Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rozsáhlé vraždění (nenarozených) dětí očkovacím průmyslem a našimi vládami


Rozsáhlé vraždění (nenarozených) dětí očkovacím průmyslem a našimi vládami

4 250-percentný nárast prípadov odumretia plodu počas takzvanej pandémie H1N1 v roku 2009/2010, spôsobený očkovaním.

CDC (Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu) sa doslova podieľa na vraždení detí tým, že sa spolčilo s výrobcami vakcín v zakrývaní počtu prípadov úmrtia, spôsobených vakcínami –odhaľuje to nový výskum iniciatívy Vaccination Information Network. Aj keď vlastné vedecké podklady CDC dokazujú, že vakcíny spôsobujú výrazný nárast prípadov smrti nenarodeného dieťaťa, americký úrad spolčený s očkovacím priemyslom naďalej pokračuje svoju kampaň v prospech očkovania. Pritom vykresľuje desivé scenáre a vymýšľa »globálne pandémie«, aby presvedčil ťarchavé ženy, aby si dali napichať ešte viac vakcín.

Istý vedec zdokumentoval, že počet prípadov odumretia plodu počas podvodu údajnej pandémie v roku 2009/2010 explodoval až o 4 250 percent. Túto podvodnú pandémiu zinscenovalo CDC spoločne s Komisiou znalcov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

Ešte donedávna bola medicínska komunita toho názoru, že ťarchavé ženy by sa v žiadnom prípade nemali dať očkovať proti chrípke. No vďaka kriminálnej súčinnosti CDC a WHO s očkovacím priemyslom sa rozbehla intenzívna kampaň v prospech očkovania budúcich mamičiek proti chrípke. Výsledkom sú spontánne potraty.

Nasleduje kompletná tlačová správa Vaccination Information Network, v ktorej dokumentuje toto dôležité odhalenie:

CDC zavádzalo gynekológov a pôrodníkov – zatajovalo správy o najväčšom počte prípadov odumretia plodu, ktoré sú dávané do súvisu s vakcínou proti chrípke, v histórii systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System).

Štúdia Dr. Garyho Goldmana o hlásenom náraste počtu prípadov odumretia plodu o 4 250 percent počas údajnej pandémie H1N1v roku 2009/2010 je teraz bezplatne prístupná pre verejnosť. Gynekologický odborný časopis American Journal of Obstetics & Gynecology (AJOG) odmietol správu zverejniť. National Coalition of Organized Women (NCOW, teda Národná koalícia organizovaných žien) vyčíta časopisu, že sa podieľal na obrovskom zatajovaní a manipulácii údajov v súvislosti s počtom prípadov odumretia plodu počas chrípkovej sezóny 2009/2010. Goldmanova správa neskôr vyšla v časopise Human & Experimental Toxicology Journal (HET) ako štúdia SAGE Choice, je k dispozícii na informačnom portáli PubMed ako bezplatný článok.

»Comparison of VAERS fetal-loss reports during three consecutive influenza seasons: Was there a synergistic fetal toxicity associated with the two-vaccine 2009/2010 season?« (Porovnanie počtu prípadov hlásenia odumretia plodu systémom VAERS počas troch po sebe idúcich chrípkových sezón: Existovala synergická toxicita pre plody v súvislosti s dvojvakcínovou sezónou 2009/2010?«), Goldman, GS, Hum Exp Toxicol., máj 2013;32(5):464-75.

Napriek výrazným stopám zdokumentovanej spolupráce a chybného postupovania v CDC, AJOG (Elsevier) a deviatich neziskových organizácií, medzi nimi March of Dimes (americká dobročinná organizácia na zlepšenie zdravotného stavu novorodencov, pozn. prekl.), bol tento alarmujúci zlý výsledok experimentu očkovania proti kmeňu H1N1, ktorý bol v roku 2009/2010 uskutočnený na plodoch ťarchavých žien, zo strany CDC úspešne utajený, až kým Goldman vo svojej novej publikácii zverejnil štatistické údaje a zdokumentoval škody.

Dr. Marie McCormicková, vedúca pracovnej skupiny pre bezpečnosť vakcíny H1N1 a odhad rizika (VSRAWG) pri CDC, zatĺkala a v zavádzajúcich správach americkému ministerstvu zdravotníctva (HHS) tvrdila, že počas experimentu v roku 2009/2010 na ťarchavých ženách neboli v prípade budúcich mamičiek zaznamenané žiadne negatívne náznaky, a už vôbec nie nejaké nežiaduce účinky.

Pod tlakom štatistík NCOW získaných z údajov vlády však Dr. Shimabukuro z CDC počas verejnej prednášky, ktorú mal v októbri 2010 v Atlante, v štáte Georgia, potvrdil správnosť údajov NCOW. Tento rozpor s tvrdením Dr. McCormickovej ukazuje, že CDC veľmi skoro vedelo o oznamovanom zvýšení počtu spontánnych potratov. Napriek tomu však CDC nekonalo a neinformovalo bezodkladne gynekológov.

Tí netušiac o tejto skutočností naďalej podávali svojim ťarchavým pacientkam pre ich ešte nenarodené deti smrtiace dvojvakcíny proti chrípke, cez ktoré sa do tela matky dostalo až 50 mikrogramov ortuti. Na základe úspechu tohto zinscenovaného utajenia a súčinnosti neziskových organizácií a Združenia amerických gynekológov a pôrodníkov (AJOG) vyvíjajú v súčasnosti na ťarchavé ženy nátlak, aby si nechali napichať štyri dávky vakcíny (chrípka, TDaP), a tým deťom, ktoré to prežili a narodili sa, napichajú až 49 dávok vakcín (tento údaj zrejme neplatí pre Slovensko), aby smeli chodiť do školy.

Na druhej strane pseudovedy:

»Ak sú vakcíny skutočne založené na ›vede‹, potom tento experiment predstavuje neúspech«, tvrdí pani Dannemannová, vedúca NCOW a zakladateľka Vaccine Liberation Army (niečo ako Hnutie za oslobodenie z jarma vakcinácie, pozn. prekl.). »Prečo potom naďalej očkujeme ťarchavé ženy stále väčším počtom vakcín, keď neexistuje žiaden vedecký dôkaz o tom, že vakcíny sú pre nenarodené dieťa neškodné? Naopak, čísla dostupné z tohto verejného experimentu vnucovaného neinformovaným budúcim mamičkám dokazujú presný opak – že vakcíny proti chrípke nie sú bezpečné a stále častejšie spôsobujú smrť nenarodeného dieťaťa.«

V roku 2009/2010 CDC iniciovalo rozsiahlu štúdiu, ktorej ničivý zlý výsledok je zatajovaný a – čo je oveľa viac desivejšie – ktorý vydavatelia lekárskych odborných časopisov, štátne úrady a neziskové organizácie prekrútili, aby pripravili základ zlovestný, zavádzajúci základ pre celosvetovú reklamnú kampaň s názvom Očkovanie proti chrípke pre ťarchavé ženy je bezpečné (Flu Shot Is Safe for Pregnant Women). Úspech tejto manipulácie a týchto utajených dohôd vedie k stále častejšiemu odporúčaniu očkovanie pre ťarchavé ženy, argumentujúc nedokázaným prenosom protilátok z matky na plod.

Dodávatelia vakcín majú imunitu v trestných konaniach v prípadoch poškodenia zdravia vakcínami. Americký federálny zákon znemožňuje priamo zažalovať dodávateľa vakcín a vládny orgán príslušný pre bezpečnosť vakcín. Pracovníkov štátnych organizácií však možno volať na zodpovednosť za úmyselné nesprávne konanie, s výhradou súhlasu ministra zdravotníctva. Čo však s neziskovými organizáciami, ktoré spolupodpísali spoločný obežník pre nadchádzajúcu chrípkovú sezónu, v ktorom vyzývajú gynekológov a pôrodníkov, aby naďalej očkovali svoje ťarchavé pacientky? Možno ich žalovať?

Zo strany CDC iniciovaný a deviatimi neziskovými organizáciami spolupodpísaný obežník bol rozoslaný na jeseň v roku 2010. Určený bol najmä gynekológom a pôrodníkom v krajine, ktorí svojim ťarchavým pacientkam na základe odporúčania CDC bez ohľadu na štádium tehotenstva a hmotnosť plodu podali dve rôzne vakcíny proti chrípke, a to proti sezónnej chrípke a proti H1N1. Každá z nich obsahovala 25 mikrogramov ortuti, spolu teda 50 mikrogramov. Obežník, ktorý strategicky vôbec nebral do úvahy čísla VAERSz rokov 2009/2010, odporúčal pre nasledujúci rok očkovanie proti sezónnej chrípke, ktoré ako trivalentná vakcína zjednocuje všetky potrebné kmene do jednej vakcíny a obmedzil tak dávku toxickej ortuti namiesto plod poškodzujúcich 50 mikrogramov na 25 mikrogramov. Ak 50 mikrogramov zabíja, postačuje 25 mikrogramov na poškodenie preživších? Kde je tu veda?

Aj keď majú ustavičné informácie od nezávislých vedcov, vierohodných informátorov ako Robert F. Kennedy, ml., zo sociálnych sietí a internetových médií o dlhom zozname prípadov prekrútených štúdií, nekonania, chybného postupovania, zavádzania, falošnej a strategickej rétoriky, zákonodarcovia nekriticky trvajú na chybných štátnych očkovacích programoch CDC... a čudujú sa, prečo verejnosť »robí taký cirkus«!

Z pohľadu NCOW je najnehoráznejšia nasledujúca skutočnosť: Úrad, ktorého úlohou je informovať lekárov a chrániť zdravie verejnosti, sa rozhodol neinformovať včas gynekológov a pôrodníkov, ako to bolo Dr. McCormickovou prisľúbené, s cieľom zachrániť tento program očkovanie ťarchavých žien pred zaslúženým kolapsom. Ešte zavádzajúcejší je obsah obežníka ktorý ignoruje čísla systému VAERS:

»Vakcína proti chrípke je bezpečná«, pretože:

Vakcíny proti chrípke boli v posledných desiatich rokoch podané miliónom ťarchavých žien, neexistuje žiadne podozrenie na poškodenie zdravia žien a ich detí.

»Tak moment«, hovorí pani Dannemannová. »Samotní výrobcovia vakcín už desať rokov tvrdia, že neexistujú žiadne zodpovedajúce štúdie o účinku vakcíny na ľudský plod alebo reprodukciu. Príbalový lekár výrobcov, gravidita kategória C, uvádza, citujem: ›Reprodukčné štúdie na zvieratách ukázali negatívne dôsledky na plod, a neexistujú žiadne zodpovedajúce, dobre kontrolované štúdie na ľuďoch.‹ Ako prišlo CDC v posledných desiatich rokoch k tomu, odporúčať očkovanie ťarchavým ženám bez preukázania jeho bezpečnosti? Zákon takýto dôkaz požaduje! Nuž, teraz je tu bezpečnostná štúdia, aj keď je smutným výsledkom iného štátneho experimentu, ktorý bol vnútený neinformovanej verejnosti«, zdôrazňuje Dannemannová: »Goldmanova štúdia!«

Možno volať neziskové organizácie na zodpovednosť za to, že sa podieľali na dohode s cieľom uviesť verejnosť do omylu? Informovalo CDC organizáciu March of Dimes pred podpísaním spoločného obežníka, ktorým boli gynekológovia a pôrodníci nútení naďalej očkovať ťarchavé ženy o tom, že výsledkom [americkej] vládnej iniciatívy rokov 2009/2010 na očkovanie ťarchavých žien bol najväčší nárast počtu prípadov odumretia plodu v histórii systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (VAERS)?

Alebo organizáciu March of Dimes a iné neziskové organizácie CDC úmyselne uviedla do omylu tým, že zadržala údaje chorobnosti a vlákala ich do kampane proti lekárom svojej krajiny a na zavádzanie verejnosti a tým uchránila neodôvodnený program očkovania ťarchavých žien pred rozpadom? Prečo nemá americká verejnosť žiaden prostriedok na prešetrenie tohto chybného postupu CDC, takže tento úrad môženaďalej poškodzovať verejnosť, ktorú má vlastne chrániť?

Kto disponuje kompetenciou, získať v mene verejnosti – v mene ľudstva – odpoveď na túto jednoduchú otázku, či tých deväť neziskových organizácií, ktoré spolupodpísali spoločný obežník, ktorým boli lekári v krajine uvedení do omylu, bolo zapletených do tohto komplotu? Bolo uvedené do omylu americké ministerstvo zdravia, keď McCormicková neuviedla čísla systému VAERS vo svojich mesačných správach? »Keďže verejnosť očividne nemá hovorcu alebo kanál na prešetrenie tohto údajného spolčenia,program očkovania pre ťarchavé ženy nerušene pokračuje a poškodzuje aj naďalej budúce generácie ľudstva tým, že oslabuje plody a sabotuje ich zdravý vývoj«, kritizuje Dannemannová.

Príbalové letáky výrobcov vakcín tvrdia, že neexistujú žiadne štúdie o účinku vakcín na plody alebo reprodukciu – a napriek tomu, že neexistujú žiadne zákonom požadované štúdie bezpečnosti, sa v spoločnom obežníku CDC priznáva, že ťarchavým ženám už desať rokov podávajú vakcíny proti chrípke. O akú vedu opiera CDC svoje tvrdenie, že neexistuje žiaden škodlivý účinok, keď autizmus, alergie, astma, detská cukrovka, obezita a údajná »psychiatrická choroba«, ktoré sú pozorované u detí vo veľmi nízkom veku, sašíria epidemicky úmerne s povinnými očkovaniami v detstve? »Ako opodstatňuje tento vývoj explodujúcich chronických chorôb detí, korelujúci s nárastom povinných očkovaní v detstve, ďalšie oslabovanie nasledujúcej generácie útokom v lone matky? Prečo vzhľadom na tieto očividne nevydarené verejné experimenty a ich štatistiky chorobnosti a chýbajúce štúdie bezpečnosti výrobcov vakcín aj naďalej vakcinujeme ťarchavé ženy?«, pokračuje riaditeľka NCOW.

Nedávno bola zverejnená iná štúdia z roku 2012 od Brown et al., v ktorej je skúmaný prenos ortuti z matky na nenarodené dieťa; potvrdzuje Goldmanovu štúdiu. Čísla dokázali, že kontakt s ortuťou, najmä v prvej tretine gravidity, pri zvyčajnom pomere dávky/hmotnosti môže viesť k ťažkému poškodeniu zdravia, prípadne spôsobiť smrť (Brown, IA, Austin, DW, »Maternal transfer of mercury to the developing embryo/fetus: Is there a safe level?«).

Vďaka utajovaniu zo strany CDC žiaľ nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje zo sledovania detí, ktoré túto katastrofálnu epochu v histórii očkovania prežili. Množia sa astma, cukrovka, alergie, autizmus, ADHS a bipolárna porucha, ktoré sú dávané do spojitosti so škodami z očkovania. »Je CDC v súvislosti so zverejnením štúdií Goldman a Brown povinné, pediatrov a rodičov upozorniť na potenciálnu zdravotnú krízu detí, ktoré boli v rokoch 2009/2010 v lone matky vystavené dávke 50 mikrogramov tiomerzalu (ortuti), aby zvážili príčinu a primerane nastavili liečbu? Alebo médiá, lekári, pracovníci v zdravotníctve, verejnosť, predstavitelia ministerstva zdravotníctva a zákonodarcovia vo svojej apatickej bezmocnosti aj naďalej CDC dovolia, toto všetko pozametať pod koberec, aby ukrylo poškodzovanie zdravia ctižiadostivými a drahými očkovacími programami v gravidite a v detstve?«, komentuje Dannemannová.

zdroj : auria.skAuthor: auria # KuviSaby60
Zdravie2014-02-068
-
 70% ( 10 people voted )
+
"Kde je v tom vakcinačním programu věda?"- No pokulhává kdesi vzadu jako otloukánek a nikoho nezajímá a politická a korporátní agenda (jehož jsou i doktoři pochopitelně nechtěnými "obchodními zástupci" a téměř podomními prodejci škodlivých korporátních pseudoproduktů) si vesele a bez jakékoli zodpovědnosti předbíhá.

Toto je zničující důkaz, že vakcinační programy činí nemoce dlouhodobě nebezpečnější!

"Později vyvinuli virus, který měl být efektní pouze na určité živočišné druhy. Myxoma virus byl nakonec vypuštěn na pěti různých místech v údolí řeky Murray v jižní části Nového Jižního Walesu. Z počátku byl velmi účinný, až 99,9 % nakažených králíků zemřelo a celková populace králíků klesla ze 600 milionů na 100 milionů. Avšak virus podléhal náhodným mutacím. Králíci nakažení účinnější variantou umírali a s nimi i virus. Naproti tomu méně účinné varianty se šířily snáze a imunizovali proti těm nebezpečnějším. Navíc se přirozeným výběrem vyselektovali pouze ti odolnější králíci. Nakonec zůstala pouze jeho varianta s necelou 40% účinností… Králíci se uzdravili a po určité době začali jejich počty opět narůstat. Nutno podotknout, že toto je obecný princip, jak takové epidemie (lhostejno zda přirozené či uměle vyvolané) fungují a předpoklad, že by to někdy mohlo být jinak, je dost pochybný."

Zamyslete se nad tím, pokud znemožníte koevoluci napadeného druhu i onoho patogenu, tak začne být opět smrtící i to, co už bylo dávno překonáno přirozeně.


Namro # BodaJodo91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 16:34:17 4e888ef0
este keby si tak konspiratori zistili, ze od roku 2000 sa v USA thiomersal (to je ta zlucenina co obsahuje ortut) do vakcin nedava a vplyv na nove pripady autizmu to nemalo ziadny...ale to im zjavne nepasuje do ich "senzacnych" clankov...prave naopak, pocet autistov stupa tak by hadam bolo nacim sa tomu seriozne venovat a zistit preco namiesto pisania z prsta vycucanych rozpravok

Yanath # VepeBeke80
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-07 04:20:36 559f68d2
a este nieco, thiomersal bol len v ampulkach, ktore obsahovali viac davok (ked sa z jednej ampulky brala vakcina viacerimy striekackami pre viac ludi, tam sluzil ako konzervant aby sa predislo kontaminacii uz nacatej ampulky), jednorazove vakciny ho neobsahovali a dnes sa pouzivaju LEN vakciny s jedinou davkou, takze zhrnute, ortut vo vakcinach nie je uz viac nez desat rokov ale niekoho bavi robit z vas blbcov

Yanath # VepeBeke80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 04:29:38 559f68d2
Yanath, vy iluminátmi podplatený pridelenec!

Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 07:33:29 57c596fc
Yanath, rýchlo sa utekaj dať zaočkovať proti všetkým chorobám. A až dospeješ a budeš mať manželku, počas tehotenstva ju tiež daj poriadne zaočkovať. Jednu svoju chorobu ale neodstrániš. Proti hlúposti niet lieku.

Peter Novak # DigiQihy47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 08:43:00 c331bc52
AIDS z labolatorií
http://www.auria.sk/blog/doktor-farmakoncernu-merc
k-o-aids-z-ich-vakcin

filip # WyboCeci64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 08:52:16 5f67accc
loading...

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.skfranco # WobaCupa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:52:11 5057d10a
novak preco zo seba robis vola? clanok pojednava o ortuti vo vakcinach, faktom je, ze v dnesnych (a jendorazovych v minulosti) ziadna ortut nie je ale tunajsie ovce to zhltnu aj s navijakom bez toho aby si zistili fakty...

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 19:46:17 559f68d2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Globalizace? Beton a žiletkový drát


Globalizace? Beton a žiletkový drát
Jedenadvacáté století mělo být stoletím globalizovaného, stále propojenějšího a otevřenějšího světa. Předpokládali jsme, že stále víc hranic bude jen symbolických, že se z ...
JEŽIŠ BOL LIBERÁL
Budoucnost Evropy
Rozvojová pomoc EÚ – treba viac peňazí, bez ohľadu na výsledky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0329 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne