikací vědomostí.

Svoboda a zodpovědnost musí být vyváženy, jinak není daná společnost schopna dlouhodobě přežít. Zodpovědnost nese s sebou zároveň touhu po seberealizaci a snahu mít co největší svobodu v jejím realizování. Svoboda zároveň s sebou nese určité náklady, které její zrealizování umožní. Svoboda jezdit autem s sebou nese náklady v podobě benzínu a kupní ceny auta, potažmo další. Svoboda se flákat nese s sebou riziko následujících neúspěchů v podobě buďto konce nebo o dost větší dřiny později. Zodpovědnost přebírá každý zároveň se svobodou.

Civilizace, schopná ovlivňovat koloběh přírody přebírá nad ním zodpovědnost tím větší, čím více je toho schopna. Historická zkušenost radí že dělba zodpovědnosti a svobody je lepší tak, že nastavíme raději menší mantinely a necháme společnost zvládnout jemné nuance. Týká se to zejména ekonomiky, kde společnost potřebuje více než jinde stav, kdy každý, kdo je schopen nést standartní míru zodpovědnosti má stejnou míru svobody. Potom je špatně pokud někdo nemá zodpovědnost za to aby jedl, ba vůbec za to, aby přežil. Společnost, která přežít má se buďto takovým jedincem nemá vůbec zabývat, nebo dotyčného této zodpovědnosti naučit. Má-li někdo dostat dávky, peníze které nevydělal, musí buďto jasně ukázat že plní svůj účel (přídavky na děti vs. školní docházka) nebo má být jasně namotivován k tomu, aby svůj dluh společnosti v budoucnu splatil.

Demokracie je nejlepším systémem na naplnění oné nutné rovnováhy. Každý má možnost převzít na sebe zodpovědnost za společné věci, tím získat svobodu zrealizovat své ideje a naplnit svou roli ve společnosti. Abych se vrátil zpět k oněm mantinelům: je potřeba pochopit, že jedinec si má poradit ve většině věcí sám a až teprve ve stavu nutnosti žádat společnost o pomoc.Jedná se i o oblast práva, kdy snaha sešněrovat život bezezbytku vede jenom ke ztrátě motivace jedinců ve společnosti být. Slovy šachisty: společnost stojí a padá s tím, že každý ví, jaké tahy mají figury coby svou vlastnost. Mezi možnými tahy je ale svoboda každého si vybrat. Zodpovědnost je třeba i zachovávat, společnost má právo kontrolovat lidi, kterým předala zodpovědnost a svobodu nakládat se svými záležitostmi a statky. Tato kontrola ovšem musí být fundovaná. Na jednu stranu je špatně tvrdit že jedinec se má o politiku starat jednou za čtyři roky u voleb, na stranu druhou snaha ovlivňovat pouze z pocitu "že by něco nějak mělo být" i věci kterým nerozumím, je cestou do pekel.

Diktatura je nebezpečná z našeho hlediska proto, že vytváří nerovnováhu mezi svobodou a zodpovědností. Úzká skupina lidí přebírá svobodu většiny, aniž by mohla unést zodpovědnost za tak velké množství lidí. V demokracii je zneužívání nadbytku svobody jednotlivce vyváženo politickou zodpovědností a společnost by měla takového jedince zavčasu odstavit, což je také znak vyspělé společnosti. V diktatuře dochází k odzodpovědnění většiny populace. Jedinec není schopen tuto zodpovědnost nést, zatímco většina zodpovědnosti se formálně přenese na pár vyvolených. Tato zodpovědnost vlastně pak není ničí. Vládnoucí elita zamezí většině k ní přístup a po oné většině nelze pak tuto zodpovědnost ani vyžadovat ani za zločiny oné elity, ani se jí člověk nedočká v podmínkách svobody, sama elita však tuto zodpovědnost nést není ani schopna. Toto vede ke kolapsu samotného systému, protože nikdo vlastně nezodpovídá za nic. Po kolapsu takového systému se pak zloba jedněch postižených obrací proti jiným postiženým jen na základě vnějších znaků, např. jazyka (např. po II. světové válce). Společnost postižená dlouhodobě diktaturou má problém s tím, že jednotlivec přímo odmítá unést svou spoluzodpovědnost za fungování společnosti, zejména v péči o veřejné záležitosti a finance. Pokud jej k tomu nikdo netlačí tak obvykle má problém i s vypořádáním se s minulostí společnosti. Oboje je v současnosti vážný problém a dokud se Češi nevypořádají se svými kostlivci ve skříni (postoj k Dekretům, postoj ke Komunismu), budou mít stále problém do budoucna.

Je v zájmu společnosti taktéž zachovávat rovnost co do práv, neboť jenom těžko mohu chtít od někoho s méně svobody více zodpovědnosti. Jakoukoliv diskriminací kohokoliv si zadělává kterákoliv společnost na problémy, hraničící s její existencí. Je-li nějaká etnická menšina v rámci kteréhokoliv státu byť jen odsouvána na vedlejší kolej a jakkoliv znevýhodňována v přístupu k veřejným funkcím, v hospodářské oblasti či v kultuře, má právo onen stát rozbít. Tyto státy se nemohou divit ba dokonce toto oněm etnikům zazlívat, nebo je dokonce vyhánět. Sklidily co zasily. Z výše uvedeného důvodu je koncepce národních států nevýhodná, ba přímo nesmyslná, pokud se některé státy odmítají vzdát části svého historického území, vede nutně k válce s hrozbou vyhlazení části lidstva (viz. níže) Schopnost nést zodpovědnost za ideje je velmi důležitá. Když říkám, že něco by nějak mělo být, tak tím beru i zodpovědnost za realizaci tohoto záměru. Pokud socialisté navrhují že kdekomu pozvyšují kdejakou podporu a přídavek, musí zcela seriózně dokázat, kde na to vemou. Abych byl konkrétnější. To, že kůň táhne do L je svoboda slova, zaručené ústavou. To, na které z osmi možných polí daný kůň s požehnáním společnosti táhne je otázka kultury diskuze a její úrovně. Socialisté mohou toto říkat, jenže nesou plnou zodpovědnost za oklamání mas, na jejímž poklesu úrovně se pokoušejí vydělat. Volič je oprávněn se neustále ptát a nelibost s neplněním slibů dávat okázale najevo. Socialisté jsou potom zodpovědní nejen za svůj konec (reálnější než kdy jindy), nýbrž i za veškeré politické a společenské otřesy. Pokud zničí rozpočet plněním svých nesmyslů, zodpovědnost mají zase jenom oni a jejich voliči.

Toto se ovšem netýká pouze sociálních výmyslů s nereálným základem. I komunisté, tvrdící že chtějí nastolit ráj na zemi přes sociální rovnost mají zodpovědnost za provedení svých myšlenek. Nemohu hlásat v nerovnostářské společnosti rovnostářství a přitom nevědět jak na to. I kdyby si kterýkoli komunista myslel, že bude mít komunismus a nepadne jediný výstřel, i kdyby zemřel jediný člověk, zodpovědnost padá na něj. Karl Marx, Friedrich Engels a další jsou Stalinovými a Leninovými spolupachateli ve všem, co tito hrdlořezové napáchali. Úplně stejně pokud někdo hlásá nacionalismus na kontinentu, kde hranice národní takřka vůbec nerespektují hranice politické, stává se spolupachatelem na etnických čistkách, vyháněních, hromadných masakrech a koncentračních táborech pro národnostní menšiny.

Úplně to samé lze říci o člověku, který brojí proti jádru, aniž by měl znalost fyziky, aby věděl jak dotyčná věc funguje a mohl tak konstruktivně přispět ke zlepšení věci a hlavně byl schopen pochopit kterak konkrétní jaderná havárie vůbec vznikla a proč se jinde odehrát nemůže, a ještě ani nechce vzít na svá bedra zodpovědnost za to, odkud vezme elektřinu jinou. Je extrémně lehké bojovat za toto, tamto a nevědět o věci nic, nemít za její realizaci zodpovědnost a přitom se ohrazovat svobodou slova. Ano, on má právo táhnout koněm do L, jenže kdokoliv má právo mu toho koně vzít. Tím se dostávám k pointě. Je svoboda něco tvrdit, je ale také svoboda nejen argumentovat proti, nýbž také varovat před nebezpečím nevyvážení svobody mluvit zodpovědností představovanou vzděláním, vědomostmi, informacemi a to zejména informacemi z ověřených a ověřitelných zdrojů. Není nedemokratické říci někomu, že o daném tématu neví totálně nic.

Naopak. Ano, člověk má právo a povinnost se zabývat tím, co se svěřenou svobodou dotyčná osoba dělá a zda zodpovědně, ale tuto zodpovědnost má i občan nebo aktivista. Nelze se za něco bít jenom z pocitu, že to tak je správně a nic nevědět. Není to namyšlenost vědět něco víc v jedné oblasti a dávat to najevo když je správný čas. Pokud nezabráním neinformovanému v provedení katastrofy třeba tak, že před ostatními tuto neinformovanost ukáži, stávám se spolupachatelem a nesu společně za katastrofu zodpovědnost.

Myšlenka že svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany jedné mince není má původní, dovolil jsem si ji však poněkud obšírněji rozvést. Za jakékoliv reakce, polemiky, hrozby i nadávky předem děkuji, samomluvný monolog nemá smysl.Author: DUSAN MAKOVSKY JAN HODIC # CocaGawi44
Svet2014-05-145
-
 43%  ( 4 people voted )
+
blábol!
prečo by mal niekto byť súčasťou spoločnosti ktorá má iné pravidlá a hodnoty ako sú jeho osobné hodnoty.
to je donútenie prijať nejaký status v tej spoločnosti, z donútenia pravdepodobne nižší ako je reálny a týmpádom to povedie ku konfliktu. rovnako spoločnosť nerozdelí zdroje pre tých, ktorí nechcú byť jej súčasťou, ale povie im niečo v tom zmysle "ak sa ti nepáči, odíď", ale svet nie je nafukovací, a územia a zdroje majú aj na okolí už iní, a tak to zasa povedie do konfliktu.
preto sú konflikty a vojny nevyhnutné. keď sa zmenia pomery v statusoch rôznych častí spoločnosti a naruší sa istá "rovnováha", ktorá môže byť aj z donútenia, tak vypukne vojna.

peter # MivuSemu80
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2014-05-14 13:33:34 c350b50b
Ja si viem predstaviť--pán autor..HODIC44..človiečika samotného na severnom póle..v plnej "zbroji" dobre zásobeného, výborne ozbrojeného, "teplo" ubyvakovaného...a "slobodne-samého" ! Teda ak ste chcel hovoriť čosi o slobode zabudol ste povedať: koho sa týka, komu je potrebná, čoho sa tá sloboda týka, prečo má byť ,či je nutná, a.p. ! Lebo ak sa na tieto a podobné otázky neodpovie tak o slobode ako takej je možné filozoficky sa baviť --do ..FURT..! Ak sa ale nahradí sloboda dajme tomu nejakým opakom --DONUCOVANÍM ..tak sa aj Vám otvoria oči a zistite že moje otázky nie sú nezmyselné!Dúfam že .. ...kapišto..!/už len sloboda prejavu je niekedy nezmysel--aj tú sú experti --ktorý majú písomný prejav slobodný---samá "mazaňa "-p -i-a, "lemrouch"-k-ok..t/
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-14 14:50:32 58d4289b
Obidvaja preddiskutujúci sa mi akosi nezdáte! Hovorí z vás únava! Treba sa vyspať, odpočinúť, doplniť vodu v organizme a až potom nastúpiť na fórum! :-) A kľudne budeme ďalej pokecávať!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-14 16:21:35 5f678421
Prosím.. Interbulo 01.. Ak ste to nepochopil a hádžete aj moje "príspevkovanie " do jedného vreca s --predchádzajúcim... Takže pre menej chápavých doplňujem o nezodpovednosť! Teda nezodpovednosť a donucovanie je to isté ako sloboda a zodpovednosť! Ale v opačnom...garde ! Už je to jasnejšie---po pohári čistej...? K nezodpovednosti a donucovaniu sa s " istotou " človiečik dopracuje len na základe existujúcich nepriaznivých okolností....Ak Vám ..Interbulo01 to nie je ..mimo zreteľ...ešte jeden pohár--čistej--
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-14 17:55:12 58d4289b
Klopi, Klopi! Keď si písal príspevok, tak sa Ti deň nevydaril...nič v zlom, si Kamo!! :-)

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-21 18:21:28 5f6787c5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   je
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Politické strany


Politické strany
K tomu, abychom dokázali učení o třídním boji, muselo by být možné ukázat dvě věci: na jedné straně, že mezi členy jedné třídy existuje solidarita a na druhé straně, že to, ...
NĚMECKO: IMIGRANT SEXUÁLNĚ ZNEUŽIL ŠESTILETOU DÍVKU, DOSTAL SMĚŠNÝ TREST. OTEC HOLČIČKY JEJ U SOUDU NAPADL. BYL ZASTŘELEN
ZVRÁTENOSŤ ŠKOLY I.
Už je to tady: Kdo jsem já, abych je soudil? Papež se nezvykle vstřícně vyjádřil k homosexuálům

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0273 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage