Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Švédsko: Znásilněná společnost


Švédsko: Znásilněná společnost

Čtyřicet let poté, co se švédský parlament jednomyslně rozhodl změnit dříve homogenní Švédsko na multikulturní zemi, násilná kriminalita se zvýšila o 300% a znásilňování o 700%. Švédsko je nyní dvojkou na seznamu zemí, ve znásilnění je překonalo pouze Lesotho v jižní Africe.

Pokud se podíváme na počet znásilnění je nárůst opravdu dramatický. V roce 1975: 421 znásilnění nahlášených na policii, v roce 2014 to bylo 6620 .

Znásilnění na 100.000 obyvatel, srovnání podle jednotlivých zemí 2012, statistiky pořízené zÚřadu OSN pro drogy a kriminalitu. (Zdroj obrázku: Wikimedia Commons)

Podle dajů zveřejněných Švédskou národní radou pro prevenci kriminality (Brottsförebyggande rådet) agentury v rámci ministerstva spravedlnosti 29000 Švédek v průběhu roku 2011, uvedlo, že byla znásilněno (což nasvědčuje tomu, že hlášeno na policii je jen méně než 25% znásilnění).

Spíše než aby něco dělali v problému násilí a znásilnění, švédští politikové, veřejné orgány a média dělají co mohou, aby "vysvětlili" fakta. Zde jsou některá z jejich vysvětlení:

 • Švédové se stali náchylnější ke zprávám o trestné činnosti.
 • Zákon byl změněn tak, aby více sexuálních trestných činů bylo nyní klasifikováno jako znásilnění.
 • Švédové nemohou zvládnout politiku zvýšené rovnosti mezi pohlavími a reagují násilím na ženách (možná nejvíce fantazijní výmluva).

V roce 1975, v roce, kdy politici rozhodli, že Švédsko bude multikulturní, stav švédské populace činil 8 208 442. Do roku 2014 se rozrostla na 9 743 087 zvýšení o 18,7%. Tento růst je zcela kvůli imigraci, protože švédské ženy v průměru porodí jen 1,92 dětí ve srovnání s průměrem imigrantek 2.24. Je třeba však mít na paměti, že ve statistice, přistěhovalci druhé generace se už počítají jako Švédové. Švédský nedávný růst populace nemá obdoby. Nikdy v historii země se počet obyvatel nezvýšil tak rychle. Švédsko je nynínejrychleji rostoucí zemí v Evropě.

Za posledních 10 až 15 let přicházejí přistěhovalci především z muslimských zemí jako je Irák, Sýrie a Somálsko. Může jejich masový příliv vysvětlit výbuch počtu znásilnění? Je těžké dát přesnou odpověď, protože švédský zákon zakazuje registraci na základě původu či náboženství lidí. Jedním z možných vysvětlení je, že v průměru lidé z Blízkého východu mají diametrálně odlišný pohled na ženy a sex než Skandinávci. A to i přes pokusy ze strany švédských úřadů, které mají přesvědčit obyvatelstvo, že každý nový na švédské půdě se má chovat stejně jako ti, kteří zde žili desítky generací. Poslední statistická šetření přistěhovaleckého kriminality ve srovnání se Švédy byla provedena v roce 2005. Výsledky prakticky nikdy nikdo nezmínil. Nejen to, každý, kdo se odváží na ně odkazovat, například na sociálních médiích, je zlomyslně napaden.

Očerňování etnických skupin

Michael Hess, místní politik ze Švédské demokratické strany, vyzval švédské novináře, aby se seznámili s islámem z pohledu žen, v souvislosti s mnoha znásilněními, která se konala v Káhiře na Tahrir náměstí během "arabského jara". Hess napsal : "Když si novináři si uvědomí jak hluboce zakořeněno v islámské kultuře je znásilnit a týrat ženy, které odmítají žít v souladu s islámským učením, pochopí že je zde silná vazba mezi počtem znásilnění ve Švédsku a počtem muslimských imigrantů ze středního východu a severní Afriky."

Tato poznámka vedla k obvinění Michaela Hesse z "očerňování etnických skupin" [ hets mot folkgrupp ], ve Švédsku trestný čin. V květnu loňského roku byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě. Michael Hess však žil mnoho let v muslimských zemích a je dobře obeznámený s islámem a jeho pohledem na ženy. Během soudu poskytl důkazy o tom, jak se šaría zabývá znásilněním a statistiky, které ukazují, že muslimové jsou mnohem více zastoupeni mezi pachateli znásilnění ve Švédsku. Soud však rozhodl, že tyto skutečnosti jsou irelevantní!?

Jako součást důkazů, které Michael Hess předložil soudu, když využil co statistiky existovaly na přistěhovaleckou kriminalitu ve Švédsku před zastavením měření. Snažil se najít odpověď na dvě otázky:

 1. Existuje shoda mezi výskytem znásilnění a počtem osob zahraničního původu ve Švédsku?
 2. Existuje shoda mezi výskytem znásilnění a některými specifickými skupinami přistěhovalců ve Švédsku?

Odpověď na obě otázky bylo jednoznačné ano. Dvacet jedna výzkumné zprávy od 1960 až do dnešního dne jsou jednotné ve svých závěrech: zda je nebo není měřeno počtem odsouzených pachatelů znásilnění a mužů podezřelých ze znásilnění, muži cizího původu byli zastoupeni mnohem víc než Švédové. A větší jejich zastoupení stále roste. Dokonce i po očištění o proměnných, jako je věk, pohlaví, třída a místo bydliště, zůstává obrovský rozpor mezi přistěhovalci a Švédy.

Výzkumné zprávy o trestné činnosti ve Švédsku se staly raritou, ale mezi osmnácti lety, které byly učiněny v průběhu roku 1990 a po roce 2000, jedenáct řeší znásilnění. Dvě z těchto zpráv se zabývaly spojením mezi znásilněním a přistěhovalectvím a obě potvrdily, že existuje souvislost. Tyto údaje jsou k dispozici úředním orgánům, politikům i tisku, ale ti přesto trvají na tom, že tato čísla neodrážejí realitu.

swedenislam

Do očí bijící rozpor

Jak je to tedy možné, že v roce 2008 mělo sousední Dánsko 7,3 znásilnění na 100.000 obyvatel v porovnání s 53,2 ve Švédsku? Dánské právní předpisy se příliš neliší od Švédska a neexistuje žádný zřejmý důvod proč dánské ženy by měly být méně ochotné hlásit znásilnění než jejich protějšky ve Švédsku. V roce 2011 bylo hlášeno 6509 případů znásilnění na švédské policii, ale jen 392 v Dánsku. Obyvatel Dánska je asi polovina, takže i upravený na odpovídající velikost čísel je tento rozpor významný.

Ve Švédsku, úřady dělají, co mohou, aby zakryly původ násilníků. V Dánsku oficiální statistický úřad státu zjistil, že v roce 2010 více než polovina odsouzených násilníků bylo imigrantů.

Znásilnění celým gangem

Nový trend dosáhl Švédsko s plnou silou v několika posledních desetiletích: znásilnění bylo dříve ve švédském trestné činnosti jevem prakticky neznámým. Počet znásilnění skupinou vzrostl okázale v letech 1995 a 2006. Od té doby však nebyly provedeny žádné další studie.

Jeden z nejhorších případů, ke kterému došlo v roce 2012, kdy byla 30-letá žena znásilněna osmi muži v bytovém projektu pro žadatele o azyl, v malém městečku Mariannelund. Žena měla známost s mužem z Afghánistánu, který žil ve Švédsku již několik let. Vyzval ji, aby šla s ním. Ona to brala jako povinnost. Afghánský muž vzal ji do objektu bydlení uprchlíků a nechal ji bezbrannou napospas ostatním. Během noci, byla opakovaně znásilněna žadateli o azyl a když se vrátil její "přítel", znásilnil ji taky. Následující den ráno se jí podařilo zavolat policii. Švédský státní zástupce označil incident "nejhorší zločin znásilnění ve švédské kriminální minulosti."

Sedm mužů bylo odsouzeno k trestům mezi 4,5 a 6,5 lety ve vězení. Čas ve vězení se však obvykle sníží o třetinu, takže to nebude trvat dlouho, aby se muži mohli připravovat na nové útoky pravděpodobně na nevěřící ženy.

V případě znásilnění, viníky a oběti jsou nejčastěji mladí a téměř v každém případě jsou pachatelé jsou přistěhovaleckého původu, převážně z muslimských zemí. V ohromujícím počtu případů prokázaly švédské soudy svoje "sympatie" pro násilníky. Několikrát soudy osvobodily podezřelé, kteří tvrdili, že dívka chtěla sex s šesti, sedmi nebo osmi muži.

Jeden pozoruhodný incident se odehrál v roce 2013 ve Stockholmu na předměstí Tenste. Šest mužů cizího původu opakovaně znásilnilo 15-ti letou dívku. Nižší soud odsoudil těchto šest mužů, ale odvolací soud je osvobodil, protože nedošlo k žádnému násilí, a proto, že soud zjistil, že dívka "nebyla v bezbranné pozici."

Tento měsíc se všechny hlavní švédské sdělovací prostředky věnovaly brutálnímu znásilnění na palubě finské Ferry Amorella, mezi Stockholmem a Åbo ve Finsku. Velké titulky řekly čtenářům, že pachatelé byli Švédové:

 • "Několik švédských mužů podezřelých ze znásilnění na Ferry" (Dagens Nyheter).
 • "Šest Švédů znásilnilo ženu v kajutě" ( Aftonbladet ).
 • "Šest Švédů zatčeno za znásilnění na Ferry" ( Expressen ).
 • "Osm Švédů podezřelých ze znásilnění na Ferry" (TT švédská tisková agentura).

Při bližším zkoumání se ukázalo, že sedm z osmi podezřelých byli Somálci a jeden Iráčan. Žádný z nich neměl švédské občanství, takže to nebyli Švédové ani v tomto smyslu. Podle svědků skupina mužů při drhnutí trajektu prostě hledala sex. Policie zatím vydala čtyři z nich (ale stále je vyšetřuje), zatímco zbylí čtyři (všichni Somálci) zůstávají ve vazbě.

Internetové rádio Granskning Sverige volal noviny "hlavního proudu" Aftonposten a Expressen s otázkou, proč se popisují pachatele jako "švédské muže", když se ve skutečnosti to byli Somálci bez švédského občanství. Novináři byli velmi uraženi, když se jich zeptali, jestli se cítí odpovědní varovat švédské ženy, aby zůstali daleko od určitých lidí. Jeden novinář se dokonce zeptal, proč to by měla být jejich odpovědnost.Author: gatestoneinstituteorg # JiwyFoli40
Európa2015-02-1710
-
 77% ( 12 people voted )
+
Dnes schválila protektorátna vláda dokument o ochrane ľudských práv. Po slovensky ochranu práv úchylov. Vitajte v Európe!

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 72% ( 8 people voted )
+
2015-02-18 20:12:20 bca784a0

Pre všetkých, ktorí si myslia, že na Slovensku nie sme ešte tak "kultúrne obohacovaní" ako na západe:
google: /clanok/246652/ prokuratura-olivier-z-konga-v-bratislave-znasilnil
- a-zneuzival-mlade-dievca.html
islamisti surovo zmlátili Slovákov: google: clanok/292210/ bratislava-brit-a-traja- rakusania-vycinali-a-zranili-dvoch-muzov.html

turecki nadrzanci skoro zabili cloveka na diskoteke: google: /clanok/204441/ hokejovy-brankar-prisiel-takmer-o-zivot- tomas-sa-prebral-z-komy.html
google: clanok/268671/ policia-o-pakistancovi-z-juzneho-slovenska-vyhraza
l-sa- zabitim-manzelky-a-syna.html
Islamistov je na Slovensku relatívne malo, ale zato ich kriminalita je obrovská.Ukážme týmto cudzím votrelcom, ze tu nie sú vítani! Alebo chceme čakat, kým sa niečo zlé nedajbože stane našim blízkym?


mato # MyxiVaqu80
-
 67% ( 8 people voted )
+
2015-02-18 20:18:05 b229a201
Kto vie po anglicky, nech si precita tuto velmi informativnu Wiki stranku:
https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_crim
e

V skratke, clanok ma uplnu pravdu, kriminalita imigrantov z Afriky a stredneho vychodu je niekolkonasobne vyssia ako domaceho obyvatelstva, a to plati po celej Europe.. No ked to niekto na Zapade spomenie, hned ho onalepkuju ako rasistu.. Multi-kulti osial bude skazou Europy.

Marha # VotyBufa95
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-18 22:58:12 b2299d20
Takový stav je dán pro celou Evropu nejspíše jako plán severoamerických elit. Zaneřádit Evropu kriminalitou, islamizovat, zavléct kulturní rozpory a vytvořit ohniska permanentního napětí ve společnosti.
Římské Rozděl a panuj v praxi na nižší úrovni, tedy kdy se občané budou soustřeďovat na zástupné (avšak dennodenní existenční) problémy a to podstatné jim uniká, nebo má uniknout.

Navíc ideální situací pro toho, kdo chce zdůvodnit represe je vysoká zločinnost ve společnosti. Pak již prakticky všichni budou volat po policejním státě. Ten vytváří rozbujelý všeobjímající systém časem buzeruje doslova všechny a všude, hlavně ty kteří jej kritizují, (viz. USA a zneužívání moci státního dozoru a policie).
Díky schoengenu se zde může jakýkoli počet jakýchkoli evropanů usadit dle libosti.

Peter # FikyMigu16
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-19 01:35:01 5e70c9d9

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-20 11:36:14 509a8ed1

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-20 11:36:52 509a8ed1
loading...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-20 11:40:51 509a8ed1
tak nic, chcela som poslat nejake obrazky, ale nepresli
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-20 11:42:24 509a8ed1
Taky si zasluzia len kastrovat a uťat ruku od ramena !!! Plus sto ran bcom a trvale vyhostenie !!!
Peter # MyveLisy02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-05 22:28:04 5f69fac8
Proč jen ti lidé stále víc staví Domy které se dají bráni ?
klidekklo # MygoHyfa17
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-11-05 23:52:29 4faafecd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Žobrák a politik


Žobrák a politik
Chlap bez cti je ako hovno, ktoré sa tvári že je čokoláda. Je všetkým na smiech. Myslite na to, keď pôjdete nabudúce voliť. Čokoláda, ktorá smrdí, nie je čokoláda, ale h....
EVROPSKÁ KOMISE NEZMĚNÍ SVŮJ POSTOJ K PŘEROZDĚLOVÁNÍ AZYLANTŮ
RING VOĽNÝ – BITKA O VODU ZAČALA
Obeť na Golgote alebo ako sa stali kresťanské dejiny kriminálnymi.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0319 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage