Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Spoveď - Ničivé Následky Kresťanstva Pri Zničení Civilizácie


Spoveď - Ničivé Následky Kresťanstva Pri Zničení Civilizácie

Nasledujúci článok napísal židovský spisovateľ Marcus Eli Ravage (1884-1965).
Článok sa objavil v teraz už nefungujúcom Magazíne Century vo februári 1928. Je taký
jasný, taký priamy a jeho zmysel je taký ďalekosiahly, že plná škoda, ktorá je tu tak jasne
vyslovená, sa úplne vymyká chápaniu zmäteného Bieleho kresťana.
Toto je text Ravageho článku:


Skutočnosti Proti Židom
"Samozrejme, že nás neznášate. Nebolo by dobré povedať mi, že to tak nie je. Takže
nemíňajme čas na zapieranie a alibi. Ja to viem, vy to viete a rozumieme si. Aby som
bol presný, niektorí vaši najlepší priatelia sú Židia, tak je to. Počul som už o tom raz,
či dvakrát myslím. A tiež viem, že ma to nezahŕňa osobne – "ma" to znamená osobu
žida – keď nás kopete do jedného vreca, lebo ja som dosť odlišný a takmer taký dobrý
ako jeden z vás. Tá malá výnimka ma akosi privádza k vdačnosti. No to nech vás
netrápi. Je to ten agresívny, materialistický, podnikavý, šplhajúci druh, ktoráý nemáte
radi – doslova tí, ktorí vám pripomínajú vašich vlastných sľubujúcich bratov.
Vzájomne si perfektne rozumieme. Nebudem vám to tajiť.
Požehnanie mojej duši, neviním nikoho za to, že niekoho nemá rád. To čo ma na
tomto proti-židovskom biznise, tak ako ho hráte vy, zaujalo je to, že robíte fantastické a
priehľadné ospravedlnenia, až sa zdá, že tak hrozne trpíte nesmelosťou, že ak by
samotné vyjadrenie nebolo také groteskné, bolo by iritujúce.
No nie je to tak akoby ste boli amatérmi: ste v tom už pätnásť storočí. Keď vás teraz
vidím a počúvam vaše detinské zámienky, niekto by mohol nabrať dojem, že ani sami
neviete o čom to celé je. Neznášate nás, no neviete jasne povedať prečo. Myslíte na nové
ospravedlnenie – "dôvod", ako to nazývate – každý deň. Po stovky rokov pre seba
hromadíte ospravedlnenia a každý nový nápad je ešte smiešnejší než ten posledný, a
nové ospravedlnenie protirečí a ničí to posledné.
Ani nie pred tak mnohými rokmi som zvykol počúvať, že špiníme peniaze a sme
komerční materialisti; teraz sa navôkol šepkajú sťažnosti, že žiadne umenie a žiadna
profesia nie je pred židovskou inváziou v bezpečí.
Sme, ak tomu chcete veriť, úplne klanovo založení a neasimilovateľní, lebo s vami
nebudeme uzatvárať manželstvá, a takisto sme šplhúni a podnikavci, a hrozbou pre vašu
rasovú integritu.
Náš životný štandard je taký nízky, že vytvárame vaše brlohy a prepotený priemysel, a
zároveň taký vysoký, že vás vytlačíme z vašich vlastných obydlí. Vyhýbame s našej
vlasteneckej povinnosti počas vojny, lebo sme od Prírody a tradíciou pacifisti a sme
arci-sprisahancami všetkých vojne a aj ich hlavnými užívateľmi. (Pozrite si Protokoly
Sionských Mudrcov.)
Sme zároveň zakladateľmi a hlavnými prívržencami kapitalizmu, a zároveň aj
hlavnými páchateľmi vzbúr proti nemu.
Dozaista história nemá nikoho tak mnohostranného ako sme my!
A! takmer som zabudol. Sme neohybní ľudia, ktorí nikdy neprijali kresťanstvo a sme
zločinci, ktorí ukrižovali jeho zakladateľa.
No poviem vám, klamete samých seba. Buď máte nedostatok sebapoznania, alebo
odvahy čeliť poctivo faktom a samotnej pravde. Nenávidíte Židov preto, tak ako si to
mnohí z vás myslíte, že sme ukrižovali Ježiša, ale preto, že sme mu dali život. Váš
skutočný spor s nami nie je o tom, že sme odmietli kresťanstvo, ale pretože sme ho na vás
uložili!
Vaše nepresné, protirečivé obvinenia proti nám nie sú záplatou ohavnosti nášho
dokázateľného historického prečinu. Viníte nás z rozhýbania revolúcie v Moskve.
Predpokladáte, že si pripúšťame obvinenia. Čo je na tom? V porovnaní s tým, čo
dosiahol v Ríme Pavol z Tarsu, je ruský prevrat púhou pouličnou bitkou.
Robíte veľa hluka zúrite kvôli nadmernému židovskému vplyvu vo vašich divadlách a
filmoch. Veľmi dobre; dajme tomu, že je vaša sťažnosť oprávnená. No čo je to v
porovnaní s našim ohromným vplyvom vo vašich kostoloch, školách, zákonoch, vládach,
a všetkých myšlienkach, ktoré vám prejdú hlavou každý deň?
Nevkusný Rus vymýšľa niekoľko článkov a publikuje ich v knihe s názvom Protokoly
Sionských Mudrcov, ktorá poukazuje na naše sprisahanie prd začiatkom svetovej vojny.
Tej knihe veríte. V poriadku. V záujme argumentu, uznáme z nej každé slovo. Je pravá a
autentická. No čo je to v porovnaní s nespochybniteľnou historickou konšpiráciou, ktorú
sme priniesli, ktorú sme nikdy nepoprel, lebo ste nikdy nemali dosť odvahy obviniť nás z
nej a ktorej celý záznam je pre každého čitateľa príliš rozsiahly?
Ak to myslíte skutočne vážne, keď hovoríte o židovskom sprisahaní, nemal by som váš
záujem upriamiť na niečo o čom stojí za to hovoriť. Aký účel má míňa slová na údajnú
kontrolu vašej verejnej mienky židovskými finančníkmi, vlastníkmi novín a filmovými
magnátmi, keď by ste nás jednoducho mohli obviniť z dokázateľnej kontroly nad celou
civilizáciou židovskými evanjeliami?
Nezačali ste si uvedomovať skutočnú hĺbku našej viny. Sme votrelci. Sme narušitelia.
Sme rozvracači. Vzali sme váš prirodzený svet, vaše ideály, váš osud a zahrali sme si s
nimi šialenú hru. Boli sme pri zrode nielen poslednej veľkej vojny, ale v takmer všetkých
vašich vojnách, nielen v ruskej revolúcii, ale takmer v každej inej dôležitej revolúcii vo
vašej histórii. Do vášho osobného aj verejného života sme priniesli nezhody, zmätok a
frustráciu. Robíme to stále. Nikto nevie povedať ako dlho to ešte budeme robiť.
Trochu sa obzrite a uvidíte čo sa stalo. Prde 1900 rokmi ste boli nevinnou,
bezstarostnou, pohanskou rasou. Uznávali ste nespočetné množstvo bohov a bohýň,
duchov vzduchu, prameňov a lesa. Boli ste nehanebne hrdí na svoje nahé telá. Ryli ste
podoby vašich bohov a dráždivého ľudského tela. Vyžívali ste sa v bojoch na poliach, v
arénach a na bojiskách. Vojna a otroctvo boli vo vašich systémoch fixnými
inštitúciami. Bavili ste sa na stráňach a v údoliach ste špekulovali nad zázrakmi a
záhadami života, a položili ste základy prírodnej vedy a filozofie. Mali ste nádhernú,
zmyselnú kultúru, nemrzeli vás body spoločenského svedomia, alebo akýchkoľvek
sentimentálnych otázok o ľudskej rovnosti. Kto vie aký veľký a slávny osud ste mohli
myť ak by sme vás nechali na pokoji.
No my sme vás nenechali tak. Vzali sme vás za ruku a zrúcali vašu krásnu a bujnú
kultúru, ktorú ste vybudovali, a zmenili sme celý smer vašej hostórie. Dobili sme vás tak,
ako si žiadne vaše impérium nikdy nepodrobilo Afriku alebo Áziu. A to všetko sme
dokázali bez guliek, bez krvi, alebo zmätku, bez akejkoľvek sily. Dokázali sme to len
vďaka našej neodolateľnej sile nášho ducha, ideami a propagandou.
Spravili sme z vás chtivých a nevedomých nosičov nášho poslania pre celý svet, pre
barbarské rasy sveta, pre nespočetne veľa ešte nenarodených generácií. Bez plného
chápania toho čo robíme, ste sa stali neobmedzenými agentmi našej rasovej tradície,
nesúc naše evanjelium do neobjavených končín Zeme.
Naše kmeňové zvyky sa stali jadrom vašich morálnych hodnôt. Naše kmeňové zákony
postavili základy všetkých vašich vznešených ústav a zákonov. Naše legendy a ľudové
príbehy sú posvätnou náukou, ktorú ospevujete vašim deťom. Naši básnici naplnili vaše
spevníky a modlitebné knižky. Naša národná história sa stala nepostrádateľnou časťou
učenia vašich kňazov, pastorov a učiteľov. Naši králi, štátnici, jasnovidci a bojovníci sú
vašimi hrdinami. Naša malá, staroveká krajina je vašou svätou zemou. Naša národná
literatúra je vaša svätá biblia. To čo si naši ľudia mysleli a to čo učili, sa stalo tak
neoddeliteľne vtkaným v každej vašej reči a tradícii, že nikto z vás nemôže byť nazvaný
vzdelaným ak sa nestotožňuje s našim rasovým dedičstvom.
Židovskí remeselníci a židovskí rybári sú vašimi učiteľmi a svätcami, s nespočetným
množstvom vyrytých sôch s ich podobami a mnohými katedrálami postavenými na ich
pamiatku. Židovská panna je váš ideál materstva a ženskosti. Židovský rebel – veštec je
centrálnou postavou vo vašom náboženstve. Zhodili sme vaše idoly, odsunuli vaše rasové
dedičstvo a vymenili ich za nášho boha a naše tradície. Žiadne dobytie v histórii sa s
týmto našim jasným dobytím vás nemôže ani porovnávať.
Ako sme to spravili? Skoro náhodou. Pred takmer 2000 rokmi vo vzdialenej
Palestíne, naše náboženstvo upadlo do hniloby a materializmu. Zmenárnici boli
majetkom cirkvi. Degenerovaní, samoľúbi kňazi pokutovali našich ľudí a rástli do
tučnoty. Potom povstal mladý patriot – idealista a chodil po krajine volajúc po
znovuoživení viery. Nemyslel a založenie novej cirkvi. Tak ako všetci proroci pre ním, aj
jeho cieľom bolo vyčistiť a revitalizovať starú vieru. Zaútočil na kňazov a vyhnal
zmenárnikov z cirkvi. To ho priviedlo do sporu so zaužívaným zákonom a jeho oporou.
Rímske úrady, ktoré okupovali krajinu, obávajúc sa jeho revolučnej agitácie ako
politického pokusu vyhnať ich ho zajali, súdili a odsúdili a smrť ukrižovaním, čo bola v
tej dobe bežná forma popravy. Nasledovníci Ježiša z Nazaretu, hlavne otroci a chudobní
remeselníci sa vo svojej pochabosti odvrátili od sveta a sformovali sa do bratstva
umiernených, neodporujúcich jedincov, ktorí spolunažívali deliac so o svoje pamäti na
svojho ukrižovaného vodcu. Boli len novou sektou v Judei, bez moci alebo zmyslu,
vlastne bez oboch.
Nová viera sa do povedomia dostala až po zničení Jeruzalema Rimanmi. Potom
vlastenecký Žid menom Paul, alebo Saul, vymyslel myšlienku oslabenia rímskej moci
zničením morálky jeho vojakov doktrínou lásky a neodporovania, hlásanou malou
sektou židovských kresťanov. Pre Gojimov sa stal apoštolom, on, ktorý bol až doteraz
jedným za najaktívnejších perzekútorov tejto skupiny. A Pavol svoju prácu vykonal tak
dobre, že za štyri storočia veľké impérium, ktoré podrobilo Palestínu a polovicu sveta,
bolo len kopou ruín. Zákon, ktorý vzišiel zo Sionu sa stal oficiálnym náboženstvom Ríma.
To bol začiatok našej nadvlády vo vašom svete. No to bol len začiatok. Odvtedy je
vaša história len o málo viac než boj o nadvládu medzi vlastným, starým pohanským
duchom a našim židovským duchom. Polovica vašich vojen, veľkých i malých sú
náboženské vojny, bojované kvôli interpretácii tej či onej veci v našom učení.
Neoslobodili ste sa zo svojej primitívnej náboženskej naivity a neokúsili prax
pohanského , rímskeho učenia skôr ako Luther vyzbrojený našim evanjeliom nepovstal,
aby vás zhodil a opäť usadil na trón naše dedičstvo. Vezmite si tri hlavné revolúcie
modernej doby – francúzsku, americkú a ruskú. Sú niečím iným než triumfom židovskej
idei spoločenskej, politickej a ekonomickej spravodlivosti?
A koniec je stále tak ďaleko. Ovládneme vás. Práve v tomto čase sú vaše cirkvi
rozdeľované občianskou vojnou medzi fundamentalistami a modernistami, to znamená
medzi tými, ktorí bojujú pomalými krokmi aby nás zastavili. Zas a znova sa puritánske
dedičstvo z Judei vyvalilo vlnami všeobecnej cenzúry, cirkevnými zákonmi a činmi
národnej prohibície. A zatiaľ čo sa tieto veci dejú vy len tárate o židovskom vplyve vo
filmoch.
Je preto niečo divné na to, že nás neznášate? Zablokovali sme váš pokrok. Uvalili
sme na vás votreleckú knihu a cudziu vieru, ktorú nemôžete prehltnúť alebo stráviť a
ktorá je v priamom rozpore s vašim naivným duchom, ktorá vás navždy drží v
nevedomosti a pre ktorú máte málo ducha aby ste ju buď odmietli, alebo plne
akceptovali.
Celkovo ste samozrejme nikdy neprijali naše kresťanské učenie. Vo svojich srdciach
ste stále pohanmi. Stále milujete vojny, vyryté obrazy vašich predstáv a bitky. Stále ste
hrdí na nahé ľudské tel. vaše spoločenské svedomie, v súlade s demokraciou a celou
vašou spoločenskou revolúciou, je stále žalostne nedokonalou vecou. Jednoducho sme
rozdelili vašu dušu, zmiatli vaše impulzy a paralyzovali vaše túžby. Vo vojne ste schopní
kľaknúť pred tým, ktorý vám káže nastaviť druhé líce, ktorý povedal "neprotiv sa zlému"
a "blahoslavení, ktorí šíria pokoj". Vašu chtivosť po zisku náhle narušuje spomienka na
nedeľnú školu, kde ste ani netušili o zajtrajšku. Vo vašich priemyselných bojoch, kde by
ste udreli aj bez výčitiek svedomia, si náhle spomeniete, že chudobní sú požehnaní a
ľudia sú bratia v otcovstve Pána. A keď chcete prepadnúť pokušeniu, váš židovský
tréning vám dáva ruku na rameno a ukľudní pretekajúci pohár na vašich perách. Vy,
kresťania, ste neboli nikdy pokrstení. V tomto sme s vami zlyhali. No my sme vám navždy
pošpinili zábavu z pohanstva.
Tak prečo by ste nás nemali neznášať? Ak by sme boli na vašom mieste,
pravdepodobne by sme vás nemali radi ešte srdečnejšie než vy nás. No my sa netajíme
povedať vám prečo. Nemali by sme sa uchyľovať k ospravedlneniam a priehľadným
zámienkam. S miliónmi bolestivo čestných židovských obchodníkov by sme nemali ublížiť
vašej inteligencii a ani vlastnej cti ak rozprávame o komunizme ako o židovskej filozofii.
S miliónmi ťažko pracujúcich, chudobných židovských obchodníkov a robotníkov by sme
sa nemali zosmiešňovať rozprávaním o medzinárodnom kapitalizme ako o židovskom
monopole. To nie, my by sme mali ísť priamo na vec. Mali by sme sa zamyslieť nad týmto
zbytočným, zvráteným zmätkom, ktorý nazývame civilizáciou, túto polo-kresťanskú, polopohanskú
zmes a – mali by sme vám jasne povedať: "za tento zmätok vďačíme vám,
vašim pokrokom a vašej biblii."


Zistenia: (Citáty z vyššie uvedeného článku sú uvedené tučným písmom.) tak tu máte
celý príbeh v kocke, vyslovený tak zreteľne a jasne, ako ej to len ľudsky možné. A čo je
dosť divné, bolo to napísané Židom. Prečo by všetko prezradil o veciach, o ktorých
môžeme len špekulovať, no možno jeho arogancia a nutkanie chváliť sa prevýšilo jeho
diskrétnosť a prirodzený židovský inštinkt byť nepriamy. Nech sú už jeho motívy
akékoľvek, divné na tom je, že Bieli Gojimi, hlavne Bieli kresťania, to môžu čítať
tucetkrát a stále nepochopia plné následky toho, čo tento chválenkár vraví.
Na základe tohto krátkeho článku by mohla byť napísaná celá kniha, no my si len
podčiarknime pár dôležitých tvrdení, ktoré vyslovil.
"Nenávidíte nás, no neviete jasne povedať prečo." Poukazuje na to, že Gojimi
zvažujú každé nepresvedčivé tvrdenie a obvinenie, no akosi divne zlyhávajú prísť na
najdôležitejší dôvod zo všetkých. Židia sú obvinení z toho, že sú kapitalisti a komunisti
súčasne. Sú obvinení z toho, že sú pacifisti a iniciátori vojen a zároveň majú z týchto
vojen úžitok. Obviňujeme Židov zo zosnovania ruskej revolúcie. Spúšť jasne dokazuje,
že všetky tieto obvinenia sú pravdivé a taktiež boli hlavnou hybnou silou francúzskej a
americkej revolúcie. Zjavne dokazujú, že obvinenia v Protokoloch Sionských Mudrcov
sú v záhade pravdivé (hoci ako typický Žid tvrdí, že sú "napodobneninou".
"Napodobneninou" čoho? Napodobnenina predsa predstavuje originál.) vhadzuje výzvu:
čo ak sú všetky tieto obvinenia pravdivé? My, hlúpi Gojimi ich obviňujeme z drobností,
no bojíme sa vysloviť skutočné obvinenia, ktoré sú tisíckrát devastujúcejšie. Ďalší
bežný dôvod, prečo my, Gojimi, prechováme nenávisť voči Židom, je ten, že ich viníme
z ukrižovania "nášho spasiteľa, Ježiša Krista.
"No poviem vám, klamete samých seba. Buď máte nedostatok sebapoznania,
alebo odvahy čeliť poctivo faktom a samotnej pravde". Toto vyjadrenie je tak jasnou
pravdou, že len sotva potrebuje širší komentár. To čo povie ďalej je skutočným jadrom
záležitosti:
"Váš skutočný spor s nami nie je o tom, že sme odmietli kresťanstvo, ale pretože
sme ho na vás uložili". Toto je taká významná pravda, že by mala byť vysvietená v
každom meste i dedine. No väčšina Bielych Gojimov radšej poprie túto očividnú
katastrofu, ktorá drasticky zmenila smer histórie a osud Bielej Rasy a to k horšiemu. No
títo oklamaní truľovia to nielenže poprú, no budú aj odhodlane brániť kresťanstvo,
zaútočia a zničia vás za drzosť čo i len opýtať sa na ich zmätenú ľahkovernosť.
"No čo je to v porovnaní s našim ohromným vplyvom vo vašich kostoloch,
školách, zákonoch, vládach, a všetkých myšlienkach, ktoré vám prejdú hlavou
každý deň?" Vraví: uvalením na nás Židmi vymysleného náboženstva, kresťanstva, dali
živnú pôdu všetkým našim myšlienkam, ideálom, nápadom, cieľom a snahám. To zahŕňa
vládu, školy, zákony a základnú filozofiu každej dôležitej inštitúcie. Zdôrazňuje:
"... nespochybniteľnou historickou konšpiráciou, ktorú sme priniesli", ktorej
chrbticou je kresťanstvo a "... ktorej celý záznam je pre každého čitateľa príliš
rozsiahly" a ďalej špecificky zdôrazňuje "dokázateľnú kontrolu nad celou
civilizáciou židovskými evanjeliami."
" Nezačali ste si uvedomovať skutočnú hĺbku našej viny." To je zľahčovanie. Než
sme sa my, Tvorcovia neobjavili a neodhalili celý židovsko-kresťansko-komunistický
podvod židovskej konšpirácie na zničenie Bielej Rasy, ako sa zdá nikto nemal dosť
rozvahy (alebo odvahy) preskúmať tento subjekt. Akokoľvek, s touto knihou, tu máte
všetko aby ste to mohli prečítať a aj s priemernou inteligenciou pochopiť.
Po poukázaní na to ako tzv. pohanské, grécke a rímske civilizácie položili "základy
prírodných vied a filozofie", (založené na Večných Zákonoch Prírody, tak ako
Kreativita) a boli na svojej veste k neudržateľnej veľkoleposti, špekuluje:
"Kto vie aký veľký a slávny osud ste mohli myť ak by sme vás nechali na
pokoji." Je to otázka nad ktorou aj ja často uvažujem a jej možná odpoveď prevyšuje
predstavivosť. Ak by sa rímska civilizácia rozvíjala ďalších šestnásť storočí pokrokom
aký robila predtým ako bola zabrzdená kresťanstvom, úroveň technológie, genetiky a
umenia by dnes bola úžasná. Cieľom Hnutia Kreativity je to oživiť a pokračovať v
pokroku Bielej Rasy tam, kde Rimania osudne prestali a doviesť ho do väčších výšok.
" No my sme vás nenechali tak. Vzali sme vás za ruku a zrúcali vašu krásnu a
bujnú kultúru, ktorú ste vybudovali, a zmenili sme celý smer vašej hostórie. Dobili
sme vás tak, ako si žiadne vaše impérium nikdy nepodrobilo Afriku alebo Áziu."
Aké pravdivé a aké katastrofické! Cieľom Hnutia Kreativity je prekonať túto hroznú
útrapu mysle, ktorú pred sedemnástimi storočiami Židia na Bielu Rasu uvalili a znovu
nasledovať veľkolepý a slávny osud, ktorý nám prichystala Príroda. Nezáležiac na tom
aká dlhá bude cesta, alebo aká ťažká je táto úloha, je to našim cieľom. Musíme to
nasledovať, nech sa stane čokoľvek. Žiadna cena nie je privysoká, žiadna obeť priveľká.
"Bez plného chápania toho čo robíme, ste sa stali neobmedzenými agentmi našej
rasovej tradície, nesúc naše evanjelium do neobjavených končín Zeme." nanešťastie,
po takmer 2000 rokoch väčšina Bielych Gojimov stále ani nechápe tomu čo nám Židia
svojim najefektívnejším nástrojom – kresťanstvom spravili a ešte menej ich chápe to,
čo nám robia dnes. Večným cieľom Hnutia Kreativity je vyjasniť to našim Bielym
Rasovým Druhom a opäť ich priviesť k zmyslom.
Židovské náboženstvo, v istom čase, bolo nevýznamným náboženstvom, jedným z
mnohých v rímskom impériu a pre vlastnú hnilobu sa rapídne rozpadalo vo švoch.
"Pred takmer 2000 rokmi vo vzdialenej Palestíne, naše náboženstvo upadlo do
hniloby a materializmu." Bez náboženstva by sa ja židovská rasa čoskoro rozpadla a
zmizla, ako sme to už v mnohých častiach tejto knihy ukázali. Čo ich zachránilo bol
zápal a oddanosť Saula z Tarsu (kresťanského sv. Pavla) pri šírení novej, jedovatej viery
medzi Gojimov, viery pochádzajúcej z malej židovskej sekty (Esejci) a nevzbudzujúcej
väčší záujem, hlavne u Židov. V skutočnosti Saul, uvedomujúc si jeho samovražednú
povahu, najprv túto sektu odsudzoval, nakoľko nechcel aby sa ňou nakazili Židia. Potom
dostal skvelý nápad nakŕmiť ním Rimanov. To bol najfatálnejší a najvýznamnejší bod
zlomu v histórii Bielej Rasy a celkovo ľudstva.
"Potom vlastenecký Žid menom Paul, alebo Saul, vymyslel myšlienku oslabenia
rímskej moci zničením morálky jeho vojakov doktrínou lásky a neodporovania,
hlásanou malou sektou židovských kresťanov. Pre Gojimov sa stal apoštolom...
a svoju prácu vykonal tak dobre, že za štyri storočia veľké impérium, ktoré
podrobilo Palestínu a polovicu sveta, bolo len kopou ruín." Tu to máte od začiatku.
Kresťanstvo so svojim samovražedným učením súcitu, neodporovaním, rovnosťou a
bratskou láskou k všetkej špine sveta uvrhlo na smetisko najzdravšie, schopné a tvorivé
Biele impérium aké kedy existovalo.
Židovstvo dostalo do rúk novú zbraň. Dosiahli obrovský objav – silu náboženstva pri
ovládaní myslí ľudí – priateľov, či nepriateľov – a devastujúce dôsledky toho, keď je zlé
náboženstvo uvalené na ich nepriateľov organizovanými a sústredenými snahami
židovskej siete. Ich nový objav sa rozšíril z náboženstva na všetky ostatné formy
propagandy.
"To bol začiatok našej nadvlády vo vašom svete... Polovica vašich vojen, veľkých
i malých sú náboženské vojny, bojované kvôli interpretácii tej či onej veci v našom
učení." To je jasný dôkaz starého porekadla "dom rozdelený neobstojí" v praxi. Židia so
svojou falošnou kresťanskou vierou poškodili rozum Bielych Ľudí svojim klamstvom o
"strašidlách na nebi". Zmiatli, zničili a rozdelili nášho "prirodzeného ducha" tak, že sme
zmätení, paralyzovaní, bezmocní a bezbranní pred našimi nepriateľmi. Židia to celé
dokázali prenajatím hodnoty takým samovražedným myšlienkam akými sú: "predaj
všetko čo máš rozdaj to chudobným, "miluj svojich nepriateľov", "neprotiv sa zlému",
"nesúď" a "nastav druhé líce". Ďalej nás provokuje slovami: "navždy sme vám
pošpinili zábavu z pohanstva".
Uzatvára to slovami: "tak prečo by ste nás nemali neznášať?" V skutku, prečo?
Mali by sme sa, ak ešte máme nejaký zvyšný rozum, na nich vrhnúť s odvetou a pomstou
za všetko zlo, ktoré na nás za tisícročia nahádzali. Jasne vraví, že samotní Židia by takéto
výlevy nebrali potichu, ale reagovali by násilným protestom a hlasnou, agresívnou
odplatou.
"To nie, my by sme mali ísť priamo na vec. Mali by sme sa zamyslieť nad týmto
zbytočným, zvráteným zmätkom, ktorý nazývame civilizáciou, túto polokresťanskú,
polo-pohanskú zmes a – mali by sme vám jasne povedať: "za tento
zmätok vďačíme vám, vašim pokrokom a vašej biblii." V skutku je to tak. Je najvyšší
čas aby Biela Rasa povstala do posledného muža, dvihla toto prekliate bremeno a hodila
im ho späť do tváre. Je najvyšší čas aby sme prijali vlastné náboženstvo, náboženstvo,
ktoré je v harmónii s našim prirodzeným duchom, náboženstvo, ktoré najlepším
inštinktom Bielej Rasy nie je cudzie, ale je v súlade s nimi a náboženstvo, ktoré je v
súlade s Večnými Zákonmi Prírody.
Takéto náboženstvo teraz máme v Kreativite.

 

http://creativitymovement.net/creator _library/slovakian/wmb-43.htmlAuthor: anonym # BataDuci27
Európa2014-02-0338
-
 32% ( 15 people voted )
+
...tak toto rovno choďte uverejniť do SME a .týždňa...tam sa tomu isto potešia....

...no, ale židáčk "nevinný", ešte že si spomenul tie PROTOKOLY, lebo jasnejší dôkaz o tom
kto koho nenávidí asi ani nemáme..., keďže tie vaše náboženské pamflety typu Talmud sa gójimom
do rúk nikdy nedostanú (myslím "originálnu" verziu)...

...história x-krát potvrdila, že na tých protokoloch "niečo bude", takže tie primitívne výhovorky,
že to "niekto" podhodil, aby vyvolal antisemitizmus, bude platiť asi len pre čitateľov vyššie uvedených
periodík...

Johny # JynaVaso24
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-03 19:15:40 c35b0739
No, čakám, kto tento ORECH načne! :-)(:-:

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 19:46:03 58d42498
Rasizmus je prirodzený, šovinizmus je pre mentálne retardovaných resp. zdegenerovaných. Rasizmus je predsa pre zachovanie a rozvoj svojej rasy, nie proti inej rase. To, že sme sa nechali ovládnuť je predsa našim hriechom a navyše, Ježíš mal sám tvrdiť, že neprišiel rušiť starých prorokov. V tomto článku je správne pomenovaný problém a tým je inštitucionálne kresťanstvo-kresťanské cirkvi a Šavol-Pavol. Presne toto je aj so štátom, ktorý je ovládaný cez bábky(150 zapredaných idiotov na bratislavskom vŕšku) cudzími ľuďmi a skupinovými záujmami. Takže silný štát a socializmus je presne tým, čo tento Žid sám tvrdí, že dosiahnu, nám bude stačiť len vlastný klam a prekrývanie vlastných zlyhaní. Hrdinstvo je neprijať deštrukciu, nie v mene nenávisti a ventilu podporovať ďalšiu. Nebola aj Slovenská hymna o tomto? Zastavme sa bratia!?
hm # CynoQudy45
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-03 20:02:02 5616b18e
.......najväcsi pribeh je v tom, ze sme silam temna dovolili, aby vznikli a rozvinuli sa, pretoze sme potrebovali byt nimi vyzvani. Cize moze to zniet divne, ale oni sluzia nam...
George Kavassilas.
humungus # XohyCuhi14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-03 20:10:12 5f69c316
Kresťanstvo uctieva a uznáva démonickú bytosť menom Jahve. Kresťanstvo a judaizmus majú k sebe veľmi blízko a oboje náboženstvá zničili našu spoločnosť a ponorili ju do démonickej temnoty otroctva

franco # WobaCupa83
-
 56% ( 6 people voted )
+
2014-02-03 20:13:49 5057d10a
http://schambala.cz/knihy/110-sensei-ze-ambaly-kni
ha-iv.html
humungus # XohyCuhi14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 20:26:37 5f69c316
loading...
nejako je pomateny ten chudak autor, v ktorom blazinci ho drzali?
milo # VabeWoqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 20:34:42 52145364
"Já znám kolegu, který má dvě povolání - v jednom je pastorem u letnických, kde psychózu navozuje a šprechtí s ovečkami tím čemu říkají ,,jazyky,, a v druhém občanském lékažském zaměstnání psychózy léčí. To je teprve opravdová schízofrenie téhle doby. To Vám pak teprve lezou oči z důlků."
Beny # RejuQiqo16
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-03 20:56:22 4e88aef3
Nelezou! Takto to funguje!Autor, Žid má pravdu! Bez ich indoktrinázácie sme mohli teraz žiť v mimoriadne bohatej a múdrej civilizácii, mohli sme byť o stáročia kultúrne aj technicky ďalej...len, kmeň, z púšte vyhrabaný, zastavil dejinný vývoj! Lebo, Zlaté Teľa!!!A takto nás ovládli a my sprostí, tak nám treba!!!


Interbulo # HacoSyfi01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-03 22:16:13 58d42498
"Mohl by autor říct, co si představuje pod tou "skutečně spásnou morálkou"?"

"Důležitá bývá výchova dětí. Kupodivu mnoho zásahu od rodičů bývá i na škodu. Minimum pokynů v některých směrech,
aby dítě samo mohlo - muselo získat vlastní zkušenost. Pokud se řídí často přicházejícími pokyny, pak si příčiny
neosvojí, což mu bývá ke škodě."

"Zářné příklad zvrhlé západní "křesťanské" morálky například vidíme denně u chování církevních
prelátů, i těch našich naducaných.
Výsledky vidíme na zdevastované přírodě, vyvražděných národech, světových válkách, geneticky genocidně zpracované
mase a také na DPH...
Nám se pak v jejich pekle nelíbí."
Onto # JoxyTopo59
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-03 22:21:38 4e88aef3
Len by som chcel vediet, kde by ste boli, keby, ze nie su knihy ako Biblia. Kazdy nech si odtial zoberie, co mu vyhovuje. Napr. vedeli ste, ze v biblii, sa pise, ze neruc za nikoho v pozickach? Alebo, ze neopijaj sa vinom od rana do vecera kazdy den? Alebo co znamena priatelstvo, alebo mnoho inych? Niekomu to pride ako jasna vec, len niekto to stale este nechape...
Komat # NiduNimu26
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-02-03 23:33:46 c35b0aa8
Komat

Mudro vravis... Ja ked som si v biblii precital o tom vine, tak odvtedy sa od rana do vecera opijam slivovicou a na vino ani nepozriem... hik... hik...


alkoholik # TaviSasy97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 23:53:28 c15d0d79
Alebo neruc za druheho, radsej si najdi bieleho kona. Ludska fantaza nema hranic...
Komat # NiduNimu26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 00:18:21 c35b0aa8
Ale prejbny su dobre , je to také úprimne , že ma v prvej chvíli napadlo že to je zas nejaký ťah . Potom zas , že nad už ovládajú natoľko že aj keď nám povedia pravdu už s tým nič neurobíme alebo to je tak že sme tak zmanipulovaný že aj keď nám povedia pravdu tak drvivá väčšina jej neuverí . Škoda že som len skoro svaty asi to bufe tak že to je vlastne všetko dokopy
skoro svaty # CeqaDaby10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 00:27:21 b228d6e0
Asi tomu dán záver! Palacký povědel...Abatyše, prdí tiše a když je to vod panny, zní to jako varhany..:-)))

Interbulo # HacoSyfi01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 00:37:12 58d42498
Samozrejme: dám

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 00:40:58 58d42498
Nabozenstvo je opium ludstva !
Katolici tvrdia, ze boh stvoril Vesmit.
Ale preco ho stvoril taky obrovsky ? 100 miliard galaxii ?
Nie je to B O H A P U S T E plytvanie hmotou, priestorom a casom ?
Ved by uplne stacila len jedna galaxia - ta nasa. A punktum.


Petonovak # WakeMace33
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-02-04 04:23:15 c35b07c4
na tento text sa pozerám ako na Protokoly. Nie je dôležité, či ho naozaj písal nejaký žid v záchvate úprimnosti, alebo či ho písal nejaký gojim. Dôležitý je jeho obsah.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 07:49:34 57c5a734
"Váš skutočný spor s nami nie je o tom, že sme odmietli kresťanstvo, ale pretože
sme ho na vás uložili
"
Vytesať do žuly!


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 07:50:02 57c5a734
:"Dajte si pozor a chráňte sa kvasu zločinných farizejov i kvasu Herodesa, oni čistia čašu a misu z vonku, ale ich vnútro je plné lúpeže a nepravosti.Ich hrtan je ako otvorený hrob.Svojím jazykmi hovoria ľstivo.Za perami majú jed vreteníc.ich ústa sú plné kliatby a horkosti,ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách je skaza a nešťastie , nepoznajú cestu pokoja. Pred ich očami nieto bázne a láskavosti.
tripolis # QydiNivi34
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-04 08:44:41 c31c4b12
Kto to pisal a kedy?
Si to este raz dobre precitajte a zamyslite sa o co ide autorovi....

Tak napr. text bol udajne napisany v roku 1928.
Citujem:
"Robíte veľa hluka zúrite kvôli nadmernému židovskému vplyvu vo vašich divadlách a
filmoch."
alebo citujem:
"kontrolu vašej verejnej mienky židovskými finančníkmi, vlastníkmi novín a filmovými
magnátmi"
Este nic?

Tak citat s wikipedie:
"Prvý film, ktorý sa premietal na verejnosti v roku 1895"
"Nrmý film vznikol koncom 19. storočia. Premietal sa s hudobným doprovodom pomocou gramofónu"

Takze o ake filmy ide? O ktorych filmovych magnatov sa jedna?

... a vela a vela inych zarucene revolucnych informacii na podporenie goimskych myslienkovych pochodov v 21-vom storoci.

Takze namiesto tych nezmyselnych sraciek o ktorych diskutujete vyssie sa zamyslite:
1, Kedy to bolo napisane a kym?
2, Co tym autor sleduje?
3, Som naozaj taky sprosty, ze som im znovu naletel?
4, Dokazem seriozne uvazovat, alebo mam v hlave nasrate /neplati pre decka do 26 rokov!/

atd.


capko # KivySoke83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 08:46:03 b228cbc3
Ak sa chce vyjadriť niekto k židovstvu tak musí pochopiť čo dali svetu , čo im svet zobral, obdivovať húževnatosť v naj..slova-význame, pri ktorých dejinných udalostiach neboli! A ..SPINOZA.. ich dejateľ v NL.." novodobo vzkriesil " židovstvo.. do súčasných podôb...Aby nemali židia len históriu ale aj účel tak je treba ich "zapriahnúť" pre dobro --obecnééé-- Inak dnešné "silové pomery" mimoriadne "nahrávajú" ľuďom ktorí sa vyznajú v "zmätočnom stave"./..masmedialnom, zdravotno-chorobno-liekovom, finančno-kapitalovo-imperialnom, politicko-systémovo-ekonomický--usmerňovanom...
/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 09:12:41 58d4289b
Capko - je to až také dôležité, kto a kedy to napísal? Nie je dôležitejší obsah?
Henry Ford: Nie je dôležité, kto napísal cestovný poriadok, ale či podľa neho idú vlaky...

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 09:13:42 57c5a734
capko ako vidim aj pri citani rozmyslas. Ale tu to mnohym vadi, lebo to narusa ich schemu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 09:28:04 59ad5d21
Zuky, je dolezite kto to napisal!
Lebo podla toho si vies urobit obraz o pravdivosti napisanych slov. Ako vravel Jezis:
Strom spoznas po ovoci a cloveka spoznas podla skutkov.

Priklad: ak mi povie kamos , ze som chuj - tak o tom rozmyslam ze preco? A chcem sa zmenit a napravit sa. Su to dobre mienene slova...

Ale ak mi povie ze som chuj napr. taky Klopi - tak viem, ze je to len zo zavisti mojho intelektu :-)


capko # KivySoke83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 12:03:43 b228cbc3
Ale keby dajme tomu nejaký nepriateľ zatúžil po tvojom dedictve a ty by si vedel, že sa rozhodne nenarodil ani z tvojho otca, ani t tvojej matky, ale z jednej kurtizány, a že zašantročil svoj krstný list, aby sa mohol uchádzať o tvoje bohatstvo, a požiadal by si ma, aby som spísal ten stratený doklad a zmaril tak plány toho darebáka, pomohol by som takpovediac pravde, dokázal by som to, o čom vieme, že je správne, a učinil by som to bez výčitiek.

Umberto Eco: Pražský cintorín

psycho # QopeSycy99
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 12:11:26 6da3ea07

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk


franco # WobaCupa83
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-04 12:48:01 5057d10a
Prichádza mi na um, že dvihnúť adrenalín a poblázniť ľuďom hlavu dokáže pán Marcus Eli Ravage (Revici) dodnes. Napísal toho viac, ale najmä dielom "A Real Case Against the Jews (Skutočný prípad proti židom)" už od r. 1930 až dodnes dáva ľuďom zámienku myslieť si, že všetko ovládajú židia. A nemálo ľudí pokladá jeho dielo dokonca za dôkaz, že tomu tak je.


Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 13:49:44 c3a87f42
petronovak

to bolo čo?

smartang # BohuPyki56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 14:28:21 d90c3016
Luko - všetko samozrejme neovládajú, ale to podstatné áno. A aj to, čo zdanlivo nie, majú cez užitočných idiotov pod kontrolou.


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 16:28:45 57c5a734
Capko - dajme tomu, že hrdina, ktoréjo nám vymysleli židia (Ježiš Kristus) povedal tú vetu - ...cloveka poznas podla skutkov. Ale ved sa zamysli - tvrdim to iste. Skutky su dolezite a nie to, kto o tych skutkoch pise. Sleduj skutky a ser na to, ktory autor o nich pise.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 16:30:49 57c5a734
Bežné , pravidelné používanie ´výrazových prostriedkov súvisiacích s "rozmnožovacími prírodzenosťami" v jazyku napr. "maďarských kondášov" nepredstavujú vysoký stupeň intelektu... A ,,capko83..Vaša slovná zásoba ovplýva bezarumentačne ..snahou porovnávať ..aj sám seba.. k vyššie spomínaným aj s intelektom ktorého " rozsiahlosť" je problematické identifikovať podľa Vážho písomného "pokusu čosi..."naznačiť.Nie len Vám ale voči nikomu som nebol ininiciátorom ....nikdy tu na tomto fore....výrazových prostriedkov puberťackého " slengu"- vážho typu--
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 17:29:40 58d4289b
Este raz tu predkladam iny pohlad na historiu, koho to zaujme, bude prekvapeny.!!
humungus # VewoTuvi60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 18:42:30 5f69c316
...:-)
humungus # VewoTuvi60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 18:44:41 5f69c316
http://schambala.cz/knihy/110-sensei-ze-ambaly-kni
ha-iv.html
humungus # VewoTuvi60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 18:47:35 5f69c316
..humungus 60..neviem sa "doklikať" kde to je..prosím o návod...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 19:02:40 58d4289b
Židia stvorili nielen kapitalizmus, ale aj socializmus. Že VOSR bola židoboľševická revolúcia, to sa deti v škole dodnes neučia. Ani to, že USA sú vazalom Izraela. Obdoba AIPAC, poradný orgán výkonnej moci, existuje vo všetkých štátoch. Veľmi okatá je vláda židov v Kanade, Austrálii, Británii, Francúzsku, Židia sú motorom revolúcie na Ukrajine, ovládli české voľby, Zeman nežid sa im klania po zem.
Iba Slovensko vyzerá byť v závetrí, dovtedy, kým sa neozve krupinský primátor na tému pravda o Palestíne, to židia povyskakujú zo zeme a hneď ich je vidno. Medzi slovenskými kandidátmi na prezidenta je v porovnaní s ČR málo židov.
Židovský kapitál bol za všetkými vojnami, víťazné mocnosti ovládajú židia, USA ovládajú aj EÚ a obchodná dohoda medzi EÚ a USA = kolonizácia Európy. Najskôr bolo treba Európu nahnať do jedného veľkého košiara a potom ju USA celú kolonizujú jedným právnym aktom, bez vojny, bez násilia, pod heslom demokracia a sloboda, ale len pre súkromné finančné korporácie. Deje sa to príšerne rýchlo, aby ľudia nezistili skutočné ciele sionizmu, ovládnuť svet.
Dnešní židia sú konvertovaní chazari, tých rozprášila Kyjevská Rus do celého sveta. Židia to Rusom nikdy nezabudnú, židoboľševická VOSR fungovala až do príchodu Putina, má na svedomí 10-ky miliónov mŕtvych.
Kresťanstvo sa zrodilo zo židovstva, Tóra je účelové náboženstvo, ktoré hovorí, že židia sú bohom vyvolení národ, ktorí ovládne celý svet. Tóra káže náboženstvo separatistické a rasistické. Typické myslenie žida je, že obviňuje všetkých z rasizmu a sám je najväčší rasista, ale v tej kresťanskej "vine" kresťan nevidí židovský rasizmus. Žid pravdu neskrýva, hovorí o nej, len pre kresťana ju tak skomolí, aby sa z kresťana stal sluha, otrok židov. Biblia hovorí o povinnosti pomáhať židom vždy a všade, kresťan je sluha židov. V USA sa židia dodnes separujú v židovských komunitách, ja keď na to nie je dôvod.
Kresťanstvo spôsobuje 1000 ročnú genocídu bieleho človeka, jeho populácia pod vedením žido kresťanským stále klesá, či už násilím, vojnami, alebo pod heslom humanity, multi kulti a demokracie. Genocída je trestná aj podľa medzinárodného práva. Tu je ďalší rozpor bieleho človeka, žid spôsobuje genocídu, tá je trestná, ale sám žid je nepostihnuteľný, je neviditeľný a z kresťana sa stáva psychopat schizofrenik, duchovná troska.
Židia nie sú výnimoční, je ich možno 5 % v populácii, ale prežili len tí najschopnejší, tí tisíce rokov likvidovali či už priamo, alebo kresťanstvom, inteligenciu národov, vid, VOSR v Rusku, alebo stredoveké kresťanstvo. Židia sa slabých a neschopných zbavovali, donútili ich opustiť židovstvo. Ak Slovania očistia svoju populáciu o 95% intelignečne najslabších jedincov a tí konvertujú na židovstvo, tak preskočia židov vo všetkých smeroch, okrem mamonu a vlády nad inými národmi. a svetom, lebo Slovan na ovládnutie sveta nemá genetickú výbavu, je dobrý a mierumilovný, žiaľ.
Kresťania, poznajte prírodné vedy, nevystavujte deti krstu a modlárstvu vo veku, keď ešte nevedia chodiť, keď nemajú poznanie a vedomosti na to, aby sa mohli sami rozhodnúť pre životnú filozofiu, pre svoju morálku. V detstve získava človek návyky, model správania, na celý život a v dospelosti sa ich už nevie zbaviť, to je prírodný zákon, ktorým cirkev židovská prostredníctvom kresťanstva zotročuje ducha človeka už od útleho detstva.
Kresťania, ste nevzdelanci, ste manipulovateľní a ovládateľní, vašimi pánmi sú židia, vy ste otroci. Jediný slobodný človek v dejinách bol Slovan, bol žido kresťanmi hanený, špinený, označovaný ako pohan a dodnes je hlboko v Slovanoch zakorenené sebaobviňovanie z nekultúrnosti, slabšej inteligencie, necivilizovanosti. Je to preto, lebo sa sami staviame do role otrokov a neschopných. Slovania boli vystavení 1000 ročnej kresťansko židovskej genocíde a životu v otroctve. Vystavte židov týmto Slovanským likvidačným podmienkam života a zutekajú mimo Slnenčnú sústavu, alebo zomrú do posledného.
Židia pravdu o židoch netaja, Starý zákon je prístupný pre všetkých, židia podľa neho žijú dodnes, sionizmus má svoje zdroje v Starom zákone, to len Slovania a kresťania žijú v slepote, sú oslepení, modlárstvom, dobrotou a životom v nebeskom raji. Žid nežije pre posmrtný raj, žid žije pre okamžité a maximálne bohatstvo, ktoré tvorí biely človek, žid totiž netvorí hodnoty. Araba treba zabiť, černoch je čosi z ríše zvierat a biely človek je odsúdený byť židovským otrokom. Židia sú vyvoleným národom, lebo to o sebe povedali a nevzdelanci kresťania tomu veria, veria, lebo iné nepoznajú, lebo stratili Slovanskú Pravú Vieru o svete bez bohatstva, mamonu, bez otroctva.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-02-05 08:33:05 55ede322

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ŠVÉDSKÁ MATKA POSKYTLA UPRCHLÍKŮM POKOJ SVÉ 10-LETÉ DCERY. TA SE NYNÍ VZPAMATOVÁVÁ ZE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ


ŠVÉDSKÁ MATKA POSKYTLA UPRCHLÍKŮM POKOJ SVÉ 10-LETÉ DCERY. TA SE NYNÍ VZPAMATOVÁVÁ ZE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ
Švédská matka se rozhodla, že by byl dobrý nápad otevřít svůj domov pro uprchlíky z Eritreje, a tak se rozhodla darovat jim pokoj své dcery. Jeden z nich poté její desetiletou dceru ...
Uruguay: Zdivočelý sociální stát
Proroctvo na rok 2014
Ekonomika SK očami obyčajného občana

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0814 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made