Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Slovania: duchovne najvyspelejší národ!


Slovania: duchovne najvyspelejší národ!

Slovania sú duchovne najviac ušľachtilý národ – dokazujú to historické fakty

Nedávno mi napadla jedna zaujímavá vec:

čo ak boli Slovania pokresťančení ako poslední v Európe? Ak by to bola pravda, prezrádzalo by to najvyššiu rasovo-duchovnú vyspelosť Slovanov, keďže najdlhšie odolávali nebezpečnému jedu kresťanstva.

A predstav si, že môj predpoklad bol správny, keď som to začal na internete, wikipédii overovať. . Slovania boli pokresťančení zo všetkých Európskych národov až najneskôr! Je naozaj obdivuhodné akému obrovskému vplyvu museli odolávať najmä južní Slovania, pretože boli pod ohromným tlakom, ich územie patrilo do Rímskej ríše. Dokonca aj v Biblii sa píše že v Macedónsku bol evanjelizovať aj apoštol Pavol, Macedónsko bolo stáročia pod tlakom kresťanského Grécka a napriek tomu, sa v Macedónsku rozšírilo kresťanstvo celoplošne až v 10. storočí kvôli vplyvu Cyrila a Metoda (dovtedy existovali len malé komunity na pár miestach). Vlastne všetci Slovania boli pokresťančení až po vplyvoch Cyrila a Metóda (skutočne nie nadarmo Ján Pavol II. má názov encykliky "Apoštoli Slovanov", skutočne to veľmi objektívne vystihuje históriu). V 10. storočí začal vrcholný stredovek, vtedy bola zem zasiahnutá opravdivou temnotou a tejto temnote už neodolali ani Slovania.

Ale dovtedy boli Slovania doslova akýmsi ostrovom v Európe, kde sa kresťanstvu nedarilo

Naši predkovia boli opravdiví hrdinovia v odolávaní kresťanstvu tak dlho. Máme byť na nich prečo hrdí

A možno aj preto sa šíri tak hrozná nenávisť voči Slovanom v dnešnej dobre, kvôli nepokojom na Ukrajine, pretože Slovania majú v sebe najviac ušľachtilého ducha. A to silám zla prekáža, Slovania sú veľkou prekážkou silám zla, Slovania sú jediné svetlo na zemi, všetko ostatné sú len primitívne národy

Je pozoruhodné, že hoci Germáni počas celej svojej histórie politicko-vojensky 100%ne odolávali dlhé storočia ohromne mocnému Rímu (Rím si ich nikdy nepodmanil), napriek tomu boli paradoxne pokresťančení extrémne skoro. Hoci v Ríme bolo zavedené kresťanstvo najskôr, Germáni ho z politických dôvodov neboli nijak nútení prijať. Významne skoršie boli pokresťančení aj napr. Rumuni.

Významne neskôr boli pokresťančení Škandinávci (Švédi, Nóri, Fíni) (ale stále o niečo skôr ako Slovania), ale to bolo z logických geografických dôvodov - sú totiž na úplnom severe Európy, takže to určitý čas trvalo, kým sa kresťanský mor z juhu rozšíril aj tam. Navyše riedko zaľudnené oblasti politicky cirkev nelákali

Neskôr od Slovanov boli pokresťančení už len Pobalťania (Lytovčania a Lotyši), ale to bolo len z dôvodu extrémne riedko zaľudnených oblastí. Ak na jednom kilometri štvorcovom bolo v priemere povedzme 5 ľudí, tak to sa cirkvi evanjelizovať z politických dôvodov neoplatilo tak roztrúsených ľudí

Článok bol pôvodne e-mailAuthor: franco # MohaDinu60
Komentáre2014-04-2941
-
 56% ( 38 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


Desmond Morriss # LudyVifa97
-
 39% ( 26 people voted )
+
2014-04-29 20:33:01 5e70259e
Ak sa cirkevné metódy "argumentácie" a "dokazovania" implementujú do sekulárnej sféry, môže vzniknúť len rovnaká pseudointelektuálna sračka ako sú cirkevné drísty.
Pock # SihySuri34
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-04-29 20:41:36 3ec5f361
Nízko hodnotený príspevok


General Guderian # TyroMury04
-
 36% ( 12 people voted )
+
2014-04-29 20:52:52 55e54541
Poručík, píšeš o sebe? Ty si sa kde presne stretol s korupciou, máš osobnú skúsenosť, alebo ti postačí čítať výlevy neprajníkov a ich „zistenia“? Kto nenahlási porušenie zákona sa sám dopúšťa trestného činu, tak nemoralizuj. Internet je plný zbabelcov, čo všade vidia korupciu, ale nikoho nenahlásili, nič neudali, zrejme čakajú, že sa chopí príležitosti druhý, lenivci. Korupcia je nevyhnutná súčasť etatizmu, pokiaľ sa musí schvaľovať, dodávať, rozdeľovať a aj časovo zosúlaďovať, tak je dostatočný priestor na posuny istých požiadaviek medzi stránkami. Je to ľudské jednanie, ponúknuť a uľahčiť, okamžite zabezpečiť. Poskytnúť službičky za promptné vybavenie.
Etatizmus bez korupcie je spoločnosť bezduchých strojov v totalitnej tyranii, čo slepo nasledujú „zákony“ a skutočne veria bľabotaniu, že ich povinnosťou drezúrovania je slúžiť občanom. Nekorupční úradníci sú teroristi, ktorých láka moc nad ľuďmi, vyžívajú sa v ponižovaní pri kontrolovaní každého lajstra. Kto píše o korupcii je väčšinou ohovárač a závistlivec. Nakoniec sa nechá nekorupčným štempľom opečatiť s číslom 666 s radosťou, že ním hľadaný ľudomil nepožadoval úplatok.

Lidhja # JojaVime40
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-04-29 21:32:50 5f663b36
Nízko hodnotený príspevok


lucifer # FaliQuva33
-
 38% ( 6 people voted )
+
2014-04-29 22:36:33 b91d9c22
loading...
Očujte. srandisti! Ono, ten článok má pravdu! Už len tým, že Teutóni furt sa hrabú na východ, domov. Už len tým dokazujú odkiaľ sú, len zabudli materinskú reč, ako tzv. Maďari slovenčinu!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-04-29 23:04:42 58d42498
franco, duchovne prebudení ľudia žijú v každom národe! Aj na Slovensku, i v Čechách, Rusku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, USA, Anglicku, a tak ďalej a tak ďalej. Radšej skúmaj sám seba v sebe, prečo pociťuješ odpor voči kresťanstvu. Prečo?

Pôvodná kresťanská náuka, ako bola daná Ježišom, ako ju on osobne trpezlivo a prozreteľne nadiktoval pisárom vo svojej reči na hore Garizime, ktorá sa preto verne zachovala v Matúšovom evanjeliu v 5.-7. kapitole pre nás všetkých, ktorí by sme sa chceli osobne stretnúť s Otcom a s Ježišom, je dobrá a spasiteľná, ak podľa nej žijeme. V biblii je zaznamenané pravdivé evanjelium, pravdaže zaobalené v podobenstvách, pretože perly by mali byť ochránené pred sviňami, aby ich živý obsah bol daný iba úprimne s láskou hľadajúcim. Ježišovo evanjelium vedie ku spoznaniu živého osobného Boha Otca. Väčšina cirkevných kňazov však slepo verí a hlása pravý opak Ježišovho evanjelia, hlásajú klamstvo že Ježiša nemožno živo stretnúť a s ním hovoriť, hlásajú vieru v ich falošného pečeného Krista, ako keby zjedenie potravy mohlo niekoho očistiť a polepšiť a duchovne oživiť a spasiť. Je to samozrejme lož, pretože tu človek zostáva úplne nezmenený po prijímaní, ako bol i pred prijímaním. Kedysi som tiež chodieval na spovede i prijímania, ale nič mi to neosožilo. Totiž tu slepí "otcovia" vedú slepých veriacich ku hmotnej viere ich očí, aby verili zdaniu, že oplátka je Ježišovo telo, namiesto aby sa obrátili dovnútra a uvedomili si, že tento pohostinný obrad, ktorý Ježiš poručil svojim priateľom zachovávať ako bratskú hostinu v kruhu úprimne sa milujúcich ľudí, takisto ako je tomu v nebi; že táto hostina je podobenstvom, kde nám Ježiš ponúka svoju pomocnú ruku, kde klope na dvere nášho srdcia a čaká kedy mu otvoríme, aby nám mohol naše pokorné srdce duchovne osvietiť a viesť nás ku očisteniu sa od našich hriechov, aby nás mohol pravdivo napojiť a nasýtiť svojou láskou a múdrosťou, jeho telom a krvou, ktoré potom môžeme navonok dosvedčovať skutkami podľa jeho vôle. Jedine tak môžeme pocítiť zasľúbenú blahoslavenosť. To je zmysel Ježišových slov pri poslednej večeri, ale ľudia sú zvádzaní ku sebaklamu, že pojedajú Ježišovo fyzické telo. Ale veriaci majú to, čo chcú mať, lebo sa radšej chcú modliť Otčenáše iba perami vo vonkajších kamenných chrámoch, lebo netúžia stretnúť živého Otca vo vnútornom chráme svojho srdca, lebo netúžia ukrižovať svoje telesné chúťky a pokoriť a ponúknuť Ježišovi svoju slobodnú vôľu pre konanie dobra. Vlastne i ja si túto nepokoru tiež uvedomujem v posledných dňoch vo svojom živote v sebe i na sebe. Pán Ježiš povedal, že kvôli vonkajším veriacim bude trvať naďalej i vonkajší chrám a vonkajšie obrady. Tie však nikomu nič neosožia, je len na nás, či chceme o týchto obradoch premýšľať a prijať ich jadro do svojho života. Alebo či chceme žiť celý život v sebaklame bezbožne, žiť vo viere v spasiteľnosť ceremónii. Kvôli tomuto označil apoštol Ján Rímsku cirkev ako neviestku, totiž zasnúbenú nevestu nevernú ženíchovi, ktorá sa klania peniazom a obracia zraky ľudí ku svetu, namiesto ku vnútrajšku. Ako je to obrazne opísané v Jánovom zjavení, 17. kapitole:

4 A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva, 5 a na svojom čele mala napísané meno: Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater smilníc a ohavností zeme. 6 A videl som ženu, že bola opilá krvi svätých a krvi svedkov Ježišových. A keď som ju videl, náramne som sa divil.

A ešte čo sa týka starých bohov: je len jeden skutočný Boh, Otec, ktorý nás stvoril, ktorý nás miluje a trpezlivo sa o nás stará, pred ktorým si my, ľudia, jeho deti, zatvárame uši. Starí slovanskí bohovia, nordickí bohovia, grécki bohovia, rímski bohovia, egyptskí bohovia, indickí bohovia, a ďalší bohovia, sú len výtvormi fantázie našich predkov. Čiže kultúrne dedičstvo, ktoré ja osobne nemusím. Ale naše pekné slovenské ľudové rozprávky potešia a zväčša i poučia.

Stano # HyxaFyjo84
-
 60% ( 15 people voted )
+
2014-04-30 00:21:17 5057d10a
Clanek je nejakej divnej jako by to psal opilej clovek nebo pod praskama ale zajimavejsi jsou odezvy na tu zmatlaninu.Stano jsem s Tebou ....
C.
contumax # TaneSovo57
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 07:25:13 2530223d
Stano, odhliadnuc od článku, začnem z prudka. Kresťanstvo je silná forma fašizmu, ktorá ako koncept programuje človeka do polohy otroka. Veľmi zábavné je pozorovať, ako i vzdelaní ľudia podľahli tejto mágii. Veria rozprávkam zvaným biblia. Veria, že za ňou je Ježiš. Menej sfanatizovaní hovoria o inom, pravom ježišovom učení. Obidve skupiny však nemajú pevnú pôdu pod nohami, len slepú vieru plnú zázrakov. Už nehovoriac, že Ježiš prišiel na tento svet "umravniť" príslušníkov svojho etnika. Jeho učenie, nech je akékoľvek, nie je určené Slovanom. Stvoriteľ je len jeden a jednotlivé spoločenstvá boli pod vplyvom vlastných fantázií, ako píšeš, ale v l a s t n ý c h, rozumieš? Pod vplyvom kódov, ktoré ich formovali. Kód kresťanstva je pre nás Slovanov cudzí, škodlivý. Dokedy to naše mozgy nepochopia, budú zavírené ako počítač. Nechcem tu teraz polemizovať, len poznámka: ak by si bigotní veriaci pozorne čítali bibliu, tú knihu hlásajúcu lásku a čítali najmä starý zákon, museli by vydáviť aj posledné zvyšky svojej viery. Amen (Amon - staroegyptský boh...)
Vlad9 # RiwoPoqo39
-
 81% ( 21 people voted )
+
2014-04-30 08:21:14 c2a0d702
Neviem, ako komu, ale mne sa pri slove duchovno vždy dvíha žalúdok...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-30 08:27:20 d4254112
franko podava zarucenu pravdu, tak to prezentuje ziarislav s chobotom a im podobni, ... ked som sa do toho zacital, nevedel som, ci sa mam smiat alebo plakat..., franko,.. chodte tu vasu ,/vlastne je to NEW AGE v este viac primitivnej forme/.. zarucenu pravdu este s chobotom dotiahnut do pralesa v Brazilii, chobot tam uz bol meditovat a zoberte zo sebou aj ziarislava . Skuste to este doladit , ved v tejto forme ako to podavate , na to sa vam namotaju akurat idioti...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-30 08:38:14 53238326
franco aj ked ti to napadlo aj tak to nie je púravda....
Christianizacia Slovanov prisla skor ako christianizacia napr. Vikingov, tym padom je tvoj napad a nasledne rozjimanie zbytocne...

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 09:08:59 59ad5d21
Kresťanstvo sa šírilo ohňom, mečom a hladomorom na príkaz vládnucej elity, začalo za Vladimíra I., čo je sporná osobnosť, Ivan IV. Hrozný bol využitý, po ňom za čudných okolností nastúpila dynastia Romanovcov, prozápadne orientovaných. Ani to im nepomohlo, násilím sa trónu chopili a rituálnou vraždou v réžii Chazarov zo sveta aj odišli.

Kresťanstvo začalo genocídu Slovanov, tá pokračovala Židoboľševickou VOSR, nastolením židovského socializmu v Rusku, dvoma svetovými vojnami. Celé dejiny Slovanov sú poznačené snahou anglosaso židovskej civilizácie ovládnuť a zotročiť Slovanov, získať ich územia a bohatstvo. Dnes prebieha nenásilná genocída Slovanov pod diktátom NWO-USA-EÚ, keď sa Slovanská populácia pomerne zmenšuje oproti prisťahovalcom a o niekoľko rokov si asociálna väčšina demokraticky zvolí svoj parlament a vládu. Porovnajte si nárast obyvateľstva Rusov a Slovanov a porovnajte napr. s Áziou.
Kresťanstvo a islam vzniklo ako odnož judaizmu, čo je najúspešnejšia stratégia prežitia určitej skupiny ľudí, žiaľ vždy na úkor a v neprospech domáceho obyvateľstva, judaizmus to presne popisuje. Kresťanstvo si z judaizmu ponechalo moc a bohatstvo za každú cenu, dnes je kresťanstvo piatou kolónou NWO-USA, svetovej moci, ktorá duchovne a fyzicky zotročila človeka, riadi sa zásadou zisku hneď a za každú cenu, aj za cenu ľudského života a zničenia prírody.

Kresťanstvo je sekta, jej cieľom je ovládnuť a zotročiť ducha človeka za účelom vlastného zbohatnutia. Vatikán, s.r.o. je najbohatšia s.r.o. na svete. Dodnes pácha násilie na deťoch ich krstom, vo veku, keď nevedia myslieť, nemajú vedomosti, nevedia rozprávať a brániť sa. Pre ranné detstvo je typické, že počas neho získava človek model správania, návyky, na celý život a v dospelosti sa človek tohto modelu správania už nevie zbaviť, alebo len veľmi ťažko a z psychickými následkami. Je to dané genetikou, čo je prírodný zákon človekom nezmeniteľný, na človeku nezávislý, cirkev to vie a zámerne tento zákon zneužíva vo svoj prospech a takto pácha násilie.
Je to mäkké násilie, je to nenásilná genocída, keď celé národy sú používané pre "vyšší" záujem.

Nič na svete nie je dokonalé, Aj Slovania majú svoje chyby, ale majú geneticky podmienenú morálku založenú na princípe humanity, rodiny ako základu spoločnosti, odmietaní otroctva. Netvorili štátne útvary, ale štát je dnes koncentrácia bohatstva ukradnutého od občanov, koncentrácia moci, ktoré spôsobilo najväčšie vojny v dejinách a násilné šírenie kresťanstva, koncentrácia neustáleho násilia, ktoré štát pácha na občanoch súkromnými korporáciami. Slovanstvo to je genetika dobra, zdroj dobra na svete. Rusko a ZSSR boli pod vplyvom Židoboľševickej VOSR, chazarského socializmu, demokracie NWO- USA typu až do nástupu Putina. Slovania žili posledných 1000 rokov pod násilím anglosaso židov a kresťanov, tým je poznamenaný aj ich vývoj.

Slovania si nevymysleli kresťanstvo, Židoboľševickú VOSR /Ukrajina ju veľmi pripomína aj židovstvom aj cudzími peniazmi/, ani svetové vojny, ani socializmus a komunizmus. Teóriu komunizmu a socializmu vypracovali v židovskej dielni, sociálny štát je o mäkkom otroctve, dostanete najesť a strechu nad hlavou, ale nikdy nezbohatnete a nebudete si doma vládnuť a celý život budete pracovať pre židovstvo, pre súkromné korporácie, pre európské kráľovské rody, pre mafie. Všetci títo predstavujú NWO, dnešnú svetovú moc, pre ktorých je človek otrokom.

Ste svedkami tisícročnej vojny dvoch civilizácií, Slovanskej a anglosaso židovskej. Tisíc rokov anglosaso židia vyhrávali, dnes sa karta obracia, Putin je v krajinách anglosaso židov najobľúbenejší politik, 80% Nemcov sa vyslovilo, že Ruský záujem na Kryme je oprávnený, len oficiálne médiá nám klamú každý deň, sú kúpené svetovou mocou a slúžia jej.

Nájdite si 200 ročné dejiny násilia a vojen USA, stovky miliónov mŕtvych v mene demokracie USA a ďakujte Slovanom, že sú poslednou a jedinou baštou proti nekonečnému násiliu anglosaso židovskej civilizácie.

Eupedia.eu, zdroj anglosaso židov, hovorí o osídlení Euroázie Slovanmi od Škandinávie, cez Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Balkán, Irán a ázijskú časť Ruska. Dejiny Slovanov boli spálené, zničené, prepísané, sme tisíc rokov klamaní. Dejiny Sumérov, fakt, že boli najvyspelejšou civilizáciou na Zemi až po dnešok, sú nám tajené. Tam niekde na okraji Sumérov, kdesi v kúte Mezopotánie sa začala his-tóra judaizmu, spanilá jazda najúspešnejšej stratégie prežitia skupiny ľudí, najúspešnejšej genetiky klamstva a podvodu.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 86% ( 26 people voted )
+
2014-04-30 09:29:33 5faaebfb
ISP # ByfuRile60
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-04-30 09:47:38 d405d2ca
nastolením židovského socializmu v Rusku,


definitiva to je take smiesne, az to je niekedy do placu.
Vy konspiratori totiz tak neuveritelne tarate, ze nakoniec aj antizemitizmus povazujete za zidofiliu.
Tak mi pre lietajucu farfalu vysvetli, preco z krajin, kde vladli podla teba Zidia, Zidia utekali?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-30 09:49:15 59ad5d21
Rafael: nemáš pravdu, Vigingovia boli pokresťančení skôr ako Slovania a to navyše mali geografickú výhodu (boli na kraji Európe - na severe), boli a sú zaľudnení extrémne riedko , takže je prirodzené že žiadne silné politicko-cirkevné tlaky ako pri Slovanoch na pokresťančenie neboli.
A pozor, nie príchodom Cyrila a Metoda boli Slovania pokresťančení, ešte dlho po ich príchode bola náboženská sloboda. Kresťanstvo sa u Slovanov začalo šíriť násilím až po roku 1000. Až po roku 1000 boli Slovania pokresťančení - u nás sa o to postaral Maďar - svätý Štefan I

franco # MohaDinu60
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-04-30 10:05:34 5057d10a
franco poses presne tak, aby to davalo zmysel tvojmu napadu,. Ano Slovania neboli christianizovani prichodom Cyrila a Mopeda, ale daleko skor...
No a Vikingovia boli touto pliagou zasiahnuti az 100 rokov po prichode toho motocyklistu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 10:08:35 59ad5d21
Rafael, asi tak, ako píšeš!Ozajstné dejiny nepustia.

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 11:33:38 58d42498
Anglosasi si furt myslua ze su modrooky blond kreteni s budhovsky tvarovanou lebkou a budu nam "opiciakom" vladnut. Lebo si to chcu mysliet.... preco neodolavame timto hitlerom ?
Vybyta baterka # XaciQehi08
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 11:49:28 5b7f2ada
Rafael, vsimol som si, ze pouzivas nezvycajny termin. sledujes tym nieco konkretne ?


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 11:53:46 d9777929
Fero upresni
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 13:05:42 59ad5d21
Vybyta baterka,keď uvidia tvoju gramatiku tak sa ím odnechce...
General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 13:14:30 55e54541
Rafael: "christianizovani."
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 13:56:43 d9777929
Lidhja:
NA SK nežijem už od r. 1996. S korupciou som sa prvý raz stretol v 9. tirede pri prijímaní na stredné školy, hovorilo sa o nej úplne otvorene, existoval presný zoznam koľko komu za prijatie na akú školu. Spomínam si že išlo o tieto školy: Ekonomická-zahr. obchod, lesnícka priemyslovka, automobilová priem., hotelová stred. šk. v Piešťanoch, suma sa pohybovala od 2000 do 5000 KČs.
Pri prijímačkách na VŠ to isté, sumy boli asi 10x vyššie. Najvyššie úplatky sa dávali za medicínu a právo (ca 50 000) o čosi menej za ekonomiku-zahr. obchod, VŠ lesnícku vo Zvolene alebo niekt. odbory filozofie. Opäť sa o tom medzi spolužiakmi úplne otvorene hovorilo, bolo to brané ako nedeliteľná súčasť života.
Keď začali mať rodičia vyše 60 a potrebovali občas lek. pomoc, bez úplatku to nešlo-veď sa aj hovoril vtip že čo to znamená OÚNZ-odevzdej úplatek nebo zemřeš. Podobné to bolo pri prideľovaní bytov-vo veľkých mestách sa dávali úplatky rádove desaťtisíce, to som už na vlastnej koži nezažil, prišla revolúcia a na byt som si musel zarobiť sám. Ako to vypadá teraz vieš veľmi dobre aj sama, ja na SK nežijem stačí čítať tlač.
A čo sa týka etatizmu tak najetatistickejšie štáty na svete patrili do socialistického bloku samozrejme že teraz ích predbehol USrael a EUSSR.
Takže z mojej starny toľko.

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 14:57:58 55e54541
General Guderian,----Čítam,čítam,myslela som,že píšeš o súčasnosti a naraz,že pred prevratom(podľa teba revolúciou)Samozrejme,že úplatky sa dávali vždy,ale pred 89. rokom to od teba nikto nepýtal. Boli ľudia,ktorí dávali a tým si pokazili lekárov aj úradníkov,lebo si nato zvykli. Vôbec nie je pravda,že bez úplatku to nešlo. Kto bol sprostý dal a ešte sa s tým aj chválil. No priznaj si aké to boli úplatky!Fľaša , káva, u lekára Nikdy sa mi nestalo,aby odo mňa niekto pýtal úplatok,alebo ,aby ma lekár nevyšetril bez úplatku. Toto čo píšeš,sa hodí práve na túto dobu.Trepeš sprostosti!!!Tlač čítaš akú? Ak Slovenskú,v tej sa pravdy nedočítaš-obyčajne- . V zahraničí platí to isté
Každá líška svoj chvost chváli!!!To len my,Slováci si nemôžeme zvyknúť za ten svet,žeby sme si nemali špiniť do vlastného hniezda.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 15:44:19 5b7f0aac
Jambo:
Pokiaľ čítaš moje príspevky tak dobre vieš že som silne kritický i ku dnešnému korporatívne fašistickému systému takže z mojej strany je to padni komu padni. A viem i pochváliť, si nájdi môj príspevok (vky) pri článku o košickom pochode za život. Písať o slovanoch ako o najušľachtilejšom etniku je prípad pre psychiatra. Vedu, techniku i vedomosti sme kompletne prebrali od západu a kultúru nám doniesli kresťanskí misionári.
Režim sa zmenil, ľudia ostali rovnakí, mentalitu len tak nezmeníš s tým sa zmier. Slovania majú svoje pozitíva i negatíva ako každý národ.

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-04-30 17:11:24 55e54541
General Guderian,----To je pravda. Nedá sa jednoznačne povedať,že Slovania sú najušľachtilejší národ.O ktorom národe sa dá toto tvrdiť?Ale,žeby sme boli najsprostejší?To tiež neverím. Myslím,že národy si medzi sebou vymieňali skúsenosti(rozumy,takže ani to sa nedá jednoznačne tvrdiť,že vedu a vedomosti máme zo západu.Keď sa pozrieš do minulosti ,máme aj my svojich vynálezcov a učencov. No to čo sme prebrali ako opice zo západu po 89. ,je katastrofa.Akú kultúru nám priniesli Cyril a Metód ?Slovania mali svoju kultúru aj majú.Len preberajú zo západu všetko zlé.Možno,by sa tam našlo niečo dobré.My už nemáme oblečenie ,ale
S poslednými tvojimi vetami súhlasím.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 19:50:42 5b7f0aac
To ešte patrí k príspevku,-----outfit a iné .Nakoniec ešte aj svoj jazyk zabudneme.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-30 19:55:21 5b7f0aac
najdlhšie odolávali pokresťančovaniu mečom a krvou v Európe asi polabskí Slovania v dnešnom východnom a severnom Nemecku...východ a sever dnešného Nemecka sú ponemčení Slovania...aj Slovanské názvy obcí a miest sú ponemčené...http://www.hradiska.sk/2012/07/slova
nske-hradiska-v-nemecku.html....http://www.dobrodr
uh.sk/historia/polabski-slovania---historia-a-pad.
...http://www.tajnedejiny.sgo.sk/
WooDoo # SipoHumu80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-30 22:11:33 2e1d01fd
No Wudu, vidím, že nie si len taký ako Jožo Ráž, ktorému jedna pani povedala, že je ani, ani, ani! Máš pravdu o Polabanoch,Srboch...lenže história je oveľa, oveľa zložitejšia! Slaviansky národ totižto je oveľa starší, ako dnešné zmanipulované dejiny tvrdia. Slaviani kedysi ovládali komplet Euroáziu, samozrejme, okrem Číny a oni to majú veľmi v pamäti národnej, vedia a rešpektujú Rusov, čo sme aj my, darmo sa ináč tvárime. Číňanov sme raz porazili a tisíce rokov držia obe strany status qô! Neviem, či som spisovne napísal. Len v dnešnej dobe svoloč, ktorá ukradla zem kmeňom, tzv.Indiánom v Amerike si robí nárok na riadenie celého sveta, toto nemôže mať dlhé trvanie a ani nebude! A ešte bojové helikoptér mali drzosť nazvať Apache, alebo tie včielky s plochou dráhou letu Tomahwk...veď to je výsmech ľudstvu a hlavne pôvodných majiteľov americkej zeme, Indiánov! Ale, za všetkým hľadaj krivonosých Siaonistov, čo z úroku žijú! Nie sú to Židia, tí sú len na odvedenie pozornosti, za nič v podstate nemôžu...kde je skrytá tajnička???

Interbulo # HacoSyfi01
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-04-30 23:06:56 58d42498
dopici.
generalissimo, ked sme sa minule bavili o rezimoch, to o jakej gute si rozpraval, ked skoro 20 rokov nezijes na slovensku??? ta co ze si odisiel? ked tento rezim je super?
dopici.
ocny emigrant tu vyblakuvava z kanady
dopici.
kokoce rebro lidhja by čenžoval pozemky z rakuska a kazdy druhy prispevok od pepikov.
ta to co dopici???

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-05-01 10:21:19 b2fdac17
vidim tu vela chazaromilov...ale fakt je ze katolici a zednari su najhorsi :))

povazan # DydiVufy99
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-01 10:54:28 55d8fe3a
Odkdy jsou slovani slovany?

baol # WevuFaga54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-01 22:07:41 4e88bc40
"FUGA" sa tomu hovorí u nás na dedine pod Tatrami! Je to v preklade čosi voľné, voľný priestor, nepresnosť dvoch stykových plôch.... Teda každá "historicko--dejinná --teologická" a im podobné fakulty na SK /a možno aj v PL, U, Rusku.. /by mala odbornú -vedeckú, diplomovú, dizertačnú a im podobné práce zamerať na "nulté obdobie " dejín t.j pred 10 storočím... SLOVANSTVA! A rôzne "fantasmagorie", " bohatierske biliny" a historická " prírodzená" podradenosť či "nadradenosť" by sa dostali mimo obyčajného obdrizdávania!/ Prušiaci sú ponemčený Slovania.. dôkazom sú ešte dnes niektoré dediny v okolí KK,PP,SNV, GL ,KS ...ktoré boli osídlené z rôznych častí dnešného Nemecka ,ale aj Pruska...severu PL../
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-02 12:34:33 58d4289b
Kdysi jsem v Legendě o sv. Vojtěchu četl, že si sv. Vojtěch stěžoval u papeže, že židé v čechách loví křesťany a prodávají do otroctví. Z toho usuzuju, že slované se ke křesťanství obraceli, aby nebyli loveni do otroctví.
Tony # BevyBabo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-02 22:11:53 50fbfa8f
Jak zde někteří v diskuzi naznačili - kolébkou evropských slovanů je polabí, lužice, zhruba ÚZEMÍ střední a východní části "státu Německo" (což ovšem tehdy nehrálo roli - státy v dnešním pojetí neexistovaly, stejně tak vědomí jakési "slovanské sounáležitosti" neexistovalo, identifikování se jako "slovan" to bylo vynalezeno až poměrně nedávno k účelům konsolidace státních zřízení pod rouškou "národních obrození" a podobně. Akorát že to stáhli do minulosti aby novovytvořili ZPĚTNĚ falešnou historii.). Ze severozápadu a středu Evropy postupovali slované na východ a nikoli naopak. Ovšem ze západu byli od jihu zneužiti, vytlačování, rozděleni...vlivem mocenského pnutí z jihu ("Křesťanství jakožto ŘÍMSKÉ - Je to podobné jako je dnes kulturní invaze "západní", kdy se mládež učí cizímu jazyku a způsobům zotročitele...a obdivuje to. Je to to samé.)

duab # LuboRyby92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-02 23:52:00 4e88bfe7
Pandemonium celkom ti rozumiem. Možno je to preto lebo väčšinou ľudia o tom len hatlajú a ich správanie, činy a životy hovoria - ukazujú niečo celkom iné.
V poslednej dobe sa každý preteká čo ,,duchovnejšie,, povie a napíše.

Apetuwaste Win # BogyCytu64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-04 13:35:53 b0666083
baol,-----U nás sú to Slovania ,u vás Slované.Takže ,ani slovani,ani slovany!
Mne tiež. Lebo keď niekto chce byť veľmi zaujímavý,nenapíše duševno,ale dochovno. Je to to isté
Tak ako Karma a osud!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-05 11:42:46 b229ee8e
Jambo: Duševno a duchovno se plete dost, to jo, ale "Karma" a "osud" není v podstatě to samé.

ksaj # KepuMifu97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-07 02:03:17 4e888eb9
Konferencia Forum Slavica - Slovo a písmo Slovanov(koncertná sála, Nitrianskej galérii), 25.10.2014 (sobota), začiatok 9:00. www.slavica.sk

Nikoleta Jurcinova # HisyKede02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-12 22:02:23 57ef3be1

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tr   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kult státu a sexualizace všeho


Kult státu a sexualizace všeho
Dnes opravdu nemám čas něco psát, ale když musím, tak musím. Občas nějaký problém vytane a vy se k němu vyjádřit prostě musíte. Pravdou však je, že Stát je kult. Dokonce ani ně...
Svět není spravedlivý
Novozélanďan spáchal sebevraždu kvůli obvinění z rasismu
FRANCIE ZAKÁZALA RENTGENOVÁNÍ KAMIONŮ NA HRANICÍCH: RENTGENY PRÝ POŠKOZUJÍ ZDRAVÍ ILEGÁLNÍCH IMIGRANTŮ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0685 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles