Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Stát je nemocné náboženství, na které je třeba zapomenout


Stát je nemocné náboženství, na které je třeba zapomenout

Všichni lidé bez rozdílu mají jeden přirozený cíl — chtějí se mít dobře a chtějí být šťastní. Každý má své životní priority rozdílné, neboť štěstí a "mít se dobře" je subjektivní věc. Štěstí může pro mnohé znamenat dostatek peněz, klidné bydlení, zdraví, uspořádané mezilidské vztahy a pro někoho možná jen dostatek jídla na každý den.

Může se proto zdát, že každý člověk půjde svobodně zcela jinou (vlastní) cestou a jeho plány se v principu nedostanou do přímého konfliktu s jinými, ale z daleka to není pravda. Drtivá většina z těchto lidí má ve svém plánu zafixovanou potřebu státu, jako systému potřebného k fungování společnosti a všeho, co kolem sebe vidí.

Identifikace státu

zlata-pest-.jpg (11,996 kiB)Stát je legalizované násilí

Při otázce — co je to stát?, mnozí z nich odpovídají, že přece vše co vidíme kolem sebe v běžném životě. Ať už budovy, fungování provozu, uspořádané mezilidské vztahy a podobně. Stát je považován za něco jako přirozeně danou instituci poskytující sociální služby. Při tomto tématu se každý jen pousměje a nebude se nad tím dále zamýšlet, protože to bude považovat za absurdní, byť jen pomyslet na to, zpochybňovat "jeho" funkci.

Stát je ve společnosti vnímán něco jako nejvyšší autorita. Tuto potřebu autority má většina z nás v našich myslích hluboce zakořeněnou. Od útlého dětství je většina lidí naučena poslouchat autoritu a bezvýhradně a nekriticky akceptovat její názor, když se snaží zjistit, co je správné a co ne. Místo toho, aby poslouchali vlastní srdce, vlastní mysl a vlastní morální hodnoty.

Stát přitom není žádná instituce. Není to ani nic hmotného. Stát se v podstatě nedá vidět. Nelze na něj ukázat, nedá se zhmotnit a nedá se s ním ani nijak nakládat. Stát prakticky existuje jen v myslích lidí, a proto nemůže představovat reálně ani žádnou "autoritu". Je to něco jako Bůh, v kterého někteří věříme. Je to ale daleko víc, protože jsme se mu ochotni plně podřídit, jít za něj umírat do války a z ekonomického hlediska obětovat až polovinu svého produktivního života.

Pokud se podíváte na Zemi z vesmíru, nevidíte žádné státy a nevidíte žádné hranice. Hranice jsou jen fiktivní politické čáry na mapě, zvýrazňující podmaněné území. Vyznačené místo na mapě, aby aktuální vládnoucí parazitující třída věděla, kde až končí její otrokářské působiště a kde začíná působiště jiných, sousedních parazitů.

Hranice jsou základním dělením společnosti. "My jsme lepší lidé, než ti za hranicemi." Je to ideální systém pro upevňování moci na nejvyšší úrovni. Jakmile se úspěšně podaří dělení, může každý odírat a ovlivňovat své vlastní stádo. Následně je třeba dělit lidi i uvnitř vlastního území. Rozdělení společnosti na politickém poli na levici a pravici, na křesťany, demokraty, socialisty, komunisty, konzervativce apod., má reálně velký význam jen v jedné věci — poskytnout společnosti pocit progresu ve formě "spravedlivé soutěže" o toho "správného vůdce". V zásadě mají zotročovaní na daném území jen jednu možnost — zvolit si vždy jiného parazita, na kterého mohou 4 roky nadávat, že se nic nezměnilo. Mají iluzi volby.

"Skutečný rozdíl není mezi levičáky a pravičáky, ale jen mezi autoritáři a libertariány."

George Orwell

Autorita jako základ státu

Víra v autoritu je základem etatismu. Konformisté, kteří si neradi špiní ruce a raději nechají špinavou práci provést za sebe jiné, budou vždy takovou myšlenku podporovat a velmi rádi se vždy budou hlásit do pozice autority. Není nic jednoduššího, než zakazovat a přikazovat jiným. Být odpovědným člověkem, znamená přebrat za své činy zodpovědnost a stát si za tím. Pokud byste vzali zbraň a někomu pod její hrozbou zakazovali nebo přikazovali nějakou činnost, bylo by to vnímáno asi jinak, než sedět v honosné budově a ve slušném obleku předložit návrh zákona. Forma je jiná, prostředky se také trochu změnily, ale v principu je to přesně to samé.

"Mé politické vidění se stále více a více přiklání k bezstátní společnosti. Nejhorší prací kohokoliv, je řídit jiné lidi. Ani jeden z milionu nemá na to právo, a už vůbec ne ti, kteří takovou příležitost vyhledávají."

J. R. R. Tolkien

Autoritarismus nemá v morální společnosti žádný prostor. Žádný jedinec nemá morální právo považovat se za pána někoho jiného. Všichni jsme jen lidé. Nikdo z nás nemá nadpřirozené schopnosti, díky kterým by se mohl stanovit do pozice vládce jiných lidí. Tuto pozici nemůže ani získat od jiných lidí.

Vztah zaměstnavatel — zaměstnanec je často dáván za příklad, přitom je to jen běžná forma dobrovolné spolupráce. Zaměstnancem být můžete, ale nemusíte. Rozhodnutí je na vás. Být vládcem někoho přitom znamená mít bezvýhradnou absolutní moc nad daným subjektem.

Tak jako nemáme právo na to, abychom ovládali jiné lidi, stejně tak nemáme právo ani na to, abychom někomu "předali právo" ovládat, takříkajíc "delegovali moc". Pokud sami nemáme právo na to, abychom ovládali jiné, pak nemůžeme logicky ani nic delegovat. Nemůžeme delegovat něco, co sami nemáme.

Jediná legitimní autorita je ve formě dobrovolného následování nebo obdivu, tedy založená na dobrovolnosti. Může to být sportovec, učitel, herec nebo kdokoli, koho uznáváte a rádi byste byli jako on. Je to pro vás autorita, ale tato autorita vás k ničemu nenutí. Jednáte vždy jen dobrovolně a z vlastního přesvědčení.

Nikdo nemůže ani přijít a říct, že moc nad vámi získal s vaším souhlasem. Ani v případě, pokud ten někdo sedí ve vládě a ukáže vám papír pojmenovaný jako "zákon". Není logicky možné souhlasit s vlastním vládcem. Takto vyjádřený "souhlas" by totiž zněl velmi nelogicky:

"SOUHLASÍM S TÍM, ŽE MI BUDETE POROUČET, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA S TÍM BUDU NEBO NEBUDU SOUHLASIT."

Kdo jsou tedy lidé, kteří nás "zastupují"? Kdo jsou lidé, kteří řídí tento stát? Kdo je prezident, premiér, ministři...? Proč je považujeme za své? Proč jsme přijali myšlenku, že nějaký premiér nebo prezident je na nejvyšším postu v "naší" zemi. Co nás k tomuto vede?

Odpověď je jednoduchá — myšlenka autority. Že je to "náš premiér"? Skutečně je to VÁŠ premiér? Proč ho považujete za vašeho premiéra? Kvůli tomu, že se nějaký váš soused rozhodl, že pro něj bude v nějakých volbách hlasovat?

Co když se já teď rozhodnu, že vyhlásím volby na vašeho krále, do kterých budu sám kandidovat a zvolí si mě tam moje rodina nebo přátelé? Napíšu si na velmi formální a oficiální papír, že mi budete platit 5 % z toho, co vyděláte. Odhlasujeme si to v rodině a mezi mými známými. To zní fér, či ne? Cože, nelíbí se vám to? Že na to nemám právo? Ale jaký je v tom rozdíl? Neexistuje žádný logický důvod, proč by měl běžný člověk (nedobrovolně) akceptovat za svého vládce někoho, koho mu zvolí jeho sousedé.

"Ale přece je to jen v lidech, je třeba tam konečně dosadit toho správného a už to bude fajn!"Myslíte si, že vy byste byli dobrý vládce, prezident, premiér nebo král? Myslíte si o sobě, že pokud byste byli ve vedení vy, tak byste určitě nic špatného nedělali? Mýlíte se, určitě dělali!

Jednoduše stát je systém zla, je to mechanismus donucování, bez ohledu na to, kdo se nachází na jeho vrcholu. Mohli byste být jakkoliv dobří ke svým "poddaným", pro uplatňování své moci byste vždy museli použít donucování. Pokud byste chtěli někomu něco dát, vždy byste to museli nejdřív někomu sebrat. Vládcův majetek pochází výhradně z příjmů a majetku "poddaných".

Už jen na to, abyste mohli v takovém systému existovat, potřebujete nějaké zdroje a ty vám určitě jen tak nespadnou z nebes. I v případě vaší nečinnosti budete muset použít donucování, pokud se chcete udržet u moci. Část lidí si vždy koupíte a část pod hrozbou trestu vždy okradete. To je úděl i toho nejsvětějšího vládce.

"Pokud zdanění bez souhlasu není krádež, pak se může jakákoli skupina zlodějů prohlásit za vládu a všechny jejich krádeže se stanou legálními."

Lysander Spooner

Na "vládcích" v podstatě nezáleží. Jejich počet nesmírně převažují lidé jako vy a já. Jsou jen malilinkou tečkou ve společnosti, která by mohla být kdykoliv těmito lidmi rozdrcena. Problémem jsou ti, kteří legalizují "vládce" svými hlasy ve volbách, ti kteří je financují a ti, kteří zůstávají tiše, když "vládci" jejich jménem páchají zlo.

Často slyšíme, že prý potřebujeme stát. Prý potřebujeme nějaký systém, aby se chudí nevzbouřili, aby dostávali své dávky, neboť většina lidí jsou takové "svině", že by své na pomoc odkázané spoluobčany nechali klidně umřít na ulici.

Proto asi pak potřebujeme stát, kde většině z těchto "sviní" dáme do rukou formou demokracie moc rozhodovat o všech a o všem, čímž se z nich mávnutím zázračného proutku stanou zodpovědní občané. To dává logiku, či ne?

Stát je rozpor sám o sobě. Stát je myšlenka donucování. Je to systém, v němž je lidem soustavně vsugerovávaná potřeba autority. Stát je kromě toho i nelogický systém. Pokud bychom přijali i myšlenku státu jako platného mechanismu pro dosažení nejlepší fungující společnosti, pak bychom zjistili, že je použitelný jen pro vládnoucí elitu a v případě ostatních subjektů ve společnosti by byl chápán jako nemorální a nelegální systém.

"Pokud byste dělali to, co stát, s největší pravděpodobností byste byli zatčeni."

Thomas Sowell

Pokud mi stát poskytuje nějaké služby formou povinné platby (přes zdanění) a tyto služby přitom nemohu odmítnout, nemám na výběr alternativního poskytovatele, a pokud nezaplatím, půjdu do basy, pak je třeba si představit, co by se dělo, pokud bychom chtěli uplatňovat takový postup i my. Tak např.:

Dopisem vám sdělím, že: "Mám pro vás Škodu Octavii 1,9 TDI, v základní výbavě, bílé barvy, máte možnost si vybrat i červenou barvu. Koncová cena je 40 000 €, akceptuji splátky pouze po 200 € měsíčně. Doručena vám bude příští týden v úterý. V případě že nezaplatíte, budu peníze od vás vymáhat formou exekuce vašeho majetku. Pokud nic nebudete mít, zavřu vás do klece na velmi dlouhou dobu. Ale pozor! Abyste neřekli, že jsem špatný a nedávám vám na výběr, máte možnost se odstěhovat na jiné území mimo mé teritorium, kde si já uplatňuji mou tzv. "Sociální smlouvu", kterou jste akceptovali tím, že jste se rozhodli na mém území (které je i ‚vaše‘) narodit."

Lidi, kteří zpochybňují potřebu státu, často považují za šílence, extremisty a utopisty. Utopií je přitom samotný stát, který se snaží vytvořit ideální společnost formou donucování, což je rozporem samo o sobě.

Různí odvážní revolucionáři, kteří chtějí vyhnat jednu skupinku parazitů a dosadit do jejich funkcí sebe, nebo kohokoli jiného, ​​koho považují za "toho správného", stále věří v potřebu autority a věří v to, že stát je nějaká mince, ze které se dá ukrajovat a spravedlivě nadělovat každému "podle potřeby". "To jen ti, kteří jsou tam nyní, nadělují špatně."

Ještě jednou: Nikdo nemůže být dobrým vládcem!

Jedinou realitou je volný trh, který počítá s nedostatkem a vždy uspokojí obě strany. Pokud já mám pero a ty máš 1 €, a já chci 1 € více než pero, a ty chceš pero více než své 1 €, pak uděláme vzájemně výhodný dobrovolný obchod.

Bez třetí strany, bez zákonů a autority, která někoho z nás k něčemu bude nutit. O tom je trh. Stát je utopie, která se marně snaží vytvořit ideální prostředí dostatkem přes donucování. Pokud je trh ve výsledku vždy pro všechny strany přínosný, pak logicky nepotřebujeme mechanismus jménem "stát". Pokud je spokojenost na obou stranách, pak není co napravovat. Stát jako systém proto vždy společnosti jen škodí. Prospívá jen parazitující menšině.

"Jedna z krásných věcí na volném trhu je ta, že cesta k většímu bohatství nevede přes okrádání, pustošení a zotročování běžného člověka, tak jak tomu bylo povětšinou lidské historie, ale tak, že mu slouží a uspokojuje jeho potřeby."

Walter Williams

Všichni si myslí, že dostanou zdravotnictví a školství, aniž by museli za to něco zaplatit. Myslí si, že to zaplatí ostatní. Nakonec zjistí, že oni jsou ti "ostatní".

Nejvyšší náboženství

Existuje jedno náboženství, které je nebezpečnější, než jakékoli jiné. Je zodpovědné za více vražd a utrpení, než všechna ostatní náboženství dohromady. Jeho následovníci slepě akceptují nekriticky jeho rétoriku, zatímco mu umožňují nechat se zotročit. Vyznavači této víry si už tak přivykli na poslouchání, že jeho příkazy nazvali zákony a odhodlali se jim podřizovat i kdyby měli při tom přijít sami o život. Toto náboženství se nazývá etatismus — víra ve stát.

Stát nelze zlikvidovat, protože je jen nemocnou vírou v hlavách milionů obětí. Bombovým útokem na Vatikán nezlikvidujete křesťanství. Výsledkem bude jen mnoho mrtvých církevních hodnostářů. Stejně nemůžete zlikvidovat stát útokem na vládní budovy nebo jejich "představitele". Revoluce mohou otrokům pomoci uvolnit okovy, ale nikdy je neudělají svobodnými. Stát je víra, je to největší a nejvyšší náboženství v historii lidstva.

"Nepokradeš". "Nezabiješ". S výjimkou případu, kdy to můžete udělat prostřednictvím státu. Pak je to už fajn, či ne? Pokud to nazvete "zdanění" a "válka", pak to už přestává být hřích. Nakonec, byl to jen váš Bůh, který řekl, že byste neměli krást a zabíjet. Ale stát řekl, že je to v pořádku. Je zcela zjevné, který z těchto dvou má navrch ve vašich myslích. Navzdory všem kostelům, synagogám a mešitám, které vidíme kolem nás, tento národ má jednoho boha, POUZE jednoho boha, a ten bůh se nazývá stát.

"Pokud se nikdo nepodřizuje, nikdo nevládne."

Lao TsuAuthor: Martin Bulak # QoxiPedy87
Svet2015-06-2618
-
 69% ( 6 people voted )
+
tak pepikovo zrusime a budeme happy...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 19:09:48 b2fd9d4b
ci si mal na mysli iny stat, zebrak?

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-06-28 19:17:13 b2fd9d4b
Asi autor ..Bu .Bulak87 ..je Čech.. Skúša čosi o štáte, náboženstve, ale čo môže. Neuvedomuje si však že " kde domov muj" je aj "štátotvorný". Ale čo už --bereme-- naších Čechov... dačo vedia, nie sú agresívny, do drizdame sa , mali HUSA--aj pápež ktorýsi sa mu...toto...ospravedlnil, a čo Nemecká čižma tu nie je až taká "ostrá", aj "maďaroše " by sa "ukrotili" aj "zbrojovky by fungovali " a každý by sa ľakal... A štát by sme si ---aj proti .. nejakým BU BU vedeli...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 20:09:19 58d4289b
Bulak,ja som len zvedavy,ze ked odoberu vysadu dolaru ako svetovej meny,ze kto ta bude platit.

A zapametaj si,kapital sa nesere.A nebude sa ani s tebou.

harry # PahoLenu00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-06-28 20:30:44 b2299864
harry,
kto to zaplatí? ako kto?
ty, ja bulak, naše deti tým, že nebudú mať čo žrať. Ani kapitalisti nebudú mať čo žrať, len si to ešte nevedia predstaviť.
Vieš kto najviac získa na krachu dolára? Odpoveď znie absurdne, lebo to je Fed. Teda jeho majitelia, chlapci od ročildov.
Lebo prestane im hroziť, že za tie obrovské množstvá dolárov, ktoré sú po svete kade tade na účtoch si bohatí kapitalisti aj obyčajní plebejci budú môcť niečo nové kúpiť. Potom chlapci ročildovskí vyjdu na svet boží s nejakým novým fiatbrics dolárom, alebo fiatjuanom, a kolo kolo mlynské, ideme od začiatku dokola.
Majetky im ostanú, konkurencia dolárov u plebejcov bude zlikvidovaná. Plebejec si za svoje doláre nekúpi od iného plebejca nič, jediné peniaze budú mať nový názov, starú podstatu. Všetko budeš musieť zarábať od začiatku. Ako sa dostane plebejec k novému úveru? No predsa založí nehnuteľnosť a banka mu dá nové prachy. Kto získa nehnutelnosť? Banka.
Ten malý plebejec si už nebude môcť požičať od kamaráda, lebo kamarát bude šupák, lebo mal doláče, má hovno. Eurá detto. Iba do banky, kamaráti.
Takže harry, chápeš kto najviac získa na krachu dolára a prečo? Taktiež vidíš, kto to zaplatí. Aj baran Bulak bude platiť.
Takže baran bulak, voľný trh budúcnosti bude vypadať takto: ja mám péro, ty nemáš euro tiež máš iba péro, vymeníte si ho a môžete sa lgbt šimrať v tmavom zákutí, kde slunce nesvítí.
Ja sa tu bavím o tom či preštím gejzu alebo nie, ale problém je v tom, že nás prešťali chlapci ročildovskí, a nasrali nám aj do hláv, teda takým bulakom a iným baranom. A ešte nám naserú do peňaženiek, kde nám ostane tak velké hovno. Otázka je len kedy.
Brics - new shit in the same packages

pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 21:15:10 2e1ea742
harry, zle som si prečítal namiesto kto TA bude platit som čítal kto TO bude platit.
trošku špatná moja reakcia, argumentácia mi ušla iným smerom, než ako si myslel ty.

pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 21:18:42 2e1ea742
loading...
ajaj, to heslo som dristol, malo to byť naopak :-((
Brics - same shit in the new packages /myslím fiat shit money
dnes som skončil, idem mimo :-) už nepíšem, bo drístam

pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 21:21:57 2e1ea742
..harry 00..ja by som to tak tragický s BU BU ..nevidel..Predstavuje vzorku--masmedialnu--takého to druhu : A ak bude tak --alebo tak --furt bude mať pravdu, nič nepovedal konkrétneho/ rúzni odvážni revolucionáři,konformisté , kterí si neradí špiní ruce.. a celýýýýýýý rad prdov../nenaznačil ani priestor / odkiaľ sa serie/ a mieša liberalizmus s nejakým náboženstvom.Ale mám ho rád, takto sa robí --poplatne--- masmedialna manipulácia... Vďaka BU BU za odpudzujúci, odstrašujúci ..prípad tvorivého snaženia...rád Vás čítam..kvôli usmerneniu...A ..harry 00..to určite chápe ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 21:29:36 58d4289b
pn,

vidis ako to mam tazke.

Aj s tebou,aj s Gejzom,aj s klopim.

Pandemonia radsej ani nespomeniem.:}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 21:55:42 b2299864
No nie.. harry00.. a s čím to máš ťažké voči ..klopimu40 ..posťažuj sa , dostal sa síce na tretie miesto..... aj sa snaží gramaticky, aj bez trojbodkovania... aj bez pereverznosti... asi ani nezaspí ..kým sa nedozvie...príčinu ťažkostí..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-28 22:04:24 58d4289b
Své poroučení "nazvali zákony" jak se píše v článku a tak tu máme Starý zákon, Nový zákon,...Státní zákon.
A jak kdysi 97% obyvatelstva dělalo zemědělství, tak nyní podobná procenta jsou přímo či nepřímo (vědomě či bez uvědomění) "drogově" (a mentálně) závislí na sféře vlivu státní víry...a odměňováni či perzekuováni podle "zásluh" o tento soubor -lidu podstrčených -bludů a pověr.

Poze # HoryQaku11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-29 01:40:37 4e88ad31
A nech zije nove nabozenstvo korporatokracia!
pacient01 # FavoJeju52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-29 07:48:19 5e4578f5
A mate po ptakoch vy komunisti aj kapitalisti.

Klima # XaqyHovo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-29 09:36:13 3ec5e27c
Štát vznikol za jediným účelom, a to kolektívnej obrany ktorá je výhodnejšia ako individuálna. Obrana proti vnútornému nepriateľovi (polícia a justícia) a obrana proti vonkajšiemu nepriateľovi (armáda). Postupom času si "majitelia" štátu pomocou represívnych zložiek ktoré mali slúžiť výlučne na obranu a spravodlivosť presadili právo prerozdeľovať majetok občanov. Aby bolo na chlieb a hry pre voličov.
ˇ|casť voličov si na tento socializmus milerada zvykla a v každých voľbách volí "prerozdeľovanie", samozrejme, nikdy nie od seba ale výlučne ku sebe. Je to ako návyková droga-čím viac a čím dlhšie tým horšie sú abstinenčné príznaky. Dnes nie sme ďaleko od situácie kedy 51% voličov si zvolí takú vládu ktorá ím prerozdelí majetok zvyšných 49%. A to je definitívny koniec štátu...

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-29 14:50:03 55e4d1d4
guderian, nesúhlasím. štáty v histórii vznikali nie pre obranu, ale pre výber daní nejakou tou privilegovanou skupinou. obrana bola až druhoradá a to až potom, keď si jednotliví vládcovia chránili svoje stáda poddaných, resp tých, ktorí ich živili. a aby sa nevzbúrili, vytvorili z buričov " vnútorného nepriateľa". je to také trochu ako čo bolo prv, či sliepka či vajce, ale v tomto prípade je to jasné.
o samovej ríši je veľa báchoriek, resp. samo - frank bol sám so slovanmi vnútorným nepriateľom avarského kaganátu.
to čo nazývaš obranné boje, boli boje proti nejakému inému štátu. že popri tom vznikol často iný štát s iným národom a hodnotami, je dôlsledok toho čo hovoríš, že kolektívna obrana je účinnejšia.
jednoducho štátne zriadenie má vojensky navrch pred nejakým kmeňovým a preto ako prvotný podnet musel vzniknúť nejaký štát, až potom proti nemu iné štáty. ale mierová spoločnosť štát nepotrebuje.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-29 17:22:15 4e62ae09
General Guderian: "proti nepriateľovi" - Nepřítelovi ČEHO? (Nějakého toho státu? Kdo to určuje kdo je a kdo není nepřítelem?) A není to trochu zamotaná definice, zvláště když není jasné KDO je stát? - Jak se pak má vědět kdo je či není "proti" něčemu co ani není definované?

viravra # RalaMare12
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-29 17:45:11 4e8889fc
mudrlanti
aj ja prispejem svojim kvakom
stat vznikol s nutnosti , a tou nutnostou je potreba vladnucej skupini udrziavat svoju moc nad podriadenou skupinou ,ktorej sa nadvlada vladnucej skupini logicki nepacila a sa burila
a dane vznikli na to abi vladnuca skupina mala s coho platit drabov , zoldnierov a sudcov , ktori jej moc udrziavali a starali sa aj o viber danikvak # TiciBele41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-29 18:09:26 c31c43a9
Ja si myslím že ..kvak41 ..má pravdu. Má ale smolu že tá pravda bola známa už v 16 .ctom storočíí..a možná i skôr...Ale pre niekoho objavil... čosi.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-29 18:58:05 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

MARX reloaded?


MARX reloaded?
Z Budapeštianskej Univerzity Corvinus odstránili sochu Karla Marxa, čo vyvolalo prudké debaty a na krátky čas upriamilo pozornosť na otázky posúdenia tohto zarasteného nemeckého filozofa. ...
330 let od bitvy u Vídně a společná evropská budoucnost
USA neskrachujú
Australské „ne“ rychlému občerstvení, vyženou McDonald 's z města?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0455 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo