Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (1/4)


Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (1/4)

Již dříve jsem napsal kritický seriál (zde a zde), který reagoval na slova našich socialistů, že touží v České republice zavést socialismus švédského typu. Oponoval jsem jim (na základě zkušeností Čecha, který do Švédska před 45 lety emigroval) tím, že současné Švédsko (a ani další severské státy) neslynou už dnes tolika úžasnými výhodami, jak se tuzemští socialisté snaží lidem namluvit, že už je to jen odlesk bývalé slávy.

Předmluva

sweden-flag-destroyed.jpg (8,341 kiB)

Švédské království

Zároveň jsem upozorňoval, že všechny so­ci­a­lis­tic­ké recepty začaly být ve Švédsku aplikoványaž poté, co se díky liberálnímu ka­pi­ta­lis­mu, laissez-faire, vypracovlo ze země chu­dob­né a zaostalé mezi nejbohatší státy světa. A že pokoušet se aplikovat socialismus na naši zemi, která je zhuntována socialismem sovětského typu, bez nut­né kapitoly funkčního kapitalismu není ani žá­dou­cí, ani možné. Nehledě k tomu, že to, co je zde dvacet pět let vydáváno za kapitalismus, ničím takovým není. Je to jen pokračování socialismu jinými metodami, s mírnou tolerancí k soukromému podnikání.

Protože toho vlastně o historii země "Tre Kronor" víme pramálo, připravil jsem delší seriálek o tom, jak se tato severská země z bídy vymanila, aby jí pak švédští sociální inženýři ordinovali své recepty na řízení společnosti tak dlouho, až celé bohatství své země zničili. A v dnešní době lze ještě dodat, že právě socialistická doktrína multikulturalismu Švédsko (a nejen jej), pohřbívá do­ko­na­le. PeTaX

Seriál se opírá o dokument vydaný panem Johanem Norbergem na portálu libertarianism.org.< /p>

Jak laissez-faire udělalo Švédsko bohatým

Švédsko se často ukazuje jako příklad toho, že socialismus může fungovat lépe, než tržní hospodářství. Právě pan Norberg nám ukazuje a dokazuje pravý opak. V úvodu píše:

"Svého času mě začaly zajímat teorie ekonomického rozvoje, k čemuž mě přivedlo studium jedné z nízkopříjmových zemí, která bývala chudší než Kongo, měla poloviční střední délku života a kojeneckou úmrtnost trojnásobně vyšší než průměrná rozvojová země.

Ta země je mojí zemí — Švédsko před necelými 150 lety."

V té době bylo Švédsko neuvěřitelně chudé a hladové. Během špatné úrody moji předkové ze severního Švédska, z provincie Ångermanland, pro nedostatek mouky přidávali do chleba kůru ze stromů. Život v městech nebyl o nic jednodušší. Přelidnění, chybějící zdravotní péče, špatná hygiena a hromadění odpadu si denně připisovalo své oběti. Ještě do 20. století musela obyčejná švédská pracující rodina žít s pěti dětmi v jednom pokoji s kuchyní, ve kterých se zároveň spalo i jedlo. Mnoho lidí bydlelo společně s jinými rodinami. Statistiky bydlení ze Stockholmu ukazují, že v roce 1900 mohlo žít v budově sestávající z 200 jednopokojových bytů až 1400 lidí. Není proto překvapením, že se v takových podmínkách šířilo množství chorob. Lidé měli mnoho dětí nejen pro chybějící antikoncepci, ale i pro riziko, že se jen málo potomků dožije vyššího věku.

I Vilhelm Moberg, náš největší spisovatel, ve svém díle Historie Švédů (A History of the Swedish People) píše: "Ze všech podivuhodných dobrodružství Švédů, není ani jedno tak pozoruhodné, jako toto: všechny jsme je přežili."

Avšak během jednoho století se všechno změnilo. Švédové měli rychlejší ekonomický a sociální rozvoj než kdy zažili, a který byl jedním z nejrychlejších, jaký kdy svět viděl. Mezi lety 1850 a 1950 průměrný příjem Švéda narostl osminásobně, přičemž populace se zdvojnásobila. Úmrtnost kojenců klesla z 15 % na 2 % a průměrný věk dožití narostl o neuvěřitelných 28 let. Z chudého rolnického národa se stala jedna z nejbohatších zemí světa.

Spousta lidí za hranicemi si myslí, že jde o triumf švédské Sociálnědemokratické strany, které se nějak podařilo najít střední cestu v oblasti daňové, výdajové a regulační politiky, což způsobilo rovnoměrnější distribuci bohatství, bez negativního dopadu na produkční kapacity. A tak se malé Švédsko s 9 miliony obyvatel na severu Evropy, stalo světovým zdrojem inspirace pro ty, kteří věří v Národní plánování rozvoje a státem distribuované bohatství.

Něco však na této interpretaci nesedí. V roce 1950, kdy bylo Švédsko známé po celém světě svým úspěšným příběhem, byly daně v této zemi níže a veřejný sektor menší než jinde v Evropě nebo ve Spojených státech. A to až do doby, než švédští politici začali zvyšovat daně a rozdávat dotace ve velkém, což bylo možné jen díky bohatství, které dříve vytvořily firmy se svými pracovníky. Největší sociálně-ekonomický úspěch Švédska se totiž odehrál v době, kdy mělo Švédsko svobodnou "laissez-faire" ekonomiku, a nárůst bohatství předcházel zrodu sociálního státu.

Toto je příběh o tom, jak se to stalo. Příběh, který by si měly nastudovat země, které se chtějí dostat tam, kde se dnes nachází Švédsko. Protože pokud chtějí dosáhnout tohoto cíle, musí kopírovat činy starého Švédska, a ne toho nového — už bohatého Švédska.

Otec Švédského liberalismu

V roce 1763 si mladý kněz z Österbottenu ve Finsku (tehdejší součást Švédska) jménem Anders Chydenius, sedl za psací stůl, aby napsal jednu esej do soutěže. Otázka, na kterou se snažil odpovědět, byla toho času nejdůležitější: "Proč tak mnoho lidí opouští Švédsko?" Emigrace narůstala a jevila se jako velký problém. Obecně se tvrdilo, že Švédové jsou líní a chamtiví, a místo toho, aby uchopili odpovědnost do vlastních rukou a tvrdě pracovali, se raději nechali zlákat sliby lehčího života za hranicemi.

Chydeniusova odpověď byla však opačná. Napsal, že na emigraci není nic špatného. Problémem je autoritářský a zkorumpovaný systém, který lidem neumožňuje zůstat ve Švédsku a žít dobrý život. Při popisování úřednické šikany, regulací a daní, Chydenius kritizoval vládu z pohledu důkladného "laissez-faire" přístupu. Poukazoval na privilegia, licenční požadavky a podnikatelská omezení, která chránila malou skupinu líných aristokratů a tvrdě pracující lidi připravovala o lepší život. Vysoké daně konfiskovaly všechno, co se jim podařilo vytvořit, zkorumpovaná justice jim neumožnila vyhrát nad mocnými, a stěžovat si nemohli, neboť tisk byl silně regulován. "Domovina bez svobody a hodnot je jen slovem bez hlubšího významu," poznamenal.

Chydenius byl moderní kněz, plný osvícenských idejí. Rozšiřoval povědomí o vědě a lékařství, a sedlákům pomáhal zvyšovat úrodu pomocí moderních metod. Také byl seznámen s myšlenkami francouzských fyziokratů. Ale největší vliv na formování Chydeniusových politických a ekonomických názorů měla přímá zkušenost s lidským utrpením. Ostatní si mysleli, že chudí lidé jsou líní a beznadějní, přinejlepším, že jsou objekty vlastní lítosti. Chydenius obrátil tuto perspektivu o 180 stupňů: Chudí lidé jsou inteligentní a pilní — díky čemuž dokážou v takovém krutém geografickém a ekonomickém prostředí přežít. Problém však byl, že museli většinu své energie a dřiny použít k překonání regulací, daní a korupce. Chydenius proto vytrvale kritizoval zejména legislativu, která chudé nutila pracovat pro aristokraty a velké zeměpány, bez možnosti změny zaměstnavatele a vyjednávání o mzdách.

Chydenius zkoumal konkrétní případy útlaku, rozšiřoval víru ve svobodu jednotlivce do nových oblastí, a zobecnil své myšlenky do konzistentního systému libertariánských idejí. Požadoval minimální stát, který zajistí "bezpečnost pro naše životy a majetky", jehož jediným úkolem bude prevence "agrese ze zahraničí a útlaku zevnitř". Kromě těchto případů by se stát neměl nijak angažovat. Velikost státního aparátu a daňového břemene měla být výrazně zredukována. Trhy a obchodování by měly být plně svobodné. Odmítal dotace i pro takové sektory ekonomiky, které sám favorizoval, jako zemědělství a rybolov. Podle Chydeniuse se ​​měla i samotná vláda řídit sedmým přikázáním "nepokradeš!". Zemědělci by měli nabýt majetkové právo využívat své vlastní půdy a také nejchudší rolníci by měli získat kontrolu nad svou prací a jejími plody. Země měla otevřít své hranice a povolit svobodný pohyb mezi Švédskem a Finskem. Lidé by měli mít možnost svobodně diskutovat o různých problémech a vytvářet si vlastní názory. Chydenius dokonce prosazoval liberální přístup státu v oblasti náboženství — stejná práva všem vyznáním. "Jsem exkluzivním zastáncem malého, ale požehnaného slova: svoboda," uzavřel.

Drama v parlamentu

Z Chydeniuse neudělaly klíčovou postavu švédské politické historie jen jeho teorie, ale i aktivismus... Popularitu mu přinesla obrana práva na volný obchod pro lokální farmáře a kněží z jeho regionu ho následně zvolili do parlamentu. V roce 1765 66 podnikl cestu do Stockholmu, kde vepsal trvanlivou značku do dějin své země. Stalo se to během krátkého období, ve kterém mělo Švédsko slabého monarchu a silný parlament. V roce 1765 protiruská politická strana Httarna ("Klobouky") prohrála souboj se stranou Mössorna ("Čepice"), která prosazovala mírové řešení a redukci vládních výdajů, ale neměla jednotnou ideologickou základnu. Chydenius však přinesl změnu. (Radikální blok merkantilistů přezdíval své parlamentní oponenty posměšně "Noční čepice", a sebe začali přezdívat "Klobouky". Tyto přezdívky jim i zůstaly.)

Díky politickému talentu a pár velmi dobře formulovaným pamfletům, které publikoval, dokud byl v parlamentu, se Chydenius stal lídrem nearistokratického křídla strany čepic. To vedlo k úspěšným parlamentním hlasováním za liberalizaci obchodu, omezení dotací a snížení daní. Co bylo však nejdůležitější, Chydenius zajistil podporu pro hlasování o zákonu o svobodném tisku a o ukončení cenzury ve Švédsku. V důsledku těchto změn se začala zveřejňovat vládní rozhodnutí a dokumenty. V roce 1766 se jednalo o světový unikát a Švédsko si získalo reputaci země, ve které je možná svobodná diskuse.

Jeden pamflet, který Chydenius publikoval, byl důležitější než ostatní. "Národní užitek" (Den nationnale winsten) byl strohý, ale mocný argument pro podporu svobodné ekonomiky. Chydenius vysvětlil, jak se volný trh díky motivaci ziskem dokáže sám regulovat a popsal cenový mechanismus jako nástroj, který všechno kontroluje a stimuluje lidi k produkci takových produktů, které sami nejvíce potřebují:

Každý jednotlivec se spontánně snaží najít své místo a řemeslo, jímž nejvíce navýší "národní užitek", pokud mu v tom nebrání legislativa.

Každý člověk hledá svůj užitek. Tento princip je tak přirozený a nevyhnutelný, že všechny světové komunity vznikly na tomto principu. Pokud by neplatil princip trestů a odměn, lidstvo by brzy zdegenerovalo. Práce, která přináší nejvíce užitku, je vždy nejlépe zaplacena, a to co je nejlépe zaplaceno, je i nejvíce vyhledávané.

Toto chápání národního užitku možná vypadá komplikovaně v aplikaci na naše nové podniky, ale ve své podstatě je pozoruhodně snadné.

Poskytuje svobodu poctivému podnikání, avšak ne na úkor druhých. Ochraňuje nejchudší podniky, podporuje pracovitost a volný obchod.

Měří každému stejným metrem, přičemž užitek je mírou, která ukazuje, kdo má dostat přednost.

Zbavuje vládu tisíců nelehkých starostí, od tvorby legislativy a dohledu, přičemž spojuje soukromý a národní zájem. Škodlivý druh sobectví, které se snaží obcházet pravidla, je kontrolován tržní soutěží — vzájemnou konkurencí.

Umožňuje Švédům využívat to největší a nejcennější právo, které Všemohoucí poskytl člověku — právo jednotlivce jednat tak, jak sám uzná za vhodné.

Vytrhává polštář pohodlí z náručí těch, kteří mohou díky svým privilegiím bezpečně prospat dvě třetiny svého neproduktivního života. Chytráci bez poctivé práce vymizí a prosperovat budou pilní lidé.

Redukuje přehnaná množství soudních sporů. Množství nařízení, jejich výkladů, výjimek a aplikací, která omezují obchod tím, či oním způsobem, budou najednou nepotřebná a zrušení těchto nařízení nikomu neuškodí.

Chydenius na těchto jednoduchých pozorováních účinků cenového mechanismu a samoregulace volného trhu vybudoval svůj světonázor ekonomického liberalismu. Popsal neviditelnou ruku trhu ještě 11 let před publikováním "Bohatství národů" a byl právem nazýván "Severským Adamem Smithem". Eli Heckscher, jeden z nejslavnějších švédských ekonomů 20. století tvrdil, že pokud by bylo dílo tehdy přeloženo do rozšířenějšího jazyka, dokázalo by získat značnou mezinárodní pozornost.

Chydeniusova zásadovost se nelíbila aristokratům v jeho vlastní straně a strana ho dokonce vyloučila z parlamentu za jeho otevřenou kritiku jejich monetární politiky. Ale Chydeniusův vliv stále rostl, částečně i proto, že monetární politika vedla ke krizím, přesně jak varoval. Několik velmi významných osobností z oblasti kultury blízkých králi Gustafu III. bylo značně ovlivněno Chydeniusovými myšlenkami. Zmínit je třeba jména jako Nils ven Rosenstein — zastánce osvícenství, který vedl Švédsku akademii; Johan Henrik Kellgren, který svými hrami a básněmi atakoval náboženský mysticismus a konzervatismus a ve svých ekonomických esejích vysvětloval, proč by měl být trh liberalizován. Von Rosenstein a Kellgren dokonce založili spolek, jehož byly jedinými členy, přičemž jeho úkolem bylo zesměšňovat okultní a pověrčivé organizace Švédska konce 18. století. Spolek měl název "Pro sensu communis" (Za zdravý rozum) a 29. srpna slavil jako svátek — výročí narození Johna Locka. Z jejich pohledu byli lidé racionální bytosti, které potřebují samy přemýšlet, aby pochopily svět a uměly se rozhodnout jak žít. Proto chtěli zrušit mechanismy donucování, které lidi nutí jednat proti vlastním preferencím.

Samotný král podepsal zákon o svobodě náboženství, navržený Chydeniusem, což dalo židům právo usadit se ve Švédsku. Farmářům také poskytl více kontroly nad jejich půdou a liberalizoval obchod v zemědělství. Král ale také ukončil éru silného parlamentu a zcentralizoval moc ve svých rukou. Když byl v roce 1792 zavražděn podivnou aristokratickou konspirací, která bojovala za svá privilegia a byla inspirována i Francouzskou revolucí, jeho syn, Gustaf IV. Adolf, využil svou moc na cenzuru politické diskuse a pozastavil fungování parlamentu. Nicméně liberální myšlenky přežily.

Georg Adlersparre, důstojník, který nazval svou víru ve svobodu jednotlivce a v majetková práva "liberální" ještě začátkem roku 1804, začal publikovat kontroverzní osvícenský časopis nazvaný "Čtení na různá témata". A o různá témata rozhodně šlo. Básně a filozofické studie byly publikovány hned vedle článků o potřebě liberalizace lihovinového průmyslu a prvního švédského překladu Bohatství národů od Adama Smithe. Adlersparre vkládal pod překlad poznámky o tom, jak se mohou Smithovy myšlenky implementovat ve Švédsku.Author: sv # WahaDelo43
Európa2015-09-085
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Áno sú to fakta-- ktoré zvýrazňujú celú podstatu---hlavne liberálnu---ktorú "glorifikuje". Autor nezobral do úvahy niekoľko závažných historických faktov: čo robili Švédi v Prahe...Koľko krát sa pokúšali "behať" po Európe , Rusku... a zbohatli... Neutralita... to je to "správne" ..obchodovanie aj s jednou aj s druhou stranou ...bojujúcou či to v ISW aj v IISW... a ekonomický vzostup jak "BEJK" na čele s --liberálnymi "okrasami" ../ináč véľmi výhodné prerušenie neutrality..1853--56..počas Krymskej vojny/ To len pre dokreslenie...deja .
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-09-10 06:10:07 58d4289b
Pri obliehaní Prahy...Švedmi /tiež iného pôsobenia na územi Čiech/ sa udialo niekoľko skutočnosti ...o ktoré sa do dnes vedú spory... finančné..z "narabovaného" , genetické...zo znásilňovačiek....
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-09-10 06:14:09 58d4289b
cesky serial, ideologicky cisty, vsetko ako ma byt...

kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-09-10 06:17:56 b2fd8d2c
no co ze cena mlieka je uz tak nizka, ze ho budem radse vylievat a platy tak nizke, ze ani vylivat ho zachvilu nebude mat kto. to libertarianom presa nemoze vadit pri takychto serialoch...
kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-09-10 06:42:53 97ece34d
Nechcem Vás..kucma25.. náš poučať.. Ale ono to mlieko a kravičky úzko súvisia...stačí ich "vhodne " natrieť, napr. na ružovo, dať im malinké hadičky..na "struky ceckové" napojiť na mliekovod ...a rovno do mlieko-bazénu...a hotovo . Všetko "SAMO".. a na čele nápis ...som liberálana ..by mala...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-09-10 08:50:36 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU


VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU
Na videu je experiment s jednou třídou, kdy dětem vysvětlí, že pokud střelí do terče vlevo, vypadne peníz, který budou moci utratit pro svoji vlastní potřebu a pokud střelí vpravo...
DOBRO, KTORÉ LEN ZNIŽUJE KOMFORT
Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)
USA: STALO SE NĚCO OBROVSKÉHO A MAINSTREAMOVÁ MÉDIA TO IGNORUJÍ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0264 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made