Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Súkromná polícia v minulosti a dnes


Súkromná polícia v minulosti a dnes

Ekonómovia si vo všeobecnosti uvedomujú koordinačno-podnetovú silu trhu. Trh cez cenový mechanizmus umožňuje koordinovať plány veľkého množstva ľudí bez toho, aby bol prítomný nejaký centrálny koordinátor. A trhu pre jeho správne fungovanie postačuje, že každý sleduje svoj vlastný záujem (na rozdiel od napr. politiky a demokratických mechanizmov).

Ekonómovia sa však rovnako zhodujú na výnimkách z tohto záveru. Tzv. trhových zlyhaniach. Jedným z nich sú verejné statky. To sú statky, z ktorých spotreby nie je možné vylúčiť spotrebiteľov a tým pádom je veľmi ťažké spoplatniť ich využívanie. Podľa tejto teórie je tak poskytovanie verejných statkov neziskový biznis, o ktorý nikto nemá záujem. Medzi takéto statky patrí podľa väčšiny učebníc ekonómie aj polícia. Naša skúsenosť toto tvrdenie potvrdzuje. Denne stretáme policajtov platených z daní. Naši predkovia však nutne takúto skúsenosť mať nemuseli a rovnako nie je zaručené, že takúto skúsenosť budú mať naši potomkovia.

Dnes

Už dnes sa objavujú rôzne súkromné alternatívy verejnej ochrany a bezpečnosti. Na inom mieste sme písali o tom, ako si niekoľko susedov zafinancovalo políciu prostredníctvom crowdfundingovej kampane alebo ako v Detroite organizácia Threat Management Center poskytuje bezpečnosť a ochranu viac ako 1000 domácnostiam. Inou novinkou je internetová aplikácia Beesafe do mobilu alebo špeciálnych hodiniek, ktorá vie upozorniť vašich priateľov, ľudí v okolí alebo miestnu bezpečnostnú službu, ak ste v nebezpečenstve. Aplikácia pošle presnú informáciu o vašej polohe aj s mapou v reálnom čase a automaticky zaznamená zvuk a video z incidentu. Z poskytnutia ochrany sa tak do určitej miery stáva vylúčiteľná služba a bezpečnostná agentúra vám môže pomôcť presne v momente, keď to naozaj potrebujete. Čo sa verejným alternatívam často nedarí.

Ešte inovatívnejší systém verejnej ochrany predstavuje nápad skombinovať koncept zdieľanej ekonomiky s kryptomenami a vytvoriť tak decentralizovaný systém ochrany ulíc a okrskov. Tento systém funguje na myšlienke rozloženia tzv. "virtuálnych fontán", ktoré budú náhodne generovať bitcoiny pre ľudí, ktorí sa rozhodnú hliadkovať v susedstve. Títo občania s komparatívnou výhodou v hliadkovaní a riešení prípadných incidentov, tak budú mať motiváciu pravidelne obchádzať a monitorovať určené body, kde môže získať bitcoiny. Navyše systém má zaznamenávať reputáciu týchto hliadkujúcich občanov a pre tých, ktorí sú spoľahliví a/alebo boli úspešní pri zabraňovaní zločinu, môžu majitelia fontán zvyšovať pravdepodobnosť, že pri obhliadke bude vygenerovaný bitcoin. Naopak tých, ktorí nebudú ochotní pomôcť, alebo sa budú flákať, môžu majitelia fontán odstrihnúť od možnosti získať odmenu. Tieto tri príklady ukazujú, aké sú (často skryté) náklady stratených inovácii, keď je určitá služba poskytovaná monopolne. Naši predkovia však neboli o nič menej inovatívni a našli spôsoby ako si zabezpečiť bezpečnosť aj bez možnosti využívať internet alebo verejné financovanie.

V minulosti

V Anglosaskom svete je štátom poskytovaná polícia relatívne novodobý fenomén, ktorého vznik sa datuje do polky 19. storočia. Vo Veľkej Británii bolo prvé štátne oddelenie polície založené v roku 1829. A až v roku 1856 bol prijatý zákon (County and Borough Police Act), ktorý nariaďoval zriadenie polície v jednotlivých regiónoch platenej z verejných zdrojov. Navyše nebola to len polícia, ktorá nebola verejne poskytovaná, dokonca celý proces obžalovania a prokuratúry bol súkromný a jeho cieľom nebolo ani tak potrestať páchateľa vhodením ho väznice ako skôr odškodniť obeť.

Hlavným inštitucionálnym mechanizmom, ktorý stál za službami súkromnej polície a obžaloby boli tzv. žalobné združenia (prosecution association). Tie boli hlavným zdrojom zabezpečovania bezpečnosti a vynucovania práva v Anglicku počas 18. a prvej polovice 19. storočia. Historický výskum týchto združení ukázal, že išlo o pomerne rozšírený fenomén, ktorý vznikol a rozširoval sa spontánne a zároveň rástlo množstvo aktivít a funkcií, ktoré tieto združenia vykonávali. Ich vznik sa spája predovšetkým s rozsiahlou a relatívne rýchlou urbanizáciou Anglicka počas tohto obdobia.

Tieto žalobné združenia boli de facto súkromné kluby, ktoré vznikli ako nástroje jednotlivcov v určitej lokalite na plnenie dvoch úloh: (1) zdieľanie nákladov spojených s obžalobou a vyšetrovaním, teda išlo o akési poistenie proti zločinu (súkromný statok); a (2) poskytovanie ochrany proti zločinu pomocou hliadok a odstrašovacieho efektu (verejný statok). Takéto zviazanie súkromného a verejného statku umožnilo financovať služby, o ktoré by inak súkromný sektor nemal záujem.

Na prvom zakladacom stretnutí takéhoto združenia jednotlivci zaplatili vstupný príspevok, dohodli sa na pravidlách, právach a povinnostiach a zvolili si vedúcich a správcov. Najčastejší členovia takýchto združení boli malí farmári, obchodníci a drobní vlastníci pozemkov.

Ak išlo o malé, začínajúce združenie, všetci členovia platili rovnaké členské poplatky na ročnej báze. Neskôr, už väčšie združenia mali poplatky odstupňované podľa príjmu (mestá) alebo hodnoty vlastneného pozemku (vidiecke oblasti). Ako združenia naberali nové úlohy, rástol aj počet poplatkov. Tieto poplatky však boli podľa historikov prekvapujúco nízke, čo robilo združenia dostupné pre drvivú väčšinu obyvateľov. Z výdavkov išlo najmenej na administratívu a naopak najviac na dve hlavné činnosti: na financovanie nezávislých hliadok a na všetky procesy spojené s vyšetrovaním a obžalobou. Práve proces vyšetrovania a obžaloby bol extrémne drahý a bez existencie združení by si ho mohli dovoliť len najbohatší obyvatelia. Združenia tak slúžili hlavne chudobnejším a strednej triede.

Združenia poskytovali aj ďalšie služby ako pomoc pri náhrade ukradnutého majetku, financovanie inzerátov v novinách, ktoré popisovali odcudzenú vec, hľadaného páchateľa a ponúkali odmenu za informácie vedúce k jeho dolapeniu. Ak išlo o hodnotenejšie veci ako napr. o ukradnutého koňa, tak združenie financovalo inzerciu v celonárodných novinách. Taktiež samotné združenia mali vlastných detektívov, alebo si ich prenajali a vyšetrovali jednotlivé prípady. Nemenej dôležité bolo financovanie obžaloby, súdnych poplatkov, právnikov a trovy pre svedkov. Niektoré združenia dokonca do určitej miery kompenzovali obete, keď sa nepodarilo nájsť páchateľa ani ukradnutú vec. Združenia taktiež pravidelne vyhlasovali a zverejňovali mená svojich členov, aby tak odstrašili potenciálnych páchateľov od ich nekalých úmyslov.

Toto všetko boli súkromné benefity, ktoré sa spájali s členstvom v združeniach. Práve oni pomohli riešiť problém čierneho pasažiera pri poskytovaní služieb združenia, ktoré už mali skôr charakter verejných statkov. Jednotlivci tak mali pomerne výraznú motiváciu stať sa členmi žalobných združení a spolufinancovať tak bezpečnosť a hliadky v meste. Fungovanie týchto združení a ich úlohy sa postupne rozširovalo a podľa dochovaných reportov z rokov 1828, 1836 a 1839 bola miera zločinnosti na ústupe a zároveň sa zvyšoval počet súkromných hliadok.

Práve v týchto rokoch však začína aj vytlačenie týchto súkromných iniciatív cez zákonmi vytvorenú konkurenciu v podobe verejnej polície. Tento proces sa spája predovšetkým s neschopnosťou združení poskytnúť jeden druh služieb, ktoré predovšetkým elita a vládnuca vrstva v Anglicku dopytovala. Združenia sa zameriavali predovšetkým na ochranu a vyšetrovanie zločinov proti majetku a osobám. To boli totižto zločiny, za ktorých vyšetrenie a ochranu proti ktorým boli ľudia ochotní platiť. Anglická elita však v tomto období začína volať aj po trestaní morálneho úpadku. Ich cieľom bolo mať k dispozícii mechanizmy ako trestať a obmedzovať gamblerstvo, pijatiku, či prostitúciu. Práve to im poskytla verená polícia.

Skúsenosti so súkromnou políciou nájdeme aj v USA. Tu sa zo začiatku spája predovšetkým s postupným osídľovaním západných časti USA, ktoré sa odohrávalo rýchlejšie ako dokázal verejný sektor poskytovať jeho služby. V týchto oblastiach sa súkromná polícia a poskytovanie bezpečnosti spájala predovšetkým s komerčnými činnosťami, ktoré pre svoje hladké fungovanie potrebovali bezpečné prostredie. Obchodníci, vlastníci pohostinstiev a vlastníci pozemkov našťastie nečítali učebnice verejnej ekonómie a prirodzene začali spájať poskytovanie bezpečnosti s ich aktivitami. Rovnako ako dnes obchodný dom nespoplatňuje zvlášť jeho služby bezpečnosti, toaliet, fontány, chodníkov či osvetlenia, ale presúva tieto náklady do nájmu pre obchodníkov, ktorí si ich kompenzujú cez vyššie ceny ich produktov, tak obyvatelia západnej časti USA nespoplatňovali priamo služby polície, ale robili tak cez svoju obchodnú činnosť.

Na historických príkladoch tak môžeme vidieť, že dnes v ekonómii pomerne priamočiare delenie na verejné a súkromné statky nemá oporu v realite. Resp. závery, ktoré sú spájané s konceptom verejných statkov, sú do určitej miery spochybňované. Keď hovoríme o výhodách štátom poskytovaných služieb, nesmieme hodnotiť ich celkový čistý prínos, ale hodnotiť len ich pridanú hodnotu oproti potenciálnej súkromnej alternatíve. Každá verejná služba totižto má, alebo mala protihodnotu v súkromnom riešení. Ľudia, ktorí žili v konkrétnej dobe na konkrétnom mieste a nemohli sa spoliehať na verejnú autoritu, jednoducho nevyhodili rukami do vzduchu. Naopak chopili sa príležitosti. Tzv. "trhové zlyhanie" je totižto v skutočnosti inštitucionálnou príležitosťou na zisk a ten, kto dokáže prísť s riešením problému, bude odmenený.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Ekonomika2015-10-293
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Aha, takže skúsenosti zo súkromnou políciou nájdeme aj v USA. Keby len to. Skúsenosti zo súkromnou políciou financovanou a riadenou USA máme aj vo východnej európe. Keď som gúglil kde bol Jaceniuk orodovať o financovanie, tak mi vyskočila spoločnosť ktorá mala vo východnej európe raketový nástup v 80 rokoch pričom jedna z hlavných aktivít bolo podnikanie v bezpečnostných službách. Vyzerá to tak, že vlastnia väčšinu takýchto agentúr v celej strednej a východnej európe, čiže vlastnia doslova malé súkromné armády. Potom je jednoduché si predstaviť ako rýchlo sa dajú zrealizovať aktivity a la ukraina. Ak si dá človek dohromady to, že naši policajti nosia do služby vlastné zbrane, na odev, obuv niekedy čakajú viac ako rok a porovná to s výbavou týchto ľudí tak človeku behá mráz po chrbte.
A vlastne celkovo potom dáva tento hnusný propagandistický článok zmysel. "Však oni sú tí dobrí!!! Oni vás ochránia (ak máte peniaze a nevytŕčate rohy)".

Hockenberry # RixaViku83
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-10-29 18:00:29 3ec5f341
súkromné polície fungujú aj v mexiku. napr. zetas.
aaa # RuxaQija4
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-10-30 18:58:18 b2292446
vari každý slovenský boháč má kontakt na súkromné "bezpečnostné" iniciatívy...stačí málo a majú k dispozícií svoju vlastnú armádu.

any # GageFyma34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-10-30 20:16:05 5b941bf6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Drsná hra Roberta Fica: Slovensko bere investorům Gabčíkovo


Drsná hra Roberta Fica: Slovensko bere investorům Gabčíkovo
O slovenském premiérovi se říká, že velmi pozorně sleduje politiku maďarského „neomezeného vládce“ Viktora Orbána. Vyhnáním italského Enelu z Gabčíkova Fico ukázal, že dokáž...
Kult jménem válka
Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody
Chci legalizovat eutanázii. Je to základní přirozené právo člověka

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0204 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne