Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Stát a jeho apetit


Stát a jeho apetit

Možná jste se již setkali někde v diskuzi s tvrzením, že poválečný "sociální" stát díky vysokým daním rozdával plnými hrstmi obyvatelstvu celoroční nadílku, jenže pak přišli na scénu zákeřní "neoliberálové", naprosto rozložili stát a dnes už tak v podstatě stát nic neřídí, do ničeho nemluví. V následujícím textu se pokusím ukázat, že tato verze toho jak se měly dějiny odehrát (jedněmi velebena, druhými zatracována), se ve skutečnosti odehrála malinko jinak.

Nejprve se podívejme na tuto tabulku zachycující velikost státu od poslední třetiny devatenáctého století (tedy období, když už začínaly státy vystrkovat růžky) až po současnost. Státní výdaje jsou vyjádřeny již tradičně v procentech HDP. Při pohledu na rok 1960, což je zhruba polovina vysněného období nemalé části socialistů a nejaktuálnější rok 2009 si možná ledaskdo řekne: "Tak moment! Neměla by ta čísla být opačně?" Inu...NEMĚLA! Země jako Švýcarsko, Španělsko nebo Japonsko měly výdaje skutečně méně než poloviční oproti současnosti. I taková Británie, jež měla nejmenší procentuální přírůstek (32.2% na 47.2%, tedy o 15% HDP), zaznamenala nárůst podílu státních výdajů na HDP na úroveň 146.6% z roku 1960! Jeden se musí ptát, kde je ten údajný nespoutaný kapitalismus?

Popravdě řečeno, u těchto procentuálních údajů jsem měl vždy pocit, že mají jen omezenou vypovídající hodnotu. Je sice hezké vědět, že o tolik a tolik procent vzrostly státní výdaje, ale kolik za to reálně může stát pořídit zboží a služeb a použít je proti obyvatelstvu? Koneckonců, za tu dobu výrazně vzrostla celková produkce. Pro hrubou ilustraci je třeba znát počet obyvatel, velikost státních výdajů a reálnou kupní sílu peněz. Pro naše potřeby jsem vybral rok 1965, kdy byl tzv. "sociální stát" v plném provozu. Jde o statistiku, takže výsledné částky samozřejmě neberte doslova! :-) K ilustraci celé problematiky to však postačí. Výsledné částky jsou zaokrouhlovány na celá čísla nahoru.

USA 1965 194 300 000 obyvatel (k 1. 7. 1965) a 194 000 000 000 USD výdajů státu (na federální, státní i lokální úrovni).


Výpočet: 194 000 000 000 : 194 300 000 = 999 USD státních výdajů na jednoho obyvatele US za rok 1965, což je 7 370 USD z roku 2013 (nákupní košík obsahující zboží a služby jako např. jídlo, přístřeší, oblečení atd., tento košík je neměnný). Při současné (1. 7. 2013) populaci 320 051 000 (x 7 370) by měly státní výdaje na všech třech úrovních odpovídat částce 2 358 775 870 000 USD (slovy dva biliony tři sta padesát osm miliard sedm set sedmdesát pět milionů osm set sedmdesát tisíc amerických dolarů), aby stát mohl koupit reálně stejně zboží a služeb jako stát roku 1965. Avšak současné výdaje (2013) činí 6 100 000 000 000 USD (slovy šest bilionů sto miliard amerických dolarů). Tedy cca 19 060 USD na jednoho obyvatele USA. Státní výdaje jsou tak reálně na úrovni 259 % výdajů z roku 1965!

Velká Británie 1965 54 170 000 obyvatel a 14 122 000 000 GBP výdajů státu.


14 122 000 000 : 54 170 000 = 261 GBP státních výdajů na jednoho obyvatele UK za rok 1965, což je 4 409 GBP z roku 2013 (nákupní košík obsahující zboží a služby jako např. jídlo, přístřeší, oblečení atd., tento košík je neměnný). Při současné (2013) populaci 64 100 000 (x 4 409) by měly státní výdaje odpovídat částce 282 616 900 000 GBP (slovy dvě stě osmdesát dva miliard šest set šestnáct milionů devět set tisíc britských liber), aby stát mohl koupit reálně stejně statků a služeb jako stát roku 1965. Avšak současné výdaje (2013) činí 720 000 000 GBP (slovy sedm set dvacet miliard britských liber). Tedy cca 11 233 GBP na jednoho obyvatele UK. Státní výdaje jsou tak reálně na úrovni 255 % výdajů z roku 1965!

Z údajů obou zemí tedy vyplývá, že pokud by například jediným zdrojem příjmů státu byla konfiskace másla občanům, pak by stát konfiskoval dnes reálně více než dvaapůlkrát více másla, než před necelými padesáti lety. S jídlem evidentně roste chuť a skutečně to moc nevypadá na zmenšující se stát. Relativně spolehlivé údaje se mi podařily získat bohužel pouze v případě Velké Británie a Spojených států.(1) Nicméně s ohledem na údaje z předchozí tabulky a na skutečnost, že jde o podobně bohaté země, lze celkem bezpečně říci, že situace v jiných západních zemích se drasticky neliší od našich dvou příkladů.

Zvláštní je též skutečnost, že pro většinu zemí (mezi něž patří i USA a UK) platí, že procentuální výdaje státu byly nižší i v roce 1980, než v roce 2009. O reálných výdajích nemluvě. Moc na tom nezměnily ani vlády Reagana a Thatcherové, jež ve výdajích překonaly své předchůdce, jen aby byly posléze překonány svými nástupci. O těchto vládách a mýtech s nimi spojenými však píší jiní autoři a já se tím zde nebudu dále zabývat. Poznamenán jen, že i po výdajových orgiích druhé poloviny let šedesátých a celých sedmdesátých letech (a zároveň PŘED nástupem "neoliberálů" k moci) byly státní výdaje reálně (a často i procentuálně) NIŽŠÍ než v současnosti.

Stát rozhodně nebyl v roce 1965 na pokraji sil a již tehdejší částky bych označil za obludné. Oproti současným monstrózitám však šlo jen o slabý odvar. Dnešní státy jsou dokonce tak nabobtnalé, že Spojené státy roku 1937 (tj. za rozhazovače Roosevelta) by dnes soutěžily se Singapurem o titul nejsvobodnějšího hospodářství světa (alespoň co se týká výdajů státu v procentech HDP). Když se tedy podíváme do minulosti, zjistíme, že stát už delší dobu ve skutečnosti bují jako zhoubný nádor.

Takže až si bude zase nějaký socialista stýskat po poválečném "sociálním" státu a začne toužebně vzdychat, jak moc rád by tehdejší poměry zavedl i dnes, tak mu můžeme s klidem říct: "Fajn! Znamenalo by to totiž zbavit se obrovské hospodářské zátěže a zločinné agrese vůči legitimním vlastníkům. Pro začátek dobré, ale nezůstával bych jen u toho!"


Poznámka:

(1) Dostatečné údaje pro výpočet se mi podařilo získat ještě v případě Austrálie. Na rozdíl od Británie či Spojených států, kde se mi podařilo údaje často zkontrolovat z více zdrojů, se mi toto u Austrálie nepodařilo. Berte proto výsledky s ještě větší rezervou (při použití již mnohem spolehlivějších údajů z roku 1970 se nicméně jeví mnou použité údaje jako zcela reálné). Pro výpočet jsem použil rok 1966. Bylo to z toho důvodu, že výdaje pro rok 1965 byly v mém zdroji uvedeny v australských dolarech, i když v tom roce platily ještě australské libry. Abych si tedy ušetřil další nepřesnosti při převodu, použil jsem údaje z roku 1966 šlo o rok, kdy začal platit australský dolar. Uvedené výdaje se týkají pouze australské federální vlády a nezahrnují výdaje jednotlivých australských států a teritorií a místních samospráv.

Austrálie 1966 11 600 000 obyvatel a 5 571 000 000 AUD
5 571 000 000 : 11 600 000 = 481 AUD na jednoho obyvatele Austrálie za rok 1966, což je 5 756 AUD z roku 2013 (nákupní košík obsahující zboží a služby jako např. jídlo, přístřeší, oblečení atd., tento košík je neměnný). Při současné (konec září 2013 - odhad) populaci 23 194 000 (x 5 756) by měly federální výdaje odpovídat částce 133 504 664 000 AUD (slovy sto třicet tři miliard pět set čtyři milionů šest set šedesát čtyři tisíc australských dolarů), aby federace mohla koupit reálně stejně statků a služeb jako federace roku 1966. Avšak současné výdaje (2013) činí 398 300 000 000 AUD (slovy tři sta devadesát osm miliard tři sta milionů australských dolarů). Tedy cca 17 173 AUD na jednoho obyvatele Austrálie. Federální výdaje jsou tak reálně na úrovni 299 % výdajů z roku 1966!

Shrnutí výpočtů:

Zdroje:

1. ht tp://www.measuringworth.com2. http://www.usgo vernmentspending.com/total_1965USbt_16bs 5n
3. http://stats.areppi m.com/calc/calc_usdlrxdeflator.php
4. http://www.ukpu blicspending.co.uk/total_spending_1965UK mn
5. http://en.wikipedia.org /wiki/Demography_of_the_United_Kingdom#V ital_statistics_since_1960
6. http://www.multpl.co m/united-states-population/table
7. http://www.w orldometers.info/world-population/us-pop ulation/
8. http://www.theguardian.com/news/data blog/2010/apr/25/uk-public-spending-1963
9. Official Yeark Book of the Commonwealth of Australia č. 57, 1971.
Tyto pak využívají vlastní (většinou oficiální státní) zdroje jako např. Her Majesty´s Treasury, US Bureau of Economic Analysis či Australian Bureau of Statistics.Author: ha # LivoPenu98
Vláda2015-03-135
-
 41%  ( 7 people voted )
+
Prasata len by zrali len by zrali )))
Janko hrasko # KywiQogu58
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-14 18:40:38 5f67e188
Tak a další zdražení elektřiny na obzoru.
http://www.jausetrim.cz/energie/2
0-skokove-zdrazeni-elektrinySolární daň. Bude přenesena z průmyslu na občany.

zdra droklo # HaciKowa94
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-14 19:52:43 4faafecd
Pokud máte dům bez topení, bez radiátorů, bez komínů, stát vás nemá jak škubat.
pokuid # MadyJoto45
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2015-03-14 20:41:02 4faafecd
Štát (v súčasnom nastavení systému) je najefektívnejší spôsob sprostredkovaného, oficiálneho zadlžovania fyzických osôb.

332288 # CebyDupy59
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-15 02:03:51 b06b16eb
Štátne výdavky vyjadrené tradične v percentách HDP. Kto tradíciu začal, etatistický úradník? Dôverujete jeho výpočtom, skontrolovali ste ich presnosť? Alebo máte vlastné nezávislé a tie sa zhodujú, alebo rozchádzajú? Potom viete aj presné čísla, z ktorých presúva vláda aj na obce, príspevkové organizácie a následne ich podelíte presnou cifrou HDP? To je základ, presné číslo, percentá ukazuje každá kalkulačka, ale nesmú chýbať exaktné čísla, ktoré sa až na konci podelia. Nepriznané príjmy tiež sa zahrnuli do HDP?
1870, ani dlho neskôr sa HDP nezisťovalo veruže nikde, ani HNP. Preto nepresnosti, tendenčnosti a demagógia.
Uznávaš nižšie, že údaje majú obmedzenú vypovedajúcu hodnotu, alebo sú relatívne spoľahlivé a tie z dávnej doby nie sú nijaké, iba šamanské machrovanie a odhadovanie mimo skutočnosť a ešte aj zámerné nadhodnocovanie istých krajín.
Výborne si to napísal, ako sa mali dejiny odohrať, plánovači nevynechali ani minulosť, evolucionisti majú svoje mýty, pangermáni prihodili vlastné. Pamätníci spomínajú na povojnový stav, pričom ich spomienky narážajú na stenu reality. Rozpamätávajú sa a možno sa aj nemýlia pri popise doby, ale presviedčajú samých seba, že opatrenia, ak naozaj sa nejaké uplatnili, prípadne mohli hospodárstvu prospieť. Tie opatrenia sú nadčasové, takže ich treba iba vyloviť a nastane raj. Omyl nastáva v okamihu, ak sa nesprávne posúdia vtedajšie aj grafy, ale predovšetkým kroky, a teda aj zásluhy istých nimi uprednostňovaných politických kruhov. Darilo sa, to všetko oni sami, už sa prestalo, lebo sa objavila nová politika, ale vráťme všetko späť a vývoj sa zrýchli. O socialistoch ako Reagan a Thatcherová ani netreba nič bližšie. Bez etatizmu by sa nenašli ani zbraničky, ani eštebáci v každom kúte, ani vojničky, ani propaganda, ktorá sa vynikajúco prehĺta. Taká je totiž viera, dvíha tých, ktorých by radšej nemala.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-16 22:19:08 5f6679a9

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Currier & Williams: Mysteriózny prípad väzňa č.212


Currier & Williams: Mysteriózny prípad väzňa č.212
Výskumní pracovníci a reportéri dlho rátali celkový počet väzňov, ktorý sa prehnal väznicou Guantanámo na 779, ale správa výboru Senate Intelligence o mučení tajnou službou CIA uká...
Občania, ktorí ešte neboli označení za extrémistov
Tisíce lidí pochodovalo za věrohodnost tisku proti mainstreamovým médiím
Zakáže nám Brusel sebeobranu proti lupičům a teroristům?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0285 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo