Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

Motto: Není člověk, není problém! Stalin

Prolog: 30. léta, Kreml. Každý den mezi osmou a devátou večerní tu zasedali pod bedlivým dohledem nové tajné policie NKVD. Každý den tu jedli a pili až do páté hodiny ranní. Každý den tu tancovali a veselili se celou noc jako na hostině nějakého orientálního despoty kdysi ve starověku. Tomu zase celý večer pochlebují, předvádějí sebe sama a snaží se shodit ostatní, aby vynikli a vladař despota dal zavřít nebo uvěznit někoho jiného. Muž, který obdivuje Petra Velikého stejně jako Ivana Hrozného má v sobě něco z obou, něco co všechno okolo ale spíše děsí, než přitahuje.

Kromě tajné policie je tu sledoval jediný muž, jejich vůdce, generální tajemník SSSR Josif Vissiarinovič Džugašvili. Malý a neštovicemi poďobaný muž s kratší levou rukou, na kterého se zatím čeká, měl v sobě více, než požitkářského vládce orientu, jak již bylo napsáno. V Gruzii mu říkali Sosa, což není nic jiného, než gruzínská obdoba jména Josef. Revolucionáři mu říkali původně Koba, což byl legendární gruzínský zbojník bojující kdysi za nezávislost Gruzie. A sám si dal kdysi jméno Stalin-ocelový, muž z ocele. Američané mu jednou dají přízvisko Uncle Joe, ale to je ještě daleko. A poručík Troník v Černých baronech ho nazve reflektorem zářícím na cestu.

To na něj všichni s netrpělivostí posílenou obavami o vlastní život, který by se mohl nepříjemně změnit či dokonce skončit jediným zaškobrtnutím před velkým, ale paranoidním vůdcem, každý večer čekají. Pak se otevřou dveře a všichni zkamení. Do místnosti vstupuje samotný Stalin a pronikavým zrakem si měří každého z přítomných. Sleduje každý pohled a každou mimiku v obličeji zvlášť, aby poznal, co si dotyčný o něm myslí či jak bude jednat. Po chvíli teprve dá ostatním pokyn, že si mohou sednout. Sám se posadí doprostřed stolu, aby měl každého na očích. Vyděšené zraky sledují hypnotický Stalinův pohled, který jak se zdá, nemá na starosti nic jiného, než svoji fajfku. Z jedné kapsy vytahuje pěknou, ručně dělanou dýmku a z druhé vlastnoručně řezaný tabák. Stalin si nacpává dýmku, sklízí tabák a po připálení tabáku se zahajuje už opravdu monotónní Baltazarova hostina, jak byl i nazván jeden film o takovém Stalinově každodenním večírku.

Sotva se nalije hostům vodka, Stalin povstane a pronese jeden z mnoha přípitků, které se opakují celou noc až do pěti ráno, kdy alkoholem zmožené straníky rozvezou jejich řidiči domů vyspat. Každý přípitek je vlastně skrytá provokace, neboť s přibývajícím alkoholem se může kdokoliv podřeknout a uvrhnout na sebe Stalinův hněv. Sice tichý a chladný, ale přesto žhavě bublající pod povrchem Stalinovy mysli jako láva v sopce. Stalin v pití hodně vydrží, neopije se jako ostatní, aby je mohl sledovat. Víc než vodku radši víno ze své rodné Gruzie a když vodku, tak křtěnou. To je jeho zbraň.

Každý kdo sem přijde, má nad sebou Damoklův meč. Dává si tu jesetery, pravý kaviár, několik druhů zavařenin, zvěřinu, vepřové, hovězí, kteroukoliv drůbež. K pití je tu vodka, šampaňské, několik druhů červených i bílých vín, koňak i nealkoholické limonády. Kouří se tu vše od nejlepších doutníků a cigaret po obyčejnou machorku. To vše si Stalin a jeho ,,věrní´´ mohou dovolit v době, kdy je v zemi hlad.

A Stalin jen sedí, naslouchá svým věrným, jak se snaží jeden shodit druhého, odpoví na každý přípitek, neváhá dát si od každého pokrmu něco a hlavně se dívá a poslouchá. Když mu ráno odvezou kamarády domů, jde sám spát, ale stačí mu tři až čtyři hodiny spánku a to až do jeho pozdních let. Pak se nasnídá stejně opulentně jako večeří a nastupuje do práce a běžně pracuje do pěti až šesti hodin večerních. Pak jde do divadla, nebo sleduje filmy na domácí promítačce. Sleduje zprávy z celého světa a miluje grotesky, hlavně s Chaplinem. Za mlada to býval vášnivý čtenář, ale po získání trvalé moci nevíme, zda-li i přes obrovskou knihovnu s rozličnou literaturou ruskou i zahraniční, kterou disponoval, z ní vůbec něco přečetl. A taky to byl sukničkář. Až do pozdního věku měl nespočet milenek a v obou manželstvích si s nějakou věrností nelámal hlavu.

A tohle byl každodenní život tyrana, o kterém chci teď psát. Toto dělal na vrcholu moci každý den od pádu trockistů, kolektivizace a vyhladovění Ukrajiny přes Velkou čistku, okupaci sousedních států a válku s Německem, po poválečné čistky, šílené experimenty v zemědělství a antisemitskou čistku, na kterou sám velký vůdce Stalin doplatil.

Byl skutečně Stalin. Ocelový a ledově chladný. Málokdy dal na sobě znát své emoce. Hněv, který v něm bublal, nedával moc najevo, ale společně s nenávistí a paranoiou sobě vlastní ho skrýval a tiše zaměřoval na vše, co se mu nelíbilo, na všechny, co s ním třeba jen nesouhlasili. Přetvářka a chladná kalkulace byla Stalinova zbraň proti skutečným i domnělým nepřátelům. Nedávno ho nazvali Gruzínským tygrem a tato přezdívka má do sebe více, než si myslíme, protože ani tygr neútočí vždy přímo, ale skrytě a ze zálohy, protože se bojí vystoupit přímo. Taková je to lstivá a nebezpečná šelma.

Sosa: Stalin se narodil v gruzínském městě Gori roku 1878 nebo 1879 jako Josif Vissiarinovič Džugašvili. Okolo jeho narození vznikly zmatky, protože oficiálně se měl narodit roku 1878, sám však uváděl rok 1879. Samotný rok 1879 se pak právě jako datum jeho narození vždy okázale slavil.

Důležitější ovšem je jeho původ. Byl synem ševce, nebo spíš příštipkáře, který syna týral, domů moc peněz nepřinesl a rád se napil. Obživa rodiny tedy stála a padala spíše na matce malého Josifa, kterému se zde říkalo po gruzínském způsobu Sosa (Josef). Těžce zkoušená a silně věřící matka pak také rozhodla o tom, že syn bude knězem. Vymohla si to i na čím dál tím větším manželském ochmelovi, který nechtěl mít ze syna kněze, ale ševce. Došlo na manželskou rozepři a matka si u malého Sosy nakonec vymohla svou a od roku 1888 je Sosa na církevní škole v Gori a šest let na to na kněžském semináři v hlavním městě Gruzie Tbilisi.

Dětství budoucího Stalina poznamenalo i jinak. Měl zkrácenou levou ruku, kterou vůbec nemohl natáhnout (úraz po srážce s vozem), dále prodělal neštovice, od kterých byl nadosmrti poďobán v obličeji a od narození měl srostlý ukazováček a prostředníček na jedné noze. Byl také menší postavy. Nic, co by ukazovalo na jeho menší postavu, či znetvoření později nesmělo být vidět ani na plakátech, filmech ani fotografií. Během přehlídek stál na upraveném stupátku, aby vypadal větší.

Teď byl Stalin na církevním semináři, ale v roce 1899 z něj byl vyloučen. Mohlo to být z více důvodů. Student nikdy valný nebyl a na semináři byl spíše znám jako vášnivý čtenář gruzínské a ruské, jakož i jiné zahraniční literatury. Dále uměl hezky zpívat a měl krásný hlas, kterým si získal své učitele během zpěvu na kůru, ale to bylo tak vše. Poflakování pak mohlo na vyloučení stačit.

Ovšem Stalin se při četbě také seznámil s radikální levicovou literaturou, socialistickými a revolučními myšlenkami. Gruzie do toho byla v té době součástí carské říše a myšlenky na nezávislost propojené se socialistickou revolucí tu nebyly studentům cizí ani na kněžském semináři. A to byl další důvod proč ho ze semináře vyhodit.

Po vyloučení se ale o budoucnost bát nemusel. Jeho známí z radikální sociální demokracie mu sehnali místo v geofyzikální observatoři v Tbilisi. Nejen, že tu pracoval, ale i agitoval. Stal se tu i skvělým řečníkem, který dokáže každému vysvětlit i ty nejsložitější aspekty marxistické ideologie doslova polopatě. Říkali mu tu ,, Náš Sosa" On už si ale chtěl říkat jinak. Jeho nová přezdívka byla Koba po legendárním gruzínském zbojníkovi a znamenala Nezkrotný. Navíc musel vždy mít poslední slovo a být vůdcem.

V roce 1900 už vznikl v Tbilisi Výbor sociálně demokratické strany a jejím vedoucím se stal Koba. V ten samý čas se zprostředkovaně seznámil s dílem a činností Lenina. Velice si ho oblíbil a přijal za vzor. Od té doby byl vždy při Leninovi a s bolševiky. Ti se sice vyčlenili jako radikální křídlo sociální demokracie v roce 1912 v Praze od Menševiků, ale na polarizování už přeci jen dříve docházelo.

Jak začal Stalin pracovat pro Lenina, byl hned znám carské policii zvané Ochranka. Začal totiž pro Lenina organizovat stávky a demonstrace.

 1. května 1901 byla jedna taková demonstrace napadena jízdní policií šavlemi. Po rozbití demonstrace došlo na zatýkání, kterému Koba utekl jen náhodou. Když si pro něj přišli do observatoře, utekl vikýřem na střechu, kde se schovával až odchodu policie.

Za komínem, ani v observatoři, ale zůstat nemohl, protože po něm bylo vyhlášeno pátrání. Schovával se tedy proto u svého budoucího tchána Serga Allilujeva. Během pobytu u Serga se mu ale zalíbila jeho žena natolik, že ji musel svést. Ta pak do konce života tápala, jestli je její dcera Naďa dítě Serga nebo Koby. Situace byla o to horší, že si pak Naďu později Stalin vzal a měl s ní dvě děti.

Od Allilujevých se Stalin dál stěhoval. Přítel, novinář Lev Borisovič Rosenfeld mu sehnal bydlení u Jekatěriny Svanidzeové. Ta se v budoucnu stane jeho ženou. Kvůli Jekatěrině půjde i zapřisáhlý komunista Stalin k oltáři. Ovšem na zapřenou, nikdo to nesměl vědět. Manželství to ale šťastné nebude. Stalin bude příliš často navštěvovat náručí jiných žen a poté, co Jekatěrina zemře na tyfus nebo tuberkulózu opustí jejich syna Jakova a nechá ho u příbuzných.

Zatím je ale budoucí Stalin na útěku před carskou policií a přesouvá se k bratranci do jeho zahradnického domku poblíž svého rodiště Gori. Zde udržuje intimní poměr s jednou vdanou ženou a ještě svede i čtrnáctiletou sestru jejího manžela. Brzy je tak zase na útěku před policií i rozlíceným sousedem.

V té době se přesouvá do Batumi, kde má za úkol od Lenina organizovat a vést podzemní hnutí sociální demokracie, jak mu sděluje Leninův pověřenec Krasin. A tak Stalin zakládá nový výbor Ruské sociálně demokratické strany v Batumi a organizuje zde stávky a demonstrace za snížení pracovní doby a zvýšení mezd. Uchyluje se i k loupeži, kdy vylupuje místní tiskárnu, aby měla jeho organizace prostředky k tištění ilegálních tiskovin. Poté, co se z Batumi stalo ohnisko neklidu, byl konečně policií dopaden.

Odmítal vypovídat a prozradit své jméno. Vyšetřující důstojník policie ho ale moc dobře znal a věděl co je zač. Tak se v roce 1902 za Stalinem poprvé zavírají dveře věznice. Po řadě měsíců je odsouzen k vyhnanství na Sibiři. Tak zůstává několik set kilometrů daleko od Irkutska ve vesnici Novaja Uda. Zle se tu nemá, naopak se tu věnuje lovu a seznamuje se s mnoha vhodnými kontakty z řad kriminálníků, kteří mu budou později pomáhat. A o pobytu ve vězení jednou pronese, že se tam měl lépe, než v domově důchodců, tak dobře se o ně starali.

Sám se ale pokouší o útěk a navázání na revoluční činnost. Půjčuje si pušku, nasazuje teplé oblečení a do kapsy vkládá falešné doklady po zemřelém gruzínském obchodníkovi a utíká sibiřskou divočinou. Několikrát odhání vlky a zastavuje se, až když mu mrznou nohy. První pokus o útěk nebyl moc dobře připravený.

To druhý je lepší. Stalin nemá jen falešné doklady a teplé oblečení, ale i sáně, které ho dopraví k nejbližší železnici a zde se různými vlaky dostává do Tbilisi, kde mu opět Kameněv shání byt. Obnovuje svoji činnost a píše do novin, zakládá vlastní Boj proletariátu a agituje po nedalekém venkově.

V roce 1905 už platí za neomezeného vůdce bolševiků v Gruzii a pouští se do propagandistického boje s menševiky čemuž věnuje i práci Krátký výklad rozdílu mezi stranami. Zde upozorňuje na to, že menševici budují legální sociální demokracii usilující o prosazení svých myšlenek demokratickou cestou, zatímco bolševici chtějí pokračovat v revoluci a jejím naplnění.

V tom samém roce se setkává poprvé s Leninem ve Finsku na Všeruské bolševické konferenci a brzy si bere Jekatěrinu Svanidzeovou. Začíná organizovat ozbrojené akce za ziskem peněz. Organizace bankovních a vlakových loupeží, přepadů peněžních transportů a finančních podvodů mají zajistit straně peníze. Straně a hlavně Leninovi, jehož bohémský život v zahraničí se dosti prodražuje. Během těchto akcí umírá řada lidí. Samotný Stalin akce organizuje a vede, ale už tehdy se vyhýbá osobnímu prolévání krve. Už tehdy má lidi na špinavou práci.

A s jedním kriminálníčkem jménem Lajoš Koresko se dokonce stává velkopasákem. Jaký je rozdíl mezi pasákem a velkopasákem? To vidíte přímo na případech Koby a Koreska, oni totiž nevlastnili jeden nevěstinec, nebo několik holek na ulici. Oni zřizovali nevěstince po celé Tbilisi. Deset procent dostala děvčata, padesát si vzal Koresko a zbytek si vzal Koba pro sebe a stranu. Navíc dostával i procenta v naturáliích, když si při vybírání peněz i s některou z děvčat zašpásoval.

Šlo to tak daleko, že ho písemně napomenul i Lenin. Peníze Leninovi nesmrděly, ale nechtěl, aby se Stalin tahal příliš často s prostitutkami a to ohrozilo pověst strany. Tak si Stalin nechával peníze donášet přes prostředníky.

V roce 1907 spáchal svoji největší loupež, když přepadl peněžní transport v Tbilisi. Měl na to dvacet lidí a spoustu bomb. Seděl v kavárně na náměstí ve Tbilisi, kde popíjel místní červené víno, když dostal telefonát. V telefonátu zaznělo domluvené heslo, Stalin dal znamení ostatním, vylezl na střechu a mohl sledovat, jak se ostatní rozmisťují okolo náměstí. Když přijel peněžní transport plný bankovek a cenných papírů, ve vhodný okamžik na něj Kobova parta hodila bomby včetně Koby samotného. Výbuchy zničily okolní okna, zabily a zranily na padesát lidí z kozáckého doprovodu, civilistů i samotných útočníků. V nastalém zmatku zaútočil na transport revolucionář převlečený za carského důstojníka. Pálil na všechny strany z pistole, aby udržel všechny předpokládané odpůrce v uctivé vzdálenosti a zmocnil se žoků s penězi a cennými papíry v hodnotě 381 000 rublů.

Tyto peníze neskončily v jiné kapse, než v kapse Leninově a jeho spolupracovníků. Brzy byl Lenin v zahraničí zadržen za držení peněz právě z této loupeže. Stalin se mezitím proslavil další slavnou loupeží na ruském parníku Nikolaj I, kde okradl místní smetánku. Jednal chytře a po loupeži ve Tbilisi si dokonce dvakrát změnil jméno, aby ho carská Ochranka nedostala.

Přesto byl ještě několikrát (celkem ještě asi třikrát) zadržen, uvězněn a poslán do vyhnanství na Sibiři. V roce 1913 přijal novou přezdívku Stalin (Ocelový), ale jeho činnost kriminální i agitační polevila. Co se stalo? Podle řady historiků se v té době stal informátorem Ochranky. Archivy Ochranky byly během revoluce zničeny i s řadou spisů a sám Stalin dal později zabít nebo zničit každého svědka a každý dokument, který by o něčem takovém svědčil. Přesto se řada historiků domnívá na základě dochovaných svědectví, že se Stalin stal do revoluce placeným udavačem a žil tak dvojí život.

Každopádně byl za první světové války zase ve vyhnanství na Sibiři. Do armády kvůli fyzickému handicapu nemusel, přesto byl po únorové revoluci roku 1917 povolán před odvodovou komisi, která ho opět odmítla odvést do armády.

Brzy ale prokázal neocenitelnou službu Leninovi, který se pokusil v létě 17. Roku o revoluci proti slabé Prozatimní vládě, ale neuspěl a musel utéct do Finska. Stalin mu poradil, aby si oholil knírek a bradku, tělesné znaky, díky kterým je nám tak známý.

Každopádně na rudou revoluci skutečně došlo, ale Stalin v ní měl jen dílčí úlohu řadového funkcionáře, který pilně jako včelička plnil vše, co mu nařídili. Zároveň si tak ale budoval pozice a známosti k pozdějšímu převzetí moci.

Významnější funkci získal až později v Carycinu (pozdější Stalingrad a dnes Volgograd). V červnu 1918 přijel do kozáky ohroženého Carycinu jako zplnomocněný komisař pro zásobování a rozpoutal první politický teror. S několika sty čekisty a důstojníky Vorošilovem a Buďonným vytvořil dokonalou atmosféru strachu. Posílal do Petrohradu zásoby z téměř vyhladovělého Carycinu a okolí a zároveň odhaloval kontrarelovuční spiknutí. Tato spiknutí domnělá i reálná mu přidala na popularitě a byla zároveň namířena i naschvál proti Trockému, kterého Stalin otevřeně nenáviděl.

Po uzavření míru v Brest-Litevsku totiž komunisté zabředli do nové války, občanské války proti bělogvardějcům, vojákům věrným carovi nebo prozatimní vládě. Rudá armáda zasažená revolucí byla houfem ozbrojené chátry bez morálky a chuti do boje. Trockij se zasadil o zpřísnění postupu proti neposlušným vojákům, kdy nařizoval střílet celé jednotky i s komisařem. Také ale neváhal postavit do čela rudé armády bývalé carské důstojníky, které k tomu jednoduše přinutil vydíráním.

Stalin tyto důstojníky nesnášel a bral je jako Trockého muže. Proto je neváhal likvidovat pomocí obvinění pravých i falešných. V Carycinu dal uvěznit skupinu spiklenců z řad těchto důstojníků a měl je nechat odvézt po Volze na parníku, aby se zodpovídali u soudu. Místo toho je na parníku zabarikádoval a dal ho provrtat, aby nikam nedoplul. Také popravoval tak, že dal dotyčné spiklence zastřelit a přejet autem.

Stalin s Vorošilovem a Buďonným překvapivě Carycin udrželi, i když způsobili řadu přeběhnutí na druhou stranu fronty. Podobně pak jednal Stalin i v Permu a dalších městech. Za svoji činnost byl dokonce vyznamenán Řádem rudého praporu mezi prvními držiteli tohoto vyznamenání.

Po občanské válce začal Stalin upevňovat svoji moc. Vytvořil vlastní mocenský triumvirát s Kameněvem a Zinověvem a začal se prezentovat jako nejvěrnější Leninův žák. Nikdy mu neodporoval a plnil vše, co po něm Lenin chtěl. Leninovi se to líbilo, protože nesnášel ty, kteří mu odporovali. Stalin navíc neváhal budovat kult Leninovy osobnosti už za jeho života. Stalin přijal od Lenina i nový úřad ústředního a později generálního tajemníka strany, který byl ostatními odmítán a Trockij o něm řekl, ať nakládají práci na mezka.

Leninovi se ale také zhoršovalo zdraví, prodělal mrtvičné záchvaty a objevovala se u něj progresivní paralýza následkem syfilidy. Stalin převzal zodpovědnost za Leninovo zdraví, chodil k němu jako rodinný přítel a doslova mu mazal med kolem huby. Zároveň ovládal jeho ochranku, lékaře, poštu i noviny, které měly psát jen pozitivní zprávy, aby uchlácholily Lenina v nečinnosti. Když na to Lenin přišel, bylo už pozdě, převzít moc mohl jediný člověk a tím byl Stalin. Ani závěť varující před Stalinem nic nezměnila.

Když Lenin zemřel, dal ho Stalin nabalzamovat a pohřbít do Kremelské zdi, navzdory přání Lenina i jeho ženy Krupské, kterou otevřeně nenáviděl, později dal uvěznit a snad i otrávit. Pohřeb se stal tryznou za zbožštělého člověka i prostředkem k získání moci jiným člověkem majícím se za boha. Stalin zároveň uvedl falešné datum pohřbu, aby tam nemohl dorazit Trockij.

Následně rozpoutal politický boj. Leninovu závěť označil za závěť těžce nemocného, umírajícího člověka, který už nevěděl, co dělá a spolu se svými příznivci Kameněvem, Zinověvěm, Bucharinem, Sergem a dalšími vytvořil mocenský blok uvnitř strany namířený aktivně proti Trockému. Ten byl příliš letargický a apatický, aby něco podnikl a klidně si na jednání četl francouzské romány v originále. Netušil, že bude vyšachován.

V roce 1929 byl Trockij poslán do vyhnanství poté, co byl zbaven všech funkcí a zásluh. Krupská skončila ve vězení a všichni z blízkosti Lenina byli odsunuti do pozadí včetně těch, co Stalina podpořili. Bucharin a Sergo v politice skončili. Zinověv a Kameněv byli uvězněni. Krupská bude později propuštěna a v roce 1939 sní od Stalina dort, který jí neudělá dobře a zemře na údajný žlučníkový záchvat. Bucharin bude popraven během Velké čistky ve třicátých letech, Sergo spáchá sebevraždu. Zinověv a Kameněv budou zastřeleni kulkou do týla.

Stalin se po nich obklopí sobě podobnými kreaturami. Způsobí hladomor a provede Čistku napříč stranou, armádou i celou zemí. Povede expanzi a vybuduje si kult bojovníka proti nacismu, aby na konci života propadl úplné paranoie, která ho následovala celý život. O tom budu psát zase někdy jindy.Author: Django Bradley # TujeQaqo44
Rusko2017-03-0659
-
 45% ( 1 people voted )
+
Veľkolepý epický kádrový posudok boľševického monštra. A druhý diel by mohol byť o šikmookej zrúde z veľkej krajiny červeného draka...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-06 21:22:53 d405c1fd
Kakalinkakalakakalinukakala..stalin- není člověk, ale hovado, zrovna jako soudruzi.

picusky # KeqaSiwo50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-06 23:19:12 4e88a778
a vy jste taky hovada že furt ty státy tak žerete, hovada:)

picusky # KeqaSiwo50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-06 23:21:23 4e88a778
ako pekne všetko zvalíme na jedného ..... "stalina".
sám by nedokázal ani prd. dôležitejší, alebo zákernejší a horší boli a sú tí, ktorí stalinovi k moci pomohli, priživovali sa na nej sledovali svoje ciele - zničenie ruského národa, slovanov.
a stále sú tam a stále robia to isté.

klifton # GexiSosy84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-07 07:53:39 5b7f9803
Páči sa mi ako sa má tie kapitalisticko podnikatelské prasce stále boja.A to som ich ešte neprášil ani z polovičnej
sili ale moja reinkernácia sa blíži . Kto vie čítať na hviezdnej oblohe to tam vidí.
Socky vydržte ešte!!!

Duch Stalina # FucuQygo64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-07 07:53:43 52d131c8
Každá doba "naprodukuje " osobnosti výrazne sa v nej etablované. V podobe Stalina to boli nielen záporné no aj určite množstvá kladných vlastností i skutkov ktoré ovplyvnili nezmazateľne dejiny. Už len fakt že značná časť národa bola odhodlaná ...aj život ..položiť...Viete si predstaviť žeby dnes niekto za takého Dzurindu, Havla , Kisku..aaa .ach ani nepokračujerm...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-08 17:08:08 58d4289b
loading...
Ale no tak Klopi ! Vari len nechceš dávať ruského mužika za vzor ?! Ten vo svojej odvekej posvätnej posratosti pred vrchnosťou sa ochotne stával ich onucou. Aj za báťušku Stalina ich jedinou povinnosťou bolo držať hubu a krok. Potom samozrejme v nedostatku iných obzorov tá ochota položiť život sa javila ako jedine možná alternatíva.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-09 08:08:20 59ad0c66
A keď ešte za nimi kráčal pochop od džugašviliho NKVD s odistenou zbraňou na pochybujúcich, tak sa muselo ísť len dopredu s urrááááá... (назaд ни шагá..)


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-09 08:33:59 d425400d
"Už len fakt že značná časť národa bola odhodlaná ...aj život ..položiť...Viete si predstaviť žeby dnes niekto za takého Dzurindu, Havla , Kisku..aaa .ach ani nepokračujerm..."

Klopi vy a vase romanticke predstavy o komunistoch :) viete si predstavit, ze by Havel Dzurinda, Kiska robili take cistky v armade ako Stalin?

Čistka NKVD v roce 1941 byla série čistek, které se udály ve velení Rudé armády během Velkého teroru a svým rozsahem naprosto paralyzovaly velitelský sbor Rudé armády, což se negativně projevilo v Zimní válce a na počátku Operace Barbarossa
Po neúspěšných zemědělských a průmyslových experimentech a megalomanských projektech, které zruinovaly hospodářství Sovětského svazu se šířila všeobecná nespokojenost. Komunistická strana se dokonce pokusila odvolat diktátora Stalina z jeho funkce. Nespokojenost se šířila mezi dělnictvem, rolnictvem, inteligencí a začala se šířit i ve velitelském sboru Rudé armády.
Od května 1937 do konce roku 1939 se největší vlna čistek vyžádala obrovské množství životů mnoha kompetentních a schopných důstojníků Rudé armády.
Od počátku čistky do jejího oficiálního konce bylo popraveno, mučeno nebo v různých délkách vězněno a postiženo téměř 50 000 generálů a důstojníků Rudé armády. Téměř celý Nejvyšší vojenský výbor Rudé armády byl vyhlazen. Ze 108 členů bylo 98 zatčeno a zastřeleno. Přežili jen ti, kteří se Stalinem spolupracovali a sloužili za občanské války a velitel Šapošnikov, jehož si Stalin vážil. Rudá armáda se bez důstojnického sboru ocitla ve fázi naprostého rozkladu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cistky_v_Rud%C3
%A9_arm%C3%A1d%C4%9B

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-09 10:06:02 509a8e9d
No,po tom,co prebehla pred casom medialna masaz ohladom USA,ktore vyhrali druhu svetovu vojnu,sa ani necudujem,ze ludom sa da natlct cokolvek do hlavy.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-09 11:19:30 c1c8967d
Viem, čo by veľmi radi natĺkli kryptoboľševici ľuďom do hláv: Súdruh Staľ bol filantrop, úprimný láskavý ujo a zo všetkého najviac sa mu hnusili intrigy.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-09 13:37:29 d425402c
Take uz pozname odkedy na popularite ziskava stredoskolsky ucitel informatiky alias führer, ako holokaust, tak pre tupritomneho batusku (obcianskym menom Harry), zrejme aj gulagy neexistovali, 20 milionov obeti - vsetko ludia zaplateni z USA, zvysky svojich zivotov zijuci na neznamom ostrove s Elvisom. Dobove fotografie - vina USA, pripadne zinscenovane v dobe, ked boli v kurze vychudnute modelky, plus somalcania natreti na bielo, pohadzani na seba ... a preto sa historia opakuje ...

p.s. Harry, lenze skutocny nacek holokaust nepopiera, ale sa k nemu `cestne` hlasi a skutocny komunista nepopiera cistky, ale ich schvaluje ... Ved inak by spochybnil vodcu

LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2017-03-09 14:58:01 509a8e9d
Lenka nehnevajte sa ale nikto Vás nemôže brať vážne, lebo sám demokratický zvolený poslanec EU za najkresťanskejšiu krajinu EU povedal v podstate , že si hlúpa husa .obcan EU # NuwiVira52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-09 15:51:15 52d131c8
No článek má své chyby. Jistý historik (Prof. Dr. Walter Veith) tvrdí např. v této přednášce v cca 12:40 min. (https://www.youtube.com/watch?v=DaWCfVReppA), že Stalin byl Iluminát a Svobodný zednář 33 stupně, stejně jako Lenin a další revolucionáři. Takže jak to asi bylo? Můj návrh verze dějin: Bolševická revoluce proběhla pod kuratelou tajných sil ze Západu. Stalin s tím byl obeznámen - z dob jak se dral k moci. Když již byl u moci. Jeho paranoia souvisela právě s jeho vědomostmi o tajných společnostech, ale rozhodl se vymanit se z pod kontroly. Západ mu šel, stejně jako celému SSSR, na ruku až do roku 1944 /do srpna), kdy došlo k podpisu smluv v Bretton Woodu, a ty Stalin neakceptoval... To vedlo ke vzniku studené války po roce 1945... To vlastně jen nastiňuji, jak to celé asi bylo...
Spektator Cumil # BaroRyja14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-09 16:40:55 5918ed76
Stalin se narodil v gruzínském městě Gori roku 1878 nebo 1879

To je dosť dôležité, lebo podla toho bol bud v čínskom kalendári tiger 1878 alebo mačka 1879. Tak bol Stalin tiger alebo len mačička? :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-03-10 18:42:30 c35b2bb4
Od počátku čistky do jejího oficiálního konce bylo popraveno, mučeno nebo v různých délkách vězněno a postiženo téměř 50 000 generálů a důstojníků Rudé armády. Téměř celý Nejvyšší vojenský výbor Rudé armády byl vyhlazen. Ze 108 členů bylo 98 zatčeno a zastřeleno. Přežili jen ti, kteří se Stalinem spolupracovali a sloužili za občanské války a velitel Šapošnikov, jehož si Stalin vážil. Rudá armáda se bez důstojnického sboru ocitla ve fázi naprostého rozkladu.

Zaujímavé že po začiatku vojny z tých 50 000 týraných väzneních a zavraždeních povolali 30 000 naspät do aktívneho stavu. Viete vy vôbec koľko vojakov mala červená armáda a koľko z nich bolo dôstojnikov a kolko z nich každý rok odchádzalo do neaktívneho stavu teda na dôchodok? :-)
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-10 18:46:18 c35b2bb4
Nestali ste tam s perom a nezapisovali ani ja, ani vy, mozeme vychadzat jedine z roznych zdrojov. Viem, ze fanusikov Hitlera alebo Stalina z nejakeho dovodu bavi hadat sa o presnych cislach obeti, ja na to moc nie som, nepatrim do ziadnej z tychto skupin, neviem ci by ma viac trapilo byt zabita za to ze nepatrim do vhodnej rasy, alebo za to ze nepatrim do spravnej spolocenskej triedy, myslim ze je to uplne to iste :D Ja osobne nie som arijec, ani tradicna robotnicka trieda, takze mne by isli po krku obidvaja

citujem z tlace

Stalinove čistky sa začali v roku 1937 zinscenovanými politickými procesmi s neželanými komunistickými lídrami a dôstojníkmi Červenej armády. Celkovo sa ich obeťou stalo najmenej 12,5 milióna ľudí.
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/222055-zverejn
ili-zoznam-stalinovych-obeti/
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-11 14:18:05 509a8eeb
Tu mas navod ako na to,takisto su tam state aj k tlaci.

Ak ti neotvori hlavu a oci toto http://www.skolnidiar.cz/fi
les/files/Protokoly-sionskych-mudrcu.pdf


tak si to ,co sa znovu zopakuje ,zasluzis. Ale potom uz sa necuduj,bude to len a len tvoja chyba.

A budes moct stat pri tom aj s tym perom.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-11 14:37:56 c1c89698
jasne jasne, strycek Stalin keby zil, pred zidmi by nas zachranil,
konecne riesenie musi byt, ked mame na zemi stastne zit ...
Preco ti dvaja vlastne nespolupracovali, ale Stalin sa pridal k tym "zidakom zapadniarskym"? Ty to mas urcite v malicku harrynko

Taka zaujimavost - Ked chceli nacisti vymenit Stalinovho zajateho syna za nemeckeho generala, ten sucho odpovedal, ze nema syna .. Ten nakoniec zomrel rukou nacistov v koncentracnom tabore. Este ked bol v Rusku, zalubil sa do zidovky, otec bol rezolutne proti a jeho syn sa chcel zastrelit...
pikoska 2 - nacistami zajati sovietski vojaci putovali po statisicoch do gulagov, odcinit svoje "zlociny"

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-03-11 15:44:23 509a8eeb
Nie je zid ako zid.Sleduj prachy,zatial ide o ne,ale su len prostriedok k cielu.

Nemienim sa tu s tebou natahovat o veciach ktore ti uz predzuli ini.Je vela zdrojov,clovek musi hladat,aby mohol aspon trochu pochopit .

Ale bojim sa,ze tvoj dedko by si pred vidinou zlateho telata neklakol,ten by rovno stal.Aj za cenu ze to nie je pohodlnejsie.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-11 15:56:21 c1c89698
"Ale bojim sa,ze tvoj dedko by si pred vidinou zlateho telata neklakol,ten by rovno stal.Aj za cenu ze to nie je pohodlnejsie."

obavam sa, ze v nasej rodine sa tymto diktatorom moc neholduje - moj pradedo bol tradicny sedliak, ktory este oral podu pomocou volov, komunisti mu zhabali hospodarstvo, moj dedko bol par mesiacov v koncentraku koli tomu, ze trikrat usiel z fabriky, ktora mala vyrabat pre Hitlera, ale komunistov neznasal takisto. Takze mas pravdu, radsej sa o tomto so mnou nenatahuj - je to kamenista poda pre tvoje zrnka mudrosti ;)

(Inak Stalin meral 1,63, niektore zdroje uvadzaju 1,55 cm - prezident USA Truman ho oznacil za drobceka.
Hitler - 1,73, Mussollini - 1,69 - cim to je, ze takmer kazdy diktator je trpaslicieho vzrastu? Tradicny napoleonsky syndrom)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-11 16:15:32 509a8eeb
doplnujem,

"Ale bojim sa,ze tvoj dedko by si pred vidinou zlateho telata neklakol ako ty,ten by rovno stal.Aj za cenu ze to nie je pohodlnejsie."

No nic,zas musim pockat na nahodneho okoloiduceho,to je iny kaliber.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-11 16:26:38 c1c89652
Vyzera to tak harrynko, ze Hufnagel sa isiel konecne vyvencit, alebo prave striela zo svojej Aurory... Na nist, pobavili sme sa, prebrali sme aj rodinne zalezitosti, tesilo ma, ciao ;)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-11 16:54:54 509a8eeb
Aby si si nemyslel, ze utekam od debaty, ale prisiel mi kliekt, tak sa musim ist zarezavat. Mit zähne bitte. Ja, ja natürlich. Wollen Sie auch meine Vagina? Nein, Danke. Chce len zarezavanie so zubami, musim si rychlo najst protezu, ciao ;)


LenkaB # JixiSini53
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-11 17:45:42 c91093c1
Som si pocas zarezavania vpisala zly tripcode, ale som to ja :)


LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-11 17:48:00 c91093c1
Pre hlúpu hus:
Teraz je mi absolútne jasne prečo tak nenávidíši socializmus, lebo komunisti by Ti samozrejme nedovolili venovať sa tomu zamestnaniu čo Ti zohnala teta v Nemecku, mimochodom Tvoj spovedník s nim súhlasí?, ale musela by si pracovať ako učiteľka , sestrička, lekárka , dojička , alebo aj žeriavnička. Mať rodinu, niekoľko detí a pomáhať starým rodičom . To všetko je samozrejme proti božjej vôli a prieči sa to kresťanským hodnotám. Chápem Ta, len som zvedavý čo budeš robiť keď budeš mat 55, lebo duchod to nebude ako za komunistických diabloch.
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Karol # LaquPopo46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-11 22:21:44 52d131c8
Pre štebáka fora som iný Karol, pa pupuško.

Harry , páči sa mi ako si očarení protokolmi ako mnohí ďalší a „nachádzaš“ v nich odpovede. Len škoda , že troch neuvažuješ. 1.Komu pomáha ich šírenie? 2.Aký stav pomáhajú udržiavať? a posledná otázka č.3 Odkiaľ sa vzali? na ne treba odpovedať kým ich budeš brať ako bernú mincu.
3.pochádzaju s cárskeho Ruska tam boli napísané. Za akým účelom?
To je ďalšia otázka na , ktorú treba odpovedať. Aka bola situácia v c.Rusku? Hŕstka bohatých feudálov a rodiaca sa kapitalistická vrstva proti nim stal zvyšok bezzemkovia , drobný roľníci a zamestnanci v továrňach , remeselníci všetko to bola chudoba nasrata a znechutená zo svojho postavenia . Zjednej strany ich bičovali ich pani a zamestnávatelia a z druhej „sväta“ cirkev, ktorá s celej sily na pomáhala udržiavať tento napäty stav. A ako na zavolanie sa objavili Protokoly , ktoré všetko vysvetlovali všetko zle ma na svedomi židovské spisknutie a už sa dalo z rozzurenym davom hladujúcich nezamestnaných ľahko manipulovať ,. Stačilo zavolať to židia poďme rozbiť ich obchody a dielničky a každý si môže niečo odniesť a situácia bola zažehnaná.
Protokoly rozkázali zostaviť vládnuci feudáli a bankári, ,továrnici , majitelia veľkých pozemkov. A konretne ich zosmolila cárska ochranka – cárska tajná polícia.
Po VOSR celá ta háveď bielych emigrantov ušla zo Sovietskeho Ruska ako potkany a oni a to nielen majetní ale aj policajti, dôstojníci, špicli, udavači , členovia všeliakych tých spolkov.... rozniesli Protokoly do sveta. A tak prenikli tie myšlienky aj do Nemecka, kde na tom postavili základy ich pseudo filozofie, Chudoba a nezamestnanosť je preto , lebo .....už vieme čo tam patri.
Utekali samozrejme aj do USA , kde sa tie myšlienky stretli u amerických veľko podnikateľoch s veľkým pochopením a nadšením. Ford bol nimi priam unesený až tak , že na vlastne náklady Protokoly dal vytlaciť v státisícoch a jeho agenti ich roznášali nielen po celých USA a po celom svet.
1.S toho vypláva že ich šírenie pomáha majetným , tým najbohatším tým elitám. Oni sú radi keď ich ľudia čítajú a slintajú nad nimi: to všetko židia.
Keď nad tým porozmýšľaš tak by si mal prísť na účel protokolov.
A to je aj odpoveď na otázku 2.Ulohou Protokolov je udržiavať kapitalizmus . A to tým , že odvracajú pozornosť od „neduhov“ kapitalizmu a lebo ponúkajú svoje jednoduché vysvetlenie : to židia, a zároveň varujú len žiadnu zmenu systému , lebo židia .
Pritom riešenie je elementárne jednoduché. Krátka logická úvaha: Kapitalizmus nie len umožňuje ale vytvára vďaka možnosti vlastniť výrobný prostriedok, čo je aj pôda extrémne bohatých ľudí, ktorý vďaka majetkom vládnu štátom a robia si s nimi čo chcú, nie židia ale boháči všetkých národnosti. Čiže stačí im zobrať majetky a zamedziť hromadeniu majetku zospoločenstenim vyrobnych prostriedkov a je vymaľované a s Protokolmi si môžeme utierať zadky samozrejme nie je na škodu keď to urobíš aj dnes.
Karol iny # VoveFatu34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-11 22:36:07 52d131c8
Najlepšia časť príspevku od kabaretníka Karola je ten odstavec normal false false 21... Ten po ňom bol podľa opticky dlhého traktátu identifikovaný ako nečitateľný Truhlo, lol...!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 00:35:32 bc7b649f
Iny Karol.

Nesuhlasim. Je jedno kto ich napisal. Dolezite je ,ze sa plnia. Do bodky,aj ked trochu modifikovane. Doba pokrocila.

Historia z nich urobila tvrdych a nekompromisnych,silu,ktora deje ovlada.Dokonane je to FEDom. Clovek musi mat vela nastudovane, vela realii co sa deje co ludia navonok nevidia ,teraz.

Ano,uznavam,problemom je aj bezbrehe kumulovanie kapitalu akymkolvek sposobom.Kym sa neurcia hranice,sme vybaveni, a pri tom kapitalizmus apriori nie je uplne hlavny problem.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 10:08:31 c1c89698
Harry, nechcem ta oberat o tvoj pesimizmus, ale musim sa priklonit k nazoru Karola Ineho... Kapitalizmus je len inou verziou otrokarskej spolocnosti... Spolocnosti neobmedzenej vlady mensiny nad vacsinou a tu vladu mensine umoznuje prave moznost akumulacie sukromneho kapitalu... Presne kapitalizmus je zodpovedny za dnesnu situaciu vo svete... Zidia v tom sice hraju nemalu ulohu, ale elity tohto sveta z vysoka seru na akekolvek ideologie a rasovu/narodnostnu cistotu vladcov sveta... Ide im vyhradne o prachy a moc... Sionizmus len vyuzivaju na urychlenie tych procesov... Vyuzivaju ho uplne rovnako, ako vedenie politickej strany vyuziva clensku zakladnu danej strany... Drzanie sa stranickej linie, poslusnost, realizacia vedenim vyticenych cielov a nekladenie ziadnych otazok... Ak tymto hajzlikom odoberies ich kapital a zabranis im ho akumulovat, okamzite stratia svoju moc a stanu sa z nich len pre nikoho nezaujimavi, nepodstatni, krpati, krivonosi sabesdeklovci, bez moznosti cokolvek ovplyvnit... Aj ich sionizmus by vtedy okamzite krachol, ten je tiez udrziavany pri zivote vyhradne kapitalizmom... A mozno by vtedy zrusili aj judaizmus, vtedy by im uz aj ich boh bol na hovno...? Ak sa nevie o co ide, vzdy ide o prachy, eventualne o nejaku vaginu, alebo o prachatu vaginu, mozno aj zidovsku, co automaticky znamena aj moc... :)))


nahodne okoloiduci # MoweNuso87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-12 11:46:50 c91093c1
okoloiduci,

piseme o tom istom,aj ked nie uplne. Kazdy izmus je problem,lebo v kazdom ide o ludi.Co je svet svetom,vzdy ti s vyssou inteligenciou a intelektom chceli ovladnut vsetko. To je ludska vlastnost,asi neznicitelna.

Chybou je povazovat akykolvek izmus za chybu,chyba je v ludoch. Ak uz aj akykolvek izmus k svojmu zivotu potrebuju,lebo bez neho by si na tomto svete nevedeli najst svoje miesto a nevedeli by si ho spracovat, ich chybou je,ze ich miera poznania im nedovoli domysliet veci.

Od zaciatku je jasne kam musel a musi ten izmus kapitalu logicky dospiet,ak si ho ludia neustrazia.Do bezhotovosti.Az potom divadlo odhali svoju pravu tvar.Aj to skryto.

Ludia si to neustrazili,to je nas nazor pesimistov,a teraz zoznu svoju urodu.

Ano,mas uplnu pravdu v tom,ze MOC nepozera na rasovu a ideovu cistotu.Je to ako s tym liberalizmom,splnis ulohu,dovidenia.

Voditkom toho,co sa v zakulisi deje,musi byt narastajuca moc financnych skupin.A to su len ti viditelni poskokovia,ti uzitocni idioti,nastrceni ozajstnou mocou.

Kto ovlada tvorbu prachov,je pan sveta.Nie ten co vyraba.Kapital sa da lahko stratit,preto musi byt rozlozeny vsade.Aj to je v tych textoch predikovane.

Kym nebude zarazena moznost bezbreheho hromadenia,niet nam pomoci.A v tom ten izmus ...Ale to by som sa zas opakoval.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 12:17:46 c1c89698
Este som zabudol.Uz mi to tak nepali jak za mlada ked som mal sedemdesiat.:}

Neposudzuj podla toho co mas v hlave Ty,ostatnych. V prevaznej miere je ich miera schopnosti pochopit silne limitovana,a na znizeni tejto miery sa usilovne pracuje. Ale vsak o tom pises a upozornujes.

Co,ideme si zaspievat nejaku tu "satanisticku"..? :}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 12:35:33 c1c89698
Harry, pockaj chvilku, dokoncujem extra dlhy traktat, za ktory mi asi frajerka upravi uces panvicou, ved sam uvidis... :)))


nahodne okoloiduci # MoweNuso87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 13:06:01 c91093c1
okoloiduci,

presne tusim co z Teba vypadne. Kedze aj mna trochu svrbeli prsty,ale hovorim si, naco si kazit peknu nedelu pojedovanim kamosky...:}}

Takze vopred dik,a radsej sa rychle roztrapat,nebude to tak boliet.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 13:15:46 c1c8967d
Harry, tak uz cakam tu ranu... :) Aj by som si s tebou zaspieval, ale ja poznam len tuto a nie som si isty, ci je dostatocne "satanisticka"...? :) Ak ju schvalujes, daj signal, otvor okno a hulakaj ju z neho... Ja urobim to iste u seba... :)


nahodne okoloiduci # MoweNuso87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 13:41:16 c91093c1
Ale mozeme aj tuto Harry... :)


nahodne okoloiduci # MoweNuso87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 13:51:33 c91093c1
Harry, mozes rozpustit satanisticku pesnickovu komisiu, uz ju mam, tato je urcite dostatocne "satanisticka"... Tuto chcem s tebou spievat...


nahodne okoloiduci # MoweNuso87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 14:00:17 c91093c1
Odbojar. :}}

Tusim tym ze spustili procesy nenavisti,tak zas si ludia tieto piesne vybavia. A mnohi sa ich budu musiet rychle naucit,lebo ak nie,budu sa bavit. Detske dudle uz sa dovyrabali,teraz technologicky pokrok dovoli vyrabat take modernizovane,ze sa budu triafat presne,a nielen do detskych ust. Dojde nam to,o co ide..?

P.S. Pandikovi prijemny posluch,moze si aj poskocit. Bude mu to mozno brane ako polahcujuca okolnost,ak by sa nieco zvrtlo.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 14:09:38 5f66aef4
Harry, sedim tu s prilbou na hlave, cakam a zatial nic... Pre kazdy pripad mi ale drz miesto v tvojom kurniku... Dopredu vsak upozornujem, ze za kohuta ti robit nebudem, uz mam svoje roky a nevolam sa Boris... Maximalne ti mozem nosit vajcia do domu, aj svoje... Mozno ti za to raz daju aj 255-ku...? :)))


nahodne okoloiduci # MoweNuso87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 14:40:16 c91093c1
okoloiduci,

tusim najhorsie prehrmelo.

K tomuto

" Mozno ti za to raz daju aj 255-ku...?"

Nie. Blizi sa doba,ze sa budu udelovat 666-ky. Bezhotovostné. :}} Tam ja nespadam,ani keby som urobil taky zasluzny cin,ako Ta nevpustit do mojho kurnika. :}}


Read more: ABChttp://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:
//dolezite.sk/forum_last_items.php#ixzz4b7adnYZq[/
url]


harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-12 15:24:46 c1c89652
ono to je tak, ked sa dostanu nejake "zavazne spisy to sme spachali my zidia" do ruk jednoduchsieho cloveka, hned berie do ruky obrazne povedane faklu a vidly
LenkaB # BuxyGyvy93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 00:17:11 58d743f4
"Zlatá naša " ..LenkaB25? Aby ojektivite sa dostalo zadosť--učinenia --okrem samozrejme "samých " negatív na osobu Stalina pokúsil som sa o "nejaké tie " pozitíva. To máte tak Vy ste taký jednosmerný "OZEMBUCH" zhora dole und das ist alles. Pri čom i len náznaku negatív na dajme tomuJožka TISA..okamžite ste mimoriadne aktívna v "objektivite" . Akosi si to mýlite --tú objektivitu , vlastne máte pravdu , ale opačnú kto vlastne tu NA SK zostal keď vy múdra---premúdreta ste išta TÁ HET.. Ale máme Vás radi , nie len s)úcitne. Prajeme gluck..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-14 07:45:54 b94729ec
Ved aj ja vás klopi, napriek tomu, ze ste taky totalitarny ozembuch obdivujuci diktatora, ktory likvidoval slovanov, navyse kovany komunisticky antikrist, ale verim tomu, ze raz otvorite oci.... Prajem tiez gluck :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-15 12:09:36 58d743f4
..LenkaB25 ...ono ten ozembuch...je predsa len hudobný nástroj... jednoduchšieho prevedenia a obsluhy. /ale můžte aj iné výrazové prostriedky "kopírovať!"--aby ste nemusela tóó´ľko rozmýšľať ../No tie ďalšie .."invektíva" som si čím vyslúžil... skúste zaargumentovať.. Ale pomůžem Vám --vy ako ... oné izé.....MÚÚDREJŠIA ...čo ste nezostala tu na SK mezi tými ---menej... zhodnoďte objektívne "osobnosť " J. TISA..teraz mal isté výročie ../ a Stalinova obľubená bola Suliko...prekrásna pesnička a pritom dal tóľkych tá het...to len táák na oktaj../ Viel gluck..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-16 07:46:34 b94729ec
Klopi - vratme sa radsej k teme ktoru ste nadhodil - loajalite cervenej armady k Stalinovy. Oni nebojovali za Stalina, ktoremu na ich zivotoch vobec nezalezalo, ako pisete. V skutocnosti naozaj zacali bojovat az po drvivej porazke 1941, ked pochopili, ze ich Nemci neprisli oslobodit, co tvrdila nemecka propaganda, ale este viac zotrocit ... Charakter cervenej armady sa zacal menit az po roku 1942 - az od toho casu to vyzeralo ako skutocna vojna. Dokaz?
Preco utrpeli 1941 porazku tak drvivu, ktora naposledy bola pri vpade kolonialnych vojsk pri boji s domacimi kmenmi? V com bol problem? Motivacia ...
"Sovietski vojaci nemali motiváciu nasadzovať svoje životy a bojovať za súdruha Stalina, za kolchozy, za koncentračné tábory GULAG, za úbohú životnú úroveň a za bezprávnu komunistickú diktatúru… represie z roku 1937 boli jednou z príčin nízkej motivácie príslušníkov Červenej armády. Likvidácia časti skúsených veliteľských kádrov zapôsobila deprimujúco na všetkých dôstojníkov a vojakov, ktorí ostali v službe."
"Brániace sa sovietske vojská do polovice júla 1941 stratili 11 700 tankov, zatiaľ čo útočiace nemecká vojská 616 tankov. Úroveň strát dosiahla pomer 19:1 v neprospech Červenej armády. Za rovnaké obdobie prvých troch týždňov vojny sovietske letectvo stratilo 10 000 lietadiel, zatiaľ čo nemecké letectvo stratilo 968 lietadiel. Úroveň strát dosiahla pomer 10:1 v neprospech Červenej armády. Ten istý fenomén vidíme aj v prípade ľudských strát bojujúcich strán. Do konca decembra 1941 sovietske vojská nenávratne stratili 8 miliónov vojakov, zatiaľ čo nemecké vojská za to isté obdobie nenávratne stratili 0,3 milióna vojakov. Úroveň nenávratných strát (zabití, nezvestní a zajatí vojaci) za prvých šesť mesiacov vojny dosiahla pomer 27:1 v neprospech Červenej armády. Počas prvých mesiacov vojny na jedného zabitého sovietskeho vojaka pripadalo 7 či 8 a na niektorých úsekoch frontu až 11 sovietskych vojakov, ktorí sa stali nezvestnými. Takáto štruktúra nenávratných ľudských strát jednoznačne hovorí o tom, že väčšina sovietskych vojakov nekládla riadny odpor, ale vyhýbala sa boju, vzdávala sa do zajatia alebo dezertovala. Nijaká bojujúca armáda tvorená lojálnymi a motivovanými vojakmi totiž nemôže mať takú štruktúru strát živej sily, akú mala Červená armáda počas leta a jesene 1941.

Sovietski vojaci stratili v roku 1941 viac ako 6 miliónov pušiek. Pušky sa nestrácajú pri ústupe tak ako tanky alebo delá, ale vojaci ich nesú vo vlastných rukách, aby mohli bojovať. To ale platí iba v prípade lojálnych a motivovaných vojakov. Sovietski vojaci svoje pušky odhadzovali a v miliónových počtoch sa vzdávali do zajatia alebo dezertovali.Červená armáda nebola v prvých mesiacoch vojny porazená nemeckým Wehrmachtom na bojisku, ona sa jednoducho začala rozpadávať, pretože veľké množstvo jej príslušníkov nebojovalo, ale pri každej vhodnej príležitosti sa snažilo uniknúť, vzdať sa či dezertovať. Červená armáda síce mala najmodernejšiu výzbroj a veľkú početnú prevahu nad protivníkom, ale sovietski vojaci nemali motiváciu nasadzovať svoje životy a bojovať za súdruha Stalina, za kolchozy, za koncentračné tábory GULAG, za úbohú životnú úroveň a za bezprávnu komunistickú diktatúru…"

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-17 16:18:44 509a8e82
Ved hovorim.Dve generacie a mozgy budu plne vymlete. Sme na dobrej ceste.

Len tak na okraj, vies aka je odjakziva Ruska strategia boja...? Vies preco...?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 16:42:49 c1c8967d
A co je to strategia? Si vymyslas nove slova, myslis si, ze sa dam nachytat? A ja nie som ziadna generacia a nemam nic zomplete! Teta bola so mnou u neurologa a povedal jej, ze mam nepomlety mozog! Aj ona ho ma nepomlety, aj moja mama a otec ich maju nepomlete, aj moja babka, co kradla z druzstevneho pola, ho mala nepomplety. My to mame geneticke. A teraz sa uz musim ist zarezavat, nemam na teba cas.


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 17:13:44 5ee77486
...LenkaB25 ..s úžasom čítam Vaše "takticko-strategicko-znalosté" "poznatky " o vojnovom dianí v R. 1941... To aj Žukov by asi "smekl klobouk" . Mal som isté teoretické skúsenosti /učil som asi pol roka voj. taktiku na ZVS ../s taktickým dianím ...útok---obrana aj počas vojny . Nemecká mašinéria mala pri napadnutí SSSR ----Ale radšej ináč...Nemec čo hľadal v SSSR ... / alebo pred tým Napoleón ... či Poľské vojska obsadili Moskvu..../ --prišiel oslobodiť " opitých mužíkov" od Stalina však...a politruci pod samopalmi hnali vojáčkov na jatky....ACH PROSTOTA ÚBOHA...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 18:04:36 b94729ec
A dve Slovenské divízie čo "hľadali " v Kyjeve, ešte aj kostol by bol len len nezabil Tisa keď sa išiel pozrieť na skazu ktorá tam bola /aj na židoch / napáchaná a vyznamenával našich nahnaných vojáčkov ...ako jediný Slovanský národ nasadený proti Slovanom... To je táááááá Vaša drtivá porážka TAKTICKÁ trebars proti Stalinovi...ako osobe...a gulagy ..kolchozy....Je to inde...mimo Vaše chápanie ...Ste mladá ..radšej obdivujte krásy kultúrne , prírodné...nie ste kompetentná ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 18:18:57 b94729ec
Len náznakovo Vaše ..LenkaB25 ..neakceptované JEDNOZNAČNOSTI.: Vojenský priemysel porazenej Francie , ČSR aaa..všetko zapriahnuté--, relatívny pokoj na západnom fronte, , zmluva o neútočení ..nepriravenosť v obrane, důstojnický zbor predmetom "čistiek", Japonsko "trepalo " Angliu v JV Ázií a útok na SSSR nebol vylúčený--viazal veľké sily, a samotný útok bol mimoriadne razantný...Taktické , strategické a pozičné skutočnosti IISW sů mimoriadne presne preskúmané, zaznamenané a na všetkých VŠ vojenských ---celosvetovo-- boli a sú adeptom "vyučované" . Vaše " snaženia " čosi tu jednoúčelovo ,bez súvislosti , tendenčne, znevažujúco a nekompetentne "zdokumetovávať.".je znakom Vašej nezrelosti---zmanipulovanej.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 20:05:08 b94729ec
A trochu srandy... LenkaB 25..ste mi pripomenula...Svojho času M. Sládek .."dejateľ " republikánskej strany v ČS-SR pobehoval po Brne /boli sme tam na veľtrhu../ a do "tlampača " kričal TADY JSOU FAKTA ...aukazoval papier kde stálo vyjadrenie renomovanej Anglickej psychiatrickej vyšetrovne , že on-Sládek je normálny. Následne kričal , že Havel , takýto papier nemá ..preto bol zvolený prezidentom o jeden hlas...Sládek bol vtedy vyšetrovaný...nevolil..a Havel ho nelichotivo označoval za...menej---oné izé../A Vaše..nepomleté...mi to pripomenulo..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-18 15:41:11 b94729ec
Lol, však vám visí ešte aj dnes v krčmičke na lazoch portrét monštra Džugašviliho? Len aby vám naň nekládli muchy...!


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-18 17:02:05 bc7b649f
Ale nie ..Pande36 to na Liptove --u Vás --v Jánskej ..sa sedí v krčmičke za šijacimi strojmi a tam je ..aj Suliko můžete si zanůtiť..Že to tam nedáte do richtungu... sa divíme ---ale červené tam majú---celkom " pitné.."A tie portréty tam rozvešané ---to máte v socialistickej opatere....?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-18 18:43:38 b94729ec
Klopi - to som predsa nevymyslela ja, ale historici ...
Neviem, ci ma zmysel brat vam vaseho hrdinu, ale vojnu predsa nevyhral Stalin ...Ten sedel v nejakom bunkri, alebo kancelarii a vydaval blbe rozhodnutia (ako Hitler)

Ked skuseny marsal Zukov (na fronte proti Japonsku) videl ako zo zaciatku cervena armada preziva jednu porazku za druhou, predostrel Stalinovy navrh, aby nechal Kyjev Wermachtu, presunul vojsko za Dneper, Stalin ho vysmial. Po Porazke v Kyjeve ho dal znova predvolat a uznal, ze mal pravdu .. a prenechal mu vedenie vychodneho frontu, od tohto casu cervena armada zacina vyhravat a Zukov podpisuje kapitulaciu Nemecka v Berline.

"Žukov kritizoval počáteční způsob obrany Moskvy i Stalina a tvrdil, že pochyboval o šancích zastavit postup wehrmachtu. Žukov v něm přiznává, že Rudá armáda stála u Moskvy na pokraji porážky a on sám pochyboval o tom, že se metropolí podaří před vpádem nacistů uchránit.Maršál také popsal svoji roztržku se Stalinem. Ten jej pozval v říjnu 1941 do Kremlu a požádal o názor, co se ještě dá dělat na obranu Moskvy.Když Žukov přijel na frontu západně od Moskvy, našel prý obrannou linii Rudé armády v katastrofálním stavu.
Situace byla nebezpečná. Prakticky všechny přístupy k Moskvě byly otevřené. Okamžitě jsem telefonoval Stalinovi a řekl mu, že linie u Možajsku musí být posílena, protože tam vlastně žádní naši vojáci nejsou. Když v roce 1969 měly vyjít jeho paměti, stranická a státní moc znovu zasáhla. Musel opět vyškrtnout všechny pasáže, kritizující Stalina.Sovětský diktátor se po skončení války obával popularity Žukova a tak jej poslal sloužit jako velitele vojenských okruhů do Oděsy a na Ural."


Dalsia vec co Stalin pohnojil - "Po velkých čistkách, které zasáhly sovětskou společnost a zejména armádu koncem 30. let Hitler předpokládal, že je SSSR vojensky slabý a neschopný efektivně vést válku, a proto by měla být jeho porážka německou armádou poměrně jednoduchá."


Zukov mal medzi vojakmi autoritu, Stalinovou hlavnou pakou bol samozrejme ako inak - strach"Rozkaz č. 270, vydaný 16. augusta 1941 bol vydaný vrchným velením červenej armády z iniciatívy J. V. Stalina. Rozkaz v podstate zakazoval vojakom vzdať sa do zajatia. Vyžadoval tiež aby bol každý, kto sa bez odporu vzdá nepriateľovi a nepokúsi sa o útek alebo prebitie sa z obkľúčenia, bol na mieste zastrelený ako narušiteľ vojenskej prísahy. Rodiny dôstojníkov, ktorí sa vzdali mali byť považované za rodinných príslušníkov „dezertérov, ktorí porušili prísahu a zapredali svoju Vlasť“.
Rozkaz bol vydaný v období prebiehajúcich ťažkých bojov na západe ZSSR
, po sérii ťažkých porážok, ktoré viedli k zajatiu niekoľkých stoviek tisíc sovietskych vojakov.Rozkaz č. 270 mal ale spoločne s neskorším rozkazom č. 227 nezanedbateľný vplyv na zvýšenie urputnosti sovietskej obrany. Vojaci a najmä dôstojníci mali pochopiť, že v prípade ak sa vzdajú budú ich rodiny v zázemí prenasledované, ak sa zo zajatia dostanú živí budú veľmi pravdepodobne vyšetrovaní a súdení zvláštnymi jednotkami NKVD
. Tieto tribunály ich mohli v poli odsúdiť na trest smrti, alebo poslať do trestných oddielov - tzv. štrafbatov.Celkovo bolo počas druhej svetovej vojny odsúdených a následne zastrelených za dezerciu 376 300 sovietskych vojakov.


Rodinni prislusnici dezerterov mali smolu - zatknuti NKVD, pripadne im bol znizeny pridel stravy, co sa rovnalo rozsudku smrti atd. a samozrejme ti, ktori sa vratili zo zajatia, zomreli v gulagoch ... Mnohi boli rehabilitovani az po Stalinovej smrti.LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-20 12:05:23 509a8ef3
a okrem toho, ak uz potrebujete mat hrdinu, tak su to obycajny bezmenni ruski muzi, ktori v tejto vojne krvacali - lebo oni tam riskovali zivoty, ani Zukov a uz vobec nie Stalin ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-20 13:46:23 509a8ef3
A ked spominate slovenskych vojakov, tak na Ukraine ich cakal podobny obraz ako spojencov pri oslobodzovani koncentracnych taborov. Mnozstva vyhladovanych, zabitych ludi a mrtvoly ...

"S domácim obyvateľstvom si vraj rozumeli a Ukrajincom sa snažili pomáhať. „Videli sme ich nedostatok a biedu, obchody nemali, len na bazári sa dalo niečo kúpiť či vymeniť. Z domova sme zavše dostali balíček, tak sme sa s nimi delili,“ rozpráva bývalý vojak. Slová Matejova potvrdzuje aj Peter Šumichrast z Vojenského historického ústavu. Vzhľadom na to, aká krutá vojna sa vtedy viedla, boli podľa neho vzťahy medzi slovenskými vojakmi a obyvateľstvom naozaj väčšinou priateľské.Domáci vraj nemali radi Stalina a Lenina, po príchode nemeckých vojakov ničili ich obrazy a sochy.Vo Vasilkove sa slovenskí vojaci dlho neohriali. Keďže sa Nemci báli ich sklonu k partizánčeniu (neskor, ked videli ake hrozy pachaju vojaci nacistickeho nemecka na prikaz - na civilistoch, tak mnohi prebehovali k rusom) nahradili ich maďarskí vojaci." (clanok aktuality.sk)


Ohladom toho, aka som ja nekompetentna atd., tak si pozrite dokument, odvisielani na CT2 "Hon na lidi Hitler a holokaust" 18 minuta

Dobove zabery - Nemci su v Pobalti a na Ukraine vnimani zo zaciatku ako osloboditelia ...

https://www
.youtube.com/watch?v=BBb4IWHRA88&list=PLp6cjpX2SOF
F9_ULJe9G4dwR3dbLXrveO


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-20 18:59:09 509a8ef3
Schlampe, to tam dnes mate pred vyplatou, ze nikto nema zaujem, aby si sa mu zarezavala a cely den sem kopirujes wikipediu...? Si tupou kanaliou a ostanes nou, aj ak sem skopirujes aj cely instagram a facebook... :-DDD


socialny sietovnik # XoxoVeqi56
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-20 21:21:46 dabff733
V prvom rade ..LenkaB 25.. niečo tiež faktografické. V Nitre "žehnal " Tiso zbrane keď "odprevádzal " naších vojačkov proti "Rusom " /SSSR/ , ale predtým ...k jeho chvále..zahlásil " Nemcovi synov dám , ale otcov a živiteľov rodiny nie .." Títo nech vystúpia" a vystúpil aj môj príbuzny.." ..veľa ich padlo..aj s požehnaním...A k samotnému Stalinovi ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 08:07:31 58d4289b
Už len fakt že taká rozporuplná osobnosť ako bol Churchil --"haptakovala " v Jalte i v Teherane pred /cca 150 cm / Stalinom . USA prezident aj keď "chromí" sa klonil.. Samotný Churchil "sám, vlastným pričinením za svojej éry žiadnu veľku bitku nevyhral! Vždy prosil Stalina o zintezívnenie "hnania " Nemcov, USA o materiálnu pomoc započal "studené vojnovanie a železno-oponovanmie" ale do dnes je braný ako víťaz vojny ...aj s cigarami. A gulagy , porobenie národov, či vojenské jatky ..to je ANGLÁNSKY výmysel...historicky preukazateľný.Konkrétne..obhajovanie plusov a mínusov v celej "rozporuplnosti" Stalina je skôr pre historikov ..nie nejakých "vyberačov " pikošiek.../ako ste aj Vy Lenka B 25/ . Ale ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 13:26:08 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dv   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Virtuálne meny v Davose


Virtuálne meny v Davose
Virtuálne meny môžu byť mnohými považované za nejaké množstvo čísiel, ktoré je niekde na internete a zaoberá sa nimi pár šialencov ktorí ich považujú za niečo prelomové. Opak je ...
Technologicky vyspela Európa? naozaj?
Australská vládní lékařská organizace schvaluje veganství
Dôchodky: socialisticky podnikať, kapitalisticky ziskovať

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1336 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles