Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Sexuálny svet podľa pána farára


Sexuálny svet podľa pána farára

Treba vyjsť na svetlo s informáciami, ktoré nie sú Slovenskej verejnosti o katolíckej cirkvi známe. Katolícka cirkev je podivná sekta v oblasti sexuality a zakazuje dokonca aj masturbáciu a antikoncepciu. Cirkev ohrozuje slobodu a ľudské práva jednotlivca

Pre slušného človeka je nepredstaviteľné niekoho zabiť či okradnúť. Jediné z Božieho desatora, v čom mohla Alica pochybiť, bolo šieste prikázanie. A práve preto odopierať Eduardovi erotické pôžitky bolo jedinou možnosťou, ako Bohu dokázať svoju oddanosť. (perex)

Toľko parafráza autorovej úvahy na tému náboženstvo a sex v poviedke Eduard a Bůh. Český spisovateľ Milan Kundera v nej vykreslil snahu vidieckeho učiteľa Eduarda dostať do postele svoju priateľku Alicu, silne veriacu katolíčku. Tá sa však akýmkoľvek pokusom o čo len náznak telesného zblíženia bráni, argumentujúc náboženstvom, ktoré sexualitu vníma ako hriech. A sama pred sebou a vlastnými túžbami háji tento postoj tým, že čím viac si bude odopierať telesné slasti, tým silnejšia bude jej viera.

Atmosféra zákazov
Otázkou sexuality, ako jedným z najsilnejších aspektov ľudského bytia, sa zaoberajú všetky náboženstvá sveta a všetky sa ju nejakým spôsobom snažia regulovať. Pokusy mládencov o nejaké to fyzické zblíženie sa s ich krajšími polovičkami v dôsledku toho u nás často končia okrídlenou vetou: "Až po sobáši!"
Katolícke náboženstvo, ktoré je na Slovensku najrozšírenejšie, tvrdí, že Boh je láska a hlása heslo: "Milujte sa a množte sa." Kostoly sú plné obrazov a sôch nahých mužských tiel zavesených na kríži, prekrytých len chabým kusom látky na tom naozaj najkritickejšom mieste. Historik umenia Ivan Gerát spomína prípad nemeckej mníšky Margaréty Ebnerovej, ktorá si často brávala do postele krucifix v životnej veľkosti a kládla si ho na telo. Mávala potom rôzne vízie a mystické zážitky. Metafora cirkvi ako "Kristovej nevesty" v takýchto prípadoch nadobúda zaujímavé kontúry.
A predsa, ak ide o konkrétne telesné napĺňanie lásky, ktorú cirkev hlása, objavuje sa problém. Z kostolov sa šíri atmosféra zákazov, vnímanie erotiky sa pokladá za niečo zlé, nečisté, hriešne. Prečo to je tak? Odpoveď závisí od toho, koho sa opýtate.

Potreba ovládať
Podľa psychologičky Zuzany Hradilekovej tu ide o potrebu ovládať a dominovať, kontrolovať správanie ostatných. "Cirkev sa snaží hovoriť ľuďom, čo je dobré a čo zlé vo všetkých oblastiach, sexualitu nevynímajúc. Práve tu však naráža na ťažkosti, pretože intimitu a súkromie si ľudia strážia. O to väčší je potom tlak cirkvi a jej snaha prenikať do spální svojich ovečiek," hovorí Hradileková.
Kontrolou sexuálneho správania sa posilňuje pocit dominancie cirkvi, jej nadradenosť. Ak by sa poľavilo čo len v jednom aspekte, napríklad by cirkev povolila umelú antikoncepciu, stratila by výraznú časť moci. Kto kontroluje sexuálny život druhých, má totiž moc aj nad všetkým ostatným. Potreby autority udržať si svoju nadvládu sa tu tak dostávajú do konfliktu s prirodzenou túžbou človeka po sexuálnom šťastí a naplnení.

Iný repertoár
Podľa výskumu, ktorý robila Hradileková na Slovensku pred niekoľkými rokmi, majú najviac problémov v sexuálnej oblasti práve veriaci ľudia. A to bez ohľadu na vzdelanie, či sociálny status. "Mala som jeden prípad manželov, silne veriacich, ktorí prišli a chceli radu, pretože im príliš nefungoval erotický život," spomína Hradileková, ktorá pracuje v manželskej a predmanželskej poradni v Bratislave.
Nesúlad v posteli je často iba odrazom iných potláčaných konfliktov v partnerstve, sú však i prípady, keď na zlepšenie erotického života dvojice stačí obohatiť sexuálny repertoár. Páru teda poradila, aby vyskúšali orálny sex. "Oni však namietli, že podľa pána farára je orálny sex nemorálny a že ho nesmú vykonávať. Že namiesto toho sa majú viac modliť a Boh ich modlitby vyslyší a ich problém vyrieši," dodáva psychologička. Či sa tak stalo, už nevie, pretože v takej situácii si človek musí naozaj vybrať, či chce počúvať pána farára, alebo psychologičku v poradni. Oni si vybrali pána farára.

Sex áno, ale len v manželstve
"Fyziologické usporiadanie ľudského tela je jasne dané, pohlavné orgány sú prirodzene umiestnené u oboch partnerov v rovnakej výške tak, aby sexuálne spojenie bolo v rovnakej úrovni. Orálny sex je tak niečím, čo ide ponad prirodzenosť v oblasti sexu," vysvetľuje rímskokatolícky farár Jozef Jančovič. Povolenie orálneho sexu veriacim by totiž mohlo viesť k ďalším a ďalším experimentom na poli sexuality, ktoré ktovie kde by sa skončili. "Veď existuje i análny sex, skupinový sex, masochizmus," dodáva.
Jančovič, ktorý okrem vedenia farnosti vyučuje na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pritom nie je proti sexualite ako takej. Naopak, považuje ju za veľký Boží dar. Sexualita však nie je len biologická potreba, ale má vyššie poslanie. "Podľa Biblie sa plnosť stvorenia dosahuje cez vzťah muža a ženy, ktorí sa jeden druhému darujú aj v oblasti sexuality, stanú sa akoby jedným telom. Legitímnou súčasťou tohto spojenia je rozkoš manželov a ich šťastie tela a ducha," tvrdí Jančovič.
Sexualita je teda v poriadku nielen ako nástroj plodenia detí, ale i ako zdroj rozkoše. Patrí však výhradne do manželského zväzku, ktorý sexualitu posväcuje. Z hľadiska cirkvi totiž jediná skutočná láska existuje len v kresťanskom manželskom zväzku muža a ženy. A, samozrejme, bez "orálu".

Pozor na Nazaret!
Ak sa vám prístup katolíckej cirkvi k sexualite zdá príliš prudérny, potom vás možno prekvapí, že i priamo v lone cirkvi sa rodia ešte bigotnejšie a striktnejšie prúdy. Pred niekoľkými rokmi museli v banskobystrickej diecéze zakázať takzvané hnutie Nazaret, ktoré sa vyznačovalo prísnou kontrolou akýchkoľvek aspektov ľudského života. Patrili k tomu také sektárske lahôdky, ako verejné spovede a priznávanie intímnych detailov sexuálneho života pred ostatnými členmi, výber životného partnera členov kňazom, úplné podriaďovanie sa ženy mužovi a muža cirkvi, odmietanie rozkoše a striktné vyhradenie sexuality ako nástroja plodenia detí.
Hnutie Nazaret bolo priam posadnuté sexualitou, takmer všetky kázne sa tu týkali sexu, na spovediach sa často kňazi na iné hriechy ani nepýtali. Bolo klasickým príkladom toho, kam až môže viesť sexuálna frustrácia na jednej strane a moc nad životmi iných na druhej strane. Hnutie pritom vzniklo ešte v 50. rokoch z iniciatívy saleziánskeho kňaza Jozefa Beňa a bolo zamerané na cnostný život vo viere. K jeho degenerácii na sektársky spolok došlo až pod vplyvom rastúcej moci predstavených hnutia nad životmi jeho radových členov. Ako uvádza sociológ Miroslav Tížik, k zrušeniu hnutia viedla obava cirkevného establišmentu z prílišného narastania jeho vplyvu. Odôvodnili ho pritom trochu inak, z nášho pohľadu veľmi zaujímavo: "Cirkevné autority pri vyšetrovaní prišli na to, že učenie hnutia Nazaret nie je v súlade s učením katolíckej cirkvi, ktoré pripúšťa, že žena môže mať pôžitok zo sexuality. Zrušenie odôvodnili tým, že hnutie nezodpovedá súčasným trendom v cirkvi, ktoré uznávajú práva ženy na vzdelanie, sexualitu a podobne," vysvetľuje Tížik.

Náboženstvo ako zámienka
Pôvodnou príčinou záujmu náboženstva o sexualitu bola pravdepodobne snaha zabrániť utrpeniu, ktoré so sebou prináša partnerská nevera. I prikázanie "nescudzoložíš" malo presne tento význam. Príkaz od Boha, ktorý zakazoval neveru, mal ľudí chrániť pred tým, aby si v partnerských zväzkoch navzájom neubližovali. Niekedy sa však náboženstvo používa i v situáciách, keď je skutočný problém niekde inde. Psychologička Katarína Hatráková, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti manželských vzťahov, spomína prípad ženy, ktorá odmietala sex so svojím mužom a argumentovala pritom cirkevnými nariadeniami. "Veď v kostole hovoria, že spávať spolu by sme mali len za účelom splodenia dieťaťa a ty už žiadne deti nechceš," vravela mu, a keď neprestával naliehať, dodala: "Choď sa vyspovedať, máš nemravné návrhy."
Na situácii bolo zaujímavé to, že žena, aj keď bola vychovávaná v kresťanskom duchu, nebola praktizujúca veriaca, pričom muž áno. Až v priebehu terapie vyšlo najavo, že žena odmietala mužovi sex preto, lebo mala vo vzťahu pocit nedostatočného ohodnotenia, nevyrovnania sa manželovi, bola frustrovaná z toho, že jej materské povinnosti "brzdili" kariéru. Mužovi závidela a odcudzila sa mu, pričom náboženské dogmy používala ako výhovorku.

Kresťania a tí druhí
"Moja filozofia a moje videnie sveta je kresťanské," tvrdí o sebe Hatráková. Ako dodáva, vo svojej praxi manželského poradenstva sa ešte nestretla s tým, že by ľudia vnímali cirkev ako niečo vstupujúce zvonku do ich intímneho života. "Náboženstvo vníma sexualitu ako istú Achillovu pätu človeka. Tak ako môže byť sex zdrojom priam nadpozemských zážitkov, môže byť aj prameňom úbohosti, zraniteľnosti, ,suterénu' človeka," vysvetľuje psychologička. Cirkev vidí ako strážcu, ktorý dáva pozor, aby sa človek do toho pomyselného suterénu nedostal. Napríklad sexuálnou neviazanosťou.
Katolícka cirkev skrátka považuje ľudí za bytosti bez schopnosti určovať, čo je dobré a čo je zlé. Vníma ich ako malé deti, ktoré treba neustále viesť a usmerňovať. Mnohým to vyhovuje, a preto sa v náručí matky cirkvi cítia komfortne. Vyhovuje im, že majú niekoho, kto riadi ich životy. Čo však tí ostatní?Author: Roman Moravcik # LaxaVyja78
Cirkev2014-12-2022
-
 50% ( 6 people voted )
+
Priatelia, ak si toto prečítate, tak sa Vám bude rozum zastavovať, čo všetko cirkev zakazuje. Na všetky otázky sú tam záporné odpovede, stačí si čítať len otázky
http://www.lpp
.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=
16015&Itemid=414

lukas # JyveRore11
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-12-21 00:01:55 5057d10a
Kostolná komunita združuje vo svojich radoch najviac úchylných elementov všetkých druhov sexuálnych úchyliek. Pekne z vrchu hierarchie až po poslednú ***abojnú ovcu. Pritom je to len vrchol ľadovca, prípady, ktoré už nebolo možné na verejnosti ututlať. Také referendum, iniciované ľuďmi so zdravým rozumom o tradičnom a normálnom spôsobe života a rozšírené o podotázku zrušenia tejto krížovej bandy, to by im už neprešlo gágorom, to by už nepreglgli! 2000 rokov sa snažia úchyláci pchať svoje špinavé paprče do života normálnych ľudí a organizovať spoločenský poriadok. Zatrhnime im to už konečne raz prevždy!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 61% ( 13 people voted )
+
2014-12-22 12:26:52 d425402d
To zato zakazujú- aby bol každý nadržaný semenom-to majú najradšej !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-22 13:30:05 58d4285f
Teraz vážne:
Nový zákon nerieši problematiku antikoncepcie ani v náznakoch. Stopy akéhosi náznaku badať v starom zákone v príbehu o Onanovi (ktorý neonanoval ale používal koitus interruptus) ničmenej v st. zákone je popísané kadečo. Aj to že môžeš vlastnú dcéru predať do otroctva a aj to že Jozue musí podľa božej vôle vyvraždiť celé Jericho včetne žien a detí. Takže podľa starého zákona sa asi dnes riadiť nebudeme. Celý zákaz antikoncepcie je podľa mňa nadpráca cirkevných tatíkov asi taká ako celibát ktorý tiež nemá v biblii žiadnu oporu.

General Guderian # TyroMury04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-22 18:28:53 55e4d6fc
Článok, samozrejme zaujatý, polopravdivý - čiže horšie ako pravda. Ktoje naozaj vyzretý vo viere, je šťastný a má aj dobrý, uspokojivý sexuálny život - samozrejme v manželstve, ak si nezvolí inú cestu. Mastyrbácia a antikoncepcia vedie ľudí len do otroctva hriechu, návykov, depresií....bludného kruhu, navyše hormonálna antikoncepcia je viac škodlivá ako dobrá. Kto má rozu, nech rozmýšľa a prosí o svetlo zhora....))))slavka # MegaPiqy41
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-12-22 19:03:32 5587ce60
slavka, máš pravdu. ak si niekto myslí, že masturbácia, orál alebo anál je lepší ako klasická súlož, tak nevie čo je dobré. neviem ako na to prišli katolícky farári, ale v tomto majú pravdu.


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-22 19:56:56 b229156b
loading...
"Od 6.pred.jesus Betlém...nepoznáme presne ani den a rok narodenia... "Brusel babylon eu santa claus v červených pumpkách... nepoznáme presne ani den a rok narodenia ..." ale poznáme kto zostrelil prvý den MH7!!! Asi tak.

Anton # NugyJequ25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-22 20:26:08 c3a0b62c
Slavka: to nie je o vyzretí vo viere, ale vyzretí v živote.

Napríklad taká masturbácia nie je (veľmi jemne povedané) optimálne riešenie, ale ako správna kresťanka, čo poradíš napríklad pubertiakovi plnému chaosu z prebúdzajúcich sa hormónov, kopca energie a pre neho dosiaľ nepoznaných pocitov? (nehovorím, že sa to nedá, pýtam sa katolícky spôsob)


Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-23 10:55:49 c35b200d
Krovák, poradí - modliť sa, modliť sa, modliť sa. Ako povedal Lenin.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-23 12:18:35 3ec5f361
A Ja poradím-utekat za farárom-on to vie najlepšie-čo a ako nato!!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-23 12:31:23 58d4285f
krovak, praví katolíci ejakulujú až po svatbe. poznám ich tisíce.
aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-23 13:19:13 b2291089
super. Několik let předehra, o to jste se ochudili. Fakt.


Vlítnout na to umí každý v§l.

po svatbe je to # NaniHuse77
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-23 17:01:57 4faafecd
"krovak, praví katolíci ejakulujú až po svatbe. poznám ich tisíce. "


Tak už mi je jasné, načo je katolíkom mozgovňa, keď v nej aj tak mozog nemajú. Oni v nej skladujú ejakulát!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-24 09:39:21 3ec5f361
tak ako kazdy rok, aj teraz pripominam, ze ak niekto, kto sa hlasi k tzv. ateizmu sa akymkolvek zucastnuje oklutistickych sviatkov menom vianoce je bud zbabelec, alebo pokrytec.

Fero # LifuRoru61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-24 10:01:28 5ab6fb7f
Tak ste sa konečne dočkali, kostolné ovce a ortodoxní jasličkári! Máte svoj hlavný odbavovací deň v roku. Iste, máte ešte v talóne trojdňový bašavel o klincovaní a reinkarnácii obludy, ale dnes budete o polnoci v jednom šíku ujúkať ako pomätené obludárium na počesť maštaľného vrhu tej ohavnej monštróznosti. A nežerte na jeho zdravie ako prasatá, lebo sa vám vzprieči kosť v krku!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-12-24 10:25:00 bc7b649f
"tak ako kazdy rok, aj teraz pripominam, ze ak niekto, kto sa hlasi k tzv. ateizmu sa akymkolvek zucastnuje oklutistickych sviatkov menom vianoce je bud zbabelec, alebo pokrytec."
Je bizarné, že to hovorí niekto, kto celý svoj život podriadil zbabelosti a pokrytectvu! Pretože viera a náboženstvo nie sú ničím iným, ako reakciou na strach z vlastnej smrteľnosti a konečnosti. A rovnako sú pokryteckým zakrývaním tohto faktu za kvázivznešené idey!
Takže, choď doprdele s tvojimi invektívami, ty úbohá zbabelá a pokrytecká ovca bez chrbtovej kosti! Amen!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-24 11:57:54 3ec5f361
Mily Pock. Trochu ta poopravim, kedze si si urcite v horlivosti neuvedomil, ze tu stale spominam, ze nie som clenom ziadneho nabozenstva. Neautomatizuj si niektore sveonazory s nabozenskym ucenim. potom su to sklony k skatulkovaniu.
Kedze ty sam seba za ovcu nepokladas, tek urcite dnes nerobis nic, co by suviselo s vianocami, kedze urcite mas dost vedomosti o okultnom povode sviatkov a ako sam pises, nie si zbabely, aby si tak konal.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-24 12:50:40 5ab6fb7f
Fero, určite ti uniklo, že nespomínam len náboženstvo, ale aj vieru v akúkoľvek božiu zbytočnosť. Tož tak.


A že nerobím nič, čo by súviselo s kresťanským Vianocami, si môžeš byť istý.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-24 14:34:27 3ec5f361
Pock, suhlasim, viera v akukolvek zbytocnost je hlupost.

Ale vianoce nemaju nic s krestanstvom. nedaj sa opit rozkom od cirkvi. ak mas stromcek, popripade hocico ine, co suvisi s vianocami, podporujes okultizmus a to sa zhodneme pre vyznavaca ateizmu je hlupost. nastuduj si o tom nieco, o ich povode a co konkretne symbolizuju rozne skutky. napr. 24.12. je v satanizme tzv. velky krvavy ritual. po sexualnom rituali pocas zimneho slnovratu.
o tom to totiz je

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-24 15:40:49 5ab6fb7f
Fero, je mi úplne jedno, či sú Vianoce kresťanské alebo okultné. Celé kresťanstvo nie je nič iné ako plagiát.
Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-24 16:44:05 3ec5f361
Pock. plagiat coho ? ak myslis cirkev, suhlasim. prevzata symbolika hlavne z babylonu. ale to je cirkev, to je ine

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-24 18:36:24 5ab6fb7f
Od kdekoho. Ikonografia a motívy okopírované kresťanmi sa tiahnu celou históriou náboženstva. V podstate nejde o nič iné ako o staré pohanské symboliky popisujúce slnovrat.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-24 21:53:22 3ec5f361

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   j
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.046 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage