Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Šokující zpráva k EU: Elita se spikla, aby ‚ukula‘ Evropu pomocí krizí


Šokující zpráva k EU: Elita se spikla, aby ‚ukula‘ Evropu pomocí krizí

Je Evropa příliš tuhá, aby přežila? ... Evropská unie trpní problémem deficitu demokracie: Příliš mnoho Evropanů to pociťuje tak, že jim byla integrace vnucená. A co je horší, mají možná pravdu... Nový výzkum od skupiny ekonomů ve složení Luigi Guiso, Paola Sapienza a Luigi Zingales vykresluje chmurný obraz evropského projektu z perspektivy jeho účastníků. Analýzou dat průzkumů veřejného mínění Eurobarometru za čtyři desetiletí zjišťují, že nejvíce negativní účinek vnímání Evropské unie u voličů měly tři události Maastrichtská dohoda 1992, rozšíření do Východní Evropy 2004 a krize Eurozóny 2010. Výsledky těchto průzkumů každopádně ukazují, že Evropané tyto události vnímali jako postup k další integraci a to, co viděli, se jim nelíbilo. Bloomberg

Dominantní sociální téma: Silná Evropská unie je existenční nutnost. Je to tržní odpověď na dominanci Číny a US. Kdyby ji neukul Brusel, udělal by to někdo jiný.

Analýza volného trhu: Jú. My přeci vybubnováváme do světa ty temné manipulace zakladatelů Evropy už řadu let.

Teď to ale vypadá, jako by i ti, kdo tuto chmurnou historii dosud ignorovali, si ji začali pozvolna připouštět. A právě takhle život v éře Internetu funguje. Odhalování netem nakonec tahle grandiózně zavrženíhodná spiknutí dožene ke kolapsu.

Elity ustupují, protože musí. Jakmile je to odhaleno, tak ani ohromné mediální kampaně tu škodu nezvrátí. Lidé tomu přestávají věřit. "Přelaďují se jinam" a jen určitá míra uznání může zachránit alespoň špetku věrohodnosti.

Strategie k tomu je vždy stejná. Ti v zákulisí přesvědčovacího představení použijí svých koupených a placených médií k vytvoření "omezených výdobytků pro odpůrce", přes něž se pak znovu o něco rozšíří dialektika protikladů, na jejichž udržení na řetězu zatím tak tvrdě pracovali.

Tato průlomová studie, místo aby vedla konverzaci o tom, jak nejlépe pokračovat s evropskou integrací, tak přestavuje hranice tohoto dialogu což je jistě zcela účelové. Dalo se to čekat, protože EU a zvláště pak euro se potácí.

Rozbilo se to o břehy Německa. Němečtí občané jsou daleko více než jejich vůdci odhodláni udržet si alespoň trochu autonomie, zvláště co se týče jejich úspor a penzí. Bojují i proti zbídačení, které pro ně Brusel určitě také naplánoval.

Nebýt Internetu, tak by německý odpor k této záležitosti mohl být překonán pomocí zase další propagandistické kampaně zdůrazňující "hunské" vlastnosti Němců a jejich nedostatek občanské odpovědnosti.

Teď ale už všude proudí příliš mnoho informací. Němci mohli sice uznat svou kulturní odpovědnost za krvavou přílivovou vlnu II. světové války, ale stejně jsou správně přesvědčeni, že ty manévry Bruselu jsou hluboce nepoctivé.

S tím, jak se šineme hlouběji do 21. století, tak je pro politickou, ekonomickou a monetární elitu čím dále těžší protlačovat ten postup jako vždy. Přes manipulace 20. století to už průchodné není.

Jediný způsob, jakým mohou Eurokraté nad touto konverzací udržet kontrolu, je ten, že ji rozšíří. A to také na četných frontách dělají, když se s mrmláním podvolují a zapojují se do debat proti lidovým "pisálkům", kteří vědí daleko více o tom, "Jak funguje svět," než tomu bývalo v předchozích staletích.

Ano, protože musí, tak se v těchto dnech už zapojují i do těchto debat. Manipulátoři se museli obeznámit s tím, o čem se referuje, protože když to ignorují, tak riskují irelevanci; takže pak nakonec ještě širší masy přestanou brát jako věrohodnou argumentaci, která neuznává věrohodnost už roztroubených pravd.

A tak teď už začali veřejně uznávat to, o čem se v alternativních médiích ví už dávno a dlouze se v nich o tom referuje: Tedy, že EU je skrz naskrz vedená na základě různých historických ospravedlnění, která nejsou vůbec legitimní, a jsou vymyšlená jen, aby Evropské stádo strachem nahnala do ještě integrovanější budoucnosti. EU je jinými slovy manipulační aparát.

O EU říkali, že to je nezbytná unie, která Evropanům umožní "konkurovat" velkým mocnostem, které je obklopují. Jako alternativní zdůvodnění se nabízí i to, že EU byla zřízena, aby udržovala Německo v kontextu mírumilovného obchodu. Aby k tomu byl tento národ svolný, je třeba jej spoutat řetězy konstruktivního zklidnění, a tak ho otevřeně řečeno, začlenit do zbytku lidstva.

Žádné z těchto zdůvodnění není pravdivé. EU, jak už dávno referujeme, je projekt Anglosféry ... a to takový, co má konsolidovat dobyté říšské území impéria (Evropu). Poukazovali jsme na to často v alternativních médiích téměř osamoceně kvůli té ironii a pokrytectví zabudované do většího celkového plánu.

A teď dokonce už i Bloomberg vystavil článek, který nejenže potvrzuje naše hlediska, nýbrž v jistém smyslu jde dokonce ještě dále. Nás to překvapuje jako všechny ostatní, protože takovéto přiznání musí určitě brzdit pokrok Unie, ba co pro Eurokraty hůř, přidat další historická ospravedlnění pro narůstající postoje proti EU.

Zde je z toho více:

Historie tak, jak ji prezentuje Guiso se svými kolegy, je ohromující. Francouzský politolog a diplomat Jean Monnet, na něhož se široce pohlíží jako na otce zakladatele EU, předjímal, že integraci bude usměrňovat elita pro-evropských byrokratů. Projekt byl konstruován tak, aby byl jednak imunní vůči obavám voličů, a pak také téměř nezvratný. Problémy měly sloužit jen k tomu, aby to hnaly ještě dále, neboť se tím bude odhalovat potřeba ještě většího rozšíření politické moci na úrovni Evropy. Až voliči nakonec spatří, jak je to moudré.

"Evropu ukují krize," napsal Monnet v roce 1976, "a stane se souhrnem řešení přijatých kvůli těmto krizím."

Příznivci evropské integrace mluvívali o vytvoření nezastavitelné "řetězové reakce." Otočit se zpět, byť i dočasně, nebude nikdy připadat v úvahu. Velká síla eura bude, jak to předvídal německý kancléř Helmut Schmidt, spočívat v tom, že "jej nebude moci nikdo opustit, aniž by těžce poškodil svou vlastní zemi a svou vlastní ekonomiku.

Bohužel ta teorie řetězové reakce v praxi nefungovala. Výsledkem je paradoxně slepá ulička. Evropští voliči, uvádí ekonomové, mají euro rádi a chtějí si ho udržet. Spolu s tím se jim ale nelíbí způsob, jak jsou spravovány současné evropské instituce, a jsou proti další integraci, o níž jim ekonomové říkají, že jí je zapotřebí, aby se udržela měnová unie při životě. Jinými slovy evropští voliči nechtějí jít ani vřed ani zpět, ale nechtějí ani zůstat tam, kde teď jsou.

Takže je to snad, jak nad tím Guiso s kolegy žasne, "Monnetův omyl?" Přepočítaly se tak evropské elity? Vypadá to dost možné a potenciálně katastrofální.

Čtenáři Daily Bell takovéto výše uvedené zprávy jistě poznávají, protože jsme tyto pohledy dovnitř našim čtenářům tím, či oním způsobem poskytovali už mnoho let. Použijte vyhledávací engine, do nějž napište "Daily Bell/EU/Prodi" a najdete nesčetné články (zvláště ty pozdější, jelikož Google zjevně ty starší už smazal), a ty vysvětlují, jak se EU budovala přes krize. Prodi to v tom říká sám.

Bloomberg však k tomuto tématu ve své reportáži přeci jen ještě něco přidává. Důrazně poukazuje, že Eurokraté určitě postupují špatným směrem a je třeba znovu promyslet, jaké možnosti pro obyvatelstvo EU zbývají. Tady je ten kriticky důležitý odstavec:

epružnost je tím, k čemu se dostanete v okamžiku, než se něco zlomí. U každé hodiny, kterou evropští vůdci strávili kalkulacemi, jak udržet unii pohromadě, měli strávit další hodinu pokusy vykonstruovat ústupové cesty, kterými by to šlo demontovat přinejmenším částečně, aby se uvolnily tlaky a emoce. To by např. mohlo znamenat dovolit větší národní autonomii při uplatňování evropských předpisů, zvláště při kontrole toků imigrantů.

V tomto prohlášení je vyslovena filosofie, která by starší generaci Eurokratů ani ve snu nenapadla, neboť si nejspíš nikdy nedovedli současný ústup vůbec představit. To, že se normální Evropané proti této unii budou obracet jak politicky, tak osobně, nejspíš nikdy nebylo možností, která by se směla uznat. Teď se to ale zjevně děje.

Kam se odsud dostaneme? Při znalosti zlověstné povahy pro-evropských sil mám sklon věřit, že tento článek od Bloomberg je předzvěstí určité formy pružnosti Bruselu. Váháme však s jakoukoliv předpovědí toho, že by Brusel toleroval nějakou vážnou diskusi o rozpuštění Evropy.

Výsledkem bude nejspíš to, že se evropský dialog bude spíše fragmentovat, než aby došlo k mírumilovné a poctivé diskusi. Máme tu bohužel ohledně těchto prognóz k nahlédnutí příklady z US.

Podle takových, co mají sklony k cynismu, jako jsme my, jsou US rozmíšky ohledně rasy a imigrace záměrně rozdmýchávané různými mozkovými trusty elit a politickými mocenskými centry. Výsledkem je probíhající a rozšiřující se chaos přičemž chaos je jedním ze způsobů, ze kterého naši současní monetární a političtí vůdci těží v naději, že si udrží kontrolu.

Tento článek v Bloomberg nám připadá, že by mohl pokládat základy pro podobný postup v Evropě. (Je to teprve začátek, jemný návrh, takže žádná jistota, ale stojí to za povšimnutí.)

Už dávno jsme doufali ve vážný dialog o evropských machinacích, člověk by si ale měl dávat pozor na to, co si přeje. Tohle je ukázka faktu, že rozšiřování evropského dialogu by mohlo být doprovázeno silnými a eskalujícími se vášněmi tedy sentimenty, které lze řízeně rozsévat tak, jak to teď vidíme v US.

Z tohoto důvodu bychom si snadno dovedli představit rozšíření současně se projevujícího US sociálního nepokoje do Evropy. A to je v sociálním kontextu dost znepokojivé.

V tomto ekonomickém a finančním kontextu se stává takový druh ochrany aktiv, jaký na těchto stránkách často prezentujeme, ještě důležitější, než kdy jindy. Fyzické dodávky zlata a stříbra, druhého domova v zahraničí, druhý pas, účinně zajištěné cestování s bankovními konty a uzavřenými smlouvami na místě a všechno takové bude s dalším trváním 21. století čím dále důležitější.

Historie nám ukazuje, že takový druh sociálního napětí, se kterým se potýkají US, a nakonec i Evropa, často doprovází občanský nepokoj, který může nakonec začít být vážný.

Závěr

Důležité je rozpoznávat už povědomé proudy podobné historie, ať už vypadají jakkoliv znepokojivě, a plánovat podle nich. Tady v Daily Bell doufáme, že vám s takovouto činností pomůžeme.Author: Miroslav Pavlicek # GyweFyma79
Európa2014-12-093
-
 46%  ( 3 people voted )
+
V "Protokoloch" (veď viete ktorých) sa píše úplne jasne: "Vyvoláme takú krízu že otrasie celým svetom a ľudia budú sami prosiť aby sme zaviedli celosvetovú menu".
General Guderian # TyroMury04
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2014-12-09 16:03:15 55e4d6fc
"Biskupové rozjíždějí podnikání na horší časy

Českou katolickou církev čeká sice třicet tučných let, kdy bude dostávat od státu mnohamiliardové finanční náhrady a polovinu doby ještě státní dotace hlavně na platy, ale biskupové už teď mají těžkou hlavu, jak získané peníze zúročit na dobu, kdy státní penězovod vyschne.

Katolíci získají většinu z vraceného majetku v hodnotě 75 miliard a během 30 let jim bude vyplaceno 47 miliard korun navíc navýšených o inflaci. Biskupská konference si ale nechala spočítat, že pouze uložit peníze do banky i investičních fondů a žít z úroků nepůjde. Poohlížejí se proto po podnikání, kde by se jim peníze lépe zhodnotily.

Řády a některé farnosti už začaly dřív, například v Praze-Břevnově benediktini nebo premonstráti v Želivi začali znovu vařit pivo. Biskupové se spíš přiklánějí k nákupu, opravě a pronajímání nemovitostí.

„V první fázi se soustředíme hlavně na správu nemovitostí, protože investiční fondy mají smysl, ale nemohou být jedinou nohou, na které budeme stát,“ řekl Právu biskupský sekretář Tomáš Holub.

Chtějí investovat i do sociálního bydlení. Např. již začaly fungovat chráněné domy pro sociálně potřebné rodiny v Třeboradicích u Prahy. Plzeňská charita opravila faru v Meclově na Domažlicku, kde našlo domov 15 mentálně a duševně postižených, zároveň tu pro ně vznikla chráněná dílna.
Bohatá Praha, chudá Plzeň

První splátku restituční náhrady ve výši 1,5 miliardy dostala katolická církev minulý rok v prosinci, druhá ji čeká v nejbližších dnech. Z toho 1,2 miliardy připadlo na diecéze – polovinu si rozdělily a druhou vložily do investičního fondu, který bude spravovat ČSOB a z něhož by měly být financovány chudší regiony. Zbývajících 300 miliónů získaly řády a kongregace.

Mezi diecézemi jsou velké rozdíly, např. pražská, olomoucká či hradecká dostanou tisíce hektarů polí a lesů. A budou moci těžit z jejich pronájmu či správy.

Litoměřická nebo plzeňská diecéze však nedostanou skoro nic a budou muset vystačit s finančními náhradami a se státní dotací. Tu stát v plné výši vyplatí ještě příští rok – u katolíků jde o miliardu ročně –, pak se bude dotace každý rok snižovat o pět procent a za patnáct let úplně skončí. Plzeňská diecéze dostala loni státní příspěvek 79 miliónů.

„Až skončí státní příspěvek, začne zkouška pravdy, jestli jsme schopni se uživit. Ta možnost tu je, ale musíme najít dobrý způsob investic. Nelze to uložit jen do banky, úroky jsou malé, tak musíme podnikat,“ řekl plzeňský biskup František Radkovský.

Z náhrady dostali v Plzni loni 85 miliónů. „Ty musíme investovat, velice se bráníme tomu, abychom je projedli,“ řekl Radkovský. Jeden činžovní dům už koupili, o dvou dalších jednají. Pořídili i stavební parcelu v proluce mezi domy. „Chceme postavit malometrážní byty, převážně pro seniory,“ podotkl biskup.

Dodal, že pouze s pronájmem nevystačí a budou muset investovat zřejmě i do výrobních firem: „Během budoucích 15 let budeme muset dát dohromady podniky, které vydělají natvrdo 90 miliónů ročně. A to není málo.“
Bavorští katolíci, nedostižný vzor

Katolická církev čelí kritice levicových politiků, že nechce peníze z restitucí ihned zapojit do sociálních projektů. Biskupové se brání, že kdyby peníze neinvestovali nejdříve do výdělečné činnosti, ale dotovali sociální a zdravotní služby, brzy by skončili bez peněz.

„Sociální služby, které církev vykonává, jsou pro všechny, a proto by měly být také hrazeny plně z veřejných prostředků a neměly by být dotovány z peněz, které má církev na provoz,“ řekl Právu Holub.

Za vzor si čeští biskupové vzali bavorské katolíky, kteří sice provozují řadu charitativních a sociálních projektů, ale nevyužívají na to peníze, které získávají od státu z církevní daně na provoz.

V bavorském Řezně místní charita provozuje mj. nemocnici a biskupství pivovar, z jehož výdělku přispívá na provoz kněžského semináře. Řezenská nemocnice patří mezi 100 nejlepších nemocnic v celém Německu.

Podle ředitele místní charity Rolanda Baltze to je hlavně kvůli tomu, že všechen zisk jde zpět nemocnici. „V tom je naše nesporná výhoda proti soukromým nemocnicím,“ řekl Baltz českým novinářům.

Podle něj mají zaměstnanci mnohem lidštější přístup, protože jsou křesťané. „Všichni zaměstnanci musí respektovat katolické učení, ale je pravda, že v dnešní sekularizované době je čím dál větší problém najít odborníky, kteří by tuto podmínku splňovali,“ dodal Baltz.
V Řezně jako ve Střešovicích

Nemocnice zaměstnává 800 zaměstnanců a zároveň si vychovává 135 studentů. V moderní nemocnici je 300 lůžek a na provoz utratí 77 miliónů eur ročně (2,1 miliardy korun). Za tyto peníze ošetří 17 tisíc pacientů na lůžku a 60 tisíc lidí ambulantně.

Pro srovnání – špičková Ústřední vojenská nemocnice v pražských Střešovicích má dvojnásobný počet lůžek, na nichž se ročně léčí 25 tisíc pacientů a přes milión lidí tam přišlo na vyšetření. Přitom musí hospodařit s přibližně stejnými prostředky: 2,3 miliardy korun.

V řezenské nemocnici z devadesáti procent léčbu hradí zdravotní pojišťovny, deset procent jde z připojištění pacientů. Na investice do budovy a přístrojů přispívá nemocnici stát.

Církve v Bavorsku žijí z tzv. církevní daně. Osmi procenty z hrubého platu tady musí každý člen církve přispívat na život svého společenství. Církevní daň vznikla v Německu na začátku 19. století, kdy stát znárodnil veškerý církevní majetek a zavázal se dotovat církev z daní." http://ww
w.novinky.cz/domaci/355860-biskupove-rozjizdeji-po
dnikani-na-horsi-casy.html

klerofasismus-ve-sleve # WypaJufy36
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-10 11:00:37 4e88a83b
Někdy to však vypadá, že se zmiňovanými ekonomickými a sociálními úspěchy je spojeno omezování demokracie. Dokonce pěstování kultu osobnosti Vladimíra Vladimíroviče.

Putin vnesl do Kremlu zcela nový styl práce. Je moderním politikem, který dokáže brilantně využívat postmoderní politické techniky...

PZ: To jste toho moc nevysvětlil!

Tak znovu, čím se vyznačuje jeho pracovní styl? Je pracovitý, což je denně vidět z televizních obrazovek, kdy jedná v nejrůznějších komisích, výborech, shromážděních. Věcně jedná. Má skromné vystupování, což doprovází i jeho lidový vzhled, chlapecká fyziognomie. Cestuje po celé zemi i do oblastí, kam noha nejvyšších do té doby nikdy nevkročila. Pravidelně navštěvuje strategicky významné regiony, na jejichž rozvoj klade důraz, či oblasti postižené přírodní katastrofou, na jejichž obnovu osobně dohlíží. Jeho oddanost sportu, a to i například motorkám, není hraná. Zájem o armádu, k níž mají Rusové mnohem osobnější vztah než Češi či Slováci, je vskutku profesionální. A dokáže to, co neumí snad žádný politik na Západě – hodiny čelit novinářským otázkám, přednášet zásadní prohlášení bez papíru a bez frází, přičemž jeho věcná argumentace neobsahuje, z hlediska ruských zájmů, politické chyby.

http://www.noveslovo.sk/c/Putin_se_soustredil_na_s
birani_sil_Ruska

December # HydyHofa14
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-10 14:55:06 42575333

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
j   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Globalizace? Beton a žiletkový drát


Globalizace? Beton a žiletkový drát
Jedenadvacáté století mělo být stoletím globalizovaného, stále propojenějšího a otevřenějšího světa. Předpokládali jsme, že stále víc hranic bude jen symbolických, že se z ...
JEŽIŠ BOL LIBERÁL
Budoucnost Evropy
Rozvojová pomoc EÚ – treba viac peňazí, bez ohľadu na výsledky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0662 s | panel
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne