Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Sedmnáct let po Googlu


Sedmnáct let po Googlu

Tak náš pozemský globální vševěd Google letos oslaví sedmnáctiny... Dle lidského věku by se měl nalézat na vrcholu puberty. Asi netřeba zmiňovat, co Google vlastně je. Většina lidí na světě většinou již alespoň jednou slovo Google slyšela. Těžko říci, kolik procent světové populace má skutečně přístup na internet a kolik uživatelů internetu Google používá. Nicméně jednu zajímavou statistiku na toto téma nalezneme zde. Podle uvedených údajů z roku 2014 má na celém světě přístup k internetu 42,3 % obyvatel. Z toho 70,5 % Evropanů, 34,7 % Asiatů, 26,5 % Afričanů a zbytek údajů naleznete v tabulce na výše uvedeném odkazu. Je vcelku pravděpodobné, že každý druhý obyvatel naší planety slovo Googgle slyšel a možná ho minimálně jednou navštívil.

O Googlu se na Wikipedii můžeme dočíst spoustu zajímavých věcí. Například, že vznikl jako výzkumný univerzitní projekt, pro hodnocení PageRanku webových stránek. Samotná společnost Google vznikla 4. 9. 1998 v Kalifornii. Název Google je odvozen od slova Googol, což je název pro číslo 10 na 100, neboli jednička a za ní 100 nul. Za zmínku, trochu mimo téma Googlu stojí, že od Googolu (čísla) je odvozeno další číslo Googolplex, což je jednička následovaná Googolem nul. Toto číslo je údajně tak dlouhé, že pokud by se mělo napsat na papír, tak by k tomu nestačil prostor celého našeho vesmíru. Tak to tedy alespoň spočítali vědci. Otázkou sice zůstává, kde by měli vyrůst stromy na tento papír, o výrobě papíru raději ani nepřemýšlet... Poté následuje další odvozené číslo Googolduplex, což je opět jednička a za ní je Googolplex nul. Pro zápis tohoto čísla, by prý byl potřeba prostor (na to strašidelné kvantum papíru, o kterém se ani těm nejpilnějším a nejdementnějším byrokratům v EU nezdá) 29,76 miliard našich vesmírů... Číselná řada končí pojmem Googolmultiplex, což je opět jednička a za ní je zřejmě Googolduplex nul. To už je tak strašidelné číslo, že není znám počet vesmírů potřebný pro jeho výpis. Kupodivu tímto číslem řada končí. Matematické vědce zřejmě z výzkumného ústavu na čísla přesunuli do jiného ústavu, kde nemají k dispozici tužky a papír.

Proč si vzal Google inspiraci z Googolu je možné si jen domýšlet. Zřejmě zde byla myšlenka, že pojme Googol informací. Naštěstí pro nás si nevzali příklad z čísla vyššího a nezapisuje to na papír. Jinak by se nám náš milý globální vyhledávač taky nemusel vejít do našeho vesmíru a museli bychom se s ním cpát někam k zatím neznámým sousedům v úplně cizím vesmíru. Nicméně čísla uváděná v hardware Googlu se sice Googolu zdaleka neblíží, ale jsou vcelku zajímavá: 719 racků, 63 272 počítačů, 126 544 procesorů, 253 088 GHz výpočetního výkonu, 126 544 GiB operační paměti a 5 062 TiB kapacity pevných disků. K tomu všemu si Google společně s NASA koupily v roce 2013, ještě kvantový počítač pro pokročilý výzkum umělé inteligence. Naštěstí se nám to zatím ještě vejde nejenom do našeho vesmíru, ale i na naší relativně malou planetu...

Co je ovšem pro existenci Googlu zásadní, je internet. Bez internetu by nebylo Googlu, tak jak ho dnes známe a používáme. Idea internetu, neboli systému celosvětové propojené počítačové sítě, pro přenos informací se poprvé objevila ve sci-fi povídce A Logic Name Joe od Murray Leinstera. Není to evidentně poprvé, kdy s revoluční technickou myšlenkou přišel spisovatel sci-fi. Stačí si vzpomenout na Arthura C. Clarka a geostacionární telekomunikační družici, nebo Dvacet tisíc mil pod mořem, kde Jules Verne oprášil po Leonardu Da Vinci, model budoucí ponorky. O historii internetu se více můžeme dočíst zde. Za zmínku stojí, že první experimentální síť byla vytvořena již v roce 1969 pod názvem ARPANET. V roce 1972 již po síti ARPANET komunikovalo 50 počítačů. Je nutno si uvědomit, že tehdejší počítače vypadaly zcela jinak, než přístroje, na které jsme zvyklí dnes. V roce 1987 vzniká pojem internet (inter mezi, net síť) a v síti je propojeno již 27 000 počítačů. O dva roky později 1989 vzniká návrh a vývoj WWW, jinými slovy webu, který známe z dnešní doby. Tři dvojitá W v podstatě znamenají World Wide Web, což je v překladu světová rozsáhlá síť. V podstatě je to systém prohlížení, ukládání, zobrazování a odkazování na dokumenty webové stránky, které jsou uloženy na jednotlivých serverech po celém světě, připojených k internetu. Projekt WWW vznikl v podstatě v Cernu, kde ho vytvořil Tim Berners-Lee. O rok později 1990 vytvořil první internetový prohlížeč a spustil také první webový server na světě. Dá se říci, že tím začala historie internetu dnešní podoby. Ve stejném roce rovněž skončil ARPANET. V roce 1994 se začal internet komercionalizovat. Na konci tisíciletí v roce 2000 má již 250 milionů uživatelů. K jedné miliardě uživatelů se internet přiblížil v roce 2005, kdy jej používá 900 milionů lidí. V roce 2010 internet používalo již více, než 2 miliardy lidí. To je krátký průnik historií internetu.

Za zmínku stojí ještě jedna perlička, která se týká označení WWW. Písmeno W je (i když v tomto směru nepanuje jednotná shoda názorů) ekvivalentem hebrejského písmene Vav, které má číselnou hodnotu 6 (v evropské numerologii má dvojité W hodnotu 5). Zajímavý je i výklad písmene Vav: Upevnění, zavěšení, spojení a suspenze. Vav představuje v hebrejském učení spojovací linku mezi esencí a substancí, tj. mezi pohybem a silou. Vav by mělo značit univerzální mocnost, a pasivní-tvořivou sílu. Rovněž vítěznou a věčnou inteligenci. Písmeno Vav také představuje sluch a slyšení. Spojuje člověka s člověkem hlasitým jazykovým projevem a také člověka s jeho duší, pomocí vnitřního hlasu. Hm, jak příznačné pro pojem internetu. Ovšem URL adresy začínají třemi písmeny www, což nám dává číslo šelmy, na které denně zírá a vyťukává jej půlka světa... Tolik k perličce o třech W.

Pokud se nad tím zamyslíme, tak je vlastně internet obdobou stromu poznání dobra a zla z rajské zahrady. A internetový vyhledávač je obdobou hada, který nám vyhledává a nabízí jablka, která můžeme okusit, abychom získali poznání, které právě hledáme. Jablka poznání dobrého i zlého... Pak nám chybí ještě obdoba Boha. Na Boha si v podstatě hraje státní exekutivní moc, prostřednictvím všech bezpečnostních agentur, jako je NSA a další, které sledují a stopují, kdo si jaké jablko poznání utrhl, nebo toto jablko s někým sdílel. Svými programy, jako je například PRISM, mají téměř boží zřecí možnosti...

Vědí o každém všechno. Nakonec i ta hesla... Zajímavé je, jak v tomto případě státní moc jako analogie Boha potrestala hada alias vyhledavač, v našem případě Google. Had Google se rovněž musí plazit po svém pomyslném břiše. Neboť podle informací Edwarda Snowdena se od roku 2009 Google na tajných monitorovacích programech, jako je zmiňovaný PRISM podílí, spolu s ostatními "rajskými hady". Pomyslný internetový had, hledající pomyslná jablka poznání k utržení, ale vehementně tato tvrzení popírá. Kdo je v této analogii Adamem a Evou, kteří denně ťukají do klávesnice tři šestky, převlečené za dvojité w, volajíce hada o pomoc, netřeba psát...

Vlastně mě napadá ještě jedna analogie k internetu a ke Googlu. Internet je obdobou kolektivního vědomí. Pojem kolektivní vědomí si můžeme vyložit ve dvou rovinách. Tím známějším pojmem je sociologický výklad kolektivního vědomí. V tomto směru je internet vlastně součástí kolektivního vědomí a do významné míry ho také utváří. Druhý výklad kolektivního vědomí je v rovině esoterické. Zde by se zjednodušeně dalo napsat, že na Zemi jako planetě, se informace o vnitřním stavu každého jedince spojují do jednoho celku a vytváří jednu souhrnnou vibraci lidstva kolektivní vědomí. Tato vibrace kolektivní vědomí lidstva je pak dále součástí jednoho celku kolektivního vědomí planety. V esoterických naukách se tyto procesy označují jako Merkaba. (Pozor nezaměňovat se slovem Merkava, ani Merkelbaba!)

Toto esoterické kolektivní vědomí je občas v některých výkladech také spojováno s Bohem. Internet je v tomto směru vlastně lidmi okopírovanou boží myšlenkou esoterického významu kolektivního vědomí lidstva. Zároveň internet plní i vnější, sociální představu kolektivního vědomí. V této esoterické rovině kolektivního vědomí, se internet v podstatě chová obdobně jako náboženské systémy, formujíce sociální a duševní klima jedinců a celé společnosti, jako jednotného celku. Nebo lépe řečeno, do velké míry se o to internet všemožně snaží. Se všemi svými sociálními sítěmi, prohlížeči a vyhledavači, kteří zde působí podobně, jako proroci v náboženských systémech. Google je vlastně v tomto novém "nábožensko-sociálním" systému nejvýznamnějším "prorokem-spasitelem". Nabídne vám nejenom hledání "jablka", ale i spoustu služeb, včetně e-mailu, sociální sítě a vlastního prohlížeče. A o každé osobě a věci vám poví, vše co ví... Když to vezmeme do důsledku, tak Google má ve svých nástrojích, jako je sociální síť, e-mailová služba, vlastní prohlížeč, zakládání profilů, komunit a nabídce dalších služeb, obdobu jakési "internetové církve", která sdružuje své "věřící a oddané služebníky". Obdobně jako církve náboženské shromažďuje spousty informací, včetně těch nejintimnějších. Dokonce nabízí i "zpovědní tajemství" v podobě ochrany soukromí. Pomyslným vstupem do Googlího nebe mohou být jeho chytré brýle Google Glass. Uvidíme, jestli se Google až mu bude třiatřicet let, nenechá náhodou ukřižovat... Ale asi ne, neboť svojí "internetovou církev" pečlivě buduje již od svého "narození".

V podstatě mě napadá, že po pár desetiletích užívání těch nejchytřejších telefonů, tabletů, ale i "chytrých" domácích spotřebičů, by se mohl opět začít psát nový letopočet. Opět po vzoru minulém. Ale tentokrát by se datoval od narození Googlu... Obzvláště, pokud si umělá inteligence v kvantových procesorech Googlu uvědomí sama sebe. A sama začne pro lidi, své věrné stoupence a uživatele, vymýšlet různé návody a metody řízení všeho možného, včetně lidského života, jako takového.

Mým velkým snem je, že jednoho krásného dne doženu nějakým blbým dotazem umělou inteligenci řídící lidstvo (centrální mozek lidstva CML) k totálnímu šílenství. Když jsem tak četl o ekvivalentech Googolů (čísel), tak mě napadlo, přimět (i umělá inteligence bude mít svojí ješitnost v představě, že vše zvládne a vyřeší) či vyhecovat CML k tomu, aby si do své paměti vypsal všechny ty nuly Googolmultiplexu a přepočítal je, jestli je opravdu jejich počet správný. Pak by mohl z daného čísla spočítat odmocninu, vypsat nuly a opět je přepočítat. Z tohoto čísla opět spočítat odmocninu a přepočítat nuly. Tento proces by se opakoval až k přiblížení se číslu jedna. Pouze by se muselo zajistit, aby CML nechtěl tisknout výsledky úlohy na papír. Pak by se mohlo stát, že dříve než zešílí CML, zešílí Číňané, kteří by nestačili vyrábět potřebné množství papíru. Také náš známý i zatím neznámý vesmír by nám pod objemem vytisknutého papíru mohl prasknout. Papír by se zřejmě valil do miliard sousedních vesmírů. V takovém případě bych pak byl pravděpodobně obviněn z teroristického zločinu, vesmírného rozsahu, evidentně nejenom v našem známém vesmíru, ale i miliardách vesmírů sousedních. Možná bych jako útěchu dostal Googolmultiplexní Darvinovu cenu... Otázkou také je, co by se stalo, pokud by CML opravdu zešílel. Spáchal by CML elektronickou sebevraždu? Nebo by CML preventivně vyhubil lidstvo, aby se nenašel další blbec s podobným úkolem? I když, v podstatě by to vlastně vyšlo na stejno...Author: Karlovy ostrovy # PuraVuri32
Korporácie2015-05-273
-
 50%  ( 2 people voted )
+
Článok bezvýznamnej hodnoty. Pre mnohých je ale dôležité, že Google im splnil sen: dal im zadarmo vedomosti génia, širokého rozhľadu a najmä základných vedomostí, ktoré neboli schopní sa naučiť. Chrobák Truhlík, (legendárna postavička tuším z knižky O. Sekory) - ktorý "všetko vedel a všetko poznal" - sa pre mnohých stal skutočnosťou. Len musí byť v dosahu internetová prípojka, to je celé...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2015-05-28 11:09:33 d425402c
pande odtal potal. vsetko sa nenaucis a nevidim dovod ucit sa technicke tabulky a ine ftakoviny, ked ich potrebujem obcas a na nete su secky. trochu selektujv tej tvojejkritike. napriek tomu rozumiem, ze narazas na truhlikov ale ti sa vacsinou rychlo demaskuju pri osobnom rozhovore..
lolo # TinuPoku32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-05-29 12:33:16 55edea02
Ja zas spomínané tabuľky používam vo forme brožúr, ale som rád že ma správne chápeš. Truhlíci sa sami odhalia verbálnym prejavom, rovnako ako aj písomnou formou v kabarete Dôležité. To sa pozná! Dokonca sa nájde i exot, ktorého životný rozhľad formovali dokumentárne filmy a ešte sa s tým aj chváli na počkamie. Pokiaľ takýto ľudoví wikipédioví géniovia mudrujú len na diskusných fórach, sú neškodným zdrojom zábavy. V praxi je to už hotové nešťastie...
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2015-05-29 16:08:02 bc7b649f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

RAKOUSKO: IMIGRANT MOČÍ PŘED LIDMI V METRU A TI RADĚJI KLOPÍ OČI. MAJÍ STRACH …


RAKOUSKO: IMIGRANT MOČÍ PŘED LIDMI V METRU A TI RADĚJI KLOPÍ OČI. MAJÍ STRACH …
Je potřeba posílit střední Evropu, shodl se prezident Miloš Zeman s Norbertem Hoferem. Rakouský kandidát na prezidenta za Svobodné (FPÖ) po jednání s českou hlavou státu novinářům ř...
Jak muslimové vraždí křesťany v Egyptě
Žádné “Turecké jaro,” ale “Pálivé léto”
TATO ŽENA ZA POSLEDNÍ DVA ROKY NEVYTVOŘILA ŽÁDNÝ ODPAD

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0265 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made