Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

SOVĚTSKÝ IMPERIALISMUS: NAPADENÍ FINSKA


SOVĚTSKÝ IMPERIALISMUS: NAPADENÍ FINSKA

Po likvidaci Polska a vynucení jednostranně výhodných smluv o vojenské a hospodářské spolupráci s Litvou, Lotyšskem a Estonskem se SSSR obrátil na Finy na vyřešení některých svých "závažných" politických problémů a otázek. Dožadoval se uzavření smlouvy o hospodářské a vojenské spolupráce. A jak měli komunisté ve zvyku. Tyto požadavky byly ultimativní a pro suverénní stát naprosto nepřijatelné:

Právo podpořit Finsko v případě blíže nespecifikovaného ohrožení i bez žádosti finské vlády. Právo zřídit v Hanko vojenskou základnu Rudé armády. Právo.přesouvat po finském území jednotky. Právo vojensky využívat přístav Petsamo. Závazek Finska vojensky podpořit SSSR proti útoku kohokoliv.Vydání strategicky důležitých ostrovů ve Finském zálivu. Vydání strategicky důležitého území na Rybářském poloostrově. Přesun hranic na Karelské šíji dále na západ na linii Koivisto-Lippola.

Jako kompenzaci za toto všechno navrhl SSSR dvojnásobně velké území v oblasti Repola. Kromě nepřijatelnosti výměny z vojenského hlediska to znamenalo, že výměna byla neakceptovatelná i ekonomicky. Za hospodářsky důležitou oblast s rozvinutým průmyslem a pobřežními vodami s významným finským rybolovem, bylo Finsku nabídnuto chudé území, kterou Rudá armáda během povstání ve východní Karelii zcela zpustošila.

Finsko, vědomo si "vojenské" převahy SSSR, vyjádřilo ochotu přenechat SSSR malé ostrůvky ve východní části Finského zálivu a jižní část ostrovů u Suursaari, souhlas s korekcí hranic na Karelské šíji a Rybářském poloostrově, ale odmítlo pronájem Hanko a nesouhlasilo se sovětským požadavkem na likvidaci finského opevnění na Karelské šíji. Na této pozici setrvalo i přes otevřené vyhrožování válkou a rozsáhlými přesuny jednotek Rudé armády k finským hranicím. Klíčová část finských politiků v čele s ministrem zahraničí Erkkem byla přesvědčena, že SSSR blufuje a k útoku se neodhodlá. Tento postoj finská delegace držela až do svého odjezdu. Stalinova snaha o diplomatické řešení zlepšení sovětských bezpečnostních pozic v Baltickém moři tak definitivně skončila. 30. listopadu finská vláda rozhodla o vyhlášení válečného stavu a jmenovala maršála Carla Gustafa Emila Mannerheima vrchním velitelem finských ozbrojených sil.

Sovětský svaz začal s intenzivní mobilizací poblíž finských hranic už koncem roku 1938, ale k rozmístění invazních jednotek došlo v říjnu 1939. Záminkou k samotné agresi se stal "Mainilský incident", který se stal 26. listopadu 1939, kdy Rudá armáda předstírala ostřelování své pohraniční vesnice Mainila a tvrdila, že za útokem stojí Finsko a že došlo ke ztrátám v sovětských jednotkách. Této propagandy využil SSSR k útoku na Finsko.

Po třech dnech přerušily obě strany diplomatické styky a o den později, 30. listopadu v 06:50, zahájily sovětské jednotky bez vyhlášení války (jak bylo pro SSSR obvyklé) intenzivní ostřelování finského pohraničí a nálety na finská města. V 08:00 Rudá armáda skončila dělostřeleckou přípravu a vtrhla na finské území. 1. prosince zřídil Sovětský svaz loutkovou vládu Finské demokratické republiky, která měla převzít vládu, jakmile Rudá armáda Finsko porazí. V jejím čele měl stát finský komunista Otto Ville Kuusinen. Tento loutkový stát se později transformoval na Karelsko-finskou SSR. Začala takzvaná Zimní válka.

Sovětský svaz inspirovaný Německem chtěl Finsko dobýt taktikou bleskové války. Zhroucení špatně vyzbrojené a nepočetné finské armády se očekávalo po čtrnácti dnech bojů. Vojáci Rudé armády byli dokonce varováni, aby si dali pozor a nepřekročili švédské hranice. Kapitulace Helsink se předpokládala 21. prosince, jako dárek k Stalinovým šedesátinám.

Finský generální štáb předpokládal, že Rudá armáda povede útok přes Karelskou šíji a zároveň se pokusí o její obchvat podél severních břehů Ladožského jezera. Proto se rozhodl vybudovat napříč Karelskou šíjí řadu stálých a polních opevnění známou Mannerheimovu linii. Jednotky byly vycvičeny v taktice guerillového boje nepřetržitých útoků na boky a týly motorizovaných kolon.

Když se Rudá armáda dala do pohybu, setkala se s urputným odporem finských jednotek, se zátarasy, s minovými poli a palebnými léčkami, které působily na sovětské vojáky demoralizujícím účinkem. Trvaloněkolik týdnů,než novou taktikou průzkumu a následné práce ženistů tyto obavy eliminovala. Naplno se projevil dopad čistek na morálku a akceschopnost Rudé armády a zcela selhala spolupráce s finskou komunistickou opozicí. Zároveň se projevila nepřipravenost Rudé armády na boj v subarktických podmínkách, kterou ještě zhoršoval fakt, že zima v roce 1939 patřila k nejkrutějším zimám 20. století. Rudá armáda musela pro nedostatek mužů zastavit akce na Karelské šíji, kde doslova vykrvácela při útocích na na Mannerheimovu linii.

Sovětský svaz v průběhu ledna 1940 přesunul na frontu čerstvé síly a došlo k výrazným změnám ve vedení. Útok vedený skoro trojnásobnou silou byl obnoven 1. února 1940 a byl koncipován jako masivní úder na Karelskou šíji. Finská armáda už neměla dostatečné zásoby munice, ani rezervistů. Vzdušná převaha sovětského letectva dosáhla hrozivých rozměrů. Po čtrnácti dnech bojů byl prolomen středojižní úsek Mannerheimovy linie. Finové ustoupili a zarazili nepřátelský nápor na rezervních pozicích této linie, ale Rudá armáda změnila směr úderu a využila ve svůj prospěch krutou zimu, když vstoupila na led Finského a Viipurského zálivu a rezervní linie byla obchvácena. Přesto až po 20 dnech urputných bojů se podařilo Rudé armádě proniknout na západní břeh Viipurského zálivu. Finové už neměli kam ustoupit,protože dobytí města Viipuri by znamenalo obklíčení všech finských ozbrojených sil bojujících na Karelské šíji. Mannerheim proto sáhl k poslednímu zoufalému kroku. Rozkázal odstřelit stavidla a hráze průplavu Saimaa, aby vzniklé záplavy zbrzdily nepřátelský postup a finské jednotky získaly čas ke stažení na západ.

Rudá armáda zahájila 12. března obchvatný manévr, jehož cílem bylo obklíčení Viipuri, které se nepodařilo dokončit, ačkoliv Rudá armáda během bojů obsadila i okrajové čtvrti města. Zaplavení území a potíže se zásobováním zbrzdily další postup Rudé armády a obě strany byly 12. března na pokraji vyčerpání.

"Zimní válka" skončila Moskevským mírem 13. března 1940. Na základě tohoto míru muselo Finsko odstoupit velkou část svého území a přistoupit na většinu sovětských podmínek. Ztratilo téměř celou Karélii, území v oblasti Salie a svou část rybářského poloostrova, celkem 57 000 km2. Muselo souhlasit se zřízením sovětské vojenské základny v Hanko, vybudováním železnic spojující Sovětský svaz a Norsko a přislíbit sovětským jednotkám právo transportu po těchto železnicích.

Lidé v odstoupeném teritoriu dostali právo se svobodně rozhodnout, zdali opustí domovy nebo začnou žít v Sovětském svazu. Ani jediný Fin nezvolil druhou možnost, ačkoliv 450 000 Finů připravila "mírová smlouva" o veškeré prostředky i střechu nad hlavou.

Na straně Finů bojovalo 8000 švédských, 800 norských, 800 dánských a kupodivu i 450 maďarských dobrovolníků.

Finská armáda ztratila asi 71 000 mužů (22 830 mrtvých a 48 700 těžce zraněných). Ztráty Rudé armády zůstávají záhadou. Původně přiznala ztráty 100 000 mužů. Když byla tato čísla novináři přijata s posměchem, byla záhy opravena na 150 000 mužů a posléze na 200 000 mužů. V současnosti ruští historici uvádějí 131 486 mrtvých či zmizelých a 264 908 zraněných.

Pro Hitlera to znamenalo prudký pokles reputace v Rudou armádu a zpečetilo osud Norska, a tím pádem i Dánska. Pro Stalina to znamenalo zavedení nového Kázeňského řádu, ve kterém získali velitelé právo tvrdě (či spíše krutě) trestat vojáky, kteří se provinili proti nesplnění rozkazů a vojáci ztratili právo si stěžovat vůči svým velitelům. V podstatě se stali "nevolníky".Author: Vladislav Svoboda # CuqoKusy66
Rusko2016-09-256
-
 35%  ( 7 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


klopi # KyvoWavo40
-
 38%  ( 6 people voted )
+
2016-09-25 21:57:29 58d4289b
Vyborna seria clankov, konecne niekto nesleduje len USA ci Nemecko, ale to najatraktivnejsie a najmenej prebadene, teda SSSR. Palec nahor!
PS: dufam, ze sa este dockame Besarabie ci delenia Iranu medzi SSSR a GB :)

Milan # XytyQyxe38
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-26 15:09:27 c3a87826
Pre zvýšenie objektivity hodnotenia "imperialneho napadení" autor pozabudol na vzťahy Fínov a Nemecka počasISW, ďalej pozabudol že Fínsko bolo uznané Ruskom hneď po novembri 1917 ako prvý --skôr než ich" tútori " Švedsko a Nemecko..., že Nemecko si budovalo s Fínskom vzťahy /do r 1938/ nadštandardné --aj vojenské , že sa vytváral koridor na agresiu SSSR...aaaa.. /obdoba dneška ..pobaltie je NATO..izované... , keby boli Rusi čo i len s jednou balistickou ..na Kube ...ta hotovo.../ Takže radšej ten hokej...vzorový aj pre nás---maestro Svoboda66..
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-26 20:46:51 58d4289b
Pán Milan v tomto článku je kopu nepresnosti a historicky úmyselné zamlčaných informácii. Takže článok je na úrovni bulváru. Pokiaľ vám ide o informácie z Sovietsko Fínskej vojny stačí si natúkať v prehliadači hľadanú tému a môžete študovať. Takže úroveň článku palec dole.

STOPA # QadyVyna05
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-26 21:20:37 bc705794
Uz to studujem na wikipedii a roznych serveroch :)
Milan # XytyQyxe38
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-09-26 21:43:37 c3a87826
A..a--a Milan 38 ..prvým kráľom Fínska po ISW --bol Nemec, A ..a a... Švédi niekoľko storočíí "putovali " do Ruska ....samozrejme cielene ...cez Suomi... /A nevie sa koľko Suomi--menchen ...boli spolu so Švédmi ..znásilňovať " naše" České ženičky , keď takmer bez odporu --- "masírovali " polovicu ČECH a .. matičku PRAHU.../ A do dnes sú DLŽNY -----Švedi ...".čosi čo " nakradli naším Čechom ...z ich kráľovstva... minimálne zlaté monštrancie...
klopi # KyvoWavo40
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-09-27 19:02:04 58d4289b
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   se
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ofenzíva trhu


Ofenzíva trhu
Internet druhej generácie (teda smartfóny, mobilný internet, personalizovaný obsah, GPS...) behom pár rokov pripravil revolúciu v prúdení informačného toku spoločnosťou.
WikiLeaks: Asi 80 společností kolaboruje s NSA včetně Intelu, IBM a Microsoftu
Sebaklam ateizmu
Kdo moc ví, je nepohodlný

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0313 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made