Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Soudruh Hitler byl socialista


Soudruh Hitler byl socialista

Argumentum ad Hitlerum dnes vypadá tak, že kdokoli projeví náznak patriotismu, je hned označen za nacistu. Protože nacisté byli nacionalisti, áno? Jenže nacisté byli zároveň socialisté. Takže podle téže logiky bychom za nácka měli označovat i každého, kdo chce zdravotní pojištění?

První sociální stát v Evropě

NSDAP sice měla bohaté sponzory z průmyslu. Tak jako je má i ČSSD nebo americká levice (Obamovi Demokraté). To z NSDAP ale nedělá pravicovou stranu. Hitler vyhrál demokratické volby se ziskem 33% hlasů. A vyhrál je se socialistickým programem, který si kdokoli můžete přečíst (25 programových bodů z roku 1920).

Pro antisemity byl kapitalismus jen výtvor židovských bankéřů jako Rotschildové. Hitlerův prvomájový projev 1927 to řekl jasně: "Jsme socialisté. Jsme nepřátelé dnešního ekonomického systému a jeho vykořisťování slabých, nespravedlivých platů, hodnocení lidské bytosti podle majetku místo podle práce. Jsme odhodláni tento systém zničit za všech podmínek."

Goebbelsův leták "Die verfluchten Hakenkreuzler" pak totéž zopakoval v roce 1932 před volbami:"Je na čase, aby buržoazie opustila jeviště dějin. Její místo zaujme pracující třída, která byla dosud utlačována..." Mluví takhle pravicová strana?

Národně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) – to nezní moc pravicově. Víte, že se nacisté vzájemně oslovovali soudruhu (Parteigenosse)? Možná mávnete rukou, že KLDR či NDR také měli v názvu slovo "demokratická republika", ale byly to diktatury. Jenže nacisté byli socialisty nejen slovem, ale i činem. Vybudovali první sociální stát v Evropě.

Není pravda, že nacisté zrušili odbory, jak se občas dočtete. Pouze rozehnali ty odbory, které ovládali jejich političtí protivníci. Náhradou vytvořili masivní státní odborovou organizací Deutsche Arbeitsfront, asi jako bylo později naše ROH.

Dnes se všude tvrdí, že nacisté byli "krajní pravice". To je dost prapodivný názor, protože tato údajná pravice:

 • Zavedla progresivní zdanění
 • Zavedla 8-hodinovou pracovní dobu
 • Zavedla placenou 4 týdenní dovolenou
 • Zavedla placené přesčasy
 • Zavedla pracovní přestávky
 • Zaměstnanec už nemohl být propuštěn na hodinu bez udání důvodu
 • Nacisté zavedli levné odborové rekreace pro dělníky (Kraft durch Freude)
 • Firmy musely zlepšit pracovní podmínky dělníků (program Schönheit der Arbeit), tj. zavést závodní kantýny, bezpečnost práce atd.
 • Dali práci nezaměstnaným, kteří se museli zapojit do programu veřejných prací (Reicharbeitsdients), například výstavba dálnic. Tehdy koloval vtip, že aby dal lidem práci, Hitler má v plánu natřít Černý les na bílo, položit linoleum v Polském koridoru a narovnat Křivé jezero.

Že prý měli nacisté pro sociální politiku dočista jiné důvody než lásku k pracujícím? Že si tak jen kupovali hlasy, aby se udrželi u koryt? To lze říct o každé levicové straně. Hitler to samé prohlašoval o marxistech.

Že nacistické státní odbory nebyly skutečné odbory? Protože nešlo o demokratickou samosprávu a dělníci neměli právo na stávku? Pokud tomu věříte, tak musíte pokládat za pravicový režim i komunistické Československo. Protože totéž se dá říci o ROH.

Že nacisté jsou socialisté, na to upozorňovali už Adolfovi současníci. Zejména ekonomové von Mises a Friedrich von Hayek, který o tom napsal celou knihu (Cesta do otroctví).

Keynesova třetí cesta

Lze vypočíst spoustu důkazů, že Hitler nebyl marxista. A co má být? Cožpak každý socialista musí být marxista? Pokud vím, ČSSD také neplánuje všechno znárodnit. To z nich ještě nedělá pravici. Hitlerův ministr hospodářství Hjalmar Schacht se řídil podle levicového ekonoma Meynarda Keynese, který rozhodně nemá s pravicí nic společného. V předmluvě k německému vydání své "Všeobecné teorie zaměstnanosti" Keynes sám uznal, že nacistický systém odpovídá jeho teorii (viz).

Někteří náckové jako Strasser (SA) sice chtěli znárodňovat, ale Hitler to odmítl. Odradila ho odstrašující ruská zkušenost. Sám Lenin uznal, že znárodněná ekonomika nefunguje a navrhoval zařadit zpátečku (NEP: nová ekonomická politika). To ale z Lenina ani Hitlera nedělá pravici. Hitler se zkrátka pokoušel o třetí cestu mezi kapitalismem a bolševismem.

Hitler na otázku, proč neznárodňuje, odpověděl: "Co na tom záleží, když se musejí podřídit disciplíně, před kterou nemohou uniknout? Pro mě za mě ať si vlastní půdu a továrny jak libo. Důležité je, že je to Stát a Strana, kdo nad nimi má absolutní moc, ať už nad vlastníky nebo pracovníky. Nic z toho není důležité. Náš socialismus jde hlouběji. Vytváří vztah mezi jednotlivcem a státem, vytváří národní společenství. Proč plýtvat silami na znárodnění bank a továren? My socialisujeme lidské bytosti." Totéž byl mohl říci předseda Evropské komise dnes. EU také neznárodnila cukrovary, přesto jim diktuje výrobní kvóty.

Však Führera obdivoval i mladý J.F.Kennedy. Navštívil Hitlerovo sídlo v Berchtesgadenu a byl uchvácen. "Dnes Hitlera kdekdo nenávidí, ale za pár let se z něj stane jedna z největších osobností, jaké kdy žily... Má v sobě něco, co z lidí dělá legendy." Kennedyho slavná slova "Ich bin ein Berliner" v tomto kontextu dostávají docela nový rozměr.

Socialismus a nacionalismus se nevylučují

Pro antisemitu Hitlera byl kapitalismus jen výtvor židovských bankéřů jako jsou Rotschildové. Představa, že Adolf byl obhájce kapitalismu, je k popukání směšná.

Je sice pravda, že nacisté pronásledovali různé socialisty a komunisty. Ale to nic nedokazuje. Stalin se také pohádal s Trockým a je snad kvůli tomu trockismus pravice? Maoistická Čína byla na pokraji války se Sovětským svazem a pravici to z ní nedělá. Komunisti se do vězení zavírali i vzájemně (seděl Svoboda i Husák). Socialisti se mezi sebou rvali každou chvíli. Jen si přečtěte jedovaté Marxovy výlevy na adresu kolegů ze socialistického hnutí. Že Hitler rozpustil sociální demokracii? Totéž udělala i naše KSČ. Dělá to z ní snad pravici?

Schválně jestli uhodnete, proč byl antisemita Hitler proti marxistům. Marxův dědeček byl rabín. Rosa Luxemburgová byla židovka. V čele německých sociálních demokratů a německých odborů byla spousta židů. Karl Kautsky, Eduard Bernstein a další. Také ve vedení bolševiků to bylo samý žid. Trocký se vlastně jmenoval Bronstein. Kameněv byl vlastně Rosenfeld. Zinovjev byl vlastně Apfelbaum. Leninův děda byl konvertovaný žid Israel Blank. Pro Hitlera byl Sovětský svaz zkrátka židovská supervelmoc usilující o židovskou světovládu.

Dnes je v módě každý nacionalismus automaticky nálepkovat jako "krajní pravici". Jenže nacionalistické názory byly odjakživa běžné i na levici. Bedřich Engels byl proto, aby Němci napadli Francii a dobyli zpět druhý břeh Rýna (viz). Marx byl sám antisemita jako poleno (přečtěte si jeho Židovskou otázku, 1844). August Bebel, zakladatel německé sociální demokracie, si stěžoval, že antisemitismus je "socialismus nevzdělanců" (Socialismus des bloeden Mannes). I Stalin nakonec propadl antisemitské paranoie a bál se, že ho chce zabít "spiknutí židovských lékařů". To z něj ale nedělá pravičáka. Však i dnešní socialisté se umí pěkně rozohnit na adresu Izraele.

Proč je pro levici tak těžké si přiznat, že i socialista může být násilník, antisemita či nacionalista? Proč se neřekne pravda?

Publikováno s laskavým svolením autora, zdroj: Vítězslav Kremlík

LITERATURA

Většinu této analýzy jsem čerpal z brilantní studie australského psychologa John Joeph Raye PhD. Doporučuji přečíst:http://jonjayray.tripod.com/hitle r.html

Popírači Hitlerova socialismu:

 • Stanley, Tim. Hitler wasn’t a socialist. Stop saying that. The Telegraph. 26.2.2014. http://blogs. telegraph.co.uk/news/timstanley/10026112 1/hitler-wasnt-a-socialist-stop-saying-h e-was/
 • Hodges, Dan. Don’t ever call Hitler a socialist. New Statesman, 28.2.2013http://www.newstatesman.com/politics /2013/02/dont-ever-call-hitler-socialist
 • ht tp://rationalwiki.org/wiki/Hitler_and_so cialism#Socialists_on_Hitler< /li>
 • Kangas, Steve. Myth: Hitler was a leftist. http://www.huppi.com/kangaroo/ L-hitler.htm
 • Rosenbaum, Ron. Dear haters, Hitler was not a socialist, Obama is not Hitler. 19.10.2009.ht tp://ronrosenbaumwriter.wordpress.com/20 09/10/19/dear-haters-hitler-was-not-a-so cialist-obama-is-not-hitler/< /li>

Vyvraceči mýtu o Hitlerově pravicovosti:

 • Hayek, F.A. Nazism is socialism. (napsáno na jaře 1933)http://www.brookesnews.c om/091910hayeknazis.html
 • Pavel Kohout: Hitlerův sociální stát http://pav elkohout.blogspot.cz/2007/05/hitlerv-soc iln-stt.html (recenze knihy Götze Alyho)
 • Mýtus o Hitlerově pravicovosti naprosto brilantní analýzou vyvrátil australský psycholog John Joeph Ray PhD. Viz. http://jonjayray.tripod.com/hitle r.html
 • Daniel Hannah. Leftists become incandescent when reminded of the socialist roots of Nazism. The Telegraph. 25.2.2014http://blogs .telegraph.co.uk/news/danielhannan/10026 0720/whenever-you-mention-fascisms-socia list-roots-left-wingers-become-incandesc ent-why/
 • http:/ /academy.mises.org/courses/the-road-to-s erfdom-then-and-now/
 • Bayne, Brooks. Hitler Didn’t Outlaw Unions – As a National Socialist, He Went Double-Down On Them. The Graph 21.2.2011. http: //thegraph.com/2011/02/hitler-didnt-outl aw-unions-as-a-national-socialist-he-wen t-double-down-on-them/

Singh, Narindar. Keynes and Hitler. Economical and Political Weekly. 15.10.1994.http://www.jstor.org/discove r/10.2307/4401913?uid=3737856&uid=21 29&uid=2&uid=70&uid=4&si d=21104276533237

Hall, Allan. How JFK secretly admired. Hitler: Explosive book reveals former President’s praise for the Nazis as he travelled through Germany before Second World War. Dailymail.uk 23.5.2013. Dostupné na:http://www.dailymail.co.uk /news/article-2329556/How-JFK-secretly-A DMIRED-Hitler-Explosive-book-reveals-Pre sidents-praise-Nazis-travelled-Germany-S econd-World-War.html

David Lipka and Dan Šťastný. John Maynard Keynes, socialismus a hospodářská politika nacistického Německa. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, vol. 2008, issue 1, pages 108-11 http:/ /www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Ho locaust/Schacht.htmlAuthor: VITEZSLAV KREMLIK # MokyLugo51
Európa2014-07-1515
-
 72% ( 19 people voted )
+
Ja som to tvrdil na tomto fóre už dávno. A o Mussolinim platí to isté.
NSDAP znamenalo National sozialistische deutsche arbeitspertei- Národne socialistická strana robotnícka strana Nemecka....(Základy sociálneho inžinierstva sa učili súdruhovia jedni od druhých).

General Guderian # TyroMury04
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-16 08:38:17 55e4d24f
Boľševizmus aj Fašizmus ma toho istého otca Sionizmus. Takže dobrý deň súdruhovia na Banderovskej Ukrajine.

STOPA # QadyVyna05
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-16 09:40:21 b03de6bd
Len malá poznámka k ilustračnému obrázku: Takto veľkolepo a pózersky sa mimochodom dával pre budúcnosť zväčňovať aj Vladimír Lues Uľjanov, zvaný Lenin, ibaže býval obklopený krvilačnými čekistami a fanatikmi revolúcie. Konkrétne pri tomto obraze ale neviem, či generál ukazuje 18 že tadeto povedieme útok, alebo vizionársky tadiaľto postavíme diaľnicu, po ktorej jazdíme v Nemecku dodnes. Len ten Hermann je tu o niečo chudší, než bol v skutočnosti. Takéto prikrášľovanie, zvané socialistický realizmus, bolo síce v kurze v inom režime, tu má asi svoje korene...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-07-16 10:25:46 d4254012
Ne Hitler nebyl socialista, socialiste byli
Ernst Röhm
, Anton Drexler... Po noci dlouhych nozu, kdy stranu nasilne prevzal Hitler uz se socialismem nemela nic spolecneho a byla to strana plnici prikazy prumyslniku v zajmu jejich zisku, nic z programu NSDAP uz splneno nebylo.
creck # NafyQyji50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-16 13:24:57 5e71ba04
A tyto socialni inzinieri doviedli k dokonalosti aj ine praktiky.
Ako bolo napriklad vyhladzovanie ludi v plynovych komorach, alebo v gulagoch.
Hitler a Stalin pravdepodobne sutazili, kto po sebe zanecha vacsie hromady mrtvol.
Uvrhli celu Europu do kataklizmy, aka tu dovtedy nebola.
A ludia sa nechali viest na jatky ako dobytok.


Garfield # VuqyWeqi18
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-07-16 18:26:36 c35b0bca
No nie "socialnou inžinierkou " vraj bola so židovským ..."rodokmeňom"... aj "naša" Yvetka... bývala..táto..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-16 19:58:09 58d4289b
loading...
Tramtadadááá-á! A prvú cenu vyhráva... prvú cenu vyh... Ge... (čo je to, lol, za meno?) A prvú cenu vyhráva Gejza Hu... Gejza Hufnejdžl!!! Lol, i veľa smiechu škodí!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-07-17 00:24:58 bc7b649f
Trápnych článkov modrých súdruhov, takisto socialistov, ako sa snažia so silným dôrazom „dokazovať“, že Hitler bol socialista, sú už stohy.
Modrí súdruhovia, dôvody vašej mánie máte rovnaké ako vaši spolusúdruhovia boľševici, osobu všeobecne uznanú ako zavrhnutiahodnú ste odhodili do tábora vašich nepriateľov, aby aspoň jeho tieň ich pošpinil a ihneď vaše prízemné ego stúpne, keďže si namýšľate, že nepatríte medzi socialistov. Ale už samotný politický boj je ľavicový, pretože sa musíte grupovať a klamať davy, odpútať ich od súkromia a presviedčať iných, teda rozbiť slobodu a výber a zapojiť všetkých do vášho bojového etatistického zápasu.
Uveď presne, o aký prejav „patriotizmu“ išlo a kto ho nazval nacistom? Nemáš príklady, kvákaš do vetra, lebo sa obraciaš na nízke vrstvy, ktorým na vyšších argumetoch nezáleží. Patriotizmus je nacizmom, a to vždy, pretože si privlastňuje plody práce druhých, aj tých čo nepatria do jeho spolku, berie cudzie za vlastné, kradne a v mene kradnutého upiera druhým sa realizovať, pretože ho vyradil z ním zapísanej definície patriotizmu, ale jeho dielo a dielo jeho predkov ukradol pre seba. Benešisti alebo Dmowski, rovnaká banda. Patrioti sú aj etatisti, plánovači nielen budúcnosti, plánujú aj výklad dejín a kradnú a prisvojujú si čo im nenáleží a vyleptávajú hlavy neskúsených, čo sa k nacizmu radi priradia. „Patriotizmus“ je kolektivizmus, teda ľavičiarstvo a sám si pripojil nacistov k ľavici, takže ako hovorím, patrioti sú nacisti.
Ak NSDAP je vraj ľavica, kto bol pravicou, prečo o nej mlčíš, aby sme mohli porovnať politické východiská a program a sľuby a činy, a čím sa vlastne líšia a čím si u teba vyslúžili zaradenie medzi socialistov a čo iné navrhovala ako riešenie tvoja vybájená „pravica“.
Boh je jediná pravica. Jeho vláda nie je z tohto sveta a teda riešitelia životov druhých sú oprávnene ľavicou, pretože sú priklincovaní ku svetu. Lenže sa nenazvali socialistami, tak autor ich uvádza ako pravicu, čo je vrcholne smiešne.
Veľmi zvláštne, NSDAP vyhrala voľby s nemenným programom, s ktorým sprvoti prehrávala každé voľby za sebou, čože sa stalo? Voliči si program konečne prečítali a vyjadrili súhlas so socialistickými návrhmi? Alebo si ich kúpili ako rázne tvrdíš? Ak si ľavica kupuje voličov, tak potom čím „pravica“ hlasy priťahuje? Prázdnymi rečami, bez sľubov, bez demagógie, tomu veríš? Ak ľudia majú potešenie v majetku a jedine v pohľade naň hľadia koho voliť, aby si prilepšili, tak potom výrok Hitlera z roku 1927 je úplne pravdivý. Zožieral ich mamon natoľko, že naň neprestali myslieť ani sekundu. Je možné, že už v tej dobe nemci peniaze vnímali ako boha, ale v mamonárskej spoločnosti je úplne ľahostajné, koho si vybrali, či ľavicu, či tebou nikdy nemenovaný príklad „pravice“, pretože prestali byť ľuďmi, stali sa chodiacimi trupmi. Nemyslím, že v tej dobe chamtivosť a nenásytnosť bola natoľko drvivá. Nemci volili socialistické strany lebo ich niekto presvedčil, určite neboli ideologicky vyhranení ako súdruh autor, našli vlastné, nemateriálne dôvody prečo voliť socialistickú stranu. Nie všetko sa krúti okolo majetku, súdruh autor, aspoň priehľadne vidieť ako vás boľševici vyškolili. Dialektický materializmus vo vás tečie namiesto krvi.
Autor, poznámky o antisemitizme si prevzal od Lenina? Akých židov pozoruješ? Židov objavili prednacisti, keď z príslušnosti, aj formálnej ku náboženstvám satanovej synagógy vytvorili zvláštnu líšiacu sa rasu, árijec a nordik sa stal semitom, boli tupí ako tágo a ty ich povedačky opakuješ, takže si ešte sprostrejší. Ty si nacista, ak po nich opakuješ vieru v žida, alebo opakuješ po sionistických opakovačoch nacistov?
Kedy sa socialisti rozohnili na adresu Izraela? Ktorí socialisti? Všetci socialisti? Každý deň, alebo si si vymyslel virtuálnu realitu, keďže ty sa pokladáš za „pravicu“ a preto socialisti musia zákonite stáť na opačnom póle, hoci ich protiizraelské výpady nemáš čím podložiť, nanajvýš prihodia o jedno slovo navyše, čo už vnímaš ako útok proti teroristickému Izraelu? Tvoja láska k Izraelu sa skladá aj z lásky k rôznym boľševickým, marxistickým a iným socialistickým stranám, čo od počiatku výlučne vládli aj opozičnili si, alebo až potom ako sa Izraela chopila americká komunistická vláda, čím sa aj oni prehupli medzi „pravicu“?

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-17 00:47:39 b228fd44
Garfield–ty si útlocitný, mŕtvoly ťa ťažia, čo dnes? Tiež ťa znepokojuje ich nárast, alebo ich niet?
Lži o vyhladzovaní v plynových komorách ťa učili v boľševických šlabikároch? Vieš o tom, že ohováranie osôb, ktorých uvádzaš ako vykonávateľov vrážd je ťažký zločin? Pred Božím hnevom ťa náboženstvo holej kosti neochráni. Sociálne inžinierstvo si skutočnosť prispôsobuje na prospech vlastnej propagandy.
Platí, že aj keď vojnu niekto začína, a predpokladali by sme, že napríklad Francúzsko bolo mierumilovné, tak samotné spustenie vojny ani USA, ani UK a iným vrahom nedáva právo všetkých rozbombardovať. Tvoje špinavosti o súťaži sú hnusom.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-17 01:02:02 b228fd44
Mila Liduska, predpokladam, ze sudruh H. je uz mrtvy a zalovat za urazku ma nebude, rovnako ako Josif Visarionovic.
NSDAP, SS, ... boli vyhlasene Norimberskym tribunalom za zlocinecke organizacie a ich vysledky prace za vojnove zlociny. . . .

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-17 05:13:27 c35b0a04
odporná politická fašírka
jk # NudoHegu18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-17 08:31:08 5b940edd
Garfeld: ,,NSDAP, SS, ... boli vyhlasene Norimberskym tribunalom za zlocinecke organizacie a ich vysledky prace za vojnove zlociny. . . ."
Iste, ale zato vysledky prace doktora Mengeleho boli hrdo prevzane do priručky Namornictva Spojenych Statov

MasManko # SagoNynu76
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-17 11:38:31 3ec5f3fe
To, že NSDAP bola "ULTRA-PRAVICOVÁ" politická strana je jeden z očividných dôkazov o anglo-sasko-sionistickej snahe posúvať skutočný význam slov a dejín. V 19. stor. sa do Frankfurtu prisťahoval jeden pán (khazar) menom Amshel Moses Bauer a založil si tam peňazomeneckú firmičku. Ako svoje logo si nad vchodové dvere zavesil "ČERVENÝ ŠTÍT" (preložte to logo do nemčiny a napíšte ho v angličtine). Tento pán neskôr založil v Anglicku jednu z prvých SÚKROMNÝCH CENTRÁLNYCH BÁNK - BoE. Neskôr mal prsty vo vzniku SOVIETSKEHO ZVÄZU (komunistického štátu), ktorého štátna vlajka bola ČERVENO-ŽLTÁ (posadnutosť symbolikou nepustí). Ak si viete v duchu vybaviť nacistickú štátnu vlajku tak zistíte, že jej základná farba bola ČERVENÁ (žeby angažmán anglo-sasko-sionistov spoza mláky ?). V dnešnej dobe je vraj KOMUNIZMUS (extrémna ľavica) "porazený", avšak my čelíme "UMIERNENEJŠÍM" pokračovateľom predchádzajúcich pokusov tých istých bábkohercov z pozadia. Projekt EU má síce MODRO-ŽLTÚ farbu, ale nenechajte sa zmiasť. Vedúcou silou v tejto novej "KORPORÁCII" sú "SOCIÁLNY DEMOKRATI" (so sociálnym majú spoločné jedine INŽINIERSTVO a s demokraciou NIČ). Aby sme zistili kto v skutočnosti stojí za projektom EU, stačí keď sa vrátime ku starej dobrej SYMBOLIKE. Sociálno-demoktatické strany v našich zemepisných šírkach používajú nám už známu ČERVENO-ŽLTÚ farbu, ale v jej "UMIERNENEJŠOM" odtieni ORANŽOVEJ (ako nám to do seba pekne zapadá) !!! Otázka na záver: KTO ťahá za nitky BÁBOK v "našej" ČERVENO-ŽLTEJ vláde a ktorí terajší (2) miništranti v nej "PRAXOVALI" (boli na stáži) v London CITY ??? Prajem pekný ďeň.
Kicker # PageJovo44
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-17 19:33:19 55ede339
Konečně článek, který dává nedávné historii realističtější náhled, než nám bylo a je jak za ruských bolševiků, tak za současných sio-anglo-saso-banditů předhazováno. Chuchil jednou prohlásil. Nepřítele nelze porazit jen tak na půl. Je jej třeba porazit, ponížit a pomluvit. Přesně takový obraz Německa je nám od konce války podáván. Dějiny píší vítězové. Nástup NSDAP k moci a jeho obrovský úspěch v době realizace svých volebních programů jakož nevídané zlepšení sociální situace všech Němců je neodiskutovatelné.

Nakonec ta samá situace a ti samí protivníci proti sobě stojí nyní. Na jedné straně opět sio-FED-bandité a na druhé straně z popela povstávající národovci - nyní z Ruska.

Situace shodná - po první válce Německo na kolenou, po studené válce Rusko na kolenou. V obou případech se našel vůdce, který své národy postavil na nohy a dal jim naději. Obě země čelily (čelí) pogromům na své spoluobčany v jim odebraných historických územích (konkrétně pogromy na Prusy a Sasy polskými bojůvkami, plus polské blokace německého koridoru do východního Pruska. Hitler se tenkrát ale nechal k zaútočení na Polsko vyprovokovat a jak to skončilo všichni víme.

Putin je myslím z této osudové chyby Hitlera velmi, velmi poučen. Mimo to jeho politika je hned od počátku velmi konstruktivní a neageresivní. Ovšem tlaky Sio-anglo-FED-banditů zatáhnout Rusko do války na Ukrajině za účelem označit Putina agresivním Hitlerem a vyprovokovat jako tenkrát III. světovou válku jsou obrovské. Myslím, že provokace se budou ještě velmi stupňovat. Porošenko a sebranka okolo něj jsou agenti USA a dělají vše co jim jeho šéfové nařídí. Chudáci Ukrajinci.

Článek výborný. konečně se do našich dějin začíná dostávat trochu osvěty. Zde zesměšňujícím diskutérům bych doporučil trochu si progooglovat fakta o tom jak to tenkrát bylo. Možná se vám otevřou oči. Chápu, že můžete mít dojem, že jsou zde uvedeny sprosté lži. Ale uvědomte si, že nás všechny celý život masírovali dost jednostranně. V Čechách a na Slovensku můžeme masáže od reality hravě odlišit. Máme zkušenost s masáží bolševickou a i Sio-anglo-banditistickou. Obojí prokazatelné lži. Hitler byl ale jejich společný poražený, tam se shodli. Zkuste se tedy na situaci Německa před II. SV podívat realističtěji.


VK # MukaBejo39
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-18 07:25:35 58679002
Garfield pokud mas problem s psanym slovem, tak doporucuji precist si to jeste jednou a pomaleji.
Ernst Röhm
, An
ton Drexler
byli socialisti, zadne koncentraky apd.. veci nestaveli. To bylo dilo Hitlera, ktery stranu nasilne prevzal.
creck # NafyQyji50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-19 10:44:37 5e71ba04

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kalifornská senátorka: „Nejste žádní skuteční žurnalisté, pokud za to neberete plat.“							
				Kalifornská senátorka: „Nejste žádní skuteční žurnalisté, pokud za to neberete plat.“
Kalifornská senátorka Dianne Feinstein navrhla dodatek k Zákonu o ochraně médií – k irelevantnímu zákonu ignorujícímu ochranu, kterou už poskytuje První ústavní dodatek – který by ...
Ľudia na dne -dokument
RON PAUL VARUJE: AMERICKÁ REZOLUCE PROTI RUSKU OBSAHUJE 16 STRÁNEK VÁLEČNÉ PROPAGANDY
STRUČNÝ ÚVOD DO NEOMARXISMU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0401 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage