Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Srbi a Rumuni nám prácu nezoberú.


Srbi a Rumuni nám prácu nezoberú.

Je skvelé, keď na Slovensko prichádzajú nové investície ako Amazon. Zahraniční pracovníci pre slovenské automobilky neohrozia platy Slovákov. Našej krajine nechýba elektrina, problém je v niečom úplne inom. Nielen o tom podrobnejšie v rozhovore povie analytik INESS Martin Vlachynský.

Slovensko naďalej vykazuje hospodársky rast, ktorý sa pohybuje medzi tromi až štyrmi percentami HDP, čím sa zaraďuje na popredné priečky v EÚ. Čo je za týmto trendom? Je rast HDP dogmou, ktorá je prioritným ukazovateľom úspešnosti ekonomiky?

Odhad rastu HDP nie je dokonalým ukazovateľom. Môžete postaviť nové letisko, pričom táto stavba vám zvýši rast HDP v danom roku. Z toho však nevidíte, či to nebol chybný investičný projekt a napríklad z toho letiska nikdy žiadne lietadlo nevzlietne. Alebo napríklad HDP môže vďaka spôsobu jeho výpočtu vzrásť len zvýšením platov štátnych zamestnancov, čo opäť málo vypovedá o zdraví ekonomiky. Inak povedané, rast HDP sa dá aj "požičať" na úkor budúcnosti. Napriek tomu je to asi najlepší ukazovateľ ekonomického rastu, ktorý existuje. Len si pri jeho hodnotení netreba mýliť pojmy s dojmami. Čo sa týka slovenských čísel, ja vždy pripomínam roky 2007 - 2009, keď sme počas dvoch rokov spadli z takmer 11 % rastu do viac ako - 5 % recesie. Slovenská ekonomika je veľmi citlivá na vývoj vo svete.

Je zrejmé, že slovenskú ekonomiku ťahá najmä automobilový priemysel, ktorý tvorí už takmer 50 percent celkovej priemyselnej výroby u nás. Na budúci rok má navyše začať vyrábať automobilka Land Rover Jaguar v Nitre. Sme síce automobilovou veľmocou v počte vyrobených automobilov na obyvateľa, no nie je tento stav aj rizikom, keďže naša ekonomika potrebuje viac oporných nôh?

Krajine s vyše päť miliónmi obyvateľov sa bude len ťažko dariť diverzifikovať ekonomiku. No je na mieste otázka, ako by vyzeralo slovenské hospodárstvo, ak by investori neboli motivovaní viac investičnými stimulmi za miliardu a pol eur, ktoré v priebehu 15 rokov podostávali. Za najväčší problém ale nepovažujem ani tak koncentráciu ekonomiky na jeden sektor, ale jej flexibilitu v prípade krízy. Kvalitná ekonomika musí byť v prípade krízy pripravená nechať choré podniky padnúť, prepúšťať, v čase rastu umožniť rýchlu flexibilnú obnovu. Na Slovensku nie je vláda schopná prestať dotovať beznádejné stratové bane ani v čase ekonomického boomu. Vyrovnaný rozpočet sa stále odsúva do budúcnosti, aj keď daňové príjmy rastú nad všetky predpoklady. Ako sa zachová v prípade krízy?

Najnovšie je v hra umiestnenie v poradí piatej automobilky, japonského koncernu Mitsubishi, kde sú našimi súpermi ešte Poliaci a Maďari. Už dnes ale nevieme zohnať dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre existujúce automobilky. Nebolo by to už priveľa, mať ešte ďalšiu automobilku u nás?

Súboj o zamestnancov je jediný spôsob, ako môžu dlhodobo rásť mzdy. Vláda by však nemala o investorov súperiť investičnými stimulmi, ale vytvárať také podmienky podnikania, aby mala o investíciu na Slovensku záujem aj šiesta automobilka či výrobca zložitého softvéru. Skôr by sa mala sústrediť na dlhodobo nezamestnaných v regiónoch, ktorí predstavujú vážny problém na jednej strane, ale zároveň potenciálny veľký zásobník pracovnej sily. Nanešťastie, vízia ich systematického návratu do pracovného života chýba. Dočkali sme sa len potemkinových sociálnych podnikov.

Chápem, že aj stred a východ našej krajiny má výrobný aj ľudský potenciál najmä v priemyselnej výrobe, no vidíte reálne možnosť umiestniť prípadnú piatu automobilku práve tam? Vieme, že naša dopravná infraštruktúra, najmä tá cestná, nie je zatiaľ dotiahnutá až po Košice. Je to teda reálne dostať takú investíciu "na východ"?

Ani na východe nie je spálená zem a našlo si tam cestu niekoľko investorov. Čiastočne by pomohla kvalitnejšia infraštruktúra, ale nielen z pohľadu diaľnic, ale aj z pohľadu ciest 1. a 2. triedy, ktoré sú v katastrofálnom stave práve na úkor megalomanských diaľničných projektov. Problémom je však aj nízka urbanizácia Slovenska. Na Slovensku býva v mestách len 55 %, čo je 117. najnižšia hodnota na svete. Z hľadiska pracovnej sily a generovania bohatstva je koncentrácia ľudí významný faktor. Nie je náhoda, že najchudobnejšie regióny Slovenska sú zároveň najmenej urbanizované. To však neznamená, že situácia sa nemôže zlepšiť. Osobne by som privítal viac reálnych právomocí regiónom, aby dokázali súperiť o investorov aj v rámci Slovenska.

Keď sa hovorí o personálnych otázkach v súvislosti s automobilovým priemyslom, vláda uvažuje veľmi vážne o prijímaní zahraničných pracovníkov, či už z Ukrajiny, Rumunska, alebo z iných krajín. Vieme, že tí budú pracovať aj za výrazne nižšie mzdy ako Slováci. Nespôsobí takýto trend deformáciu nášho pracovného trhu, kde sa umelo znížia mzdy paušálne všetkým? Teda aj Slovákom?

Tak ako Slováci a Poliaci "nezobrali" prácu Britom, tak ju nezoberú ani Rumuni či Srbi Slovákom. Slovák bude mať pred nimi vždy výhodu, minimálne jazykovú. V niektorých odvetviach sa môže vďaka nim spomaliť rast miezd, no ich prítomnosť zároveň vytvorí nové pracovné miesta, ktoré by inak nevznikli (ubytovanie, doprava, kultúra, zdravotníctvo...). Samozrejme, preverí to schopnosti štátnej správy a samospráv poskytovať služby cudzincom a zároveň udržať kvalitu služieb domácim obyvateľom. Problémom môžu byť aj kultúrne konflitky, ale to už nie je téma pre ekonóma.

Ďalšou významnou investíciou sa má stať rozšírenie kapacít Amazonu. Tento nadnárodný globálny hráč chce prijať možno aj vyše tisíc nových pracovníkov na Slovensku a nechce dokonca za to mať žiadne výhody či úľavy. Aký je toto signál?

Je to príjemná správa, bodaj by sa takých investorov našlo aj viac. Amazon nedostal stimuly ani v ČR, kde zamestnáva tritisíc zamestnancov.

Doteraz Slovensko vedelo prilákať veľkých a silných investorov najmä investičnými stimulmi. No veľa ekonómov a analytikov kritizuje vládu, že je to nesystematický krok, ktorý na jednej strane iba na obmedzený čas motivuje investora zotrvať u nás a na druhej strane to v jednotlivých regiónoch deformuje pracovný trh, keďže slovenské subjekty spravidla takúto pomoc nedostávajú. Je to v poriadku?

V INESS investičné stimuly dlhodobo kritizujeme. Každý stimul je fiškálny náklad, ktorý musia zaplatiť ostatné firmy a spotrebitelia. Tým ostane menej zdrojov na ich vlastné investície a spotrebu. Preto vravíme, že investičné stimuly pracovné miesta nevytvárajú, ale prerozdeľujú. Namiesto podpory zhruba 10 investorov ročne by bolo vhodnejšie tieto zdroje ušetriť a použiť napríklad na zníženie odvodového zaťaženia nízkopríjmových zamestnancov.

Samostatnou kapitolou je energetika. Vieme, že Slovensko muselo pomerne nezmyselne vyradiť z prevádzky dva bloky jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice v rámci našich prístupových rokovaní pred prijatím za člena EÚ, hoci ich bezpečná životnosť po predchádzajúcej nákladnej rekonštrukcii bola ešte najmenej 15 rokov. Na druhej strane je v nedohľadne dokončenie dvoch blokov v Mochovciach, čím je Slovensko už niekoľko rokov namiesto vývozcu elektriny jej dovozcom. Nie je to podľa vás nejaká hra Bruselu držať nás v šachu, lebo dovoz elektriny je pre nás pomerne náročná záležitosť?

Slovensko dováža elektrinu pre finančnú výhodnosť, nie preto, že by technicky muselo. V Malženiciach je zakonzervovaná plynová elektráreň s výkonom na úrovni jedného jadrového reaktora. Vojany idú hlboko pod svojimi možnosťami, podobne tak mnohé veľké firemné zdroje (napr. Slovnaft má 174 MW elektráreň). Pri ich spustení a plnom využití by Slovensko vyrábalo vysoko nad svoju spotrebu. Pri súčasných cenách elektriny sa ich však neoplatí častejšie spúšťať. Skôr naopak, s obavami vzhliadam, ako si Slovenské elektrárne poradia s predajom obrovských prebytkov bázickej elektriny po dokončení Mochoviec. Nehovoriac o tom, že vláda sa stále tvári, ako by bola na programe dňa aj tretia jadrová elektráreň a investuje do tohto projektu peniaze.

Myslíte si, že napríklad krajiny V4, prípadne aj Rakúsko a Ukrajina, by mohli oveľa intenzívnejšie spolupracovať práve v oblasti energetiky? Či už ide o prepojenie sietí vedení vysokého napätia, rozvodov zemného plynu alebo ropy? Prípadne, čo by sa ešte mohlo a malo na tejto spolupráci podľa vás zlepšiť, aby sa vylúčilo bezpečnostné riziko prípadného nedostatku energetických zdrojov?

V tejto oblasti prišlo za posledné roky k výrazným zlepšeniam (najmä spustenie reverzného toku) a bude dochádzať k ďalším. Prepojili sme sa plynovodom s Maďarskom, už boli odsúhlasené zdroje na prepojenie s Poľskom, dohodlo sa rozšírenie spojenia prenosovej siete s Maďarskom, zrekonštruovalo sa prepojenie s ropovodom Adria, Slovensko má slušne vybudované zásobníky plynu aj ropy. Energetická bezpečnosť je bez diskusie dôležitá. Daňový poplatník by sa ale mal mať napozore, aby sa z nej nestala univerzálna výhovorka politikov na ospravedlnenie akejkoľvek aj pochybnej investície.

Na Slovensku doteraz neexistuje komplexná dlhodobá stratégia rozvoja našej ekonomiky, či jej kľúčových súčastí, akými sú napríklad priemysel či energetika. Tých pokusov tu už bolo veľa, napríklad stratégia SAV spred asi osem až deväť rokov zapadla prachom. Boli to podľa vás vyhodené peniaze? Prípadne, kto by mal takúto stratégiu vytvoriť a ako by ju bolo možné kontrolovať?

Stratégia by sa nemala podobať "päťročniciam". To nefungovalo. Svet zrýchľuje a nikto nevie povedať, či o dvadsať rokov budú ekonomickým trendom elektrické autá alebo osobné drony, alebo sociálne siete piatej generácie. Základnou stratégiou by malo byť vzdelané obyvateľstvo, fungujúca verejná správa a vymáhanie spravodlivosti a otvorenosť voči novým trendom. S týmto mixom sa dokážu hráči v ekonomike ukočírovať sami. Dôležitou vlastnosťou vládnych rozhodnutí by mala byť diskusia, predvídateľnosť, stabilita a zameranie na cieľ. Konkrétne v energetike sme svedkami toho, že na sektor padajú rozhodnutia doslova zo dňa na deň, ktoré regulátor pripravuje bez diskusie s účastníkmi trhu. Alebo príklad tretej jadrovej elektrárne. Miesto neustáleho tvrdenia, že Slovensko ju potrebuje, by vláda mala stanoviť zopár základných cieľov (napr. aký inštalovnaý výkon by mal byť na Slovensku v pomere k spotrebe) a cesta na dosiahnutie tohto cieľa by sa mala priebežne prispôsobovať realite.


Author: Martin Vlachynsky # SubiFatu21
Slovensko2017-04-043
-
 50%  ( 2 people voted )
+
Jasne Vlachynsky, patrocnice nefungovali, vychadzali jednoznacne zo zlej strategie... Mozeme im sice vdacit za elektrifikaciu a plynofikaciu celeho Slovenska, za dostupne byvanie pre kazdeho Slovaka, za vystavbu a rozvoj celeho slovenskeho priemyslu, za rozvoj slovenskeho polnohospodarstva a potravinovu sebestacnost, za vystavbu celej slovenskej cestnej siete, vodnych diel, elektrarni, za funkcne bezplatne skolstvo a zdravotnictvo, za hmotne zabezpecenie kazdeho Slovaka atd., ale toto je urcite len znakom toho, ako tie patrocnice nefungovali...

Vacsina z toho, co sa pocas tych nefunkcnych patrocnic u nas vytvorilo, bola rozkradnuta uz v case, kedy si este kakal do plienok, zvysok, ako napriklad nase polnohospodarstvo, sa postupne zlikvidoval neskor... To je to obdobie fungujucich liberalnych ekonomickych strategii...

Stale vas inessakov hodnotim velmi zhovievavo, povazujem vas len za bandu neuveritelne tupych predajnych sopliakov... Ak by som vsak pripustil, ze vami sirenym agitkam aj rozumiete, musel by som vas hodnotit ako bandu neuveritelne bezcharakternych predajnych sopliakov... Recitujes naucene liberalne agitky, ako citacka sprav na Markize, ale pochybujem ze vies, co konkretne tebou pouzivane vyrazy aj znamenaju...? Spravodlivost a otvorenost voci novym trendom, prakticky znamena dozadovanie sa odstranenia akychkolvek prekazok v maximalizacii ziskov akumulatorov sukromneho kapitalu, bez ohladu na dopady ich aktivit na obyvatelstvo daneho statu... Inymi slovami, je to dozadovanie sa ignorovania narodnych zaujmov, odsunutie zaujmu radoveho obcana na vedlajsiu kolaj...

Predvidatelnostou a stabilitou, maju tvoji treneri na mysli stav, v ktorom bude uplne jedno, kto konkretne vyhra volby, ci udajna pravica, alebo udajna lavica, politika vlady sa v nicom nezmeni, vlada bude nadalej sluzit velkemu kapitalu... Presne toto to znamena... Znamena to zabezpecenie homogenity pluralitnej politickej sceny, zabranenie vzniku realnej politickej opozicie... Inymi slovami, zabezpecenie liberalnej demokracie, stavu, v ktorom volic nebude nikdy mat moznost cokolvek zmenit... Alebo este inac, zaruka trvaleho odsunutia zaujmu radoveho obcana na vedlajsiu kolaj...

Trvale odsunutie zaujmu radoveho obcana na vedlajsiu kolaj ti nielenze vobec neprekaza, ale ho este aj nadsene propagujes, ako tu najspravnejsiu cestu... Zodpovednost a tu pouzijem tvoje slova, za kvalitnu ekonomiku, ale nepripisujes idealne nikym a nicim neobmedzovanym investorom, akumulatorom sukromneho kapitalu, ale paradoxne ju hadzes na ramena radovych obcanov, tych, ktorych zaujem sam navrhujes trvalo odsunut na vedlajsiu kolaj... Oni maju podla tvojich slov byt vzdelani a flexibilni... Maju byt pripraveni flexibilne reagovat na kazdu dalsiu akumulatormi sukromneho kapitalu sposobenu krizu, maju sa s nadsenim nechat vyhadzovat z prace a byt pripraveni kedykolvek zasadne menit svoje profesie... Strategicke planovanie je blbost, nie, akumulatori sukromneho kapitalu musia mat moznost hospodarsky cyklovat od krizy po krizu, v zaujme maximalizacie rastu sukromneho kapitalu, boomovat a krizovat podla predstav jeho akumulatorov... A radovy obcan ma byt flexibilny, pripraveny prijat cokolvek s usmevom, aj stratu prostriedkov pre zivot, ma byt otvoreny voci novym trendom a akumulator sukromneho kapitalu ma mat istoty, stabilitu a predvidatelnost, tie istoty, ktore kazdemu radovemu obcanovi navrhujes navzdy odopriet...

Niektorym sa prejavy tvojej tuposti mozu javit bezvyznamne, bez moznosti cokolvek ovplyvnit... Nie je to vsak pravdou... Ovplyvnujes myslenie mladych ludi, tych, z ktorych niektori sa neskor ocitnu v montaznych budach zahranicnych investorov na poziciach predakov, majstrov, veducich... A mnohi z nich, ovplyvneni tebou a inymi myslitelskymi cisternakmi sirenymi liberalnymi agitkami, budu ochotni prislusnikov vlastneho naroda, pracujucich v nevyhovujucich podmienkach, za minimalnu mzdu, aj bicovat v zaujme maximalizacie profitu zahranicneho investora a preto sirenie liberalnych agitiek, by v kazdej racionalnej spolocnosti malo byt trestne... Mas obrovske stastie, ze zijeme v kapitalizme a nie v racionalnej spolocnosti...


strateg # RepyNuly73
-
 59%  ( 7 people voted )
+
2017-04-04 17:05:13 ca38cb28
Zdravá spoločnosť sa nikdy nedá zviesť na prenechanie svojich záležitostí cudzincom. Rovnako nepustí z rúk ani svoje hospodárstvo a bohatstvo svojej krajiny. Skutočné bohatstvo je založené na využití prírodných zdrojov a pracovných schopností a usilovnosti obyvateľov krajiny, nie finančných špekuláciách. Vydávanie meny nekrytej reálnou hodnotou je pyramídovou hrou ktorá nebude trvať donekonečna. Skutočný hospodársky rozmach znamená zvyšovanie reálnej výroby, nie finančné machinácie a odzrkadlí sa v životnej úrovni v krajine, nie v papierových číslach prezentovaných „analytikmi“.


Stale vás zapredavaju ako otrokoch pre zahranicne firmy a nadnárodne koncerny.Uz dokonca aj Korejcom a Cinanom...Statisice Slovakov bolo nutenych utiect za pracou zahranice.A este sa politicke strany predbiehaju kto a kolko investoroch pritiahol na Slovensko a pritom tu prišli len preto ,aby oje*bali sprostého naivného slováka.Niet sa čím chválit! Môzu sa len hambit za takeho investora co da slovakovi 400-600 euro .....Takých to investoroch vsade v europe kopu do RI*TI!Pretože zisky sú odsávane z ekonomiky do finančných destinačných rajov.A na vlastný rozvoj národa nič neostáva,dokonca chýba na dostatočné dôchodkové zabezpečenie.Systém ktorý ludia vymysleli a do ktorého ste sa vy narodili ,si zaklada na generovaní a opakovaní,a to znamená ze každý volič dostal zaplatené od vlády základné vzdelanie v systeme ktory sluzi na vyrábanie poslušneho ovčana tomuto systemu....a učí vás "vládnej propagande".

a/ Školy maju detom stanoviť pevné návyky a reakcie na autoritu, s vylučením vlastného kritického úsudku ..

b/integrujúce funkcie,jeho zámerom je aby ludia ktorý vyhovujú a sú predvídateľny a užitočny pre systém ,maju neskôr byt nasadený a vedený ako manipulovať s veľkym množstvom naivnej pracovnej sily.

c/diagnosticka funkcia, Škola je určena k stanoveniu schopnosti každého študenta a žiaka ,a zaradiť jemu vlastnú sociálnu ulohu s systeme ktorý nastolil štat. Ide o kumulatívne záznamy. "váš trvalý záznam",čo je to vlastne súhrn vašich znalostí,moznosti a predispozícií....

d/rozlišovacie funkcie, Z vašich sociálnych zaznamoch je stanovená "diagnóza" a deti uz môzu byť zaradené podľa potrebných úloh vyškolenia ale len potiaľ, pokiaľ si to ich určenie v predispozícií ich sociálnej hierarchii štatu zaslúži....

e/selektívne funkcie, idea je aby sa pomohlo tým ktorý sa snažia o zlepšenie ""chovu a zásob"". A slabším je určené ich označiť ako nevhodných a zaradiť ich do chudobnejšich stupňov alebo k náprave a umiestnenie na dalšie tresty, ide vlastne o poníženie tých viac nevhodných a takto gradovat povznesenie tých viac schopnych jedincoch potrebných pre System...

f/Spoločensky systém potom musi odvodiť z týchto schopných jedincov elitnej skupiny "správcov". Za týmto účelom bude určeny len""Malý Zlomok Detí"",ktoré budu riadiť tento pokračujúci projekt a budu zámerne strážiť a takto kontrolovať populáciu aby vláda mohla pokračovať v bezproblémovom chode spoločnosti ,ostatný sú určený ako poslušné pracovne sily.


kchazar # HidaBada12
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-05 11:36:31 b98912c2
Nekecaj sprostosti, kchazar! Teba škola nedokázala naučiť pravopis, tak ako by mohla zvládnuť naučiť ťa tak sofistikované veci?
Pock # SihySuri34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-06 06:30:28 3ec5f361

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   sede
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Monetárny systém voľného trhu a Predstieranie vedomostí


Monetárny systém voľného trhu a Predstieranie vedomostí
Kniha F. A. Hayeka Monetárny systém voľného trhu a Predstieranie vedomostí je veľmi dobrým úvodom do práce ekonóma a držiteľa „Nobelovej ceny za ekonómiu“ Friedricha Augusta von ...
Závěrečný odpočet začíná: Planeta má už jen 11 měsíců, než ji potká strašlivá Al Gorova smrt!
Dva svety materskej dovolenky
Kolik a co stojí Evropu muslimská imigrace? (I.)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0319 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo