Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Šmejdi a dementi


Šmejdi a dementi

Tak nám konečne s veľkou medzinárodnou pompou predložili súčasne v českej a slovenskej TV dokumentárny film Šmejdi. Myslím, že samotný film po stránke profesionálnej nijak zvlášť nevybočoval z filmárskeho priemeru, bol profesionálne slušne odvedený, ale treba aj povedať, že umelecky nezaujímavý. Lenže to ani nebolo jeho cieľom.


Morálny relativista môjho razenia sa však dobre bavil. V prvom rade nevyhnutným štandardom každého moralizujúceho diškurzu, kedy moralizátor káravým prstom poukazuje na niekoho a s naivitou hodnou dedinského farára si ani nevšimne, že zároveň troma prstami ukazuje na seba. Laitmotívom filmu je odsúdenie manipulačných praktík, ktorými niektoré firmy vnucujú svoj tovar seniorom na predvádzacích akciách. Pričom tón a zámer filmu je dokonale manipulačný, nemusel by sa zaň hanbiť ani taký velikán propagandy, akým bol Ejzenštejn. Počnúc sugestívnymi zábermi na vrásčité tváre ubohých oklamaných starcov, pokračujúc veľmi dlhým záberom na plačúcu starenu — ovcu, ktorú vlk ošklbal na kosť, až po podsúvanie názoru prostredníctvom právnika, ktorý tvrdí, že na praktikách šmejdov jasne vidno, ako je potrebná regulácia, pretože je nutné (ako inak?) ochrániť slabých proti silným? Vrcholom manipulácie v štýle ŠTB je scéna, kde režisérka Silvie Dymáková (určite bez súhlasu majiteľa) ukáže spoza plotu veľmi draho zreštaurovaný zámok majiteľa jednej z obchodných spoločností  — šmejda  — a napokon k nemu privedie oškubanú ovcu — zjavne retardovanú starenu. Skrátka jasná ohlušujúca etatistická propaganda, ktorá má vopred postarané o úspech. Prečo? Odpovede sú v kontextoch, ktoré film ale ani spoločenská diskusia okolo neho neskúma, a pravdu povediac ani skúmať nechce.

Šmejd je hanlivé označenie obchodnej firmy, ktorá riskuje svoje dlhodobé postavenie na trhu tým, že koná v rozpore s morálnym cítením spoločnosti, v ktorej podniká. Je to pravdupovediac krátkodobá stratégia, pretože skôr, či neskôr ju spoločnosť nejako vypudí a to sa aj pod vplyvom filmu stalo. Slovo "šmejd" sa stalo hanlivým synonymom tohoto typu podnikania a je politicky a spoločensky korektné a módne takto šmejdov nazývať. Druhá strana, teda seniori, sú ako inak obete, chudáci, bezmocní dôchodcovia, ktorých treba chrániť. A kto ich má chrániť? Ich potomkovia? Príbuzní? Susedia? Alebo ja, či ty, čitateľ? Kdeže!!! Samozrejme, má ich chrániť ZÁKON. Charakteristický reflex domestikovaného psa, ktorý, keď sa mu deje niečo zlé, utieka sa o ochranu a pomoc k svojmu gazdovi.

Niekde v nevedomí filmu ostala skrytá otázka: ale prečo sú vlastne obeťami starci, prečo nie je cieľovou skupinou takéhoto predaja povedzme strednoveká komunita bankových úradníkov? Alebo inak: prečo treba chrániť nejakú subpopuláciu zákonom, ktorý potom bude obmedzovať všetkých? Odpoveďou na túto otázku je scéna, kedy šmejdi využívajú retardovanosť mentálne postihnutých na svoje pobavenie. Vnímavý čitateľ isto pochopil kam mierim. To, čo spája mentálne postihnutých a tých starcov je nejaká forma demencie. A kedže ja neuznávam politickú korektnosť slovníka a prijímam  výzvu filmu na pejoratívne pomenovanie nejakej sociálnej skupiny, tak použijem na túto skupinu tiež hanlivý výraz: dementi.

Nuž, čo sa dá robiť. Tak ja, ako aj ty, vážený čitateľ, skôr, či neskôr budeme starecky dementieť. Postará sa o to naša medicína, ktorá síce nevie choroby liečiť, zato však skvele dokáže predlžovať umieranie do čoraz vyššieho veku. Evolúcia nás dizajnovala na vek umierania do päťdesiatky, ale to už je dávno pasé. Vďaka felčiarom umierame stále dlhšie a dlhšie za všetky naše, ale hlavne cudzie peniaze. Nuž a umieranie je spojené s degeneráciou orgánov, vrátane mozgu. Podľa viacerých štúdií bude o pár desiatok rokov napríklad alzheimer rozšírenejšia príčina úmrtia ako sú kardiovaskulárne choroby. A to je len jedna z foriem stareckej demencie. To v kontexte filmu neznačí nič iné, ako nárast skupiny obyvateľov, ktorých treba chrániť, pretože mentálne nestačia na svoju dobu. Nevedia obslúžiť bankomat smart televízory, nerozumejú používaným novotvarom, internetu sa vyhýbajú, pretože už sa ho nedokážu naučiť používať atď.

Nie sú to však jediní dementi. Je tu stále väčšia skupina jedincov, ktorí z rôznych dôvodov nemajú dosť schopností k tomu, aby sa sami o seba postarali. Sú to všelijako vzletne a humanistickým newspeakom nazvaní hendykepovaní, mentálne znevýhodnení, sociálne znevýhodnení, skrátka rôzni sociálni dementi. Aj táto skupina má tendenciu sa rozširovať. Jednak je to opäť vďaka felčiarom, ktorí napríklad zachraňujú každého novorodenca, pričom už o ňom vopred vedia, že bude celý život nejakým spôsobom sociálne dementný. Zároveň k tomu úžasne prispieva diktát ľudských práv aj tým, že ženám priznal práva, zato ich zbavil povinnosti plodiť deti. A tak si to odkladajú na dobu, kedy už budú s rastúcou pravdepodobnosťou rodiť psychických a sociálnych dementov. Potom sa stačí postaviť pred kameru na každý škandál ochotného média a natrčiť zúfalú, zato pre kameru starostlivo upravenú matku a malého slintajúceho dementíka so slovami, že štát nijako nepomáha ľuďom odkázaným na pomoc. Veď ona chudera musí dementíka opatrovať celý deň, ako má popri tom aj pracovať? A dať ho do zberne dementíkov, pardón do ústavu, kde je to predsa len pre spoločnosť aspoň o niečo lacnejšie,  je nehumánne a nemoderné. Nie sme predsa v stredoveku, že?

To je však dnes už nudná stránka veci. Zábavnejšiu vec si uvedomíme, keď si domyslíme do posledných dôsledkov názor právnika z filmu. Treba zaviesť reguláciu na ochranu slabších, pretože sami sa ochrániť nedokážu. Toto vo viacerých vstupoch potvrdzovala fešanda psycholožka školskými poučkami.  Seniori sú podľa nej zmätení, manipulovateľní, pomalí v reakciách, nevyznajú sa v reáliách súčasnosti. A teraz položím kľúčovú otázku: nie sú teda de facto nesvojprávni? Veď špeciálnu ochranu vyžadujú práve kvôli svojej mentálnej nedostatočnosti plniť právne úkony. Tí istí, čo slzia nad bezbrannosťou dementov im však s rozhorčenosťou hodnou rozumnejšej veci priznávajú VOLEBNÉ PRÁVO!!! A to súčasne silnie tlak EU na členské štáty aby spod nesvojprávnosti vylúčili rôzne formy ľahšej debility. Potom sa z podporou verejnoprávnych TV platených z vynútenej dane vyrobí dojímavý ľudskoprávny dokument, ako dvaja ľahší debili pod každodenným, verejnosťou plateným dozorom opatrovateľky spolu bývajú v byte, ktorý im venovala spoločnosť, žijú z dôchodkov, ktoré im za nič dáva spoločnosť ale s vyčítavým apelom v kometári, že akosi ich nechce tá krutá, zaostalá a nespravodlivá väčšina uznať za rovnoprávnych a nechce ich začleniť medzi seba.

Je to však stále ešte väčšina? Keď zrátame deti, čo sú de facto sociálni zatiaľ-dementi a už-dementov, teda vyššie spomínané skupiny, tak z pohľadu schopnosti sa postarať úplne sám o seba, prípadne ešte o niekoho iného to už veru väčšina nebude. Opak je pravdou, väčšinu tvoria dementi.

Logika veci je nemilosrdná. Posilňovanie ochrany slabších sytémom, ktorý je nad spoločnosťou a mimo zložitosť jej vnútorných interakcií súčasne vedie k posiňovaniu podielu dementných na celku populácie. V prostredí demokracie to rovnako nemilosrdne zákonite selektuje do popredia politikov, ktorí nárast dementnosti podporujú tým, že podporujú ochranu slabších. A teraz sa vynára rozkošné čaro nechceného filmu "Šmejdi". Tým, že hormonálna rekacia na obchodných šmejdov prinútila mozoček Sylvie Dymákovej volať po ochrane seniorskych dementov pred obchodníkmi — šmejdami, zrejme nechtiac poskytla podporu iným šmejdom, ktorí používajú pre dosiahnutie svojich cieľov presne tie isté praktiky, ako šmejdi z jej filmu.  O kom je reč? Správne!!! Ide o politokov typu R. Fico, F. Hollande, či B. Obama, ktorí veľmi dobre vedia, ako veci v skutočnosti sú, ale to im nebráni s dokonalým vedomím si vlastnej lži a manipulácie dementov postaviť sa pred kamery a záhlásiť: "Za mojej vlády sa plyn pre obyčajných ľudí nezdraží. My ochraňujeme slabších, pravica bohatých." Alebo: "Republikáni nechcú dopriať každému Američanovi kvalitnú zdravotnú starostlivosť.". Alebo: "Zdaníme bohatých, nech na krízu doplatia oni, čo ju spôsobili,  nie obyčajní Francúzi". Aký je rozdiel medzi takýmito a im podobnými výrokmi politikov a propagačnými letákmi šmejdov z filmu, ktorí ZADARMO sľubujú hory doly? Tí aspoň mikroskopickým písmom uvedú, že hory-doly budú, ale za takých a takých nesporne pochybných podmienok.

Šmejdi Ficovho typu (ako každý správny psychopat) cielene využívajú dementnosť toho, koho chcú ovládnuť. V tom sa úplne ničím nelíšia od šmejdov z Dymákovej filmu. Líšia sa len osobným prospechom, ktorý chcú dosiahnuť. Kým Dymákovej šmejdi chcú zbohatnúť, špičkoví politickí šmejdi chcú moc nad druhými. Je to pre nich droga, čo je mimochodom tiež vlastnosť typická pre psychopatiu. Vzniká tu jasná symbióza medzi psychopatickými šmejdami a nimi zmanipulovaným stádom dementných voličov. V záujme psychochopatických šmejdov je aby bol počet dementov maximálne možný a záujem dementov je, aby im vládli psychopatickí šmejdi.

Na záver mi nedá, aby som, nepoložil jednu otázku, ktorá nevyhnutne z celého textu vyplýva. Je Sylvie Dymáková šmejd, pretože pre svoj úspech cielene manipuluje dementov, alebo dement, pretože nedokáže pochopiť hlbšie súvislosti a dopad svojho konania?

http://www.menejstatu.sk/sme jdi-a-dementi-2/Author: Radek Domica # XuwoNiwi92
Slovensko2013-10-0415
-
 60% ( 15 people voted )
+
V článku je dosť často použité slovíčko "DEMENT". Autor sa tým snaží naznačiť v akom stave je jeho myseľ.
oskar # FynuFosi92
-
 59% ( 12 people voted )
+
2013-10-04 14:44:31 c3a85822
to o tej nesvojpravnosti nie je az tak zla uvaha...
http://www.zzz.sk/?clanok=12094

film som videl, miestami vo mne vyvolaval zmiesane pocity, napriklad ked si stara koza (mimochodom vkuse chalstajuca pivo a to sa mi zdalo ze pri 2 ludoch lezia 3 piva) kupila nieco za 35 000 aj ked bola vopred varovana.

fakt dobry clanok +

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-04 14:59:07 c3929699
Radku,
no skutočne iba obyčajní šmejdi a dementi budú ohlupovať verejnosť klamstvami aj napriek jasným veciam a ochraňovať niečo, čo má jasný podvodný podtext. Tento podvodný podtext je jednak dokázateľný číslami a jednak normálne uvažujúci človek ho vidí voľným okom. Iba šmejdi a dementi tejto spoločnosti budú kopať hrob nielen ostatným ale aj sebe. A to či už vedome, alebo nevedome v záujme oznamovať okoliu ich kvalitu oproti spoločnosti, takto sa sám klamať a zvyšovať si ego. Pekne ste to vystihol.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-04 20:19:49 972fc602
gejza
on sa dôchodku nedožije, v takom veku bude mať on a celé generácie úplne iné starosti. existenčné. dôchodky nebudú. vytunelujú ich štát a súkromné správcovské spoločnosti.
taká výsada dôchodkovať bola umožnená len zopár generáciám a bohužiaľ tie sú tak deformované socializmom, že nedokážu odolať ani "šmejdom".
dôchodok nie je prirodzený pre žiadny živočíšny ani rastlinný druh. je to proti prírode. buď si aktívny, zacistovaný, alebo hynieš. neexistuje užívanie si staroby. preto keď unudení dôchodcovia idú zájazdovať, nedivme sa, že ich niekto využije. pred 15 rokmi leteli zas zájazdy pre dôchodcov do športovej haly na pasienky, ale tie mali inú kvalitu a nie toľko reklamácií.

aaa # RuxaQija4
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-04 22:33:12 b2293044
keby sa radšej venovali opatrovaniu vnúčat, lepšie by investovali aj svoje úspory, aj by vychovávali tie deti, aj by bola väčšia rodinná spolupatričnosť. ale teraz sú v móde "zájazdy za kultúrou".
alebo, to už radšej mohli búchať čakanmi o parlament.
tak im treba.

aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-04 22:40:26 b2293044
Ono je to cele zlozitejsie.
Problem naozaj ostava v tom, ze starsi ludia naozaj nedokazu vzdorovat tlakom, ktore vyvinuli ludia ako sposob svojej obzivy. Problem je tiez v tom, ze tzv. smejdi alebo lepsie podomovy obchodnici, alebo este lepsie direkt marketeri pouzivaju presne rovnake metody ako napriklad drogovi dealeri, az na to, ze predavaju hrnce a ine hovadiny dennej nepotreby.
Generacia "ovplyvnitelnych|" vyrastla a zostarla aj na "zapade" ale na rozdiel od nasich, su tito starsi ludia menej ovplyvnitelny a viac menej imunny, lebo prezili svoj zivot bombardovany reklamou, pojedajuc polotovary a hamburgery a ich problemom nebolo stat frontu na mandarinky a hrnce made in USSR pred univermagom dva dni a chodit kadit do parku, ale skor ich problem bol zohnat peniaze na potrebne a nepotrebne, nie zhanat veci aj za cenu, ze ich nepotrebujeme, ale hlavne ze ich mame, potom ich vymenime za potrebne..
A tak sa stava prave to, ze dementa osklbu kreteni.
Horsie sa to ale vidi v sirsich aspektoch, pretoze naozaj z dovodu isteho socialneho odtrhnutia a soc. spolupatricnosti sa stary ludia citia odtrhnuty od reality a vitaju kazdu moznost sa zucastnit, alebo skratka ist niekam, kde sa nieco deje, teda napriklad na zajazd, kde ich nutia kupovat paplony, alebo hrnce.
Tato spolupatricnost a ista komunitna nalada potom dokona dielo a deti maju potom problem, ze babka nema na najom, dedo nema co zrat, ale jeden ma paplony z tavieho trusu a druhy hrnce z deravym dnom.
Lenze v uplne sirokom aspekte to naozaj znamena len tolko, ze ak su takyto ludia tak velmi ovplyvnitelny, potom ich moralna hodnota, ako potencionalny ciel napriklad politikov, je velmi vysoko cenena a dolezita pre ovladatelnost (Babky demokratky HZDS, Ficove deti, Klausoprdelky a ine) lebo ich sposobilost dat minimalne hlas, ak nie cely dochodok za sluby, alebo natlak= idealny ciel utoku.
Takto je to vyhovujuci stav pre tych, ktori riadia spolocnost, alebo aspon stoja v uzadi a tazko sa to zmeni.
Kazdopadne keby taketo moznosti mali smejdi za totaca, nazyvali by ich hrdinami soc. prace, alebo zlepsovatelmi kulturneho zivota. Doniesli by nam to, co sme sice nepotrebovali, rovnako ako dogitalky a rifle, ale vsedci sme ich chceli. Lenze vtedy sme na to mali, mali sme aj na viac, len to nebolo kde kupit, tovar sa skor schovaval, ako predaval, peniaze nebolo na co minut, a ked aj bolo, tak toho nebolo... (kto z vas cakal na auto?, kto zvas ho pred 89mohol kupit za kes? dal by vam niekto za totaca uver, alebo poskytol leasing??)
A tym padom by sa neuzivili ani smejdi, lebo by mohli predavat len to, co bolo potrebne a trvanlive.
Ale este je tu aj iny problem, a to je ta smutnejsia stranka veci..
Smejdi neuspeju ani tam, kde nic nieje a kde su uvedomeli ludia. (ja som skrblik)
Preto mam sice zahranicne auto, ale bohuzial 22 rokov stare, sporak zo sekaca a hrnce? no predsa made in USSR! a funguju dodnes, hoci tie "smejdacke" su krasne, ale nikto mi nevezme ten pocit, ked som na ne stal vo fronte a prdel si utieral snehom v parku!
Podobny pocit nezoberete ani tomu, co kupil krasnu sadu od smejdov a ocitol sa na ulici pre exekuciu.
A aj ked bude na ulici, stale moze dat hlas v mieste TP a vo volbach hocikde, verte, ze volicsky preukaz a flasu cuca dostane od kazdej politickej strany, ktorej sa ponukne!.


wimshurst # KinyWygu87
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-10-04 23:09:29 c3620eb4
loading...
Volá sa to morálna kríza spoločnosti. Šmejdi sú len jedným z mnohých príznakov úpadku spoločnosti, oveľa viac známa je tzv. ekonomická kríza, o ktorej si každý myslí, že prišla sama od seba, ale v skutočnosti je to zámerný finančný zmätok, v ktorom dobre informovaný človek-sociálny parazit neustále bohatne na úkor tvorcov hodnôt. Je to obdoba prípadu šmejd -obeť a napriek tomu zločineckých politikov stále vždy a znova zvolíme. Pardon, vy ich volíte!

Civilizácia bieleho človek nastúpila cestu úpadku. Suméri, Egypt, Byzantia, Rím, teraz je na rade anglosasko-židovská civilizácia na čele s USA a Izraelom, na večné časy a nikdy inak.

Slovania spamätajte sa, vy ste iná kultúra, vyznávate iné hodnoty, ste kolonizovaní cudzou mocou, vaše sebavedomie bolo zničené, dejiny vymazané z generačnej pamäte, ste vystavení tisícročnej genocíde.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 67% ( 8 people voted )
+
2013-10-05 08:02:53 57f4ca0a
http://www.novavlna.sk/smejdi-cz-dokument-2013-poz
rite-si-tento-dlhoocakavany-dokument-online-tu/

celkom zaujimave pasaze:
1. nieco po 31 minute pani osklbana o 35 000 (v zavere z toho vyplynie, ze sa jedna o vyssiu sumu) prehlasi, ze uz sa viac takej akcie nezucastni, klame!
2. 52:30 mnou spominane piva.

mal som problem pochopit, preco sa ista skupina smejdov slubujucich ako akteri na videu hory-doly usadi na hrade ako nasi so suhlasom ludu zvoleni delegati, okradaju dementov a s usmevom mavaju volebnymi vysledkami...pomaly ale isto sa ten problem pominul...

nechcem ako gejza hadzat vsetkych do jedneho vreca, ale zdravim taktiez kofolovych, orangutany, miazgovcov, babky demokratky atd, atd...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-05 08:23:56 b2fdaee0
Gejza Hufnágel: na tomto portáli máš nenormálne veľa príspevkov do diskusie. Zodpovedne vyhlasujem, že tento je suverénne tvoj najlepší. Tlieskam, podpisujem, pluskujem. Ja, ako pozitívne ladený jedinec len dúfam, že autor tohto veľdiela sa v 50-ke pri jeho čítaní bude červenať. Värímä!


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-05 18:08:45 55ede032
Mal so pripravenú asi storiadkovú recenziu tohto pubertálno-psychopatického článku, ale po prečítaní príspevku Gejzu Hufnágela som si uvedomil, že by to bolo syzifovské. Autor sa jednoducho musí dožiť dôchodkového veku. Taký je údel primitívov, ktorí sa musia dotknúť ohňa aby uverili, že páli.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-05 18:11:13 55ede032
Definitíva to vystihol absolútne PRESNE! Viac netreba dodať. Dnešný deň strávený na dolezite.sk ma naplnil dobrým pocitom. Som rád, že istujú ľudia ako Gejza Hufnágel a Definitíva. Takých je medzi nami drvivá väčšina, len nevedome žijú v klamstve a treba vymyslieť, ako zobudiť PRAVDU, ktorá v nich je, len o nej nevedia.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-05 18:15:09 55ede032
namiesto penenia a pubertackeho osocovania by uz niekto mohol odpovedat na v clanku polozenu otazku:
"ale prečo sú vlastne obeťami starci, prečo nie je cieľovou skupinou takéhoto predaja povedzme strednoveká komunita bankových úradníkov?"
apropos, pubertiakom by som tiez povolil pravo volit, obcas maju dobre myslienky :)

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-05 21:19:19 b2fda314
Kucma, robíš sa sprostý, alebo si? Spýtaj sa Geparda, prečo loví antilopy a nie slony, alebo levy.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-06 11:47:46 55ede032
Zukov...a vies co? nic.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-06 15:09:22 b2fda314
netřeba číst tenhle článek. Autor je naprosté (a sprosté) hovno.

pochop # RariQatu28
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-07 12:39:53 58644f7c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Stačí jen v Saudské Arábii aktivovat islámský virus a jsou z nich bestie


Stačí jen v Saudské Arábii aktivovat islámský virus a jsou z nich bestie
Není nad to, když se lásku rozdávající muslim radikalizuje po měsíci stráveném v zemi, která nyní předsedá komisi pro lidská práva...
Migrace a dotace
Otázka nášho profitu z členstva v EÚ
Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0374 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage