Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

ŠTÁT JE AKO DEDIČNÝ HRIECH


ŠTÁT JE AKO DEDIČNÝ HRIECH

Nesie sa z generácie na generáciu tisícky rokov. Ten konštrukt, že silnejší mohol okradnúť slabšieho len pretože mohol, vytvoril systém vládcov a poddaných. Pri zmene systému z monarchie na demokraciu bolo neodolateľné opäť spravovať financie monarchu, ktoré už zo zvyku ľudí prúdili do pokladnice, a ktoré boli príliš obrovské na to, aby si len tak povedali "Panovník nemá právo od Boha na výber daní a ani my ich nemáme právo vyberať, tak s tým celým končíme."

Legitimovať tento dedičný hriech bolo nutné aspoň voľbami. Celý systém však vychádza z premisy, že silnejší okradne slabšieho a veľké množstvo zdrojov pritiahne ľudí, ktorí sa nebudú len tak ľahko vzdávať pohodlného života. Keď dôjdeme do dôsledkov, sú to voľné, bezpracne získané zdroje vybrané pod hrozbou násilia, ktoré ľudia sami, niekedy aj zo zvyku, poskytujú štátu a ktoré vytvárajú silný štát a degenerujú úsilie o vytváranie dobrovoľných vzťahov. Nebyť príjmov štátu nemôže existovať štát.

Práve príjem udržuje štát pri živote. Monarchia sa nemohla udržať, pretože sa nikto nemohol zosobniť pri výbere daní s panovníkom. Dnes toto privilégium panovníka prebrala štátna správa s jej 359 724 zamestnancami, kvôli ktorým ostatní prichádzajú o možnosť dispozície s viac nežpolovicou vlastného príjmu.

Nemusíte sa obávať babky, ktorá vhodí obálku do urny. Skupina, proti ktorej stojíte je 359 724 ľudí, ktorých živí to, že ich službám nemôžete povedať nie. Že si musíte zaplatiť vlaky aj keď ich nepoužívate, že musíte zaplatiť portál slovensko.sk aj keď od neho nič nechcete, že musíte platiť odbor všeobecnej vnútornej správy, aj keď neviete čo to je. Tento konflikt začína pri tom, keď im poviete nie a odopriete svoj súhlas. Zotrvačnosť tohoto systému bude obrovská, pretože nastavenie systému je geniálne. Aby bolo možné niečo také zmeniť, potrebujete početnejšiu skupinu než 359 724 ľudí s rovnakým presvedčením.

A nielen to. Odhodlanie takej skupiny musí byť obdobne veľké. Takáto skupina sa musí obávať toho, že príde o všetky svoje príjmy, pokiaľ nezasiahne. A v neposlednom rade, takáto skupina sa musí vytvoriť v prostredí, kde ľudia nekompatibilný so systémom sú selektovaní. Za neparticipovanie so systémom, alebo jeho pravidlami v lepšom prípade skončíte bez majetku, v horšom prípade v base, už len za to, že ste si chceli ponechať svoj príjem, prípadne ste nemali na zaplatenie odvodov.Author: Pavol Travnik # XeviTixe71
Slovensko2016-01-2115
-
 56% ( 8 people voted )
+
Kontinuitu takového konstruktu zajišťuje organizování a institucionalizace takto vymyšleného modelu (Systému - jest to státní Systém, Systém státních z-řízení). Tímto způsobem uměle vytvořená pozice státní vrchnosti (i neoficiální skryté-té především) a zájmy těch v ní jsou zajišťovány trvale. Dá se říči, že byrokracie slouží k ne-pře-rušenému výkonu zájmů "vrchnosti" (vrchnosti dle toho Systému).

Rawen # GyweFidi22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-22 18:45:40 4e88996d
Samozřejmě to není jediný možný Systém.
V takové hře o umělých nastavených pozicích (pochopitelně omezené a omezující) nezáleží na jedincích (tak jako v "životě" protože jde o imitační stín života-napodobeninu a ne život vlastní) v jejím rámci působících, ale na jejím "kulturním" rozvržení a "hierarchizaci a vzájemných závislostech" nikoli jedinců nýbrž oněch pozic ("funkcí", "umístění", "vnitřní struktuře").
Př.: Pozice A je uměle nastavena třeba jako nadřízená pozici B, atd. - I kdyby to tak nebylo řečeno přímo explicitně, tak faktickým rozvržením nástrojů a "ovladačů" je to v tom implicitně obsaženo.
Rawen # GyweFidi22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-22 18:47:09 4e88996d
"že silnejší mohol okradnúť slabšieho len pretože mohol, vytvoril systém vládcov a poddaných"
To je obrácení příčiny s až následnou výmluvou proč jakože (-snaha o intelektuální racionalizaci-alibismus či jak chcete..mlžení..."postodůvodnění"-jenže proto se to nestalo, že by si někdo nejdřív "TEORETICKY A FILOZOFICKY a ideologicky řekl..."AHA jsem PRÝ silnější a PROTO -A PROSTĚ PROTO, ŽE MŮŽU-či snad dokonce MUSÍM -tak okradu slabšího!" "Po okradení jeho bude dotyčný ještě slabší a já ještě silnější, tak to se vyplatí mně a on za to draze zaplatí-může být ještě rád, že ne hned životem!")

Rawen # GyweFidi22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-22 18:54:53 4e88996d
Co jste napsal_bych parafrázoval něco na způsob: Systematizace ZLODĚJŮ A OBĚTÍ tvoří "silnější" a "slabší" bez ohledu na to jak si to potom kdo obhájí teoreticky. Že někdo něco může...neznamená, že by i měl... to je rozdíl mezi ctností a darebáctvím. Jestli to zneužije nebo ne (Příležitost je ku-va -se říká). Jenže pak už nešlo o osobnostní vklad, protože jakmile byl Systém utvářen v realitě (vynucovaně) a lidé "na něm" začli fungovat, tak "CHARAKTER" prvotního zneužití byl VTISKNUT na onu neživou funkci ve vymyšleném příběhu v níž je konkrétní jedinec zaměnitelný. Je to tedy funkce zneužívání jako taková.

Rawen # GyweFidi22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-22 19:06:54 4e88996d
Velice se mi líbí formulka podle níž takové uspořádávání soustavně maří "úsilie o vytváranie dobrovoľných vzťahov". A vlastně krom toho přeci nemusí být vyvíjeny způsoby dobrovolné (a přitom nemanipulativní, subjektivně-racionálně výhodné pro zúčastněné) vlivem toho, že USTRNULI PŘI pouhém POROUČENÍ. Když stačí rozkazovat, tak to nenutí k rozvoji způsobů, které by bylo třeba používat v případě, že takovou strategii poroučení nemáte k dispozici či se v nějakém kontextu míjí účinkem.

Rawen # GyweFidi22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-22 19:19:20 4e88996d
<strong>Stát je zorganizované násilí. </strong>
Demogracie má k tomu jako třešničku nevymahatelnou svobodu slova. Ještě i za ten drobek vás můžou nechat demograticky zabít. A tu třešničku mohou gdykoli změnit na nanočerva. Můžou tajně lidi jako Jóžina z bážin práškovat nebo můžou zákonem nařídit obecné zfetování farmakama. Můžou v zastoupení udělat v podstatě co chtějí. Tajně se můžou spolčovat a okrádat lidi ve velkém. To je ryzí zrno demográce.

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-22 22:38:16 b248e52a
loading...
EU –predstupeň svetovej vlády.
Vytvorenie EU je len súčasťou väčšieho projektu a síce vytvorenia jednej svetovej vlády -panstva antikrista –NWO ,po ktorom politické marionety už otvorene volajú: https://www.youtube.com/watch?v=JArGPelbryo
Kde to má korene?
Židia neprijali im daného Mesiáša, lebo oni chceli ako vyvolený národ vládnuť nad ostatnými národmi tu na zemi.
Preto ich vodcovia zmanipulovali národ a Spasiteľa, ktorý im povedal,že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta ukrižovali tak, ako to predpovedalo písmo. Tým sa ich náboženstvo stalo satanistickým. Preto už s inšpiráciou diabla napísali nenávistný Talmud a 2 tis. rokov pripravujú vládu svojmu mesiášovi tu na zemi. Sme vo finále.
Cieľ na ovládnutie je ad:1
Jedna vláda, na vrchol ktorej dosadia židovského vládcu a vyhlásia za toho pravého mesiáša. Židovská vrchnosť vo februári 2015 oznámila ,že tento už žije medzi nami.
http://afinab
ul.blog.cz/1503/rabin-abraham-aronian-zidovsky-mes
ias-je-uz-na-svete

Ameriku ovládajú už vyše sto rokov a preto vytvorili EU, aby zbavili národy práva o sebe rozhodovať. To všetko spoja pod jednu vládu. Ešte je otázkou ako ovládnu Rusko. Nechajú vytvoriť Rusov ďalšiu úniu v ktorej potom odstránia nepohodlných vládcov a následne pripoja k severoamerickej a europskej? Zatiaľ to vyzerá na tretiu svetovú, ale poháňaní satanom sa nezastavia pred ničím. Ten má obete rád.
Rusko a Čína sú za jednu svetovú menu a ruskí pravoslávni tiež prijali masonický ekumenizmus, čo je príprava stáda na spoločné náboženstvo s pohanmi. Čína je súčasťou NWO
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chiny-to-czesc-n
ew-world-order-2015-09
ad:2 jedna mena elektronická -čip ako prístup k účtom. h
ttps://www.youtube.com/watch?v=n-a877vnzjo
Ak sa potom spriečite akémukoľvek nariadeniu, (napr. očkovanie) jednoducho vám odpoja prístup k účtu. Nebudete môcť ani kupovať, ani predávať, ako to predpovedá Písmo v Apokalypse.
ad:3 Jedno spoločné náboženstvo NEW AGE ,kde si každý verí čo chce.
Takže zbytočne sa židia kývu pri múre a dodržiavajú rituály keď stále, tak ako ich otcovia odmietajú Spasiteľa. Za zachovanie rituálov nebudú dedičmi Kráľovstva Božieho.
Uverili lži, preto Boh na nich dopúšťa silu bludu. Ostávajú v omyle a ani ich rabín im nadokázal otvoriť oči:
https://www.youtube.com/watch?v=f0
IcArN8OCU&feature=youtu.be

Jediná sila, ktorá im v tom mohla zabrániť aj keď majú všetky médiá pod kontrolou bola RKC. Mohli by cez farnosti stádo varovať.
Preto ju bolo potrebné dostať pod kontrolu, aby ovce neburcovala proti NWO. To sa podarilo ich masonickým ložam na 2 vat.koncile.
h
ttps://www.youtube.com/watch?v=nuosNmSkG_4


Preto od RKC žiadne varovanie neprichádza, naopak hrajú s vládcami sveta hru (písmo hovorí -smilnia) na demokraciu a dokonca im otvorene pomáhajú usmerniť stádo, keď sa napríklad nechcú očkovať:
http://www.slobodavockovani.sk/news/spb-tk-k
bs-kontra-vatikan-ad-stanovisko-subkomisie-pre-bio
etiku-teologickej-komisie-konferencie-biskupov-slo
venska-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ocko
vania/

O RKC je Kap.17zj.sv.Jan,kde ju označuje ako neviestku.
Tak isto im RKC pomáha v zničení kresťanstva a národov Europy násilnou islamizáciou a tak isto im pomôže aj s očipovaním dezorientovaného stáda, ktoré už nikto nepreberie z apatie.
Naverbovali ohromné ľudské zdroje cez svoje spolky (CFR,Bilderberg,MMF,OSN,Trilaterálna atď),majú armádu a preto sa tí ,ktorí sa nazdávajú ,že sa EU rozpadne mýlia.
Tak, ako sa splnilo všetko čo stojí v Písme, tak budeme sledovať toto úsilie až do konca. Biblia jasne hovorí, že sa im svetovládu podarí dosiahnuť a na jej vrchol dosadiť svojho panovníka tak, ako o tom píšu Protokoly sionských mudrcov v poslednej kapitole a ktorého existenciu rabíni oznámili. Toho vyhlásia za pravého mesiáša, na ktorého čakali.Krista za falošného.
Bude mu ale umožnené vládnuť len na 3,5 roka a bude to vyzerať takto:
htt
p://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11370-ja
k-bude-vypadat-prichod-antikrista-a-apokalypsa-i-m
nozi-knezi-budou-slouzit-satanovi.aspx

Potom bude podľa Biblie nasledovať druhý príchod Ježiša Krista.
Je podivuhodné, že ani ľudia ktorí sú imúnni proti ohlupovaniu a časť z tohto plánu prekukli a druhým sa snažia otvoriť oči, nechápu tieto súvislosti a celú pravdu práve preto, že odmietajú Boha a aj to, že nás pred tým všetkým varoval v sv.Písme. Pre svoju zatvrdnutosť nechápu a že je všetko predpovedané, len rečou ktorej nerozumejú. Nerozumejú lebo nechcú. Sami postavili stenu.
Potom nevidia východisko a tápu –viď rôzne fantazírovanie ako AWAKE ,alebo hľadajú pravdu u rôznych Chobotov ,pránistov,Nostradamov a veštíc ,ako baba VangaJVidia čo sa deje, ale nevedia, že ide nastolenie panstva biblického antikrista a veľké finále:
http://issuu.com/zastavmeauto-genocidu/docs/zj_e49
232a17c45b9Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
filip # WyboCeci64
-
 62% ( 3 people voted )
+
2016-01-22 23:51:45 5b7f938b
Áno už niekoľko tisícroči...nie je problém vytvoriť ŠTÁTNY ÚTVAR. Dnes je to tiež len otázka "verbungu" vojákov, nasľubovať im "koristnícke zisky" a ideme... Tak vnikli napr. Belgické Kongo, ..Mandžusko.. "rôzne " Guayany" .. ale aj dnes čosi ako ISIS, samozrejme aj Podnestersko, ..a iné "štátotvorné útvary" . Niekedy stačí len "prehodiť financie" a už je nový štát../napr aj Slovensko../Tu však je dôležitejšie aké systémy tam budú "lomcovať" s tvoriacou väčšinou... A to už je úsmev zmrazený....Ešte aj " Lichštej-štány" útvar má svoje systémy..aj markovo..známkové..na solídne prežitie ...a majú to tak akurát ..na tej "ulomenej paži"...
klopi # KyvoWavo40
-
 42% ( 2 people voted )
+
2016-01-23 09:19:16 58d4289b
jO jo jak klopi praví je "okolnostmi" ztížené až znemožňované tvořit a vytvářet státy NENÁSILNĚ (viz. Liberland versus oné izé...).

fagt # WafaGyvo04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-23 12:34:08 4e88abb0
Taká Panama, Kosovo , "čosi " okolo Perského zálivu ... a aaaa a "všetko SLOBODNÉ rozhodnutia vôle ľudu " ..až človek "schudneje" od smiechu nad "demo..kratickým" právom na sebaurčenie..a samé referenda....Dôvody "NASTAVENIA" týchto "štátnych útvarov" sú také aby sa dalo jednoducho, samozrejme čo najlacnejšie s maximálnym profitom vnútorné systémy "usmerňovať". A či tam sekajú ruky, nosy, hovoria trebars " tramtarijský", --ak profit má stupňujúcu sa dynamiku...tak ešte aj "dedičné hriechy " sú na srandu.../že jo/..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-23 13:59:12 58d4289b
A schválne so nespomenul čosi "Anglijské" ..to je kapitola iná ..a mám tam príbuzenstvo takže...I tak tie "CESTIČKY" ..okolo Antverp..Franckoch , Espagnole ..cez "vlastný " Gilbrait..skalu..okolo Sicílskych mafianoch cez .."ich " Suez../videl som óóóbrovskú lyžicu cca 3kubík metrovú ako relikviu pri výstavbe ...z parného bágra../ potom skoro ich Aden, Cejlon ich India , ich Malajziský "cicek kualovíí a šup "domov " medzi "svojich basistov presídlených ..či dačo pripravili " na privítanie v AUS --het ne...To bola a je cestička "konfortná"...ŠTÁTOTVORNE USPORIADANÁ ...zištná..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-23 18:14:18 58d4289b
Už len taký vééééľmi prízemný ..v kľaku ..pohľad na tých ŠTÁTOTVORNÝCH Vatikánskych ..no nie a nie mať jasné ..ani terajšiemu Pápežovi že tá ich banka nie a nie ... ale no ..zistiť , skade sa jej "nakotili " a "kotia " tie bezodné zdroje ...niekedy aj v nejakej mene... Ak je "nejaký " štát" " oficium " ..cca 1000 človiečíkoví a zdrojovo takmer produkčne zainteresovaný na "duchovnu" ..sa divíme ..začnime duchovne PODNIKAŤ a vytvárať si svoje malé štátiky...Aj dedičný ..tento ... nám bude tolerovaný ..keď nie priamo tak určite cez "OČISTEC" ..ale do "éééédenu" sa dostaneme... čo poviete .
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-23 18:29:47 58d4289b
P. S Písal som tam čosi o Austrálii ..... ale u nás na Spiši je istá miera vzdialenosti a to je "AUS HET" teda kamuflage " ach ten "náš " Žilinský Janoš"/nezavreli ho náhodou"?Ešte doteraz..Ale my sme ho mali radi... Ale vážne . On keď videl napísané " TEXTIL HOUSE SECOND HENDE" tak okamžite za "boha za národ" vošiel samozrejme triezvy a "richtoval veci. A my sme mu "drukovali" Nie a nie preložiť to do Slovenčiny ..ten nadpis ---ani bazar nie je Slovenský .. ani "druhé ručné podanie " ani ...jedným slovom tu sa hovorí "aušus" pre pána VYŠMARENO.. A hotovo toto by malo buc napísano a ešči ..pejc pedzešac ...po starím Sk..,
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-23 19:32:26 58d4289b
Antietatisti zbúdajú, že aspoň v jednom má štát pozitívnu úlohu - v obrane územia (alebo aspoň v deklarovaní snahy). Ak by sme ho nemali, je možné že už dávno sa tu rozťahuje nieto iný.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-01-24 06:24:14 b22975bb
http://gorilavsieti.tumblr.com/
Radko Walker # WeqyXopi92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-25 13:53:29 5f6616ce

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jsme kandidáti chudoby a bídy?


Jsme kandidáti chudoby a bídy?
Že důchodům zvoní hrana, to není nic nového. Konec druhého pilíře je začátkem demontáže jedné velké pyramidové hry, která se nazývá důchodový systém. Je jasné, že vítězem ...
Nepotrestané zločiny proti ľudskosti v EU a USA ...
DALŠÍ SEXUÁLNÍ ÚTOK IMIGRANTŮ V NĚMECKÉM AQUAPARKU: OBĚŤMI JSOU DEVÍTILETÉ HOLČIČKY
1. slovenský multipool server na ťažbu kryptomien

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0347 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles